Wojna Religijna Watykanu

Starachowice 17.01.2016

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk
zamieszkali:
ul. Nad Kamienną 25
zameldowanie
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Prezydent Rzeczypospolitej

Pan Andrzej Duda

Kradzież dzieci carskiej rodziny w celu przejęcia kontroli przez Watykan nad Cerkwią.

Reformy papieża Franciszka jako Lebensraum Kościoła katolickiego.

Od lat zaplanowano eksterminację naszej carskiej rodziny, która sponsorowała Państwo Polskie. Z tego powodu wszystkie akacje i działania były podporządkowane określonym planom, które były skierowane do zawłaszczenia mienia i eliminacji naszej rodziny przez kradzież dzieci w celu zabicia ducha w narodzie. Z tego powodu w Związku Zawodowy Solidarność podmieniono dane mojego taty Józefa Ludwika Bochyńskiego. Stanowisko Lecha Wałęsy po wygranych wyborach było sprzeczne interesami Polski. Dowodem tego jest poparcie pana Józefa Oleksego. Moi rodzice żałowali, że głosowali na Lecha Wałęsę. Pan Józef Oleksy były podstawiony pod mojego tatę Józefa Bochyńskiego syna Aleksego Romanow. Można było zauważyć uroczysty pogrzeb pana Józefa Oleksego w asyście biskupów, którzy nie przybyli na pogrzeb mojego ojca. Na pogrzebie mojego ojca Józefa Bochyńskiego było ponad 1000 osób, mimo że nie zdążyłam zawiadomić wielu osób. Mój ojciec był członkiem nadzwyczajnym AK. Na pogrzebie nie przybył żaden z biskup jak również nie przybyli biskupi na Tysiąclecie Św. Krzyża. Oznacza to, że katolicy nie kierują się miłością do innych wierzących w szczególności do prawosławia.

Car był głową Kościoła Prawosławnego, a nad nim jest Jezus Chrystus, który pełni władzę do dziś. Moich dwoje dzieci bez ich wiedzy i zgody znalazło się w Kościele katolickim porwanych po urodzeniu. Doszło do próby wykorzystania mojego pierwszego wyroku z zaskrzenia pana Krzysztofa Cybuch, który nie potwierdził, że pisał oskarżenie, ale zrobiła to inna osoba wykorzystując jego dane osobowe i grupę inwalidzką do podmiany na Krzysztofa Radziwiłł. Dokonano podmiany w dokumentach mojej tożsamości Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk w tym czasie Bożena Piórecka na mężczyznę i dorobiono fałszywe opinie psychiatryczne podmieniając sprawę zaskarżenia Bohdana Żakiewicz przez firmę Marmoroc-Polska Sp. z o.o pod sygnaturą Ko 336/13 na potrzeby Watykanu.

W tym celu zostałam okłamana przez sędziego, który poinformował mnie, ze nie mam możliwości prawnych się odwołać. Powodem tego była zaplanowana akcja polskiego wywiadu prowadzona jako Kwiatki Zwolskie przez Zwolińskiego , który podszył się pod zamordowanych prawdziwych Zwolińskich w obozie koncentracyjnym. Dalsza akcja to afera Żelazo w celu kradzieży mienia carskiego na świecie przez komunistów.

Uniemożliwiono mi obronę w celu podmiany akt na przyszłość pod moją skradzioną córkę Annę Marię Piórecka do Watykanu, Jest to obecnie widoczne w próbie dorobienia akt karnych dla mojej córki Anny Pióreckiej w celu jej skazania i uniemożliwienia wyjazdu z Watykanu, aby uniemożliwić jej powiedzenia prawdy co zrobiono z jej ciałem w celu wytworzenia dzieci z carskim DNA.

Z tego powodu wybrana została osoba Rzymie do podstawienia jej pod akta osobowe mojej córki Anny Pióreckiej łącząc ze skandalem seksualnym Watykanu. Pani Chaouqui określiła , że nie prosiła się do komisji watykańskiej, co oznacza zaplanowane działanie za zgodą papieża Franciszka i biskupów po których symbolicznie podstawiono pana Biskupa pracownika wodociągów w Starachowicach. Profil charakteru tej osoby jest ściśle dopasowany do mojego , gdyż określana byłam, że posługuje się biegle Pismem Świętym. Jednakże znajomość Pisma Świętego nie oznacza objawienia Ducha Świętego. Pismo Święte odnosi się również do wiary i obrony życia. Jesteśmy stworzeni na wzór i podobieństwo Boże, jesteśmy źrenicą oka Bożego, a kto niszczy źrenicę oka Bożego tego zniszczy Bóg. Oznacza to, że mamy obowiązek się bronić , gdyż więzienie w obecnym czasie może oznaczać śmierć, która miała doprowadzić do upadku wielu chrześcijan.

Apostoł Paweł zatrzymał próbę wymordowania więźniów, sam się uratował i wsz6ytkich z rozbitego statku na mocy objawienia Pańskiego. Bierność nie oznacza duchowości, ale posłuszeństwo dla Boga. Litera zabija, a duch ożywia, miłość zakrywa wiele grzechów. W mediach określono, że pani Chaouqui stwierdziła ,że Papież jest Bogiem na Ziemi co jest sprzeczne z Pismem Świętym, a można odnieść do Heroda, który przypisał mądrość sobie, a nie Bogu co doprowadziło do natychmiastowej śmierci poprzez zjedzenie przez robaki.

Z tego powodu moje akta Bożeny Bochyńskie-Kaźmierczyk pod nazwiskiem Bożena Piórecka miały zostać użyte dla pani Chaouqui i mojej córki Anny Pióreckiej. Natomiast wyroki dla mojego męża Jerzego Kaźmierczyk w SO Kielce IIIK 207/07 i SO Toruń IIK 164/11 miały zostać użyte dla mojego syna Michała Pióreckiego, moich dzici z pierwszego małżeństwa będących w rekach Watykanu.

Z tego powodu mąż Jerzy Kaźmierczyk został skazany i dorobiono próbę samobójczą, której nie było co może służyć dorobieniu akt dla Michała Pióreckiego i trojki moich dzieci, które wychowywałam przez Watykan. Powodem tego jest działalnć w Zakalcach Starachowickich służb wywiadowczych, które współpracują z Watykanem. Siatka wywiadowcza były tak gęsta, że Starachowice były nietykalne. Przykładem tego były dożynki , gdzie starachowicka grupa mimo naruszeń dyscypliny była nietykalna. Komornicy w e-sądach to nic innego jak siatka wywiadowcza dorabiająca długi do kradzieży carskiego mienia. Przykładem jest Pień-Kos co można pączyć z komórką szpiegowską z Berlina firma „Schenker i sk”, która zajmowała się sprzedażą kos prócz wywiadu i kolportowała bibułę. Szpiedzy znakomicie wiedzą co zrobili i zamieniają się w patriotów. Kolejną agenturą z Wierzbnika była Towarzystwo Akcyjne Sukiennej Manufaktury Leohardt w Wollker i Girbardt, która przekazywała kontakt do oficerów Polskich i była powiązana z firmą Bławat” ze Stanisławowa. Dzisiejsze wykopaliska łatwo zlokalizować przez osoby, które dokonały egzekucji kryjąc takie działania przez jasnowidzów. Odwołam się do Niemieckiego szpiega Max Arendt, który działam pod jako „Towarzystwo Niemieckiej Opieki nad Grobami Wojennymi” W artykule opisano, że planował zdobyć dokumentację Zakładów Starachowickich. Część dokumentów palono w Zakładach Starachowickich aby uprawdopodobnić , że ich nie ma przy jednoczesnym przekazaniu do Kancelarii Tajnej MON czyli jest w rękach Prezydenta Polski.

Banki zamieszane w proceder, aby przejąć materiały i pieniądze Towarzystwa Zakładów Górniczych w Starachowicach Spółki Akcyjnej miały uproszczoną sytuację , gdyż dominującym akcjonariuszem był Bank Gospodarstwa Krajowego, który posiadał 75% akcji co oznacza, że zawłaszczył akcje mojej rodziny i znajdujące się pieniądze na kontach w Szwajcarii. W artykule opisano , że w tym czasie funkcje prezesa Rady Nadzorczej pełnił gen. Górecki.

Spowodowało to podmianę na dyrektora Góreckiego POLMOT i jego żonę Adriannę z pochodzenia Włoszkę, którą zamordowano w Warszawie, aby we Włoszech wprowadzić spadkobierców. Z tego powodu akcje były przekazywane jako kapitał dłużny. Wiadomości przekazała Gazeta Starachowicka 26.01.1994 rok. Numer 4 (84) „W samym mieście, jak i okolicach tworzono siatki szpiegowskie, kierowane przez wybitnych speców wywiadu sowieckiego, niemieckiego a nawet czechosłowackiego”

Należy zaznaczyć, że sąsiadami przy ulicy Nad kamienną 25 wcześniej Pasternik 31 byli państwo Staniszewscy co łatwo połączyć z sowieckim szpiegiem Antonim Staniszewskim, którego podstawiono pod fałszywego Antoniego Bocheńskiego na Włocławek. Jest to powodem podmiany mnie na konkubinę męża Jerzego Kaźmierczyk. Spraw PC 44/14 z Tomaszowa Mazowieckiego o chorobie psychicznej żony została połączona z listą podejrzanych o szpiegostwo w artykule jako 44 osoby siatki szpiegowskiej przy jednoczesnych wszystkich opiniach zdrowych. Gazeta Starachowicka nr 4 (84) 1994 rok strona 5 co jest dowodem współpracy Kościoła katolickiego z sowieckim wywiadem.

Dokonano połączenia agentów wywiadu Władimira Wiatrow z Konradem Wiatrowskim podstawiając Władimira Putin na Miedzną Drewnianą 244 co połączono z Bohaterów Westerplatte 1/1 wstawiając kolejnego agenta Siewiernego, aby wstawić Mieczysława Siewierskiego męża zmarłej Hanny Siewierskiej z domu Kowalskiej wprowadzając Hannę Kasprzyk, która prowadzi dom dziecka. Na Facebook przysłano do mnie zdjęcie mojej skradzionej biblii w okładce skórkowej położone na osobie bezdomnej z włosami przypominającymi moją matkę. Na biblii leżał sznur. Zdjęcie jest tak wymowne, że nie potrzebuje komentarza.

Określano, że pan Wałęsa jest synem pana Lejby co można powiązać z kontrwywiadem pana Lideckiego , o nazwisku prawdziwym Jakub Lederkremer syn Lejby i Basi urodzony 9.02.1901 zamieszkały w Lwowie. W Lwowie urodzili się rodzice Ernesta Bochyńskiego co oznacza wykorzystanie jego akt dla wywiadu. Pan Lech Wałęsa został podstawiony pod Bolesławę Bochyńską moją babcię , gdyż była to Maria Romanow i zastępowała prawdziwą moją babcie księżną Lubomirską zamężna z Aleksym Romanow. Z tego powodu sprzedano ziemie w Szwajcarii dla Niemiec przez Lecha Wałęsę wstawiając fałszywych spadkobierców. Z tego powodu powstał pseudonim Bolek od Bolesławy Bochyńskiej, której dane matki podmieniono w Starachowicach z Marianny na Marcjannę przez szpiegów, którzy zamierzali oskarżyć o szpiegostwo rodzinę mojego obecnego męża, której dane wykorzystano dla medialnych osób jak Wiatrow dla Cezarego Wiatrowskiego pod którego podstawiono Cezarego Tkaczyk prezesa SSE Starachowice co kryje kradzież carskich pieniędzy przez strefę ekonomiczną .

Moje dane podstawiane są przez wywiad do Warszawy do firmy Green Baum, aby nawiązać do agentury kieleckiej firmy fotograficznej „Moderne” (właścicielem był Green Gras). Moje dokumenty w IPN wkładki paszportowe były opatrzone pieczęcią ściśle tajne co oznacza, że trzeba trzymać pod zamknięciem jako materiał do walki ze szpiegami. Z tego powodu zamierzano podmienić naszą rodzinę na szpiegów, których podstawiono pod mienie carskiej rodziny z którymi współpracuje Kościół katolicki dzieląc się kradzionymi pieniędzmi.

Zdjęcia Józefa Piłsudskiego można było zobaczyć przed Pałacem Biskupim w Kielcach co połączono z Sosnowcem przez przedwojenne fotografie, które z pewnością posiadały agenturalne firmy. Zamierzano podmienić firmę fotograficzną na moją siostrę Beatę Idziak, której męża rodzina miała zakład fotograficzny miała w Katowicach. Dokonuje się podmiany osób w rodzinach i wykorzystuje przez służby. Wystarczy podstawić Lejba Kohne i Barbarę Bochyńską, której męża Jerzego podmieniono na Małachowskiego, aby zauważyć w jako sposób zamienia się na młodsze pokolenie szpiegów. Wykorzystano dzieci z domu dziecka, aby uniemożliwić im obronę i zmusić do współpracy i akceptacji takiej sytuacji. Służby dostały się do Kościoła katolickiego , który do czasu papieża Leona XIII do papieża Jana Pawła II walczył z masonerią przeciw New Age – „Nowa Religia” co obecnie zostało pochłonięte przez Kościół katolicki mimo ostrzeżeń przed rytem szkockim cechem rzemieślniczym. Jest to określane jako świecki humanizm. Dziś pochłania Kapitał Ludzki rzeszę obywateli co powodu katastrofę narodową, gdyż opiera się na pogaństwie. Przerobiono mnie na pannę z dzieckiem, aby odnieść się do znaku panny z jakiego była moja mama Filomena Bochyńska hrabina Tarnowska herbu Leliwa, aby nawiązać do Marii z dzieciątkiem na księżycu, którą próbowano zastąpić królową nieba, której wylewano płyny jako pogańskiej bogini. W magazynie Słowo dziennik katolicki nr 10 17-18-19- grudnia 1993 roku opisano recenzję książki na stronie 22 „Szatan jest ich bogiem” artykuł „ Kościół a masoneria”. Książkę określono jako polecenie lektury da wierzących. W Kościele Zielonoświątkowym nie wolno było mówić o masonerii, a rozdawane ulotki nawiązywały do treści sprzecznych z przekonaniem, gdyż wykazywały absurd poświecenia własnego dziecka w zamian za uratowanie autobusu ludzi. Bóg oddał swojego syna za nas jako ofiarę nieskazitelną , abyśmy żyli, ale nie nawiązuje, abyśmy narażali życia członków rodziny, gdyż po to posłał syna na świat, abyśmy przeciwstawili się złu i dał nam moc. Powrócę do Św, Pawła, który uratował nie tylko siebie, ale i wszystkie osoby na statku.

Oddanie życia za innych jest indywidualnym wyrażeniem zgody czego przykładem jest Maksymilian Kolbe. Liga Polskich Rodzin nawoływała do wyroku śmierci czemu się sprzeciwiłam, gdyż sądy nie mają nic wspólnego ze sprawiedliwością, a wykonują zlecenia polityczne. Wiele osób straciło życie za czasów komunistycznych, a obecnie w stosunku do nas są kreowane wyroki aby wytworzyć windykacje z carskich depozytów.

Można odwołać się do artykułu tego samego magazynu strona 14 „Komu życie -komu śmierć”, gdy skazywano ludzi na śmierć co pamięta Warszawa. Komórki te w wymiarze sprawiedliwości istnieją do dziś. Znana sprawa to skazanie na śmierć gen. „Nil”.

Połączenie służb wywiadu z informacjami z Kościoła katolickiego i biznesem doprowadziło do kradzieży carskiego mienia i próby zniszczenia prawosławia. W artykule Gazeta Starachowicka z dnia 26.01.-2.02.1994 str 1-2 jest napisano o księdzu prałacie Stanisław Pindera , który doprowadził do wejścia Gerdy do Starachowic. Jest to ksiądz powiązany z Misją w Marly podlegającą bezpośrednio pod papieża, który to decyduje o życiu i zdrowiu moich skradzionych dzieci narażając życie całej naszej rodziny w imię utopii Lebensraum.

Z tego powodu Stanisław Pikul podstawiony został pod firmy męża Jerzego Kaźmierczyk został podstawiony pod Stanisława Pinderę księdza biznesmena , a mgr inż. Eugeniusz Majchrzyk został podstawiony pod Eugeniusz Podczaskiego nieżyjącego jako żyjącego.

Próba podstawienia Gerdy na Radom dotyczyła podstawienia fałszywej linii Bochyńskiej na Radom co dziś jest widoczne. Pani Wiesława Główka współpracowała z Gerdą a jej syna Piotra Norberta Główkę Komornik wstawił na moje mieszkanie na ulicy Bohaterów Westerplatte 1/1. Obecnie zamierzano podstawić PLUS Bank co oznacza wstawienie służb wojskowych i pana Józefa Oleksego pod mojego ojca Józefa Bochyńskiego, a pana Lecha Wałęsę podstawiono za Bolesławę Bochyńska co spowodowało podmianę mnie na mężczyznę przez sąd. W tym celu Moją córkę Annę Piórecką zamierzano podstawić pod moje akta wytworzone przez SR Starachowice i skazać przez Watykan, aby ukryć faszystowskie metody stosowane przez Kościół katolicki porywający dzieci, aby osiągnąć cel zapisany w książce „Plan zagłady Słowian” Generalplan Ost autora Andrzej Leszek Szcześniak.

Oznacza to, że papież Franciszek współpracuje z wywiadem co spowoduje podstawienie Karola Wojtyły pod Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej Andrzeja Wojtyłę, aby przez akta medyczne dokonać podmiany co spowodowałoby wykorzystanie Andrzeja Dudy Prezydenta Polski do rozgrywek wywiadów podstawiając w Starachowicach pozoranta Andrzeja Dudę , który miał go zastąpić. Należy zaznaczyć, że Solidarność to nazwa loży masońskiej, a sprzedaż ziemi carskiej w Szwajcarii przez Lecha Wałęsę ujawnia rzeczywiste cele jego działania co nie jest możliwe do ukrycia, a ziemia w Szwajcarii podlega zwrotowi. W tym celu podstawiono moje dane osobowe na Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk pod adres Bohaterów Westerplatte 1/2A pod panią Danutę Gibalską, aby zamienić na Danutę Wałęsa. Dokonano podmiany akt rodziny pani Gibalskiej dla mnie i męża, aby podstawić akta tak wykreowane pod moją córkę Annę Piórecką do Watykanu, która jest w zakonie. Doszło do fałszywych windykacji przez Narodowe Fundusze Inwestycyjne, które ukryły kradzież męża firm traktując je jak carskie mienie i ukrywając kradzież poprzez instrumenty giełdowe do ukrycia prowadzonych operacji finansowych co powiązano z Małgorzatą Kabałą opisującą takie mechanizmy.

Zamierzano podstawić inną osobę pod moją twórczość wykorzystując mój pokaz w Kielcach na ulicy Żeromskiego co połączono z Sądem na ulicy Seminaryjskiej 12A, gdzie podmieniono akta rozwodowe podstawiając służby wojskowe i skazując męża w celu ukrycia kradzieży carskiego mienia przez windykacje jego spółek, które są traktowane jak carskie mienie. W tym celu zamierzano wykorzystać dorobione akta psychiatryczne dla naszej rodziny do podmiany historii w celu zamiany operacji Tennenberg osób w większości z listy gończej zgodnej z wykreowanym listem gończym przez Prokuraturę Toruń, która nie wzięła pod uwagę, że z mężem mieliśmy prawo pobytu w Szwajcarii i tam przebywaliśmy. Naszym gościem był Bohdan Żakiewicz, który wykorzystał nasze pełnomocnictwo do kradzieży naszego mienia rodowego.

Wracając do operacji Tenneberg wymordowano pacjentów szpitala psychiatrycznego Ciepielów co ma przejście na nazwisko Ciepielewska jako sąsiadów na ulicy Nowowiejskiej 29 obok państwa Niewczas w Starachowicach.

Zamieniono plajtę Spółdzielni SSM „Wanacja” w Starachowicach na udziały w Osiedlu Południe podmieniając spółdzielnię na ulicy Wojska Pilskiego, aby połączyć biznesy księdza Pindera z „SOF-ART” Sp. z o.o na ulicy Grzybowej 1, gdzie podstawiono gabinet lekarski w miejscu wynajmowanym od spółdzielni przez „SOF-ART”Sp. Z o.o. co powoduje, że osoby obce prowadzą działalność na nasze dane osobowe. Następnie spółkę połączono z ulicą Leśną 33 z Prokuraturą. Następnie licytację firmy „SOF-ART” Sp. z o.o. zamieniono na SOFT- ART Sp. z o.o. a teren Lipie Henryk Szyb gmina Brody Iłżeckie zamieniono na inny Lipnie gmina Biskupice, aby ukr kradzież carskich pieniędzy. Połączono Ministra Zdrowia pana Wojtyłę ze Zbigniewem Religą ordynatorem szpitala starachowickiego, którego podmieniono na kardiologa pana Religę, aby przerobić sprawy jako dzał spadku na szpitalu. Z tego powodu szpital starachowicki nie gł być wykończony przez 20 lat, a panią Jolantę Kręcką która była lekarzem dla pracowników „SOF-ART” Sp. z o.o. przeniesiono do Łodzi co łączy z siatką wywiadu, oraz Dariuszem Dąbrowskim , którego dane wykorzystano do podmiany mojej rodziny przez Kielce i Starachowice na Łódź w celu połączenia z Radą Naukowo Konsultacyjną w STAR SA. Działania te połączono z panem prof. dr hab.inż. Andrzejem Niewczas na Politechnice Lubelskiej w Starachowicach oraz prof. dr hab. inż. Ryszardem Andrzejewskim z Politechniki Łódzkiej oraz doc. dr hab. iż. Jerzy Szkoda z Wojskowego Instytutu Techniki Pancernej i Samochodowej, dyrektor Polskiego Banku Rozwoju Andrzej Ryznar co połączono z panem Polakowskim, który sprzedał dla „SOF-ART” Sp. z o.o. teren Lipie Henryk Szyb co połączono z Bankiem Rozwoju Eksportu przejętym prze M Bank, który podmienił moje dane osobowe w Łodzi.

Pan Andrzejewski geodeta dokonpodziału nieruchomości na ulicy Bohaterów Westerplatte 1, wpisując mojego nieżyjącego tatę Józefa Bochyńskiego jako żyjącego i zamieniono zniesienie współwłasności na dział spadku sąsiadów na mojej rodzinie. Dokonano podmiany mojej rodziny, a drugą żonę byłego ża panią z domu Niewczas podstawiono pod nazwisko Bocheńska, aby przejąć teren na Nowowiejska 29 i zamienić FSC w Starachowicach na FSC w Lublinie oraz BUS Man Sp. z o.o. w Poznaniu , gdzie dokonuje się kolejnej podmiany rodziny dla szpiegów wielu krajów przy udziale Kościoła katolickiego , gdzie kontrolę przejęły służby wojskowe. Wykorzystano weksel mojego męża Jerzego Kaźmierczyk dla wywiadu i podstawiono Aron La Pazz, aby ukryć reaktywację Zakładów Górniczych podstawiając Korpus Kadetów jako Zakłady Techniki Pancernej łącząc z Bankiem Nowych Technologii co połączono przez sprzedaż węgla i skład opału z drzewnego kryjąc produkcję czołgów podając nasz numer telefonu komórkowego do sprzedaży węgla w Szczecinie, którą to kartę zakupiliśmy przed dwoma miesiącami w sklepie na dawnym terenie dziadka dziś ulica Radomska. Finansowanie produkcji czołgowej obecnie modernizacji czołgów niemieckich zamierzano ukryć przez wykorzystanie akt pani Blidy do podmiany.

Niestandaryzowane Fundusze Inwestycyjne dokonują kradzieży carskiego mienia przez naszą ciągłą windykacje tworząc celowo długi przez sędziów pracujących dla wywiadu . Połączono Gerdę w Warszawie, która sąsiaduje z GBC Centrostal Bydgoszcz S.A. na ulicy Łopuszańskiej i przejęto zakupione firmy przez męża jako carskie mienie przez Skarb Państwa. Dokonano kabały i podmiany banku udziałów jako Bank Technologii. W artykule Narodowe Fundusze cześć pierwsza biuletyn Solidarność Świętokrzyska numer 200 z 1993 roku można przeczytać na stronie 2 artykułu Małgorzaty Kabała „to instytucje stanowiąc swoisty bank udziałów. Powstały one w rozwiniętych krajach zachodnich , gdzie bogate społeczeństwo szukało bezpiecznych lokat dla swoich oszczędności” . Można wykorzystać do podmiany przez kabałę Wacława Bocheńskiego na Bohdana Żakiewicz pozorując spadkobiercę , a nam i prawowitym służby wojskowe dorobiły fałszywe akta psychiatryczne niszcząc godność naszych rodzin.

Połączono kościelną Fundacje Zaopatrzeni Wsi w Wodę pani Marii Stolzman z interwencją tej posłanki w sprawie szpitala w Starachowicach , który został włączony do planu inwestycji centralnych co oznacza włączenie rządu do działów spadku na szpitalu łącząc z Kościołem katolickim, któremu rzad oddawał tereny mojej rodziny w celu ukrycia kradzieży i wymordowania mojej rodziny. Tygodnik Starachowicki numer 4 26.01.-1.02.1994 rok „Pieniądze na Szpital” str 1.

Połączono pomoc humanitarną W. Putin z Zakładami Starachowickimi i Konwojem Pokoju organizowanym przez Fundacje Humanitarną EQUIEIBRE, co dalej zostało połączone z kierowcami w OBR Henrykiem Borkowskim, aby dokonać podmiany na Henryka Nowek , którego żona Barbara z domu Borkowska była w rzeczywistości Burek. Celem było przejście na ulicę Borkowskiego i starą przychodnię oraz blok pielęgniarek. Obecnie przychodnia została zamieniona na Starostwo Powiatowe windykujące „SOF-ART” Sp. z o.o. na kolejne wytworzone pod-spółki. Pomoc była kierowana Sarajewa i Belgradu.

Działania Monarchii Papieskiej przeciwko Monarchii Romanow opartej na starodawnym rodzie Judy można przyrównać do zachowania Zakonu Krzyżackiego, który porwał córkę Juranta ze Spychowa. Każdy czytał lekturę i zna konsekwencje takiego działania co doprowadziło do Bitwy pod Grunwaldem. Dlatego wysłano komornik Zygfryda Nowak, który miał symbolizować historycznego Zygfryda który wręczył dwa nagie miecze. Cytuję „Holocaust” autor Andrzej Leszek Szcześniak str 21Hitler tak podsumował pierwsze wielkie zgromadzenie nowo powstałej NDSAP: „ Wzniecony został ogień, z którego żaru wytopiony zostanie miecz przywracający wolność niemieckiemu Zygfrydowi i życie narodowi niemieckiemu. Przeczuwałem, że nadciągającemu buntowi towarzyszy bogini bezlitosnej zemsty za zdradę 9 listopada 1918 roku. Cyt. „za H.Kardel, s.54-55” str 24 „w jednej ze swych pierwszych prac „Held oder Heileiger” proponował talmudyczną wizję uniwersalizmu: Chrystus jest tu tylko jednym z proroków, chrześcijaństwo skazane jest na zagładę i ma zginąć, narody Europy nie są zdolne do uratowania Europy i od nieszczęść może je uchronić tylko panowanie Izraela na ziemi.”

Do tego dodaję jeszcze autor wizję stworzonego przez Żydów współczesnego socjalizmu. W kolejnych swoich pracach Coudenhove-Kalergi wyznacza żydostwu specjalną rolę w misji kierowania Pan-Europą: jej „Przywódcami mają być Żydzi, ponieważ dobrotliwa opatrzność obdarzyła Europę Żydami jako nową rasą szlachecką z łaski Ducha[…]. Wyższość ich Ducha predystynuje ich do odegrania roli głównego czynnika w tworzeniu się szlachty przyszłości[…]. Europa zamiast niszczyć Żydów dokonała wbrew swojej woli drogą kunsztownej selekcji ich uszlachetnienia i wychowania do roli, którą mają spełnić w przyszłości jako naród- przywódca. Nic więc dziwnego, że naród ten, wyrwawszy się z uwięzienia gett, rozwija się w duchową szlachtę Europy. Tak więc w momencie , gdy szlachta feudalna rozpadła się, Boska opatrzność obdarowała Europę poprzez emanację żydostwa nową rasą z łaski Ducha[…] Żydostwo nie jest nową szlachtą, ale łonem, dookoła którego grupuje się duchowa szlachta. Tworzy się duchowa, miejska rasa panów” (R. Coudenhove-Kalergi, praktischer idealismus…, s.51-54; przedruk pracy Adelo 1922 roku, podkr-ALS).W nowej Europie mieli być Żydzi, a rządzonymi mieszkańcy eurazyjsko-neogroidalni lub zgodnie z określeniem autora , „ludy aryjskiego obszaru językowego”.

Można zauważyć realizację tego planu przy pomocy Kościoła Katolickiego, który poprzez gwałty moich dzieci oraz metodą in vitro dokonuje uszlachetnienia grupy panów na łonie moich dzieci co jest barbarzyństwem. Tylko prawda może wyzwolić i naprawienie szkody i uwolnienie tych dzieci, które mają prawi UE do poznania swych prawdziwych rodziców. Oznacza to, że Watykan łamie prawo co do moich dzieci i moich wnuków. Przybranie herbów przez Żydów jest dowodem kradzieży moich dzieci. Dzieci zostały zabrane bez ich woli ode mnie co oznacza manipulację nad kształtowaniem ich charakteru. Umieszczenie w zakonie łączy się z wymuszeniem posłuszeństwa. W przypadku naruszenia zasad zakonnych mogą być karani według reguł narzuconych przez dany zakon łącznie z wygnaniem. Powoduje to następstwo dokonanego już wcześniej przestępstwa przez Kościół katolicki na moich dzieciach i kontynuacji poprzez dalsze represje na nieświadomych swego pochodzenia osobach. Wybierane osoby do pozorowania nie zawsze znają przyczynę ich wyboru jak pani Chaouqui.

Papież jako Monarcha wypowiedział wojnę drugiej Monarchii Romanow w celu przejęcia pieniędzy do przejęcia prawosławia kontynuując działania od 100 lat prowadzane przez Kościół katolicki jako Lebensraum-przestrzeń życiowa czego dowodem było błogosławieństwo dla Adolfa Hitlera, który zamordował moją babcię w Kruszynie w 1932 roku.

Papież Franciszek nie ujawnił prawdy ukrywając faszystowską metodę wykorzystania dzieci cynicznie nazywaną wojną jądrową przez Władimira Putin. Plan zagłady Słowian” autora Andrzej Leszek Szcześniak str 22 „[…] Celem polityki niemieckiej na nowych obszarach Rzeszy musi być wytworzenie ludności niemieckiej jednolitej rasowo, a tym samym duchowo-psychicznie, jak również narodowo-politycznie. Z tego wynika, że wszystkie niezdolne do zniemczenia elementy muszą być bezwzględnie usunięte. […] Rasowo nam obcy rdzeń polski ma się utrzymać na niskim stopniu kultury.[…] Znaczna część rasowo wartościowych , ale z narodowych względów niezdatnych do zniemczenia warstw polskiego narodu, będzie musiała zostać wysiedlona na pozostały polski teren. Tu musi się próbować wyłączyć z przesiedlenia rasowo wartościowe dzieci i wychować je w starej Rzeszy w odpowiednich zakładach wychowawczych. […]”

Kradzież moich dzieci zamierzano ukryć przez sprawę pani Chaouqui, która w specyficzny sposób artykuł Onetu przedruk z”Guardiana” cytuję :

Papież jest nie tylko szefem państwa, lecz także przywódcą mojej religii, jest Bogiem na Ziemi. Dlatego jeśli uznają mnie za winną, to pójdę siedzieć, nie mam innego wyjścia.

W kolejnym fragmencie nawiązano do gwałcenia moich dzieci w celu uzyskania dzieci z carskim DNA przez podmianę tekstu cytuję fragment z Onet przedruk “Guardiana”

Balda przedstawia siebie jako ofiarę uwodzenia Chaouqui: duchowny nazywa teraz tę kobietę “tajną agentką” i broni się, że uczestniczył w wycieku tajnych dokumentów na jej żądanie. Oskarżona z kolei zaprzecza, jakoby kiedykolwiek uprawiała z duchownym seks i twierdzi, że samo podejrzewanie ją o to jest najbardziej absurdalnym pomówieniem, jakie kiedykolwiek słyszała. – To była przyjaźń, bliskość, zaufanie, ale nic więcej – mówi o swojej relacji z Baldą.”

W następnym fragmencie nastąpił fragment wypowiedzi papieża Franciszka cytuję wypowiedź papież z Onet za “Guardiana”

„Jednak wypowiedzi samego papieża nie zgadzają się z taką wersją zdarzeń. W listopadzie, podczas konferencji prasowej zorganizowanej w papieskim samolocie, Franciszek powiedział, że “popełniono wielki błąd” zapraszając Baldę i Chaouqui do watykańskiej komisji. – Sądzę, że nie rozmijam się z prawdą mówiąc, że to Balda polecał ją [Chaouqui] jako osobę dobrze obznajomioną ze światem relacji biznesowych – powiedział wtedy papież. – Pracowali razem, a gdy praca została wykonana, inni członkowie komisji zachowali swoją pozycję w Watykanie. Pani Chaouqui opuściła Watykan i słyszałem, że miała mi to za złe.”

W następnym fragmencie nastąpił fragment wypowiedzi pani Chaouqui kwestionującej wypowiedź papieża Franciszka cytuję wypowiedź z Onet za “Guardiana”

„Na co Chaouqui odpowiada, że nie zna powodów, dla których włączono ją w prace komisji w 2013 roku, i zaprzecza, jakoby sama o to zabiegała. – Jestem katoliczką, więc oczywista sprawa, że jeśli wzywa mnie papież, to nie zadaję dodatkowych pytań – stwierdza. – Popełniłam błąd. Nie powinnam była tego robić [dołączyć do komisji]. Należało zadać sobie wtedy więcej pytań i zastanowić się nad tym, co to wszystko dla mnie oznacza z prawnego punktu widzenia. Byłam przecież obywatelką Włoch zajmującą się sekretami innego państwa, a to nie taka prosta sprawa.”

Oznacza to, że zamierzano wykorzystać dokumenty wytworzone w SR Starachowice oraz SO Kielce na ulicy Seminaryjnej w sprawie IIIK 207/07 oraz w SO Toruń IIK 164/11 w celu połączenia ze sprawą Chaouqui , aby skazać moje dzieci Annę Piórecką i Michała Pióreckiego w celu podstawienia ich pod Oświadczenie Woli mojego taty Józefa Ludwika Bochyńskiego w celu zawłaszczenia carskiego mienia przez Watykan i zamordowania carskiej rodziny w celu wprowadzenia jednej religii. Celem tych działań jest ogarnięcie wojną całego świata. W tym celu były pełnomocnik zaskarżył męża Jerzego Kaźmierczyk a podmiana naszych danych przez błąd wstawiając nazwisko Kaczmarek stanowi dowód na współpracę z byłym ministrem Przekształceń Własnościowych panem Wiesławem Kaczmarek pod którego podstawiono Wiesława Maksalon. Natomiast Lecha Wałęsę i Lecha Pilarskiego podstawiono pod Lecha Polakowskiego, który sprzedawał dla „SOF-ART” Sp. z o.o. teren Lipie Henryk Szyb, gmina Brody Iłżeckie.

Podstawiono leśniczego Bogumiła Dąbrowskiego , pod starostę Marka Bogumiła, aby przejść na Opatów i Brody Iłżeckie łącząc ze Starachowicami. Podstawiono szereg osób pod leśniczego pod którym ukrywał się mój dziadek Aleksy Romanow jako Brunon Bochyński. Gazeta Starachowicka 1994 rok.

Obecna policja podobnie jak dawna bezpieka dorobiła dokumenty kryminalne na nazwisko Bocheńska zwielokrotniając moją osobę przez pomyłki pisarskie. Celem było dorobienie akt dla bezpieki brakujących w IPN , które dokonywało fabrykowania dokumenty na mojego dziadka ukrywającego się w Kościele katolickim pod nazwiskiem Józef Maria Bocheński. W dokumentach SB na temat jego życia było 108 kart w tym informatorzy jak Jelonek i Kowalski co można odnieść do mec. Jelonka współpracującego z Waldemarem Maksalon. Jest to widoczne w artykule Krzywe Lustro. Sprawa otrzymała kryptonim „Kat” potem „Katolik” i numer w rejestrze MSW 5472. Wykrzywiano jego wiarę i nastawiano źle ośrodki chrześcijańskie, które poszły za nurtem komunizmu co obecnie widać w Kościele katolickim , który po śmierci dziadka ma w szeregach dużą ilość szpiegów, którzy pracują nad wykrzywianiem wizerunku mojego dziadka i rodziny. Odwołam się do czasopisma Wiadomości numer 416 z marca 2006 roku wydawane przez Polskie Duszpasterstwo Katolickie w Szwajcarii.

Str 13 cytuję „W dniu 27 maja 1955 roku wydano postanowienie o założeniu sprawy agenturalnej na osobę przez Sekcje I Wydział III, Departament VI Komitetu do spraw bezpieczeństwa Państwa. W aktach powtarza się oskarżenie o „szpiegostwo watykańskie”. Przywołany jest fakt, iż Bocheński pełnił funkcję rektora Polskiej Misji Katolickiej w Szwajcarii, że prowadzi ADOK, tj Arcybiskupi Ośrodek Dokumentacji dla Spraw Kościoła w Polsce, że współpracuje z radiem Wolna Europa, udziela się jako ekspert w RFN-ie (Ostcolege w Kolonii) oraz , że jest rzeczoznawcą do spraw Komunizmu w RPA. Ponadto Bocheński przed Sądem RFN-ie uzasadnił delegalizację Komunistycznej Partii Niemiec. W roku 1960, kapitan Streja w ściśle tajnym materialnym napisał, że Bocheński to zdecydowany antykomunista, który walkę z komunizmem uważa za swój cel życiowy. W artykule jest napisane, że dziadek był w Polsce w latach 45-47. Należy zaznaczyć, że mój syn Adam Kornaszewski rozwiódł się z Agnieszką z domu Krześniak, która wyszła ponownie za mąż za pan Janiszewskiego i tam jest moja wnuczka Wiktoria Kornaszewska co oznacza wykorzystanie jej danych dla majora Janiszewskiego. Cyt „ W notatce z 27 lipca 1970 roku major Janiszewski stwierdza, że Bocheński to wybitny specjalisty ideowo-politycznego zwalczania ideologii komunistycznej, że rządy RFN-u i RPA korzystały z jego usług jako rzeczoznawcy od międzynarodowego komunizmu, że Bocheński to zażarty wróg ZSRR, który walkę z komunizmem uważa za świętą. Moje dokumenty o wyjazd do Afryki z mamą, spowodowały podstawienie służb i Wiktorii Hall Kornaszewskiej powielonej na RPA co spowodowało kradzież dziecka Wiktorii Kornaszewskiej przez służby, aby wykazać DNA dla pana majora Janiszewskiego, który wiedział kim był mój dziadek ukrywający się w Szwajcarii.

Historia tworzy się teraz i w Polsce. Osoby, które cenią prawdę i piszą pamiętniki zapisując fakty mogą zauważyć w jaki sposób permanentnie naruszana jest prawda. Ostatnim elementem podmiany miało być wielkie oszustwo dokonane przez tajne stowarzyszenia, które znają prawdę, gdyż mają dostęp do prawdziwych informacji i wiedzą kim byli moi rodzice. Takim oszustwem jet „Kod Leonarda da Vinci”-linia krwi. Jest to wykreowana historia pod zaplanowaną podmianę mojej rodziny ponieważ podstawiono E Braun kochankę Adolfa Hitlera pod dane mojej babci księżną Lubomirską dlatego mój ojciec by podawany do chrztu przez grupę „Zofia” po spaleniu jego matki w Kruszynie w 1932 roku. Da Brown miał dostęp do tych informacji i planów masonerii o podmianie Magdaleny Bochyńskiej obecnie Jarczyk pod Marię Magdalenę poprzez podstawienie mojej siostry Beaty Marii Idziak z domu Bochyńskiej jako Marii Tarnowskiej. Celem było uzyskanie DNA z Judy, aby podstawić linie Jezusa z Magdaleną wykorzystując do tego celu DNA moich dzieci i wnuków. Wiktoria Kornaszewska z rękach majora Janiszewskiego miała ukryć podmianę mojej rodziny zamieniając bieg historii na teorię Darwina przy pomocy służb wojskowych w Kościele katolickim i pana majora Janiszewskiego.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s