Ludzie ponad Prawem

Starachowice 11.01.2016

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk
zamieszkali:
ul. Nad Kamienną 25
zameldowanie
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Prezydent Rzeczypospolitej
Pan Andrzej Duda

Ludzie ponad prawem w Starachowicach

W 2005 roku przebywałam z Jerzym Kaźmierczyk w Szwajcarii, gdzie zaprosiliśmy moich rodziców Józefa i Filomenę Bochyńskich, którzy mieli przyjechać do Lucerny razem z moim dziećmi z pierwszego małżeństwa Jakubem Pióreckim i Martą Piórecką obecnie po zmianie nazwiska Marta Bochyńska. Do wyjazdu rodziców nie doszło, ale przyjechały dzieci, którym przez całe Niemcy za autokarem towarzyszyła Policja. W drodze doszło do awarii autobusu i przesiadki dzieci. Policjanci niemieccy jadący za autokarem, którzy pozorowali moich rodziców nie pomogli w przesiadce dzieciom. Oznacza to, że nie odzwierciedlili zachowania moich rodziców, którzy na pewno by pomogli swoim wnukom.

W tym wypadku upozorowano śmierć moich rodziców w Niemczech i dział spadku przechodząc na nazwisko Angeli Merkel z domu Kaźmierczak, które to nazwisko wstawiono na moje mieszanie po rodzicach na ulicy Bohaterów Westerplatte 1/1 w Starachowicach i przez błąd pisarski wpisano tak mój drugi człon nazwiska do Ksiąg Wieczystych.

Dzieci miały bilet do Zurychu, do granicy Szwajcarii były eskortowane przez policję niemiecką co oznacza, że moi rodzice przeżyli.

Bilet dzieci miały wykupiony do Zurychu, ale zostaliśmy ostrzeżeni o przygotowanej akcji w Zurychu i skrycie w ostatniej chwili wyjechaliśmy po dzieci do Basel na granicę Niemiec. Kierowca zauważył na bagażu wpisany Zurych. Wyjaśniliśmy, że wyjechaliśmy po dzieci wcześniej. Po powrocie dzieci do Polski doszło do wymiany zdań między mną a panem Stanisławem Stępień obywatel Polski i USA, który w obecności pana Mayer nie wytrzymał i powiedział, że brakło nam odwagi, i trzeba było przyjechać do Zurychu to byśmy zobaczyli co zamierzali. Doszło tam do wypadku samochodowego z udziałem pani Przygoda co miało być wykorzystane do podmiany planowanego wypadku. W Szwajcarii na kominku wystawiono herb Pawła Romanowa z charakterystycznym hełmem. Na obrazie w domu mojej babci widniał Tytusowicz Romanow z bokobrodami w tureckim fezie. Pani Ewa Wielochowska i pan Stanisław Stępień zakupili fez, a pan Stanisław kręcił sobie loki i robił sobie trwałą, aby pasował do pozorowania rodziny Tytusowicza Romanowa. Maż, fez przywiózł do Polski. Określiłam w rozmowie, że fez pasuje dla mojego męża, któremu naturalnie kręcą się włosy co obecnie jest ukryte przez strzyżenie co wykorzystano aby postawić inne osoby w tym Dariusza Pióreckiego jako Dariusza Kaźmierczak odnosząc się do wypowiedzi SSO Wojciecha Pruss w Toruniu.

Pan Mayer ustawił lunetę ze swojego domu na Chateo Gütsch, gdzie wprowadzono naszych spadkobierców proponując nam ponowny zakup. Nie przypadkowe jest nazwisko Przygoda podstawione pod kolejne podmiany oraz Stępień. Połączono osoby Przygoda i Stępień w Szwajcarii z Agnieszką Przygoda żoną właściciela firmy Relax w Starachowicach, która w przeszłości zakupiła ode mnie samochód Seicento, a jej mąż potajemnie zakupił od Dariusza Pióreckiego ciężarówkę w firmy „SOF-ART” Sp. z o.o. Panu Przygodzie prowadziła księgowość Anna Sznajder, która ze swoim mężem Lucjanem zakupiła ode moje mieszkanie za dług, czyli pieniądze kura pożyczyła na firmę Dariusza Pióreckiego LamiART, której wspólnikiem był Sylwester Koniarski.

Pod Annę Sznajder podstawiona została moja córka Anna Piórecka, aby wytworzyć spadkobiercę na mieszkaniu natomiast moją wnuczkę Wiktorię podstawiono pod Agnieszkę Przygoda łącząc z Agnieszką Stępień pielęgniarką jako jedna osoba przechodząc na Agnieszkę Kozłowską sąsiadkę , której córkę podstawiono za chrześnicę papieża Jana Pawła II. Kolejną osobą o nazwisku Przygoda, którą podstawiono pod moją córkę Martę Piórecką jest pani Marta Przygoda z Rodziny Firlejowskiej, Następną osobą o nazwisko Przygoda to pan Przygoda, który był sąsiadem nieruchomości ulicy Nad Kamienną 25, gdzie podstawiono Waldemara Maksalon w miejsce moich dziadków, który pozoruje, ze jego rodzice wybudowali ten dom na sprawie w 2015 roku IC 178/15 o eksmisję co dowodzi oszustwa, gdyż ja nabyłam tą nieruchomość w sprawie INs 426/10 co próbowano obecnie zamienić na windykacje na moją mamę Filomenę Jadwigę Bochyńską zamieniając na Jadwigę Mirowską z domu Maksalon. Natomiast panią Martę Przygodę podstawiono na Lipie Henryk Szyb na dom odkupiony od firmy jako prywatna własności i podstawiono ją jako spadkobiercę za moją córkę windykując za wodę, śnieci, prąd, gaz i mój mandat zamieniony na mandat córkę. Z tego powodu bez przerwy dokonuje się na ulicy Bohaterów Westerplatte 1/1 podstawiania rachunków na wodę w miejscu , gdzie od dwóch lat nie ma licznika.

Doszło do dorobienia działu spadku po mojej żyjącej córce Marcie Bochyńskiej, aby przejść na wnuczkę pozorując, że córka jest samotną matką wychowującą dziecko. W tym celu, aby ukryć kradzież naszego mienia wykorzystano jej dane przez Urząd Miasta i Urząd Skarbowy, który wezwał córkę Martę Bochyńską grożąc doprowadzeniem, pomijając fakt, że mieszka za granicą i nie ma żadnych zobowiązań w kraju. Powodem tego jest konieczność wykazania skąd zostały pobrane środki finansowe na wybudowanie Willi Rosochacz, gdzie zameldowany jest Dariusz Kornaszewski wcześniej Piórecki. Doszło do sytuacji, że Dariusz Pióreckiego zrobiono spadkobiercą po mnie Bożenie Bochyńskiej-Kaźmierczyk i mężu Jerzym Kaźmierczyk kryjąc to przez podstawienie pod dane Dariusz Kornaszewskiego starosty Dariusza Dąbrowskiego w celu wielokrotnego wykorzystania weksli „SOF-ART” Sp. z o.o. oraz umowy podpisanej przez Dariusz Pióreckiego w ING Bank Śląski zamieniając na windykacje mojego męża Jerzego Kaźmierczyk właściciela spółki „SOF-ART” Sp. z o.o.

W tym celu podstawiono obecnie alimenty mojego syna Adama Kornaszewskiego na Wiktorię Kornaszewską pozorując, że jest dzieckiem Dariusz Kornaszewskiego i Ewy Kornaszewskiej zamieniając na windykacje mojego męża Jerzego Kaźmierczyk i podstawiając ziemie mojego dziadka, aby przejść na Radziwiłł co ukryto alimentami na dzieci mojego męża Jerzego Kaźmierczyk w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Skarżąc nas o drobne kwoty Prokuratura i Sąd oraz Urząd Skarbowy krył wykorzystanie bezprawne weksla męża przez Bank Technologii , który jest używany do finansowania Arki Noego w Moskwie i Banku Nowych Technologii.

Wartość hotelu Willi Rosochacz wielkości bloku mieszkalnego wynosi kilka milionów co oznacza, że przez wielokrotne windykacje przez 12 lat ukradziono pieniądze przez windykacje spółek SOF-ART Sp. z o.o. Marmoroc-Polska Sp. z o.o. i firmy PPH APE Jerzy Kaźmierczyk . Budynku nie można schować w akta sprawy i jest dowodem krycia przez przestępstw przez Prokuraturę Starachowice i Sąd Starachowice oraz Urząd Skarbowy.

Jaskrawym przejawem oszustw jest skarżenie męża w Toruniu, aby ukryć oszustwa w Starachowicach. Toruń jest daleko, nikt nas nie zna i moich rodziców i daleko jest Willa Rosochacz, której wartość wielokrotnie przekracza roszczenia Skarbu Państwa co jest dowodem kradzieży na Lipie Henryk Szyb od wielu lat. Sąd Rejonowy Starachowice wyznaczył zarządcę dla spółki „SOF-ART” Sp. z o.o. pana Przygodę, który zakupił teren i budynek. W dodatku wójtem gminy Brody Iłżeckie stal się pan Przygoda. W gminie Brody Iłżeckie znajduje się Ośrodek Relaks należący do pana Przygody. Należy zaznaczyć, że w zakupionym przez pana Przygodę budynku zameldowany jest Dariusz Kornaszewski co połączono z Irlandią, gdzie korespondencja dla moje córki Marty Bochyńskiej jest kierowana na adres Dariusz Kornaszewskiego jej ojca co zostało powielone na Starachowice jako odbicie i Lipie Henryk Szyb 1 gmina Brody. W tym celu przysyłana jest korespondencja do córki Marty Bochyńskiej w Starachowicach na ulice Bohaterów Westerplatte 1/1 po jej wymeldowaniu, aby oskarżyć za kradzież pieniędzy na budowę Willi Rosochacz aby ukryć ,że pieniądze pochodzą z windykacji mojego męża Jerzego Kaźmierczyk oraz mnie jej matki zamienianej na windykacje spółek mojego męża Jerzego Kaźmierczyk. Urząd Skarbowy ma obowiązek wyjaśnić źródło pochodzenia pieniędzy do budowy Willi Rosochacz co ujawni , że jest na nas i wstawiono fałszywy krąg spadkobierców jak i firm korzystających z nieruchomości. Z tego powodu zamierzano powtórzyć wypadek córki w Irlandii ze skutkiem śmiertelnym.

W zakupionym przez pana Przygodę w budynku zameldowany jest były mąż Dariusz Kornaszewski pozorujący właściciela. Obecnie doszło do próby powtórzenia zalania mieszkania Nad Kamienną 25 z 2005 roku , kiedy przebywałam w Szwajcarii. Należy dodać, że mama Filomena Bochyńska nie otrzymali wypłaty ubezpieczenia za zalanie nieruchomości Nad Kamienną 25, gdyż dom był ubezpieczony od żywiołów, a nie od zalania instalacją wodną.

Z tego powodu skradziono pieniądze podstawiając zalanie domu Nad Kamienną 25 na windykacje spółki „SOF-ART” Sp. z o.o. Dziania takie zamierzano obecnie powtórzyć obciążając moją córkę Martę Bochyńską wykazując potężne straty za wodę, aby przejść na Willę Rosochacz, gdzie na Lipie Henryk Szyb była awaria wody w studzience co obciążyło „SOF-ART” Sp. z o.o. mimo iż studzienka mieściła się poza granicami firmy. W celu obciążenia PPH APE Jerzy Kaźmierczyk następnie APE Umwelttechnik AG w Szwajcarii.

Chcąc ukryć kradzież pieniędzy na budowę Willi Rosochacz zamierzano posunąć się do wypadku samochodowego ze skutkiem śmiertelnym, aby przejść na Annę Sznajder podstawioną pod Biuro Rachunkowe AKMA pozorując, że jest córką samotnej matki Bożeny Bochyńskiej z Białegostoku co połączono ze sprawą Metron S.A., gdzie skazano okradaną osobę czyli męża, aby pobierać pieniądze z carskich depozytów. W tym celu zamieniono Annę Sznajder na Annę Piórecką podstawioną za spadkobierce po moim mężu Jerzym Kaźmierczyk w drugiej tożsamości żonę w APE Umwelttechnik AG podstawiając ją pod Bank Pocztowy SA w Bydgoszczy.

Wypłatę ubezpieczenia ukryto w Ostrowcu Świętokrzyskim, gdzie był inspektorat PZU, któremu podlegały Starachowice.

Wytworzono fikcję przez PZU, że babcia Aniela Regina Mazurek urodziła się w Starachowicach, gdyż miejscem urodzenia była z Huta. Powodem tego jest ukrycie książęcej rodziny w chłopskiej rodziny z Woźnik co spowodowało reakcję Waldemara Maksalon, który zobaczył pierwszy raz dokumenty złożone w sądzie przeze mnie w sprawie INs 716/10, które zostały wykorzystane do podmiany mojej rodziny przez zakład psychiatryczny w Łodzi na zlecenie Tomaszowa Mazowieckiego co było kierowane z Kielc. Powodem tego jest wymienienie mojego taty dwa razy w księdze meldunkowej w tym w Kielcach , gdy pracował w melioracji. Zamiana nastąpiła nazwy Polak na nazwisko Fiszlak jako ryba i lak stosownie do dowcipu w miejsce Fisz wpisano PO jako partia i lak do lakowania kopert. Powodem takiego działania była chęć usunięcie istnienia nazwy Polak co miało zostać zamienione na POlak. Dowci brzmiał „ Ruski, Niemiec, Polak szli napotkali jabłka trzy. Co się stało, że jedno jabłko zostało. Odpowiedź ponieważ Rosjanin i Niemiec szli po lak. Pan Janusz Smyczyński określił, że Polska ma być zmieniona z mapy świata co spowodowało moje doniesienia do prokuratury w Polsce, a materiały złożone wykazywały próbę zniszczenia chrześcijaństwa ostoi narodu polskiego. Spowodowało to moje aresztowanie oraz dopisywanie długów, oraz opłacano ludzi z moich kradzionych pieniędzy przeciwko nam, aby nas oczerniali. Dowodzi to, że od 2000 lat nic się nie zmieniło. Przykładem jest podróż Pawła Apostoła opisana w Dziejach Apostolskich, gdzie Paweł obywatel rzymski był aresztowany co próbowała synagoga szatana powtórzyć na nas, gdyż mamy również tytuł Książąt Świętego Cesarstwa Rzymskiego. Aby nawiązać do biblii dorobiono akta o uszkodzenie ciała 1Ds1001/14 przy jednoczesnym odesłaniu mnie ze Starachowic do Tomaszowa Mazowieckiego po pisemnym uzupełnieniu wypowiedzi do uzupełnienia protokołu na wezwanie prokuratury Starachowice, gdzie nie pobrano ode mnie podpisu. Moje uzupełnienie było ręcznie pisane z podpisem co kolidowało z dorobionymi aktami o uszkodzenie ciała, gdzie powielono mnie na dwie osoby czego dowodem jest przysłana podwójnie korespondencja na moje jedno pismo przez prokuratora Jezierskiego oraz prokuratora Grudniewskiego. Powodem jest wykorzystanie tych prokuratorów do podstawienia pod Feliksa Maksalon, aby pasowało do biblii do prokuratora Feliksa, przed którym stanął Paweł Apostoł. Zamiennio Pawła Apostoła na Pawła Idziak podstawiając za niego Pawła Krzymowskiego, który nas oskarżył i zamienił mnie na Elżbietę żądając kary miliona złotych nawiązki co oznacza, że naliczono już inne koszty do kradzieży przez krąg spadkobierców z synagogi szatana. Można to odnieść, że związania się przeciwko nam przysięgą, ze nas zabiją w celu odniesienia się do Pisma Świętego, gdzie Żydzi zobowiązali się pod klątwą, że nie będą jeść ani pić dopóki nie zapiją Pawła. Pod Pawła Idziak podstawiono również Pawła Kaźmierczyk, których DNA wykaże wnuki księcia Radziwiłł Świętego Cesarstwa Rzymskiego co jest zbieżne w linii Radziwiłł z moimi dziećmi co próbowano wykorzystać do ukrycia mojej prawdziwej linii genealogicznej Cesarskiej Romanow.

Pochodzenie mam z urodzenia w linii po mieczu co w dzisiejszym czasie zostało zlekceważone. Sprawy nasze są prowadzone potajemnie nie wyjawiając prawdy co można przyrównać do Pisma Dzieje Apostolskie 22,25-29

<Czy wolno wam biczować obywatela rzymskiego. I to bez sądu?> odezwał się Paweł do stojącego setnika, gdy go związano rzemieniem. Usłyszawszy to, setnik podszedł do trybuna i powiedział mu: <Co chcesz robić? Bo ten człowiek jest Rzymianinem>. Trybun przyszedł i zapytał go: <Powiedz mi, czy ty jesteś Rzymianinem?>. A on odpowiedział: <Tak>. <Ja za wielką sumę nabyłem to obywatelstwo>- odrzekł trybun. A Paweł powiedział <A ja mam je od urodzenia>. Natychmiast też odstąpili od niego ci, co go mieli badać. Dowiedziawszy, że jest Rzymianinem, trybun przestraszył się, że kazał go związać.

Dziś nie wahano się, aby umieścić mnie w zakładzie psychiatrycznym, nie zważając na fakt, że mój pradziadek był Królem Polski i Carem Rosji. Nikt nie ma prawa oceniać moją rodzinę, ale sam Bóg. Splot wszystkich okoliczności spowodował ujawnienie kim ludzie są. Nawet gazetę w której opisano moją firmę zamknięto i zastąpiono inną, a redaktor który opisał pozytywnie w drugiej gazecie firmę pan Samborski zmarł. Doszło do oszustwa podstawienia mojego taty Józefa Bochyńskiego za spadkobiercę po moim mężu Jerzym Kaźmierczyk w 2007 roku pozorując, wykorzystanie starych akt bezpieki w IPN, gdzie moje imię umieszczono jako żonę mojego ojca i podstawiono za spadkobiercę po Jerzym Kaźmierczyk moja siostrę Beatę Idziak na Starachowice podstawiając w Warszawie Bożenę Bochyńska z Uniwersytetu Warszawskiego w miejsce, gdy pracowałam jako ankieter. Powodem takich działań według synagogi szatana jest cofanie czasu do Genesis w celu wykorzystania zapisu , gdy córki współżyły z ojcem w czasie, gdy świat był niezaludniony. Ostatnim elementem miała być zamiana Kościoła chrześcijańskiego na pogaństwo wykorzystując Kościoły chrześcijańskie. Podmieniono mnie na Skarżysko-Kamienna i podstawiono syna pastora Olizarowskiego o imieniu Mieszko , a jego żonę zamieniono na Marzenę Kaźmierczak w Łodzi. Ostatnim elementem miało być wykorzystanie mojego wnuka Noe oraz zamiana świąt prawosławnych w kalendarzu juliańskim na kalendarz gregoriański, aby ułatwić w jednej chwili podmianę świąt chrześcijańskich i ksiąg historycznych jako logos na święta pogańskie boga słońca Ra co było widoczne na paradzie w Nysie z okazji Trzech Króli w święta prawosławne. W Nysie koń stratował dziecko oraz zrzucił jeźdźca. Określenie, że Kościół jest księżycem, który odbija światło słońca w tym wypadku odbiłby religię boga wojny Ra. Rozdanie cukierków przez Straż Pożarną symbolizowało ludzi bezdomnych na paradzie Trzech Króli w Starachowicach na Skałce, gdyż jest to wojna z chrześcijaństwem , która wykorzystuje podstęp w Kościołach chrześcijańskich. Moje dane na Bożena Bochyńska wprowadzono ponownie do Białegostoku, aby przejść na Toruń i ART-B, na bazie którego powstał POLCOMERCE z Legnicy, gdzie podstawiono Ewę Wielochowską i Wiesława Wielochowskiego odnosząc się do grobu Józefa Bochyńskiego w Legnicy do podmiany mojego taty ze Starachowic. W tym celu doszło do przejścia przez spółkę Polcomers i dyrektora w placówki w Starachowicach pana Lucjana Sznajder i Bożeny Olszewskiej pozorując związek. W hurtowni znajdowały się produkty pana Siedleckiego z Warszawy firmy GLOBTROTER jako perytaty co podmieniono a gazetę śląską Globtroter, aby przejść na wydawnictwa co za tym idzie na prawa autorskie co próbowano obecnie ukraść kradnąc moja firmę „IMPERATOR ROMANOW” z moim NIP jako spółka cywilna.

Anna Sznajder uczęszczała do klasy z panem Gąsiorowskim z firmy ART-B co łatwo podmienić na pracownika Gąsiorowskim z firmy „SOF-ART” Sp. z o.o. do zamiany miejscowości i wykazując rzeczywistego zleceniodawcę dla Torunia. Panowie Baksik i Gąsiorowski ukryli się w Izraelu, gdyż wykorzystali lukę w prawie wyprowadzając ogromne pieniądze co ułatwia wyprowadzanie moich rodowych depozytów tak samo jak w Aferze Żelazo. Doszło do przejęcia na męża spółki i przejścia na pracownika „SOF-ART” Sp. z o.o pana Gąsiorowskiego wykorzystując wejście ABW z Radomia do moje mamy w Starachowicach , którą pominięto jako właściciela domu, a wstawiono moje dane, aby podmienić rodzinę. ABW zainteresowało się dokumentami „SOF-ART” Sp. z o.o. w czasie rewizji mieszkania co wyjawiłam do ZUS dla pana Gąsiorowskiego. Wykorzystano dane osobowe pracowników do działu spadku i podmiany według systemu w sieci co powtórzono w firmie Metron SA zamienionej na reaktywację mienia carskiej rodziny.

Moje dane na Bożena Piórecka umieszczono w Warszawie przez ZUS i dlatego skradziono moje pieniądze ponad osiemnaście tysięcy złotych. Wykorzystano akta medyczne do podmiany obywateli. Doszło do podmiany Marty Wojnar na moją Martę Piórecka operowana w Gliwicach, aby przejść na nazwisko Wojnar w celu odniesienia się do wojny Ra.

Parada na Trzech Króli miała stać się szopką , gdyż w systemie podmieniono chrześcijaństwo na cześć dla boga Ra w czym jedynie przeszkadza termin świąt prawosławnych w kalendarzu juliańskim. Obecnie miał nastąpić powrót do pogaństwa jak nowy ład ekonomiczny ukryty przez jedną religię pozorując naturalny bieg zdarzeń jako nowa era po powodzi.

W rzeczywistości nowa era miała zostać oparta na windykacji długów na wodę i energię w celu odniesienia się do posłuszeństwa nie do Boga, który stworzył niebo i ziemię, ale do lucyfera czyli do pogaństwa. Oparty system jest na bezprawiu pozorując sprawiedliwość przy jednoczesnym okradaniu obywateli czyniąc ich bezdomnymi z wyrokami oraz opiniami psychiatrycznymi w celu uniemożliwienia obrony.

Można usłyszeć w radiu o odniesieniu się do kradzieży na wielkich kwot określając, ze nie złamano prawa co oznacza, że brak jest prawa przy jednoczesnym oskarżaniu niewinnych ludzi niszczonych kosztami przy jednoczesnym pozbawianiu ich zarobku. Ukrywając za tym fałszywe windykacje, aby ukryć kradzieże rządu, który obciąża innych za swoje działania. Co za tym idzie dokonano sądu na nas jako właścicielu depozytów carskich oraz majątku królewskiego i książęcego naszej rodziny w celu windykacji na nasze dane osobowe. W tym celu powielane są nasze dane wstawiając je w system 666 zadłużeniowy wbrew chrześcijaństwu.

Już wielokrotnie pisałam sposób podmiany, a jedynie przypomnę podmianę moich danych na imię Renata, gdzie wykorzystano Renatę Aksan pochodzącą z Krakowa mieszkającą w Australii podmienianą na Renate Surdy z Tychowa poprzez firmę Aksan&Surdy przechodząc na kozie mleko oraz receptury sałatek cygańskich na Michałowa w końcowym efekcie na kozła ofiarnego oraz znak satanistyczny. Podmieniono Grzegorza Surdy na Grzegorza Smerdzyńskiego łącząc dwa Kościoły oraz Izrael z Końskimi i wytwórnią bryczek.

W miejsce Anny Sznajder podstawiono Annę Maślisz na Katowice co połączono z Św. Katarzyną skąd pochodzi, aby odnieść się do Katarzyny Kaźmierczyk łącząc z Toruniem i Metronem S.A. przez Biuro Rachunkowe AKMA. Świadkowie poinformowali mnie, że Metron S.A. został reaktywowany jako carskie mienie co dowodzi podstawienia świadków jako fałszywych spadkobierców oraz COP do podmiany tożsamości, aby pozorować choroby psychiczne w celu wejścia synagogi szatana na carskie mienie przez Nowy Ład Ekonomiczny. Z tego powodu sędzia w Toruniu określił, że mąż jest niebezpieczny dla ekonomii kraju, aby umożliwić przejście na system zadłużeniowy w każdym aspekcie zaskarżając właściciela depozytów carskich w zamkniętej firmie i zawieszonych spółkach w KRS. Oznacza to przejście na jedyną firmę w Szwajcarii APE Umwelttechnik AG i weksel męża przykazany do Banku Technologii, który użyty jest w Rosji dlatego prokurator Bielecki z Kielc nie mógł go odnaleźć co połączono z Bankiem Technologi Bohdana Żakiewicz w USA w celu przejścia na Wacława Bocheńskiego, który zarządzał majątkiem naszej rodziny , który obecnie należy do nas przejęty przez aklamację pod co podstawiono Bohdan Żakiewicz i Piotra Waydel przez ulicę Nad Kamienną 25. Wykorzystano Waldemara Maksalon, który zamierzał mnie eksmitować i wywieźć do zakldu psychiatrycznego w sprawie C 178/15, gdzie w perfidny sposób podał swoich rodziców w miejsce moich dziadków co stanowi incydent bez precedensu na skalę świata i świadczy o polskim sądzie, ponieważ zniszczono godność moich rodziców, którzy uznali nas z godnych dziedzictwa rodowego w linii cesarskiej przekazując nam do niego prawo.

Rozpoczęliśmy obejmowanie dziedzictwa rodowego przez zgłoszenie obrazu „Kosz ze Śliwkami”.

Próba powrotu do pogańskich religii boga Ra miała również na celu usunięcie znaczenia monarchii dziedzicznej, aby zstąpić ją zgromadzeniem plemiennym, które w czasach pogańskich przed powstaniem monarchii Piastowskiej mogło pozbawiać książąt władzy co później było niemożliwe. Plemienia miały być zastąpione przez masoneria, która uzurpuje sobie sobie prawo do wydziedziczania, nie mając do tego prawa. Dlatego tworzone są dzieci z DNA carskiej rodziny aby wykreować nieistniejące linie genealogiczne do tworzonej równolegle przez wieki fałszywej historii takiej jak teoria najazdu Szajnochy, Maciejowskiego, Piekosińskiego, które to teorie są nieuzasadnione. W tym celu w mieszkaniu na Bohaterów Westerplatte 1/1 wynajmował od FSC mieszkanie pan Maciejewski następnie podstawiono SOF-ART Sp. z o.o. i połączono przez SO Warszawa Śródmieście w sprawie „SOFT-ART” Sp. z o.o. podstawiono pod Lipnie gmina Biskupice, aby odnieść się do pierwszych prehistorycznych wieków oraz przejść na wsie patronimiczne na -ice, które były nazwane od nazwiska głowy rodu. np Kwiatek jako Kwiatkowice dlatego podstawiono Kwiatki Zwolskie i Kwiatkowskich dalej przechodząc na Biskupice i pana Biskupa, który przychodzi z wodociągów w celu przejścia na dalsze historyczne fakty, aby odnieść się do osoby komu wieś jest poddana jako inna forma oznaczenia np: Opatowice, Biskupice, aby przejść na Kościół podmieniając nazwiska sędziów na szlacheckie na –ski -cki jak Chmura zamieniona na Chmurzyńska w Starachowicach. Można odwołać do wsi osiedlanych jeńcami wojennymi jak Czechy, Pomorzany, Prusy i Węgry, aby zauważyć dlaczego sędzia Pruss sądził męża w Toruniu w zamkniętej sprawie.

Zabranie maszyn mojego dziadka do produkcji wod gazowych przez władzę ludową do Gniezna miało nawiązać do skupienia organizacji kościelnej jako głównej odwołując się do XIII wieku do zatracenia tytułu DUX Poloniae książąt krakowskich na rzecz kościoła jako prowincji gnieźnieńskiej obejmującej wszystkie dzielnice polskie w XIII wieku co oznacza próbę zawłaszczenia przez Kościół katolicki mienia mojej carskiej i królewskiej rodziny odwołując się do cofnięcia czasu w celu zamiany religii chrześcijańskiej na władze świecką i pogańską boga Ra.

Zastosowano schemat podmiany historycznych zdarzeń i podstawiono za Kmiecia placowego jako zarządce dworu pana Kmiecik dyrektora Polonii w Kielcach, który zastępuje księcia w dowództwie wojennym {wojewoda}.

Z tego powodu wojewoda świętokrzyski wystąpił przeciwko „SOF-ART” Sp. z o.o. sam nie dopełniając obowiązków w celu wytworzenia windykacji carskich depozytów.

Dorobienie dokumentów psychiatryczny dla naszej rodziny miało na celu przypisanie wszystkich zdarzeń robionych przez służby dla nas i uniemożliwienie obrony pozorując kary Boże o czym informują telefonicznie już po zasiniałym fakcie. Otwarcie naszego samochodu w Starachowicach w nocy miało symbolizować włamanie do samochodu Alicji Idzika w Irlandii w celu podmiany faktów i odniesienia się do Akki Noego W. Putin co oznacza powódź w sytuacji, gdy Bóg powiedział, że nigdy już nie zaleje całej ziemi. W tym celu awarię na „SOF-ART” Sp. z o.o. na terenie Lipie Henryk Szyb zamierzano zamienić na awarię na ulicy Nad Kamienną 25 w celu wyłudzenia odszkodowania i ukrycia wypacanych pieniędzy za tereny zalewowe dla fałszywych spadkobierców co oznacza cykliczne powtarzanie tych zdarzeń w celu naszej windykacji co jest nikczemnością.

Pozorowanie ma na celu w języku synagogi szatana obciążyć ludzi za nieszczęścia innych. Pismo Święte mówi coście uczynili temu najmniejszemu Mnie uczyniliście.

Przed laty po tym jak pani Romualda Grudniewska przeprowadziła się na ulice Bohaterów Westerplatte po śmierci jej męża zdażyła się sytuacja, w dniu pogrzebu, że znalazłam się przy nekrologu w momencie, gdy do jej domu wchodził jakiś mężczyzna. Po pogrzebie dowiedzieliśmy się od pani Romualdy, że ktoś włamał się do jej domu posiadając klucze , które zostały zrabowane przy śmierci jej męża. Zadeklarowałam się, że powiem policji, że widziałam osobę w tym czasie wchodzącą do jej domu. Określiła, że ma rodzinę w policji i przyjechali cywilnym samochodem. W tym samym czasie sprawcy sami odnaleźli się, i podziękowano mi. Pani Romualda Grudniewska powiedziała, że uczyła wiele osób, które w potrzebie odmówiły pomocy, a ja byłam jedyna. Z matką pani Grudniewskiej panią Orkisz moja babci Aniela Regina Mazurek śpiewała na chórze kościelnym u organisty pana Stefana Ratusińskiego w parafii Wszystkich Świętych w Starachowicach.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s