Zwrot zagarniętego mienia naszej rodziny przez Skarb Państwa

Starachowice 09.01.2016

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk
zamieszkali:
ul. Nad Kamienną 25
zameldowanie
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Prezydent Rzeczypospolitej
Pan Andrzej Duda

Wprowadzenie Nowego Ładu przez grób rodziców i dziadków w Starachowicach

Szanowny Panie Prezydencie zwracamy się do pana o zwrot zagarniętych nieruchomości przez rząd polski oraz Oświadczenia, które złożyłam w Sądzie Okręgowym w Toruniu, w swoim i siostry imieniu, aby męża zwolnić z kary. Oświadczenie o deklaracji przekazania nieruchomości zostało skradzione, na nieruchomościach dokonano działu spadku dla rządu co miało spowodować moją eksmisję i jest już widoczne, a męża skazano i dorobiono próbę samobójczą, której nie było.

W sprawie prowadzonej drugi raz i odbytej karze w sprawie Sądu Okręgowego w Kielcach IIIK 207/07. W sprawie stworzono fałszywe linie genealogiczne, które obecnie próbuje się ukryć przez powielenie umorzonych windykacji nawet po 8 latach po śmierci ojca i 5 lat po śmierci mamy, oraz na moje wcześniejsze nazwisko Bożena Piórecka , na które nie można dokonać windykacji. Zawłaszczono firmy męża, które rząd zadłużył oraz moją nowo założoną. Do firm nie mamy dostępu i żadnych możliwości kontroli, gdyż prokuratura i sąd umarzają sprawy i przekierowują do innych miejsc, gdyż wytworzono fałszywych spadkobierców podmieniając rodzinę.

Z tego powodu zwróciliśmy się do pana Prezydenta o ułaskawienie męża, gdyż już został skazany i odbył karę , a rząd pobrał pieniądze, z których się nie rozliczył wykorzystując do tego sędziów , których mianowali byli prezydenci Polski. Wykorzystano również Trybunał Konstytucyjny do tworzenia przepisów, które umożliwiły kradzież mienia carskiego naszej rodziny w tym książąt Bocheńskich, Lubomirskich , Radziwiłł, Glińskich i innych, których jesteśmy na mocy prawa nabytego właścicielami co służby wojskowe ukrywają przez windykacje na podatki uniemożliwiając nam dostęp do mienia. W tm celu połączono pierwszą żonę męża i mnie, której DNA wykaże ,że jest wnuczką księcia Krzysztofa Radziwiłł i podstawiono pod mienie mojego dziadka, którego matka był księżną Katarzyną Radziwiłł. Zamierzano to ukryć przez Konstantego Radziwiłł ministra zdrowia, którego ministerstwo korzysta z carskiego mienia przez Fundację Hrabiego Potockiego, która zawłaszczyła precjoza carskie oraz zawłaszczono miecz paradny. Do podmiany rodziny wykorzystano moją córkę Martę Bochyńską zamieniając na Marię Bochyńską i Marię Tarnowską podstawiając dalej moją siostrę Beatę Marię Idziak podstawioną pod Annę Marie Piórecką skradzioną po urodzeniu podstawioną za spadkobiercę po moim obecnym żyjącym mężu Jerzy Kaźmierczyk, za którego podstawiono Waldemara Maksalon udającego księcia Glińskiego na Jasnej Gorze byłego pracownika SB.

Wejście Nowego Ładu zaplanowano przez podmianę carskiej rodziny na wytworzoną przy udziale Kościoła katolickiego linię książąt Radziwiłł, aby ukryć wytworzenie dzieci metodą in vitro z dwojga skradzionych Anny Marii Pióreckiej i Michała Pióreckiego, których zamierzano wykorzystać do ukrycia istnienia mojej rodziny w Polsce.

Moją córkę Annę Marię Piórecką podstawiono jako dziecko mojej siostry Beaty Marii Idziak. Następnie moją córkę Martę Bochyńską podstawiono pod moją babcię i mamę, aby ślad po niej ukryć. W celu ukrycia istnienie dwojga skradzionych dzieci ukrytych w Kościele katolickim i ich dzieci w tym z in vitro papież Franciszek zamierzał wprowadzić Jedną Religię. Powodem tego jest umieszczenie moich wnuków wytworzonych metodą in vitro we wszystkich religiach w celu pobierania pieniędzy przez działy spadku po żyjących.

Dzieci nie mają świadomości kim są, a jedynie są narzędziem do kradzieży pieniędzy carskich czyli do stopniowej eliminacji do działów spadku i zastępowania nowym pokoleniem. Zamek Chateo Gütsch został zwrócony na nasze dane osobowe co powoduje , że nie ma prawa nikt wprowadzać przez ten zamek jednej religii. Sprawę ukryto przez rząd polski, który wprowadził spadkobierców po nas żyjących. Wprowadzono Jarosława Maślisz świadka na ślubie siostry Beaty Idziak pozorując związek w systemie 666 ze mną i zamieniając mnie na moją córkę Annę Piórecką, za którą wstawiono Annę Maślisz, która miała wypadek na nartach w górach w Szwajcarii. Spowodowało to umożliwienie podmiany akt na Szwajcarię dla polityków polskich. Wykorzystano również operację na nóżkę mojej córki Marty Pióreckiej w Gliwicach w Szpitalu Miejskim co połączono z kolejnymi polskimi politykami, która miała uszkodzoną prawą nogę. Wykorzystano również akta medyczne mojego syna Jakuba Pióreckiego pod którego podstawiono Jarosław Kaczyńskiego, który miał złamaną rękę, a który podał nasz herb za swój, stosując żydowską kabałę. Nastąpiło również podstawienie Jarosława Kaczyńskiego i jego rodziny pod majątek książąt Radziwiłł w Kurozwękach co połączone jest z Połańcem i śniętymi rybami. Zamierzano uśpić wszystkich chrześcijan, aby nie zauważyli wprowadzenia systemu zadłużeniowego jaki już został wprowadzony w wodociągach i energetyce, co miało doprowadzić do zwarcia w wodzie co można odnieść do śniętych ryb na Wiśle koło elektrowni Połaniec. Zło wzmagane jest przez zło, a wszelkie objawy oburzenia miały być postrzegane jako choroby psychiczne. Powodem oburzenia będzie fakt zawłaszczenia nieruchomości Polaków przez rząd, który podmienił im dane osobowe w systemie bankowym. Oburzenie spowoduje zdenerwowanie , a co za tym idzie osłabi duchowego człowieka jakim powinien być chrześcijanin. Można to odnieść do zwrotu, że zagotuje się w społeczeństwie. Nieprawość dosięgła zenitu. Planowano nałożyć na ludzi obowiązki ponad ich możliwości przy jednoczesnym pozbawieniu pracy co spowoduje brak płynności finansowej. Dalszym krokiem będą rygorystyczne kary, aby z obywateli zrobić przestępców i zawłaszczyć ich nieruchomości , gdyż już zostały zawłaszczone pod inne tożsamości w systemie 666. Przykładem tego jest rozdawanie cukierków i napoi przez Straż Pożarną bezdomnym w tym samym czasie w jakim rozdawano cukierki i poczęstunek na Szopce na Skałce w Starachowicach. Szopka Trzech Króli była organizowana w całej Polsce co połączono znaczeniem, że cala Polska został potraktowana jako biedacy i ludzie bezdomni. Należy zaznaczyć, że dzień ten został wykorzystany przez papieża Franciszka jako rozpoczęcie dialogu międzywyznaniowego w tym buddystów co połączono z świętami prawosławnymi, które zbiegają się z urodzeniem mojej babci księżnej Reginy Glińskiej występującej jako Aniela Regina Mazurek z domu Maksalonów. Data zbiega się rozśnież z rocznicą urodzin mojej córki Matry Jadwigi Pióreckiej , która zmieniła nazwisko na Bochyńska co połączono z Anną Piórecką w Kościele katolickim. Jedna Religia jest planem w którym osoby miały zostać przypisane do numerów zastąpionych czipami. Jest to zjawisko niebezpieczne co można zauważyć na paradzie szopki, gdy koń został spłoszony dźwiękiem z głośników. Można to wyjaśnić strzeżeniem fal, gdy zwierzęta są czipowane.

W przypadku większej ilości czipów na takiej paradzie mogło dojść do paniki tłumu.

Celem tych dziamań Kościoła katolickiego było ukrycie działów spadku po dzieciach urodzonych z metody in vitro, gdyż papieżowi Franciszkowi brakuje odwagi, aby powiedzieć prawdę. Tylko Duch Święty pozwala mówić prawdę i daje odwagę co zamierzano zastąpić jedną religią, aby ukryć kradzież dzieci i udział w tym Kościoła katolickiego. Próbowano takie działanie zasłonić medialnie przez molestowanie kobiet w UE przez uchodźców z Syrii.

Nie można uciekać od prawdy, gdyż tylko ona może wyzwolić. Przebaczenie osób, którym zabrano dzieci jest prawdziwą miłością, a nie sloganem miłości w jednej religii.

Jedna religia miała ukryć stosowanie w sądach kabały żydowskiej co uniemożliwiłoby egzystencję dla Polaków, za których podstawiono Żydów. Należy powiedzieć prawdę, zaciągnięte kredyty powinny spłacić osoby, które faktycznie pobrały pieniądze, a nie obciążać Polaków przez kradzież danych osobowych w celu wiecznych windykacji omijając istniejące prawo. Do tego celu wykorzystano immunitet sędziowski i kabałę do kradzieży. Dowodem na to jest niemożliwość usunięcia błędów w sądzie , które są zasłaniane przez fałszywe opnie psychiatryczne NFZ , który korzysta z kradzionych pieniędzy z carskich depozytów.

Zastosowana kabała w Sądzie miała się ułożyć w całość jak puzzle. W tym celu zamieniono mandaty wielu osób na mandat mojego męża na fikcyjny wypadek, który miał doprowadzić do mojego kalectwa i śmierci.

Wykorzystano zaliczkę na zakup samochodu 100,- CHF na moje dane osobowe w Szwajcarii Peugeot 207 combi, aby upozorować wypadek. Za samochód zaliczkę wpłacił pan Antoni Ciszewski z Wolterem Kaczorowskim w Zurychu. W celu zrobienia działu spadku na mnie podstawiono moją córkę Annę Piórecką. W tym celu ostentacyjnie pan Walter Kaczorowski wręczył mi pieniądze w UBS AG w Zurychu, które służyły do opłacenia biura prawnego K-9 w St. Gallen, a które łatwo upozorować na zakup samochodu, którego nie zakupiłam, a zaliczka przepadła.

W korespondencji e-mail jaka została do mnie przysłana przez pana Antoniego Ciszewskiego zostało wskazane, że dorobiono inną żonę dla mojego męża Jerzego Kaźmierczyk. W korespondencji e-mail od pana Woltera Kaczorowskiego znalazła się sugestia, że przygotowano krzyż dla męża w odpowiednim czasie. W tym samym e-mailu dla mnie zasugerowano program pornograficzny Kwiatki Zwolskie czyli opisaną fałszywą genealogię przez księdza Hieronima Serżysko, który pominął istnienie rodów arystokratycznych co oznacza zastąpienie ich przez służby wojskowe. W parafii nie bez powodu odniesiono się do uszkodzenia kostki proboszcza podczas meczu w piłkę nożną co stanowi możliwość podmiany akt medycznych na uszkodzenie nogi pana Donalda Tusk podczas meczu. Zaistniała możliwość podmiany akt medycznych mojej córka Marty Bochyńskiej na akta medycznych syna, który miał złamaną rękę na boisku szkolnym. Złamanie ręki daje możliwość podmiany akt medycznych na Jarosława Kaczyńskiego.

Zamieniono mój mandat w Starachowicach wydany przez Straż Miejską na mandat mojej córki Marty Bochyńskiej w Irlandii powielając ją na Starachowice. Następnie podstawiono mandat na siostrę męża, aby przejść na jej ojca w celu podstawienia mojego męża. W tym celu dorobiono mandat w Nowej Wsi gmina Nowe Ostrowy Cukrownia za przekroczenie prędkości wystawiony przez Straż Miejską. Następnie dorobiono wyrok w Sądzie Łęczycy w celu podmiany na wypadek samochodowy strasząc więzieniem co umożliwia połączenie z wypadkiem córki w Irlandii. Zamierzano obciążyć męża Jerzego Kaźmierczyk, za spowodowanie wypadku śmiertelnego, którego nie było czego dowodem jest wezwanie jako świadka co jest absurdem.

Celem było zamiana wypadku na Szwajcarię i podmiana na moją córkę Annę Piórecką, która jest w Kościele katolickim w celu oskarżenia o morderstwo mojego męża Jerzego Kaźmierczyk, który jest w Polsce. Powodem takiego działania była chęć ukrycia wpisania Anny Pióreckiej jako spadkobiercy w męża spółce w Szwajcarii APE Umwelttechnik AG przez służby wojskowe współpracujące z Kościołem katolickim, który w to miejsce zamierzał podstawić moją siostrę Beatę Idziak, aby ukryć oszustwo z 2004 roku.

Z tego powodu odmówiono mi w Kościele katolickim wydania pełnych dokumentów po moich rodzicach, aby nie wykazywać danych moich dziadków, których Kościół katolicki ponownie podmienił. Pismo Święte Nowego Testamentu mówi , że każdy umrze za swój własny grzech, a ponad tym jest łaska. Stosowana kabała wyjawia stosowanie odpowiedzialności zbiorowej za winę ojców, że dzieci cierpią za winy rodziców. Takie działanie dowodzi, ze Kościół, katolicki nie stosuje chrześcijaństwa wyszukując grzechy w celu karania. Ponadto dokonano podmiany mojej rodziny co oznacza pozorowanie, że Kościół staje na miejscu Boga. Kościół sam będzie osądzony jako pierwszy, gdyż sąd zaczyna się od Domu Bożego, a Bóg nie ma upodobania w śmierci grzesznika.

Takie działanie stało się, powodem dorabiania przez prokuratora Grudniewskiego fabrykowanych dokumentów o kradzież karty bankomatowej ze Szwajcarii należącej do męża, która została zatrzymana przez bankomat PEKAO S.A. w Starachowicach. Sprawa miała służyć do naszego aresztowania w celu wywiezienia do Szwajcarii, bądź w inne miejsce, aby upozorować wypadek w Szwajcarii w celu działu spadku i licytacji mienia w Polsce na fałszywe długi pod fałszywe tożsamości.

Opisane działania miały doprowadzić do wykorzystania ministra zdrowia Konstantego Radziwiłł , którego zamierzano wykorzystać, aby wystąpiła przeciwko prawdziwej rodzinie książąt Radziwiłł wykorzystując DNA męża i moich dzieci oraz wnuków wykorzystując jednocześnie fałszywe opinie psychiatryczne z NFZ, które zastosowano w systemie 666 do podmiany rodziny. Prokurator Grudniewski wpisując słowa „nieracjonalne treści” dokonał znieważenia mojej rodziny i rodziców, którzy byli szlachetnymi ludźmi, ogólnie poważanymi. W pełni świadomości przekazali nam prawo do dziedzictwa rodowego w linij cesarskiej z czego korzysta rząd polski bezprawnie co oznacza, że udowodniono kim jesteśmy. Przy moim aresztowaniu zastosowano zaostrzone rygory nakazując mi zdjęcie obrączki łańcuszka z Niepokalaną oraz pierścionka zaręczynowego co symbolizuje działania Gestapo i nie ma żadnego racjonalnego uzasadnienia w zastosowaniu takich procedur.

Prokurator Grudniewski odwołał się do przesłanych pism do wiadomości do Krakowa i Torunia, aby ukryć oszustwo dokonane w Starachowicach. Dzień aresztowania był precyzyjnie zaplanowany na rocznicę dnia przekazania książki „Sprawa Katynia” przez mamę dla taty, gdy był w szpitalu. Taką książkę przeczytałam w Szpitalu Psychiatrycznym co miało być podmianą wartości oraz zniesławieniem moich rodziców przy udziale i zgodzie prokuratora w Starachowicach.

Na naszą nieruchomość najechała Policja o godzinie 1200 w południe natomiast syn zadzwonił o 1200 w nocy co jest zbieżne i prowadzi do wykorzystania dzieci pod przykryciem wiary w celu znieważenia moich rodziców oraz godności jakimi cieszyła się całe wieki moja rodzina. Godność mojej rodziny została zniszczona przez byłego męża Dariusza Pióreckiego, który znieważył moją rodzinę i doprowadził od sprzedaży dzieci oraz manipulacji dla służb w tym Pismem Świętym. Działanie takie miało odniesienie do słów {Niszczyciel} w samo południe wypowiedzianych przez Donalda Tuska w przeszłości. Pismo Święte mówi, abyśmy mówili prawdę. Jan Chrzciciel został ścięty za prawdę. Próbowano obciążyć rodzinę mojego męża zamierzając stworzyć wypadek pozorując naturalny bieg rzeczy.

Błogosławieństwo mojego małżeństwa nastąpiło przez moich rodziców. Ślub nastąpił po śmierci taty i była obecna na nim moja mama Filomena Bochyńska. Za życia mojej mamy nikt z oszczerców nie miał czelności podważać mojego małżeństwa z Jerzym Kaźmierczyk, ani dorabiać opinii psychiatrycznych. Obecny stan dowodzi, że ludzie są prowadzeni złym duchem, czyli takim który kusił Jezusa Chrystusa.

Nikt publicznie nie miał odwagi wyjawić prawdziwej genealogii naszej rodziny i powiedzieć prawdę publicznie. Ten który idzie prawdą jest określany, że Bóg jego sprawę prowadzi, a obranie takiej drogi jest jak ofiara przebłagalna.

Zamierzano odnieść się do czasu , gdy była awaria na ulicy Nad Kamienną 25, w 2005 roku, gdy dzieci przyjechały do nas do Szwajcarii co obecnie miało być powielone w 2016 roku w celu podszycia się rodziny królewskiej Elżbiety II do wypłaty odszkodowania za Pałac w Szkocji, co zamierzano połączyć z ulicą Nad Kamienną 25. Prowadzi to do próby zalania domu wodą, aby wszystkie elementy się zgadzały. Ułatwia to jeszcze ciąża bliźniacza księżnej Keit, co oznacza możliwość dalszej manipulacji mają rodziną w tym dziećmi , które są otoczone służbami. Zalanie wodą miało zostać połączone z zwarciem instalacji elektrycznej w celu porażenia prądem, gdyż sąd podstawił Waldemara Maksalon pod firmy mojego męża Jerzego Kaźmierczyk na które odzyskano carskie mienie. Świadomość narodu jest tak niska ponieważ ludzie są niszczeni, że prowadzi to do wypełnienia Pisma Świętego które określa ,że ludzi wierzących będzie się mordować myśląc, że się zrobiło coś dobrego.

Księga Ezechiela 13,19

Bezcześcicie Mnie przed ludem moim dla garści jęczmienia i kęsa chleba, zabijając dusze , które nie powinny umrzeć, a oszczędzając dusze, które nie powinny żyć, gdy okłamujecie mój lud, który chętnie słucha kłamstwa”

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Moja mama

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s