Podmina rodziny przez Banki

Starachowice 15.01.2016

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk
zamieszkali:
ul. Nad Kamienną 25
zameldowanie
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Prezydent Rzeczypospolitej
Pan Andrzej Duda

Podmiana carskiej rodziny na ulicy Bohaterów Westerplatte 1 w Starachowicach

Sekretny Plan Służb Wojskowych ukryty przez ulicę Konstytucji 3-Maja 27 jako Sąd Karny

W 2001 roku dokonując sprzedaży mieszkania na ulicy Bohaterów Westerplatte 1/1 wraz działką i garażem dla moich rodziców Józefa i Filomeny Bochyńskich Urząd Miasta zaplanował podmianę mojej rodziny. Według przekazanych informacji pomysłodawcą był dyrektor Banach. Celem tych działań było wprowadzenie służb wojskowych na miejsce mojej rodziny w celu ukrycia wieloletnich kradzieży carskiego mienia przez Skarb Państwa w PRL. Z tego powodu Wacława Mieszała podstawiono pod Wacława Bocheńskiego pod których podstawiono Wacława Podolskiego męża Ewy Podolskiej z domu Mieszała, której prawdziwe imię brzmiało Bożena, gdyż była z domu dziecka. Wykorzystano do tego podmienione w IPN akta w których upozorowano mojego tatę Józefa Bochyńskiego jako męża Bożeny pod którą podstawiono służby w tym wypadku Ewę Podolską. Dokonano dalszej podmiany Anieli Mieszała, która zmarła w trzy miesiące po śmierci jej męża Wacława Mieszała. W tym celu upozorowano, że Aniela Mieszała żyje i pod jej dane podstawiono moją babcię Aniele Reginę Mazurek jako Aniela Maksalon na Woźniki , Tomaszów Mazowiecki, oraz ulica Nad Kamienną 25 w Starachowicach. Upozowano dalej, że Aniela Mieszała oddała swoją ziemie działka 27 na rzecz Urzędu Miasta Starachowice co było nieprawdą.

slub mamy.jpg

Do tych działań doprowadziła Jadwiga Mirowska z domu Maksalon, która przyjaźniła się z Ewą Podolską podstawioną pod Ewę Cichocką z domu Mirowską pozorującą małżeństwo z Wacławem Podolskim co oznacza, że podała się za mnie czyli Bożenę Bochyńską-Kaźmierczyk.

Ewa Podolska była z domu dziecka i razem z Wiesławem Maksalon niosła welon na ślubie mojej mamy co świadczy, że wszyscy doskonale wiedzieli kim są moi rodzice i posunęli się do oszustwa ze względów finansowych. Długi welon jest oznaką czystości.

Do tych matactw akta dorabiała Prokuratura Rejonowa w Starachowicach i Kościół katolicki parafia Wszystkich Świętych, gdzie podzielono małżeństwo moich dziadków pozorując dwie rodziny. W tym celu upozorowano związek mojego dziadka Franciszka Jana Mazurka z Alicją Mazurek odstawiając Alicję Maksalon z domu Kowalską drugą żonę Waldemara Maksalon. W ten sposób Waldemar Maksalon z Urzędem Miasta Starachowice zrobił dział spadku na Alicji Hessen-Darmstadt podstawiając Alicję Idziak na garaż na ulicy Nad Kamiennej 25 , aby wykazać DNA pozorując włamanie do garażu w celu wytworzenia akt na prokuraturze.

Moja prababcia carowa Aleksandra Romanow panieńskie nazwisko Alicja Hessen-Darmstadt została ukryta pod tożsamością Władysława Bochyńska z domu Mierzanowska herbu cholewa, następnie ukrywała się pod tożsamością Władysława Lubomirska w Pałacu w Bałtowie jako ta sama osoba, gdzie ukrywała się carska rodzina pod nazwiskiem książąt Lubomirskich. Doszło do wykorzystania windykacji o podatek na lustro w celu przejścia do podmiany rodziny na Wrońskich pozorując długi, aby ukryć sprawę Ernesta i Brunona przeciwko Franciszkowi Guzik, która służyła do ukrycia cara Mikołaja II jako księcia Franciszka Bocheńskiego. Sprawa obecnie spowodowała windykacje na fabrykowane dokumenty jako podatki od zasiedzenia i podstawiono mojego dziadka Franciszka Jana Mazurek jako pradziadka księcia Franciszka Bochyńskiego przechodząc przez lustro. Ostatnim elementem miało być nazwisko Duda jako woźny w sprawie IC 307/31, który zamyka całą sprawę przechodząc na kobietę Agatę zamienioną na Agatę Teresę Daniszewską podstawioną pod Pióreckiego Jakuba Jana na adres Konstytucji 3-Maja 23/9, aby przejść na kobietę na Niemcy jako spadkobiercy Alicji Hessen-Darmstadt podmieniając na adres Miedzna Drewniana 244 przez Agencję Rynku Rolnego zamieniając na teścia Jana Kaźmierczyk wprowadzając spadkobierców, aby ukryć podmianę przez podstawienie męża Jerzego Kaźmierczyk pod Franciszka Maksalon z Woźnik.

Upozorowano związek mojej babci Anieli Reginy Mazurek z Franciszkiem Maksalon, aby podstawić księcia Franciszka Bocheńskiego i księcia Franciszka Glińskiego, którzy również mieli trzy tożsamości aby przejść na Ukaranie na miejscowość Huta.

Moją mamę Filomenę Bochyńska z domu Mazurek podstawiono na mój dawny adres ulica Konstytucji 3-Maja 23/1 na mieszkanie , które sprzedałam dla Anny Sznajder i Lucjana Sznajder. Pół mieszkania tego mieszkania otrzymała od Urzędu Miasta Starachowice pani Wawer, aby przejść na dzielnicę Warszawy. Na tych dwóch mieszkaniach powstałych z podziału jednego zrobiono skrycie działa spadku po lekarzu, który tam wcześniej mieszkał. Wytworzono, że Anna Sznajder jest moja córką Anna Piórecką i upozorowano moją śmierć na 30.04.2015 roku przysyłając rozwiązanie fikcyjnej umowy z nc+, której nie zawierałam, aby przypisać mnie do sieci PLUS BANK. Wykorzystano do tego sieć telefoniczna plus , które po śmierci mamy przekazałam dwukrotnie akt zgonu mojej mamy z dnia 30.04.2010 roku.

Natomiast na mieszkaniu na ulicy Bohaterów Westerplatte 1/1 upozorowano panią Danielę Słodkiewicz za mnie wykorzystując błąd przez „zi” jako Bożena Bochyńska-Kazimierczyk i dlatego powiedziała do moich gości, że ich nie wpuści do domu, gdzie mieszkam przed dwoma laty.

Dowodem na to jest podstawienie pani Heleny Surma jako siostry mojego taty Józefa Bochyńskiego pozorując pół domu jako wspólny. Z tego powodu wymieniono licznik energetyczny z błędem przez „zi” w nazwisku na Bożena Bochyńska-Kazimierczyk pozorując współwłasność. Dokonano zamiany licznika, który miał pół roku i odmówiono sprostowania błędu przez „zi” w moim nazwisku przez energetyków na nazwisko Bożena Bochyńska-Kazimierczyk. Z tego powodu musiałam wezwać policję i podpisałam się moim prawidłowym nazwiskiem z numerem PESEL. Spowodowało to obecnie wprowadzenie fałszywych danych na ulicę Westerplatte 1/1 i podmianę moje rodziny na służby wojskowe opłacające sąsiadów.

Doszło do mojego aresztowania we własnym domu pod zarzutem włamania się do cudzego domu. W Księgach Wieczystych wpisano moje nazwisko z błędem przez „a” jako Bożena Bochyńska-Kaźmierczak , aby wykazać jedną rodzinę z Kanclerze Nieniec Angelą Merkel.

Pani Helena Surma wytworzyła fikcyjną sprawę o przyłącze wodne , aby zamienić na sprawę spadkową INs 56/10 w celu zamiany sprawy spadkowej po moje mamie Filomenie Bochyńskiej INs 426/10 na windykacyjną Km 426/15 przez pana komornika Tomasza Zagrajek. Dokonano zamiany komornika na SSO Kielce Tomasza Nowak , który prowadził sprawę SO Kielce IXKa280/12 w sprawie „SOF-ART” Sp. z o.o., którą przesunięto do sprawy SR Kielce IXK131/11, gdzie stworzono mnie winną mimo wygrania sprawy w Sądzie Okręgowym co jest naruszeniem prawa.

Wytworzono w sprawie SR Kielce IXK 131/11 fałszywych spadkobierców na spółkach Marmoroc-Polska Sp. z o.o. oraz „SOF-ART” Sp. z o.o. należących do mojego męża Jerzego Kaźmierczyk.

W sprawie INs 56/10 sędzia Hubert Wicik naruszył moją własność wprowadzając geodetę Góra na moje mieszkanie. Poza tym zażądałam zapłaty za wykorzystanie mojego terenu do położenia instalacji dla pani Heleny Surma. Sędzia odrzucił moje żądanie w celu umożliwienia połączenia instalacji wodnej z instalacją energetyczną. Planowanych inwestycji przez pięć lat nie wykonano co oznacza, że służyły jedynie do działu spadku i kradzieży pieniędzy czego świadomość miał sędzia Hubert Wicik, gdyż podmieniono dane osobowe przez błąd „zi” jako Bożena Bochyńska-Kazimierczyk co połączono z licznikiem na energię elektryczną i licznikiem wodnym z tym samym błędem łącząc dalej z Fundacją APEX-STAR w Katowicach z tym samym błędem w nazwisku męża Jerzego Kaźmierczyk i Bankiem Raiffeisen , który wydał z takim błędem kar5tę bankomatową co połączono ze zleceniem usługi finansowej dla Czesława Daleszak w z tym samum błędem do kradzieży carskich depozytów usuwając naszą rodzinę z Bohaterów Westerplatte 1/1 i wstawiając sąsiadów pracujących dla służb wojskowych.

Upozorowano licznik pani Heleny Surma na moje błędne dane przez „zi” jako Bożena Bochyńska-Kazimierczyk co oznacza, że pani Helena Surma posługiwała się moimi danymi osobowymi pozorując w 2015 roku zdjęcie licznika, który ja zdjęłam w 2014 roku.

Aby ukryć porwanie dzieci przez Kościół katolicki i ukrycie ich jako dzieci mojej siostry Beaty Idziak zamierzano doprowadzić do śmierci dwójki moich dzieci. Trzeciego porwanego syna zamierzano okaleczyć, aby akta pasowały do akt pana Krzysztofa Dudy ze Starachowic, którego jedno dziecko zabił samochodem uderzając w nieoświetloną przyczepę, a drugie dziecko ma płytkę w głowie. Dla mnie Kościół katolicki miał zastosować przypowieść o Heli, którego dwóch synów zginęło w jednym czasie i sam zginął w świątyni. Rzeczywistość jest inna. Moje dzieci uczyłam uczciwości , pobożności co zostało zniszczone przez Kościół, który opłacił byłego męża, który mila wyrok o znęcanie się nad rodziną i pomógł mu finansowo dla jego drugiego małżeństwa. Takie działanie Kościoła doprowadziło do manipulacji dziećmi, aby wyznacznikiem błogosławieństwa były pieniądze za wszelką cenę. Osoby biedne Kościół potraktował jako bezbożników. Bóg dopuszcza doświadczenie i sprawdza każdego. Działanie Kościoła doprowadziło do aprobaty kradzieży. Kościół uzurpował sobie prawo bycia sędzią niszcząc godność moich rodziców i nie licząc się z ich zdaniem. Takie działanie nazywane było zawsze sektą niezależnie od Kościoła i doprowadziło do okradania mojego obecnego męża Jerzego Kaźmierczyk z którym ślub miałam za zgodą moich rodziców jak również otrzymaliśmy z mężem prawo do do dziedzictwa rodowego w linii cesarskie Rurykowiczów.

Kościoły nie miały odwagi powiedzieć prawdy i przyznać się do błędu gotowe zabijać, aby wykazać swoją siłę i słuszność. W Słowie Bożym jest napisane , że ludzi wierzących będą zabijać myśląc , że zrobili coś dobrego. Wykorzystano moje dzieci, którym podstawiono moje dokumenty zastawu w Lombardzie w Polsce do Irlandii w celu pobrania kredytów mimo, że zastawiałam przedmioty z konieczności przeżycia, gdyż pozbawiono nas środków do życia kradnąc nasze dane osobowe i mienie dla pozorantów, którym banki wydały karty bankowe na nasze dane osobowe.

Mój syn reperuje w Irlandii komórki co umożliwi przejście na Lombard w Starachowicach, który świadczy takie usługi na dawnym terenie mojego dziadka.

Zamierano obciążyć moje dzieci za miliardy EUR pobrane przez reaktywacje spółek dziadka co nie ujawnił rząd Polski. Przykładem tego jest sprawa w Toruniu IIK 164/11, gdzie znieważono moich rodziców , mojego męża i mnie okłamując sąd przez lekarzy psychiatrów, którzy kryli kradzione pieniądze przez Fundacje Hrabiego Potockiego podstawiając świadków jako spadkobierców carskiego mienia. Zamierzano zlikwidować nasza rodzinę , aby przejąć konta przez służby wojskowe w celu ukrycia oszustw do jakich się dopuszczono kradnąc przez wiele lat pieniądze. W tym celu były główny księgowy „SOF-ART” Sp. z o.o. pan Krzysztof Banasiewicz dokonał kradzieży i manipulacji. Pan Tomasz Żerek Naczelnik Urzędu Skarbowego został podstawiony pod fałszywe Windykacje Tomasza Zagrajek, aby przejść na sfabrykowany dokument do podatku o zasiedzenie jako sprawa z Urzędu o ratalnej spłacie w dniu 29.01.1998 rok kwota 466,50 złoty numer P0821/04/98 co jest sprzeczne z faktami, gdyż działka była jedynie na mamę. Ten sam naczelnik w przeszłości odmówił zwrotu VAT dla „SOF-ART” Sp. z o.o. w celu wytworzenia windykacji mimo, że deklaracja i pienidze były złożone w czasie, a jedynie podanie zostało niedostarczone z powodu zasłabnięcia głównej księgowej , która znalazła się w szpitalu. W ustawie nie było wymienione podanie jako konieczność co świadczy o celowym i świadomym działaniu US, który obecnie fabrykuje po śmierci rodziców dokumenty do kradzieży pieniędzy. W tym podmieniono dokumenty sprawy mojej mamy Filomeny Bochyńskiej po jej mamie z 2003 roku podmieniając na 2005 rok, aby podstawić pod zasiedzenie Waldemara Maksalon w celu usunięcia danych osobowych moich rodziców z ich własności pozorując, że byli bezdomni. Jest prawo nabyte, które zostało naruszone.

Podstawiono Helenę Surma jako moją opiekunkę w sieci fabrykując na 2015 rok zdjęcie licznika wodnego na ulicy Bohaterów Westerplatte 1/1 na dane osobowe z błędem przez „zi” Bożena Bochyńska-Kazimierczyk, który faktycznie był zdjęty w 2014 roku.

Sędzia Hubert Wicik prowadzący sprawę Heleny Surma w sprawie INs 56/10 posłużył się geodetą Góra, aby zrobił plany w mojej części mieszkania naruszając moja własność. W 2001 roku moi rodzice zakupili mieszkanie na 95% zniżki, teren na 50% zniżki i garaż za 100% wartości pozorując trzy osoby na ulicy Bohaterów Westerplatte 1. Oznacza to, że trzech lokatorów w budynku na ulicy Bohaterów Westerplatte 1 wpisano jako fałszywych spadkobierców po moich rodzicach. Stało się to powodem ich zabicia pozorując śmierć naturalną. Dziś w miejsce mojej mamy Filomeny Bochyńskiej wstawiono Filomenę Nowak, aby ukryć istnienie moich rodziców.

Dowodem na to jest kradzież firm mojego obecnego męża Jerzego Kaźmierczyk, który ma prawo do dziedzictwa rodowego. Z tego powodu moja mama przekazała do sądu, że zakupi 2/3 nieruchomości Nad Kamienną 25, gdyż będzie miała pieniądze bo jej zięć uruchamia depozyty rodowe. Mama przekazała prawo do korzystania z nieruchomości dla męża i jego firm co jest złożone w sądzie oraz tata przekazał Oświadczenie Woli.

Okłamano męża Jerzego Kaźmierczyk w sprawie SO Kielce IIIK207/07, że moja mama i tata zaskarżyli go co jest sprzeczne z pismami i Oświadczeniem Woli, mamy i taty. Sąd dokonał fałszerstwa przez podmianę akt spraw podstawiając akta sprawy Dariusza Dąbrowskiego i Dariusza Pióreckiego.

Upozorowano , że mąż Jerzy Kaźmierczyk nie jest w związku małżeńskim ze mną, aby podstawić nasze siostry jako naszych spadkobierców pod które podstawiono służby wojskowe, które pozorują nas i naszych rodziców, dziadków powielając ich nazwiska.

Z tego powodu dokonano przejścia na Ukaz Carski dla Anieli Mieszała na działkę numer 27, którą podstawiono pod moją babcię Anielę Reginę Mazurek, aby upozorować, że Mieszałowie oddali działkę dla Urzędu Miasta, który fałszuje dane osobowe na nieruchomościach. Sfabrykowano dokumenty o wspólnym zasiedzeniu z moją mamą na działce Nowowiejska 29, gdzie sfabrykowano podatki od zasiedzenia na działce którą mama otrzymała od swojego ojca.

Moją mamę Filomenę Bochyńską z domu Mazurek zamieniono na Filomenę Nowak na ulicy Nad Kamienną 27 co zamieniono na ulicę Konstytucji 3-Maja 27 , gdzie znajdował się Komitet Partii PZPR w dawnym budynku mojego dziadka Brunona Bochyńskiego, który był synem księcia Franciszka Bocheńskiego czyli cara Mikołaja II Romanowa.

Dokonano połączenia przez inwestycje korporacyjne jako MAI w celu ukrycia podstawienia fałszywych spadkobierców pod numer 27 co połączono z Bankiem PKO BP i Credit Suisse do pobrania pieniędzy łącząc ze Szkołą Społeczną, i instytucjami które mają numer 27 , kryjąc przez podstawienie Sądu Karnego, aby ukryć matactwa w sprawie SR Kielce IXK131/11 pozorując zamknięcie SO Kielce wydziału karnego co oznacza upozorowanie przeniesienia do Starachowic.

Urząd Miasta przed laty zaplanował śmierć moich rodziców podstawiając sąsiadów za spadkobierców, podmieniając mojego tatę Józefa Bochyńskiego na Józefa Bocheńskiego z matki Fogel zamieniając również mamę Filomenę Bochyńską z domu Mazurek na Filomenę Nowak pozbawiając nas dostępu do nieruchomości na ulicy Bohaterów Westerplatte 1/1.

Podstawiono panią Helenę Surma na działkę 29 co połączono z ulicą Nad Kamienną 25 oraz na Wielki Piec numer na ulicy 95 i garaż na ulicy Bohaterów Westerplatte, gdzie wpisano sąsiadów jako spadkobierców po moich rodzicach włączając do tego Urząd Miasta Starachowickie do czego nie mieli prawa. Poprzez energię elektryczną połączono garaże w Starachowicach, Miedznej Drewnianej z Woźnikami. Podczas wyjazdu do Torunia uszkodzono instalację wodną na Bohaterów Westerplatte 1/1 w Starachowicach pytając przez telefon czy wrócimy do Starachowic. Z tego powodu wróciliśmy i zdążyliśmy odciąć instalację wewnętrzną. Takie działanie miało miejsce w 2004 roku na spółce Marmoroc-Polska Sp. z o.o., gdzie dokonano rozlania wody i kradzieży komputerów z dokumentacją księgową. Z dokumentów jest usuwana moja mama Filomena Bochyńska, natomiast mnie Bożenę Bochyńską-Kaźmierczyk zamieniono na Ewę Podolską z Krakowa, której męża Wacława Podolskiego zamieniono na hrabiego fabrykując dokumenty genealogiczne na hrabiego.

Dane mojego taty Józefa Bochyńskiego zostały przeniesione na ulicę Konstytucji 3-Maja 23/9b pozorując Teresę Agatę Daniszewską za mamę Filomenę Bochyńską w celu podstawienia moich dziecin i mojej siostry Beaty Idziak. W tym celu podstawiono Katarzynę Maryjan , którą podstawiono pod Katarzynę Kaźmierczyk , a Wojciecha Idziak podstawiono pod Wojciecha Krasuskiego. Następnie podstawiono Krzysztofa Daniszewskiego pod mojego tatę zamienionego na Krzysztofa Krasuskiego czyli księcia Krzysztofa Radziwiłł

Przez sprawę SR Kielce IXK13/11 dokonano przejścia Urzędu Miasta na SSE Starachowice podstawiając fałszywych spadkobierców pod dane Bożena Bochyńska podstawionych na spółki męża Jerzego Kaźmierczyk w celu wytworzenia fałszywych windykacji podstawiając pod dane Krzysztofa Daniszewskiego i mojego taty Józefa Bochyńskiego pana Kazimierza Banię.

Zamieniono Szkołę Podstawową nr 9 na Bursę Osób Niepełnosprawnych w celu przejścia na teren carskiej kolei i zrobienia działu spadku na PKP w celu ukrycia istnienia Polski i zamiany na Księstwo Warszawskie co można połączyć z podziałem Mazowsza, aby ukryć fałszywe działy spadku w Warszawie.

Za państwa Mieszałów podstawiono panią Stanisławę Kalista sąsiadkę państwa Wójcik podstawiając dalej prokurator Beatę Wójcik kryjąc odpowiedzi do naszych doniesień przez pomyłki pisarskie. Celem było podstawienie pana Wojcik w celu wykorzystania spraw spornych Stanisławy Kalista na działkę 27 w celu zamiany na Bolesławę Stanisławę Bochyńską z domu Podczaską zamienioną na Warszawę na Stanisławę Bochyńską z domu Podczaską z matki Marianny Podczaskiej z domu Dybalskiej co sfałszowano w Starachowicach na Marcjannę i podstawiono Mariannę Nowak, aby przejść na dom, gdzie mieszkała moja babcia Aniela Mazurek z Franciszkiem Janem Mazurek przed wybudowaniem domu na ulicy Pasternik 31 obecnie Nad Kamienną 25.

Akta Bolesławy Bochyńskiej ZBOWiD z Kielc jako represjonowanej rodziny przewieziono do Warszawy obecnie do IPN i zamknięto IPN z powodu przeprowadzki.

Wykorzystano również dane osobowe syna Stanisławy Kalista pana Ryszarda Kalista i podstawiono pod nie Ryszarda Berus karnistę z Warszawy, którego córkę adwokat Katarzynę Berus podstawiono pod dane Katarzyny Kaźmierczyk i połączono z Katarzyną Bochyńską z Mikołowa wykreowaną na bazie Magdaleny Bochyńskiej i połączono z Katarzyną Knobel w Credit Suisse w Zurychu w Szwajcarii.

Magdalena Bochyńska zwana Katarzyną jest córką Jerzego Bochyńskiego i Barbary z domu Małachowskiej, która pochodzi z Gdańska i ma dwie siostry. Dokonali oni reaktywacji Fabryki Wod Gazowych mojego dziadka ukrywając to przed moim ojcem i matką co stało się przyczyną prześladowania rodziny, Z tego powodu akta dziadka zostały umieszczone w innej sprawie aby uniemożliwić mojemu tacie dostęp do dokumentów co ukryło również Archiwum w Kielcach.

Hrabia Władysław Pusłowski był podstawiony pod Władysławę Mierzanowską moją prababcię i był tajnym radcą rządu, podstawiony został pod Władysława Mazurek i Władysława Maksalon jako brata babci chrzestnego mojej mamy Filomeny Bochyńskiej. Dokonano przejścia na Chlewiska, które należały do mojej rodziny jak i Starachowice. Dokonano przejścia na Franciszka Bocheńskiego ojca Brunona Bochyńskiego co ukryto w Kościele w Wąchocku, gdyż był to car.

Z Poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

 

Wynajem Westerplatte

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s