Eksperymenty medyczne na moim dziadku i taki plan dla naszej rodziny

Brunon 1925

Starachowice 18.01.2016

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk
zamieszkali:
ul. Nad Kamienną 25
zameldowanie
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice
POLAND

Prezydent Rzeczypospolitej
Pan Andrzej Duda

Eksperymenty medyczne na carskiej rodzinie ukrywane przez Watykan.

Kolejne pismo uzupełnia dotychczasowe informacje, które w całości dają obraz dzisiejszego świata i powodu dlaczego niszczona jest nasza rodzina. W mediach można było zauważyć kraj z którego pochodzi papież Franciszek jako miejsce , gdzie dokonywały się doświadczeń w laboratoriach ukrytych przez SS. Podano również , że przebywał tam Adolf Hitler. Z tego powodu odwołano się do związków rodziny Angeli Merkel z Adolfem Hitlerem. Niemcy wzbogacili się na wojnie. Eksperymenty medyczne na ludziach były stosowane w Obozach Koncentracyjnych.

Tajne operacje kontynuują je nadal przy zastosowaniu nowych technologii połączonych z programem ECO. To co mogło się stać korzyścią dla ludzkości w rękach bezbożnych ludzi staje się bonią przeciwko ludziom. W szkole podstawowej dokonywane były eksperymenty na chemii i fizyce. Jako młode dziecko widziałam sztuczkę z włożeniem do butelki jajka. Większość osób wie, że chodzi tu o ocet, który rozmiękcza skorupkę. Skład skorupki jajka był stosowany w bunkrach co powodowało nieprzemakalność. Doświadczenia na ludziach mogą spowodować zniekształcenia kości, co za tym idzie mogą powodować iluzję ludzi z kosmosu. W rzeczywistości jest to kontynuacja eksperymentów przez SS co połączono z okultyzmem dając wymiar magii. Aby to ukryć stosowane jest pozorowanie przez masonerię. W ostatniej fazie osoby, które udają wysoko postawionych będą tak zniszczone jak osoby, których pozorują. Obecna technika i ułatwienie życia powoduje brak analizy faktów i logicznego myślenia. Analizując fakty w mojej rodzinie można stwierdzić , że mój dziadek został poddany eksperymentom przez osoby z SS wewnątrz Kościoła katolickiego, gdzie mój dziadek ukrył się na początku po rewolucji w Seminarium w Sandomierzu i na koniec na Misji w Marly we Fryburgu. Można zauważyć , że otoczeni byliśmy służbami jako carska rodzina co spowodowało pełną inwigilację i naśladownictwo. Pani Ewa Eugster Jakubczyk w Szwajcarii poinformowała mnie na spotkaniu, że aloes wyleczył ją z bólu przez który dostała się do zakładu psychiatrycznego. W mojej rozmowie z psychiatrą mówiąc o tym zauważyłam zdziwienie pan doktor. Nic dziwnego ból kręgosłupa nie należy do zakresu leczenia psychiatry. Obecnie przy analizie sytuacji i zestawieniu faktów, gdzie potajemnie zamieniono dla mnie akta na mężczyznę mogę stwierdzić, ze nie przypadkiem pani Ewa mówiła do siebie jak do mężczyzny. Oznacza to , że podstawiono mnie również pod mojego ojca Józefa Bochyńskiego i dziadka o. Józefa Marię Bocheńskiego, gdyż widać to na nieruchomościach. Doszło do podstawienia mojego dziadka carewicza Aleksego Romanow pod Bruno Mazurkiewicza, a tą osobę pod mojego drugiego dziadka Franciszka Jana Mazurka czyli hrabiego Jana Tarnowskiego pod którego podstawiono pana Parys we Fryburgu na Misji w Marly. Analizując podstawienie pod mojego dziadka Franciszka Jana Mazurka jego matkę Katarzynę Krakowiak zamieniono na panią Zofię Radziwiłł. W celu zastąpienia Katarzyny Radziwiłł doszło do pozorowania tragedii jaką było zagłodzenie Zofii Radziwiłł na śmierć. Zamiana dziadka Franciszka Jana Mazurka na Franciszka Bocheńskiego oraz Franciszka Maksalon spowodowała kolejne podmiany co w konsekwencji doprowadziło do odizolowania o. Józefa Marii Bocheńskiego w końcu dni od społeczeństwa w celu doprowadzenia do zagłodzenia i wywołania reakcji bólowych, aby mózg zapamiętał ból. W tym wypadku może również chodzić o kręgosłup w celu podłożenia akt medycznych Ewy Eugster , która była nazwana panią doktor przez osobę, z którą mnie zapoznała. Pani Ewa Eugster podała również nazwisko i numer telefonu siostry zakonnej, która pracuje w domu starców w Szwajcarii, a która w razie potrzeby mi pomoże. Okazało się po dwóch latach, przy innej okazji, że miejsce, które mi pokazała jako widokowe przy domu starców prowadzonego przez siostry zakonne jest kliniką psychiatryczną, gdzie upozorowano, że znajduje się tym razem hotel w celu podpisania umowy. Wskazuje to na związek Ewy Eugster i Kazimierza Bani z tym szpitalem, gdzie znajduje się mózg dziadka Aleksego Romanow utrzymywany przy życiu.

Można przeczytać artykuły o długowieczności przy zastosowaniu techniki, a co oznacza, że ludzie mogą być traktowani jak roboty. Czasy komunizmu zabroniły mojemu ojcu potwierdzenie więzów rodzinnych co spowodowało podstawienie służb wojskowych za rodzinę i umieszczenie dziadka przez pozorowaną rodzinę na doświadczenia medyczne. Doświadczenia służą do naukowych badań , które pozwalają na pewnego rodzaju stwierdzenia jak zapamiętywanie bólu co oznacza, że takie metody stosowane są na ludziach. Nowoczesne leki mogą również zabić jak określany w mediach przypadek we Francji.

Francja jest miejscem , gdzie wytworzono dział spadku po carskiej rodzinie Romanow w 1923 roku co obecnie połączono z SS i synagogą szatana wykazując związek z kradzieżą gwoździa z drzewa krzyża Jezusa Chrystusa w celu prowadzenia praktyk okultystycznych przez SS. Nie jest przypadkowe, że wybrano Zofię Radziwiłł w celu podstawienia pod Romanow, którą zagłodzono. Takie działanie oznacza, że mój dziadek o. Józef Maria Bocheński również był zagłodzony w celu wywołania odpowiednich zachowań, aby dorobić opinie psychiatryczne. Być może podawane były pokarmy z dodatkami leków, które testowano, aby wytworzyć ból, który można stymulować elektronicznie. Z tego powodu potrzebna jest woda jako przewodnik, która jest promowana przez wiele osób co jest odniesieniem do wody jako chrztu. Zadłużanie mnie na fałszywe długi na media w tym na wodę ma podłoże w opłacaniu laboratoriów w tym również tego w którym znajduje się dziadek. Dowodem tego jest kradzież mojej firmy i moich danych osobowych wpisując jako spółka cywilna „IMPERATOR ROMANOW” czego nie uczyniłam. Celem jest wykorzystanie firmy dla SS w Kościele katolickim, aby finansować swoje zbrodnicze działania. W tym celu od lat co pewien czas są pokazywane afery , gdyż w Starachowicach była siatka wywiadów z całego świata. Taką aferą były afera pan Jagiełły. W jednym z wywiadów był on połączony z Waldemarem Maksalon , który był zaprzyjaźniony z mec. Jelonek co ma odniesienie do wywiadu i akcji przeciw dziadkowi o. Józefowi Marii Bochyńskiemu przez polską bezpiekę. Celem wykazania Zofii Radziwiłł z Romanow było nawiązanie do dwóch relikwii gwoździa z krzyża Jezusa Chrystusa. Jedną z daru papieża Marcina V przekazaną w 1424 , królowi Władysławowi Jagielle i jego żonie Zofii przechowywanym w skarbcu katedry na Wawelu, a drugą ofiarowaną przez cesarza Ottona III dla króla Bolesława Chrobrego łącznie z kopią włóczni Św. Maurycego w 1000 roku w Gnieźnie czyli tam , gdzie wywieziono urządzenia do produkcji Wod Gazowych mojego dziadka. Celem było zawłaszczenie przez Skarb Państwa, fabryki mojego dziadka Brunona Bochyńskiego i Centralnego Okręgu Przemysłowego dla Państwa Polskiego w celu sponsorowania komunizmu, aby ukryć SS w Kościele katolickim i to co się stało z dziadkiem. Doprowadzono do przekształcenia nazwy na Centralną Organizację Pozarządową, której celem w zamierzeniu było decydowanie o losach obywateli zamiast rodziny w celu ukrycia dokonania podmiany rodzin, których ciała miały należeć do rządu co jest połączone z Watykanem i Misją z Marly we Fryburgu przez Bank Watykański, w celu sponsorowania doświadczeń na moim dziadku.

W tym celu zawłaszczono męża Jerzego Kaźmierczyk spółki i manipulowano na nich, a męża oskarżono zakazując prowadzenia działalności przez 5 lat mimo braku działania na spółkach od 10lat. Oznacza to, że jedyna czynna spółka a męża w Szwajcarii miała być zagarnięta dla SS poprzez sprawę SO Toruń IIK 164/11 oraz podstawiono mojego teścia w miejsce mojego męża Jerzego Kaźmierczyk, aby przejść na Jana Parys na Misję we Fryburgu kolejno podstawiając Jana Tarnowskiego, Jana Lubomirskiego, Jerzego Lubomirskiego pod męża dane osobowe. Teścia podstawiono w numerze 419 czerwiec 2006 rok Wiadomości w Szwajcarii, gdzie wpisano Jan Kazmierczyk APE-CH, Terrassenweg 1A, 63-01 Zug nadane z 12Chemin des Falaises, CH – 1723 MARLY, Fribourg, Suisse. Jest to numer w którym znajduje się artykuł pt „Relikwia Gwoździa Świętego z Notre-Damew Paryżu dar Ottona III dla Bolesława Chrobrego w roku 1000?”.

Należy zaznaczyć, że klasztor na Św. Krzyżu był postawiony na pamiątkę chrztu Rusi dlatego na tysiąclecie nie przybył żadem biskup katolicki, ani władze Polski. Pogarda dla chrześcijaństwa jest dowodem na działanie komunizmu. Mogłam zauważyć próbę pozorowania podmiany grobu Św. Wojciecha na Św. Jerzego. W tym celu sfabrykowano w Końskich datę śmierci mojego ojca, który to błędny dokument odbił IPN po czym został sprostowany. Celem była podmiana daty śmierci 21.04.2007 roku na 23. 03. 1932 rok w którym urodził się. Podstawiono datę 23 kwietnia, aby odnieść się do męczeństwa Św. Wojciecha w 997 roku zamordowanego przez Prusów co ma odniesienie do sprawy w Toruniu prowadzonej przez SSO Wojciecha Pruss co miało doprowadzić do podmiany Jerzego na Wojciecha w celu zamordowania męża w 23 kwietnia, którego zamierzano podstawić pod mojego tatę Józefa Bochyńskiego i dziadka Józefa Marię Bocheńskiego czyli carewicza Romanow wcześniej Brunona Bochyńskiego podstawionego pod zagłodzoną Zofię Radziwiłł.

Włócznia Św. Maurycego była nazwana Św. Włócznią cesarstwa Niemieckiego. Św. Maurycy jest patronem Szwajcarii. Według analizy faktów można zauważyć, ze dorobiono opinię psychiatryczną dla mojego dziadka przez podstawionego lekarza co oznacza współpracę z SS, która trzyma kontrolę nad carskimi pieniędzmi w banku. Reaktywacja fabryk mojego dziadka w Polsce spowodowała podstawienie Centralne Organizacji Pozarządowej w celu przejęcia kontroli nad życiem naszej rodziny oaz decydowaniu o ich płci i okaleczeniu.

Dowodem na to są drobione akta psychiatryczne oraz dokumenty o uszkodzeniu ciała w sprawie 1Ds1001/14 , którego nie było a dowodzą, że mojego dziadka ciało zostało okaleczone w celu wywołania bólu do zapamiętania do dalszych eksperymentów medycznych. Z tego powodu w dokumentach Ko 336/13 zamieniono mnie na mężczyznę uniemożliwiając mi dostęp do sprawy twierdząc w sądzie, że mnie nie dotyczy, a w prokuraturze, że jest to moja sprawa. Oznacza to, że Polska Prokuratura i Sąd pracuje dla SS kryjąc przestępcze praktyki w Kościele katolickim i Watykanie, aby ukryć znęcanie się nad moim dziadkiem.

Próbowano to ukryć przez wpisanie przez prokuratora Grudniewskiego słów „nieracjonalne treści” nie podejmując nawet działań w stosunku do odebrania skradzionej firmy i ustaleniu kto tego dokonał. Nie ustalono również osoby z Warszawy która podała do Urzędu Skarbowego, ,że pracuje w Warszawie i posługuje się moimi danymi osobowymi.

Osoby, które myślą logicznie zauważyły skale problemu zadając jedno pytanie. Kim pani jest, że takie rzeczy się dzieją? Zdrowa myśląca osoba zauważy , że nie ma potrzeby kraść cudzej firmy przy założeniu jeśli nie stoi za tym drugie dno. Nazwa firmy „IMERATOR ROMANOW” daje jasny obraz, że ma być wykorzystana do sponsorowania dalszych doświadczeń na moim dziadku w Szwajcarii co oznacza, ze służby już się nie kryją w kradzieży i nie mają żadnych zasad. Brak reakcji papieża jest dowodem jego współudziału w doświadczeniach na moim dziadku o. Józefie Marii Bochyńskim czyli Aleksym Romanow. Celem jest utrzymanie mózgu przy życiu w celu utrzymania władzy Kościoła katolickiego nad prawosławiem i obciążenia Rosji za działania SS przez Watykan we współpracy z USA skąd wypłynęły okręty z bronią do zrobienia rewolucji październikowej. Rosja była wspaniale rozwijającym się krajem, którego bogactwa powodują samowystarczalność. Należy dodać, że włócznia Św. Mauritiusa ma inny wymiar, który jest nazwany wyzbyciem się pragnień.

Watykan doskonale zna prawdziwą rodzinę o. Józefa Marii Bocheńskiego, której nie dopuścił. Pokazanie mi rodziny Bocheńskiego jest dowodem przeżycia mojego skradzionego syna Michała Pióreckiego.

Kościół jest oparty na mocy co oznacza, że są prowadzone celowe działania do zabicia ducha, aby lud Boży nie miał mocy Bożej, ale kierował się duchem zwodniczym, który przy końcu życia ich zabije, gdyż zło rodzi zło a odstępstwo odstępstwo. Dotychczasowe nasze działania dowodzą, że doświadczenia na mózgu dziadka zależą od papieża Franciszka z tego powodu jest próba zrobienia z ludzi niepoczytalnych, aby zabrać im możliwość obrony i zmusić do eksperymentów pozorując leczenie. Oznacza to, że mój dziadek o. Józef Maria Bocheński czyli Aleksy Romanow jest więźniem Watykanu.

Odniosę się jeszcze do nazwiska Arendt, które jest wymienione w Gazecie Starachowickiej numer 4(84) z 1994 roku strona 5, gdzie widnieje nazwisko Arendt jako osoby powiązanej z generałem Sorden i hr. de Moulin jako organizatorami wywiadu niemieckiego na terenie Polski. Nie przypadkowo umieszczono w Księgach Parafialnych nazwisko Arendt w miejscowości Kaczka co ma odniesienie do nazwiska Kaczyński oraz symbolicznie odnosi się do legendy o kaczce z Sandomierza, która przypłynęła do Iłży. Celem było odniesienie się do Sandomierza, gdzie dziadek się ukrył oraz ulicy Muzyki w Iłży, którą powiązano z Ewą Cichocką i Restauracje Rycerską, aby podmienić historię w celu ukrycia mojej rodziny oraz doświadczeń medycznych na moim dziadku w Szwajcarii co zaplanowano przez Watykan dla całej rodziny. Przerwanie znęcania się nad moim dziadkiem Aleksym Romanow zależy tylko od papieża Franciszka, który posługuje się środkami finansowymi naszej carskiej rodziny uzależniając cały świat według programu pozorującego chrześcijaństwo bez miłości, którą to zamierzano zastąpić nierządem. Badania nad moim dziadkiem Aleksym Romanow są kontynuacją badań niemieckich nad Wunderwaffe. Efekty tych badań zastosowane w medycynie to poruszanie bioprotezami w miejscach utraconych kończyn myślą. Oznacza to, że moje wnuki są wykorzystywane jako wojsko mające właściwości telepatyczne przez eksperymenty medyczne. Litera zabija , a Duch ożywia, Duch pochodzi od Jezusa Chrystusa, którego Żydzi nie uznają jako syna Boga co powoduje niszczenie chrześcijan przez Żydów w Kościele katolickim. Należy tu wspomnieć, że straże przy grobie Jezusa Chrystusa były przekupione, aby nie została ujawniona prawda, że Jezus Chrystus zmartwychwstał. Jeśli ktoś sądzi bez miłości bez miłości będzie osądzony, jeśli się Żydzi nie nawrócą będą potępieni, gdyż z uczynków zakonu nikt zbawiony nie będzie. Uczynki wypływają z wiary. Kto nie dba o własny dom wyrzekł się wiary i gorszy jest od niewierzącego z tego powodu jestem zdecydowana bronić godności naszej rodziny. Eksperymenty na moim dziadku Aleksym Romanow nie mają nic wspólnego z wiarą, ani z Bogiem. Żadne relikwie nie pomogą, jeśli ktoś zamierza czynić zło. Przebaczenie jest tylko wówczas, gdy jest chęć poprawy.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s