Rekonstrukcja – jako podmiana Historii Polski

Starachowice 25.01.2016

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk
zamieszkali:
ul. Nad Kamienną 25
27-200 Starachowice
zameldowanie
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Papież Franciszek
Prezydent Polski Andrzej Duda

Rekonstrukcja wydarzeń jako podmiana historii Polski

Obecnie trwa akcja wywiadu, która miała na celu wymordować całą naszą rodzinę. Bezpieka i byłe służby SS lubują się w datach i cyfrach, które służą do zamiany zdarzeń. Wszystkie zdarzenia miały zostać podmienione przez akta medyczne, a co oznacza wykreowanie wypadków w celu uzyskania odpowiednich uszkodzeń ciała do zgonu. Przykładem jest zastrzelenie Władysława Tarnowskiego dwoma strzałami przez księdza w sadzie i zamiana na guza. Obecnie powielono sytuację wykorzystując akta medyczne pani Zdzisławy Lewandowskiej zamienionej na Annę Lewandowską podstawioną pod Anastazję Romanow. Pani Zdzisława Lewandowska określiła, że miała kleszcza w kręgosłupie, który uczynił ogromne spustoszenia w celu odniesienia się do obrażeń po wyjęciu kul u Władysława Tarnowskiego. Moje dane Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk zamieniono na Elżbietę, aby w innym języku odczytać jako Alice pod Alice Hessen-Darmstadt, oraz jako Alicja podstawiona na garaż w Starachowicach, co oznacza, że moją córkę Martę podmieniono na Annę i Marię, aby dopasować do zdarzeń z przeszłości zaplanowanych przez bezpiekę. Celem było takie formułowanie historii, aby nigdy nikt nie doszedł do prawdy. Nowa historia miała zamazać ślady po nas i naszych rodzinach. Na bazie tych planów wykreowano film Anastazja jako Anna, aby ludzie przyzwyczajeni do filmów zaakceptowali filmowe zdarzenia jako rzeczywiste.

Można się domyśleć, że druga kula była w głowę ponieważ mojej mamie Filomenie Bochyńskiej dorobiono guza, aby połączyć w jedną osobę. Moja mama miała jedną rękę mniej władną i upadała na jedną stronę. Mama nie miała żadnych innych obrażeń co może być zbieżne również z aktami medycznymi Mariana Bochyńskiego, który miał paraliż części ciała zbieżny z mamą. Dochodzi do zamiany daty każdego miesiąca jako siódmy na adres numer 7 jak Kazimierz Bania ulica Ikara 7 Warszawa co podstawiono na Kielce na adres mojego syna ulica Warszawska 7, gdzie mieszkał z kolegami. Obecnie zaplanowano wymordować rodzinę zamieniając daty kart pocztowych z czasów wojny na adres podstawiając inne osoby.

Pan Bohdan Żakiewicz przerobił się za rodzinę również używając schematu dat, 17 maj 2006 rok, gdy przesyła na Misję we Fryburgu przez znajomego dla nas Katalog Zanchi`go dla mojego męża Jerzego Kaźmierczyk.

Numerycznie można przejść na kartę pocztową z czasów wojny dotyczącą śmierci Władysława Tarnowskiego skierowaną do Starachowic na adres ulica Kolejowo-Robotnicza skierowana do pana Wincentego Rawicz Jasiewicza, który ukrywał się u mojego dziadka co ma przejście na Pasternik 100 i dokonuje się podmiana mojego pradziadka Franciszka Bocheńskiego na mojego dziadka Franciszka Jana Mazurka czyli Jana Tarnowskiego. Karty są wysyłane w dniu siódmy maja 1943 roku od pani Zofii Radziwiłł, która została zagłodzona na śmierć oraz Malki pod którą podstawiono pana Melkę od którego wynajmowaliśmy mieszkanie w Piasecznie, gdzie zawłaszczono nasze rzeczy i zrobiono dział spadku. Fakty historyczne próbuje się ukryć za okultyzmem, aby nikt z ludzi wierzących nie mógł dojść do prawdy. W dniu 7 .02.1943 roku została przesłana karta od dziadka ojca Stanisława Tarnowskiego z obozu jako Stanisława Mazurek. Liczba siedem jest zbieżna z poinformowaniem o śmierci. W maju zostaje zamordowana część rodziny. Z datą 17.10.1943 rok jest kolejna karta od Stanisława Mazurka z obozu w Niemczech. Z odczytanej karty można wnioskować, że numer Władysława 245 znalazł się w Gross Rosen co oznacza podstawienie mojego dziadka Brunona Bochyńskiego co jest widoczne w Archiwum w Radomiu. Mojej babci numer domu w czasie wojny występował w karcie pocztowej jako Starachowice Pasternik 99 dystrykt Radom. Przy słowie Starachowice w kole widnieje numer 7a co można odnieść do planowanej w przeszłości podmiany na 7a co połączono 20 czyli numerami sióstr Jakubczyk oraz Władysława Maksalon, który został podstawiony pod numer 20 w Kielcach jako zamiana rodzin. Oznacza to, że w mój syn miał zostać pobity i zamordowany zamieniaj datę 26.12.1944 i Lager A.1 Stube 26 co odnosi się do zamiany mojego adresu na Bohaterów Westerplatte 1/1 i podstawienia Heleny Surma na adres Bohaterów Westerplatte1/1A. Cyfra 26 jest odniesieniem do lat oraz przesunięcia o dwa lata tak jak u mojej babci. W Krakowie miała nastąpić podmiana akt medycznych na śmierć Tadeusza Jurczak, aby dopasować do śmierci hrabiego Władysława Tarnowskiego i podmienić na Tadeusza Maksalon, aby przenieść zdarzenia na Kraków i okolice pod Pasternik, gdzie znajduje się cmentarz w Krakowie.

Należy odnieść się do karty do Fabryki Wód Gazowych, aby zauważyć podmianę na 7 co można połączyć ze śmiercią.

Do podmiany rodziny zamierzano wykorzystać mojego syna Jakuba Pióreckiego , którego zamierzano pobić we wtorek 26.01.2016 jako data śmierci. Córkę zamierzano w tym samym dniu w Polsce zamordować w wypadku samochodowym , aby udaremnić poszukiwania w Irlandii i Polsce . Jej dane zamierzano podmienić dla Anny Idziak córki mojej siostry Beaty Idziaka z domu Bochyńskiej, podmienionej za moją skradzioną córkę Anne Piórecką, którą upozorował Kościół na córkę Anastazji, pozorując ją na córkę Anny którą wstawiono za córkę męża Jerzego Kaźmierczyk i podmieniono na Ostrowiec Świętokrzyski, gdzie mieszka jego pierwsza żona podstawiona jako córka hrabiego Tarnowskiego z nieprawego łoża co nie było prawdą a co oznacza ze jest wnuczką księcia Krzysztofa Radziwiłł . Niemcy ściśle wiedzieli co zamierzają i co oznaczają przesiedlenia. Jest to zmieszanie ludności tak jak obecnie wykorzystywani są imigranci jako integracja co określił Papież Franciszek, aby upozorować inne linie genealogiczne. Połączenia w związki naszych wnuków z różnymi osobami, w przeszłości uniemożliwiło by wyjawienie prawdy. Dlatego zamierzano mnie zlikwidować i moja siostrę, gdyż moje DNA carskiej rodziny, jest z czystych arystokratycznych rodzin, a co oznacza, że nie potwierdzi DNA carskiej rodziny dla osób z domu Pióreckich ani Kornaszewskich ani wielu innych podstawionych pod nasze wnuki.

Z karty można odczytać, że moja babci miała zamordowanego męża a co oznacza, że zaginęły dokumenty dziadka rodziców w Wąchocku, gdyż jest on bratem zamordowanego męża mojej babci, a co oznacza, że doszło do dalszych represji w demokracji i to za rządów już PiS, aby podstawić Jasiewiczów dla Kaczyńskich mimo, że nie są tą rodziną. Ślub mojego dziadka i babci byłby wówczas podmianą na Franciszka Bochyńskiego w Wąchocku, aby się wszystko zgadzało. Dwa lata przesunięta jest datą ślubu, gdyż babcia miała 16 lat, gdy wyszła za mąż jako księżna Glińska.

Mojego syna Adama Pióreckiego obecnie Kornaszewskiego podmieniono za skradzionego po urodzeniu Michała Pióreckiego, który miał ulec wypadkowi w celu poparzenia, aby upozorować scenariusz opery Straszny Dwór.

W tym celu bezpieka kreuje postawę moich dzieci, aby pasowało do wcześniejszych zdarzeń w przeszłości, gdy pobito Mariana Bochyńskiego, który był członkiem AK przez MO Starachowice co zamierzano podmienić na kolejną osobę wykorzystując moje dziecko, które ma prawdziwe carskie DNA.

W tym celu połączono przez książkę Szyszkin ze sztuką, a dalej z Zakopanym , gdzie w przeszłości było to miejsce wyprowadzania ludzi przez łączników z kraju. Dziadek miał propozycję wyjazdu na Węgry przez Słowację z czego nie skorzystał, ale próbowano podmienić historię, aby wykorzystać moje dzieci do pozorowania sytuacji, wykorzystując brak znajomości historii i metod działania służb. Agenci próbują się ukryć się za naszą rodziną w celu osiągnięcia celu, aby stanąć na naszym miejscu.

Podstawiono doktora Bocheńskiego w „Palace” Zakopane i wstawiono dr. Wincentego Rawicz Jasiewicz, który był żonaty z księżniczką niemiecką Radziwiłł. Wykorzystano że był nauczycielem w Liceum Ogólnokształcącym Starachowicach.

Zamieniono mojego syna Jakuba na Adama oraz ich ojca jako Dariusza Pióreckiego później Kornaszewskiego. Wytworzono fałszywe rodziny wykorzystują pierwsze litery nazwiska do wpisania różnych wykreowanych osób. Przykładowo można wyjaśnić takie działanie na podstawie filmu „Stawka większa niż życie” jako pan WOLF. Nazwisko księdza Wilk występuje w księgach parafialnych w Wikowie, gdzie oficjalnie wpisano dane urodzenia mojego dziadka Brunona Bochyńskiego. W archiwum dziadek występującego jako Marian podobnie w seminarium natomiast w wojsku jako Roman. Faktycznie jest to carewicz Aleksy Romanow.

Wykorzystano fakt przynależności przez pewien czas mojego taty do partii robotniczej i podstawiono dane taty na Kielce. Numer Świadectwa Wieczorowego Uniwersytetu Marksizmu i Leninizmu przy Komitecie Wojewódzkim PZPR w Kielcach to numer 10 z dnia 29.05. 1974r. I podstawiono Waldemara Maksalon faktycznego działacza PZPR przy Komitecie w Starachowicach udając, że jest rodziną mojego taty co jest oszustwem.

Doszło do podmiany naszych danych w bankach, gdyż pan Kazimierz Bania zamiast nam zwrócić pieniądze podstawił dokumenty pod niemieckie zastawy na wojnę jako pożyczka przy jednoczesnym zablokowaniu dla nas wszelkich kredytów nawet na pobranie telefonu komórkowego za 30,- złotych. Mąż nie ma żadnych kredytów na sobie co oznacza wykorzystanie jego danych przez służby wojskowe czego dowodem jest sprawa w Toruniu IIK 164/11 od której mąż się odwołał do Gdańska. Działanie rządu polskiego jest to hańbą dla carskiej rodziny Rosji i cesarskiej rodziny Niemiec. Banki w Polsce wytworzyły dług w celu windykacji podstawiając polityków i rządzących pod kredyty w Polsce wygenerowane z niczego co oznacza, że banki zawłaszczyły nasze mienie w dodatku windykując na bilionowe kwoty do kradzieży carskiego mienia czyli otrzymały akredytacje polskiego rządu do takich działań, który doprowadził do obciążenia obciążenia polskiego narodu zabierając im mienie zastawione pod kredyty, których nikt nie spłaca i nie zamierza spłacić. Jest to grabież polskiego mienia o czym można przeczytać na łamach Naszego Dziennika.

Powielono moje dane osobowe w bankach i podstawiono Jolantę Mazur naszego pełnomocnika, aby podmienić nasze dane na Antoniego Dąbrowskiego i jego żonę z domu Mazur wstawiając w to miejsce Antoniego Ciszewskiego z Puław przechodząc dalej na Irkuck na księdza biskupa Jerzego Mazur w czasie 2002 roku. Ponieważ wytworzone w bankach pieniądze nie mają pokrycia tworzone są windykacje na carskim mieniu zastawiając coraz większe tereny na świecie. Z tego powodu Minister Skarbu pan Budzanowski odmówił odpowiedzialności Skarbu Państwa za działania polskich sędziów i sądów, które wytworzyły fałszywe windykacje. Sąd w Toruniu dokonał skazania męża Jerzego Kaźmierczyk w sprawie IIK 164/11 na wniosek Skarbu Państwa jednocześnie dokonano kradzieży mojego mieszkania w sprawie IC 178/15 o eksmisję w SR Starachowice dokonując podmiany mojej rodziny przez SB czyli Waldemara Maksalon pracującego z Kościołem katolickim, który donosił na moją mamę Filomenę Bochyńską. Bank Narodowy zaproponował, aby wystąpić o przywrócenie kontroli co spowodowało podstawienie służb wojskowych na naszym mieniu w tym spółek męża Jerzego Kaźmierczyk również traktowanych jak carskie mienie. Dowodem jest wpisanie moich danych do Ksiąg Wieczystych bez mojej siostry, bez mojego udziału co wskazuje na podstawienie służb wojskowych pod nasze dane osobowe co miało zaskutkować moim aresztowaniem, gdyż powielana jest wojna w kawałkach. Gaże dla osób pozorujących są wypłacane jak w filmie co powoduje połączenie rzeczywistości z fikcją filmową taką jak J-23.

Artyści wykorzystywani są do pozorowania co powoduje zamknięcie ich inwencji twórczych i tworzenie brzydoty, aby powielać jako rekonstrukcje w celu zamiany historii. Udział Kościoła katolickiego w zachęcaniu do naśladowania widoczne jest w książce „Dialogi z Pawłem VI” autora Jean Guitton.

Wykorzystano studentów politechniki, aby zastosować ich pseudonimy na przykład twardy do zamiany na Arseniusza Kufalskiego pseudonim „Twardy” zwany „Heniek – Twardy”, który zginął od własnej kuli. Podstawiono panią Bożenę Wronę przez plakat na ulicy Bohaterów Westerplatte 1, aby podmienić mnie Bożenę Bochyńską-Kaźmierczyk na szpicla niemieckiego Wronę, który pił z gestapo po udanej akcji i podstawić panią Wrone z Katowic, która była zadłużona na wodę. Oznacza to, że kolega syna miał zginąć w podobny sposób, aby podmienić akta medyczne. Następną osobą jest podstawienie Bolesława Papi pseudonim Czerw pod Pawła Idziak syna siostry, którego nazywano Papi co oznacza, że również zaplanowano dla niego śmierć, aby dopasować do śmierci Papi, który zginął przy zamachu na szefa gestapo Ericha Schutza. Można mnożyć wiele podmian, które obecnie są wykorzystywane do podmiany wojny co oznacza, że jest prowadzona jest wojna w kawałkach.

Podstawiono Mariana Bochyńskiego pod moja córkę Martę Bochyńską i syna Jakuba Pióreckiego jako Maria i Marian co oznacza próbę okaleczenia dzieci, aby podstawić akta medyczne do zamiany na Miler. Dalej połączone to zostało z Kościołem katolickim wykorzystując biskupa Miller do Spraw Kongregacji Wiary, aby przejść przez funkcję na papieża Joseph Ratzinger co połączono z herbem Coburg i dokumentami mojego taty Józefa Bochyńskiego po jego babci Alice Hessen-Darmstadt herbu Coburg na Kongres Inżynierów i Mechaników Polskich w Łodzi do podmiany osób. W tym celu opisano paczki jako Miler na ulicy Nad Kamienną 25, oraz podstawiono dokumenty z mojej pierwszej komunii , moich dzieci i Mariana Bochyńskiego w książce takiej samej jaką przekazał mi syn ze swoimi dokumentami. Koperta jaką otrzymałam z notatkami mamy oznaczać miała podmianę śmierci mamy Filomeny Bochyńskiej w Polsce na Irlandię oraz podstawienie w to miejsce mnie Bożeny Bochyńskiej-Kaźmierczyk i mojej córki Marty Bochyńskiej, która usunęła dane z Facebook co umożliwiało podmianę. Wykorzystano dokumenty zjazdu Polskich Inżynierów i Mechaników w Łodzi i dokumenty mojego taty Józefa Bochyńskiego z 1982 roku do podstawienia za mojego tatę pana Miller w celu ukrycia reaktywacji firmy wojskowej Merton S.A. jako Metron Miller.

Byłego męża Dariusza Pióreckiego podstawiono pod dane Dariusza Dobrowskiego zamieniając na Bochyńskiego przez podstawienie pod dane osobowe mojego ojca Józefa Bochyńskiego łącząc ze Spółdzielnią „Postęp”, gdzie pracował były mąż Dariusz Piórecki jako krojczy w tym samym czasie, gdy dodatkowo pracował w Skarżysku-Kamiennej w firmie Dariusza Dąbrowskiego.

Należy zaznaczyć, że przekazane farby można w zestawieniu faktów odnieść do barwników do malowania grobów. Barwnik ochra jest utożsamiany z krwią i życiem. Można przeczytać informacje z książki „Religie prehistoryczne” autora Andre` Leroi-Gourhan PWN 1966 str 57.

Nauka poszła bardzo daleko co powoduje naśladowanie dzieł Bożych z tym wykorzystywane są one do niszczenia życia i manipulacji narodami. Wystarczy skopiować dzieło Boże, aby dojść do idealnej harmonii co jednak nie jest wstanie być połączone z miłością Bożą.

Przytoczę słowa książki „W poszukiwaniu istoty dziedziczenia” wydawnictwo PWN 1966 autora W. Gajewski, A. Paszewski, S. Surzycki. Strona 139 cytuję; „Można by porównać DNA do jednego pozytywu, na którym odbijane są liczne kopie-negatywy, bezpośrednio służące do odczytania. Te kopie są nietrwałe, zużywają się prędko i ciągle muszą być zastępowane nowymi. A więc dziedziczność – to po prostu właściwość odtwarzania identycznych cząstek DNA o identycznej informacji i syntezie białek.”

Str 138 cytuję „ Według współczesnych koncepcji biologii molekularnej DNA jest jakby taśmą na której są „zapisane” wszystkie wiadomości potrzebne do układania aminokwasów w odpowiedniej kolejności w łańcuchach białek „zapis” ten jest jakby szyfrem czteroliterowym. Literami są tu cztery zasady DNA. Białka zaś „pisane” są alfabetem dwudziestoliterowym. Poszczególne litery to właśnie 20 różnych aminokwasów. Jak dziś już wie,y trzy kolejne litery alfabetu DNA oznaczają inną literę alfabetu białek. A więc kolejne trójki zasad w DNA oznaczają kolejne aminokwasy w od Powiadającym białku. DNA, jako centralna informacja komórki, zdeponowany jest w jej jądrze, gdzie w każdym z chromosomów znajdują się poszczególne odcinki długiej taśmy informacyjnej DNA.”

Wytworzono fikcję, że przeżyła Anastazja Romanow i podstawiono za jej wnuczkę moją skradzioną córkę Annę Piórecką jako spadkobiercę po moim mężu Jerzym Kaźmierczyk na firmie APE Umwelttechnik AG. Ukryto takie działanie przez podstawienie pod Anastazję Anny pod którą podstawiono dane osobowe mojej drugiej córki Marty Pióreckiej wstawiając następnie Annę Idziak córkę Beaty Idziak. Dokonano oszustwa zamieniając mnie Bożenę Bochyńską-Kaźmierczyk na moją mamę Filomenę Bochyńską pozorując, że jestem w zakonie tak jak moja córka Anna Piórecka w celu ukrycia podmiany rodziny w Irlandii. Moje dzieci miały zginąć, aby umożliwić przejęcie władzy przez Kościół katolicki do wprowadzenia jednej religii. W tym celu upozorowano o godzinie 300 wejście na budynek, aby upozować zdarzenia z przeszłości w których zginęła moja rodzina. Takie działanie oznacza, że dorabiane dokumenty o nieistniejącym uszkodzeniu ciała oraz wielogodzinne przesłuchania z naszego doniesienia zostały zamienione przeciwko nam jako rodzinie Bocheńskich, zamieniając nazwiska wielokrotnie przez literówki. Policja prowadziła działania w celu wykorzystania tworzonych dokumentów na przyszłość po wymordowaniu mojej rodziny i wywiezieniu mnie pod inną tożsamością jako wcześniej zaistniałe fakty. Z tego powodu przesunięto sprawy na Toruń , gdzie podmieniono moją rodzinę i znieważono mojego męża, który został skazany i okradziony przez Skarb Państwa, który współpracuje z bankami do kradzieży naszych carskich depozytów, które służą obecnie do programów zniewalających ludzi, oraz do kształtowania charakterów obojętnych na krzywdę ludzką nastawionych jedynie na zysk. Nie można mówić o reformie polskiego sądownictwa, które jest odpowiedzialne za dokonane kradzieże i zbrodnie potrzebne do kradzieży. Na jednej z rozpraw pani sędzina Chmura zwróciła się do mojego ojca w sposób, który był dla taty poniżeniem nie zważając na osobę tak zasłużoną dla Starachowic, Kielecczyzny oraz kraju. Jego patenty, plany i wynalazki, służą obecnie dla byłych struktur UB, co oznacza , że sędzina wiedziała, że tatę podmieniono. Żadna szanowana osoba nie miała by czelności poniżać takiej osoby, jedynie Ci którzy planowo zamieniają swoja tożsamości na swoje ofiary. W Starachowicach pani Chmura zamieniła swoje nazwisko na Chmurzyńska, aby pasowało do pozorowania osób z przeszłości takich jak pan Chmurzyński, który grał w zespole teatralnym polonistki Marii Daabowej. Broszura 1948-1958 Liceum i Technikum Mechaniczne” Starachowice, wydawca Komitet Organizacyjno- Wykonawczy ZALiTM w Starachowicach

Doszło do absurdu i wykorzystywania rekonstrukcji wydarzeń do podmiany osób i czasu w celu realizacji planu podmiany rodzin i historii Polski. W celu ukrycia kradzieży pieniędzy Polacy mieli zginąć co widać w ich zastępowaniu przez Żydów, którzy posługują się przybraną tożsamością niszcząc rodziny, którym skradli nazwiska. Przykładem tego jest Toruń, gdzie skarżona jest rodzina nasza w sprawie IIK 164/11, w której żyłach płynie również krew Radziwiłł. W sprawie posłużono się fałszywymi opiniami psychiatrycznymi wydanymi przez NFZ, którego przełożonym jest Minister Zdrowia pan Konstanty Radziwiłł, którego rodzina przybrała to nazwisko. NFZ korzysta z kradzionych carskich depozytów przez Fundację Hrabiego Potockiego z Warszawy, gdzie podstawiono Żydów udających arystokratów jako służby wojskowe, które wystąpiły przeciwko naszej rodzinie. Prezentacja jaja Faberg`e należącego do carowej Katarzyny II Wielkiej Romanow przez media łącznie z premier Ewą Kopacz połączona z zaskarżeniem Skarbu Państwa w sprawie SO Toruń IIK164/11 i skierowaniem na obserwację do zakładów psychiatrycznych prawdziwej rodziny carskiej jest przyznaniem się rządu Polski do próby morderstwa carskiej rodziny w celu kradzieży pieniędzy.

Sędzia Wojciech Pruss w sprawie SO Toruń IIK 164/11 określił, że rodzina carska nie żyje i Skarb Państwa jest właścicielem carskich depozytów co jest przyznaniem się rządu Polski do zamiaru morderstwa na zlecenie masonerii przy milczącej zgodzie Kościoła katolickiego. Moją córkę Martę Bochyńską przedstawia się na zdjęciach w asyście osób, które można kojarzyć z islamem, aby przejść na Mariana Bochyńskiego syna Wacława Bochyńskiego, którego ojciec przeszedł na islam aby połączyć obie religie islam i katolicyzm przez wspólne pieniądze.

W przeszłości zamieniono moją babcię księżną Reginę Annę Glińską na Anastazję Romanow wpisując takie dane na ulicy Nowowiejski 29 na terenie matki mojego dziadka Katarzyny Radziwiłł. Stało się to powodem usunięcia przez Waldemara Maksalon istnienia mojej babci Anieli Reginy Mazurek na nieruchomości ul. Nad Kamienną 25 w Starachowicach.

Nasze tereny zostały wykorzystane dla wojska i dlatego podstawiono Pocztę Polską S.A. , która podmienia nasze dane i adresy do finansowania wojny. Poczta Polska S.A. została połączona z Paged, który sprzedał swoją nazwę i obecnie nazwa znajduje się w Morągu, gdzie sprzedawane są samochody STAR dla wojska co łączy z FSC Starachowice oraz Fabryką Mebli, która wykorzystuje teren „SOF-ART” Sp. z o.o. podstawiając fałszywych spadkobierców, którzy wykorzystują nasze dane osobowe. Podstawiono panią Alicję Kornasiewicz z Unii Wolności pod sztucznie wytworzoną Alicję Mazurek. „Nasz Dziennik” z 18.maja 2006 roku odsłania „Odsłonić ‘Układ Trzymający Banki’”. W artykule jest opisany Wiesław Kaczmarek, który zasiadał w pierwszym komercyjnym Banku w Lublinie oddział Warszawa. Artykuł wyjaśnia prywatyzacje BIG, który został założony przez PZU co połączono z Pocztą Polską S.A.

Do przejęcia Banków, Polskiego mienia i ziemi wykorzystano obecnie moją wnuczkę Wiktorię Kornaszewską, zamieniając na Janiszewską pod drugie małżeństwo jej matki aby wykorzystać akta IPN donosicieli na ojca Józefa Marię Innocentego Bocheńskiego w Szwajcarii czyli pod ukrywającego się mojego dziadka Brunona Bochyńskiego. Akta były przygotowane przez majora Janiszewskiego i podstawiono pod Alicję fikcyjną Mazurek na warsztacie mojej mamy ojca a mojego dziadka Franciszka Jana Mazurka należącym do jego żony Anieli Reginy Mazurek, i podmieniono nieruchomość z babci na dziadka po śmierci już mamy. Podmieniono własność po 15 latach po śmierci dziadka a babci po 12 lat po śmierci, oraz 5 lat po śmierci ich jedynej córki a mojej mamy, aby robić wielokrotnie działy spadku na naszych nieruchomościach do kradzieży naszego mienia przez Banki i demokratyczną obecnie już Polskę. Dlatego mojego dziadka Franciszka Jana Mazurka podmieniono na mojego pradziadka a mojego taty dziadka Franciszka Bocheńskiego/ Bochyńskiego i podstawiono obecnie moją mamę powielona na kilka osób, fałszując genealogię dla rządu i Kościoła Katolickiego, który ukrywa ten fakt wybierając swoich faworytów z masonerii oraz osoby, które podporządkowują się pod fałszywy system eliminując osoby niewygodne politycznie, próbując wyeliminować naszą prawdziwą carską rodzinę.

ZUS podmienił moje dane osobowe kierując ze Starachowic na Warszawę, a banki podmieniły moich rodziców. Pani Alicja Kornasiewicz z panem Balcerowiczem nadzorowała prywatyzację PEKAO S.A , gdzie znalazły się precjoza carskie prezentowane w prasie z panią premier Ewą Kopacz i gdzie zrobiono na mnie dział spadku podstawiając nazwisko Dąbrowski pod Pióreckich . Moje dane są w rekach służb i przekierowane na Łódź gdzie kreowane są koleje windykacje na fabrykowane dane osobowe do Szwajcarii. Dlatego Prokuratura ukrywa ten fakt i dorabia dokumenty dla rządu do ukrycia kradzieży. Koło się zamyka i kreuje się ponownie kreowane są nowe tożsamości według wyboru masonerii, zamiast odwiecznych prawd Bożych na mocy danej nam przez błogosławieństwo moich rodziców oraz ich przekazanie dla nas praw do dziedzictwa rodowego w linii cesarskiej, to jest dla mnie Bożeny Bochyńskiej-Kaźmierczyk i dla obecnego mojego męża Jerzego Kaźmierczyk. Wszelka władza należy do Boga i od Niego pochodzi.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s