Oszukanie Narodu jako Westerplatte

ZP pl

Starachowice 28.01.2015

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk
zamieszkali:
ulica Nad Kamienną 25
27-200 Starachowice
zamieszkali
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice
Polska

Papież Franciszek
Prezydent Polski
Andrzej Duda

Oszukanie narodu

Brak jakichkolwiek odpowiedzi na nasze pisma od ponad dwóch lat obecnie po zmianie rządu świadczy, że mamy do czynienia w Polsce z masonerią A, B, C w której w większości są Żydzi, którzy prowadzą swoje działania na całym świecie eliminując rdzennych obywateli danego kraju. Działania są kontynuowane przez wieki co oznacza odwieczną walkę dobra ze złem. Kradzieże i podmianę danych osobowych można już zaobserwować za czasów króla Bolesława Krzywoustego, którego dokument oryginalny o modlitwę do Św. Idziego o dziecko którym był Bolesław, został skradziony a w miejscu tym wstawiono błędne dane, aby przyszłe pokolenia nie mogły dojść do prawdy.

Wystarczy, że skradziony dokument został przeniesiony na Czechy aby zauważyć , że podstawiono fałszywą Olgę Romanow na Czechy w celu odniesienia się do czeskiego pochodzenia Judyty matki Bolesława Krzywoustego. Obecnie realizowana jest polityka dopasowania fabrykowanych przez wieki fałszywych dokumentów i podstawienia prawdziwych osób pod fałszywe linie genealogiczne. Wykorzystano do tego celu prawdziwą naszej carską rodzinę, aby pozyskać prawdziwe DNA carskiej rodziny do uwierzytelnienia oszustw. Wykorzystano do tego moje wnuki i dzieci, a obecnie następuje próba wykorzystania rodzin wybitnych patriotów jako rodzina generała Andersa. Można zauważyć zbieżność działań i fabrykowanych danych osobowych, aby zauważyć , że następuje próba oskarżenia Polski o działania masonerii, która przygotowała plan zniszczenia Polski rękami Polaków i ich nieświadomych rodzin. Mojego męża Jerzego Kaźmierczyk w systemie zamieniono na Irenę Kaźmierczyk w piśmie Prokuratury Kielce do Prokuratury Opoczna do sprawy kradzieży obrazów w Szwajcarii IIKp 425/09 pismo Ko 58/09 natomiast moją córkę Martę Bochyńską zamieniono na Marię Bochyńską, aby ukryć oszustwa dokonywane przez Starachowice gdzie dorobiono fałszywe zadłużanie na córkę, która nie ma żadnych zadłużeń w celu ukrycia przez windykacje kradzieży carskich depozytów.. Masoneria uzurpuje sobie prawo do kreowania rodziny czyli próbuje zastąpić odwieczne prawo Boga tworząc astralną rodzinę ograbiając przy tym prawdziwe rodziny i pozbawiając środków do życia, aby nie mogły się obrobić. Irena Anders miała pseudonim Irena Bogdańska i wykorzystano te dane do podstawienia pod moją rodzinę carską. W tym celu podstawiono mojego męża Jerzego Kaźmierczyk jako Irenę Kaźmierczyk pozorując wielokrotne związki małżeńskie przy udziale Kościoła katolickiego, który tępi rodziny w których były drugie związki i rozwody, aby ukryć wykorzystanie ich danych do manipulacji finansowych. W tym celu za moją córkę Martę Piórecką, która zmieniła nazwisko na Marta Bochyńska podstawiono przez pocztę dane jako Maria Bochyńska i zamieniono ją na drugą moją córkę Annę Marię Piórecką. Spowodowało to konieczność znalezienia osoby z autorytetem, której dane osobowe umożliwiając podmianę. Taką osobą jest Anna Maria Anders. Przez odwrotny zapis w systemie uzyska się Marię Annę Anders ,którą zamierzano podstawić pod Marię Bochyńską wykreowaną na moim adresie na ulicy Bohaterów Westerplatte 1/1 w Starachowicach zamieniając na numer Bohaterów Westerplatte 11, aby podstawić pod zaplanowany nowy adres przez Urząd Miasta Starachowice, który fabrykuje dokumenty. Po wykorzystaniu danych osób eliminuje się je robiąc z nich przestępców i pozbawiając mienia nawet ich dzieci. W tym celu potrzebne są autorytety. Nie każdy zdaje sobie sprawę do czego posunął się rząd Polski i w jaki sposób potraktował moją szlachetną rodzinę. Moich rodziców wykończono doprowadzając do śmierci, co oznacza , że zaplanowano wykorzystać i wykończyć panią Annę Anders podstawioną pod Annę Anderson , która podała się za Anastazję. W tym celu podstawiono panią Teresę Kociniak z Łodzi, która pochodzi z Krośniewic, aby przejść na majątek Andersów podstawiając Teresę Szmytka z domu Bochyńska przypisaną do rodziny mojego taty Józefa Bochyńskiego i występująca jako siostra taty. Złączone to zostało przez pseudonim Bogdańska, który został wykorzystany jako faktyczne nazwisko i podstawiono Lecha Bogdańskiego pod Lecha Kaczyńskiego i Lecha Pilarskiego, aby przejść na Wawel i oszukać społeczeństwo, że Kaczyńscy byli z carskiej rodziny , co miało zaskutkować w przyszłości wielką mistyfikacją opartą na kradzieży z grobu części ciała mojego taty Józefa Ludwika Bochyńskiego, syna carewicza Aleksego Romanow. Z tego powodu doszło do podmiany obecnie akt medycznych , wstawiając inne schorzenie w celu uwiarygodnienia kradzieży części ciała mojego taty dla wytworzenia linii genealogicznych carskiej rodziny dla masonerii. Pan Lech Bogdański był prezesem Elektrobudu Kielce i współpracował z premierem Jagielińskim , którzy razem zakupili PBMiK Huta Ostrowiec S.A. zamieniając tajnie zakup na dział spadku na carskim mieniu. W firmie PBMiK prezesem był Czesław Daleszak, którego żonę Lidię Daleszak bezprawnie wpisano jako spadkobiercę po moim tarcie Józefie Bochyńskim na działce mojej mamy Nowowiejska 29 w Starachowice na działce dojazdowej. Czesław Daleszak zaskarżył męża Jerzego Kaźmierczyk w sprawie SO Kielce IIIK207/07 , a sąd powielił sprawę w celu zamiany skarżących na spadkobierców carskiego mienia w celu ukrycia działu spadku z 2000 roku na Hucie Ostrowiec S.A. Z tego powodu Sąd w Toruniu w sprawie IIK 164/11 posłużył się sfabrykowanymi dokumentami przez Sąd w Kielcach i skazał męża przez Żydów, którzy udają spadkobierców carskiego mienia i zamieniają Polaków na przestępców. Zrobienie działu spadku w Ostrowcu Świętokrzyskim przez premiera Jagielińskiego stało się powodem próby dorobienia fałszywych opinii psychiatrycznych w Toruniu, gdzie podważono arystokratyczne pochodzenie moich rodziców przez psychiatrów. Jest to ukrycie kradzieży przez opinie psychiatryczne co w połączeniu z moja opinią z Łodzi, gdzie określano, że jestem urojeniowo nastawiona do sądów stanowi dowód przestępstwa i udziału w tym sądu, który nie sprawdził DNA z powodu iż wytworzono fałszywe linie genealogiczne wykorzystując DNA moich dzieci i wnuków. Zamierzano wykorzystać DNA wnuków, aby ukryć fałszywe linie genealogiczne wprowadzając kolejne rodziny ze służb ściśle zaplanowane.

Z tego powodu nastąpiło bombardowanie w Syrii oraz inne okoliczności w celu wytworzenia emigrantów co było zaplanowane jeszcze przed wojną w celu urealnienia globalnego oszustwa, które miało upozorować, że Maryja była czarnoskóra. Powodem było zamalowanie ikony w Częstochowie, Masoneria zbiera wszystkie grzechy, aby je wykorzystać przeciwko zaplanowanym ofiarom. Z tego powodu wszystkie nazwiska są prawdziwe , gdyż zaplanowano zniszczenie naszych dzieci i wnuków dla których przygotowano już akta kryminalne na przyszłość zaplanowaną przez masonerię. Ilość osób określanych jako wypędzonych była określana przez Niemcy w 1958 roku jako liczna 1340000,- osób inne liczby wykazywał doktor Kohlenz. Instytucjami były Katolicki „Deutscher Caritas Verband” i protestancka „Innere Mission”, które powołały specjalny organ, katolickie biuro poszukiwań (Kirchlicher Suchdienst z siedzibą w Monachium). Z tego powodu obecnie nastąpiła próba stworzenia społeczności wielowyznaniowych, a takie działania rozpoczęto przez ekumenizm co połączono z jedną muzułmanką, aby mieć pretekst do wprowadzenia jednej religii, gdyż moje wnuki umieszczono we wszystkich religiach. Na takie działanie potrzebne są fundusze, które zamierzano zdobyć w Toruniu w sprawie IIK 164/11 przez zaskarżenie męża Jerzego Kaźmierczyk i zamianę wyroku na windykację pieniędzy uzyskanych z próby kradzieży czterech pociągów złota w Anglii, które jest zdeponowane jako zabezpieczenie naszej carskiej rodziny na czarną godzinę. Złożone depozyty carskie w Anglii obecnie próbowano ukraść i dlatego pozbawiono nas całkowicie dostępu do naszego mienia uruchamiając je na nasze dane osobowe, aby podstawić DNA wnuków pozorując, że my nie żyjemy do kradzieży metodą na wnuka. Jednoczesnym służby wojskowe pozbawiły naszych wnuków możliwości poznania swojej tożsamości, aby podstawić służby, skazujące moje wnuki na niebyt i ich rodziców. Aby to ukryć dokonano fałszywych zadłużeń, które nawet po śmierci moich rodziców zostały powielone, aby zabrać nasze nieruchomości po rodzicach na rzecz służb wojskowych w celów kradzieży przez fałszywe windykacje naszego mienie wpisując za spadkobierców sąsiadów i byłe służby UB. Z tego powodu Bank Technologii Sp. z o.o. z Kielc nie wystawił akredytywy na kwotę 50,- milionów eur z Landes Banku w Niemczech zawłaszczając weksel męża na tą kwotę i doprowadził do wielokrotnych windykacji naszego mienia. Z tego powodu wszystkie firmy windykacyjne w kraju tworzą wielokrotne windykacje tych samych należności w celu ukrycia kradzieży carskiego mienia na finansowanie Parków Technologii i zakupu banków z windykacji zawłaszczonego weksla PPH APE Jerzy Kaźmierczyk ukrywając to przez weksle spółki „SOF-ART” Sp. z o.o. znajdujące się w PFRON.

W tym celu zmieniono przepis państwowy wprowadzając możliwość pierwokupu ziemi przez sąsiadów co jest potrzebne do ukrycia podstawienia sąsiadów za rodzinę jako naszych spadkobierców. O tych pieniądzach w Anglii wiedział cały świat, ale Angielska Królowa Elżbieta II nie odpowiedziała na mój list, lecz tylko ambasada gratulując naszego pochodzenia, ale odmawiająca pomocy w odzyskaniu mienia. Ambasada Brytyjska skierowała nas do polskich sądów, które obecnie już podmieniły naszą tożsamości i naszych rodzin, co stanowi dowód, że zamierza ukryć udział Anglii w próbie kradzieży naszych rodowych pieniędzy abyśmy nie mogli odzyskać dzieci i wnuków. System jest tak ustawiony aby dowódcę armii podstawić jako spadkobiercę carskiego mienia. Z tego powodu ustawiono jako spadkobiercę Aleksandra Kwaśniewskiego, który otrzymał 14 milionów jako spadek ze sprzedaży obrazów w sprawie IIKp425/09 za które Celsa zakupiła Hutę Ostrowiec. Pan Bronisław Komorowski został podstawiony pod kredyt 100.000.000,- eur uruchomiony przez naszego pełnomocnika Kazimierza Banię. Obecnie podstawiono kolejnego prezydenta Andrzeja Dudę jako spadkobiercę carskiego mienia podstawiając Lecha Kaczyńskiego na skałce pod Annę Maj podstawiona pod moja córkę Annę Piórecką wstawiona jako spadkobiercę po moim żyjącym mężu Jerzym Kaźmierczyk na szwajcarskiej spółce APE Umwelttechnik A.G.

Z tego powodu potrzebna była osoba z Polonii z autorytetem w celu upozorowania jej na carską rodzinę, w celu wydania manuskryptu Brytyjskiego Muzeum, który został wcześniej skradziony, aby ukryć mistyfikację. Zamierzano ukraść dokument dotyczący Bolesława Krzywoustego dziecka Judyty, który na skutek modlitwy do Św. Idziego, został cudownie poczęty. Napomnę jeszcze, że Mieszko król Polski był ożeniony z ruską księżniczką z Rurykowiczów, po czym został zatruty. Objął władzę w Krakowie aż od Lublina po Ukrainę, jeden z czterech braci jako główny spadkobierca Bolesław Krzywousty herbu „Rawicz”, którego dziś się znieważa przez podstawienie Żydów z masonerii czyli osób podstawionych pod moją carską rodzinę, którą nie są. Podstawienie do mojej rodziny pana Kaczyński Jarosława z jego rodziną spowodowało usuwanie danych mojej córki z internetu, gdyż jego bratanica Marta Kaczyńska jest podstawiona pod moją córkę Martę Bochyńską zamienioną na Marię przez Pocztę zamieniając mój adres Bohaterów Westerplatte 1/1 na Bohaterów We3sterplatte 11, aby przejść na już zaplanowany numer jeszcze nie wprowadzony 11 gdyż numer ten znika z ulicy a ludzie pytani o miejsce numeru 11 wykazują na Pałacyk Zarządcy przy ul. Konstytucji 3 Maja 15. Z drugiej strony dostawiono w przeszłości przedszkole, do którego jest przejście od strony ul. dawnej ulicy Buczka obecnie Św. Barbary, po przeciwnej stronie znajduje się budynek Waldemara Maksalon fałszującego dane mojej rodziny przy akceptacji Sądu i Prokuratury a nawet przy uczestnictwie Kościoła Katolickiego. Budynek stoi jednak przy ul. Bohaterów Westerplatte, ale na rogu z boku ulicy Św Barbary od której Maksalon ma wejście. Budynek przedszkola znajdujący się po przeciwnej stronie, który stoi na placu dawnego budynku zarządcy zwanego pałacykiem, a co oznacza, że podstawiono szkolnictwo pod ten teren, aby przejść na reaktywację Korpusu Kadetów dla bezpieki i wojska podstawiając przedszkole przy Muzeum w Szwajcarii, gdzie znajdują się korony brata cara Pawła Romanowa, a gdzie wysyłał nas ksiądz z misji. Wykorzystano herb RADWAN mojej drugiej babci i podstawiono osoby o nazwisko Radwan, do podmiany.

„Kiedy chodzi o władzę znaczenie i majątek do zbrodni przyczyniają się nawet religijni fanatycy.” Z tego powodu podzielono mnie i siostrę, aby upozorować sytuację z przeszłości co oznacza próbę otrucia która już się odbyła w Szwajcarii w 2006 roku z czego wyszliśmy cało, ale w Polsce wykończono moich rodziców. Historia jest połączono z Sieciechowem, gdzie znajduje się opactwo oraz herbem Bolesława Krzywoustego Rawicz co połączono z Saint Gilles , gdzie również był cześnik Sieciech pełniący władzę wojewody. Z tego powodu podmieniono moje dane i podstawiono starostę Dąbrowskiego Dariusza. W tym celu wykorzystuje się akta osób aresztowanych jak Dariusz Dąbrowski i podstawia się w miejscu jego ojca Zygmunta Pióreckiego, czyli ojciec Dariusza Dąbrowskiego a dalej dochodzi do przejścia i podmiany mojej rodziny podstawiając dalej pod pana Dariusza Pióreckiego kolejną osobę Dariusza Dąbrowskiego przez Kielce zamieniając w Starachowicach na Dariusz Bochyński.

Takie działanie doprowadziło do mojego aresztowania we własnym domu za włamanie się do cudzego domu, gdyż podstawiono Dariusza Pióreckiego jako Bochyńskiego pod którego podstawiono starostę Starachowickiego Dariusza Dąbrowskiego, pozorując go na właściciela mojego mieszkania przy ul. Bohaterów Westerplatte 1/1 oraz wykorzystując moje dane, przez oszustwo, dla dyrektora Banku Raiffeisen, gdzie dyrektorem jest pan Dąbrowski. Moje dane zamieniane są na Mazurek z domu, aby ukryć moje cesarskie pochodzenie i podstawić służby , które mają moje skradzione dzieci dla Kościoła katolickiego. Panią Annę Anders zamierzano podstawić pod fikcyjną Marię Bochyńską i Marię Tarnowską w celu przejścia na Anglię do pobrania manuskryptów w Muzeum Brytyjskim w celu uwiarygodnienia podmiany mojej królewskiej i carskiej rodziny.

Rękopis oznaczony w katalogu Sygnatura ADD16979, książka wydawnictwa MON „Bolesław Krzywousty” autor Andrzej Feliks Grabski.

Celem obecnie było pobranie czterech pociągów złota, aby wykorzystać nasze pełnomocnictwo sporządzone w Zug w Szwajcarii dla Kazimierza Bani, które jest w rękach Mariana Budki w Warszawie na ulicy Polnej 3, oraz drugie Pełnomocnictwo sporządzone dla tej samej osoby w Polsce w Warszawie, gdyż nie było respektowane w Anglii i USA.

Zamierzano podstawić Annę Anders pod Annę Piórecką wstawioną za spadkobiercę Jerzego Kaźmierczyk do firmy APE Umwelttechnik AG w Szwajcarii. Celem było doprowadzenie do wypadku pani Anny Anders i dorobienie połączenia do wykorzystania dorobionego mandatu z fotoradaru na kwotę 250,- złotych w Nowej Wsi, przez manipulację jak w foto-shopie przy zdjęciu, co było widoczne. W tym celu doszło do wydania wyroku w Łęczycy, aby zamienić na sprawę karną o uszkodzenie ciała w wypadku, którego nie było. Połączono to dalej ze sfabrykowaną sprawą o uszkodzenie ciała w prokuraturze w Starachowicach dla mnie na moje doniesienie , gdzie dorobiono uszkodzenie ciała sprawa 1Ds 1001/14 którego nie było. Następnie doszło do precedensu na skalę świata jako sprawę o eksmisję na kolejną dorobioną sygnaturę z nieruchomości ul. Nad Kamienną 25 sygnatura IC 178/16, którą zamieniono na eksmisję z działki 29 jako Zakładów Górniczych i podstawiono sąsiadów z Bohaterów Westerplatte 1/1 w Starachowicach oraz z Katowic Jerzego Bochyńskiego i Barbarę Bochyńską, co połączono z Sarnakami przez błąd Sądu w Starachowicach, co wskazuje na połączenie z Mordami i herbem Rawicz na Pałacu oraz Francją, gdzie obecnie dorobiono plany na owocarnię dla świadków Jehowy i zniszczono teren o specyficznym kimacie.

Zamierzano zamienić wypadek mojej córki w Irlandii na wypadek śmiertelny, gdyż już dorobiono dział spadku wykorzystując akta żyjącej mojej córki Marty Bochyńskiej w Irlandii podstawionej pod dane Anny Marii Pióreckiej mojej córki oficjalnie zmarłej a faktycznie skradzionej po urodzeniu i wstawionej za mnie.

Dowodzi to, że zamierzano postawić Annę Anders, jako Annę Anderson, za moją oficjalną babcię Bolesławę Bochyńską jako Marię Romanow, zastępująca księżną Marię Lubomirską,spaloną w Kruszynie matką mojego taty Józefa Bochyńskiego. Po aresztowaniu dziadka Brunona Bochyńskiego, który był carewiczem Aleksym Romanow, „cofnięto czas” podstawiając mnie Bożenę Bochyńską-Kaźmierczyk za babcię Marię Romanow, która był faktycznie siostrą mojego dziadka carewicza Aleksego Romanow, i zmieniono mnie na mężczyznę w celu pobrania czterech pociągów złota teoretycznie dla Polski , która oficjalnie podała się za właściciela carskiego mienia okłamując, że rodzina carska nie żyje a co oznacza plan likwidacji naszej rodziny, w celu zagarnięcia mienia carskiego, nie pytając co na to Rosja, której Aleksy Romanow był prawowitym synem cara Rosji, który nigdy nie dokonał abdykacji, a co dorobiła bezpieka i to telegraficznie.

Żydzi nazwani są ogólnie Judą co nie jest prawdą, gdyż Juda jest berłem w ręku Boga i jednym szczepem z dwunastu na którym opiera się Polska. Zawłaszczono herby naszej rodziny dla Żydów, którzy wykończyli moich rodziców i obecnie zamierzali usunąć naszą rodzinę i resztę Polaków.

Odniosę się do książki Protokóły Mędrców Syjonu opracowania Bolesław Rudzki, gdzie Żydzi nazwali się Judą.

Wykład I &22 Zniesienie przywilejów arystokracji gojów

„Wyrazy: „wolność, równość, braterstwo” , głoszone przez agentów ślepych, ściągały do szeregów naszych z całego świata legiony, które z zapałem niosły sztandary nasze. A tymczasem wyrazy te były to czerwie, toczące pomyślność gojów, niszczące wszędzie pokój, spójność, solidarność, burzące wszelkie podstawy ich państw. Zobaczycie następnie, że to sprowadziło triumf nasz: dało ta nam między innymi możność zdobycia najważniejszego atutu-zniesienia przywilejów, innymi słowy, samej istoty arystokracji gojów, która była jedyną osłoną narodów i krajów przeciwko nam”

Wykład I &23 Nowa arystokracja

„Na gryzach arystokracji rodowej umieściliśmy na czele wszystkiego arystokracje pieniężną spośród inteligencji naszej. Jako cezus dla tej arystokracji nowej ustanowiliśmy bogactwo, zależne od nas, oraz naukę, szerzoną przez mędrców naszych”

Wykład IX &4. Dyktatura Judy

„Przeszkody dla nas w rzeczywistości nie istnieją. Nadrząd nasz znajduje się w warunkach takiej ekstralegalności, którą zwykle określano przy pomocy mocnego i energicznego wyrazu-dyktatura. Z zupełną sumiennością mogę stwierdzić, że w danym momencie my jesteśmy prawodawcami, my rozsądzamy i decydujemy sprawy, my karzemy, lub uniewinniamy, my, jako dowódca wszystkich wojsk naszych, usadowiliśmy się na koniu wodza naczelnego. Rządzimy wolą niewzruszoną, bowiem w naszych rękach pozostają szczątki partii , ongi silnej, obecnie ujarzmionej przez nas. Władami niepohamowanymi ambicjami, zaciekłymi zemstami, nienawiściami zjadłymi.”

Wykład IX & 5 Źródło terroru

„My jesteśmy źródłem terroru wszechobejmującego.”

Wykład IX & 6 Kto służy międzynarodowemu żydostwu.

„Na usługach swych mamy ludzi wszelkich poglądów, wszelkich zasad: odnowicieli monarchii, demagogów, socjalistów. Wszystkich zaprzęgamy do pracy. Każdy z nich na swoją rękę toczy jak czerw resztki władzy, usiłuje obalić cały ustalony układ. Wszystkie Państwa są przemęczone wskutek działań tych: wzywają pokoju, gotowi dla niego poświęcić wszystko, lecz my im pokoju nie udzielimy, dopóki jawnie i kornie nie uznają naszego nadrzędu międzynarodowego. Ludy wołają, że niezbędne jest rozstrzygnięcie kwestii socjalnej w drodze porozumienia międzynarodowego. Rozczłonkowanie na partie oddało je wszystkie do dyspozycji naszej, bowiem, chcąc prowadzić walkę konkurencyjną należy mieć pieniądze, które całkowicie są w posiadaniu naszym.”

Wykład IX &9 Liberalna samowola

„Aby nie niszczyć przedwcześnie instytucji gojów, dotknęliśmy instytucji tych dłonią umieję5tną i zebraliśmy w niej końce sprężyn i mechanizmów. Sprężyny były ułożone w ścisłym, lecz właściwym porządku, a my zmieniliśmy go na bezwładną samowolę liberalną.”

Wykład IX &11 Fałszywe Teorie

„Ogłupiliśmy, odurzyliśmy i zdemoralizowaliśmy młodzież gojów przy pomocy wychowania w zasadach znanych nam, jako fałszywe lecz wpajanych przez nas”

Wykład X &11 Odpowiedzialność prezydentów

„Wkrótce będzie przez nas wprowadzona odpowiedzialność prezydentów. W tedy już bez ceremonii będziemy wprowadzali to , za co odpowiedzialność spadnie na naszą kreaturę. Co nas to obchodzi, że zrzedną szeregi osób, dążących do władzy, że powstaną zamieszki wskutek niemożliwości znalezienia prezydentów, które ostatecznie zdezorganizują państwa”

W tym celu wykorzystano nasze pełnomocnictwo dla Kazimierza Bani i podstawiono Waldemara Maksalon w miejsce mojego męża Jerzego Kaźmierczyk w jego spółkach. Dowodem na to jest określenie nieprawdy przez prokuratora, że zgłosiłam kradzież karty, gdyż jest to nieprawda a Prokuratura odmówiła mi wszczęcia dochodzenia wszelkich spraw w tym również w sprawie podmiany tożsamości w bankach oraz wydawaniu powielonych kart bankomatowych dla służb. W tym celu wpisano zapis o nieracjonalnych treściach, aby uniemożliwić obronę oraz, aby dorobić opinie psychiatryczne już tajnie dorobione na rzecz Rządu Światowego, który zawłaszcza na rzecz banków nasze mienie i tożsamość.

Próba włączenia do polityki pani Anny Anders została określona przez pana Jarosława Kaczyńskiego jako osoby potrzebna do załatwienia sprawy, co jest określeniem wyjawiającym prawdziwe oblicze pana Jarosława Kaczyńskiego, który z pochodzenia jest Żydem. Państwo Kaczyńscy podali nasz herb Rawicz za swój co oznacza , że kłamstwem kreują historię Polski wykorzystując rodziny patriotów, które później są pozbawiane mienia do ukrycia pobranych kredytów.

Finałem sprawy kradzieży czterech pociągów złota w Anglii byłoby zniszczenie polskiej Polonii rękami pani Anny Anders, która nie ma świadomości metody działania polityków PiS, którzy wprowadzili fałszywych arystokratów, których działania doprowadzają do zlecenia morderstw na prawdziwych rodzinach elit polski.

Sfabrykowano już akta kryminalne wypadku i śmierci oraz wprowadzono spadkobierców, po nas żyjących, co oznacza, że tym razem zamordowano by dzieci i osoby podstawione pod nasze dzieci po kradzieży pieniędzy na finansowanie jednej religii. Nazwa „Westerplatte Młodych” z tego powodu kojarzy się z zaplanowanym przez Kościół Katolicki planem eliminacji naszych dzieci, których dane i nieświadomość są wykorzystane dla Kościoła Katolickiego podstawiając pod nasz adres na ul Bohaterów Westerplatte 1/1 w Starachowicach oraz cały budynek na ulicy Bohaterów Westerplatte 1 fałszywych spadkobierców pozorując jego zwrot dla taty mimo że to jest oszustwo, a moi rodzice byli do końca życia niszczeni i udręczeni. W odpowiednich datach planowana jest podmiana rodzin. Obecnie można odnieść to do lata, gdyż zaplanowano likwidację dzieci, co można odnieść do wiersza „Westerplatte” gdzie są zawarte słowa „ Prosto do nieba czwórkami szli żołnierze z Westerplatte” . Z tego powodu nazwa budzi poważne zastrzeżenie, gdyż wskazuje na rzeczywiste intencje Kościoła Katolickiego, który eliminuje osoby, które mają drugi związek małżeński w tym osoby nie należące do kościoła.

Po usunięciu profilu mojej córki z Facebook i innych miejsc można było zauważyć jej zdjęcie obok pani Duda , która była rozebrana jak modelka w taki sposób jak Wiktoria Hall Kornaszewska co jest określeniem zamiaru wykorzystania moich wnuków do podstawienia w miejsce Maryi matki Jezusa Chrystus na naszym herbie. Tak planowano podstawić moją wnuczkę Wiktorię Kornaszewską co oznacza upozorowanie, że jej matka Agnieszka nie żyje, aby ukryć drugi jej związek małżeński pozorując inną rodzinę dla rządu , w celu podstawienia opiekuna prawnego , co kojarzy się z majorem Janiszewskim , który przygotował akta bezpieki w IPN dla o. Józefa Marii Bocheńskiego czyli Brunona Bochyńskiego pod którego podstawiono Bochyńskiego Jerzego Brunona podstawionego pod mojego męża Jerzego Kaźmierczyk w celu ukrycia reaktywacji fabryk dziadka przez rząd.

Podstawienie Anny Anders pod moją skradzioną córkę Annę Piórecką zdeterminowało by jej los po udanej kradzieży carskiego złota w Anglii, gdyż dla Polski zamierzano przekazać jeden pociąg czego dowodem jest pozorowanie poszukiwania w Wałbrzychu kradnąc skrycie pozostałe trzy pociągi złota. Pan Lech Kaczyński wprowadził do Polski B’nai B’rith co jasno wskazuje na sposób organizacji kradzieży carskiego złota. Brak szacunku dla naszej rodziny jest oznaką pogardy dla Polaków co oznacza świadome i celowe ich niszczenie jako niższej kategorii ludzi, którą rząd zamienia w przestępców.

Wykład V &2 Drogi wiodące mędrców syjonu do władzy

„W nowych czasach, kiedy ludy uważały panujących za przejaw woli Boskiej, wówczas ulegały bez szemrania samowładztwu królów, lecz począwszy od chwili, kiedy podsunęliśmy ludom myśl o prawach własnych, zaczęły one uważać panujących za zwykłych śmiertelników. Cechy uświęcenia przez wybór Boski znikły z czoła królów w oczach ludów, kiedy zaś pozbawiliśmy je wiary w Boga, wówczas władza wyrzuconą była na ulicę wraz z własnością publiczną i zagarnięta przez nas … Prócz tego talent rządzenia masami i osobami przy pomocy zręcznie dobranej teorii i frazeologii , przepisów o współżyciu i wszelkich innych podstępów, o których goje nie mają pojęcia -należy do celów specyficznych naszej mądrości administracyjnej wykształconej na analizie, na takich subtelnościach rozumowania, w dziedzinie w której nie mamy konkurentów tak samo jak nie mamy ich w sferze solidarności i układaniu planów politycznych. Jedynie ich jezuici mogliby pod tym względem równać się z nami, lecz potrafiliśmy ich zdyskredytować w oczach tłumu bezmyślnego, jako organizację jawną, pozostając sami w ukryciu z naszą organizacją tajną. Zresztą czyż to dla świata nie jest obojętne, kto będzie jego władcą: głowa kościoła Katolickiego czy nasz despota z krwi syjońskiej? Dla nas jako narodu wybranego sprawa ta bynajmniej nie jest obojętna.”

Wykład III &11 Tłum i koronacja władcy wszechświata

„Kiedy nadejdzie czas koronacji naszego władcy wszechświata, wówczas te same ręce zmiotą wszystko, co mogłoby stanowić przeszkodę”

Należy zaznaczyć, że moje nazwisko jest przekładane na Poznań, przez fabrykowane długi i firmy windykacyjne, aby tak kreować fałszywych Bochyńskich w celu dorobienia danych przez pozorowanie sytuacji, dla wytworzenia alibi dla rezydencji ojca Zbigniewa, jak to określono w literaturze natomiast Olgę Romanow na Czechy, kreując ją na naszych nieruchomościach, aby upozorować prawdę. Judyta była matką cudowanie narodzonego Bolesława Krzywoustego przez wstawiennictwo Św. Idziego, co wykorzystano dla mojej siostry Bety Idziak z domu Bochyńskiej i jej męża Piotra upozorowano na kapelana Judyty Piotra. Wykorzystano Saint Gillen do podmiany Saint Gallen, gdzie znajdując się manuskrypty historyczne pisane po polsku i rosyjsku. Jest to miejsce, które wskazano nam jako możliwość odzyskania mienia przez biuro prawne K9, które jak się okazało ma powiązanie z nazwą K9 jako konsylium dziewięciu kardynałów czyli jest powiązane z Kościołem katolickim, a przez osobę tam pracującą również z USA. Podstawiono do pozorowania kapelana Gawrona na Misji we Fryburgu w Marly, ojca Józefa Marii Innocentego Bochyńskiego. Po naszym tam przybyciu doszło do zlecenie papieża Benedykta XVI o przeniesieniu księdza Gawrona do Francji. Miejsce jest dopasowane do odwołania się do historycznych wydarzeń i królewskiej rodziny Francuskiej, która prosiła o narodzenia dziecka przez wstawiennictwo Saint Gillen w Hiszpanii, skąd dorobiono Marię Władmirowną i podstawiono rożne osoby pod mój adres jak Marię Bochyńską podstawioną pod moją córkę Martę Bochyńską, pozorując na córkę innych rodzin, zamieniając na Matrę Kaczyńską. Obecnie próbowano wykorzystać Annę Marię Anders, aby wykazać pozorowane związku i ukryć mojego skradzionego syna Michała Pióreckiego, aby pasowało carskie DNA. Miejsce Saint Gillen było łącznikiem przez Św. Idziego z kolejną prośbą o dziecko przez inną parę zamieniając Judytę, która pragnęła dziecka. Po wstawieniu się do św. Idziego mnichów, modlących się do figury Św. Idziego, trzymającego ze złota kielich, Judyta poczęła i urodziła Bolesława. Obecnie wykorzystano moją siostrę Beatę Idziak z domu Bochyńską i podstawiono pod moje skradzione dzieci, pozorując świętych dorabiane są różne linie genealogiczne pozorując moje wnuczki na wnuki innych rodzin kierując się okultyzmem w kościołach, co próbowano ukryć wprowadzając różne religie jako Jedną Religię.

Witraże w kościele św. Mauritiusa, patrona Szwajcarii, wskazują na powiązanie z Rosją i moją rodzina Rurykowiczów pod którą podstawiono polityków i prezydentów w Polsce, na świcie tworząc z moich wnuków jedną astralną rodzinę udając pochodzenie carskiej w innych liniach genealogicznych. Próbowano to ukryć przez wprowadzenie uchodźców zasłaniając kradzież kradzież dwojga moich dzieci Anny Marii Pióreckiej i Michała Pióreckiego pozorując ich śmierć w przeszłości, oraz wykorzystując moją trójkę dzieci, które wychowywałam i wszystkie wnuki. Wykorzystywane są dzieci mojej siostry Beaty Idziak.

Za wierność dawniej były promowane awanse przez Sieciecha, ponieważ nie był królem ale chciał stanąć na miejscu króla, co się obserwuje i dziś, z tym, że dawniej Sieciech nie używał danych króla i był dumny, że jest tak wysoko nagradzany, a dziś nasze dane są wykorzystywane do udawania prawdy przy jednoczesnym naszym okradaniu i całego narodu pozbawiając naszą rodzinę możliwości godnej egzystencji przy akceptacji Kościoła, który dziś wykorzystuje środki do opłacania naszych oprawców.

Ewangelia Św. Mateusza 6,24

Nikt nie może dwóm panom służyć. Bo albo jednego będzie nienawidził, a drugiego będzie miłował; albo z jednym będzie trzymał, a drugim wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i mamonie”

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s