Trzej Królowie w Starachowicah jako zwistun Nowego Ładu Światowego

Starachowice 07.01.2016

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk
zamieszkali:
ul. Nad Kamienną 25
zameldowanie
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Prezydent Rzeczypospolitej
Pan Andrzej Duda

Szopka na Skałce w Starachowicach i lotnisko Denver w USA

Zastosowano kabałę w Kościele katolickim i sądach, aby odbić rzeczywistość zamiast mieć światłość w sobie. Nasze mienie zostało przypisane innym osobom, którzy uzurpują sobie prawo do niego nie oszczędzając ludzi ubogich i wykorzystując słabych. Szereg osób opłacanych jest z kradzionych naszych pieniędzy przeciwko nam, aby mieli na chleb. Lech Kaczyński, ze łzami w oczach przywołał masonerię B’nai B’rith, gdyż był Żydem i chciał stanąć na miejscu naszej carskiej rodziny. Można to przyrównać do celowych działań, aby zbezcześcić Świątynie Pańską.

Mądrość Syracha 34, 18-22

Kto przynosi na ofiarę rzecz niesprawiedliwie nabytą ofiarowuje szyderstwo: dary bezbożnych nie są bowiem przyjemne Panu. Nie ma upodobania Najwyższy w ofiarach ludzi bezbożnych, a grzechy przebacza nie przez wzgląd na mnóstwo ofiar. Jakby na ofiarę zabijał syna w obecności jego ojca, tak czyni ten, co składa w ofierze [rzecz wziętą] z własności ubogich. Nędzy chleb jest życiem biednych, a kto go zabiera jest zabójcą. Zabija bliźniego, kto mu zabiera środki do życia, i krew wylewa, kto pozbawia zapłaty robotnika”

Zawłaszczenie naszego dziedzictwa rodowego przez rząd Polski i inne rządy jest szyderstwem przeciwko Bogu co doprowadziło do przelania krwi udaremniając godziwą zapłatę robotnikom za co próbowano nas oskarżyć, gdyż na nas przywrócono mienie. Podmieniona została nasza tożsamość w celu uniemożliwienia odebrania pieniędzy, aby pozbawić nas godności i moją rodzinę niszcząc zaczyn święty. Szopką jest i szyderstwem w miejscu na Skałce w Starachowicach zrobienie uroczystości Trzech Króli przy jednoczesnym blokowaniu tego miejsca dla ludności z powodu podstawienia pani Maj z USA w miejsce włości mojego dziadka Brunona Bochyńskiego. Celem tego jest podstawienie mojej wnuczki z kradzieży moich dwojga dzieci po urodzeniu, w której miejsce podstawiono Maję Obama córkę Prezydenta USA Baracka Obama co oznacza, że jedno z moich wnucząt jest w rękach prezydenta USA, która miała zginąć co jest widoczne na lotnisku w Denver. Na lotnisku nowy ład przedstawiony został jako pochowanie krakowianki z biblią oraz ciemnoskórej dziewczynki po czym miała być wojna i podporządkowanie ludzkości, aby upozorować królestwo tysiącletnie zastępując tysiącletnią III Rzeszą.

Z tego powodu moich troje dzieci miało być zlikwidowanych i zastąpionych dwojgiem skradzionych po porodzie. Anna Maria Piórecka została podstawiona jako Maria Bochyńska pod Maje Obama i Marię Tarnowską. Dwoje dzieci zostało ukryte w zakonie i próbowano zastąpić ich przez kabałę różnymi osobami. Przykładem jest Agata Bocian córka pastora Kościoła Ewangelicznego, która przebrała się za zakonnicę pozorując śpiew z gitarą na co zwróciła jej uwagę , aby nie szydziła z innych wyznań. Otrzymałam reprymendę, że nie jestem dla niej przykładem, ale młodszy syna Jakub Piórecki. Nie wiedziałam wówczas , że przebranie to oznaczało podstawienie się pod moją skradzioną córkę Annę Piórecką znajdującą się z zakonie, z którą mają dzieci przywódcy świata w celu wykazania DNA carskiej rodziny. Agatę Bocian podstawiono pod Teresę Szmytka oraz dawny mój adres pod Teresę Agatę Daniszewską w systemie 666 jako Agata pod którą podstawiono ziemię mojego dziadka na Dolnych Starachowicach oddane do Zakonu Cystersów w Wąchocku i podstawiono pana Rakowskiego udającego właściciela Dolnych Starachowic. Symbolicznie na stacji na dworcu wschodnim wbito przez Urząd Miasta stele, aby pozorować, że są właścicielami naszego mienia.

Maja Obama jest podstawiona bezpośrednio pod drogę w posesji pani Maj z USA, która łączy się z moją działką na ulicy Nowowiejskiej 29, którą po sprzedaży przerobiono na dział spadku po mojej mamie zamieniac w części naszej drogi mamę na tatę. Droga pani Maj z USA idzie od ulicy Jesionowej, a droga nasza jest jedynie wytyczona na mapach, ale faktycznie zarosła co spowodowało próbę podmiany map geodezyjnych, aby wytworzyć działy spadku fałszując granicę wykorzystując sprzedaż działki. Spowodowało to, że atrapa domu na działce po moim dziadku została przypisana dla pani Wilczyńskiej co jest oszustwem, pod którą podstawiono byłego prezydenta Ostrowca Świętokrzyskiego oraz prokuratora Wilczyńskiego w Toruniu. Przy wystawieniu na sprzedaż nieruchomości Nowowiejska 29 przyszły do mnie dwie młode osoby, abym pokazała działkę prosząc o kopię planów w celu sprawdzenia czy nie będą na niej prowadzone inwestycje przez Urząd Miasta. Osoby te powołały się na obszar na Majówce , który oddano bezprawnie dla pozorantów. Celem było podstawienie tych osób za spadkobierców o czym wówczas nie wiedziałam i podstawiono Maję Obama jako kończącą stary porządek świata. Trzy dekady miały być zamianą wartości i początkiem cywilizacji śmierci, gdzie moje wnuki miały być przeznaczone na ofiary dla Boga.

Z tego powodu partia PiS miała zastąpić Prawo i Sprawiedliwość Bożą co jest niemożliwe u Boga. Ludzie są najwyższą wartością i życie, a nie pieniądze. Wykorzystując odwrotny zapis i zamianę osób w systemie pod Maję Obama podstawiono moją córkę Martę Jadwigę Bochyńską podstawioną dalej pod Jadwigę Kaczyńską. Natomiast siostrę Beatę Marię Idziak podstawiono pod Marię Tarnowską. TV Moja ma stacje nadawcze w Izraelu co łączy pochodzenie braci Kaczyńskich jako Żydów z kabałą na narodzie polskim, która prowadzi do przerobienia państwa Kaczyńskich na carską rodzinę. Takie działanie przeprowadzono przez dyrektora FSC „STAR” pana Kabałę, którego podstawiono jako spadkobiercę carskiego mienia na Zakładach Górniczych w Starachowicach dla synagogi z Nowego Jorku. Nastąpiło połączenie Arnolda Sehmisch jako Arnolda Schwarzeneggera, który wykazał w TV mój sygnet rodowy w Szwajcarii co połączono z filmem i zawodem policjanta w celu podstawienia pod policję carskiego mienia i przestępce Arnolda, który mieszkał obok Wandy Idziak na ulicy Sienkiewicza w Katowicach. Pan Arnold mordował kobiety twierdząc, że oczyszcza świat ze złych kobiet. Były to kobiety, które się z nim umawiały na spotkania. Celem połączenia była zamiana znaczeń na mordowane kobiety w „Palace” Zakopane co następnie zamierzano podmienić na imigranw w Monachium, gdzie już wykazano, że okradają kobiety.

Na lotnisku w Denver przedstawiony jest czarny koń co można przyrównać do Satel w Szwajcarii co połączono z szachami Romanow jako program pornograficzny, gdzie moje wnuki miały być wykorzystane jako Gejsze i Modele. Na rysunku w Denver przedstawiacym krakowiankę w trumnie można odnieść do podstawienia mojej królewskiej rodziny jako symbolu końca starego ładu. Z tego powodu na kursie florystyki w programie Kapitał Ludzki zorganizowanym przez gminę Brody na zakończenie poproszono mnie, abym przebrała się w stój krakowski. W dyplomie pomylono moje nazwisko, które musiało być sprostowane w kolejnym dyplomie, który nie był opatrzony pieczęciami tego kursu, ani nie występowały podpisy osób prowadzących kurs. Wydano mi dyplom o innej treści w innej oprawie graficznej oraz podpisała się osoba z Krakowa, która prowadzi tam zakład florystyczny.

Stwierdzono w gminie, że program się skończył i dlatego nie można było przekazać mi właściwego dyplomu. Powodem tego jest fakt sponsorowania Kapitału Ludzkiego przez moje dane osobowe i męża bezprawnie nas zadłużając pod system 666.

W tym celu zagrabiono teren „SOF-ART” Sp. z o.o. i powielono długi dla fałszywych spadkobierców. Uniemożliwiono nam zapłatę i pobieranie pieniędzy z naszych depozytów rodowych. Poprzez Szlakowisko przechodzi się na Skałkę co połączono z Ogródkami Działkowymi na Skałce, które znajdują się w różnych częściach miasta w tym przy ulicy Pasternik w celu połączenia z ulicą Nad Kamienną 25 działka 29. Celem była zamian dwóch części miasta z jednej strony należącej do mojej babci ze strony mamy księżnej Katarzyny Radziwiłł, a z drugiej po moim dziadku carewiczu Aleksym Romanow, aby połczyć działkami, które połączono z wykopaliskami w innych częściach kraju, gdzie znaleziono szczątki pomordowanych osób. Podstawiono pod moją córkę Martę Jadwigę Bochyńską matkę Jarosława Kaczyńskiego Jadwigę Kaczyńską i podstawiono w Warszawie aktorów pod działy spadku w tym Zbigniewa Cybulskiego podstawionego pod Zbigniewa Włodarczyk i Zbigniewa Brzezińskiego na USA dokonując przesunięcia planów ścian w apartamencie w Warszawie zakupionym na dane osobowe mojego męża Jerzego Kaźmierczyk przez pana Mieczysława Pawlak, którego podstawiono pod Baracka Obama, Kościół Polski i Dom Polski w USA. Następuje łączenie takiego działania ze zniszczeniem obrazu pana Mikulskiego w mundurze Wermachtu w celu połączenia planu filmowego w galerii obrazów z rzeczywistością w celu zamiany Danieli Słodkiewicz na Daniela Olbrychskiego. Połączono sprawy o 2 cm sporu u sąsiadów państwa Przygoda na ulicy Nad Kamiennej 24, jako spór Polaków filmowy między Kargulem i Pawlakiem na mieniu carski podstawiając panią Agnieszkę Przygodę na Wille Rosochacz na Lipie Henryk Szyb, co ma odniesie do Willi Rozkoszy 20 kilometrów od Moskwy w celu połączenia USA i Rosji przez DNA carskiej rodziny do Banku Rezerw Federalnych, aby oba kraje mogły korzystać z carskich depozytów.

Pochodzenie z Judy miało być zastąpione na terenie mojego dziadka jako symbol połączenia DNA 11 plemion Izraela jako Bohaterów Westerplatte 11 przez pocztę z pierwszym plemieniem Judy jako jeden , który przerzucono na Miedzna Drewnianą 244, łącząc z Pałacem w Białaczowie. Zamierzano odnieść się do słów Pisma Świętego,

Księga Ezechiela 37,19-20

Wtedy powiedz im: Tak mówi Pan Bóg: Oto biorę drewno Józefa, które jest w ręku Efraima oraz plemion Izraela jego sprzymierzeńców, i przykładam je do drewna Judy, i czynie je jednym drewnem po to, by w ręku moim byli jedno. A drewna, na których będziesz pisał będą przed ich oczami w twym ręku”

List do Rzymian

25 Mówi o tym u Ozeasza12:
Nazwę “lud nie mój” – ludem moim,
i “nie umiłowaną” – umiłowaną.
26 I stanie się: w miejscu, gdzie im powiedziano:
«Wy nie jesteście ludem moim»,
tam nazywać ich będą synami Boga żywego.
27O Izraelu zaś głosi Izajasz13:
Choćby liczba synów Izraela była jak piasek morski,
tylko Reszta będzie zbawiona.

Należy zaznaczyć, że określenie przez Sędziego Wojciech Pruss w sprawie SO Toruń IIK 164/11, że Skarb Państwa jest właścicielem precjozów carskich w skrytkach Michała Potockiego jest dowodem przyznania się przez Polskę, do morderstwa cara Mikołaja II Romanowa. Rezygnacja osób kapituły Orła Białego z uczestnictwa w tej organizacji jest dowodem uczestnictwa tych osób w kradzieży miecza paradnego z Wawelu należącego do mojej rodziny czym był zbulwersowany mój tata Józef Bochyński za jego życia. Obecnie nie zwrócono miecza i znieważono naszą rodzinę.

Doszło do wykorzystania mojego mieszkania na ulicy Bohaterów Westerplatte 1/1, dla gminy Żydowskiej z Nowego Jorku poprzez Macieja Frankiewicz, który wystawę miał w Kanadzie swoich prac na zaproszenie Gminy Żydowskiej. Wykorzystano jego dwanaścioro dzieci do wytworzenia fałszywych spadkobierców na rożne rodziny w celu podstawienia pod dzieła sztuki wyprowadzane z Banku Rezerw Federalnych przechodząc na galerię Pieróg Gudewicz, którzy zostali podstawieni jako spadkobiercy po mojej mamie Filomenie Bochyńskiej. Takie działanie udowodnił sędzia w Opocznie w spawie IIKp425/09, który określił krąg spadkobierców posiadający obrazy mojego ojca Józefa Bochyńskiego, a których nie otrzymałam z mężem ani moja mama Filomena Bochyńska mimo , że otrzymałam prawa z mężem do dziedzictwa rodowego w linii cesarskiej za życia mojego taty co nie jest dzielone jako spadek, a zostało. Takie działania są przestępstwem. Wykorzystano kulturę i media, aby przejść na kolejnych fałszywych spadkobierców. Podstawiono Artura Rak pod pana Piątek, a Iwonę Piątek podstawiono pod Iwonę Wróblewską. Łączenie imion rożnych osób w jedno powoduje połączenie różnych programów co nie przypadkowo było stosowane w przeszłości. Przykładem jest wytypowanie Iwony Piątek dla piosenkarza , który śpiewał arię do córki typując uczennicę jako statystę Iwonę Piątek. Iwonę Wróblewską połączono jako kolejne wyznanie tak jak połączono Agatę z domu Bocian z Kościoła Ewangelicznego w systemie bankowym jako matki pana Rak.

Następnym wyznaniem to Arma Zbawienia , gdzie za mnie i moje dzieci podstawiono Bożenę Olszewską i jej dwóch synów Dawida i Daniela oraz córkę Annę za Annę Piórecką. Podstawiono Dawida Piątek w celu odniesienia się do Piątku dnia świąt prawosławnych, który miał być dniem zniszczenia mojej rodziny wytypowanym przez masonerię w Polsce, która wykreowała Jarosława Kaczyńskiego na miejsce mojego ojca Józefa Bochyńskiego pod którego podstawiono w Rodzinie Firlejowskiej panią Martę Przygoda za spadkobiercę w celu likwidacji moich dzieci. Z tego powodu doszło do przejścia na Niemcy na adwokata Stefana Hamburę prowadzącego sprawę w Smoleńsku i odszkodowań na Firleju w Radomiu co następnie połączono z panem Dieler Wissgott zamienionym na Dieter Düppenbecker z Niemiec przyrodniego brata Bohdana Żakiewicz mieszkającego na stałe w Szwajcarii. Celem wydania zakazu prowadzenia działalności przez męża w sprawie IIK 164/11 w SO Toruń, było ukrycie wytworzonych w Szwajcarii fałszywych spadkobierców na spółkach mojego męża Jerzego Kaźmierczyk przez Gminę Żydowską.

Działania takie umożliwiały przejście przez naszą spółkę w Szwajcarii na moją twórczość i książkę „ZAKAZANA PRAWDA” w celu zawłaszczenia jej i podstawienia pod źródło finansowania innej książki należącej do Adolfa Hitlera „Mein Kampf”.

Dowodem tego jest podmiana moich danych w Księgach Wieczystych na Bożena Bochyńska-Kaźmierczak” na Bohaterów Westerplatte 1/1 czyli drugi człon odpowiada Kanclerz Niemiec Angeli Merkel. Mój mąż był w areszcie w więzieniu określanym potocznie na Piaskach w Kielcach co spowodowało okradanie spółek męża i obecnie jest drugi raz sądzony w tej samej sprawie. Następnie zamieniono mnie Bożenę Bochyńską-Kaźmierczyk na mężczyznę, aby tam mnie umieścić podstępem pozorując oszustwa przez służby i sąd podstawiając moją siostrę Beatę Idziak pod moje dane osobowe. W tym celu prokuratura posługuje się sfabrykowanymi dokumentami i fałszywymi opiniami psychiatrycznymi, w celu ukrycia wydania przez Bank Pocztowy S.A. kart bankomatowych dla osób nas pozorujących, które nas miały zaskarżyć za kradzież kart, których nie było kradzieży, a takie dokumenty dorobił prokurator Grudniewski oraz prokurator Jezierski przesyłając mnie do Tomaszowa Mazowieckiego przy jednoczesnym wezwaniu mnie w sprawie 1Ds 1001/14. Jest to dowodem uczestnictwa prokuratury w próbie morderstwa łącząc sprawę z Toruniem. Powodem takiego działania prokuratury jest chęć ukrycia kradzionych pieniędzy, do których zwrotu prokuratura nie zamierza dopuścić kryjąc banki uczestniczące w tych matactwach i system 666 oraz Kapitał Ludzki. Można to nazwać próbą ukamienowania kobiety w wykonaniu Prokuratury i Sądu. Sytuację można odnieść do Pisma Świętego, gdzie Jezus Chrystus uratował kobietę pisząc grzechy oprawców na piasku, którzy ją oskarżyli.

Kaczyńskiego nazwano Kalkstein jako podwójny kamień co miało zamienić kamień Dawida przeciw Goliatowi łącząc z adwokatem Goliatem pracującym dla Cegielni STARK, który podstępem dokonał działu spadku na „SOF-ART” Sp. z o.o. dla Peter von Schilhorn poprzez Waldemara Komisarza co połączono z Waldemarem Maksalon przez imię. Takie działanie symbolizują kamienie na Rondzie Kaczyńskiego w Starachowicach.

Pismo Święte mówi List Św. Jana 8, 6-11

Lecz Jezus, nachyliwszy się, pisał palcem po ziemi. A kiedy w dalszym ciągu Go pytali, podniósł się i rzekł do nich: «Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamień». I powtórnie nachyliwszy się, pisał na ziemi.
Kiedy to usłyszeli, wszyscy jeden po drugim zaczęli odchodzić, poczynając od starszych. Pozostał tylko Jezus i kobieta, stojąca na środku.
Wówczas Jezus, podniósłszy się, rzekł do niej: «Niewiasto, gdzież oni są? Nikt cię nie potępił?». A ona odrzekła: «Nikt, Panie!». Rzekł do niej Jezus: «I Ja ciebie nie potępiam. – Idź, a od tej chwili już nie grzesz».

Zawód sędziego jest niedostępny obecnie dla Polaków, gdyż stosowana jest kabała żydowska. Pismo Święte miało zostać zastąpione teatrem i filmem. Zamierzano doprowadzić do zatrzymania mnie i męża w sprawie sfabrykowanych dokumentów do kart bankomatowych przez prokuratora Grudniewskiego w Starachowicach, aby ukryć nieprawidłowości w Banku PEKAO S.A. i Banku Pocztowym S.A. Bank ten wydał karty na na nasze dane osobowe dla służb wojskowych co miało doprowadzić do naszego aresztowania w Święta Prawosławne, aby znieważyć rodzinę carską co jest wyrazem odmowy Skarbu Państwa zwrotu zagarniętego mienia naszej rodziny przez słowa prokuratury o nieracjonalnych treściach i odmowie prowadzenia śledztwa. Bank Pocztowy S.A. nam nie wydał naszych kart bankomatowych przysyłając je na błędne dane w celu podmiany osób co wskazuje na bezprawne korzystanie przez tą instytucję z pieniędzy naszej carskiej rodziny co jest połączone z Armią Amerykańską stacjonującą w Bydgoszczy i Bohdanem Żakiewicz mieszkającym na stałe w St. Monika w USA i umową zakupu GBC Centrostal Bydgoszcz S.A. przez Jerzego Kaźmierczyk. Wydane błędne karty i odmowa prowadzenia śledztwa miała na celu późniejsze oskarżenie nas o kradzież na wytworzone fikcyjne osoby. Przestępstwo zamierzano ukryć przez fałszywe zaznania i podstawienie mojej siostry Beaty Idziak, która jest w kościele zielonoświątkowym i wykorzystano jej dane do tajnego zaskarżenia mojego męża Jerzego Kaźmierczyk. Należy dodać, że nie jestem już w kościele zielonoświątkowym , ani mój obecny mąż co jest zaznaczone przez sam kościół w wydanym dokumencie.

Prawo do dziedzictwa otrzymałam z mężem od moich rodziców Józefa i Filomeny Bochyńskich za ich życia co jest przed Bogiem święte i niepodważalne.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s