Spadek po fikcyjnej Jadwidze Bochyńskiej i Marii Bochyńskiej

Starachowice 08.01.2016

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk
zamieszkali:
ul. Nad Kamienną 25
zameldowanie
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Prezydent Rzeczypospolitej
Pan Andrzej Duda

Spadek po fikcyjnej Jadwidze Bochyńskiej na pomniku w Starachowicach
Fałszywy spadek przez ubezpieczenie pomnika

Obecna sytuacja miała odwrócić się przeciwko mojej córce Marcie Bochyńskiej, aby powtórzyć wypadek w Irlandii celu dokonania działu spadku pozorując czynności w Polsce. Wykorzystano jej dane dla kilku osób jak Maria Bochyńska, a obecnie wykorzystano jest jej drugie imię Jadwiga, aby przejść na drugie imię mojej mamy Jadwiga. Doszło do dalszego przejścia na fałszywe osoby Jadwiga Bochyńska dopisane do rodziny jak Jadwiga Mirowska z pierwszego małżeństwa natomiast z drugiego Jadwiga Limanówka z domu Maksalon i jej córka z pierwszego związku Ewa Mirowska, a z drugiego związku Sebastian Limanówka.
Upozorowano z Jadwigi Mirowskiej dwie rodziny i podstawiono jedną z nich pod dane osobowe mojej mamy Filomeny Bochyńskiej w celu wykorzystania błędu przy spisie z inwentarza do sprawy spadkowej po mojej mamie INs 426/10. Wykorzytano spis z inwentarza sprawa INs 395/10 z błędem Jadwiga Bochyńska poprawionym przez Sąd. Dokument został użyty z błędem dla Waldemara Maksalon i mojej siostry Beaty Idziak, która otrzymała do Postanowienia uzasadnienie, a mnie odmówiono , gdyż wydano je w innym terminie, aby upozorować, ze otrzymałam odmowę do sprawy spadkowej mimo iż był to spis z inwentarza, który przerobiono na dział spadku. Bezprawne działanie próbowano ukryć przez podstawienie rodziny Maksalon pod moje mienie odziedziczone po rodzicach. Z tego powodu w Toruniu ginie moje oświadczenie , gdyż udowadniało, że z siostrą jesteśmy dziećmi po jednym ojcu i matce. Przekazane nieruchomości za zwolnienie mojego męża z zaskarżenia przez Skarb Państwa nie zostało zrealizowane w Toruniu, gdyż rząd Polski zrobił dział spadku po moich rodzicach zamieniając ich na służby wojskowe i wykorzystując Kościół katolicki z powodu kradzieży pieniędzy depozytów carskich. Ponieważ pochodzę z carskiej rodziny wytworzona została historia, że już dawno zginęli co powodowało wyżywanie się na mojej rodzinie i na nas prze opłacanych z naszych depozytów oprawców. Działanie takie zmierzało do całkowite eliminacji prawdziwej rodziny carskiej, a pozostawienie jedynie moich wnuków bez świadomości kim są. Rosja miała być zniszczona i podzielona na kawałki w czym miała pomóc UE oraz specjalne strefy ekonomiczne na całym świecie. Nie ma nic wspólnego światłość z ciemnością i dlatego nie ma możliwości porozumienia wszystkich wyznań, a jedynie wyrozumiałość i miłość do ludzi, gdyż Bóg daje światło. Słońce świeci nad dobrymi i złymi, których też Bóg stworzył na dzień sądu. Upozorowany jest powrót do zdarzeń z przeszłości w celu wytworzenia kolejnych fałszywych dokumentów do kradzieży dla rządu światowego, który wykorzystuje do tego służby. Z tego powodu nastąpiła konieczność wykazania kolejnych działań policji i poczty, która obecnie miała pozorować sprawy karne wytworzone przez służby dla moich dzieci w celu kradzieży pieniędzy.
Grób moich rodziców postawił początkowo Jerzy Bochyński, następnie upozorowano zniszczenie, aby pobrać pieniądze przez Ubezpieczenie i postawiono drugi pomnik przez Wandę Idziak teściową mojej siostry Beaty Idziak z domu Bochyńskiej. Celem była zamiana Wandy Idziak na Wandę Bochyńską podstawiając w Starachowicach Wandę Serwicką z domu Jakóbczyk robiąc następnie dział spadku we Francji, dokonując podmiany rodziny i pokoleń przez Waldemara Maksalon na grobie moich rodziców Filomeny i Józefa Bochyńskich. W tym celu zastosowano odpowiedni zapis jako grób Bochyńskich w celu upozorowania , że dwie osoby, które były pochowane wcześniej w tym grobie Elżbieta Mirowska i Tadeusz Maksalon mogły zostać upozorowane na Bochyńskich.
Elżbieta Mirowska była córką Jadwigi Mirowskiej z domu Maksalon , którą zamieniono na moją mamę Filomenę Bochyńską przez podmianę sygnatur i spraw. Jadwiga Mirowska z drugiego męża Limanówka była córką Feliksa Maksalon i Genowefy Maksalon z domu Kołodziejczyk. Aby dokonać podmiany zapisy w aktach notarialnych nie są czytelne, zapisując imiona bez nazwiska moich dziadków przy śmierci mojej mamy, aby podmienić pokolenia. Jadwiga Limanówka, z pierwszego związku ma córkę Ewę mającą za sobą kilka małżeństw. Obecnie Ewa Cichocka wcześniej Ewa Materzok i Ewa Dunia została urodzona w Lublinie, gdyż starachowicki oddział szpitala był zamknięty. Obecnie podstawiono moją wnuczkę Wiktorię za córkę Ewy Cichockiej podmienionej na Lublin , a jej męża Piotra Cichockiego podstawiono pod Piotra Idziak, aby przejść na Wandę Idziak i na grób mojej mamy Filomeny Jadwigi Bochyńskiej. Celem było przejście na burmistrza Końskich Michała Cichockiego podstawionego pod Michała Pióreckiego mojego skradzionego syna dalej przechodząc na Michała Krzymowskiego, który wydał książkę o księciu Jarosławie Kaczyńskim w czasie, gdy Paweł Krzymowski zaskarżył męża i podmienił moje dane na Elżbieta dorabiając opinie psychiatryczną, aby pozorować, że jestem inną osobą. Wszystkie osoby o imieniu Ewa łączone są w jedno w tym Ewa Eugster z domu Jakubczyk , Ewa Idziak, Ewa Kaźmierczyk i Ewa Kornaszewska druga żona Dariusza Kornaszewskiego, który pod nazwiskiem Dariusz Piórecki był pierwszym mężem , którego podstawiono pod mojego obecnego męża Jerzego Kaźmierczyk i wstawiono Dariusza Kot, a jego żonę Bożenę Kot wstawiono za mnie Bożenę Bochyńską -Kaźmierczyk. Ewa Eugster i Dariusz Kot byli świadkami na moim drugim ślubie.
Wykorzystano sprawę spadkową po mojej mamie INs 426/10, aby zamienić na windykacje przez Km 426/15 czyli pięć lat po śmierci mojej mamy, aby upozorować, że żyje i podstawiono moją teściową za którą podstawiono Alicję Maksalon i Lidię Maksalon. Wykorzystano sprawę o spis z inwentarza po mojej mamie INs 395/10 , gdzie wytworzono pomyłkę w imieniu zamieniając mamę na Jadwigę, dalej zamieniając sprawę na kolejną sprawę spadkową przesyłają do Beaty Idziak do Irlandii. Powielono sprawy na dwie i podstawiono z jednej strony Ewę Cichocką pozorując, że jej matka to Jadwiga Bochyńska w sprawie IC 1009/13 doprowadzając do mojego umieszczenie na obserwacji w Zakładzie Psychiatrycznym z Tomaszowa Mazowieckiego do sprawy 2Ds 207/13, do której miałam wezwanie do Tomaszowa Mazowieckiego co było terminem połączone ze sprawą w Starachowicach IC 1009/13. W sprawie upozorowano zagubiony dokument do wytworzenia fałszywej windykacji przez Sąd. Upozorowano opiekę nad Waldemarem Maksalon, którego zamieniono na mojego męża co spowodowało zadłużenie spółek mojego męża Jerzego Kaźmierczyk i wytworzenia kolejnych windykacji w tym IC 178/15, gdzie zamierzano mnie i męża eksmitować powielając moje dane na dwie osoby.
Tadeusza Maksalon zmarłego jak kawaler, syna Franciszka i Marianny Maksalon zastąpiono przez Tadeusza Maksalon syna Władysława i Janiny Maksalon, których bezprawnie podstawiono pod Franciszka Maksalon i podmieniono na Bochyńskich w celu dopasowania do grobowca moich rodziców , gdzie wpisano grób Bochyńskich co jest oszustwem.
Z tego powodu dokonano zapisu na grobowcu bez mojej zgody i wiedzy pozorując, że ja nie żyję i zrobiono dział spadku pozorując na grobowcu, że Elżbieta Mirowska to Elżbieta Bochyńska i podstawiono moje dane na Bożena Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk, że ja już nie żyję.
Wstawiono Tadeusz Maksalon upozorowano na Tadeusz Bochyński, aby podstawić pod carskie mienie co widać w sprawie INs 716/10 , gdzie przesłano naszą sprawę z Kielc IC 2627/10 podmieniając moje dane na „Bożena Bochyńska-Każmierczyk” z błędem przez „ż” co przekierowano na Starachowice do Waldemara Maksalon. Upozorowano mnie na matkę samotnie wychowującą dziecko oraz dorobiono rentę mimo odmowy dla mnie, gdyż podmieniono akta medyczne na choroby psychiczne i ktoś pobiera pieniądze z ZUS podstawiając moją siostrę Beatę Idziak i Edytę Maksalon do ZUS powielając moje dane i zamieniając rodziny.
Grobowiec na Bugaju w Starachowicach był przygotowany również dla mnie i mojej córki Marty Jadwigi Bochyńskiej zamienionej na Jadwigę Maksalon.
Mirosław Mirowski został podstawiony pod Mirosława Zabawskiego, który się powiesił, byłego krojczego „SOF-ART” Sp. z o.o i Mirosława Kowalskiego.
Ewa Cichocka udawała, że jest córką Jadwigi z domu Bochyńskiej. Następnie Feliksa Maksalon podmieniono na Franciszka Bocheńskiego czyli cara Mikołaja II Romanow dla Waldemara Maksalon. Drugim podstawieniem było wstawienie Waldemara Maksalon za męża mojej babci Anieli Reginy Mazurek, dlatego w Kościele katolickim nie wyczytano wypominków mojego dziadka z babcią, a mnie dorobiono akta psychiatryczne w Tomaszowie Mazowiecki, gdzie dokonano oszustwa, aby ukryć matactwa, gdyż nie jest to moja właściwość terytorialna.
Na mój wniosek w sprawie INs 716/10, gdzie zażądałam odtajnienia majątku Waldemara Maksalon i Alicji Maksalon odnosząc się do rodziny chłopskiej z Woźnik z którą jak się okazało nie jest spokrewniony, ale się za nią podał dokonano odtajnienia majątku Jerzego Kaźmierczyk. Spowodowało to dorobienie sygnatury jako INs 815/12, i dokonano nadinterpretacji wniosku traktując jako pozew o zapłatę. Spowodowało to odwrócenie sytuacji i odtajnienie mienia mojego męża Jerzego Kaźmierczyk w sprawie IC 529/14 do czego był doprowadzony przez policję odnosząc się do Marmoroc-Polska Sp. z o.o. co spowodowało podmianę męża Jerzego Kaźmierczyk na Waldemara Maksalon przez Sędziego Artura Kaczor. Działanie Sędziego doprowadziło do podmiany Waldemara Maksalon na carską rodzinę i podstawienie pod majątek mojego męża Jerzego Kaźmierczyk, który kontrolują służby wojskowe. Dalszą konsekwencją działania Sędziego Artura Kaczor było wydanie klucza do nieruchomości Nad Kamienną 25 dla Waldemara Maksalon, który pozorował właściciela firmy Marmoroc-Polska Sp. z o.o oraz pozorował właściciela mojej twórczości podstawiając Elżbietę Kaczor z Kościoła Zielonoświątkowego. Dokonano naruszenia praw autorskich odbierając pieniądze za książkę z Poczty Polskiej S.A. za którą przesłał mi pieniądze pan Mieczysław Podczaski z Warszawy. Urząd Miasta Starachowice nie wypłacił mi 2.000,- złotych za użyczenie utworu własnego , który nagrałam w radio na ich życzenie. Dowodem na to jest podstawienie Marii Bochyńskiej pod Bohaterów Westerplatte 1/1 zamieniając numer na 11 w celu zawłaszczenia Pałacyku Zarządcy na ulicy Konstytucji 3-Maja w celu wykazania fałszywej genealogii do Banku Rezerw Federalnych podstawiając fałszywe windykacje na nazwisko Bożena Piórecka w 2015 roku co jest oszustwem. Celem było podstawienie Waldemara Maksalon pod Oświadczenie Woli mojego taty Józefa Ludwika Bochyńskiego, który przekazał prawo do dziedzictwa rodowego w linii cesarskiej Rurykowiczów dla mnie Bożeny Bochyńskiej-Kaźmierczyk wówczas w 2006 roku jako Bożena Piórecka oraz dla mojego obecnego męża Jerzego Kaźmierczyk. Dziamania Sędziego Artura Kaczora zostały ukryte za sprawą IC 178/15 o eksmisję prowadzoną przez sędziego Wojciecha Kucharskiego, gdzie dokonano całkowitej podmiany rodziny wykazując oszustwo i podmianę pokoleń widoczną w słowach Waldemara Maksalon, że jego rodzice budowali dom co oznacza, że podał się za syna Franciszka Maksalona podstawionego pod Franciszka Bocheńskiego czyli cara Mikołaja II Romanowa co połączono ze spadkiem w Paryżu w 1924 roki , który zamieniono na kolejny spadek we Francji w 2016 roku podstawiając Ewę Jakubczyk wcześniej Ewę Eugster ukrytą za Ewą Cichocką.
Wyrok o eksmisję w sprawie IC178/15 był działem spadku na grobie moich rodziców na Bugaju, gdzie postawiono już mnie i moją córkę Martę Bochyńską. Z tego powodu do sąsiadów powiedziano, że jestem pochowana na Bugaju i kto inny podał się za moje dzieci.
Dostarczone awizo z In Post z dniu dzisiejszym 7 stycznia 2016 roku w rocznicę urodzin mojej córki Marty Pióreckiej, która zmieniła nazwisko na Bochyńska oraz w rocznicę urodzin mojej babci Anieli Reginy Mazurek, ma odniesienie do wezwania 13.10.2013 o fikcyjną kartę bankomatową w dzień urodzin oficjalnych mojej mamy Filomeny Jadwigi Bochyńskiej w celu podmiany babci, mamy, mnie i mojej córki jako jednej osoby co połączono z Anną Piórecka jako jedną osobą. Awizo można odczytać odwrotnie co spowodowałoby odniesienie się do roku 2007, gdzie zrobiono dział spadku po moim ojcu Józefie Bochyńskim na działce ulica Nowowiejska 29 w akcie notarialnym pana Arczyńskiego przy sprzedaży nieruchomości w 2011 roku co połączono z firmą „SOF-ART” Sp. z o.o. w czasie pobytu w 2007 roku przed naszym ślubem Jerzego Kaźmierczyk w areszcie, co miało zostać połączone z naszym zaplanowanym aresztowaniem jako cofnięcia czasu w systemie 666 zmieniając historię. Nagrania comiesięczne papieża Franciszka mają odniesienie do filmu Pozostawieni, w którym pastor przewidział przyjście antychrysta, który zmierzał do cofnięcia czasu i historii oraz odbudowy Świątyni Salomona. W filmie nawiązano do młodego dziennikarza co można połączyć z zakupem TV Moja przez „SOF-ART” Sp. z o.o. Dokonano podmiany podmiany mojej córki Marty Bochyńskiej na Karolinę Ocetek, mojego męża Jerzego Kaźmierczyk zamieniono na mojego syna Jakuba Pióreckiego, aby cofnąć pokolenie. Zamieniono mojego męża Jerzego Kaźmierczyk na Jerzego Pióreckiego i podstawiono pod księcia Jerzego Lubomirskiego na Charzewice. Podstawiono za nas mojego syna Jakuba Pióreckiego z Karoliną pozorując konkubinat w celu ukrycia matactwa jakim było podstawienie Karoliny Lanckorońskiej po majątek Lubomirskich. Zamierzano zrobić dział spadku po żyjącym moim synu Jakubie Pióreckim i Karolinie Ocetek, aby jej obrazy wykorzystać dla Prezydenta Polski Bronisława Komorowskiego, któremu zginął obraz „Pomarańczarka” kopia nieznanego autora co zamierzano połączyć z Karoliną Ocetek i jej obrazem „Pomarańczarka” i Galerią Pieróg Gudewicz kryjąc kradzież w Banku Rezerw Federalnych przez gminę żydowską z Nowego Jorku połączoną z Zakopanym, gdzie podstawiono fałszywych spadkobierców poprzez sklep PIK, gdzie pojechał po pieniądze Dariusz Dąbrowski były pracownik „SOF-ART” Sp. z o.o. zwolniony karnie.
Działania takie narażają życie Karoliny Ocetek i mojego syna Jakuba Pióreckiego, którzy podpisali się na moim oświadczeniu jako świadkowie do Sądu Okręgowego w Toruniu IIK 164/11, gdzie oświadczenie skradziono, aby dorobić dział spadku na mojej rodzinie dla rządu co zamierzano ukryć przez sprawę IC 178/15 o eksmisję i skazanie męża Jerzego Kaźmierczyk jako jedynego w sprawie w SO Toruń IIK164/11. W tym celu podmieniono żonę dla męża na Elżbietę z Torunia oraz dorobiono próbę samobójczą co wskazuje na rzeczywisty zamiar sądu doprowadzenia do morderstwa. Zastosowano kabałę w celu ukrycia Sędziego Artura Kaczor w Starachowicach, który podmienił moją rodzinę kontynuując sprawy po Hubercie Wicki, co próbowano ukryć za sędzią Wojciechem Kucharskim przez wykorzystując fałszywych zeznań Waldemara Maksalon.
Z tego powodu powielono dane i podmieniono Karolinę Ocetek na inne Karoliny oraz mojego syna Jakuba Pióreckiego zamieniono na innych Jakubów. W tym celu wykorzystano zbieżność sytuacji i studniówkę na której był mój syn z Karoliną Szaran w Starachowicach zamierzając podmienić na Karolinę w Kielcach cofając czas do 2 009 roku, gdy żyła moja mama do podmiany rodziny i miejsc na Kielce.
Sprawę windykacji spółki Marmoroc-Polska Sp. z o.o powielono i połączono z drugą na wniosek Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w Warszawie mimo iż mąż nie zatrudnia żadnej osoby i podmieniono rok, gdy nazywałam się jeszcze Bożena Piórecka. Mojego obecnego męża Jerzego Kaźmierczyk właściciela zamieniono na pełnomocnika z wyboru do spółki Marmoroc-Polska Sp. z o.o. podstawiając Stanisława i Janinę Pikul, którzy pozorowali właścicieli. Dokonano podmiany męża czyli mężczyzny na mnie kobietę wykorzystując nazwisko Bożena Piórecka podmieniając moich rodziców co jest przestępstwem sądu i banku opłacającego takie matactwa co spowodowało wezwanie mnie do sprawy męża o kartę szwajcarską zatrzymaną w bankomacie pozorując, ze ja zgłosiłam kradzież. Prokurator Grudniewski stosując podstęp upozorował, że sprawa jest prowadzona w Toruniu, a przesłuchanie w Starachowicach. Wskazuje to, że prokuratura Toruń prowadziła sprawę o kartę bankomatową co jest oszustwem prokuratora Grudniewskiego i podmianą mojej rodziny na Toruń. Dorobiono kradzież karty bankomatowej i wysłano wezwanie na przesłuchanie jako sprawa PG-MC-5455/1/1przekreślone i wpisano RCS140/15 na Bohaterów Westerplatte 1/1 dla mnie Bożeny Bochyńskiej-Kaźmierczyk na dzień 13.10.2015 Natomiast do męża wpisano PG-MC-RPS140/15 z 22.10.2015, a drugie wezwanie do tej samej sprawy jako zakończenie PG-MC-RPS140/15 co stanowi prowadzenie dwóch spraw jako RSP i RPS co miało być podstawą do naszego aresztowania oraz trzeciej jako RCS, aby upozorować, że ja wystąpiłam o kradzież karty co jest oszustwem. Prokurator Grudniewski wytworzył sygnatury wysyłając sześć kopert na dwa adresy a resztę na teściów powielając każdej kopercie Ko 446/12 razy dwa pisma w jednej kopercie oraz pomnożone wszytko razy dwa na kolejne wpisując męża. Do mnie Bożeny Bochyńskiej-Kaźmierczyk do sprawy dopisano numer E02.1215/75 jako rejestrowana. Dla męża Ko 446/12 numer E02.1215/77 rejestrowana oraz Ko294/15 osobno dla mnie i męża wpisując w każdej z nich dla mnie i męża co powiela nasze tożsamości. Skierowano koperty rejestrowane na dwa adresy , gdzie Ko 294/15 numer E01.12.15/127 jest Nad Kamienną 25 na męża, numer Ko 294/15 numer E01.12.15/130 dla mnie rejestrowana oraz Ko 294/15 pismo dla męża, w piśmie wykazano również moje dane na dwa adresy numer Ko 294/15 numer E.01.12.15.129 oraz pismo dla mnie ,w którym widnie mąż oraz dwa adresy Ko 294/15 rejestrowana numer E01.12.15/128
Prokuratura wyjaśniła również , że przesyła pisma na Miedzną Drewniana 244 tworząc koleje sygnatury rejestrowane. Wykazana korespondencja służy do podmiany osób i spraw.

Wydano katy w Banku Pocztowym S.A. dla nas w Skarżysku-Kamiennej, gdzie ciągle są błędy i nieprawidłowości w przesyłanej korespondencji bądź jej brak. Wydano błędną kartę następnie w systemie wpisano kradzież. W Starachowicach określono wydanie dwóch kart na moje dane przy czym jedną skradziono, a drugą zamknięto. Nie wydano mi pinów, gdyż upozorowano kradzież kart co oznacza przestępstwo Banku Pocztowego S.A. Podobnie uczyniono u męża. W dniu dzisiejszym upozorowano najście policji , która nie weszła do domu następnie poczta In Post miała dostarczyć korespondencję, ale nie weszła do domu, w którym drzwi były otwarte na oścież co dowodzi pozorowania policji, która nie weszła do domu. Działanie to zmierza do upozorowania działań przeciwko mojej córce Marcie Bochyńskiej, która mieszka za granicą pozorując zdarzenia we Francji, aby dorobić dokumenty dla Kielc przeciwko mieniu komendy policji co było oszustwem a wynikało na skutek wniesienia sprawy z powództwa Marmoroc-Polska Sp. z o.o. przeciwko Bohdanowi Żakiewicz. Działanie powyższe świadczy, że Bohdan Żakiewicz jest współpracownikiem Policji.
W dniu dzisiejszym 07.01.2016 w rocznicę urodzin mojej córki, która jest zbieżna z rocznicą urodzin moje babci Anieli Reginy Mazurek wykorzystano działania do podmiany jej danych początkowo na Jadwigę, aby upozorować przez błędy wytworzone na moją mamę Filomenę Bochyńską i podstawić pod babcię pozorując rodzinę Piotra i Ewy Cichockich przechodząc na burmistrza Końskich w celu podstawienia Juliusza Tarnowskiego i Aleksandra Tarnowskiego jako synów Marii Tarnowskiej za którą podstawiono Marię Bochyńską pod którą podstawiono moją córkę Martę Bochyńską co jest widoczne w awizo .
Dokonano przejścia na firmę męża Jerzego Kaźmierczyk, pozorując innych właścicieli spółki Marmoroc-Polska Sp. z o.o. w celu windykacji na dziełach sztuki przechodząc na Opoczno i podmieniając dane na Jadwigę Bochyńską pod którą podstawiono Jadwigę z domu Maksalon pozorując związek Jadwigi z domu Maksalon udającej małżeństwo z Waldemarem Maksalon, że jest z domu Bochyńska.
Podstawiono Tadeusza i Janinę Maksalon za Janinę Nowak-Pirog, aby przejść na jej prace malarskie do zamiany na kradzione dzieła sztuki z Banku Rezerw Federalnych w USA oraz UBS AG w Szwajcarii podmieniając na galerię Piróg Gudewicz w USA. Podmianę ukryto przez syna Janiny Nowak-Pirog z pierwszego małżeństwa z Nowakiem, którego zamieniono na hrabiego Nowak, aby wytworzyć hrabiego Nowak podmieniając za niego kolejnego fałszywego hrabiego Nowak z Czech, gdyż są to służby. Aby ukryć kradzież obrazów podstawiono za Janinę Nowak-Piróg panią Janinę Pikul, a jej męża Stanisława Pikul podstawiono za spadkobiercę na męża firmie Marmoroc-Polska Sp. z o.o. w Starachowicach. Dlatego męża doprowadzono do ujawnienia majątku pozorując, że jest pełnomocnikiem w swojej firnie. Podmieniono mnie Bożenę Bochyńską-Kaźmierczyk na mężczyznę, gdyż ja byłam pełnomocnikiem , gdy mąż odbywał karę pozbawienia wolności, którą obecnie próbowano powielić przez Toruń na fałszywe dane osobowe, aby powielić kradzież i upozorować własność innych rodzin. Dlatego wykończono moich rodziców co oznacza, że była to zbrodnia Skarbu Państwa., który zaplanował obecnie morderstwo mojego męża w sprawie IIK 164/11, mojego teścia w sprawie IIK 197/10 pozorując, że był stroną i konkubentem, co jest oszczerstwem podstawiając w to miejsce Jakuba Jana Pióreckiego i Karolinę Ocetek. Wykorzystano do podmiany fakturę przedsiębiorstwa Usług Medycznych Prognosis Sc. Kielce ulica Słowackiego 21, gdzie wpisano w fakturze na usługi numer 563/00/E z 19.10.2000 moją córkę Marta Piórecka i Jakub Piórecki na adres Lipie Henryk Szyb 1, 27-230 Brody Iłżeckie, nieczytelnie co można odczytać jako H literką rosyjską aby się do Ukrainy i terenów naszej rodziny. Celem było ukrycia majątku wyprowadzonego na nazwisko Jan Kulczyk, Jan Lubomirski i Jerzy Lubomirski przez Trojanowice podstawiając Izabele Trojanowską pod Izabele Krzemińską z domu Śliwińską i Izabellę Pokora sąsiadów na ulicy Bohaterów Westerplatte 1 w Starachowicach.
Dokonano podmiany pokoleń zamieniając moją córkę na moją babcię podkładając odpowiednie zdjęcia w celu dokonania oskarżenia i wydziedziczenia rodziny jako niegodnej co jest widoczne w internecie i prowadzone w interesie Kościoła katolickiego, który podmienił dane mojej rodziny znieważając moich dziadków i rodziców sprzedając prawdziwe dokumenty i metryki chrztu dla służb wojskowych.
Oznacza to, że na grobie moich rodziców na Bugaju w Starachowicach dokonywane są wielokrotne działy spadku w celu kradzieży pieniędzy przez służby wojskowe czego dowodem jest wielokrotna zmiana pomnika i pobieranie pieniędzy z ubezpieczenia i windykacji mojego męża Jerzego Kaźmierczyk.
Najazd samochodu policyjnego na nieruchomość w dniu urodzin mojej córki miał pozorować jej doprowadzenie do Urzędu Skarbowego cofając czas, gdyż wytworzono dokumenty windykacyjne na córkę Martę Bochyńską przez Urząd Miasta w celu windykacji na śmieci i mandat oraz podatki co oznacza zamianę córki na naszego spadkobiercę co dowodzi, że wytworzony mandat Nowej Wsi przez Sąd w Łęczycy został połączony z wypadkiem w Irlandii, a moją wnuczkę Wiktorie upozorowano za córkę Marty Bochyńskiej, która nie ma dzieci i jest panną. Wykorzystano zmianę nazwiska córki z Marta Piórecka na Marta Bochyńska, aby zamienić mnie na żonę Jerzego Bochyńskiego z Katowic co oznacza podmianę moich danych na sędzinę Barbarę Bochyńską w celu ukrycia skradzionych pieniędzy przez podmianę na Barbarę Blidę i najście ABW na dom mojej mamy Filomeny Bochyńskiej wykazując dane Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk pozorując, że jestem żoną Jerzego Bochyńskiego, gdyż dorobiono mi dane Bożena, Elżbieta, Barbara na trzy postacie. Tak powielono mojego męża sądząc go wielokrotnie i dorabiając fałszywe opinie psychiatryczne, aby ukryć kradzieże obciążając za działania rządu męża Jerzego Kaźmierczyk.
W tym celu podstawiono moja córkę Martę Jadwigę Bochyńską pod jej babcię Filomenę Jadwigę Bochyńską i jednocześnie podstawiono pod moja teściową Łucję Kaźmierczyk w Miedznej Drewnianej 244, gdyż ABW dokonało jednocześnie najścia na dwa adresy pozorując tą samą osobę. Wykorzystano mój wniosek do Sądu o potwierdzone kopie ze sprawy spadkowej po moim ojcu INs 67/08, gdzie adres do korespondencji umieściłam u moich teściów co spowodowało dalszą podmianę pradziadka Franciszka Bocheńskiego na dziadka Franciszka Jana Mazurka, aby usunąć istnienie mojego taty Józefa Bochyńskiego i zamienić na mojego teścia Jana Kaźmierczyk zamienionego na Franciszka Jana Mazurka czyli hrabiego Jana Tarnowskiego.
Wykorzystano podanie z dnia 2009.07.02. o wydanie akt sprawy spadkowej INs 67/08, gdyż inne dokumenty wydano z sądu na nazwisko Bożena Bochyńska-Kaźmierczak dla służb wytworzone przez Waldemara Maksalon.
Przesyłki przesyłane z Urzędu Miasta miały być podmienione czasowo, aby pasowały do Poczty Sądowej dostarczanej w 2011 roku. Urząd Miasta od 2003 roku traktował nas jak więźniów co jest widoczne obecnie przy meldowaniu męża Jerzego Kaźmierczyk na Bohaterów Westerplatte 1/1, którego powielono na kilka adresów zaznaczając, że musi przebywać pod wskazanym adresem przy jednoczesnym uniemożliwieni nam tam pobytu z powodu zadłużania przez sąsiadów na wodę oraz wpisania w Księgi Wieczyste błędnych danych na nazwisko Bożena Bochyńska-Kaźmierczak w celu połączenia z rodziną Kanclerz Nieniec Angelą Merkel i podstawienia moje twórczości i książki „Zakazana Prawda” pod „Mein Kampf” kradnąc moją firmę “IMPERATOR ROMANOW”.
Sprawa w Sadzie Okręgowym w Toruniu IIK 197/10 w sprawie Metron S.A, prowadzona pod sygnaturą IIK 164/11 jest połączona z Księgą Wieczystą na Bohaterów Westerplatte 1 na garaż KW19709 dawna działka 29 co połączono ze sprawą IC 178/15 o eksmisję z działka 29. W tym celu SKOK przysyła dla mojego męża pocztę, co oznacza uruchomienie rodowych pieniędzy na Oświadczenie Woli mojego taty i obciążenie mojego męża Jerzego Kaźmierczyk i mnie Bożeny Bochyńskiej-Kaźmierczyk przy jednoczesnym zablokowaniu dla nas dostępu do naszych depozytów dorabiając akta kryminalne w celu zablokowania przedawnienia.
Sąd podmienił mój adres na Bohaterów Westerplatte 1/2A co ma odniesienie do pani Danuty Gibalskiej, czego nie poprawiono. Prezes Sądu co do KW nie widzi błędów sam stosując kolejną pomyłkę powielając mnie na dwie osoby. Wezwanie teścia zamiast męża do sprawy IIK 197/10 do Torunia oznaczało podmianę pod Księgi Wieczyste mojego teścia na mojego dziadka i wpisanie Heleny Surma udającej Helenę Podpłońska na Miedzną Drewnianą 244, a w Starachowicach udającej siostrę mojego ojca zamienionego ma kapitana straży granicznej.
Firma InPost ma symbol księżyca co ma odniesienie do słów papieża, że Kościół katolicki powinien odbijać światło słońca jak księżyc. Można było zauważyć na Facebook, że księżyc pokazano w kałuży na błocie, a nad nim dwie gwiazdki. Dobre drzewo wydaje dobry owoc, złe drzewo zły owoc. W domu Korneliusza Duch Święty napełnił pogan., którzy stali się chrześcijanami i zostali wczepieni w szlachetne drzewo, z którego czerpią siłę co nie może być odbiciem, ale trwaniem w Jezusie Chrystusie, co daje prawdziwe światło.

Załączniki
1. Faktura Energetyki w systemie 666
2. Awiza na Martę jako Maria Bochyńska w systemie 666 oraz podmian adresu
3. Odpis skrócony Aktu Małżeństwa dziadków.
4. Wezwania na Policję wymienione w piśmie.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Poniżej faktura w systemie zadłużeniowym pod Nowy Ład   system 666 .

Faktura z Wodociągów na fałszywy adres postanawiając moją mamę Filomenę Bochyńską na  adres  sąsiadki Heleny Surma 1/1A. 

Podatki gdzie już rozdzielono  dane mamy i taty wcześniej byli razem  w tej nieruchomości wpisywani do podatków. Ponadto w 2008 roku  tata już nie żyje  i mimo uregulowanych spraw  Urząd Miasta oszukuje  i dorabia sprawy boczne na umarłych aby przejśc na mienia mojej arystokratycznej rodziny dokonując zadłużeń pod podatki. Dokonuje się w tym celu podmiany sygnatur spadkowych  na windykacyjne aby ukryć oszustwa Urzędów i Skarbu Państwa. W tym celu  dokonuje się przejęcia przez podstęp  na  sprawy sąsiadów oraz państwa Maksalon dokonując oszustwa i podstawiając się pod carskie mienie po moim tacie. Rodzice razem widnieli z powodu wspólnego jego zakupu  nieruchomości na ul. Bohaterów Westerplatte 1/1 w 2001 roku od Urzędu Miasta Starachowice co podmieniona na dziedziczne podstawiając fałszywy krąg spadkobierców  już po mnie i moim obecnym mężu oraz  po żyjących moich dzieciach.

Obraz-0009.pngObraz-0005.png

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s