Cyrk jako symbol potraktowania carskiej rodziny przez Polskę

Starachowice 16.01.2016

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk
zamieszkali:
ul. Nad Kamienną 25
zameldowanie
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Prezydent Rzeczypospolitej
Pan Andrzej Duda

Próba eliminacji naszej rodziny przez jej wywiezienie i eliminację na zlecenie Watykanu w celu krycia kradzieży pieniędzy.

Szanowny panie Prezydencie zwracamy się do Pana z pełnym szacunkiem wierząc, że jest możliwość naprawy Polski. Nasze pisma nie są skierowane przeciwko jakiemukolwiek człowiekowi, ale w celu wykazania zaszłości historycznych, które prowadziły do zniszczenia naszej rodziny i Polski, a co za ty idzie nie ma naszej zgody na wykorzystanie naszych carskich depozytów w dotychczasowy sposób.

Doszło do absurdu w postępowaniu instytucji państwowych uniemożliwiających funkcjonowanie naszej rodziny. Spowodowane jest to brakiem możliwości zgłoszenia problemów, które są traktowane jako nieracjonalne treści, a jednocześnie wszystkie sprawy zamieniane są na windykacje w celu kradzieży pieniędzy. Prowadzi to dalszych planowych działań służb wojskowych opłacanych przez Skarb Państwa i Kościół katolicki z naszych depozytów w celu dokonania sabotażu, aby wytworz roszczenia potrzebne do systemu zadłużeniowego. Wykorzystywane są wszystkie możliwe sposoby do połączenia fałszywych windykacji ze spółkami męża Jerzego Kaźmierczyk, które są zawieszone. Obecnie skradziono moją firmę „IMPERATOR ROMANOW” na którą służby wojskowe zaplanowały wytworzyć dług kradną mój NIP na spółkę cywilną, którą nie zakładałam. Doszło do połączenia adresu „SOF-ART” Sp. z o.o. Lipie Henryk Szyb gmina Brody Iłżeckie w budynku zastawionym przez Bank Ślaski , którego wycenę robił pan Szmajda, a gdzie mieściły się biura, szwalnia i krojownia w celu podstawienia pod inną firmę. . Wycenę podstawiono pod szwalnię NIDA firmy STAR-MET Sp. z o.o, która szyła plandeki do samochodów STAR. Z tego powodu połączono prace remontowe i przyłącza mediów w celu przejścia na cały kraj tworząc fałszywych spadkobierców. Wykorzystano wszystkie adresy firm do powielenia podmiotów do kradzieży naszych depozytów uruchomionych na nas. Na ulica Grzybowej 1 wytworzono Gabinet Lekarski przy „SOF-ART” Sp. z o.o. co połączono z ulicą Nad Kamienną 25 oraz uli Rynek 3 w Starachowicach dalej połączono ze Szkoła łącząc ulicą Rynek w Skarżysku-Kamiennej, gdzie mieszkała Elżbieta Włodarczyk córka Cecylii z domu Bochyńskiej. Następny adres to ulica Leśna budynek dawnego LOK, gdzie później mieściły się Meble FORTE, których twarzą był Aleksander Kwaśniewski. Kolejnym adresem to ulica Leśna w budynkach zakupionych , gdzie sąsiaduje pan Adam Wojtas, który szył garnitury co poprzez szwalnię NIDA, co połączono z SOF-ART Sp z o.o. która zakupiła ten teren a co dalej połączono z Chlewiskami, gdzie firma szyjąca garnitury jako bankrut zakupiła kompleks pałacowy, co wskazuje na kradzież pieniędzy z naszych depozytów. Pałac ten należał do mojej rodziny , gdzie za Władysławę Mierzanowską podstawiono hrabiego Władysława Pusłowskiego tajnego radcę rządu.

Doszło do niszczenia godności mich rodziców czemu się stanowczo sprzeciwiam, prosząc pana Prezydenta o przywrócenie godności moim rodziców i dziadków już po ich śmierci. Poprzez banki dochodzi do przelewu pieniędzy co oznacza połączenie z Bankiem Watykańskim. Możliwością ukrycia kradzieży pieniędzy jest wypłata odszkodowań. Co można porównać do wypłaty odszkodowania za nieterminowe dostarczenie szat liturgicznych papieża Franciszka przez firmę kurierską, która spóźniła się 12 dni z dostarczeniem szat. Wypłata odszkodowania świadczy o uznaniu błędu poczty we Włoszech, co w stosunku do naszych spraw w Polsce jest odwrotnością działania skutkującą wyrażeniami prokuratora o nieracjonalnych teściach.

Prokuratura w stosunku do pochodzenia moich rodziców wpisuje urojenia co oznacza świadome przestępstwo na mojej rodzinie, za których podstawiono państwa Kaczyńskich również pod Kruszynę, o czym może świadczyć msza święta w Kościele Św. Krzyża w Warszawie , gdzie była ukryta tajemnica mojej rodziny książąt Lubomirskich. W miejsce mojej mamy Filomeny Jadwigi Bochyńskiej podstawiono Jadwigę Kaczyńską przez Starachowice. Aby znieważyć moją mamę i tatę dorobiono akta kryminalne dla mojej rodziny co stanowi dowód wrogiej działalności Skarbu Państwa prowadzonej dotychczas z Kościołem katolickim, który znakomicie wie kim był moi rodzice i dziadkowie. Nie jestem w służbach, ani w masonerii , ale jestem dzieckiem moich rodziców, którzy uznali mnie i mojego męża Jerzego Kaźmierczyk godnymi przyjęcia godności w linii cesarskiej co zawarł mój tata w Oświadczeniu Woli, a które zostało podstawione dla użb wojskowych przez wykorzystanie agenta SB Waldemara Maksalon. Było to powodem zamiany spraw spadkowych po moich rodzicach na windykacyjne, aby podstawić biznesmenów w celu wytworzenia długów do pobrana przez nich pieniędzy i oskarżenia moich rodziców i nas o działanie wbrew zasadom naszej rodziny. Nowy Lad Światowy jest zaprzeczeniem prawdziwej godności człowieka ukrytym przez wprowadzenie luzu zamiast prawdziwego porządku.

Spowodowało to doprowadzenie państwa Polskiego do takiego stanu, który uniemożliwia się uczciwe życie, a co za tym idzie obywatele są uwikłani w różne sprawy w celu uzyskania na nich haków co powoduje strach i brak logicznego myślenia.

Wykorzystywane są osoby bezdomne oraz więźniowie jako tania siła robocza do niszczenia ludzi za chleb. Poprzez odszkodowania można przejść na cały sektor szwalniczy, a przez media jako medium można przejść na dziedziny okultystyczne i programy telewizyjne promujące takie praktyki.

Według Starachowickiego Sądu i Prokuratury oraz Sądu w Toruniu wypłata odszkodowania za spóźnienie 12 dni może być nazwana jako nieracjonalne treści co może być użyte do wyprania pieniędzy miedzy krajami. Celem było zniszczenie Polski, a nowy lad jedynie w nazwie miał wyglądać na nową cywilizację. W rzeczywistości nowy ład niesie za sobą śmierć. Odniesienie się w mediach do jasnowidzów i kwestionowania przez nich spraw duchowych ludzi wierzących co do aniołów i objawień jako urojenia jest dowodem , że magia jest traktowana poważnie w przeciwieństwie do chrześcijaństwa. Może to mieć odzwierciedleni do przeszłości, aby obecnie palić ludzi wierzących przez okultystów w celu zamiany znaczeń. Powrót do starych praktyk określanych jako dobre bez wiedzy historycznej stanowi niebezpieczeństwo powrotu do zabijania dzieci. Tym razem potrzebnych do wytwarzania medykamentów w Nowym Ładzie. Proponowano nam zainwestowanie w nowe technologie i wynalazki medyczne na co nie wyraziliśmy z mężem zgody. Nie można sponsorować czegoś co szkodzi ludziom. Każdy ma prawo do życia i ochrony. Pismo Święte zawiera w tym zakresie nawet określenie, aby nie być zbyt sprawiedliwym, aby nie ginąć.

Powodem jest laska i zamiar serca, który bada Bóg. Wykorzystano spółkę córkę „:SOF-ART” Sp. z o.o. czyli Milenium Sp. z o.o., którą podmieniono na zakłady bukmacherskie i podstawiono na Galerie Milenium we Włocławku, gdzie dokonuje się podmiany rodziny tak samo jak w Radomiu i Poznaniu.

Stosując schematy podmiany imion i nazwisk mojego syna Adama Kornaszewskiego wystarczy podstawić pod Adama Wojtas, aby wytworzyć spadkobiercę po nas żyjących, a moje dzieci usunąć w celu zatarcia śladów.

Wykorzystano kabałę żydowską i powiązano 12 dni spóźnienia dostarczenia szat liturgicznych do Watykanu z 12 złotych za dostawę Autografonu do praktyk okultystycznych do nagrania duchów w przedwojennej Polsce, aby powiązać Polskę i Włochy przez kabałę.

Takim działaniem można powiązać auto biskupów wiozące bezdomnych i więźniów do cyrku, aby połączyć z nazwą jako autografon, aby przejść dalej na grafen jako wynalazek na Azoty S.A. w Tarnowie i połączyć Turynem przechodząc na media jako telewizja oraz wodę , gaz i energię elektryczną jako grupa energetyczna powiązana z ulicą Nad Kamienną 25 przez licznik Marmoroc-Polska Sp. z o.o. co połączono z użyczeniem nieruchomości przez moją mamę Filomenę Bochyńską po której zatarto ślad podstawiając Jadwigę Kaczyńską i inne.

W tym celu określono zainteresowanie W. Putin zakupieniem akcji przez Akron co prowadzi do dalszych praktyk okultystycznych w Rosji. Mnie i męża potraktowano jako bezdomnych i więźniów co wskazuje na odpowiedzialność Watykanu i Kościoła za taki stan rzeczy. Takie działanie znieważa moich nieżyjących rodziców i dziadków, których decyzję niepodważalne próbuje podważyć masoneria w Kościele katolickim wykorzystując swoje wpływy polityczne na instytucje państwowe w Polsce.

Kolejnym działaniem jest podstawienie pod naszego pełnomocnika Gustawa Schmidt w Szwajcarii pana Erik Schmidt właściciela grupy Alphabet skupiającej 26 firm w tym Google co łączy z alfabetem wykorzystywanym do wywoływania duchów i zastosowaniem grafenu w elektronice. Szybkość działania umożliwia dotarcie do całego świata a analiza treści wypływała z nowoczesnych technologii. Pan Schmidt jest kojarzony z grupą prezydenta Baracka Obamy co oznacza przejście na USA do Baku Rezerw Federalnych w celu pobierania pieniędzy w połączeniu z programem ECO.

Połączono wizytę w cyrku bezdomnych i więźniów z możliwością badań medycznych. Takie działanie umożliwia podmianę danych osobowych przez akta medyczne. Połączenie szopki w Starachowicach z poczęstunkiem i rozdaniem cukierków powiązano z rozdawaniem cukierków przez Straż Pożarną dla bezdomnych co oznacza poprzez kabałę potraktowanie Polaków jako bezdomnych i więźniów co obecnie połączono z zaproszeniem do cyrku jako więźniów. Stanowi to niefortunne połączenie ujawniając że bezdomni są traktowani jak więźniowie, a więźniowie traktowani są jak darmowa siła robocza dla elit. Uhonorowanie ich przez Watykan wizytą w cyrku jest manipulacją. Osoby dobrze sytuowane nie wiedzą czym jest chłód i głód podobnie jak osoby z ciepłych krajów o klimacie ciepłym jak stolica apostolska czyli osoby, które nie znają warunków w Polsce, a tym bardziej w Rosji. Można to zaobserwować przez zaproszenie do cyrku bezdomnych i więźniów co naszym klimacie jest w złym tonie. Pewien człowiek bezdomny który otrzymał ode mnie biblię i batonik w Kielcach powiedział, że jest głodny. Zaproszenie do cyrku nie zmieni położenia bezdomnych, a jedynie zadaje ból dla duszy. W Starachowicach znany był okulista doktor Schulz, którego powiązano z przewodniczącym PE panem Schulz. Dlatego cofnięto czas i dokonano podmiany osób łącząc z firmą męża Jerzego Kaźmierczyk, gdzie dorobiono gabinet lekarski i połączono z Birem Handlowym Nad Kamienną 25 . Dalszym przejściem jest przejściem na Champion później Cerafure na Francję , aby połczyć z wynajętym lokalem , gdzie obecnie jest apteka aby wykorzystać wytworzony bezprawnie dług do połączenia finansowaniem lekarstw czego prezydentem jest śmierć ludzi na których testowano lekarstwa.

Spółka „SOF-ART” SP. z o.o. jest podmieniana na Marmoroc-Polska Sp. z o.o na wiele sposobów aby dostosować zapis do akredytyw mojego męża Jerzego Kaźmierczyk , który jest okradany , gdyż wykorzystuje się jego akredytywy i weksle do ukrycia reaktywacji szkolnictwa jako Korpusu Kadetów przez Bank Technologii przez Krzysztofa Pazik podstawionego pod Krzysztofa Radziwiłł aby przejść na medycynę i podmianę danych osobowych ludzi.

Z tego powodu po cichu dokonuje się prywatyzacji NFZ łącząc ze szkolnictwem w tym w okresie wojny, aby przejść na finansowanie takich działań w Niemczech.

Opłacani ludzie wykorzystujący sprzedawane informacje przez służby wojskowe są potrzebni do stworzenia iluzji w celu zmiany historii zaplanowanej przez masonerię. W tym celu odwołuje się do zapachu jasnowidz jako atutu jasnowidza co jest zwykłym tropem dla psa. Tworzenie jasnowidzów jest potrzebne do manipulacji ludźmi, aby mieść uzasadnienie do tworzonej historii przez służby wojskowe. Skoro moich rodziców się obraża i naszą rodzinę tworzy się przestępcami powoduje to blokowanie finansowania państwa Polskiego ze środków naszej rodziny co powoduje konieczność ich zwrotu. Jeśli nie odwróci się Polska od oszczerstw i działań niszczących naszą rodzinę nie może być dalej finansowana co dotyczy również Kościoła katolickiego, który nie przyznał się do nasze rodziny. Kościół defrauduje pieniądze finansując cyrk i okultyzm.

Mądrość i prawda jest drogą, która daje możliwość widzenia spraw logicznie, a urojenia są określeniem stosowanym przez lekarzy psychiatrów oraz jasnowidzów, którzy mają ograniczoną wiedzę bądź są związani ze służbami wojskowymi i przez nich opłacani w celu zniszczenia godności chrześcijańskiej ludzi wierzących i mądrych jakimi byli dziadkowie i moi rodzice. Dowodem na poparcie moich słów jest zachowanie się sąsiadów na ulicy Bohaterów Westerplatte 1/1 , którzy mieli czelność zwrócić się pogardliwie do mojego nieżyjącego taty nazywając go awanturnikiem. Jest to poniżenie dla Polski , która odznaczyła tatę za działania na rzecz Polski, Kielecczyzny i Starachowic medalami. Pieniądze zasłoniły ludziom rozum. Kradzione pieniądze kiedyś się skończą, i pozostaje konieczność ich rozliczenia. Polska kontynuując swoją dotychczasową politykę podmiany naszej rodziny podcina sobie gałąź finansową na której się znajduje i prowadzi do wojny ekonomicznej. Nienawiść do rodziny carskiej jest zaprzeczeniem chrześcijaństwa na które powołuje się Kościół katolicki. Nie jesteśmy źle nastawieni do Kościoła katolickiego ale w Toruniu mąż Jerzy Kaźmierczyk właściciel depozytów carskich został skazany przez fałszywe zeznania świadków, którzy podali się za spadkobiorców carskiego mienia wykorzystując fałszerstwa prokuratury i sądu , instytucji państwowych, które od wielu lat uczestniczyły w kradzieży carskich depozytów. Zakaz prowadzenia przez męża firm zawarty w wyroku SO Toruń IIK 164/11 powoduje konieczność zwrotu carskich funduszy naszej rodziny zainwestowanych dotychczas w Polsce przez Skarb Państwa. Ukradziono moją nowo założoną firmę „IMPERATOR ROMANOW” podstawiając inne osoby pod moje dane osobowe, gdyż powiedziałam, że zatrudnię męża. Na nas są uruchomione wszystkie pieniądze czego dowodem jest wpisanie moich danych do Ksiąg Wieczystych bez moje siostry na Bohaterów Westerplatte 1, przy jednoczesnym wprowadzeniu na moje mieszkanie fałszywych spadkobierców.

W tym celu dorobiono nam innych małżonków, aby kryć matactwa przez fałszywe opinie psychiatryczne. Neguje się aniołów i moc Bożą promując wróżki i magię oraz zmysły psa co jest oszustwem służb wojskowych i zaprzecza logice.

Kościoły celowo prowadzą działania w celu ośmieszenia chrześcijaństwa w celu zakazania w przyszłości praktyk religijnych, które zamierzano zastąpić nowym ładem. W artykule nawiązano do zawiezienie osób bezdomnych do cyrku przez auto biskupa, aby odnieść się do próby mojego wywiezienia ze Starachowic do zakładu psychiatrycznego na zlecenie Watykanu.

Technika miała pozorować cuda co Pismo Święte określa jako fałszywe cuda. Takie działanie można przyrównać do czasów, gdy w Egipcie kapłani zajmowali się magią położyli węże, które zostały pożarte przez węża Mojżesza, który położył laskę od Pana. Okultyzm prowadzi do oddawania czci cudzym bogom czego Bóg nienawidzi i traktuje gorzej niż nierząd. Saul, gdy nie miał kontaktu z Bogiem poszedł radzić się duchów.

Powrót do pogaństwa to aprobata zła i niszczenie dobra, godności człowieka czyli uwstecznienie. Obecne działania służb zmierzają do zbierania haków na ludzi w celu wytworzenia sytuacji do ich uwięzienia, aby ukryć dotychczasowe działania służb w celu zrzucenia winy na niewinnych. Powiązano Uczelnię Łazarskiego ze sprawą w Toruniu podstawiając eksperta Edytę Zyśk, studentkę, aby połączyć z Adamem Pióreckim moim synem, gdyż uczęszczał do tej uczelni przed zmianą nazwiska na Kornaszewskich co wykorzystano dla byłego szefa BBN, który wykłada na tej uczelni. Dorobiono próby samobójcze dla męża co jest oszczerstwem i oszustwem w celu fabrykacji akt kryminalnych do zaplanowanych przez Skarb Państwa morderstw. Brak odpowiedzi na nasze pisma ze strony Watykanu niszczenie godności mojej rodziny jest wystawieniem Boga na próbę.

W Piśmie Świętym Księga Psalmów 22,8-9 jest napisane

Szydzą , ze mnie wszyscy, którzy na mnie patrzą, rozwierają wargi, potrząsają głową: <Zaufał Panu, niechże go wyzwoli, niechże go wyrwie, jeśli go miłuje>.”

Obecne brak działań papieża Franciszka wobec naszej rodziny przypomina zachowanie Faraona w Egipcie, który nie zamierzał dopuścić do uwolnienia ludu Pana obawiając się kto będzie pracował. Takie działanie w przeszłości doprowadziło do siedmiu plag egipskich, a obecny brak działania papieża Franciszka i tolerowanie działania służb wojskowych w Kościele katolickim, które opłacają działania bezdomnych i więźniów do niszczenia ludzi naraża Polskę. Przyczyną odniesienie się do Kościoła katolickiego jest fakt, że moi dziadkowie i rodzice byli jego członkami i wzorem do naśladowania.

Wykorzystano moją skradzioną córkę Anne Piórecką do podstawienia pod dane osobowe drugiej córki Marty Bochyńskiej pod którą podstawiono moją wnuczkę Wiktorię na Arabię Saudyjską przechodząc przez Apolonię Kuźbik z domu Mazurek i jej siostrę Czesławę Wojciechowską na Wojciechowice- koło Sandomierza, gdzie podstawiono dane do ślubu moich pradziadków ze strony mojego ojca. Podstawiono w to miejsce sędziego Huberta Wicik pod księdza Huberta Czumę z Radomia, który pozorował Rurykowicza. .

Na koniec przytoczę słowa na temat mądrości z Pisma Świętego

Mądrość Syracha 7,-8

Bezrozumni ludzie jej nie posiądą i nie będą jej widzieli grzesznicy. Daleka jest od pychy , a kłamcy o niej nie przypomną sobie”

Księga Psalmów 28,

Przypomną sobie i wrócą do Pana wszystkie krańce ziemi, i oddadzą mu pokłon wszystkie szczepy pogańskie, bo władza królewska należy do Pana i on panuje nad narodami.”

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Brunon.jpg

Gazeta0001.jpg

 

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s