Plan III Rzeszy realizowany przez Polskę

Starachowice 12.01.2016

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk
zamieszkali:
ul. Nad Kamienną 25
zameldowanie
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Prezydent Rzeczypospolitej
Pan Andrzej Duda

Niszczenie narodu przez fałszowanie historii

Prawdziwa genealogia mojej rodziny miła być zniszczona przez wymordowanie prawdziwej linii genealogicznej i wytworzenie fałszywych arystokratów dla gminy żydowskiej również w rządzie. Dowodem na to jest określanie w genealogii pana Minakowskiego i pana Brzeziny Winiarskiego nowych linii do ukrycia oszustwa wpisując w linię Radziwiłłów w linii Mieszka itd.

Jest jedna linia po mieczu w linii cesarskiej Rurykowiczów i nie podlega dyskusji. Dokonano dopisania wielu związków, aby wytworzyć dzieci w celu dopisania do moje rodziny jako krąg spadkobierców. Sposób działania jest widoczny w fałszywych sprawach prowadzonych przez Waldemara Maksalon, który ze zniesienia współwłasności zrobił dział spadku po moim dziadku na nieruchomości mojej mamy po jej mamie Anieli Reginie Mazurek. Następnie Waldemar Maksalon podmienił na dział spadku jego rodziny wykazując mojego dziadka Franciszka Jana Mazurka. Celem było podmiana, dziadka Franciszka Jana Mazurka na babci ojca Franciszka Maksalon , który w rzeczywistości był księciem Franciszkiem Glińskim z Huty. Po zamordowaniu babci ojca babcia została umieszczona w Hucie w Polsce przesuwając datę urodzenia o dwa lata. Dokumenty były ukryte w rodzinie Franciszka Maksalon z Woźnik, pod którego podstawiono Waldemara Maksalon, który nie ma nic wspólnego z tamtą rodziną.

Żydzi nie mieli herbów, ale przejęli polskie nazwiska i podali się za arystokratów udając polskie rodziny, które niszczyli, aby zamienić ich na robotników nie znających swojego pochodzenia w pokoleniu wnuków, w celu dopisania później nieprawdziwej historii. Przykładem tego jest genealogia Rogozińskiego opartego na majstrze krojczym w Starachowicach w Spółdzielni , który miał dwie córki. W tej spółdzielni podjął pracę były mąż Dariusz Piórecki, który po rozwodzie przyjął nazwisko Kornaszewski. Nazwisko Piórecki zostało wykorzystane przez służby wojskowe co zagroziło moim dzieciom. Wykorzystano dane Zygmunta Dąbrowskiego ze Skarżyska-Kamiennej, który miał masarnię. Po jego śmierci sąd w Kielcach podmienił dane na Zygmunt Piórecki. Jego syna Dariusza Dąbrowskiego podstawiono pod dane osobowe Dariusz Piórecki, aby pasowało do podmiany mojej rodziny. Celem było podstawienie pod polityków, aby przejść na Zygmunt Radziwiłł w celu podstawienia się pod moją carską rodzinę w pokoleniu moich wnuków. Dariusz Piórecki współpracował z Lucjanem i Anną Sznajder, którą podstawiono pod moją skradzioną córkę Annę Piórecką , którą upozorowano za córkę mojej siostry Beaty Idziak, aby dalej przejść na ART-B przez oscylator. W tym celu wykorzystano pracownika „SOF-ART”SP. z o.o. pana Gąsiorowskiego do podstawienia pod Małgorzatę Bocheńską z domu Gąsiorowską, którą podstawiono pod Małgorzatę Idziak siostrę Piotra Idziak męża siostry oraz jego kuzynkę Małgorzatę Idziak w celu zamiany na Żydów. Wykorzystano firmę „SOF-ART” Sp. z o.o, która zakupiła TV Moja przez mojego obecnego męża. Nadajnik jest w Izraelu co wykorzystano do podstawienia pod Sławomira Idziak w celu powiązania z filmem. Pani Małgorzata Bocheńska powołała grupę filmową Indeks , a przez salon 101 jako miejsce spotkań elit powiązano z umową zakupu nieruchomości Nad Kamienną 25 przez numer umowy 101, aby przejść na depozyty carskie stwarzając długi, które były powielane na fałszywe tożsamości. Podstawiono pana Invest Bank pana Zygmunta Solorz-Żak z którego wniosku zrobiono sprawę spadkową po moim ojcu INs 67/08,. którą podmieniono na windykacje w celu zamiany innymi sprawami zastępując mojego ojca przez Józefa Bocheńskiego z matki Fogel pod konta lewicy. Z tego powodu przerobiono Helenę Surma na siostrę mojego ojca. Następnym zbiegiem okoliczności był program TV Polonia autorski dla emigracji w „Studio kontakt” w celu przejścia na emigrantów, gdzie dokonuje się podmiany nazwisk polskich obywateli na uchodźców. Pani Małgorzata Bocheńska mieszka w Warszawie, gdzie podstawiono Bożenę Bochyńska z Uniwersytetu Warszawskiego, który również ona ukończyła w 1986 roku i podstawiono mnie Bożenę Bochyńska -Kaźmierczyk tworząc długi na PLUS Bank łącząc z Piotrkowem Trybunalskim i Elblągiem. Podszyła się osoba pod moje dane osobowe podając do Urzędu Skarbowego , że pracowałam w Green Baum co jest oszustwem potwierdzonym również przez wpisanie się PLUS Banku do Ksiąg Wieczystych co jest podmianą rodziny.

Ponadto wpisano mnie jako właścicielkę nieruchomości gruntowej ulica Bohaterów Westerplatte 1 co dowodzi zwrotu w przeszłości całej nieruchomości dla mnie powielając mnie na drugą osobę podstawiając moją siostrę Beatę Idziak od moje dane osobowe po której wpisano sąsiadów jako spadkobierców po mnie w celu kradzieży praw autorskich do książki „ZAKAZANA PRAWDA” i mojej twórczości firmy IMPERATOR ROMANOW. Sąd w Starachowicach wysłał w bieżącej korespondencji wydal postanowienie o zwrocie dokumentów , których nie zwrócił jednocześnie w piśmie pozostawił luki i podmienił nazwy co oznacza umożliwienie podstawienie innych osób prowadzenie sprawy przez służby wojskowe czyli kontynuacja dotychczasowej kradzieży depozytów carskich. Luki dotyczą zarządzenia zwrotu pozwu w sprawie Sąd Okręgowym w Kielcach IC2966/15 , gdzie nie zwrócono pozwu i pozostawiono wolne miejsce między i podmieniono nazwy i nazwiska. Cytuję

z powództwa Jerzego Kaźmierczyka, Bożeny Bochyńska-Kaźmierczyk

przeciwko Starostwo Powiatowe w Starachowicachowi, Urządowi Miastie w Starachowicach

Zakładowi Ubezpieczniowi Społecznych w Starachowicach, Komornik przy Sądzie

Rejonowym w Starachowicach Gotfryd Nowakowi, Waldemarowi Maksalonowi,

Prokurator Prokuratury Rejonowej w Starachowicach Beata Wójcikowi

o ochronę dóbr osobowych i zapłatę

doręcza pani zarządzenie z dnia 31.12.2015 rok „

Wystarczy wpisać przed Beatą drugie imię i za Wójcikowi wpisać kolejne imię aby wytworzyć akta dla pana Wójcika jako ochrona dóbr osobistych i zapłata. Z tego powodu nie zwrócono nam pozwu, aby użyć dla pana Wójcika. Należy zaznaczyć, że w zarządzenie jako Starostwo Powiatowe wpisano w Starachowicachi co może mieć odniesienie do INNEGO KRAJU.

Starachowicki Sąd w sprawie IC 391/15 z naszego powództwa z 16.12.2015 roku wpisał już pojedyncze nasze dane inaczej niż wcześniej. Zarządził zwrot pozwu wraz z załącznikami nie zwracając załączników w tym odniósł się do ½ nieruchomości w Starachowicach do całej ulicy Bohaterów Westerplatte jako ½ mimo że nie miałam działu spadku z siostrą.

Do tej samej sprawy wytworzono drugą sygnaturę IC 397/15 z 5.01.2016 roku o uzupełnienie danych przez podanie NIP męża do tej samej sprawy o eksmisję z naszego powództwa od której odstąpiliśmy czyli nastąpiło powielenie spraw i sygnatur a odniesienie się do dzierżawy wynika , że sąsiedzi dzierżawią nieruchomość, którą rodzice kupili od Urzędu Miasta. Upozorowano, że kwota odszkodowania podana przez nas może być elementem uzasadnienia pozwu o eksmisję jako stos tysięcy złotych przysyłając jednocześnie załącznik o stanie majątkowym w celu zwolnienia z kosztów. Dowodzi to, że powielono moje dane osobowe Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk dla mojej siostry Beaty Idziak, która zamierzała mnie eksmitować podstawiając moje błędne dane na moje mieszkanie , aby mnie wywieźć do zakldu psychiatrycznego pod zmienioną tożsamością.

Następną sprawą w SO Kielce I Wydział Cywilny sygnatura akt IC 29279/15 wpisano mnie jako osobę prywatną zamiast prokurenta spółki oraz zastosowano błędy do powielenia spółki cytuję „ Z powództwa Jerzego Marmoroc-Polska Spółka z o.o. w Starachowicach” Stanowi to powielenie spółki na kolejne. Nie zwrócono pozwu wymieniając ,że dotyczył zwrotu weksli i zakazania naruszeń. Odniesiono się, ze prokurent otrzymał odpis , którego ja nie otrzymałam jako prokurent , ale osoba fizyczna co stanowi możliwość dostarczenia pisma dla podstawionej osoby , w celu umożliwienia kradzieży pieniędzy na właściwą nazwę. Zwrot Sądu o zwrot weksli stanowi dowód , że Waldemar Maksalon i Beata Idziak nadal korzysta z weksli spółki mojego męża podstawiona pod moje dane osobowe.

Jest to efekt działania grupy Windsor i podstawienia pani Marii Krawczyk pod moje dane co wytworzono przez portale społecznościowe po czym osoba się wyłącza, a system wykazuje taką osobę przy moim nazwisku i podstawiono panią Ewelinę Krawczyk z domu Kucharską i Bożenę Kucharską na szkolnictwo i Klub S International. Celem Takiego działania sądu był udziału SSO Merty I Wydział Cywilny w ukryciu kradzieży precjozów carskich w sprawie Waldemara Maksalon do Fundacji Hrabiego Potockiego w WARSZAWIE, gdzie podstawiono Bohdana Żakiewicz i Piotra Waydel. Edytę Maksalon podstawiono również pod moje dane osobowe wykorzystując dawne nazwisko Bożena Piórecka i tworząc windykację przez jej ojca Waldemara Maksalon przerabiając ją za prokurenta.

Dokumenty podstawiono pod Piotra Bukat , który zakupił POLBANK, gdzie podmienił nasze dane osobowe oraz zakupił Hutę Szkła w Ujeździe aby podstawić Radziwiłł na Krosno, gdzie zniszczono Fabrykę Szkła, która miała eksport do Australii, gdzie za mnie podstawiono Renatę i Jacka Aksan oraz Piotra Pedryc. Podstawiono Tresę Agatę Daniszewską, która pochodzi z Krosna pod moje dane osobowe, a jej męża Krzysztofa postawiono pod Krzysztofa Radziwiłł co uwiarygadniał bank PEKAO SA wysyła moje karty bankomatowe na nazwisko Bożena Piórecka na adres Teresy Daniszewskiej.

Doszło do podstawienia danych mojej mamy Filomeny Jadwigi Bochyńskiej na Jadwigę Bochyńską zamienioną na Jadwigę Radziwiłł, moje dane Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk podstawiono jako Elżbieta Radziwiłł pozorując , że jestem siostrą mojej mamy i następnie podstawiono Jadwigę Drucką-Lubecką , którą podstawiono pod Bałtów na bazie DNA mojej mamy. W wypadku samochodowym ginie starosta starachowicki Marek Bogumił, prezes Stowarzyszenia SSE Starachowice w 2011 roku. W tym roku zmarło szereg osób znanych jak wójt gminy Brody Andrzej Śliwa, Jadwiga Walendzik, żołnierz AK pod którą podstawiono moją mamę, aby powiązać linie genealogiczne wytworzone w przeszłości. Należy wspomnieć jeszcze o nazwisku posłanki Marii Stolzman oraz Marii Drozdowskiej założycielki Państwowego Ogniska Plastycznego, pani Jan Szaran, Januszu Foltańskim w którego domu w piwnicy widniały wyryte napisy więźniów. Wspomnieć należy również o Krystynie Makuła podstawionej pod Barbarę Nowek z domu Borkowska naprawdę Burek. Celem było wykorzystanie nazwiska do dorobienia spadkobierców na ulicy Borkowskiego w Starachowicach, aby powiązać z Bałtowem oraz Ostrowcem Świętokrzyskim, gdzie pan prawnik Bogumił Rup co można odnieść do starosty Bogumiła reprezentującego w Ostrowcu Świętokrzyskim interesy księżnej Jadwigi Druckiej-Lubeckiej wpisując za syna Stanisława D. Landsheere co wykazuje nie jej nazwisko co oznacza, że jest linia po kobiecie tworzona przez żydów i fałszywa.

Ponadto wymieniono w artykule, że księżna miała siostrę Elżbietę wskazując, że mieszkają w Belgii. Moje dane podmieniane są na Elżbietę w Toruniu oraz w Starachowicach w celu dorobienia linii genealogicznej dla królowej Belgii pani Matyldy Komorowskiej. Następną fałszywą rodziną, która odzyskała Pałac w Kurozwękach jest rodzina Popielów co jest oszustwem , gdyż na bazie wymarłej rodziny Popiel powstali Piaści.

Wracając do gazety z 2011 roku Tygodnika Starachowickiego wspomniano o Małgorzacie Kiesz żonie Andrzeja Kiesz syna Wadiusza Kiesz, która mieszkała w Chicago co połączono z Małgorzatą Bocheńską z domu Gąsiorowską, aby połączyć programem „Sami Swoi” i filmem i zamieniając Mieczysława Pawlak i Agencje Rynku Rolnego. Odwołano się również do prezentera pogody pana Andrzeja Zalewskiego, aby przejść na notariusza Zalewskiego oraz adwokata o tym nazwisku i pełnomocnictwo od moje siostry Beaty Idziak, gdzie upozorowano siostrę za jedyną córkę naszego ojca Józefa Ludwika Bochyńskiego.

Nazwiska są wybierane w celu wykreowania nieprawdziwych linii genealogicznych. Jest to swoista umowa z różdżką o czym nas poinformowano.

Następne oszustwo wynikło z wykorzystania ukrycia się mojego pradziadka cara Mikołaja II Romanowa jako Franciszek Bocheńskiego, ale również pod nazwiskiem Lubomirski. W ten sposób postawiono jako jedno Ksawerego Lubomirskiego przesuwając pokolenia. Franciszek Ksawery Bochyński miał przydomek Lansdorf. Podstawiono Elżbietę Lubomirską jako córkę następnie jako Elżbietę Romanow Radziwiłł z Potockich. Nie jest prawdziwe małżeństwo z Antoniną Potocką ani Teofilą Rzewuską , a za jego żonę Aleksandrę Romanow podstawiono Marię Lwowną Naryszkinę odwołując się do Lwowa. Wymieniono dzieci z Anną Naryszkiną jako Antoni Lubomirski oraz Aleksander Ignacy Lubomirski w celu ukrycia prawdziwej linii zamieniając Antoniego na Bocheńskiego i rozdzielając Aleksandra i Ignacego jako dwie osoby aby podstawić Aleksandra Bochyńskiego zamienionego na Aleksandra Lansdorf podstawionego pod Aleksandrę Hessen-Darmstadt , a Ignacy podstawiono pod Ignacego Gacek do umowy na ul. Nad Kamienną 25 wcześniej Pasternik 31 następnie pod Ignacego Krakowiak oraz Ignacego Podczaskiego zastępując coraz młodszymi ludźmi. W tym celu doszło do podstawienia mnie Bożeny Bochyńskiej -Kaźmierczyk wykorzystując błąd wpisując dane przez „Ż” jako „Bochyńska-Każmierczyk” do błędu w Kielcach zastosowanego do przesłania sprawy do Starachowic do Waldemara Maksalon w celu wyłudzenia naszego dziedzictwa rodowego w linii cesarskiej podstawionego pod Waldemara Maksalon, który przerabia się na windykatora Skarbu Państwa podmieniając moją rodzinę na jego służby. Zamieniono Barbarę Bochyńską z Katowic na Barbarę Majewską z Sieciechowa w majątku jej męża Dariusza Majewskiego, którego podstawiono pod Dariusza Pióreckiego byłego męża. Ukryto spadkobierców na lesie jako wspólnota tubylców w celu odwołania się do prehistorii.

Ksawery Lubomirski jako Franciszek Ksawery był synem wojewody Kijowskiego Stanisława Lubomirskiego i otrzymał po ojcu Starostwo Sieciechowskie.

Odwołanie się do żony Antoniny Potockiej miało na celu połączenie z Fundacją Hrabiego Potockiego na bazie mojego pradziadka, który ukrywał się jako Michał Potocki w Łańcucie należącym do Lubomirskich.

Przemieszczanie różnych osób w czasie ma na celu uwiarygodnienie pochodzenia przez Żydów, którego nie mają. Celem tego jest ukrycie luk powstałych na skutek wymordowania osób i podstawienia linii genealogicznych wytworzonych w PRL.

Pod Barbarę Nowek postawiono Marię -z Dunin -Borkowskich jako córkę Adolfa Bocheńskiego a siostrę Józefa Marii, Aleksandra i Adolfa , których dziadkiem był Franciszek Izydor Bocheński wykreowany z linii mojego dziadka. Aleksander Świętopełek Zawadzki został wykreowany na bazie Świętopełka Mirskiego zmarłego w Starachowicach, którego osobiście widziałam nekrolog, a który został wykreowany na bazie Ewy Cichockiej z domu Mirowskiej i jej dwóch wcześniejszych małżeństw jako Materzok i Dunia, co można łatwo zamienić na Dunin. Ewę i Piotra Cichockich podstawiono jako spadkobierców na mojej nieruchomości zamieniając jej matkę Jadwigę z domu Maksalon na moją Filomenę Jadwigę Bochyńską. Należy również wspomnieć o Bocheńskim żonatym z Tymoteą Dzieduszycką. Ilość osób o nazwisku Bocheński była duża jako służb wojskowych wokół mojego dziadka, który był uratowanym synem cara Rosji i Króla Polski. Spowodowało to próbę podmiany przez służby wojskowe na moją rodzinę wykorzystując skradzione moje dzieci. Sytuacja ta powoduje , że nowe pokolenie jest nękane przez zaszłości.

Aleksandra Romanow z domu Hessen została podstawiona za jej syna Aleksego Romanow pod którego podstawiono Olgę Zawadzką, która pozoruje z domu Bocheńską. Spowodowało to zamianę mnie na mężczyznę w systemie do fabrykowanych spraw. Wykorzystano zbieżność roku urodzenia Olgi Antoniny Zawadzkiej z urodzeniem carewicza Aleksego Romanowa 1905 rok. W dokumentach rok urodzenia Brunona Bochyńskiego widnieje jako 1895 rok ponadto występował dziadek jeszcze jako Marin i Roman.

Praca pani Olgi Zawadzkiej jako katechetka udowadnia współpracę Kościoła Katowickiego w podmianie danych osobowych. Takie działania prowadzą do nieszczęść wielu ludzi, gdyż wykorzystywane są ich dane do podmiany genealogii. Książę Radziwiłł został zamordowany przez Niemców. Doszło do wykorzystania lekarz Anny Marciniak Życińskiej z domu Sołtys do podstawienia pod Władysława Marciniak z Urzędowa , którego podstawiono pod Władysława Maksalon co spowodowało dopisanie Feliksa Maksalon jako Feliksa Bocheńskiego na Firlej w Archiwum w Radomiu, aby zamieć mojego dziadka co już wcześniej opisywałam. Następnym podstawieniem Władysława Marciniaka jest pod Władysławę Kramp z domu Mączka matkę Dariusz Pióreckiego, który zmienił nazwisko na Koraszewski. Można zauważyć na stemplach z Urzędowa w czasie okupacji, że mogą mieć odniesienie do 2015 roku co może mieć odniesienie do systemu w sieci.

Zapis 03.10.41.-15. Dla mojego dziadka w Radomiu wykazano urodzenie Urzędów zamiast Urządków co spowodowało podstawienie pod Radziwiłł oraz wpisano jako Aleksandra Bocheńskiego zamiast Aleksander Marciniak.

Kwatera u pana Mazurkiewicza odnosi się do Ludmiły Mazurkiewicz następnie do Ludmiły Putin. Zamieniane są portrety, aby zamienić Radziwiłł na Tarnowskich wykorzystując sztuki malarskie, stare farby aby dorabiać zmienioną historię.

Należy tu przytoczyć Pieskową Skałę, gdzie puste ściany zamku były zastawiane pod kredyt przez podstawionych adwokatów z Krakowa. Zamek ma herb Rawicz, gdzie podstawiono Justynę Światło. Obecnie upozorowano i urozmaicono ściany karykaturami dawnych rodów okłamując studentów, że była taka moda. Upozorowano, że wymordowane rody uratowały się tworząc otoczkę, że podejmowali każdą zaproponowaną często poniżającą pracę, aby przetrwać i utrzymać rodzinę. W tym wypadku wymienione są znane nazwiska jak Ossoliński, Czartoryski, Rzewuski a faktem jest, że dotyczyło to naszej rodziny ukrytej już pod innymi nazwiskami . DNA moich wnuków wykaże wiele linii genealogicznych, które są w nich. Próbowano zastąpić wymordowane linie moimi wnukami tworząc genealogię po matce i powielając związki. Wykorzystano firmę Jutrzenka zakupioną przez Ewę Wielochowską podstawioną pod mój dawny adres na Konstytucji 3-Maja na dwa mieszkania, aby przejść na Konstytucje 3-Maja i Pałac w Białaczowie. Wiele rodzin było wywiezionych na Syberię skąd nie wracali, a na ich miejsce przyjeżdżali agenci NKWD czego przykładem jest hrabia Plater za którego obecnie podstawiono państwa Mycielskich pod carskie mienie pozorując spadkobiercę.

Wykorzystano parafię Św. Bartłomieja w Korytnicy co zostało połączone z Kościołem pod wezwaniem Św. Bartłomieja w Opocznie. Korytnica jest miejscem , gdzie władza ludowa zawłaszczyła dokumenty kościelne, gdzie byliśmy osobiście. Dokonuje się szeregu podmian, aby przejść na nazwiska sąsiadów oraz znajomych jak Mirosława Koszarska pracownik Młodzieżowego Domu Kultury i jej późniejszego męża Krzysztofa, który został podstawiony pod Krzysztofa Radziwiłł, a nazwisko Koszarska podstawiono pod Kosiarską i połączono ze stajniami i koszarami wojskowymi łącząc ze stajniami koszarowymi w Garwolinie.

Zamieniono nazwisko Knoubloch z ksiąg parafialnych w parafii Wilków przy urodzinach dziadka i zamieniono na Czosnowski jako starosty w Woli Rębkowskiej określanej jako dzierżawione przez Ostrogów i Bielińskich. Była to zienia carska dlatego przeprowadzono uwłaszczenie chłopów na mocy ukazu carskiego 1864. Połączono program ECO z muzeum w Bałtowie i Starachowicach oraz z Garwolinem w 2007 roku po śmierci mojego taty i aresztowaniu męża. Program ECO prowadził również pan Konstanty Radziwiłł.

Pałac w Bałtowie określono, że został zbudowany przez Aleksandra Druckeigo-Lubecniego, natomiast książę Lubomirski umieścił napis „ Boże ci wszyscy, którzy tu bywają, czego nam życzą, niech sami mają”. Pałac był po wojnie siedzibą szkoły rolniczej tak jak pałac w Kluczkowicach mojej babci księżnej Lubomirskiej.

Podzielono Kluczkowice nadając w wydzielonych miejscach inne nazwy jak Pogorzelec. Celem jest odniesienie się do dworu w pogorzeli gmina Siennica koło Mińska Mazowieckiego. Ogromne klucze majątków należały do jednej rodziny , której poszczególne majątki podstawiono pod nazwiska zarządów przechodząc na film jak „Noce i dnie” co połączono ze Starostą Starachowic Markiem Bogumił, którego połączono z Bogumiłem Wawer, aby przejść na sąsiadów na Konstytucji 3-Maja 23 państwa Wawer, którzy zakupili pół mieszkania , a drugie pół ja od Urzędu Miasta. Obecnie wiem, że upozorowano dział spadku i połączono z książką „Plan zagłady Słowian” autora Andrzeja Leszka Szcześniak.

Następną ważną informacją jest podstawienie byłego pełnomocnika Bohdana Żakiewicz pod dwór w Żakowie , który był szkołą do 1999 roku, później własnością prywatną od 1999. Daty są zbieżne z datą śmierci mojego dziadka Franciszka Jana Mazurka , którego podstawiono pod Franciszka Bocheńskiego tworząc fałszywych spadkobierców na carskim mieniu oraz na mieniu jego teścia przechodząc na mienie zamordowanego księcia Franciszka Glińskiego, który ukrywał się jako Franciszek Maksalon. Dwór w Żakowie wykazuje własność generała rosyjskiego w XIX wieku co oznacza współpracę Bohdana Żakiewicz nie tylko z USA ale i Rosją.

Pan Rychter z Milanówka później zamieszkał w Szczecinie przysłał mi opracowania rodziny Bocheńskich , a jego córka Iwona został podstawiona pod Niusię Richter zamordowaną na Zamku w Lublinie. Podstawiono Ludwika Richter pod Dwór w Bożej Woli następnie od 1992 roku CKI Opus dei co oznacza, że Kościół, jest w posiadaniu prawdziwych informacji.

Doszło do podstawienia Wandy Idziak pod Wandę Rzewuską oraz podstawiono pod Zofie Radziwiłł w celu połączenia z dworem w Dłurzewie.

Podstawiono Mariolę Popławską siostrę Dariusza Pióreckiego z pierwszego męża do dworu w Borowie i podstawiono polityków Borowskich.

W Trojanowicach podstawiono Jana Lubomirskiego i Jerzego Lubomirskiego, którzy wykorzystali dane mojego mojego męża Jerzego Kaźmierczyk na Szwajcarię powielając jego dane.

W miejscu Aurelii Reymont podstawo Eulalię Kowalską żonę mojego chrzestnego, aby przejść na dworek w Chlewiskach gmina Kotuń, aby dalej przejść na Chlewiska koło Szydłowca , gdzie przebywał mój tata i były spotkania mojego dziadka z elitami wojska.

Wytworzono fałszywe linie genealogiczne Radziwiłł na Białorusi, które stworzono wcześniej w Starachowicach co ukryto przez ujawnienie zwrotu podatku VAT od nielegalnych transakcji. Celem było stworzenie windykacji na firmy mojego meża, aby wprowadzić spadkobierców jako kapitał dłużny.

Podstawiono pod Michel Regan będącego w Łodzi Michel Jackson na zamek Chateo Gütsch i zamieniono na Michale Obama. Wykorzystano fakt, że miałam wykupiony bilet do Afryki jako dziecko z moją mamą. Jako młoda osoba byłam zaciekawiona pojawieniem się Afrykańczyków w Starachowicach. Spowodowało to próbę dopisania mi nieprawdziwych zdarzeń. Obecnie można zauważyć zbieg imion jak Infelis Francisko, aby połączyć z papieżem Franciszkiem na Afrykę. Obecnie zamierzano to połączyć z emigrantami z Afryki w Niemczech, aby podstawić moje dane osobowe w celu finansowana działań i programów w Afryce. Wynika z tego, że ktoś inny wyjechał za mnie i mamę do Afryki oraz wykorzystał nasze dane osobowe w celu podszycia się pod carską rodziną podstawiając ciemnoskórą Wiktorię Hall Kornaszewską powieloną na białą kobitę.

Wszytko to połączono z rodziną prezydenta Baracka Obamy w USA. Pan dr Bohdan Żakiewicz został podstawiony pod profesora Żakiewicza z wybrzeża.

Wykłady w Łodzi były prowadzone przez dr. Bohdana Żakiewicz, który został wymieniony jako profesor. Patronat honorowy nad „Europejskim Forum Gospodarczym- Łódzkie 2008” objął wicepremier i minister gospodarki Waldemar Pawlak kuzyn Mieczysława Pawlak, który zarządzał apartamentem w Warszawie kupionym na dane osobowe Jerzy Kaźmierczyk.

Michael Regan odwiedził zabytkowy kompleks u Scheiblera w 2009 roku na takim samym forum co łączy z Karolem Scheibler, który wstawił się za moim dziadkiem i został zamordowany. Michael Regan został podstawiony pod zamek Chateo Gütsch w Szwajcarii przez Michael Jackson oraz podstawiono Michael Obama. Zamek został zakupiony na nasze dane osobowe co próbowano ukryć przez próbę ponownej sprzedaży.

Następnym sfałszowaniem historii jest zamiana mnie na siostrę mojej mamy, która była jedynaczką. Imiona kilku osób łączone są w jedno aby upozorować niezaistniałe fakty. Przykładem jest Marta Bochyńska, Helena Surma, Joanna Krzemińska łączone w jedno jako Marta Helena Joanna hrabina Tarnowska-Umińska z Tarnowa dla której wykreowano rodziców Eugenię podstawioną pod Genowefę Maksalon matkę Waldemara Maksalon, którego ojciec Feliks został podstawiony jako brat Władysława podstawionego pod Władysławę Mierzanowską herbu cholewa, którą podstawiono pod Eugenię Umińską. Wstawiono Stefana Adama hrabiego Tarnowskiego tworząc linię Adama Męcińskiego urodzonego w Nacpolsk, a zmarłego w Rapallo podstawionego pod mojego syna Adama Kornaszewskiego, którego połączono ze Stefanem Mazurek, którego podstawiono po Radziwiłł, aby przejść na prawidłowe DNA mojego syna.

Zamieniono moją mamę Filomenę Jadwigę Bochyńską na Jadwigę Bochyńską przez pomyłkę pisarską w sprawie INs 395/10 do sprawy INs 426/10, w celu rozdzielenia mnie z siostrą na dwie linie genealogiczne w celu podstawienia Mikołaja Radziwiłł pod cara Mikołaja II Romanowa wykorzystując mojego dziadka Franciszka Jana Mazurka. W tym celu wykorzystano opracowania ekologiczne mojego taty Józefa Bochyńskiego podstawiając pod nieruchomości firmę deweloperską Ecopark podmieniając na program ECO oraz Park Technologii i z nimi powiązane. Odniesienie się do udziałów w restauracji KFC ma związek z Jackiem Aksan z Australii, natomiast lasery medyczne związane są z firmą ECO BON TON jako Rezonatory w celu ukrycia mojego rodowego nazwiska Romanow. Firma wydobywcza ma połączenie z badaniami przez pana dr Bohdana Żakiewicza . Doszło do wypadku córki, po którym otrzymałam telefon przez jej znajomego pana Marcina. W rozmowie z córką dowiedziałam się , że ktoś jej mówił, że jest matką trójki dzieci i jest mężatką. Pan Marcin z Irlandii wyjechał do Polski. Celem było wykorzystanie mojej córki Marty Bochyńskiej , gdyż zmieniła nazwisko z Piórecka, aby pozorować ,że jest zamężna z Bochyńskim. Celem było podstawienie pana Marcina Zamoyskiego, które miał gospodarstwo w Michałowie pod Zamościem. W tym celu dochodzi do celowego błędu w kolejce produkowanej w Bydgoszczy, a kursującej między Skarżyskiem-Kamiennym a Ostrowcem Świętokrzyskim. W nagranym przez firmę z Bydgoszczy głosie w kolejce wymieniana jest nazwę Michałków zamiast Michalów koło Starachowic. Należy zaznaczyć, że maszyny z Michałowa były przewiezione do Stalowej Woli i Rudy Malenieckiej.

Celem tych działań była zamian miejscowości na Michalów koło Zamościa w celu ukrycia podmiany rodziny dokonanej w czasie II wojny światowej przez gestapo.

Wykorzystano dane mojej mamy Filomena Jadwiga Bochyńska jej drugie imię Jadwiga, aby dorobić genealogie dla fałszywych Radziwiłł podstawiając pod Jadwigę Radziwiłł panią Piotrowską Jadwigę.

Dorobiono dla Pana Pawła Krzymowskiego herb Ślepowron poprzez podstawienie dorobionej Janiny Bożeny Kuczyńskiej na bazie państwa Kuczyńskich z Ksiąg Parafialnych z Wilkowa do wykreowania nowej genealogii dla Jerzego Czartoryskiego jak genealogia Kuczyńskich. Ponadto podstawiono Eugenie Umińską pod Eugenię Domańską herbu Laryssa i podstawiono konia Larysa należącego do Barbary Majewskiej. Ponieważ ta osoba zmarła w Łodzi podstawiono mnie na Łódź przez zakład psychiatryczny do podartego wydruku z własnego doniesienia.

Podstawiono pod zakład samochodowy pana Mierzyńskiego w Starachowicach mojego tatę Józefa Bochyńskiego podstawiając herb godziemba. Pana Rogale ze Skarżyska Kamiennej członka AK wykorzystano do podstawienia pod Marię Wasilewską jako herb Rogala.

Podstawiono pod nieżyjących Czetwiertyńskich starostów życzyńskich podstawiono jako rod książęcy jako gałąź ruskiej dynastii Rurykowiczów z linii Jarosława Mądrego jako książę Izasław Turowski 1078 roku ożeniony w 1048 z Gertrudą Piastówną córką Mieszka II. W tym celu podstawiono Sebastiana Turowskiego syna Elżbiety Włodarczyk panny córki Zbigniewa i Cecylii Włodarczyk z domu Bochyńskiej. Podstawiono Świętopełka Połockiego tworząc Świętopełka Mirskiego dla Ewy Cichockiej z domu Mirowskiej zamienionej na siostrę swojego ojca Mirowskiego szefa WKU w Starachowicach.

Idąc dalej wstecz w historię tworzy się coraz większe oszustwa , gdyż nie ma możliwości ich weryfikacji.

Wytworzono konkubinę Bolesława Chrobrego jak Przedsława, i ich córkę Rogendę. Fałszywe herby żydowskie dopisuje Ryszard T. Komorowski wykorzystując moją rodzinę z Judy, która jest innym plemieniem na którym oparta jest Polska.

Doszło do wykorzystania kolejki oraz zamiany Michałowa kolo Starachowic na Michałków, aby dokonać podmiany na Michałów koło Zamościa, w celu ukrycia działania Niemiec, którzy zamordowali moją rodzinę książąt Glińskich i Lubomirskich w czasie wojny i podstawiono Zamoyskich i Nowak pod skradzione mienie w celu finansowania wojny przez Adolfa Hitlera. W tym celu wykorzystano moje dane potajemnie przez DOMSTAL Sp. z o.o. , który mąż zakupił jako GBC Centrostal Bydgoszcz S.A. po czym doszło do przejęcia przez DONBAS jako inwestora zastępczego tworząc działu spadku na naszych danych osobowych, aby zawłaszczyć pieniądze.

Aby odnieść się obecnie do prehistorii podstawiono Igora Daleszak pod jedynego syna Ruryka Igora, który ożenił się z Olgą i podstawiono Olgę Zawadzką jako Bocheńską.

Synów Światosława syna Ruryka nazwali Jaropełk , Oleg i Włodzimierz ostatniemu dopisano nieformalny związek z Maluszą.

Wykorzystano Bohdana Żakiewicz oraz fakturę w sprawie IIK 164/11 w Toruniu na dostawy mosiądzu, którą zamieniono na wydobycie surowców do produkcji mosiądzu wykorzystując weksel męża wystawiony dla Banku Technologii. Równocześnie użyto pieniędzy na finansowanie kopalni odkrywkowych węgla jako Bogdanka w Lubelskim. Doszło do podstawienia za mnie i męża fałszywych spadkobierców w tym byłych małżonków, których dane osobowe wykorzystał Skarb Państwa do pobierania carskich depozytów na swoje potrzeby zamierzając doprowadzić do likwidacji naszej rodziny aby zatrzeć ślady po kradzieżach.

Wobec moje rodziny stosowany jest w Polsce przez Sąd i Prokuraturę mechanizm planu wyniszczenia fizycznego mojej rodziny z przywódczej warstwy narodu polskiego. Przejawem tego była kradzież dwojga moich dzieci po urodzeniu co obecnie zostało ujawnione. Mój dziadek był na liście proskrypcyjnej III Rzeszy. Jako elity był aresztowany w pierwszej kolejności jako niebezpieczny dla III Rzeszy w styczniu 1940 roku po czym w maju nastąpiły dalsze aresztowania elit Polski. Jest to stosowanie planu zawartego w książce „Plan zagłady Słowian” strona 20, cytuję

Sądzę, że naszym obowiązkiem tutaj jest odebrać im ich dzieci, usunąć je z tego środowiska, w razie
potrzeby przez ich uprowadzenie. Musi
y albo pozyskać dobrą krew , która nam się może przydać, zapewniając jej miejsce wśród naszego narodu, albo musimy tę krew zniszczyć”

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s