Wprowadzenie Nowego Ładu Światowego przez Kielce

Starachowice 10.01.2016

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk
zamieszkali:
ul. Nad Kamienną 25
zameldowanie
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Prezydent Rzeczypospolitej
Pan Andrzej Duda

Ukrycie wprowadzenia Nowego Ładu przez emigrantów w Kielcach

Wnosimy do pana Prezydenta Polski prośbę o usunięcie wszystkich skazujących wyroków w tym w zawieszeniu, gdyż są powielane sprawy i wytworzono potajemnie akta na zlecenie Skarbu Państwa, który zawłaszczył nasz majątek wpisując fałszywych spadkobierców carskiego mienia. Skarb Państwa pobrał pieniądze i uniemożliwił nam dostęp do naszych pieniędzy przez służby woskowe wykorzystujące Sądy, które celowo zmierzały zrobić z naszej rodziny przestępców, aby zablokować nam dostęp do naszego mienia. Nastąpiło również połączenie naszych danych osobowych z emigrantami, których zamierzano deportować z Niemiec co połączono z Księgami Wieczystymi w Starachowicach wpisując błędne dane Bożena Bochyńska-Kaźmierczak w celu połączenia z rodziną Kanclerz Nieniec Angela Merkel.

Ostatnie publikacje prowadzą do głębszych rozmyśleń, które nasuwają logiczne połączenie spraw w całość. Z tego powodu obecne pismo jest koniecznością w celu ochrony życia nie tylko naszej rodziny ale i przywódców państw. W jednym z kalendarzy Fundacji dla Dzieci można było zauważyć makabryczne inspiracje. Obecna technika oraz bank technologii miał na celu ukrycie niebezpiecznych eksperymentów w tym medycznych na ludziach oraz dzieciach. Nie jest to obojętny temat w związku z wypowiedzią W. Putin, który określił, że buduje Arkę, gdzie umieści nosicieli DNA nie tylko gatunków roślin i zwierząt, ale i ludzi oraz wszystkich organizmów żywych. Świadczy to, że znikające osoby miały być wszczepione w inne organizmy w celu zachowania DNA. Wystarczy , że któryś ze współmałżonków nie żyje i nie będzie można sprawdzić matki moich wnuków. Pan D. Miedwiediew podał się za Rurykowicza po otrzymaniu wyników moich badań DNA dostarczonych przez pracowników pana Kazimierza Bani takich jak pan Zadański. W Szwajcarii określono panów D. Miedwiediew i W. Putin jako związek homoseksualny, a świadczy obecny brak żon obu panów. W ten sposób dzieci z mojej córki Anny Pióreckiej można upozorować na dzieci pary homoseksualnej co jest w sprzeczności z zasadami chrześcijaństwa.

Eksperymenty umieszczenia DNA w nosicielach świadczą o zagrożeniu całego świata w tym przywódcom państw. Gdyż zaplanowano wymordować moją rodzinę oraz moje wnuki z in vitro, aby wszczepić je do osób pozorujących, w tym polskich polityków i polityków zagranicznych. Z tego powodu promowany jest specyficzny chód w celu ukrycia przeszczepu części ciała. Wszystkim osobom pozorującym miały być wszczepione części ciała mojej carskiej rodziny, aby zachować DNA do każdej fałszywej linii genealogicznej wyprodukowanej przez in vitro. W tym celu skradziono pieniądze kliniki osocza krwi, aby oficjalnie nie kontynuować eksperymentów, ale przenieść do prywatnych klinik w celu kontynuacji doświadczeń przejmując NFZ z kradzionych pieniędzy na fałszywych spadkobierców. Fałszywe linie genealogiczne miały pozorować inne fakty historyczne czyli oszustwa. W tym celu MSW zrobiło ze mnie osobę zaginioną. W piśmie o sprostowanie błędnie wpisanych danych określono, że nie podoba mi się moje nazwisko. MSW przesłało pismo do Kielc do wydziału obywateli i uchodźców. Celem połączenia tych dwóch elementów jest umożliwienie podmiany danych osobowych obywateli na uchodźców, gdyż pozbawiono już tożsmości wiele osób, którzy o tym nie wiedzą. W tym celu Kościół katolicki zadeklarowała się przyjąć uchodźców w Kielcach w celu umożliwienia dalszej podmiany przez parafie, które ukryły akta moich pradziadków. Jest wiadome, że Edison wynalazł żarówkę, gdyż jest to bliska historia, która została sfałszowana w Rosji w Dziecięcej Encyklopedii w 1958 roku wpisując twórcę żarówki Łomonosowa. Podobnie jak obecnie dochodzi do kolejnych oszustw promując za twórcę żarówki Teslę w celu przejścia na dalsze eksperymenty do kolejnej podmiany. Symbolika jest wymowna w odniesieniu się do Instytutu Łomonosowa w Rosji jako miejsca budowania Arki Noego w celu zachowania DNA wszystkich organizmów. Oznacza to, że części ciała mogą być wszczepiane w kolejności urodzin moich wnuków, aby ich pozorować. Ma to odniesienie do mojego wnuka Noe syna Adama Kornaszewskiego, który miał zostać podmieniony na nazwisko żony Sergiejew. Aby umożliwić przewodnictwo różnych fal konieczna jest woda jako niezbędny element zdrowia w organiźmie promowana przez FLP.

Młode pokolenie nie pamięta osób, które żyły bez energii elektrycznej, a które żyją jeszcze wśród nas. Podmiana historii miała współdziałać z nowymi technologiami, które miały być zastosowane do barbarzyństwa co jest dowodem porzucenia praw Boga. Dzieci z DNA mojej carskiej rodziny miały służyć jako materiał eksperymentalny. Przekierowanie pieniędzy do Rosji nie uprawnia do bezprawnego korzystania na działania wbrew Bogu i wbrew zasadom mojej rodziny, które zostały mnie i mężowi przekazane jako dziedzictwo. Można zauważyć przy odrobinie chęci , że nauka posunęła się bardzo daleko. Stworzono hybrydy z ludzi, które są wykorzystane przez naukę. Stanowi to eksperyment nie obojętny na organiźmie ludzkim, który uzależnia od systemu. Stan środowiska naturalnego może ukrywać drugie dno jako mutanty występujące w przyrodzie i anomalie co można było zobaczyć w Jerozolimie przy urodzeniu owieczki z dwoma głowami. Wykazanie tej okoliczności oznacza próbę zamiany herbu dwugłowego orła na dwugłową owieczkę do zamiany na ofiarne owieczki. Dwie głowy w jednym ciele można odnieść do planowanego eksperymentu w zależności od sytuacji w pierwszym przypadku mojej i mojej siostry zaplanowanej do ścięcia w celu utworzenia jednej osoby jako hybrydy dla nowego ładu. Z drugiej strony mnie i mojego męża jako jednej osoby w celu zakpienia sobie z Pisma Świętego , że mąż i żona to jedno co oznacza synagogę szatana.

Odniesienie się do Arki Noego jest wymowne i pozoruje Nowy Ład po wymordowaniu ludzi i wstawieniu mojego wnuka Noe jako jedynego wybrańca bez rodziny w celu przypisania do astralnej rodziny. Oznacza to, że zamierzano wykorzystać ciało Noe Kornaszewski i jego ojca Adama do eksperymentów, a części ich ciała miały być wykorzystane dla osób pozorujących moją rodzinę w zależności od funkcji jaką zajmują. Jeden jako przeszczep głowy co wygląda na W. Putin jako głowy państwa, a innych części ciała dla innych osób. Świadczy to, o wykorzystaniu funduszy na rzeczy haniebne i jest dowodem bezbożności naukowców, których osiągnięcia naukowe są określane w biblii jako wynalazcy złego. Dowodem tego jest przeszczep głowy co udowadniają oddawana prowadzone doświadczenia na mózgu. Naukowcy zajmują się zastąpieniem ciała ludzkiego, przez niestarzejące się roboty z częściami zamiennymi, aby zapewnić długowieczność. Nasze pieniądze nikt nie ma prawa wykorzystywać do badań wbrew prawom natury i wbrew człowiekowi, którego stworzył Bóg na wzór i podobieństwo swoje. Mój dziadek jest sztucznie podtrzymywany przy życiu, a jego mózg jest sprawny co oznacza, że do Arki Noego planowano ściąć głowy moim dzieciom i wnukom w celu przeprowadzenia eksperymentów dla nosicieli do Arki Noego tworzonej przez W. Putin. Osoby znikają ponieważ ich części ciała żyją, jako poszczególne elementy osób pozorując ciało Jezusa Chrystusa jako wiele członków. Ludzkość miała zostać zniewolona i niszczona, gdyż zabrakło im wiary w prawdziwego Boga, który jest potężny i miłosierny i nie chce śmierci grzesznika , ani jego zniewolenia.

W mediach zaprezentowano polskich polityków przedstawionych z uszkodzeniami ciała, które zamierzano wykorzystać do podmiany części ich ciała tak jako pozorowali, gdyż sami się na to zgodzili dla pieniędzy.

W Kielcach zaprezentowano drukarkę , która drukuje rzeczy materialne co jest wstępem do drukowania organów ludzkich. Może to być ukryciem części ludzkich wyjmowanych z grobu do podmiany akt medycznych, aby w przeszłości wykazać to samo DNA w grobach wielu rodzin. Ludzie kierowani na eksperymenty mieli być wcześniej pozbawieni mienia i rodziny, aby traktować ich jak bezdomnych z numerem zabierając ich dane osobowe. Powodem takiego działania było pozbawienie rodziny, aby się nikt nie upomniał o taką osobę , której wcześniej dorobiono akta psychiatryczne w celu decydowania za nią przez sąd wykonujący polecenia Centralnej Organizacji Pozarządowej stworzonej na funduszach Centralnego Okręgu Przemysłowego z kradzieży naszych depozytów przez fałszywych spadkobierców. Zaplanowano zamienić rodzinę naturalną na rodzinę astralną, aby uzurpować sobie prawo do człowieka jako niewolnika. Dzieci z in vitro z carskim DNA miały służyć jako ofiary do eksperymentów. Nie ma żadnego pozwolenia od nas na takie działanie. Decyzja przekierowania środków do Rosji ma służyć ochronie prawdziwej rodziny oraz odbudowie gospodarki Rosji jako kraju chrześcijańskiego co za tym idzie również miejsc, które zostaną nam zwrócone w Polsce i na całym świecie w które nastąpi legalne inwestowanie środków.

Zaplanowano dla ludzi więzienie domowe w systemie , gdyż podmieniono ich dane i zrobiono ze wszystkich przestępców co ma odniesienie do zapisu Pisma Świętego , że Jezusa Chrystusa zaliczono w poczet przestępców. Celem synagogi szatana jest powtarzanie sytuacji. Jezus Chrystus zmartwychwstał i żyje, pokonał śmierć i szatana. Z powodu ciągłego powtarzania różnych historii i zamiany. Przypomnę sytuację, w której moja mama Filomena Jadwiga Bochyńska po przeczytaniu publikacji w której kreślono zniewalanie ludzi, aby ochronić mnie potłukła statuetkę Buddy otrzymaną od pana Obrączki pracownika Polskie Ambasady w Japonii. Stanowisko to jest sprzeczne ze stanowiskiem papieża Franciszka , który promuje Buddę z chrześcijaństwem jako przesłanie miłości w jednego Boga. Jeden jest Bóg i stworzył również bezbożnego na dzień sądu, ale nie zalecał jego naśladować. Bóg nakazał dzieciom Bożym , aby stroniły od zła i ludzi, którzy są kierowani obłudą. Wykazywać błędy nie jest szerzeniem zła ani nienawiści, ale jest miłością do bliźniego, gdyż każdy może porzucić zło i iść drogą prawdy.

Brak reakcji na złe traktowanie ludzi i wybiórcze wybieranie osób, którym szczerze zamierza się pomóc jest sposobem unikania odpowiedzialności za kradzież dzieci i mienia. Które jest używane do bezbożności i okaleczania ludzi jako materiału do badań co jest niedozwolone.

Bóg pragnie posłuszeństwa nie ofiary co próbowane zamienić na posłuszeństwo do złego porzucając prawdziwego Boga.

Początek tragedii ludzkości zaczął się od nieposłuszeństwa Bogu co spowodowało wyrzucenie z Raju. Obecną tragedią ludzi jest szerzenie nieprawdziwych ewangelizacji skłaniających ludzi do nieposłuszeństwa swoim rodzicom , co oznacza początek tragedii. Zdrowa rodzina daje zdrowy naród. Młodość entuzjastyczna nie może być wyznacznikiem egzystencji, ale rozwaga, mądrość i prawda.

Na korytarzu Sądu Okręgowego w Kielcach podszedł do mnie starszy człowiek z laską i zapytał „czy wiem dlaczego nie mam racji?” sam odpowiadając :” Dlatego, że nie mam prawniczego wykształcenia. Sprawa, w której występowałam to sprawa spółki „SOF-ART” Sp. z o.o. , została umorzona po 10 latach z powodu braku dowodów winy. Było to moje odwołanie do Sądu Okręgowego IXKa280/12, która obecnie zniknęła z sądu i nie mogę odebrać wyroku, gdyż bezprawnie przeniesiono ją do Sądu Rejonowego kierując do sprawy IXK131/11. W momencie mojego oburzenia jako braku kompetencji urzędnika państwowego postraszono mnie policją. W sprawie SSO Tomasz Nowak określił, że nie ma możliwości, aby sędzia niższej instancji prowadził sprawę wyższej instancji, gdyż nie ma takich uprawnień co oznacza brak możliwości wydania wyroku SO Kielce w SR Kielce. Oznacza to, że sprawa została po zakończeniu cofnięta i prowadzona jest przez fałszywych spadkobierców, gdyż wykazałam mienie mojej carskiej rodziny, a jest to powaga spraw osądzonych.

Wykazałam , że terem mojej spółki mieścił się na terenie mojego dziadka, który kupiłam od Gminy Brody. Podstawiono za mnie leśników , gdyż dziadek oficjalnie występował jako leśnik.

Dowodzi to, że Skarb Państwa dokonał kradzieży naszego carskiego mienia robiąc ze mnie Bożeny Bochyńskiej-Kaźmierczyk i mojego męża Jerzego Kaźmierczyk przestępców, którzy nie mogli zwrócić pieniędzy, które zagrabił Skarb Państwa pozorując, że my i nasza rodzina nie żyjemy przez podmianę danych osobowych.

Sprawa w Toruniu IIK 197/10 i wyłączona IIK 164/11 jest w chwili obecnej aferą międzynarodową, gdyż podmieniono nazwisko męża Jerzego Kaźmierczyk na Jerzy Kaźmierczak i Dariusz Kaźmierczak co w połączeniu z próbą przeszczepu części ciał dotyczy również Kanclerz Niemiec Angeli Merkel, Wyrok wyczytano na dwa imiona Jerzy Kaźmierczak i Dariusz Kaźmierczak co połączono z zamianą mnie Bożeny Bochyńskiej-Kaźmierczyk na mężczyznę przez Tomaszów Mazowiecki w celu podstawienie pod drugą osobę odczytaną przez sędziego. Celem było podstawienie mnie za byłego męża Dariusza Pióreckiego z Elbląga i podstawienie nazwiska Kanclerz Niemiec Angeli Merkel jako Dariusz Kaźmierczak, aby pozorować związek homoseksualny dorabiając akta kryminalne w Polsce dla Kanclerz Niemiec Angeli Merkel.

Z tego powody zwracamy się do Pana Prezydenta o usunięcie wszelkich wyroków skazujących, gdyż są na bazie oszustw sądu w celu ukrycia kradzieży pieniędzy przez Skarb Państwa narażający nas i nasze rodziny za granicą na niebezpieczeństwo, gdyż dorobiono fałszywe akta i zamierzano to ukryć przez emigrantów, których zamierzano deportować.

Akcje są planowane w szczegółach, aby w przeszłości zrobić z rodziny przestępców niszcząc nasze dzieci, którym zawłaszczano przez sędziów dokumenty poprzez wydanie kluczy do naszego domu dla Waldemara Maksalon na Nad Kamienną 25, oraz podmianę klamki przy ulicy Bohaterów Westerplatte 1/1 co oznacza naruszenie prawa własności przez komornika który dorabia dla sąsiadów genealogię na potrzeby Skarbu Państwa. W tym celu Urząd Wojewódzki w Kielcach przesłał odpowiedź na dwóch kartkach, aby umożliwić podmianę pierwszej kartki . Dotyczyła ona mojego zapytania z jakiego powodu zastosowano przepis, że zmieniłam nazwisko na Bochyńska zamiast powróciłam do panieńskiego nazwiska. Określono w piśmie , że w Polsce obowiązywały takie przepisy, które określały powrót do nazwiska panieńskiego jako zamiana. Zastosowano podstęp i pierwszą stronę pisma z logo Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach otrzymałam czarno białe jak skan natomiast drugą stronę jako oryginał podpisu i pieczęci, kolkowy. Wystarczy, że służby będą miały pierwszą stronę kolorową z podmienioną treścią, aby połączyć z drugą stroną która była w moim ręku, aby upozorować, inną osobę. Co miało zaskutkować na przyszłość i obciążyć moje dzieci, aby dorobić nieistniejące historię dla służb wojskowych, gdyż ktoś podał się za żonę mojego męża co jest widoczne w sprawie w Toruniu.

Arkę Noego w Moskwie połączono z synem pastora ze Skarżyska-Kamiennej Mieszko co połączono z Dobrawą, aby upozorować powtórzenie historii w Nowym Ładzie, który miał być odbiciem przeszłości powracając do Genesis przechodząc na chrzest Polski. W tej mistyfikacji uczestniczy Kościół wybierając godnych i niegodnych do zastąpienia Boga. W tym celu zawłaszczono pieniądze na programy według uznania. Podstawiono mojego wnuczka Noe planując wymordowanie rodziny i innych osób w celu zastąpienia fikcją tworzoną przez służby jako matrix, wykazując miejsce sklepu jako cerkiew, a na mapach Targeo widniała piekarnia.

Służby wojskowe dokonały wprowadzenia spadkobierców na firmę męża Jerzego Kaźmierczyk w Szwajcarii APE Umwelttechnik AG. Skradziono po zarejestrowaniu moją firmę jako osoba fizyczna tworząc spółkę cywilną na mój NIP jako „IMPERATOR ROMANOW” wydając dla mnie fałszywe dokumenty przez Urząd Miasta Starachowice, który samoistnie dopisał REGON pod swoje potrzeby, aby ukryć kradzież firmy w Szwajcarii APE Umwelttechnik AG.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s