Manipulacja Narodem

Starachowice 02.01.2016

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk
zamieszkali:
ul. Nad Kamienną 25
zameldowanie
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Prezydent Rzeczypospolitej
Pan Andrzej Duda

Manipulacja umysłem
Okładki wnuczki Króla Polski jako obraz Polski

Doszło do absurdu, który ma na celu podważenie rodziny. Można to zaobserwować przez na przykładzie małego wojska W. Putina składającego się z dzieci. Takie działanie jest możliwością ukrycia kradzieży dzieci, które nie mają świadomości kim są. Nie jest to winą rodziny, ale systemu i pracowników służby zdrowia dla których etyka stała się pustym słowem pozwalając kraść dzieci. Wykorzystano moją firmę „SOF-ART” Sp. z o.o. wywarzając pod-spółki w celu wyprowadzenia moich rodowych pieniędzy do celów niezgodnych z wolą wielbiciela czyli naszą. Przez stworzone pod-spółki „SOF-ART” Sp. z o.o. handlowano bronią na Ukrainie jak również stworzono gabinet internistyczny na ulicy Grzybowej 1, w Starachowicach pod dawnym adresem spółki wykazując na mapie nie przypadkowo ulicę Nad Kamienną 25, co ma odniesienie do miejsca mojego urodzenia, które poprzez oszustwo sądu i Waldemara Maksalon zostało na dziko przyznane Waldemarowi Maksalon. Powodem tego faktu było posłużenie się jego oficjalną wnuczka Zuzanna jest córka mojej skradzionej córki Anny Marii Pióreckiej, którą podstawiono pod Martę Piórecką jako Marię Bochyńską w celu podstawienia takich danych na Bohaterów Westerplatte 11 jak wykazuje Poczta na Bohaterów Westerplatte 1/1. Adres Bohaterów Westerplatte 1/1 jest podstawione pod Kanclerz Niemiec Angelę Merkel oraz książkę „Mein Kampf” wstawiac Waldemara von Szczepańskiego jako Waldemara Maksalon, który obecnie próbuje wyrzucić mnie z mojego domu Nad Kamienną 25 mimo iż nie zapłacił za dom do którego nie miał prawa, a jedynie przez zasiedzenie 1/12 części po jego rodzicach.

Następną mistyfikacją jest wstawienie spółki „SOF-ART” Sp. z o.o na Lipie, gdzie umieszczono dane mojego dziecka Jakuba Pióreckiego, który był mężem zaufania w obwodzie wyborczym w szkole w Lipiu w miejsce , gdzie ja byłam wytypowana jako mąż zaufania. Świadczy to o lekarzach, które dorobili fałszywe opinie psychiatryczne, które podważają ich samych. Następne manipulacje firmą „SOF-ART” Sp. z o.o. to wytworzenie szeregu firm informatycznych jako „SOFT-ART” Sp. z o.o. „SOT-ART” Sp. z o.o. i pochodne jak SOFOR AG.

Jedna ze spółek znajduje się w Rosji jako Studio SOFART. Ideą firm jest różnorodność przechodząc na różne państwa jak SoftART AG, CH-8005 Zürich zajmująca się robotyką, meblami produkcją organów do kościołów itd. Obecnie szereg firm zajmuje się oprogramowaniem, technologiami internetowymi, zabawkami, galeriami sztuki, sieciami komórkowymi jak również banking internetowy połączony z darmowym butem jako dziurawym butem czyli dziurawym systemem płatności internetowych omijającym prawo. Różnorodność programów połączona została z warsztatami , które promowane są przez różne firmy w sprzedaży telemarketerów, gdzie automat kreuje fałszywe dane osobowe. Programy są wielorakie przedstawiane jako alternatywne przedstawienie rzeczywistości w celu zamiany cywilizacji przez manipulację. Warsztaty można wymienić jako artystyczne, kuglarskie, kulinarne jako zdrowy styl życia połączony z wojskiem i sprzedażą naczyń oraz technologią kosmiczną. Warsztaty językowe połączono z programowaniem umysłu, aby dostosować młode pokolenie do nowej cywilizacji. Male wojsko W. Putina być może składa się z moich wnuków wytworzonych metodą in vitro, które nie mają świadomości kim są. Nie jest to wina rodzin, ale osób które do tego doprowadziły i łamią prawo nie mówiąc dzieciom kim są. Celem jest ukształtowanie dziecka na sposób wojskowy z tym , że bez wartości rodzinnych i chrześcijańskich co powoduje bezwzględność działania i posłuszeństwo bez analizy sytuacji i bez uczuć. Takie działanie w innych miejscach ma być osiągnięte przez gry komputerowe, które kreują postawy młodego pokolenia oraz zachowania, aby przystosować do nowego ładu zamieniając wartości. Osoby, które uczestniczą w grach nie rozróżniają rzeczywistości od gry i przyjmują alternatywną rzeczywistość, którą po latach zaplanowano do wdrożenia w życie. Dzieci te nie będą wstanie rozróżnić fikcji od rzeczywistości. Gdyż nie mają poczucia wartości rodziny i życia ludzkiego, które w grach jest traktowane jako punkty do zdobycia, czyli zamieniane jest to na karierę zawodową lub wojskową. Takie działanie alternatywnej rzeczywistości i wirtualnej miało być połączone z nowymi technologiami przez pod-spółki Seven Rock Mining, które okradają spółki Jerzego Kaźmierczyk w celu finansowania programów militarnych i manipulacji umysłami. Pan Bohdan Żakiewicz wykorzystał nasze pismo ze Szwajcarii w którym stanieliśmy w jego obronie, jednoocznie nas zaskrzył tajnie zmierzając do naszej likwidacji, gdyż zamierzał ukryć kradzieże. Jednostka zostaje pozbawiona własnej indywidualności, aby stworzyć decydenta nad jednostką, która decyduje nawet o tym czy może jeść czy nie. Należy zadbać o to, aby kocioł prawosławny miał możliwość ingerencji i możliwość nauczania tych dzieci wartości chrześcijańskich co daje człowiekowi godność oraz zabezpiecza przed wykorzystaniem człowieka jako numeru. Społeczeństwo prowadzone bez Boga, mimo użycia najnowszych technologii uwstecznia się i prowadzi do samozagłady. W tym momencie można się odnieść do Atlantydy, która wyprzedzała ludzkość w technologii. Człowiek jest wartością nadrzędną i ma prawo decydować sam o sobie, a rodziny są miejscem wychowania w posłuszeństwie, aby przyszłe pokolenia miały wartościowych obywateli. Obecne prawo jest nie respektowane i omijane przez manipulacje, która pozwala na nielegalne działanie takich osób jak Waldemar Maksalon, który nie respektował prawomocnego postanowienia sądu zastępując swoją sprawą, aby podmienić moją rodzinę posuwając się do praktyk nie godnych człowieka jak wysłanie do zakładu psychiatrycznego w celu dorobienia sobie genealogii. Oszustwa są kryte przez MOPS, któremu rząd dał prawo do umieszczania obywateli w zakładach psychiatrycznych gdy są samotni, dlatego upozorowano, że nie jestem w związku małżeńskim ze sowim mężem w celu zawładnięcia mieniem królewskim przez Żydów w Polsce, gdyż nie jest możliwe, aby Polska ograbiła dzieci i wnuki Króla Polski. Umożliwia to wprowadzenie nowego pokolenia alternatywnego , które nie rozróżnia rzeczywistości od fikcji ani nie respektuje innego prawa niż założenia programu zmierzającego do zniszczenia rodziny, a nawet grobów naszych rodzin. Pan Waldemar Maksalon pracownik PZPR dopisując się do projektów mojego ojca Józefa Bochyńskiego pozorował obecnie Józefa Bocheńska z matki Fogel brata Heleny Bocheńskiej z Chełma ,pod która podstawiono Helenę Surma , którzy pracowali zarówno dla komunistów jako również dla Kościoła katolickiego przez co podporządkowano Sąd w Starachowicach do oszustw w celu zatarcia postanowień spadkowych po moich rodzicach czego dowodem jest sprawa IC 178/15 oraz INS 82014 i INs 819/14, INs 716/10 i INs 956/09 jako jedna sprawa o zniesienie współwłasności. Spadkobierców Waldemar Maksalon ustalił za życia mojej babci w innej sprawie , gdzie nie wykazany był żaden majątek. Manipulację taką wykorzystano do zawłaszczenia naszego majątku mimo że mieliśmy uregulowane sprawy majątkowe i prawne, a co za tym idzie Sąd działa bezprawnie na rzecz Maksalona dążąc do naszej likwidacji w innych sprawach i miastach.

Działanie Sądu w Polsce zmierzało do powtórzenia działań przed wojną i ukrycia morderstwa naszej rodziny w szybach kopalni na Lipie Henryk Szyb.

Wym celu połączono przez działania Bohdana Żakiewicz kopalnię Rudy Żelaza na Lipie Henryk Szyb gmina Brody Iłżeckie z kopalnią Rudy Srebra w Górach Sowich aby połączyć z Wałbrzychem i Zamkiem Książ przez linie PKP z kwaterą Adolfa Hitlera oraz z Chateo Gütsch i kolejką linową , która wiedzie do zamku co połączono z Zakopanym z kolejką linową, co oznacza, że została zakupiona na nasze dane osobowe w związku z pismem do Banku UBS o zakup Zamku Chateo Gütsch z naszych depozytów co zrobili inwestorzy zastępczy, który podali się za spadkobierców. Sąd i prokuratura wykorzystując bezprawie nasze dane osobowe prowadzi działalność gospodarczą na rzecz Skarby Państwa posługując się naszymi danymi osobowymi i spółkami męża Jerzego Kaźmierczyk przez zadłużenia pobierając pieniądze. Stało się to powodem niemożliwości odzyskania kontroli nad uruchomionymi depozytami , gdyż zamieniono właścicieli na przestępców, a pełnomocników na właścicieli firm i skradzionego mienia. Z tego powodu wykorzystano zaplanowany błąd w 1994 roku w umowie spółki „SOF-ART” Sp. z o.o. jako „SOFT-ART” Sp, z o.o tworząc podmioty o tej nazwie i zbliżonej, aby windykować od tego czasu spółkę SOF-ART Sp. z o.o co uniemożliwia egzystencję.

Służby wojskowe uniemożliwiają prowadzenie działalności, aby zawsze był dług do prania kradzionych pieniędzy na wytworzonych spadkobierców w tym już po dzieciach.

Moi rodzice żyli z emerytury i dlatego określili Dariusza Pióreckiego , że doprowadził do ogromnych zadłużeń w porównaniu do ich emerytury. Faktem jest , że spółka „SOF-ART” Sp. z o.o. posiadała duży majątek, który pozwalał na zaspokojenie swoich długów przy włączeniu się osoby, która miało możliwość analizy sytuacji w celu uwolnienie składników majątku, która stały się łupem Banku Śląskiego ponad roszczenia jakie mieli. Mimo prośby PFRON nie ustąpił Bank Śląski stwierdził, że mam osobiste zadłużanie i dlatego nie zwolni Budynku który na skutek podziału nieruchomości stał na osobnym miejscu, a mimo to Bank zagarnął wszystko i dodatkowo obciążył mnie osobiści po latach na umorzonych długach. Jest to dowód, że majątek „SOF-ART” Sp. z o.o. był od dawna przedmiotem pożądania w celu zadłużania pod programy Bankowe. Dlatego zaczęto niszczyć nowego właściciela Jerzego Kaźmierczyk, któremu sprzedałam firmę a który w 2008 roku stało się moim obecnym mężem. Celem było jego skazanie w celu ukrycia szeregu osób, które wcześniej na mojej spółce zrobiły bezprawnie dział spadku co jest przestępstwem.

Wykorzystano zapisy moich rodziców jako duże zadłużenie byłego zięcia Dariusza Pióreckiego i przypisano wymyślone długi na obecnego męża Jerzego Kaźmierczyk, który w życiu nie pobrał ani jednego kredytu ani jednej pożyczki. Podstawiono Waldemara Maskon, którego przypisano do rodziny w której nie był, a który jest windykatorem i dopisano jego córkę za mnie pod moje dane osobowe, aby ją przypisać do mojego męża czyli drugiego zięcia moich obecnie nieżyjących rodziców czyli obecnego mojego męża Jerzego Kaźmierczyk udając, że rodzina Maksalon jest rodziną Bocheńskich. Celem było pobieranie depozytów przez windykację dopisując zadłużania na wielkości przekraczające rzeczywistość w celu obciążenia nas za działania byłych struktur i rządu dla których człowiek się nie liczy, a jednostka stanowi jedynie żer. Dlatego w Sądzie Okręgowym w Toruniu w sprawie IIK 164/11 ukradziono mój dokument, aby ukryć fakty niewygodne o przekazaniu nieruchomości po moich rodzicach za życie mojego męża, któremu dopisano już fałszywe dokumenty o próbie samobójczej co jest oszczerstwem. Dlatego doprowadzono do skazania męża w celu jego likwidacji i zamierzano doprowadzić do zrobienia ze mnie osoby bezdomnej co mi już wykazano na fotografii robionej przez osoby ujące wierzące. Celem było zawłaszczenie mojej tożsamości do kradzieży i tożsamości mojego męża, aby ukryć dokument świadczący o istnieniu moich i mojej siostry rodziców, którzy byli arystokratami. Dorabianie genealogii na nieruchomościach moich rodziców przez rząd i Kościół katolicki jest dowodem mojego arystokratycznego pochodzenia, gdyż wypływa z logiki i analizy postępowania sądu. Na co mi zwróciła uwagę osoba , która przeczytała moją książkę.

Aby Skarb Państwa mógł zwrócić zagarnięte mienie należy wyjaśnić metodę kradzieży carskich depozytów przez Urząd Miasta Starachowice.

Były mąż Dariusz Piórecki stworzył umowę spółki „SOF-ART” Sp. z o.o. z błędem dokonanym przez Notariusza Samelę współpracującym z Urzędem Miasta. Pan Notariusz wpisał nazwę spółki „SOFT-ART” Sp. z o.o. po czym przekreślił długopisem na wydruku co spowodowało, że wytworzono drugą spółkę kontrolowaną przez Urząd Miasta Starachowice na zlecenie rządu, która była prowadzona przez prokuraturę i sąd na potrzeby służb wojskowych, wykorzystując akta osobowe pracowników jako spadkobierców po właścicielach spółki po których robiono działy spadku traktując firmę jak kurnik. Z tego powodu numery telefonów komórkowych znalazły się na fermie kur u osób , które udawały , że je miały przed 2003 rokiem co jest niemożliwe.

Były mąż Dariusz Piórecki zadłużył spółkę i ją sprzedał dla mnie w 2002 roku wówczas Bożeny Pióreckiej. Następnie spółkę „SOF-ART” Sp. z o.o. sprzedałam w 2003 roku dla Jerzego Kaźmierczyk z którym się pobrałam w 2008 roku. Doszło do wprowadzenie Dariusza Pióreckiego jako ostatniego właściciela spółki „SOF-ART” Sp. z o.o. w dokumentach Urzędu Pracy co dowodzi, że istnieniu dwóch spółek różniących się w dokumentach co spowodowało podmianę Jerzego Kaźmierczyk ma Dariusza Pióreckiego, aby ukryć pobieranie pieniędzy na wytworzone pod-spółki „SOFT-ART” Sp. z o.o przez windykacje spółki „SOF-ART” SP. z o.o. Dowodem na to jest windykacja Jerzego Kaźmierczyk i Piotra Główki za spółkę „SOFT-ART” Sp. z o.o. przez Sąd Okręgowy Warszawa Śródmieście za dług Dariusza Pióreckiego do PFRON, gdzie wzywano mojego ojca Józefa Bochyńskiego jako żyranta. Wyrok wydała pani prezes sądu Kosicka wykazana w genealogii Bochyńskich, co oznacza uczestnictwo sądu w podmianie rodziny. W Warszawie zamieniono mojego ojca Józefa Bochyńskiego na mojego męża Jerzego Kaźmierczyk czego dowodem jest wysłanie do męża przesyłki ze SKOK czyli podstawienie pod pożyczkę moją, którą żyrował Dariusz Piórecki i mój ojciec Józef Bochyński, który przejął kredyt na siebie co wytworzyło jak widać po śmierci taty dwie pożyczki, co jest przestępstwem SKOK. Mojego tatę zmarłego w 2007 roku potraktowano, że żyje i przysłano wyciąg, że ma na koncie pieniądze, a męża Jerzego Kaźmierczyk obciążono długiem. Spowodowane to było wykazaniem przez tatę , aby były mąż Dariusz Piórecki również spłacał kredyt jako żyrant. Bank odmówił, gdyż tata przejął kredyt. Bank wskazał, aby tata wystąpił na drogę cywilną przeciwko Dariuszowi Pióreckiemu o zapłatę. Spowodowało to podstawienie pod Dariusza Pióreckiego obecnego męża Jerzego Kaźmierczyk i windykację przez Waldemara Maksalon, który ukradł nieruchomość i zrobił dział spadku po moim dziadku , którego podstawił pod mojego tatę w celu zaskarżenia mojego męża Jerzego Kaźmierczyk udając mojego tatę, który skarży zięcia windykując nieruchomości w Starachowicach i Miedznej Drewnianej na moim teściu w celu ukrycia podmiany rodziny i kradzieży. Spowodowało to zastawienie Pałacu w Białaczowie pod kredyty i ich windykacje. Z tego powodu podstawiono na Zurych teścia Jana Kaźmierczyk pod firmy APE Umwelttechnik AG i SOFTART AG do których nie mamy dostępu. Z tego powodu wszystkie pieniądze posiadane przez firmy „SOFTART” i jego odmiany pochodzą z windykacji spółki „SOF-ART” Sp. z o.o. na Lipie Henryk Szyb 1 , 27-230 Brody Iłżeckie. Następnie windykacja zamieniana jest na firmę PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk , która jest zamieniana na windykacje APE UMWELTTCHNIK AG w Szwajcarii.

Działania te zostały ukryte pod adresem Konstytucji 27, gdzie przed wojną był budynek własnością mojego dziadka, a po wojnie mieścił się budynek PZPR , następnie Bank PKO BP zakupiony z carskich depozytów przez Credit Suisse co ukryto przez podłożenie na Nad kamienną 25 wyciągów i operacji baku PKO BP na milionowe kwoty wkładając w dokumenty „SOF-ART” Sp. z o.o.

Wszytko ukryto przez umieszczenie obecnie Drugiego Wydziału Karnego na czas remontu Sądu w Starachowicach na ulicy Staszica 12 pod adresem Konstytucji 3-Maja 27, przed wojną w obrębie parku wokół Pałacyku Zarządcy na ulicy Konstytucji 3-Maja 15 co połączono z Bohaterów Westerplatte 11, aby przejść na Przedszkole na tym samym placu, gdzie uczęszczały moje dzieci co połączono z prywatną szkoła w budynku Konstytucji 3-Maja 27, którą założył pan Krzysztof Jabłoński, którego podstawiono pod Krzysztofa Radziwiłł oraz pod Jabłczyńskich służących mojego dziadka podstawionych pod reaktywację Pawilonu Handlowego w Warszawie mojej rodziny jako zapis Bohaterów Westerplatte 1/1 w celu połączenia ze spółką „SOF-ART” Sp. z o.o., którą połączono z budynkiem Konstytucji 3-Maja 23/9b co połączono z stajnią w Szczekarkowie jako wjazd dla koni i centralami telefonicznymi, gdyż w tym budynku znajdowała się centrala telefoniczna co połączono z Janem Śledzik , który pracował w Telekomunikacji, którego żonę podstawiono jako Irenę Romanow za siostrę Marii Kaczyńskiej, a moją wnuczkę za jej wnuczkę. Wszytko miało być ukryte przez Irenę Dziedzic jako Wielka Gra, dlatego męża zamieniła prokuratura Kielce w piśmie do prokuratury Opoczno jako Irena Kaźmierczyk. Urząd Miasta wyraził zgodę na sprzedaż dla mnie mieszkania na Konstytucji 3-Maja 23/9 , gdzie wcześniej stały urządzenia do telekomunikacji. Mieszkanie musiałam przebudować na co posiadałam plan co spowodowało przejście na budynek partii PZPR. Spowodowało to ukrycie pożyczki bankiera Franciszka Gaik dla firmy FAXPOL na zakup 10 centrali z USA w dawnym budynku Pasty jako symbol zwycięstwa, co połączono z moim mieszkaniem pozorując za spadkobierców sąsiadów jak Agnieszkę Kozłowską , której córkę Magdę podstawiono pod pod Magdę Kozłowską chrześnicę Jana Pawła II, aby ukryć oddanie terenów mojego dziadka dla kościoła i ukryć kradzież mojej córki Anny Pióreckiej. Mafia Pruszkowska jest narzędziem w rękach rządu do wykorzystania poszczególnych osób do wyprania kradzionych terenów z tego powodu podstawiono świadka koronnego Jarosława S. pseudonim Masa pod Jarosława Kaczyńskiego, gdyż nie ma możliwości aby miał her Rawicz, a mafia pruszkowska kupiła stajnie w Szczekarkowie, gdzie umieszczono dokumenty o urodzeniu mojego dziadka Brunona Bochyńskiego , który był carewiczem Aleksym Romanow i dlatego wojsko nie dopuszczało nikogo do pałacu. O czym nas poinformowali życzliwi sąsiedzi w Szczekarkowie. Inni sąsiedzi pałacu poinformowali o polityce niszczenia zabytkowego Browaru przez Zygmunta Solorz Żak i osoby z rządu, którzy przybywali helikopterami do Kluczkowic. Był to browar mojego dziadka, który według relacji świadków nie jest możliwy do odtworzenia, gdyż nie ma takich fachowców obecnie.

Wszytko ukryto przez połączenie bloku Konstytucji 3-Maja 27, gdzie znajduje się II Wydział Karny Sądu z moją decyzją w sprawie SO Kielce IXKa 280/12 o utworzeniu depozytu w Sądzie z pieniędzy wypłacanych fałszywym hrabiom Tarnowskim jak się okazało podstawiono pod nich moją siostrę Beatę Idziak i Edytę Maksalon po moje dane osobowe jako Bożena Bożena w celu wypłaty zobowiązań „SOF-ART” Sp. z o.o.

Spowodowało to, że pieniądze wyprowadzono przez fałszywe windykacje, a ludziom nie wypłacono pieniędzy mimo pobierania ich z depozytów ukrywając takie dziamanie przez ciągłe skarżenie męża Jerzego Kaźmierczyk i potajemnie mnie przez Bohdana Żakiewicz, który wykorzystał nasze pełnomocnictwo do kradzieży oskarżając mojego męża w Toruniu co jest przestępstwem sądu, który miał informacje i zabezpieczenie oraz mógł sprawdzić moje DNA, które Waldemar Maksalon wykorzystał do podania się za carską rodzinę, w celu wprowadzenia nowego ładu.

Przytoczę Księgę Zachariasza 8,10-11

Albowiem dotychczas ani ludzie, nie otrzymali wynagrodzenia za pracę, ani zwierzęta. Każdy przechodzień był zagrożony przez wroga-podburzyłem wszystkich ludzi nawzajem przeciw sobie. Ale teraz nie będę dla Reszty tego ludu taki jak poprzednio-wyrocznia Pana Zastępów.”

Dom Nad Kamienną 25, w 1/3 stanowił własność mojej matki , która miała wszystkie uregulowane sprawy po swojej mamie. Sąd w Starachowicach ukradł dom mojej mamy na rzecz obcych osób przez zasiedzenie, które w dodatku nie zapłaciły za nieruchomość i naraziły nas na straty przy jednoczesnym składaniu fałszywych zeznań, fałszowaniu danych osobowych i dopisywaniu tożsamości w protokołach sądowych w celu przejścia na Szwajcarię na konta lewicy, gdzie podstawiono również Kościół katolicki i pana Jarosława Kaczyńskiego wykorzystując mafię pruszkowską w tym pa Jarosława S. zwanego Masą. Podstawiono nazwisko Kaczyński do legendy o kaczce pływającej na bagnie oraz kaczce, która przypłynęła kanałami z Sandomierza do Iłży co spowodowało próbę podmiany mojej rodziny. W tym celu wstawiono Barbarę Majewską za sędzinę Barbarę Bochyńską podstawiając unijne fundusze pod stajnie, aby połączyć Szczekarków z Pruszkowem i Sieciechowem, gdzie znajduje się Opactwo. Na Wójtowej Górze stał Pałac, który rozebrano w PRL, aby zatrzeć ślady po królu Bolesławie Krzywoustym herbu Rawicz i przeprawie przez rzekę Wisłę z Życzyna, gdy zaczął przed 1000 lat tonąć zamek w błocie w Życzynie, kiedy przeprawiono się przez Wisłę do Sieciechowa. W okolicach Życzyna znajduję się jeszcze zaopatrzenie w paliwa dla rządu i jednostka wojskowa, która pilnuje podziemi. Pani Andruszowska herbu Mogiła ostatnia z rodziny mówiła o tych terenach. Dlatego po spaleniu mojej babci księżnej Marii Lubomirskiej w Kruszynie w 1932 roku za moją babcię występowała Bolesława Bochyńska, która była Marią Romanow i skryła się pod imieniem Bolesława króla polskiego, gdyż była córką Króla Polski Mikołaja II Romanow.

Nie jest możliwe , żeby powoływać się na praworządność i demokracje i polskość przy jednoczesny wyrzucaniu z domu wnuczki króla polski. Oznacza to, że Polska została wyrzucona z gniazda przez osoby, które nie mogą być Polakami akceptując takie działania powołując się na immunitet, wiedząc, że król pełni władze sędziowską.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s