Kolorowe Kredki

Wspomnienie o Józefie Ludwiku Bochyńskim [Page 1]

Starachowice 22.01.2016

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk
zamieszkali:
ul. Nad Kamienną 25
zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Prezydent Rzeczypospolitej
Pan Andrzej Duda

Cenne dane osobowe emigrantów jako depozyt dla europy

Wszystkie starania instytucji próbujące usunąć błędy są jedynie ukryciem prawdziwych intencji jak oszukać system, aby dalej kraść carskie mienie. Z powodu przekazania dla mnie Bożeny Bochyńskiej-Kaźmierczyk i Jerzego Kaźmierczyk dziedzictwa rodowego rodziny carskiej przez moich rodziców Filomenę i Józefa Bochyńskich jesteśmy zmuszeni do dalszych wyjaśnień. Celem moich działań jest wyjaśnienie spraw, aby rząd polski przestał robić z nas osoby chore psychiczne, a z męża mgr inż. Jerzego Kaźmierczyk oraz obecnie mojego syna mgr inż. architekta Jakuba Pióreckiego z którego zamierano zamienić na niańkę, aby pasowało do komunistycznego programu, którego efektem jest bar MIŚ w Starachowicach odwołując się do filmu.

Można zauważyć, że Bank Pocztowy S.A. ma system, który nie powinien być dopuszczony do standardów europejskich, gdyż stwierdzono, że system nie był wstanie umieścić mojego nazwiska. Powodem tego jest podmiana moich danych osobowych i męża w celu pobierania pieniędzy z naszych depozytów rodowych przez osoby nieuprawnione podające się za nas. Łatwo dojść do źródła patrząc na przepływy pieniędzy. Tajny system rządowy został udostępniony dla firm co spowodowało oszukanie uczciwych Polaków i zniewolenie narodu. W Banku Pocztowym S.A. okazało się, że moja karta była samoistnie aktywowana. Na wydruku widnieje mój mąż jako pierwszy, a ja za nim mimo ,że konto jest na mnie jako głównego właściciela. Powodem takiego działania jest ukrycie dorobionych fałszywych opinii psychiatrycznych i opieki w zależności od miasta. Dorobiono opinie psychiatryczną dla mojej córki Marty Bochyńskiej co było zaplanowane przy jej urodzeniu, gdzie w książce wpisano dauna co się nie potwierdziło. Natomiast ja entuzjastycznie nazwalam to cudem Bożym co jest zawarte w artykule prasowym. Procedura oszustwa trwa nadał i dorobiono w bankach dla mojej córki opiekę pozorując , że pobierane są pieniądze na chorą osobę w celu kradzieży depozytów naszej rodziny do których nikt nie ma prawa oprócz mnie i męża. Z tego powodu upozorowano w taki sposób wpis, aby wyglądało, że jest prawidłowy. W rzeczywistości jest drugie dno do kradzieży pieniędzy. Można zauważyć, że w Skarżysku-Kamiennej zamieniono mnie na moją córkę, której dorobiono chorobę dauna. Z tym, że w tym mieście przerobiono moją córkę Martę Bochyńską na siostrę męża Jerzego Kaźmierczyk również Martę pozorując nad nią opiekę przez brata czyli mojego męża. Takie działania dowodzą, że mąż ma opiekę nade mną . W Starachowicach natomiast można zauważyć , ze upozorowano mnie na moją teściową dorabiając opiekę nad synem czyli moim mężem Jerzym Kaźmierczyk w celu pobierania środków przez matkę na województwo łódzkie, a na świętokrzyskie przez siostrę. Dowodzi to, że z magistrów inżynierów robi się osoby chore psychicznie i podstawia się inne osoby do kradzieży pieniędzy wypracowanych przez te osoby uniemożliwiając im samym godziwe zarobki.

Dopracowane gadżety na prezenty stanowią zamiar pozorowana z jednej strony warsztatów terapii zajęciowej z drugiej strony upozorowano na wywiad na szkolenia snajperów. Ma to odniesienie do kształtowania psychiki już ich dzieci, które już zaplanowano zniszczyć.

Wykorzystano dane mojej mamy Filomeny Bochyńskiej w celu przerobienia na wiele sposobów aby wytworzyć wiele tożsamości. Jednym z nich nieopisywanym wcześniej jest wykorzystanie wprowadzenie mojej mamy Filomeny Bochyńskiej do Oriflame, w celu wytworzenia kolejnej linii genealogicznej podobnie jak FLP. System uchodźców miał ukryć podmianę danych osobowych przez dziedziczenie w sieci zamienione na działy spadku dla fałszywych spadkobierców. Są oni podstawienie pod byłe ofiary obozu zagłady „holokaustu” w celu zamiany Polaków na Żydów co często łączy się z katastrofami, aby ukryć pobierane pieniądze przez ubezpieczenia. Odniesienie się do wrogiej polityki W. Putin przez Polskę oznacza , że na rękę były bombardowania które prowadziły do zwiększenia migracji ludzi. Użycie słowa migracja oznacza, że świat został zamieniony w globalną wioskę i traktuje się migrantów jako obywateli danego państwa w nowym systemie 666.

Oznacza to, że zaplanowano przez MSW w Polsce podmianę danych naszej rodziny na emigrantów. Dlatego tworzone są złe warunki płacy dla naszych rodzin oraz niekorzystne umowy w celu umożliwienia podmiany osób. Powodem tego jest prawdziwe DNA carskiej rodziny co oznacza, że dobra płaca mogłaby doprowadzić do szacunku dla naszej rodziny co spowodowałoby zablokowanie kradzieży carskich depozytów i możliwość obrony dla naszej rodziny.

Polityka W. Putin zmierzająca do zakończenia konfliktu na Ukrainie jest dowodem, że Rosja może skorzystać z legalnych środków inwestowanych przez nas prawowitych właścicieli carskich depozytów na rozwój odbudowę naszych terenów w Rosji. Powoduje to zaprzestanie walki w Syrii i zmniejszenie fali uchodźców, których dane osobowe służyły do pobierania depozytów carskich na dane osobowe fałszywych spadkobierców jako kręgi co jest oszustwem. Wykorzystano moją wnuczkę Wiktorię Kornaszewską do programu dostaw paliw i płynnego gazu. W tym celu gazownia w Starachowicach sfałszowała dokumenty po spłacie wszystkich rachunków po mamie Filomenie Bochyńskiej wpisując ponownie zadłużenie na mamę , które było pani Anity Frankiewicz, której wynajęłam mieszkanie po śmierci mojej mamy. Gazownia odesłała mnie do Kielc w celu wyjaśnienia umowy z dostawcą z Tarnowa, który został zamieniony na innego dostawcę w celu ukrycia kradzieży.

Cały system oparty na wymieszaniu kultur prowadził do zwiększania fali uchodźców przez bombardowania Wojsk Rosyjskich w celu zwiększania ilości uchodźców w Niemczech , gdzie zastawiono ziemie naszej rodziny pod kredyty z których pobierano pieniądze przez fałszywych spadkobierców wytworzonych w Łodzi. Pod tak wykreowane dane podstawiono Kazimierza Banię i jego syna architekta wykładowcę w Szwajcarii, którego zamierzano podstawić pod mojego syna Jakuba Pióreckiego co oznacza próbę dokonania zamachu na ich życie, aby podmienić akta medyczne wypadku syna Kazimierza Bani w Szwajcarii, który posługuje się również nazwiskiem Kugel.

Z tego powodu umowa pełnomocnictwa została sporządzona w Szwajcarii wykorzystując zapis księgowy, aby upozorować przeniesienie praw na pełnomocnika co jest oszustwem dokonanym w ZUG w Szwajcarii. Legalne użycie środków na odbudowę carskich majątków w Rosji powoduje zwiększenie zamówień dla krajów zachodu na nowe technologie, które powodują ożywienie gospodarcze na świecie i jest wyjściem z zapaści finansowej całego świata.

Zabieranie rzeczy wartościowych uchodźcom jest pozorowaniem, że są więźniami zakładów psychiatryczny do podmiany danych osobowych co jest standardowo wykonywane przez polskie sądy w stosunku do naszej rodziny. Ma to związek z utworzeniem depozytu przez Sąd Okręgowy w Kielcach w spawie IXKa280/12 na pokrycie zobowiązań firmy „SOF-ART” Sp. z o.o. w Lipie Henryk Szyb , którą zakupił Jerzy Kaźmierczyk w 2003 roku. Upozorowano mojego obecnego męża Jerzego Kaźmierczyk na byłego męża Dariusza Pióreckiego pozorując, że zmarłam robiąc dział spadku na mnie podstawiając dzieci i zamieniając dalej na Dariusza Dąbrowskiego, a pod dane osobowe moich dzieci podstawiono osoby z rządu. Powodem takie działania jest fakt, że rząd ma w rękach carskie depozyty, nad którymi obecnie przejął kontrolę PiS co oznacza, konieczność zwrotu mienia i przywrócenia dla nas kontroli. Z tego powodu sędzia Pruss stwierdził, że rodzina carska nie żyje a właścicielem depozytów jest Skarb Państwa. Oznacza to przejęcie systemu komunistycznego i połączenie programami z Kościołem Katolickim co spowodowało plan wymordowania naszej rodziny przez Rzad Polski , gdyż w systemie bankowym umieszczono moje dzieci w innych rodzinach, aby zatrzeć ślady po rodzinie po jej wymordowaniu. Jest to świadome działanie z premedytacją, gdyż mimo przejęcia władzy przez PiS dokonuje się podmiany awizo wystawianych niezgodnie z obowiązującym prawem. W tym celu dokonuje się podmiany awizo na stare druki , gdyż był monopol Poczty Polskiej S.A. aby wytworzyć wstecz windykacje przez sądy. W tym celu dorabiane były fałszywe opinie psychiatryczne, aby nikt nie mógł się odwołać czego przykładem jest Prokuratura w Starachowice, która odmówił wszczęcia postępowania nawet po kradzieży firmy i umieszczeniu moich danych przez obcą osobę jako spółka cywilna „IMPERATOR ROMANOW”.

Dokumenty w Sądzie są podmieniane i powielane na wiele tożsamości w celu wytworzenia wielokrotnych windykacji. Doszło do zamiany mojej córki Maty Bochyńskiej na Magdę w Kielcach, a w Starachowicach na Marię Bochyńską, aby podstawić obce osoby jak Magda Bochyńska z Katowic obecnie Magda Jarczyk oraz Magda Kozłowska.

Dokonano w przeszłości reaktywacji Wytwórni Wód Gazowych mojego dziadka Brunona Bochyńskiego przez Jerzego Brunona Bochyńskiego podstawionego pod mózg Brunona Bochyńskiego utrzymywany przy życiu w Szwajcarii. Rząd ukrył przez moim ojcem Józefem Bochyńskim reaktywacje fabryk dziadka Brunona Bochyńskiego czyli Aleksieja Romanowa pozbawiając mojego tatę dostępu do mienia mojego dziadka. Po uruchomieniu APE Umwelttechnik A.G w Szwajcarii za pieniądze mojego męża Jerzego Kaźmierczyk doszło do upozorowania śmierci mojego męża Jerzego Kaźmierczyk i mnie Bożeny Bochyńskiej-Kaźmierczyk w 2004 roku jeszcze pod nazwiskiem Bożena Piórecka i podstawieniu w to miejsce Jerzego i Barbary Bochyńskiej, aby ukryć reaktywacje mienia mojego dziadka Brunona Bochyńskiego. . Takie działanie doprowadziło do przejęcia kontroli nad firmami męża Jerzego Kaźmierczyk przez Skarb Państwa , który podstawił Barbarę i Jerzego Bochyńskich w nasze miejsce oraz Kanclerz Niemiec Angeli Merkel. Powoduje podważenie powagi spraw osądzonych, gdzie moja mama określiła, ze mój mąż Jerzy Kaźmierczyk będzie miał pieniądze s prawie SR Starachowice INs 956/09 po czym mama umiera i moje dane podmieniane są na Bożena Bochyńska-Kaźmierczak, a sprawa jest zamieniana na sprawę spadkową po moim dziadku , którą była zakończona dziesięć lat wcześniej i nie dotyczy kręgu spadkobierców, ale jedynie mojej babci i mamy, która była jedynaczką . Określenie, przez mamę Filomenę Bochyńską, że mój mąż Jerzy Kaźmierczyk będzie miał pieniądze było oczywiste, gdyż mój tata przekazał prawo do dziedzictwo rodowego dla mnie Bochyńskiej -Kaźmierczyk i męża Jerzego Kaźmierczyk co mama potwierdziła. Jest to dowodem, że spawa IIK 164/11 SO Toruń jest prowadzona bezprawnie, gdzie znieważono moich rodziców podważając powagę spraw osądzonych. W Gdańsku miało dojść do podmiany moich nieżyjących rodziców Filomeny i Józefa Bochyńskich na Barbarę i Jerzego Bochyńskich upozorowanych na carską rodzinę poprzez zamianę mojej córki Marty Bochyńskiej na Magdę w Kielcach przez podmianę akt medycznych i podstawienie Magdy Bochyńskiej z Katowic obecnie sędziny Jarczyk, której dane posłużyły do wykreowania w Mikołowie Katarzyny Bochyńskiej podstawionej pod Katarzynę Kaźmierczyk w Ostrowcu Świętokrzyskim w celu wykazania jednej rodziny Kaźmierczyk połączonej z Kaźmierczak w celu przejścia na książąt Radziwiłł. Za moich rodziców występowały osoby pozorujące z rządu, gdyż w samym jądrze znajduje się kapitał, zasoby ziemskie oraz ludzkie jako cyfra z podmienionymi danymi w celu tworzenia wirtualnej rzeczywistości. Młodzi ludzie nie mający doświadczenia oraz wyćwiczeni jak wojsko przez programy komputerowe wprowadziliby terror.

Boga miał zastąpić logos jako wiedza ludzka w celu kultu humanizmu oraz nauk ścisłych, logiki co powoduje poprzez zastosowanie geometrii kwiatki , w których znajduje się większość zasobów ziemi jako części wspólne w tym banki zarządzające programami. Aby obrazowo przedstawić wystarczy połączyć dwa koła

Kolorowe Kredki .jpg

Doprowadziło to do połączenia w systemie kwasu Faryzeuszy, który zakwasił Całe Ciasto przez wspólny element jakim są pieniądze. Wystarczy wyeliminować chrześcijan z Kościoła katolickiego, którzy jednocześnie nie są komunistami co spowoduje umieszczenie ich poza okręgiem czyli poza prawem. Takie działanie powoduje zawłaszczenie danych osobowych takich osób i eliminację ze społeczeństwa. Nie ma nic wspólnego światłość z ciemnością a pieniądze są korzeniem wszelkiego zła. Z tego powodu komuniści chodzą do Kościoła katolickiego, aby pozorować chrześcijan, do pobierania pieniędzy. W ten sposób niszczeni są prawdziwi chrześcijanie pozbawieni możliwości finansowania. Każde koło następne poprzez poprzez łączenie islamu, buddyzmu oraz religii balii powoduje początek niszczenia chrześcijaństwa jako Nowy Ład.

Komuniści określili, że władzy nigdy nie oddadzą co obrazuje ten schemat. Trzy punkty wyrażane w programach Kapitał Ludziki oznacza system dwójkowy jako 012 jedna prawdziwa osoba , a dwie kolejne mają fałszywe dane osobowe. W tym wypadku nas zastąpiono moimi wnukami w celu upozorowania prawdy. Szczelnie zamknięty system miał doprowadzić do tyranii opisanej w apokalipsie. Za Jezusa Chrystusa miał wystąpić Satis Saibaba, którego religię promuje Łódź. Główna siedziba tej grupy jest na Bali , gdzie wyprowadzono ogromny majątek w celu dokonywania działów spadku. W systemie odwołano się do praktyk na Balii, gdzie jedno z małżonków po śmierci drugiego było palone żywcem w celu nawiązania do 1932 roku i spalenia mojej babci księżnej Marii Lubomirskiej w Kruszynie przez grupę Zofii. Z tego powodu byłam na obserwacji w zakładzie psychiatrycznym w Łodzi, aby nawiązać do tej sekty parającej się okultyzmem oraz do pana Dariusza Dąbrowskiego , który ma rodzinę w Łodzi , a którego Sąd w Starachowicach zamienił na Bochyńskiego , a jego ojca zamieniono na Zygmunta Pióreckiego podstawiając Starostę. W tym celu Stanisław i Janina Pikul podali się za właściciela firmy męża Jerzego Kaźmierczyk, aby przejść na Tarnów do działów spadku przy udziale ZUS oraz na organizację Biznesmenów Pełnej Ewangelii, która spotykała się na Balii. Wykorzystała nasze dane osobowe w celu windykacji na składki. Góry Sowie mieściły tajemnicę Adolfa Hitlera oraz tajną organizację SS, „SOWA” jako symbol mądrości. Wystarczy zastosować wielokąt foremny aby wytworzyć formę płata plastra miodu, aby opisać na nim okrąg w celu wytworzenia wspólnych elementów do finansowania programów łącząc z Bankiem Technologii i Parkami Technologii nadając wspólną nazwę ECO.

Rząd jest przy sterze we wszystkich krajach łącząc jako UE i Unia Energetyczna w zależności od programów. Celem jest czerpanie z carskich depozytów wykorzystując moje dzieci i wnuki w celu wykazania właściwego DNA przypisując je do innych linii genealogicznych. W tym celu wytworzono fałszywe opinie psychiatryczne dla nas i przez błędy podmieniane mamy dane osobowe pozorując, że nie żyjemy wyeliminowani z systemu bankowego przez Kościoły umieszczając nas poza kręgiem. W ten sposób ma się zacząć wielki ucisk.

Doszło do wydania przez Bank Pocztowy S.A. kart bankomatowych na nasze dane osobowe dla obcych osób pozorując dla nas zagubienie i wypłatę odszkodowanie przez ING Bank Śląski dla podstawionych osób. W ten sposób z ING Bank Ślaski zginęło 18.000,- złotych z mojego funduszu emerytalnego na nazwisko Bożena Piórecka , gdyż wypłacono je dla mojego spadkobiercy wytworzonego w systemie bankowym. Oznacza to, że mnie okradziono i uśmiercono w systemie bankowy umieszczając mnie poza kręgiem.

W częściach wspólnych jako krąg spadkobierców znajdują się banki do finansowania wspólnych inwestycji sprzecznych z chrześcijaństwem. Dzieci umieszczono w rożnych rodzinach, które miały na celu wprowadzenie jednej religii aby uzyskać dostęp do kapitału i manipulacji ludźmi w różnych religiach.

W jadrze jako centrum dokonuje się rotacja służb upozorowanych na rodzinę. Powoduje to, że nikt nie ma dostępu z obywateli do faktycznych funduszy, które są naszą własnością. Wytworzono wersje katolicką i komunistyczną. Rodzina Bochyńskich podmieniła swoje dzieci na braci i siostry własnych rodziców wytwarzając kolejnych Bochyńskich, aby wprowadzić swoje dzieci do jądra. Kolejne tożsamości są tworzone za ich zgodą na podmianę. Obecnie doszło do podstawienia pana Andrzeja Dudy ze Starachowic podstawionego pod Prezydenta Andrzeja Dudę. Oznacza to dostęp do naszych carskich funduszy dla Prezydenta Polski Andrzeja Dudy. Wykorzystano z plotki z przeszłości , gdy byłam w pierwszym związku małżeńskim i nie rozumiałam wówczas zdarzeń, które tworzył Dariusz Piórecki, który zmienił nazwisko na Kornaszewski. Pod nazwisko Dariusz Piórecki podstawiono Dariusz Dąbrowski w Kościele katolickim. Z tego powodu doszło do naszego prześladowania przez władze, gdyż podstawiono za nas inne osoby na Warszawę podstawiając za nas spadkobierców udających naszą rodzinę. Podstawiono poręczenie Anny Pachowskiej z domu Pióreckiej dla mojego męża Jerzego Kaźmierczyk do fałszywych windykacji. Następnie pod wystawione poręczenie podstawiono dane mojej skradzionej córki w 1985 roku po urodzeniu Anny Pióreckiej, którą podstawiono jako spadkobiercę po moim obecnym mężu Jerzym Kaźmierczyk w Szwajcarii na firmie APE Umwelttechnik A.G w Zug. Działanie takie rząd ukrył przez wykorzystane Jerzego i Barbary Bochyńskich z Katowic podstawionych za mnie Bożenę Bochyńską-Kaźmierczyk i męża Jerzego Kaźmierczyk.

Przedstawiam skan zawiadomienia z Sądu, który podmienił Dariusza Dąbrowskiego na Dariusza Bochyńskiego VIK27/02 SR Starachowice , aby podmienić moją rodzinę oraz sprawę IIK 665/02 Dariusza Pióreckiego upozorowanego za mojego obecnego męża Jerzego Kaźmierczyk przez Sąd Okręgowy w Kielcach IIIK 2078/07. Upozorowano, że nie sprzedałam firmy „SOF-ART” Sp. z o.o wpisując Dariusza Pióreckiego pozorującego dział spadku co doprowadziło do kradzieży firmy „SOF-ART” Sp. z o.o. Za działania na spółce prowadzone przez Skarb Państwa oskarżono mojego męża Jerzego Kaźmierczyk przechodząc na jego prywatne mienie w celu przejścia na firmę PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk w Polsce w celu przejścia na Szwajcarię na APE UMWELTTECHNIK AG. Celem jest wyłączenie czynności życiowych mózgu mojego dziadka Brunona Bochyńskiego pod tożsamością ojciec Józef Maria Bocheński. Celem jest zawłaszczenie naszego mienia dla służb wojskowych Polski pod fabrykowane linii genealogiczne i niszcząc godność moich rodziców i ich zdanie, poza tym pomijając zdanie Rosji, która jest poinformowana. że rodzina carska żyje i mamy jedynie my prawo do dziedzictwa rodowego w linii cesarskiej i nie ma żadnego kręgu spadkobierców.

Moje pisma kierowane do Kancelarii Prezydenta Polskie są określane zwrotnie jako potwierdzenia odbiory z adnotacją sugerującą pomyłkę z zaznaczeniem, że nie mogę pokazać nigdzie potwierdzenia korespondencji z Kancelarii Prezydenta, co jest niezrozumiałe. Działanie takie prowadzi do możliwości przejęcia korespondencji w celu jej wykorzystania dla służb wojskowych z Warszawy bądź z Wrocławia lub Poznania gdzie tworzone są zadłużania dla rządu co ma związek z miejscowościami, gdzie w czasie II wojny światowej przebywał pan Kasner. Takie połączenie sugeruje, że rząd polski świadomie wykorzystuje rodzinę Kanclerz Niemiec Angeli Merkel. System jest tak ustawiony, że Prezydent Polski jest podstawiany pod naszą rodzinę co jest oszustwem prowadzi do dysponowana carskimi depozytami przez armię , która zamierza wymordować carską rodzinę. Bierność Prezydenta Polski Andrzeja Dudy jest przyzwoleniem na takie działania amii polskiej. Dodam tego jest przysłanie awizo z wskazaniem adresu In Post lecz nie na ich blankiecie, ale na dawnym blankiecie poczty polskiej wpisując ręcznie informację jako do Sądu przesyłki, obecnie dostarcza InPost a do męża zaginęła przesyłka na Poczcie Polskiej, przy jednoczesnym przysłaniu z Wrocławia fałszywych windykacji na męża a adres jego zameldowania stałego. Dowodzić to może, że do mnie przesłana przesyłka miła być wstecz podmieniana gdyż przerobiono mnie w systemie na mężczyznę do kradzież naszych depozytów a obecnie jest zamieniana aby w rezultacie dorobić oszustwo do Sądu, co jest widoczne na każdym kroku.

Można jeszcze odnieść się do jednej zasady jako podmiana danych osobowych przez automat, co jest widoczne w każdym oddziale Banku. System kreuje fałszywe dane w telemarketer a pracownicy nie mogą zmienić błędu, ponieważ idzie to odgórnie. Przykład zamiana liter w nagłówku NAZWISKO aby wykreować podmianę jako”NAZIWSKO”, zamiana literki W na I a w miejsce I występuje W.

Taki schemat kreuje dalsze podmiany dla osób w zależności od posłuszeństwa do systemu. Zaprogramowany jest automat do podmiany danych osobowych według informacji był z USA.

Załączniki

1. Wezwanie dla mamy Filomeny Bochyńskie IIK65/02 dl sprawy D. Pióreckiego
2. Wezwanie dla mamy Filomeny Bochyńskiej IVK27/02 do spawy fikcyjnego Dariusza Bochyńskiego czyli Dariusza Dąbrowskiego
3. Wezwanie dla taty Józef Bochyński VIK27/02 dla Dariusza Dąbrowskiego.
4. Awizo In Post na starym blankiecie Poczty Polskiej oraz Awizo do Poczty Polskie S.A. bez  obowiązujących naklejek z kodem kreskowym, gdyż podmieniono nas w systemie.
5. Zdjęcie z Politechniki Gdańskiej mojego taty Józefa Bochyńskiego dolny rząd drugi od lewej z kolegami.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Wezwania.JPG

Wezwania0001.JPG

Wezwania0003-t.JPG

Zdjęcie z Politechniki Gdańskiej mojego taty Józefa Bochyńskiego dolny rząd drugi od lewej z kolegami.

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s