Duch Zwodniczy i Woda

Starachowice 1.01.2016

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk
zamieszkali:
ul. Nad Kamienną 25
zameldowanie
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Prezydent Rzeczypospolitej
Pan Andrzej Duda

Współpraca Kościoła z komunistami

Doszło do współpracy Kościoła katolickiego z komunistami, którzy są niewierzący. Spowodowało to sprzedanie wiernych i ich metryk chrztu dla służb wojskowych zamieniając chrzest osób ochrzczonych na sprawy o wodę, aby oszukać Boga. W tym celu podstawiono pod Kościół katolicki panią Stoltzman matkę Aleksandra Kwaśniewskiego, aby przejść na zaopatrzenie wsi w wodę przez honorowego obywatela Starachowic i podstawić za Aleksandra Bochyńskiego syna Ernesta i Elżbietę jako jego siostrę. Dlatego pan prezydent Bronisław Komorowski podmienił moje dane na Elżbietę. W tym celu pani Helena Surma prowadzi sprawę o przyłącze wodne do jej mieszkania angażując cały budynek, aby wytworzyć pozór współwłasności w mieszkaniach zakupionych na wyłączną własność od Urzędu Miasta w 2001 roku. Dowodzi to, że sąsiedzi oszukali moich rodziców z Urzędem Miasta i nie zakupili swoich mieszkań, ale zrobili działy spadku po moich rodzicach, aby uruchomić konta lewicy zamieniając panią Helenę Surma na siostrę Józefa Bocheńskiego z matki Fogel usuwając istnienie moich rodziców poprzez fałszywe windykacje na wodę, które miały zamienić chrzest. Oznacza to, że parafia Wszystkich Świętych w Starachowicach dokonała przestępstwa na moich dziadkach i rodzicach. Stwierdzenie takie jest zasadne z powodu braku odczytania mojego dziadka w rocznicę urodzenia 3.12.1912 roku ale jedynie babci, gdyż podmieniono małżeństwa w Kościele katolickim podstawiając pod metryki chrztu inne osoby, aby zabrać imię czego dowodem jest sprawa IC178/15, gdzie w obecności męża sędzia odczytał, że przerobiono mnie na Elżbietę powołując się na dokument w którym jest matka samotnie wychowującą dziecko. Oznacza to, że najstarszego syna Adama Kornaszewskiego, gdy się nazywał Piórecki wykorzystano na Skarżysko-Kamienna , gdzie miał chrzest w Kościele Zielonoświątkowym na basenie, a jego chrzest w Kościele katolickim zawłaszczono dla służb. Aby to ukryć były mąż Dariusz Piórecki zmienia nazwisko na Kornaszewski podczas, gdy w Kościele katolickim widnieje jako Piórecki pod którego dane podstawiono służby wojskowe również pod imię z bierzmowania Albert , które miał w parafii Wszystkich Świętych w Starachowicach. Podczas, gdy pierwszą komunię miał w Białymstoku razem ze ślubem, a chrzest w Elblągu. Aby podstawić komunistyczną rodzinę Heleny Surma, którzy nie chodzili do Kościoła i nie przyjmowali księdza przez całe lata doszło do podmiany danych przez wodociągi, aby przez służby komunistów zamienić chrzest na sprawy o wodę wprowadzając fałszywe długi, aby oskarżyć wierzących jako bezbożnych, gdyż Pismo Święte mówi, ze bezbożny pożycza i nie oddaje. Z tego powodu zostaliśmy okradzeni i pozbawieni możliwości egzystencji, aby wytworz długi przez oszustwa sądu uniemożliwiając obronę. Dowodem rażącym oszustwa oraz tego, ze nie ma żadnego prawa w Polsce jest sprawa IC 178/15 , w której pan Waldemar Maksalon zeznał herezję, ze jego rodzice budowali dom Nad Kamienną 25, aby dorobić nieistniejące fakty dla komunistycznej rodziny Bochyńskich usuwając prawdziwą rodzinę. Odwołanie się sędziego do sprawy INs 716/10 jest dowodem , że miał świadomość , że pan Waldemar Maksalon kłamie. Sprawa INs 716/10 jest kontynuacją sprawy INs 956/09, gdzie w sądzie podmieniono moje dane na Bożena Bochyńska-Kaźmierczak, które to dane samoistnie zostały wprowadzone nie wiadomo przez kogo do Ksiąg Wieczystych co wskazuje na Beatę Idziak oraz Edytę Maksalon , która podała się za mnie w celu wprowadzenia na dom ulica Bohaterów Westerplatte 1, moich danych na cały dom wprowadzając różne pomyłki pisarskie, aby po wprowadzeniu służb takich jak Waldemar Maksalon uniemożliwić dostęp do akt i nieruchomości.

Sprawa jest tak rażąca i pokazuje przestępstwo sądu. W celu ukrycia oszustwa dorobiono fałszywe opinie psychiatryczne, potajemnie zrobione na zlecenie fałszywych spadkobierców niedostępne dla nas, przerabiając fałszywych spadkobierców za opiekunów prawnych.

W tym celu po śmierci mojego dziadka Franciszka Jana Mazurka w 1999 roku pan Waldemar Maksalon rozpoczął swoje przestępcze działania na mojej rodzinie. Z tego powodu sprawa INs 196/00 po moim dziadku została zaznaczona przez nawias do podmiany co zrobiono po 10 latach podstawiając krąg spadkobierców pod mienie hrabiów Tarnowskich, gdyż dziadek mój był hrabią Janem Tarnowskim, którego dane w Wąchocku występują również jako Jan Mazur co oznacza , że Kościół katolicki od dawna zaplanował podmianę akt dla komunistów, która była sukcesywnie realizowana przez lata. Nie przypadkowym jest również zakup domu przez pana Waldemara Maksalon na ulicy Bohaterów Westerplatte 8, gdzie wcześniej widniał Stanisław Mazurek. Podstawiono Edwarda Pióreckiego pod Edwarda Mazur udziałowca spółki PKP . Udziały mojej mamy Filomeny Bochyńskiej w PSS Społem podstawiono pod Kraków pod bankiera Prosper Banku późniejszego prezesa Polskiej Sieci Handlowej POLMA SA. Wykorzystano carskie tereny PKP do podstawienia pod podejrzane interesy bankierów Stanisława Filipka i Edwarda Mazur, którego jeden ze świadków wskazał jako zleceniodawce modelarstwa generała Papały, co obecnie miało być ukryte przez świadka w sprawie, który nie poznał sprawcy po tylu latach co oznacza, próbę zamiany pokoleń i oskarżenia mojej rodziny, gdyż została okradzione nie tylko pieniędzy, ale i tożsamości przy udziale Kościoła katolickiego, który sprzedał metryki chrztu dla komunistów w tym moich dziadków i rodziców. Pod konta lewicy podstawiono Helenę Surma udającą siostrę mojego ojca pod którego również podstawiono Waldemara Maksalon udającego brata Heleny Surma do kont lewicy wpisując Helenę Surma na dawną działkę 29 pod garażem na Bohaterów Westerplatte 1. Oznacza to, że Kościół katolicki korzysta z kont lewicy przez Bank Watykański. W tym celu zaangażowano geodetę Góra do fałszowania map własnościowych na ulicy Bohaterów Westerplatte 1/1 z naruszeniem wszelkich zasad prawnych i własnościowych. Doszło do tego na sprawie pani Heleny Surma o przyłącze wodne sprawa INs 56/10 , która to sprawa nie dotyczyła naszej rodziny, ale sąsiadki i jej przyłącza wodnego, która miła możliwość sama wnieść plany do Wodociągów w celu zatwierdzenia realizacji jej zamierzenia. Wodociągi miejskie nie wezwały mnie do sprawdzenia prowadzenia instalacji wodnej dla Heleny Surma co jest obowiązkiem osoby która zamierza dokonać wykonania przyłącza, gdyż prawo nakazuje poinformowanie sąsiadów wykazując termin w którym można wnieść zastrzeżenia, a po tym terminie plany takiej osoby są realizowane według projektu budowlanego, którego nie było. Pani Helena Surma poprowadziła sprawę w sądzie próbując przejść przez moje mieszkanie na co nie zezwoliłam , gdyż zorientowałam się, że jest to oszustwo. Ponadto jest drugie wejście od strony sąsiadów , które umożliwiło poprowadzenie wody dla Heleny Surma. Plany były robione wcześniej za życia rodziców do rozdziału opomiarowania , które według wodociągów nie było jedynie możliwe między Heleną Surma, a mieszkaniem moich rodziców. Wodociągi wykazały już wówczas, że możliwe jest jedynie wykonanie nowego przyłącza wodnego przez panią Helenę Surma czego nie zrobiła, ani za życia rodziców ani nie zamierzała zrobić później , gdyż sprawa, którą założyła miała na celu podmianę na spadkową jako windykacyjną przez jej oszustwa przerabiając moje dane przez „ZI” i udając że jej długi i sąsiadów są moimi, podstawiono moje dane osobowe pod cały dom i oddano dla sąsiadów udających spadkobierców.

Celem było przejście na sprawy SOF-ART Sp. z o.o. które Sąd w Kielcach samowolnie połączył z Marmoroc-Polska Sp. z o.o. aby podstawić Ireneusza Wasilonka pod moje dane w czasie, gdy powróciłam do panieńskiego nazwiska Bożena Bochyńska, przed ślubem z obecnym mężem Jerzym Kaźmierczyk, który zakupił firmę Marmoroc-Polska Sp. z o.o. i dokonano wpisania pracowników wojska jako spadkobierców oraz połączono z moją sprawą o rentę numer 56/… która została odmówiona. Zbieżność numeru 56 zbiega się dalej do sprawy pana Wasilonka Ireneusza oraz pana Adama Solak co połączono z moją sprawą jak widać celowo, aby zamienić Adama Solaka za mojego syna Adama Kornaszewskiego w sygnaturze VIDs 56/07/Sp Sądu Rejonowego w Kielcach z dnia 16 czerwca 2008 roku, a przez numer umożliwiono podmianę spraw i połączono z sąsiadami udając, że ja jestem dłużnikiem na wodę, aby przejść na windykacje spółki „SOF-ART” Sp. z o.o. i w tym celu dopisano przez Komornika Nowaka Gotfryda pana Piotra Główkę na moje mieszkanie jako zarząd spółki, aby dokonać oszustwa i podmiany rodziny gdyż nie ma możliwości, aby wpisać legalnie i prawnie tą osobę pod mój adres. Obecnie podobnie dorabiana jest sygnatura komornicza KM 426/15, aby podmienić już na przyszłość sprawę o przyjęcie spadku po mamie INs 426/10 na 2015 rok, gdyż dorobiono inną osobę pod mamę która żyje. Po śmierci mojej mamy Filomeny Jadwigi Bochyńskiej, pani Heleny Surma w rozmowie ze mną, gdy proponowałam ugodowe rozwiązanie problemu jej wody określając, ze można tanio zrobić przyłącze wodne określiła słowami „ty głupia wariatko rób sobie przyłącze sama”. Dowodzi to, że już wówczas zamieniono rodziny, a Helenę Surma podstawiono za siostrę mojego ojca co powiedziała jej córka Daniela Słodkiewicz do pana Sierackiego z Włoch po śmierci mojego ojca o czym nas poinformował. Pan geodeta Góra jest połączony z księdzem Górą, aby podstawić pod Jasną Górę, gdzie brała ślub moja babcia księżna Maria Lubomirska z dziadkiem Romanem Bocheńskim występującym później jako Brunon Bochyński po spaleniu jego żony w 1932 roku. Jest to Aleksy Romanow i dlatego mienie carskie jest przewłaszczone przez różne sprawy w celu kradzieży naszej rodziny i Polski. Celem sądów w Polsce jest oszukać każdego Polaka co uczyniono z moimi rodzicami nękając ich do końca życia. Zostali zaszczuci i poniżani przez sąsiadów nawet przed śmiercią. Geodeta Góra dokonał naruszenia własności przy udziale Sądu Rejonowego w Starachowicach przez pana sędziego Huberta Wicik , który wykazał nieprawdę jako braki w planach zakupu nieruchomości czego sprawa nie dotyczyła a co oznacza, że sąsiedzi nie mieli zakupionych nieruchomości, gdyż plany były prawidłowe, a ¼ domu była moich rodziców powiększona o klatkę schodową z której korzystała pani Helena Surma bezpłatnie. Celem było podstawienie Heleny Surma jako spadkobiercy podmienionej na Helenę Podpłońską babcię obecnego męża, aby przejść na teren wiejski i sprawę o wodę co połączono z Kościelną Fundację Zaopatrzenia Wsi w Wodę pani Stoltzman matki Aleksandra Kwaśniewskiego, która podmieniła moją prababcię Aleksandrę Romanow na Aleksandra Kraśniewskiego. Sędzia Hubert Wicik był wykorzystany dla księdza Huberta Czumy w Radomiu , który podał się za Rurykowicza w celu dorobienia genealogii. Wszystkie matactwa idą przez wodę dlatego tworzone są rachunki na Bohaterów Westerplatte 1/1 przy zamkniętej wodzie i zdjętym liczniku , gdyż przechodzą na poszczególne mieszkania wykorzystując błędy w moim nazwisku w celu obciążania mnie za wodę sąsiadów, aby zastąpić chrzest święty jako świadectwo wody i ducha na sprawę wodociągów, łącze wodne w sprawie INs 56/10 zamieniając mnie na Bochyńska-Kazimierczyk przez błąd „zi” a sąsiadów na opiekunów w celu zamknięcia mnie pod zmienioną tożsamością przy udziale Kościoła katolickiego, którego parafia Wszystkich Świętych jest na działce mojego dziadka, który był jego fundatorem. Świadectwo wody i ducha świętego miało być zastąpione przez windykacje wodociągów na wodę oraz ducha zwodniczego przez Kościół katolicki, który pobiera pieniądze z programów bankowych kradnąc mienie mojej rodziny w celu zrobienia ze mnie osoby bezdomnej, bez tożsamości, gdyż moją metrykę chrztu podstawiono dla komunistów i znieważono moich rodziców.

Pod chrzest podstawiono komunistów, którzy nie mieli chrztu a sprawy o wodę są podstawiane za chrzest przez komunistów, których Kościół katolicki za pieniądze postawił na naszym miejscu i naszej rodziny co oznacza próbę oszukania Boga. Duch Święty i woda sami będą o nas świadczyć i sam Bóg się o nas upomni. Nazwisko Aleksandra Kwaśniewskiego miało znaczyć zakwaszenie ciasta, które się do niczego nie nadaje. Pismo Święte mówi, trochę kwasu a całe ciasto zakwasi. Kościół katolicki chciał pozbawić mnie mojego imienia, które było wymienione przy chrzcie i nadane przez moich rodziców Filomenę i Józefa Bochyńskich podmieniając moje drugie imię jako pierwsze przez rzad polski i prezydenta Polski Bronisława Komorowskiego, który doprowadził do kradzieży mojego Oświadczenia w sprawie SO Toruń IIK 164/11, gdzie skazano męża i wykorzystano oświadczenie do dorobienia genealogii robiąc ze mnie jak nazwano biedaka, od których stronił były prezydent Starachowic Sylwester Kwiecień, a pan poseł Lipiec kazał wyciąg mnie z kadru zdjęcia zrobionego na wystawie prac koła plastycznego, gdzie były wystawione również prace mojego syna Jakuba Pióreckiego.

Sąd podmienił Jakuba Pióreckiego na Kakuba Pióreckiego w sprawie podwyższenia alimentów i podmieniono mojego obecnego męża Jerzego Kaźmierczyk zamienionego na byłego Dariusza Pióreckiego co było widoczne w Urzędzie Pracy, który wydał błędne dane wpisując Dariusza Pióreckiego jako ostatniego właściciela spółki „SOF-ART” Sp. z o.o. wpisując w sposób pozorujący osobę fizyczną co oznacza podmianę pod firmę PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk. Sprawa jest tak rażąca, ze sędziowie i politycy niewygodnym osobom dorabiają opinie psychiatryczne i próby samobójcze w celu zniszczenia wartości chrześcijańskich. W Kościele katolickim chrzest mojego syna jak i mój powielono na chrzest w kościele zielonoświątkowym tworząc dwie różne osoby jako Bożena Bożena wstawiając Beatę Idziak i Edytę Maksalon oraz służby pod różne nieruchomości. Kościół katolicki zarabia na sprzedaży metryk chrztu pomordowanych rodzin arystokratycznych, a obecnie nawet moich rodziców i dziadków, a nawet żyjących dzieci. Sprawy spadkowe po moim ojcu INs 67/08 powielono na sprawę INs 501/07, stworzono dwie rodziny oraz sprawa po mamie INs 426/10 została powielona na INs 395/10 jako spis z inwentarza zamieniony spadek dla siostry podstawiając Jadwigę jako błąd pisarski i przesuwając sprawy na ulicę Nad Kamienną 25, w celu zastąpienia prawdziwej mojej rodziny przez sprawy o zniesienie współwłasności Waldemara Maksalon zamieniając je na spadek co spowodowało eksmisję z mojej własności i siostry po naszej mamie bez pieniędzy bez możliwości zapłacenia podatku, aby usunąć istnienie moich rodziców przez sprawy INs 956/09 oraz INs 716/10 zamienione na sprawy o przywrócenie stanu posiadania carskiej rodziny naszą przekierowując z Kielc sprawę IC 2627/10. Pan Waldemar Maksalon został zamieniony na Waldemara Bochyńskiego, a jego ojciec Feliks Maksalon został zamieniony na sędziego Feliksa Bocheńskiego z Katowic co spowodowało kradzież 1/3 nieruchomości oraz dopisanie 2/3 , które miał przez zasiedzenie zamieniając na własność jego rodziców w sprawie IC 178/15 czyli 12 lat po śmierci mojej babci Anieli Reginy Mazurek właściciela nieruchomości, którą zamieniono na Genowefę Maksalon podstawiając Genowefę Kowalską, aby przejść na chrzestnego Józefa Kowalskiego, którego podstawiono pod mojego tatę Józefa Bochyńskiego i męża Jerzego Kaźmierczyk, aby podstawić pod zatrzymaną kartę Szwajcarską w bankomacie na dane Jerzy Kaźmierczyk do banku PEKAO SA do obrotu carskimi precjozami.

Natomiast żonę Józefa Kowalskiego Eulalię Kowalską podstawiono pod moją synową Lailę Kornaszewską wykorzystując moją wnuczkę Wiktorię Kornaszewską z pierwszego małżeństwa syna z Agnieszką z domu Krześniak podstawiając pod Wielką Wieś pod koleżankę z klasy Lilę zwaną Lejlą córkę Araba, aby przejść na paliwa w Aramco podstawiając Stanisława Król pod Marka Król na Kanadę przechodząc na USA , Australię i Arabię Saudyjską.

Prawomocne postanowienie sądu INs 426/10 jest ważne, a co za tym idzie również mam własność 1/3 nieruchomości Nad Kamienną 25, gdyż pan Waldemar Maksalon nie wywiązał się z wyroku sądu i nie zapłacił oraz nie mieszkał w tym domu. Nie płacąc pieniędzy nie nabył nigdy własności. Połączono nieruchomości przez działkę 29 na drogę 29 na Bohaterów Westerplatte 1, gdzie podstawiono Helenę Surma pod kredyty mafii pruszkowskiej przy udziale Urzędu Miasta Starachowice przechodząc na ulicę Nowowiejską 29 , gdzie podstawiono mojego tatę w miejsce mamy, aby przejść na konta lewicy w Szwajcarii i na Szczekarków, gdzie wpisano Martę Bochyńską jako Marię Bochyńska zamienioną na Marię Tarnowską. Z tego powodu sprawa opisana z Super Expresie z dnia 20-21 września 2003 roku pod tytułem „Skandal ! Sąd klepnął kredyt dla mafii”. Drugi tytuł na stronie 4-5 „Ujawniamy jak bankierzy dali forsę mafii i uciekli przed sądem” łączy się z datą śmierci mojej babci, którą sąd obecnie w 2015 roku usuwa z nieruchomości i dorabia opinie psychiatryczne w Tomaszowie Mazowieckim , które mają służyć dalszemu kryciu bankierów, którzy zasłonili się mafią pruszkowską wykorzystywaną przez były rząd, aby przejść na tereny Ukrainy, gdzie pani Ewa Wielochowską miała zapewnione przez rząd Ukrainy czarnoziemy i podmieniła mojego męża dane na „Jerzy Kazimierczyk” przez błąd „zi” kradnąc przez policję ze Starachowic akredytywy mojego męża na firmie PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk podpisane przez pana Górewicz co zamierzano ukryć opiniami psychiatrycznymi , które podważają pochodzenie arystokratyczne mojego taty wykorzystując fakturę 300.000,-zł,- Metron Toruń na co złożyłam oświadczenie o przekazaniu nieruchomości w zamian za zwolnienie mojego męża z postępowania, Postępowanie prowadzone jest wielokrotnie i dorobiono próbę samobójczą. Męża skazano, nieruchomości skradziono i dorobiono linie genealogiczne dla rządu przez Kościół katolicki. Powodem tego jest udział byłych polityków jak Lech Miller i Jan Rokita podstawionych pod Stajnię w Szczekarkowie zakrywając się mafią pruszkowską w celu ukrycia ich działań. Moją pierwszą synowa Agnieszkę z domu Krześniak podstawiono pod Agnieszkę Wajdę inspektora kredytowego Prosper Banku, aby wykorzystać moją wnuczkę Wiktorię Kornaszewską co oznacza, że plan był realizowany przed jej urodzeniem. W tym celu pani Ewa Wielochowska pobrała kredyty na piekarnie po czym wyjechała z kraju zakupując teren ma którym zasadziła las, aby po latach przejść na tereny leśne mojego dziadka w celu zastąpienia mojej rodziny przez fałszywych spadkobierców. Pod piekarnie postawiono pana Franciszka Gaika bankiera w miejsce piekarni na ulicy Radomskiej wcześniej Tychowskiej w Starachowicach pani Gaikowej, zagarniętych terenów przez matactwa sądu po wojnie, który kontynuowała politykę III Rzeszy sponsorowanej z kradzionych depozytów mojego dziadka, gdyż nie wyraził on zgody na wojnę. Obecnie jest to zamieniane na sprzedaż książki „Mein Kampf” , którą podstawiono pod moją książkę „Zakazana Prawda” w celu wykazania jednego źródła finansowania pozbawiając nas dostępu do środków finansowych, gdyż metrykę chrztu Kościół katolicki sprzedał dla komunistów czego ostatnim elementem miał być geodeta Góra, który miał pofałszować plan nieruchomości w celu podstawienia Heleny Surma na klatkę schodową , aby udawała spadkobiercę po moim ojcu czego dowodem jest przekazanie listu od moje siostry Beaty Idziak przez sędziego Huberta Wicik dla Heleny Surma na sali sądowej w sprawie INs 56/10, gdzie Beata Idziak przekazuje część nieruchomości po rodzicach dla mnie Bożeny Bochyńskiej-Kaźmierczyk. List zostaje wręczony dla Heleny Surma przez sędziego co jest dowodem oszustwa.

Doszło do podstawienia Franciszka Gaik za Franciszka Bocheńskiego, dalej poprzez spółkę Polskie Autobusy Autosan i Jelcz należące do holdingu Sobiesława Zasady dochodzi do przejścia do PKS w Skarżysku Kamiennej, gdzie tata Józef Bochyński był dyrektorem technicznym. Zrobiono dział spadku już wówczas gdy mama była młodą osobą i otrzymała telefon, że tata nie żyję po czym okazało się jest to ktoś inny o tych samych danych.

Sobiesław Zasada był znajomym Kazimierza Bani, który wykorzystał nasze pełnomocnictwo i naszą zgodę na wypłatę z depozytów dla nas 100.000.000,- eur, którą zamienił na pożyczkę, aby przejść przez zadłużenia. Pieniądze z pożyczki przeznaczył na opłacanie naszych oprawców i Urzędu Miasta Starachowice, który od tej pory ma w interesie zniszczenia naszej godności wykorzystując nasze pieniądze co kryją opiniami psychiatrycznymi, co wyjawił sędzia Wojciech Kucharski w słowach do męża „Idź się pan lecz” w sprawie IC 178/15.

Wymieniana w artykule firma FOXPOL otrzymała pieniądze w kwocie 680.000,- USD zastawiając działki budowlane w Zalesiu, które były zastawione, gdyż podstawiono tereny mojej arystokratycznej i carskiej rodziny już przez SS na wojnę. Kredyt nie spłacono , gdyż był zleceniem politycznym do podstawienia Franciszka Gaik pod piekarnię, a obecnie pod Stanisława Filipek podstawiono Stanisława Pikul, który podał się za spadkobiercę na firm męża Jerzego Kaźmierczyk na spółkach Marmoroc-Polska Sp. z o.o. i „SOF-ART” Sp. z o.o. z tego powodu mąż został doprowadzony na sprawę w Starachowicach, gdzie podmieniono go na pełnomocnika w jego firmie w celu ukrycia działań byłych struktur. W artykule opisano , że nie stawiali się na rozprawy i nie doprowadzano osób, ani nie aresztowano co oznacza, że sprawy mojego męża są prowadzone w celu zabicia go . Sędzina Anna Szymacha Zwolińska jest podstawiona pod Zwolińskiego, który po 20 latach przyniósł mojej babci część pieniędzy ze zrobionych spraw spadkowych co oznacza, że sprawa była robiona we Francji podstawiając pod carską rodzinę Mikołaja Potockiego co miało być ukryte przez zakup centrali telefonicznej przez Francję w Polsce. Firma FAXPOL miała zakupić 10 central jako wymiana centrali telefonicznej w budynku Pasty w Warszawie , gdzie dokonano według medialnych doniesień wielu przekrętów oraz blokowano dostęp do miejsca historycznego w celu zniszczenia historii Polski. Bohdan Żakiewicz jako świadek do Torunia był przesłuchiwany w Warszawie , gdzie wezwano mojego męża jako oskarżonego bez podania sygnatury w Toruniu, ale jedynie prokuratorską V31/07/Sp co oznacza podmianę na Warszawę. Pan Bohdan Żakiewicz mieszkający na stale w St. Monka miał umożliwioną sprzedaży centrali telefonicznej z USA dla firmy FAXPOL. Sytuacje są powtarzane, a pan Żakiewicz w Polsce w Pałacyku Paderewskiego na ulicy Poprzecznej wprowadził przedstawicielstwo Konga, aby umożliwić przejście na konta charytatywne jako dostawy wody do Afryki po czym poinformowano nas , że zamieszkał w Niemczech, a co oznacza możliwość połączenia z działaniami FOXPOL z niemiecką firmą w Lichtenstein , która miała dostarczyć centralę telefoniczną, gdzie działał pan Jan Kulczyk. Powołanie się na Mieczysława Rakowskiego i Czesława Kiszczak dowodzi uczestnictwa w podstawieniu pod teren mojego dziadka Franciszka Bocheńskiego pana Franciszka Gaik oraz pana RAKOWSKIEGO na tereny Dworca w Starachowicach. Natomiast Czesława Kiszczak podstawiono za jego żonę, która pojawiła się w bibliotece w Starachowicach promując swoje bajki, gdzie zostałam zaproszona w celu urozmaicenia spotkania moją twórczością muzyczną , a co oznacza próbę zawłaszczenia moich praw autorskich i mojej twórczości, aby pobierać pieniądze z depozytów mojego dziadka na „Mein Kampf”. Na spotkaniu żona gen, Czesława Kiszczak poinformowała, że była ofiarą przemocy co oznacza podmianę generała Kiszczaka na Dariusza Pióreckiego podstawiając pod Czesława Maksalon i dlatego dorabiano dla mnie akta o uszkodzenie ciała podstawiając obecnego mojego męża Jerzego Kaźmierczyk w celu ukrycia dokonywanych w przeszłości przestępstw rządu oraz wejścia służb wojskowych do Kościoła katolickiego.

Bankier Stanisław Filipek był kierownikiem krakowskiego PSS Społem co umożliwia przejście na udziały mojej mamy w PSS Społem oraz dorobienie innej osoby pod dane osobowe moje mamy w Krakowie, wykorzystując wpłatę mojej mamy na studia w Krakowie, na kierunek, który mama zdała po czym został zlikwidowany. Z tego powodu mama nie podjęła studiów na tym kierunku.

Według informacji z gazety POLMA SA robiła podejrzane interesy z PKP co ma odniesienie do terenów PKP w Skarżysku Kamiennej, gdzie stała cerkiew, a później sklep z alkoholem i zabawkami, aby przejść na Cerkiew i prawosławie po czym na teren PKP w Starachowicach , gdzie podstawiono pana Rakowskiego na teren mojego dziadka Brunona Bochyńskiego , który oddano do Klasztoru Cystersów w Wąchocku, aby zamienić prawosławie na katolicyzm oraz podmienić Franciszka Bocheńskiego czyli Cara Mikołaja II Romanowa na Franciszka Jana Mazurka czyli hrabiego Jana Tarnowskiego, który brał ślub w Wąchocku. Odpis skrócony aktu małżeństwa numer 5/1934 wypis USC Starachowic z 12.02.2001 roku, w którym wymienione jest, że babcia urodzona jest w Hucie, a dziadek w Starachowicach co spowodowało podmianę mnie na Tomaszów Mazowiecki usuwając moją babcię z jej nieruchomości w Starachowicach.

Dziadka Franciszka Jana Mazurka wymieniono w Wąchocku jako Jan Mazur, aby umożliwić podstawienie pod pana Edwarda Mazur, którego podstawiono pod Edwarda Pióreckiego a mnie pod siostrę byłego męża Bożenę Romaniuk z domu Piórecka zamieszkałą na osiedlu Słoneczny Stok w Białymstoku. Kredyt banku nie tylko wyprowadził pieniądze na zakup stajni w Szczekarkowie, ale dorobiono dla mojej babci herbu Rola herb Rawicz dla Podczaskich ponownie wykorzystując mafię pruszkowską. Bank sprzedał akcje co oznacza możliwość dalszych manipulacji w celu podmiany akt sądowych na fałszywych spadkobierców.

Wojciech P. księgowy mafii został połączony z sędzią Wojciechem Pruss w SO Toruń IIK 164/11, aby podstawić Stanisława Pikul pod Stanisława Filipek w celu ukrycia podstawienia Sobiesława Zasady jako spadkobiercy Zakładów Górniczych w Starachowicach podstawionych pod spółkę „SOF-ART” Sp. z o.o. w celu kradzieży akcji na okaziciela w Banku Rezerw Federalnych w USA , gdzie podstawiono sprzedane metryki chrztu przy akceptacji papieża i hierarchów Kościoła katolickiego, które połączono z metrykami skradzionymi z wynajętego pokoju z mieszkania przez geodetę Skóra , który katalogował carskie księgi w Końskich. Skradzione dokumenty wcześniej były okazane w Ambasadzie RFN w Krakowie. Z tego powodu wojewoda kielecki wycofuje status zakładu pracy chronionej dla „SOF-ART” Sp. z o.o. określając nieprawdę jako uchybienie terminu co oznacza, że wojewoda nie wysłał naszego odwołania do Sądu Apelacyjnego, w celu podmiany spadkobierców przechodząc na Ostrowiec Świętokrzyski, gdzie ukryto przestępstwa Urzędu Miasta Starachowic, który podstawił ziemie mojej prababci na ulicy Nowowiejskiej 29, pod alimenty na byłą żonę mojego męża Katarzynę Kaźmierczyk pod którą podstawiono wszystkie dzieci z carskim DNA w celu zawłaszczenia depozytów carskich w Banku Rezerw Federalnych dla Kościoła katolickiego, który miał wprowadzić nowy ład światowy jako jedną religię upozorowaną na chrześcijaństwo. Polską Sieć Handlową opisaną w artykule jako usiłującą kupić od PKP Dworzec Główny w centrum Warszawy i 6 ha gruntu można łatwo zamienić na Polską Sieć Handlowa, którą ma na celu sprzedaż internetową , która oferuje zniżki na określone produkty do której zaprosił mnie pan Jacek Tarnowski jako 10 osób wybranych ze Starachowic , której spotkanie odbyło się w czasie śmierci mojego taty. Dalszym przejściem jest przejęcie na Słowację jako wspólnota zakupowa co połączono ze wspólnotą mieszkaniową, aby wytworzyć z sąsiadów spadkobierców, którzy mieli decydować o sprzedaży domu sąsiada.

Przejęcie stajni w Szczekarkowie uniemożliwiło od 2003 roku wprowadzenie pieniędzy do spółki „SOF-ART” Sp. z o,o, gdyż wiązało się to działaniami służb wojskowych przeciwko właścicielowi, obecnemu mężowi Jerzemu Kaźmierczyk sądzonego w Toruniu z zaskarżenia Skarbu Państwa w sprawie SO Toruń IIK 164/11 w celu wytworzenia windykacji na carskich depozytach. Podstawiono Stanisława i Janinę Pikul zamieniając Stanisława na kobietę, aby przejść na Stanisławę Bochyńską czyli Bolesławę Stanisławę Bochyńska pod którą ukryto Marie Romanow, która jest wstawiona za Marię Lubomirską, aby podstawić Podczaskich pod herb Rawicz należący do Bochyńskich oraz na Kruszynę koło Częstochowy w celu ukrycia kradzieży Szczekarkowa przez wojsko nazywane mafią pruszkowską. W tym celu Stanisław Pikul podał się za inwestora zastępczego w Kluczkowicach wykorzystując nazwę fundacji męża APEX-STAR jako spółki i tak podmieniane są dokumenty. Podstawiono pod Marmoroc-Polska Sp. z o.o. Piotra Bukat i Andrzeja Pachowskiego , którzy przez windykacje spółki zakupili Polbank i ukryto takie działanie przez połączenie z Raiffeisen Bank , który podmienił moje dana osobowe na Bożena Piórecka z domu Mazurek, aby przejść na Mazur podstawiając Jolantę Mazur byłego pełnomocnika, która podmieniła z Jerzym Winsztal nasze dane na „Kaźmierczak” tak jak zrobił to Waldemar Maksalon w sprawie INs 956/109 i wpisano takie dane do Ksiąg Wieczystych na ulicy Bohaterów Westerplatte 1/1 , gdzie mnie aresztowano, że włamałam się do cudzego domu co jet ewidentnym wykazaniem oszustwa Sądu, który odmówił usunięcia błędnych danych.

Prezes Sądu w Starachowicach umieścił podwójnie moje dane jako kara 500,- złotych dla jednej tożsamości odnosząc się do drugiej. W piśmie stwierdził, że nie widzi żadnych nieprawidłowości umieszczając mnie jako Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk oraz Bożena Bocheńska-Kaźmierczyk, aby przejść na Szczekarków na mojego dziadka Brunona Bocheńskiego/Bochyńskiego w drugie tożsamości jako Romana Bocheńskiego a w trzeciej na Kościół katolicki jako Marian Bocheński, którego zamieniono na Marię Tarnowską na Watykan dla Zakonu Maltańskiego, co oznacza próbę okaleczenia nie tylko nas, ale i naszych dzieci w celu przejścia na wszystkie tożsamości pod które podstawiono dużo osób ze służb. Zamierzano zlikwidować mojego męża Jerzego Kaźmierczyk o czym świadczy wyrok w Toruniu w sprawie IIK 164/11, gdzie podstawiono Bohdana Żakiewicza pod dane Bohdana Bochyńskiego ojca Marii Gudewicz podstawionej pod Mariana Bochyńskiego, aby ukryć kradzieże od 1978 roku w Banku Rezerw Federalnych w USA. W tym celu zamieniono sygnaturę po śmierci babci z 2003 roku na 2005 rok w celu zamiany na sygnatury Waldemara Maksalon o zasiedzenie współwłasności, które uzyskał w 2005 roku dwa lata po śmierci babci. Sprawy mojej mamy były uregulowane i zgłoszone do urzędów, gdzie nie widniał pan Waldemar Maksalon nawet w 2010 roku co dowodzi, że eksmisja w sprawie IC 178/15 jest przestępstwem sądu. Dokonano oszustwa i podstawienia Bohdana Żakiewicz, do sprawy INs 956/09 który ze swoimi współpracownika jako świadkami w sprawie IIK 164/11 w Toruniu podważył arystokratyczne pochodzenie mojego taty Józefa Bochyńskiego i mojej may Filomeny Bochyńskiej córki hrabiego Jana Tarnowskiego co poświadczył fałszywą opinią psychiatryczną wobec mojego męża wydaną przez Szpital w Toruniu, aby ukryć tereny wyprowadzone przez Dariusza Gudewicz z jego żoną Leną z Torunia, którzy mieszkają w USA oraz kradzieże w Banku Rezerw Federalnych. W tym samym czasie mianowano Prezydenta Polski Andrzeja Dudę mieczem paradnym wydanym z Wawelu dla hrabiów Tarnowskich Aleksandra Tarnowskiego i Juliusza Tarnowskiego jako synów Marii Tarnowskiej pod którą podstawiono moją siostrę Beatę Marię Idziak, a ukryto przez podstawienie mojej córki Marty Bochyńskiej jako Marii Bochyńskiej aby przejść na Marię Tarnowską na Bohaterów Westerplatte 11 , co oznacza podstawienie mojej siostry pod moje dane osobowe w celu zaskarżenia mojego męża Jerzego Kaźmierczyk w Toruniu przez Beatę Idziak zamierzając mnie za to obciążyć. Sprawa IC 178/15 miała ukryć działania mojej siostry Beaty Idziak, która posłużyła się moimi danymi powielając je dla Edyty Maksalon panny z dzieckiem podstawionej pod Elżbietę Bochyńską-Kaźmierczyk. Słowa sędziego Wojciecha Kucharskiego o przedłużanie sprawy są śmieszne i dowodzą wspólnego stanowiska z Waldemarem Maksalon, który w taki sposób oszukiwał moją matkę Filomenę Bochyńską przedłużając sprawy o siedem lat w celu zrobienia działu spadku po moim tacie i mamie, którą zamienił na swoją siostrę przesuwając pokolenie i przerabiając mamę na matkę z dzieckiem co miało odnieść się do Ostrowca Świętokrzyskiego do listu Teresy Szmytka z Piotrkowa Trybunalskiego, którą podstawiono za moją mamę Filomenę Bochyńska na Tomaszów Mazowiecki i Ostrowiec Świętokrzyski. Sędziego Wojciecha Kucharskiego podstawiono pod Sędziego Wojciech Pruss w celu zamiany skradzionego oświadczenia o przekazaniu nieruchomości za życie męża w sądzie w Toruniu na wyrok w sprawie o eksmisji przez gminę żydowską, polski rząd i Kościół katolicki, eksmisji z działki 29 jako Zakładów Starachowickich carskiej rodziny w celu przejęcia Polski i kradzieży akcji Centralnego Okręgi Przemysłowego na okaziciela w USA , których egzekutorem jest Waldemar Maksalon współpracownik SB, który donosił na moją mamę.

Działanie Sądu prowadziły do utraty suwerenności Polski, którą zamierzano wykorzystać do wprowadzenia jednej religii przez Kościół katolicki za skradzione pieniądze zamieniając cynicznie szaty prawosławnych kapłanów na maski tlenowe jako symbol rozpoczęcia trzeciej wojny światowej. Jedną religię zamierzano wprowadzić rękami katolików, którzy uczestniczą w programach bankowych, aby następnie oskarżyć Kościół katolicki w celu jego zniszczenia i zatarcia śladów przez wojnę.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s