Dział spadku we Francji na carze Mikołaju II w 2016r.

Starachowice 05.01.2016

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk
zamieszkali:
ul. Nad Kamienną 25
zameldowanie
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Prezydent Rzeczypospolitej
Pan Andrzej Duda

Spadek we Francji na carski mieniu

Moja arystokratyczna rodzina miała po trzy tożsamości co obecnie uczyniono bez mojej zgody dla mnie i podstawiono służby jako różne rodziny. W taki sposób moje dane według dowodu osobistego Bożena Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk zostały powielone na Elżbietę Bochyńską-Kaźmierczyk i Bożenę Bochyńską-Kaźmierczyk, a na Katowice podstawiono jako Barbarę Bochyńską-Kaźmierczyk podmieniając przez błędy drugi człon nazwiska i powiązano z Barbarą Denhoff-Darmstadt w Kruszynie. Z tego powodu naszło na dom mojej mamy Filomeny Bochyńskiej ABW z Radomia na zlecenie prokuratora Kilkowskiego z Torunia wymieniając moje nazwisko mimo iż ja tam nie byłam zameldowana, ale na Lipie Henryk Szyb 1, a mieszkałam już ulica Nad Kamienną 25 w Starachowicach. Mąż odbywał karę pozbawienia wolności w przerwie której wzięliśmy ślub. Wykorzystano mnie jako sędzinę Barbarę Bochyńską , gdyż wokół mojej rodziny były same służby, które zaplanowały wejść na nasze miejsce wykorzystując nasze dzieci i wnuki. W tym celu Waldemar Maksalon doprowadził do podstawienia naszego pełnomocnika Bohdana Żakiewicz za naszego spadkobiercę podstawiając jego interesy w Węglokoksie, aby podmienić akta na Barbarę Blidę, a za mecenasa Marka Lesiaka podstawiono pułkownika Lesiaka, gdyż mec Marek Lesiak bronił męża w sprawie pomówienia z Szarego Wilka. Bohdan Żakiewicz podał się za nominowanego księcia przez hrabiego Jakuba Potockiego z Piaseczna. W biuletynie Fundacji Hrabiego Potockiego widnieje zdjęcie Bohdana Żakiewicz w Węglokoksie, gdyż został bezpośrednio podstawiony pod Bohdana Bochyńskiego i podął się za członka Zakonu Maltańskiego co nie zostało potwierdzone przez Zakon, a jest widoczne w biuletynie. Zamierzano wykorzystać zlecenie polityczne do naszego okaleczenia i likwidacji naszych rodzin, aby przerzucić odpowiedzialność na mafię w Szczecinie handlującą węglem co powiązano z naszym numerem telefonu zakupionym w sklepie na dawnym terenie mojego dziadka naprzeciw dawnej piekarni Gaika co powiązano z bankierem Gaik i Prosper Bank łącząc z mafią w Pruszkowie i zakupem stajni w Szczekarkowie. Powodem tego jest fakt, że CBA pilnowało wódki STARK w Szczecinie pod która podstawiono pana Nowak z Czech pod moją prababcię hrabinę Mariannę Nowak podmieniając Mariannę Nowak na Mariannę Bochyńską i Mariannę Krakowiak, aby przejść na Kowal , gdzie urodził się król Kazimierz Wielki łączy to legendą z domem Estery w Opocznie, gdzie podstawiono moją mamę i zamieniono na windykacje podstawiając teściową. Zamierzano wykorzystać moje doniesienie do prokuratury, w którym wykazałam sprzedaż na Odrze węgla na giełdzie wykorzystując luki w prawie do prania kradzionych pieniędzy z depozytów. Z tego powodu podczas rewizji powołali się pracownicy ABW na Barbarę Blidę w czasie przeszukania domu mamy co oznacza, że próbowano wykorzystać sprawy prowadzone przez mecenasa Marka Lesiak oraz jego kancelarię w sprawie Koloseum , która to firma wykupywała historyczne obiekty w celu robienia działów spadku do prania kradzionych pieniędzy. Otrzymałam z mężem Jerzym Kaźmierczyk prawo do dziedzictwa rodowego w linii cesarskiej Rurykowiczów od mojego taty Józefa Ludwika Bochyńskiego co potwierdziła moja mama Filomena Jadwiga Bochyńska. Spowodowało to reakcję służb i skomasowane działanie do podmiany rodziny w celu ukrycia kradzieży Skarbu Państwa, który zastraszył całą rodzinę, czego dowodem jest sprawa w Toruniu IIK 164/11 , gdzie mojego ojca nazwano przez lekarzy psychiatrów, że nie jest arystokratą co oznacza oszustwo w celu ukrycia kradzieży. W stosunku do mnie wszystkie opinie psychiatryczne wykazały, że jestem zdrowa co podmieniono przez Prokuraturę w Tomaszowie Mazowieckim przez PC 44/14, którą wysłała do męża wpisując, że jestem chora przy jednoczesnym stwierdzeniu przez tą samą prokurator o zamknięciu moje sprawy, która toczyła się na skutek podarcia wydruku w Opocznie do spwy w Toruniu przesłanej na Starachowice o pomoc prawną Ko 883/12 zamienioną na sprawę w Tomaszowie Mazowieckim 1Ds 207/13 co połączono z sygnaturą z SO Kielce mojego męża IIIK207/07 do podmiany. Sędzia w Opocznie stwierdził w sprawie IIKp 425/09 istnienie kręgu spadkobierców po moim ojcu jako właścicielu dzieł sztuki, za życia mamy co jest dowodem pobrania dzieł sztuki przez obce osoby jak były pełnomocnik pan Bohdana Żakiewicz, przed naszym poznaniem się już 2004 roku. Sprawę przeciwko Bohdanowi Żakiewicz zamieniono na przeciwko mężowi Jerzemu Kaźmierczyk pozorując , że ja go oskarżyłam przez podstęp na policji w Paradyżu, gdzie wyłudzono ode mnie podpis pod dokumentem na druku o uszkodzeniu cala przez osobę najbliższą. Policjant stwierdził, ze jest to znormalizowany druk i przesłał go do Sądu w Toruniu. Dorobiono opinię psychiatryczną na Łódź , gdyż podmieniono moją babcię na Woźniki mimo iż urodziła się w Hucie jako księżna Glińska. W Woźnikach była podmiana na Maksalon, natomiast w Starachowicach babcia mieszkała jako Mazurek z męża co podmieniono na Maksalon zamieniając mamy tatę Franciszka Jana Mazurka na Franciszka Maksalon jako ojca mojej mamy co jest oszustwem Sądu. Na nasze dane przywrócono mienie carskie i umieszczono w systemie podstawiając mnóstwo fikcyjnych osób co kryto przez Kapitał Ludzki projekt finansowany z naszych pieniędzy podstawiając osoby wyznaczone przez rząd. Z tego powodu Sędzia Wojciech Pruss stwierdził, że carska rodzina nie żyje a właścicielem depozytów jest Skarb Państwa.

Pan Bohdan Żakiewicz został podstawiony jako spadkobierca na spółce męża Jerzego Kaźmierczyk pod którą podstawiono Waldemara Maksalon udającego brata mojej matki wykorzystując zbieżności imienia Franciszek Mazurek i Franciszek Maksalon. Z tego powodu pan Waldemar Maksalon wpisał się przez zasiedzenie na 2/3 nieruchomości razem z 12 członkami jego rodziny co podmieniono pozorując , że jest bratem mojej matki Filomeny Bochyńskiej Mazurek zamienionej na Maksalon i spadkobiercą na spółkach mojego męża Jerzego Kaźmierczyk powielając moje dane w celu podstawienia jego córki Edyty Maksalon za żonę mojego męża Jerzego Kaźmierczyk.

W tym celu celu Waldemar Maksalon wykorzystał pełnomocnictwo Bohdana Żakiewicz, który odebrała od pana Potockiego hrabiego nominacja na księcia co oznacza według logiki, że podstawiony został pod mojego dziadka cara Mikołaja II Romanowa, który ukrywał się jako książę Michał Potocki, gdyż nie było takiego księcia i tylko dziadek mógł nominować na księcia.

Działanie to miało na celu zlecenie naszego okaleczenia przechodząc na interesy węglowe w Szczecinie na port rzeczny na Odrze co oznacza , że zaplanowano zastrzelić moją siostrę Beatę Idziak podstawioną pod moje dane łącząc z Barbarą Blidą i spalić, aby odnieść się do Kruszyny gdzie spalono naszą babcię księżną Lubomirską, w celu wytworzenia spadkobierców dawnych świątyń łącząc z nową formą sponsorowana przez fałszywych spadkobierców wstawionych do pozorowania dawnych rodów. Działania takie ukryto za cegiełkami na świątynię w Toruniu, Marii Gwiazdy Ewangelii w celu przejścia na cegiełki mojego dziadka Franciszka Jana Mazurek czyli hrabiego Jana Tarnowskiego i dyplom jaki otrzymał za ich zbieranie na bibliotekę Uniwersytetu Warszawskiego. Dziadka podmieniono na Franciszka Maksalon następnie na Franciszka Bocheńskiego czyli cara Mikołaja II Romanowa. Uroczystość odbyła się na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie za dziadka odebrał dyplom mój tata Józef Bochyński, a przy nim nalazła się obca osoba jako Elżbieta Bochyńska z Poznania, gdzie wytworzono fałszywe gniazdo Bochyńskich podstawiając Alicję Idziak mojej siostry córkę i jej syna Jakuba Idziak z ojca Lewandowskiego pod którego podstawiono syna Jakuba Pióreckiego. Moje dzieci miały służyć do działów spadku co oznacza likwidację. W tym celu moją córkę Martę Bochyńską pannę podstawiono obecnie pod Marikę Niedzielę jak również siostrę męża Martę Cybulska na Marmoroc-Polska Sp. z o.o. przez energetykę , gdzie dorobiono system 666 jako system zadłużeniowy do pobierania pieniędzy przez długi. Sfabrykowano taką fakturę dla mojej nieżyjącej mamy, aby pozorować pobieranie pieniędzy. Oficjalnie mojemu synowi Adamowi Kornaszewskiego zmarło dwoje bliźniaczek po urodzeniu co oznacza podstawienie działu spadku, a dzieci podstawiono pod generała rosyjskiego Igora Sierguna jako Siegiejewa podstawiając Igora Daleszak syna Czesława Daleszak, którego żonie Lidii Daleszak sprzedałam działkę Nowowiejska 29, na którą podmieniono na Lidię Maksalon i samoistnie podzielono działkę po tacie jako spadek po moich dwojgu rodzicach, mimo iż działka należała wyłącznie do mamy. Urząd Skarbowy wykazał mojego tatę na drodze, i podmieniono go na Józefa Bocheńskiego z matki Fogiel podstawiając Helenę Surma za siostrę kryjąc spalenie matki mojego taty księżnej Lubomirskiej w Kruszynie, za którą występowała Bolesława Bochyńska z domu Podczaska, której matkę Urząd Miasta Starachowice z Marianny zamienił mną Marcjannę. Doszło do podstawienia Igora Sierguna na Francję przez podstawienie moich dwojga wnucząt w celu pozorowania, że jest carską rodziną. W tym celu stworzono szereg podmian w celu wyeliminowania mojego syna Adama Kornaszewskiego , którego zamieniono na Adama Brzezińskiego w Starachowicach. Dwoje dzieci Adama Kornaszewskiego zostało podstawione jako dzieci jego ojca Dariusza Kornaszewskiego i Ewy Kornaszewskiej co ukryto przez zmianę jego nazwiska z Piórecki na Kornaszewski. Upozorowano jego drugą żonę Ewę Kornaszewską na matkę dzieci mimo iż nie może mieć dzieci po zabiegu. Spowodowało to podstawienie dzieci pod Ewę Eugster z domu Jakubczyk i Ewę Idziak oraz Ewę w Kaźmierczyk jako jedno pozorując związek z Igorek Daleszak, aby przejść na szefa wywiadu w Rosji Igora Sierguna co połączono z Mariuszem Kołodzińskim i jego konkubiną Renatą, którzy mieli dwoje dzieci generała rosyjskiego co oznacza, że były to moje wnuczki ze skradzione córki Anny Pióreckiej.

Z tego powodu następną podmianą jest zamiana Igora Sierguna na Gorbunowa, aby połączyć z Romanowymi w Anglii i panem doktorem, który przysłał do mnie kartę na święta wielkanocne na adres ul. Nad Kamienną 25 w Starachowicach, gdzie podmienił moją rodzinę pan Waldemar Maksalon. Starachowice z jednej strony rzeki Kamienna należały do moje babci ze strony mamy, a z drugiej strony należały do dziadka ze strony taty co powoduje, że wykorzystano różne numery ulicy, aby powielić osoby. Przy sądowym dokumencie odniosłam się do numeru Tychowska 34 jako błędny, mimo iż on znajduje się na prawie jazdy mojego dziadka Brunona Bochyńskiego , gdyż inne dokumenty wskazywały na Tychowska 14 i Tychowska 12 co wykorzystano przeciwko mnie. W Sądzie nie wydano dokumentów po moim ojcu Józefie Bochyńskim, ale po Jerzy Bochyńskim co oznacza podmianę rodziny. Faktycznie wszystkie numery należały do mojego dziadka.

Z tego powodu podmienia się miejsce urodzenia mojej babci na Starachowice co jest dowodem przestępstwa Sądu i Prokuratury. W tym celu dorabia się mojej mamie długi pięć lat po jej śmierci zamieniając adres w system rządowym tajnym zamieniając numer ul. Bohaterów Westerplatte 1/1 na ul. Bohaterów Westerplatte 11, natomiast nazwiska i imiona są odwrotnie wpisywane. Podobnie i na moje dane są kreowane długi na Piorecka Bozena, gdzie podmieniono moich rodziców i dziadków w zamkniętych sprawach. Moje nazwisko również jest odwrotnie wpisane jako Bochyńska-Kaźmierczyk Bozena podstawiając pod teściów oraz na pisane bez „O” jako „Bchyńska-Kaźmierczyk Bozena” bez znaków przy imieniu,, a moją córkę Martę Piórecką z pierwszego małżeństwa, zamienioną na spadkobiercę mojego obecnego męża Jerzego Kaźmierczyk na jego spółce Marmoroc-Polska Sp. o.o. oraz męża siostrę Martę Cybulską, których podmieniono na Marię Bochyńską podmieniając na Bohaterów Westerplatte 11, a obecnie Marikę Niedziela, aby przejść na datę mojego urodzenia Niedzielę oraz urodzenia siostry męża.

Sprawa spadkową po mamie w Starachowicach INs 426/10 zamienić planowano na sprawę windykacyjną dla mnie KM 426/14 co podstawiono pod Marmoroc-Polska Sp z o.o. pod KM 517/15 pozorując alimenty na Marmoroc-Polska Sp. z o.o. na mojego obecnego męża, aby zostawić ziemie mojej rodziny na wszystkie alimenty jakie wytworzono w Rosji i na świecie na dzieci z in vitro z carskim DNA podmieniając na Radziwiłł na Ostrowiec Świętokrzyski na pierwszą żonę mojego obecnego męża, której ojca oszukano, że jest z nieprawego łozą hrabią Tarnowskim podczas, gdy jest synem księcia Krzysztofa Radziwiłł co łączy z matką mojego dziadka księżną Katarzyną Krakowiak czyli Radziwiłł. Z tego powodu DNA będzie zgodne w linii Radziwiłł, aby podstawić Romanow pod Radziwiłł do już wytworzonej genealogii dla Elżbiety Romanow w Izraelu,. Wykorzystano dział spadku dla Jakubczyk w Paryżu podstawiając pod dział spadku w 1923 roku jako spadek pod Michale Potockim, pod którym ukryto dział spadku po zamordowanym carze Mikołaju II Romanow co oznacza, że zamierzano zlikwidować również Michała Pióreckiego, którego skradziono również po porodzie podstawiając zmarłe dzieci innej osoby.

W parafii Wszystkich Świętych nie odczytano wypominków za małżeństwo mojej babci Anieli Reginy Mazurek i z Franciszkiem Janem Mazurek, gdyż podmieniono dziadka na Franciszka Maksalon pozorując takie małżeństwo. Spowodowało to sfałszowanie małżeństwa moich rodziców Józefa Bochyńskiego i Filomeny Bochyński z domu Mazurek na filiacyjne małżeństwo Józefa Mazurek z Filomeną Mazurek z domu Maksalon co spowodowało podmianę moich danych na Bożena Piórecka z domu Mazurek i podmieniono mojego męża Jerzego Kaźmierczyk na Jerzego Pióreckiego. Takie dane podstawiono do banków do kradzieży pieniędzy i nieruchomości jak na Pałac w Charzewicach należący do księcia Jerzego Lubomirskiego, aby połączyć z mandatem w Nowej Wsi w gminie Nowe Ostrowy Cukrownia w 2014 roku zamienionym na dział spadku na Sokolnikach, aby połączyć z uszkodzeniem naszego samochodu Peugeot 607 w 2004 roku kolo Grójca, w celu połączenia z Pałacem w Nowej Wsi należącym do księcia Jerzego Lubomirskiego w celu wprowadzenia fałszywego kręgu spadkobierców przez Skarb Państwa w 2004 po naszej fikcyjnej śmierci w systemie bankowym w Polsce i Szwajcarii.

Drugą wersją była zamian mojej mamy Filomeny Bochyńskiej z domu Mazurek na pannę z dzieckiem jako Bochyńskiej z domu.

Wykorzystano nasze pisma do sądu nadając numer administracyjny wymieniając mnie razem z mężem w przeciwieństwie od innych pism. Celem było podstawienie mojego męża pod sprawy Helena Surma w celu dorobienia genealogii dla kont lewicy dla Józefa Bochyńskiego z matki Fogel w celu ukrycia oszustwa dokonano fałszowania rachunków na wodę i przejścia na Pałac w Białaczowie. Wykorzystano do tego sprawę o przyłącze wodne Heleny Surma jako INs 56/13 administracyjna sprawa naszej skargi została tak podłączona ADM. 052-11/12 z 3.09.2013 roku i

dotyczyła naszego pisma z dnia 26.08.2013 roku do Ministerstwa Sprawiedliwości w Warszawie, gdzie podmieniono mojego męża Jerzego Kaźmierczyk na Jana Kaźmierczyk oraz zamieniono na „Jana Kaźmierczak” tak teścia jak i mój drugi człon nazwiska „Bożena Bochyńska-Kaźmierczak”.

Celem jest przejście na Niemcy przez Polskę ul. Nad Kamienną 25 w Starachowicach, gdzie już dorobiono takie fałszywe dane w sprawie INs 956/09, po czym mama zbyt szybko umarła. Powodem tego było wytworzenie fałszywego dokumentu dla państwa Maksalon ze Starachowic, który przerobił własność nieruchomości należącej wcześniej do mojej babci, na sprawę własności mojego dziadka, czyli mamy tatę, aby przejść na hrabiego Tarnowskiego i połączyć Bochyńskimi zamieniając na Maksalonów podmieniając pokolenie, aby połączyć z liniami wytworzonymi w PRL, kontynuując je obecnie przechodząc na Ukrainę przez Klasztor w Wąchocku.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s