Fałszywa Arystokracja na Wawelu

Starachowice 31.01.2016

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech Jerzy Kaźmierczyk
zamieszkali
ul. Nad Kamienną 25
27-200 Starachowice
zameldowani
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice
Polska

Jego Ekscelencja Papież Franciszek
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda

Laptop Acer i jego wieczna windykacja

Od wielu lat kierujemy pisma obecnie poczta internetową, które pozostają bez odpowiedzi. Nasze pisma do prokuratury i sądu oficjalnie umorzone są wykorzystywane przez podstawione osoby dla których sądy przekazują nasze pisma podpisane ręcznie. Do korespondencji wpisane jest zwrot wniosku, którego sąd nie zwraca. Ostatnio zwrócono wydruk elektroniczny zachowując podpisane pisma w sądzie. Doprowadziło to do wykorzystania danych osobowych moich dzieci jako spadkobierców po nas żyjących. Obecnie córka ma usunięte konto na Facebook co oznacza uczestnictwo rządu w działach spadku na mojej rodzinie. Niedopuszczalną jest rzeczą wykorzystywanie naszych dzieci i rodzin. Doszło do przestępstwa na Bohaterów Westerplatte 1 przy udziale sądu, który jak się dowiedziałam od sąsiadki drzwi wejściowe i klatkę oddał dla sąsiadów, która należała do mnie i siostry. Kazano mi wchodzić do domu przez werandę, gdzie rodzice wcześniej mieli schowek. Powodem tego jest podstawienie moje córki Marty Bochyńskiej pod córkę teściów, aby pasowały plany mieszkania w Miedznej Drewnianej , gdzie z werandy zrobione jest wejście do domu i przypisano to mnie podmieniając mnie za córkę teściów. Moja siostra Beata Idziak została przerobiona w Katowicach przez notariusza Jacka Wojdyło na jedyną córkę naszego taty. Doszło do podmiany Oświadczenia mojego dziadka Franciszka Jana Mazurka dla mamy Filomeny Bochyńskiej na Oświadczenie Woli mojego taty Józefa Ludwika Bochyńskiego. Spowodowało to unieważnienie umowy sprzedaży dla Lidii Daleszak co oznacza, że Urząd Skarbowy nie miał prawa żądać ode mnie podatku od sprzedaży, którą Sąd w Starachowicach unieważnił wykorzystując siostry i moje dane bez naszego wezwania do SR Starachowice Dz.Kw.4005/11 oraz Dz.Kw. 4006/11. Było to w czasie , gdy córka miała wypadek co jest dowodem próby morderstwa córki w Irlandii, co obecnie upozorowano przez usunięcie danych na Facebook. Ostanie moje dziecko wyjechało za granicę i Polska w przypadku dalszych działań przeciwko naszej rodzinie nie będzie nawet mogła korzystać z naszych inwestycji z carskich pieniędzy. Waldemar Maksalon zrobił dział spadku po moim dziadku co jest przestępstwem na działce mojej mamy i wpisał 12 spadkobierców Maksalonów. Dokonano wpisu mojego taty na działce mamy w celu podmiany ojca mojej mamy Franciszka Mazurka na Franciszka Bocheńskiego i takie dane umieszczono na Misji we Fryburgu. Dowodem są fałszywe wpisy na działce której mama była jedynym właścicielem. Wpisano 12 właścicieli czyli tyle ile miała osób rodzina Waldemara Maksalon, gdy zakładał sprawę za życia mojej babci Anieli Reginy Mazurek, którą zamieniono na Franciszka Mazurek po śmierci. Moją mamę Filomenę Bochyńską ożywiono w 2015 roku i podstawiono moją teściową w Miedznej Drewnianej tworząc wieczne windykacje przez Invest Bank naliczając odsetki karne 24% w skali roku czego dokonał pan Zygmunt Solorz-Żak oraz pan Bohdan Żakiewicz, który wykorzystał nasze pełnomocnictwo, aby spłacić swoje długi z kradzieży firm męża Jerzego Kaźmierczyk. W tym celu Bohdan Żakiewicz oskarżył mojego męża w Toruniu uwłaczając moim nieszyjącym rodzicom. Przedstawiam dług Bohdana Żakiewicz oraz sprawę w sądzie , gdzie miał być przesłuchiwany jako świadek w Warszawie do Torunia , a która posłużyła do wyprania długu Bohdana Żakiewicz.

Dochodzi do podmiany małżonków na dane osobowe współmałżonków, co oznacza próbę wykorzystania mojej synowej Laili Kornaszewskiej z domu Siegiejewa, aby mojego syna Adama podstawić jako Adam Sergiejew na Rosję w celu zrobienia z niego syna generała rosyjskiego. Pan Bohdan Żakiewicz wykorzystał pełnomocnictwo do firmy MARMOROC-POLSKA Sp. z o.o. na ulicy Nad Kamienną 25 w Starachowicach, aby udawać moją rodzinę. W tym celu znieważył mojego męża oraz dorobił dla mnie fałszywą opinię psychiatryczną w intymnym województwie co oznacza przejście na moją babcię Anielę Reginę Mazurek, która ukrywała się w rodzinie Maksalon z Woźnik pod którą podszył się pan Waldemar Maksalon i 12 spadkobierców na działce mojej mamy Filomeny Jadwigi Bochyńskiej zamieniając na tatę Józefa Ludwika Bochyńskiego wykorzystując mojego dziadka Franciszka Jana Mazurka przechodząc na teścia Jana. Sposób działania jest prosty jeśli spojrzy się w jaki sposób była ukryta rodzina carska . Były wokół rodziny służby wojskowe , które działały w systemie dwójkowym. Po faktycznym zamordowaniu cara Mikołaja II w Polsce jako Franciszka Bocheńskiego herbu Rawicz doszło do wstawienia służb wojskowych. Działały one według układu Ribbentrop-Mołotow, a obecnie wykorzystują wszystkie rządy. Z tego powodu sąd w Toruniu określił , że rodzina carska nie żyje nie sprawdzając mojego DNA , które jest zgodne. Wykorzystać zamierzano moje dzieci z kradzieży, a obecnie nawet już wnuki co zagraża życiu całej rodziny. Podmieniono moje dane przez Urząd Miasta Białystok na Bożenę Piórkowską jako ślub cywilny tworząc kościelny ślub jako drugiej pary podstawiając moją siostrę Beatę Idziak pozorując, że mamy innego ojca przypisując dla mnie za ojca mojego dziadka Jana Mazurka. Wykorzystano spowiedź mojego dziadka w Białymstoku przez Kościół katolicki , który z powodu podmiany rodziny dokonał przestępstwa wykorzystania mojego dziadka.

Wykorzystano spis konferencji średniego i małego biznesu w Ustroniu i podstawiono osoby z Kościoła Zielonoświątkowego, które miały zastąpić moją rodzinę. Wykorzystano do tego zaproponowaną pomoc Kościoła w zapłacie rachunków dla moje mamy i wytworzono długi, które służą do podmiany na osoby z biznesu z Kościele Zielonoświątkowym. Taką osobą jest podstawione nazwisko Katarzyna Kazimierczak z Warszawy pod Katarzynę Kaźmierczyk z Ostrowca Świętokrzyskiego i podstawiono pod adres Bohaterów Westerplatte 1/2A pani Danuty Gibalskiej jako plan A2 dla Niemiec. Polega on na wykorzystaniu łącza wodociągowego idącego od pani Izabeli Pokora do pani Ginalskiej, następnie do pani Helena Surma mnie obciążając za rachunki przeprowadzając łącze dla Heleny Surma z jej przyłącza w piwnicy, które miała od dawna na podlewanie ogródka do jej domu. Sprawa o wodę w rzeczywistości była kradzieżą mojej nieruchomości dla Heleny Surma, gdyż wpisano ją na działkę 29 pod konta lewicy wstawiając Maksalonów na działkę mojego dziadka na sprawie o zniesienie współwłasności na kolejnej działce. Dlatego zamordowano moich rodziców w sposób naturalny, aby zrobić dział spadku dla rządu i kościoła współpracującego z lewicą w celu wprowadzenia jednego ładu religijnego.

Wykorzystano wszystkie nasze sprawy i powielono na dwie rodziny co jest widoczne w działce dojazdowej, gdzie wytworzono 24 spadkobierców z 4.

Zamieniono mnie Bożenę Elżbietę Bochyńską-Kaźmierczyk na Elżbietę Piórecką co było wymieniane w sprawie IC 178/15 i sprawie Pawła Krzymowskiego SR Toruń IIK 467/15 zamieniając akta medyczne do fabrykacji dokumentów i wykorzystano stare blankiety. W sprawie zażądano miliona złotych nawiązki czyli tyle ile wynosił dług Bohdana Żakiewicz, gdyż uruchomiono pieniądze i podstawiono spadkobierców po nas żyjących uniemożliwiając nam dostęp do środków finansowych.

Podstawiono fałszywy dokument na dane Elżbieta Piórecka czyli podczas pierwszego małżeństwa, gdzie podmienił mnie Kościół katolicki w Białymstoku na Bożenę Piórecką z domu czyli na Bożenę Romaniuk z domu Piórecką z Białegostoku. Danutę Gibalską podstawiono na Białystok pod Danutę Grabowską wykorzystując moje zeznanie w Starachowicach jako świadka do sprawy rozwodowej Henryka Grabowskiego i Danuty Grabowskiej w Białymstoku podstawiając Grabowskich na Starachowice.

Następną z listy z konferencji biznesmenów to firma ZYSK z Bydgoszczy pani Wiesławy Kozłowskiej którą podstawiono pod firmę AKMA, aby przejść na firmę AKMA w Starachowicach i podmienić moje wnuczki pod Magdę Kozłowską , która jest chrześnicą papieża Jana Pawła II pod którą podstawiono córkę Agnieszki Kozłowskiej, którą podstawiono za żonę Adama, aby przejść na moją wnuczkę Wiktorię Kornaszewską w celu wykorzystania w Kościele katolickim. Ukryto takie podstawienie w Toruniu wykorzystując panią ekspert studentkę z Uczelni Łazarskiego w Warszawie panią Edytę Zyśk, aby przejść dalej na mojego syna Adama Pióreckiego, który zmienił nazwisko na Kornaszewski, który rozpoczął tam studia, których nie skończył i wyprowadził się do Irlandii. Podobnie zrobił Paweł Idziak syn mojej siostry Beaty Idziak. Pod ich dane podstawiono państwa Maksalon w tym panią Edytę Maksalon i jej matkę Lidię Maksalon, którą podstawiono pod działkę po mojej mamie Filomenie Bochyńskiej po jej śmierci tworząc dział spadku po moim tacie Józefie Bochyńskim i podstawiono Lidię Daleszak, której odmówiono wpisu po dokonaniu sprzedaży działki przeze mnie. Odmówiono sprzedaży działki Nowowiejska 29, gdyż upozorowano , że mój ojciec nie jest moim ojcem, co jest przestępstwem i znieważeniem mojej rodziny. Odniesienie się do kręgu spadkobierców do sprzedaży, stanowi dowód przestępstwa, gdyż ich nie było, a mama była jedynaczką. Odwołanie się Sądu Rejonowego w Starachowicach jest jawnym dowodem na współpracę z służbami również notariusza, który podmienił nasze rodziny i dane osobowe podstawiając działa spadku wstecz w 2011 na 2007 rok, aby wytworzyć połączenie ze służbami, które były wokół naszej rodziny. Z tym, że zamieniana jest nasza prawdziwa rodzina zamierzając nas sukcesywnie eliminować wykorzystując nieświadome nasze wnuczki do manipulacji celem poświadczenia DNA pod już wykreowane rodziny dla służb w celu uwiarygodnienia ich oszustwa. Jest to handel ludźmi ukryty w Kościele Katolickim.

Dalszym oszustwem jest wykorzystanie Franciszka Jana Mazurka mojego dziadka ze strony mamy do podstawienia na Radom i Warszawę wykorzystując fakt, że dziadek był kuratorem sądowym. Podstawiono pod sprawę państwa Wrońskich na Radom jako dawny dystrykt Radomski. Wykorzystano sprawy mojego dziadka Brunona Bochyńskiego, który został aresztowany a sprawę samoistnie prowadzono przez „SS” zamieniając po wojnie na państwa Wrońskich. Prowadzona sprawa w czasie okupacji miała służyć do finansowania II wojny światowej przez wykorzystanie małoletnich dzieci Elżbiety Barbary Bochyńskiej i Aleksandra Bochyńskiego. Obecnie podstawiono inne osoby do Radomia, aby przenieść sprawy na Warszawę w celu kreowania służb pod nasze dane osobowe.

Doszło do upozorowania podstawienia do mojej prowadzonej pod nazwiskiem Bożena Piórecka sprawy rozwodowej z Dariuszem Pióreckim adwokat pani Pawłowskiej. W sprawie rozwodowej nie miałam pełnomocnika ani adwokata, gdyż sama występowałam i wyrok był bez orzekania o winie. Wcześniej miałam sprawę o zniesienie współwłasności co wykorzystano do podstawienia pani Lidii Daleszak. Sfabrykowano tak dokumenty sprzedaży działki aby umożliwić podstawienie akt pod sprawę mojego dziadka INs 72/97 na którą się powołał sąd przechodząc na sprawę taty Józefa Bochyńskiego, aby pozorować Franciszka Mazurka jako Franciszka Bocheńskiego łącząc z moim małżeństwem z Jerzym Kaźmierczyk. Nie odwołano się do aktu notarialnego o przyjęciu spadku po moim tacie jeszcze na nazwisko Bożena Piórecka po czym zmieniłam na Bocheńska do czego się odwołano co oznacza ukrycie Oświadczenie Woli mojego taty Józefa Ludwika Bochyńskiego. Wykorzystano zapis na nazwisko z pierwszym imieniem i z drugim imieniem jako dwie osoby oraz z pojedynczym jako trzecia osoba. Podstawiono Elżbietę Włodarczyk córkę Cecylii i Zbigniewa Włodarczyk, której Urząd Miasta zamienił mieszkanie nauczycielskie z ulicy Rynek na Ekonomii 5/4 w Skarżysku-Kamiennej , aby pozorować spadkobiercę po moim ojcu co oznacza, że również wyprowadzono mienie na mojego ojca w Skarżysku-Kamiennej i podstawiono służby. Do obrotu carskim mieniem wykorzystano obecnie firmy mojego męża Jerzego Kaźmierczyk i podmianę nazwiska przez błąd „ż” w moim zwolnieniu lekarskim do MARMOROC-POLSKA Sp. z o.o. wydanym w Końskich do Starachowic następnie nazwisko zmieniono na Kaźmierczak pozorując, ze miałam wielu mężów.

Podmieniono moje dane na rodzinę państwa Pawłowskich. Podstawiono Paulinę Pawłowską mieszkającą w Anglii jako córkę Czesława Daleszak wpisując za syna Jakuba Pióreckiego na Anglię podstawiając Czesława Maksalon pozorującego opiekę. Podstawiono Paulinę Pawłowską pod Paulinę Machowską córkę Ewy Kornaszewskiej z domu Niewczas, aby przejść na podmianę na mnie Bożenę Bochyńską-Kaźmierczyk i mojego obecnego męża Jerzego Kaźmierczyk zamienionego na byłego Dariusza Pióreckiego, który wyszedł za Ewę Machowską z domu Niewczas podstawiając lekarza Niewczas na Ostrowiec Świętokrzyski. W tm celu podmieniono dane Dariusza Dąbrowskiego i jego ojca Zygmunta Dąbrowskiego zamieniono na Zygmunta Pióreckiego, aby podstawić jego syna Dariusza Dąbrowskiego pod byłego męża Dariusza Pióreckiego, którego zamieniono na Dariusza Bochyńskiego co jest widoczne w sprawie którą przedstawiłam. Pawłowskiego Janusza postawiono pod Jana Śledzik i mojego dziadka hrabiego Jana Tarnowskiego, który występował jako Franciszek Jan Mazurek następnie podstawiono mojego syna Jakuba Pióreckiego na Anglię jako brata Pauliny Pawłowskiej, która zajmowała się malowaniem. W ten sposób dokonano cesji ubezpieczenia COFACE na kwotę 2 000 000,- PLN na dostawy stali firmy MARMOROC-POLSKA Sp. z o.o. jako nieodwołalną cesję na bank co oznacza użycie cesji do zwolnienia kredytu w kwocie 2 000 000,- PLN (dwa miliony) zwielokrotnionego przez ilość banków. W ten sposób przez podmianę akt w sądzie dokonano oszustwa i kradzieży pieniędzy z banków przez Waldemara Maksalon i Bohdana Żakiewicz oraz Plus Bank, który windykuje za laptop Acer miliony złotych, następnie laptop skradziono i pobierane jest ciągle ubezpieczenie dla fałszywego kręgu spadkobierców. Do podmiany wykorzystano sprzedaż laptopa mojego taty Józefa Ludwika Bochyńskiego dla pana Matka Katzer za 1000,-PLN ( tysiąc złotych) po czym dokonano w 2015 roku przywrócenia do życia moich rodziców w celu zrobienia kolejnego działu spadku i podstawienia PLUS BANK. W tym celu wykorzystano kradzież laptopa syna Jakuba Pióreckiego, aby przejść na ubezpieczenia do wypłaty przez OVB COFACE podstawiając sprzęt muzyczny pod Sebastiana Turowskiego syna Elżbiety Włodarczyk, która jest panną. W tym celu wykorzystano zakup gitary przez Sebastian Turowskiego na moje dawne dane osobowe Bożena Piórecka , gdzie wstawiono błędny adres jako Lipie Henryk Scyp i podstawiono Kościół Zielonoświątkowy udający spadkobierców po mojej żyjącej córce Marcie Bochyńskiej zamieniając ją na Martę Jańczak w czasie , gdy usunięto dane mojej córki z Facebook. Wykorzystano fakt, że zabrałam syntezator moich dzieci z Kościoła Zielonoświątkowego. Dokonano podmiany mojego domu na ulicy Nad Kamienną 25, jako osiedle Wierzbowa i podstawiono domek przy Kościele Zielonoświątkowym dokonując remontu, aby upozorować opiekę nad carską rodziną wykorzystując moje dzieci i dawne nazwisko Marta Piórecka, które zmieniła na Matra Bochyńska i jest panną. Wykorzystano fakt, że Sebastian Turowski jako muzyk miał dokonaną rewizję na lotnisku sprzętu muzycznego, aby powielić sytuacje do wypłaty odszkodowania i podstawić mojego syna Jakuba Pióreckiego, któremu firma ubezpieczeniowa OVB nie zapłaciła za pracę podstawiając inną osobę do wynagrodzenia. Całość ukryto przez Janusza Pawłowskiego, podstawionego pod Jana Tarnowskiego mojego dziadka i przez podmianę nazwy firmy MARMOROC-POLSKA Sp. z o.o. na MATRMOROC-POLSKA Sp. z o.o. zlecając nieodwołalną cesję na bank po czym doszło do przejścia na majątek moich rodziców na firmach męża Jerzego Kaźmierczyk podstawiając Waldemara Maksalon i sąsiadów z Bohaterów Westerplatte 1, gdzie wpisano zwielokrotnione dane z błędami pisarskimi dla służb wojskowych.

Służby przygotowały od lat zasadzki na nasze życie w najdrobniejszych szczegółach. Celem było wywołanie odpowiednich zachowań. Dokonano kradzieży ogromnych kwot w tym precjozów carskich windykując laptop za sześć tysięcy złotych w tym ukradziono już mieszkanie na ulicy Bohaterów Westerplatte 1/1 , gdzie sąsiadka obecnie stwierdziła, ze mam wchodzić do domu werandą co oznacza, ze drzwi do których otrzymali rodzice klucze od Urzędy Miasta po zakupie zostały oddane na rzecz banku PKO BP , gdzie znalazły się klucze skradzione w szpitalu w Końskich od mojej mamy do domu. Następnie na windykacje domu na ulicy Bohaterów Westerplatte 1/1 wpisał się PLUS BANK pozorując umowę, ze mną rozwiązując 30.04.2015 co powiązano z reformą mediów w Watykanie pozorując, że moja mama Filomena Bochyńska żyje. Dokonano podmiany firmy „SOF-ART” Sp. z o.o. przy pomocy danych Bożeny Szymańskiej, która dokonywała wypisu z KRS naszej firmy i wstawiono dane na Bohaterów Westerplatte 1/1 przy pomocy komornika Nowak wpisując początkowo Piotra Główkę, aby przejść na sfabrykowane osoby, których dane podrzucono do mieszkania w celu przejścia na wywóz śmieci za które stworzono windykacje na moją córkę Martę Bochyńską podstawiona pod siostrę męża pracownika Urzędu Miasta. Wstawiono przedmiot działalności gospodarczej jako wywóz śmieci i odpadów oraz unieszkodliwianie, odprowadzanie ścieków oraz pogrzeby i działalność pokrewna, aby przejść na zlecenie Jerzego Kaźmierczyk dla Bohdana Żakiewicz, oczyszczenia Lipie Henryk Szyb z odpadów radioaktywnych, które wprowadził Urząd Miasta Starachowice co próbował ukryć za osobami wstawionymi. Mojego męża Jerzego Kaźmierczyk podstawiono pod dane pana Jerzego PESEL 43072701675, następne osoby to Holinko Edmunt Bernard PESEL57082004936 jako prezes oraz rada nadzorcza jako Sieńko Stanisław PESEL 45100803133, Purc Mariusz Robert PESEL 69100301477, Konkol Dariusz Krzysztof PESEL 75053008473. Należy zaznaczyć zamianę Roberta Pióreckiego a pana Konkol zamienionego na Krzysztofa Radziwiłł podstawionego pod Ostrowiec Świętokrzyski przez działkę Nowowiejską 29. Prokurator odmawia wszczęcia śledztwa wpisując słowa nieracjonalne co powoduje konieczność użycia numerów PESEL osób podstawionych pod moją nieruchomość na Bohaterów Westerplatte 1, gdzie pozbawiono mnie drzwi wejściowych o czym poinformowała mnie sąsiadka. Numeracja kart wskazuje na kopie z akt sądowych a przekreślenie jednego numeru świadczy o zamianie spraw. Wypis jest z 2007 roku, gdzie Urząd Skarbowy wykrył dział spadku na ulicy Nowowiejskiej 29 a akcie notarialnym z 2011 roku po moim ojcu w 2007 przy sprzedaży działki dla Lidii Daleszak co jest niemożliwe prawnie i oznacza podstawienie Waldemara Maksalon pod konta lewicy w Szwajcarii wykorzystywane przez Kościół katolicki.

Zakres działalności podmiotu wykazuje handel grobami zwany skórkami do podmiany rodzin. Ścieki kreowane są na podstawie fałszywych rachunków za wodę. Podstawiono pod firmę „SOF-ART” Sp. z o.o. pana Dariusza Dąbrowskiego przez Raiffeisen Bank wykorzystując konto z podmienionymi danymi i wstawiono wcześniejszy adres firmy na ulicy Grzybowej 1, oraz plany na Leśną, aby powielić dług „SOF-ART” Sp. z o.o. zamieniając dofinansowanie dla Milenium Sp. z o.o. na windykacje spółki „SOF-ART” Sp. z o.o.

Upozorowano męża Jerzego Kaźmierczyk na inną osobę w sprawie SR Starachowice ICo 529/14, aby dokonać wpisu na mienie MARMOROC-POLSKA Sp. z o.o. oddane dla nas podstawiając MARMOROC-POLSKA Sp. z o.o. co ukryto w USA i podstawiono Stanisława Pikul z Tarnowa.

Dokonano podmiany moich danych osobowych w celu zawłaszczenia mienia w Rudzie Malenieckiej koło Końskich; numer pisma Urzędu Miasta Białystok do Sądu Okręgowego w Kielcach z dnia 24.06.2004 USC.VI.51400- 2657/2004, gdzie wpisano mnie jako Bożena Piórkowska w sprawie przesłanie skróconego odpisu małżeństwa Nr 2084/1983 przesłane do Sądu Okręgowego w Kielcach sprawa sygnatura akt IC 1965/04 co oznacza, że sprawy IC dotyczą spraw rozwodowych , gdzie próbowano podstawić Waldemara Maksalon pod Rudę Maleniecką. Mój adres wpisano jako ulica Westerplatte 1/1 tak jak na Oświadczeniu Woli mojego taty Józefa Bochyńskiego. Odwołano się do sprawy która w Kielcach zamiast linii prostej wpisano mi nawias do podmiany podobnie w sprawie alimentów dzieci IIIR C 547)02 SR Starachowice w którym występuje troje dzieci na nazwisko Pórecki/a. Sprawy połączono w Kielcami z panem Andrzejem Skóra, który reprezentował Bożena Kubiec, gdzie skradziono metryki urodzenia moich dzieci i inne dokumenty podstawiając moją siostrę Beatę Idziak za mnie Bożenę Bochyńska-Kaźmierczyk. Podstawiono służby wojskowe pod dane osobowe Beata Idziak i Bożena Piórecka. Aby ukryć dokonane przestępstwa przez służby wojskowe przekierowano sprawę do Torunia, gdzie nie znano moich rodziców i dziadków co spowodowało podmianę rodziny, gdyż sędzia naszą królewską rodzinę potraktował jak służby, które były wokół naszej rodziny. Skazał męża aby wytworzyć windykacje dla firmy wojskowej METRON S.A., która miała 40.000.000,- PLN długu co powiększono o milion złotych długu Bohdana Żakiewicz. Podstawiono pod szwajcarskie opakowania zakupionego internetu polskie opakowania, które są za małe do urządzeń. Oznacza to, że zamierzano ukryć fakt naszego pobytu w Szwajcarii po eliminacji naszej rodziny przez służby wojskowe.

Doszło do podstawienia pod długi Bohdana Żakiewicz mojego męża Jerzego Kaźmierczyk w celu wykorzystania Oświadczenia Woli mojego ojca Józefa Bochyńskiego do wyprowadzenia pieniędzy i podstawienia Skarbu Państwa jako właściciela mienia carskiego w celu ukrycia kradzieży. Według przepisów można było odzyskać pałac i 50 ha wokół pałacu. Mieliśmy dużo takich miejsc, gdzie podstawiono służby wojskowe wykorzystujące podstawienie fabryk zbrojeniowych i wojska jako spadkobierców. W tym celu wykorzystano Centralny Okręg Przemysłowy i podstawiono METRON SA czyli Fabrykę Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń Sp. z o.o. i został ukryta spółka akcyjna co oznacza, że akcje tej spółki utworzyły pod-spółki na bazie kapitału dłużnego łącząc z terenami, gdzie znajdowały się majątki i fałszywi spadkobiercy. Wytworzono pod-spółki w Katowicach, Toruniu, Krakowie, Olsztynie, Wrocławiu i Warszawie jako Centrum Rozliczeń oraz w Szczecinie, gdzie wytwarzano dzieci In Vitro oraz Lublinie, który należał do mojej rodziny. Obszerne pisma skierowane do Sądu w Toruniu przeze mnie i męża były podyktowane brakiem ustosunkowania się już przebytej kary przez mojego męża w tej sprawie oraz powieleniem tożsamości dla służb, aby podstawić długi mojego taty, który nie żyje gdzie podstawiono Jerzego Bochyńskiego i jego żonę Barbarę z domu Małachowską z domu pochodzącą z Gdańska. Wystarczy połączyć teren zakupiony przez „SOF-ART” Sp. z o.o. z zapisem Urzędu w decyzji z dnia 22.04.1998 roku o warunkach zabudowy i zagospodarowana terenu wydanego przez UM Starachowice dla „SOF-ART” Sp. z o.o. aby Dariusz Piórecki gdzie wpisano zamieszkanie Starachowice ulica Grzybowa 1 zamiast adres spółki wpisując zapis do realizacji inwestycji dla inwestora na obszarze oznaczonym w planie symbolem B20PV z zapisem Zespól Zakładów Przemysłu Terenowego i Usługowego” aby przejść na inne podmioty na tym terenie łącząc z reaktywacją fabryki mojego dziadka przechodząc na pod-spółki w innych częściach państwa. Z tego powodu byłam aresztowana i wywieziona do Łodzi. Działka została sprzedana za dług dla wspólnika Milenium Sp. z o.o. pana Zegadło po czym spółka została sprzedana dla Dariusza Kot. Należy zaznaczyć numer działki 1027/01 przy ulicy Leśnej w Starachowicach, aby zauważyć, że leży obok Prokuratura. Inwestycje w Sądzie łączone są przez zamianę adresu na Konstytucji 3-Maja 27, aby przejść przez remont jako rozbudowa i adaptacja oraz budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej, wody, energii elektrycznej. Dlatego wykorzystano licznik na MARMOROC-POLSKA Sp. z o.o. na ulicy Nad kamienną 25, który został założony za pisemną zgodą mojej mamy na użyczenie nieruchomości dla mojego męża Jerzego Kaźmierczyk. Następuje przejście przez długi i ktradzież mienia przez Waldemara Maksalon, który nie miał prawa do nieruchomości i nie zapłacił za nieruchomość doprowadzając do strat również w firmie męża podstawiając jego córkę za mnie. Za męża Jerzego Kaźmierczyk starostę starachowickiego, aby dalej przejść na weksle „SOF-ART” Sp. z o.o i umowy, które były poręczone przez gminę Brody Iłżeckie jako forma uwiarygodnienia. Nie sprawdzono mojego DNA carskiej rodziny i dorobił opinie psychiatryczne godzące w naszą carską rodzinę dla której wojsko przygotowywało historię carowej Katarzyny Wielskiej Romanow, którą upozorowano, że miała dzieci z wojskiem co próbowano zrealizować przez podstawienie sędziny Magdy Jarczyk jako Katarzyny Wielkiej.

Kupiona firma Milenium Sp. z o.o. przez Dariusza Kot od pana Wiesława Zegadło wykorzystana została do podstawienia Dariusza Kot pod Dariusz Pióreckiego i Dariusza Dąbrowskiego zamieniając na Dariusza Bochyńskiego, aby przejść na dobra mojego dziadka wykorzystując oficjalną pracę aby wykorzystać dokumenty państwowe w tym wypadku dokument wystawiony przez Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych No SM.454/B.96 skierowane do dziadka Brunona Bochyńskiego na Nadleśnictwo Opatów 1.04.1919 roku.

Pisma zostały przekazywane w dużej ilości, gdzie przedstawiliśmy powody naszego prześladowania i bezpodstawnego oskarżenia mojego męża co mogło być pozornie niezwiązane ze sprawą. W rzeczywistości odwołanie się do sygnatury VDs 31/07/Sp jest odwołaniem się prokuratura do zakończonej prawomocnym wyrokiem sprawy. Co oznacza wykorzystanie sprawy z Kielc z powództwa mojego męża przeciwko Bohdanowi Żakiewicz w sprawie MARMOROC-POLSKA Sp, z o,o i podstawienie w moje miejsce mojej siostry Beaty Idziak i Edytę Maksalon córkę Waldemara Maksalon co oznacza podstawienie pod Waldemara Szczepańskiego Dorobiono akta o uszkodzeniu ciała co zamieniono obecnie na zamach na mienie. Oznaczać to może, że podstawiono Waldemara Maksalon pod mienie mojego taty Józefa Bochyńskiego pozorując zamach mojego męża na nasz majątek rodowy windykowany przez PLUS BANK za laptop Acer. Sprawy są tak powiązane, ze jedna ciągnie drugą co oznacza podstawienie mojego syna i jego laptopa, którego skradziono pozorując kolejne pokolenie dla służb. Określone to zostało, że dla nas czas się skończył co jest dowodem podstawienia młodych pozorując, że są służbami wojskowymi. Z tego powodu obszernie wysyłane były pisma, które zostały poczytane za powód badania psychiatrycznego. Nikt nie sprawdził DNA oraz aktu oskarżenia do którego był wydany prawomocny wyrok, który mąż odbył w całości co oznacza, wraz z dorobieniem opinii o próbie samobójczej której nie było , że była to próba morderstwa w więzieniu w celu kradzieży mienia. Wykorzystano dla pana Fogla świadectwo mojego taty Józefa Bochyńskiego z Państwowego Liceum Mechanicznego w Starachowicach nr 3 rok 1950/1951 klasa 1b, gdzie występuje jako Józef Bochyński. W 1952 roku 7 czerwca jest Świadectwo Dojrzałości numer 35 z Technikum Budowy Samochodów w Starachowicach przyjęty do klasy 4. co jest w sprzeczności do świadectwa Liceum Mechanicznego z 1951, egzamin zdany był przed komisją w Warszawie nr S.II/1650/52 uzyskał tytuł Technik Mechanik. Takie dokumenty dowodzą podstawienia taty pod dwie osoby co zagraża bezpieczeństwu rodziny. W Dyplomie Politechniki Gdańskiej nr 302 nie wpisano drugiego imienia mojego taty Józefa Ludwika Bochyńskiego w 1956 roku w którym otrzymał tytuł inżyniera mechanika.

Sąd w Kielcach i Starachowicach mimo korespondencji zwrotu nie zwrócił naszych pism, które Sąd Starachowice przekierował do Kielce w celu podmiany na naszą sprawę IC 2627/10 „O przywrócenie Stanu Posiadania Rodziny Carskiej” , którą Sąd przekierował na Starachowice do sprawy INs 716/10 podmieniając moje dane przez błąd „ż” , a męża tak podmienił ZUS w Tomaszowie Mazowieckim. Obecnie nie zwrócono pism podpisanych z naszego powództwa przeciwko Waldemarowi Maksalon i Lidii Maksalon IC 2979/15, w której upozorowano , że jestem z mężem osobnymi podmiotami gospodarczymi zamiast spółki MARMOROC-POLSKA Sp. z o.o. gdzie maż jest prezesem a ja prokurentem. Podmieniono kolejną sprawę, gdyż nie zwrócono naszych wniosków podpisanych w sprawie IC 2866/15 skierowanej przeciwko Starostwu Powiatowemu w Starachowicach, Urzędowi Miasta Starachowice, ZUS w Starachowicach, komornikowi w Starachowicach Gotfrydowi Nowak , Waldemarowi Maksalon , który wykorzystał moich rodziców do działów spadku i przeciwko prokurator Beacie Wójcik o ochronę dóbr osobistych i zapłatę. W dokumentach sądowych pozostawiono puste miejsca co oznacza zamiar podmiany danych przez dopisanie w puste miejsca.

Dowodzi to wykorzystania tych dwóch sygnatur do podmiany sprawy „O Przywrócenia Stanu Posiadania Rodziny Carskiej”. Powołanie się na zamkniętą sprawę przez Sąd stanowi dowód przywrócenia tej sprawy na wniosek mojego męża i zastosowanie przeciwko niemu czego dowodem jest nie wzięcie pod uwagę działania na szkodę męża osób trzecich, którzy podrobili podpis.

Doszło do przysłania odwołania się prokuratora Jarosława Kilkowskiego od sprawy w IIK 164/11 w SO Toruń co do zmiany kwalifikacji w celu przyłączenia pana Pilarskiego i Rzeszotarskiego do apelacji w Gdańsku. Powodem takiego działania jest dorobienie przez Skarb Państwa pracowników za spadkobierców na mieniu carskim, a w przypadku METRON SA mąż nie był ani pracownikiem ani właścicielem co powoduje bezzasadność połączenia go z panem Lechem Pilarskim i panem Rzeszotarskim co służy do wyłudzenia pieniędzy jako prawa osób trzecich do naszego mienia, które Sąd ukrywa przez dorobienie fałszywych opinii psychiatrycznych. Dowodem tego jest podstawienie Waldemara Maksalon , który dorabiał genealogię dla Skarbu Państwa co połączono z podstawieniem w Toruniu pana Waldemara Szczepańskiego pod największego zbrodniarza Kielecczyzny, który mieszkał w moim domu na ulicy Bohaterów Westerplatte 1. Spowodowało to sytuacje, że sąsiadka kazała mi wchodzić przez werandę do domu. Aby dorobić dokumenty dla Urzędu Miasta podstawiono moją córkę Martę Bochyńską za córkę teściów, która otrzymała dom od matki do którego jest wejście z werandy. Doprowadzono do upozorowania śmierci mojej córki co oznacza, ze również siostry męża w celu zrobienia działu spadku kryjąc to za roszczeniami osób trzecich w Urzędzie Skarbowym dorabiając akta kryminalne i opinie psychiatryczne do kradzieży przez Skarb Państwa pozbawiając czci mojego tatę. Doszło do przestępstwa w kancelarii Notarialnej pana Jacka Wojdyło w Katowicach oraz w Starachowicach notariusza Zalewskiego, który jest obecnie na emeryturze i stworzono fikcję, że ja miałam innego ojca. Jest to potwierdzone w dokumencie z Sądu w Starachowicach, który wykazał dokument z Katowic jako wpisanie jedynie moje siostry za córkę naszego ojca, a sprzedaż określił jako możliwość sprzedaży z kręgiem spadkobierców, których nie było , gdyż jedynie ja i siostra byliśmy spadkobiercami po naszych rodzicach a stworzono fikcje podstawiając w Starachowicach pana Waldemara Maksalon a obecnie sąsiadów z Bohaterów Westerplatte 1, które było zakupione w 2001 roku od Urzędu Miasta do którego wydano klucze do drzwi, które obecnie przypisano sąsiadom w sprawie ich o przyłącze wodne co jest jawny oszustwem. Moje dane podmieniono przez błąd „zi” i wpisano jako dług na wodę i dokonano sabotażu przy jednoczesnej odmowie prokuratora prowadzenia śledztwa co uniemożliwia prawne działanie dla nas. Celem jest stworzenie sposobu naszego oskarżenia, aby ukryć oszustwa dokonane w Starachowicach i Toruniu, gdzie zamieniono mnie na Elżbietę i zażądano miliona złotych tyle co miał dług Bohdan Żakiewicz . W sprawie SR Starachowice IC178/15 jest przejście na spółkę męża pozorując ze mnie inną osobę, aby stworzyć dwie rodziny co jest udowodnione postanowieniem sądu SR Starachowice, gdzie wyłuszczono oszustwo. Pod dokumentem podpisała się pani Jolanta Kowalska. Sygnatura akt Dz.Kw 4005/11 i Dz.Kw4006/11 z 20 grudnia 2011 roku, gdzie upozorowano, że akt notarialny sprzedaży jest aktem do umowy sprzedaży Apolonii Kuźbik, Czesławy Wojciechowskiej, Stefana Mazurka i dzieci Stanisława i Katarzyny Mazurek po ¼ części co jest oszustwem. Brak jest mojego dziadka Franciszka Jana Mazurka, który przekazał nieruchomość mojej mamie Filomenie Bochyńskiej i stworzono 12 spadkobierców po mojej mamie co jest dowodem oszustwa i podstawienia Waldemara Maksalon na działce mojej mamy Filomeny Bochyńskiej. Stworzono ze sprawy INs 72/97 stworzono pozór jako aneks do aktu notarialnego pani Lidii Daleszak z 2011 roku co oznacza, że dokumenty moje przekazane do sprzedaży nieruchomości zostały wykorzystane w złej wierze w innym celu dorabiając spadkobierców po Katarzynie i Stanisławie Mazurek zamienionych na Stanisława Pikul i Katarzynę Kaźmierczyk w tym celu dorabiane są alimenty na fikcyjne dzieci za które windykuje Skarb Państwa, który jest zamieszany w dorabiane tożsamości dla polityków, który wypłaca z Gwarantowanego Funduszu Alimentacyjnego do 500, zł na dziecko co oznacza połączenie z nowym przepisem 500, złotych na dziecko. W tym celu, aby ukryć podmianę danych w ZUS podmieniane są dane osobowe mojego męża przez błąd „ż” tak jak w moich w zaświadczeniu lekarskim z Końskich do MARMOROC-POLSKA Sp. z o.o. przez błąd „ż” doszło upozorowania wejścia na spółki męża na których rząd dokonuje obrotów wpisując krąg spadkobierców jako roszczenia osób trzecich a dorobione akta kryminalne uniemożliwiają przedawnienie co oznacza , że jest plan zniszczenia naszych dzieci przez Rzeczpospolitą Polską.

Zamieniono darowiznę mojego dziadka Franciszka Jana Mazurka numer Rep. 903/98 sporządzonym w kancelarii notarialnej Grażyny Magdziarz przedłożone do sprawy INs 72/97 na darowiznę mojego taty Józefa Bochyńskiego o przekazaniu praw do dziedzictwa rodowego w linii cesarskiej Oświadczeniem Woli z dnia 28.06.2006 roku dokonując kradzieży carskiego mienia przez Sąd w Starachowicach. Wykazane sygnatura przez Sąd w Krakowie w odniesieniu do carskiego mienia została określona jako CZP czyli tak jak Ustawy Sądu Najwyższego po wpisach do Ksiąg Wieczystych. Księgi zawierają obecnie oczywiste błędy czego dowodem jest próba zablokowanie mi wejścia do domu, co oznacza, że sędzia Hubert Wicik przekazał dokument od moje siostry Beaty Idziak tworząc dział spadku po mojej siostrze pozorując, że jestem córką Mazurków, aby dorobić dla kont lewicy alibi przez Helenę Surmę , która podała się za siostrę Józefa Bochyńskiego na działce 29 co oznacza przejście na ulicę Nad Kamienną 25 co jest przestępstwem i dowodem uczestnictwa Urzędu Miasta Starachowice w zorganizowanej przestępczości Skarbu Państwa szantażującego nasze rodziny. Sprawy sygnatura akt Dz.Kw 4005/11 i Dz.Kw4006/11 z 20 grudnia 2011 roku były z powództwa Lidii Daleszak , którą podstawiono pod Lidię Maksalon. Sprawę zamierzano kryć w Toruniu, gdzie pracowników Metron SA zamieniono na spadkobierców carskiego mienia jak również sędziów i adwokatów oraz prokuratorów, którzy dopisali się do naszej carskiej rodziny.

Sąd unieważnił sprzedaż co oznacza bezradność żądania zapłaty za podatek od sprzedaży przez Urząd Skarbowy, który skierował mnie do Kielc w sprawie mojej siostry , gdzie przedstawiono moje dokumenty. Dowodzi to, że siostra Beata Idziak jest podstawiona pod moje dane osobowe w Kielcach jako Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk wstawiając w Kielcach za mnie Lidię Daleszak , która miała udostępnione oryginały dokumentów włącznie z pełnomocnictwem od moje siostry w celu uzupełnienia braków w kancelarii notarialnej do sprzedaży, gdyż musiałam wyjechać do córki po wypadku. Oznacza to, że podstawiono Lidię Daleszak jako córkę księżnej Reginy Glińskiej ukrytej jako Aniela Regina Mazurek podstawiając moje dane osobowe Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk przez zamianę na Mazurek z domu czego dokonał Urząd Miasta Starachowice. Wykorzystano mój wpis nazwiska jako rodowe Bocheńska w celu zamiany na z domu Bocheńska. Celem było wytworzenie wielu postaci moich rodziców czego uczciwy człowiek nie jest w stanie zrozumieć co powoduje szantażowanie moich teściów. Podstawiono na Miedzną Drewnianą osoby ze Szwajcarii panią Sabine Knechti i jej siostrę Natalię pod Natalię Wiatrowską oraz Ewę Eugster Jakubczyk w celu przejścia na Szwajcarię pozorując, że jest z domu Eugster. W tym celu zrobiono dla mnie zdjęcia ślubne w taki sposób, aby upozorować teściów na moich rodziców. Mój ojciec już nie żył, a jedynie była mama co Kościół katolicki wykorzystał do zniszczenia godności moich rodziców. Wykorzystano pełnomocnictwo dla Bohdana Żakiewicz w celu zastawienia nieruchomości pod kredyty w Szwajcarii i USA . Z tego powodu były wpisy na spółce MARMOROC-POLSKA Sp. z o.o., która nie działa od 10 lat a od 2 lat była zawieszona według nowych przepisów. Bohdan Żakiewicz zastawił moje nieruchomości na jego długi pozorując, że maż nadużył wizerunku jego firmy, która w rzeczywistości była zadłużona i sfałszowano dokumenty w zeznaniach w Toruniu, aby wykorzystać moją córkę i podstawiając za córkę teściów w celu licytacji mienia w Miedznej Drewnianej ukrywając to przez dorobienie opinii psychiatrycznych dla mojego męża, aby można było dokonywać kradzieży mienia pozorując niepoczytalność. Oszustwa sądów są kryte opiniami psychiatrycznymi jako urojenia co do sądów a pochodzenie arystokratyczne mojego taty jest podważone przez psychiatrę w Toruniu co oznacza, że taka osoba nie ma prawa do wykonywania zawodu, który służy do zniszczenia godności ludzkiej i krycia kradzieży rządu na sfabrykowane dokumenty i fałszywe zeznania. Podważono pochodzenie arystokratyczne rodziców a jednocześnie wpisano świadków jako spadkobierców po moich rodzicach żądając ode mnie miliona złotych nawiązki określając przez Waldemara Maksalon jako mnie osobą majętną w sprzeczności do wcześniejszych spraw co świadczy o składaniu fałszywych zeznań przed sądem. Majątek tak rodowy jak pozostały spółek jest skradziony wykorzystując nasze dane osobowe do kradzieży podstawiając fałszywych arystokratów, wykreowanych przez WSI do współpracy z którym przyznał się Zygmunt Solorz -Żak podstawiony pod Zygmunta Dąbrowskiego, którego po śmierci zamieniono na Zygmunta Pióreckiego. Jego syna Dariusza Dąbrowskiego zamieniono na Dariusza Bochyńskiego przy udziale Sądu. Podmieniono handlarza narkotyków Dariusza Dąbrowskiego na starostę starachowickiego Dariusza Dąbrowskiego w celu przejścia na weksle “SOF-ART” Sp. z o.o. i windykacje dla Skarbu Państwa w zamkniętych sprawach. Sprawy opisywane są złożone i wypływają z logiki, która pozwala na powiązania poszczególnych elementów, które w całości dają obraz wykorzystania męża spółek i naszych rodzin przez Skarb Państwa do kradzieży carskiego mienia.

Wykorzystano sprawy prowadzone przez Trybunał Konstytucyjny w sprawie odszkodowania za Firlej z wniosku pana Haneczkowskiego ze Szczecina sąsiada pana Rek, który znał mojego dziadka Brunona Bochyńskiego. Doprowadziło to do próby podstawienia Rodziny Firlejowskiej za naturalną w celu wyłudzenia depozytów carskich co miało obecnie nastąpić w Gdańsku, gdzie za Jerzego Bochyńskiego podstawiono Jerzego Małachowskiego jako nowe pokolenie służb.

Zamierzano doprowadzić do wywiezienia mnie przez służby wojskowe we wtorek, aby ukryć wypłatę odszkodowania w ING Bank Śląski, gdzie upozorowano, ze nie żyję wypłacając dla uposażonych czyli Dariusz Piórecki i trójka dzieci pieniądze na jego polisę podmieniając jego dane na Dariusz Dąbrowski i wypłacając pieniądze fałszywym dzieciom. Obecnie upozorowano powtórzenie wypadku z 2011 roku w Irlandii z tym, że usunięto dane z Facebook mojej córki Marty Bochyńskiej co oznacza upozorowanie śmierci do wypłaty kolejnego odszkodowania w tym wypadku pozorując moją nieżyjącą matkę za żyjącą teściową. Z powodu istnienia Dariusza Pióreckiego w mojej polisie ING Nationale Nederlanden wniosłam o zmianę uposażonego na obecnego mojego męża Jerzego Kaźmierczyk w ING Bank Śląskim, gdzie określono, że będę długo czekać. Powodem tego jest wypłata odszkodowania za moją fikcyjną śmierć co podstawiono pod śmierć mojej mamy i dokonano kradzieży moich środków emerytalnych W tym celu przysłany jest list cztery lata po śmierci mamy aby upozorować, że żyje i podmieniono moje dane z domu jako Mazurek w miejsce nazwiska Bocheńska. Wykorzystano nasze pisma do pana Zbigniewa Ziobro , gdzie wykazałam nazwisko rodowe Bocheńska , które podstawiono bez mojego udziału do Urzędu Miasta Starachowice w celu kradzieży naszego mienia dla służb przez wprowadzenie za spadkobierców sąsiadów. Dokonywana jest fabrykacja dokumentów wstecz co ujawnił Urząd Skarbowy Starachowice. Zamierzano powtórzyć sytuacje podczas rewolucji 1917 roku wywiezienia Romanowów pod węglem i dlatego nasz telefon został połączony Hurtownią Węgla w Szczecinie, gdzie dokonano produkcji dzieci in vitro z carskim DNA. Zamierzano mnie wywieźć przed 22.02.2016 roku przed Mszą Firlejowską w której ksiądz odmówił obecnie wymienienia nazwisk , które były wymieniane za życia mojego taty. Powodem jest podmiana Brunona Bochyńskiego, który widnieje na płycie na Feliksa Bochyńskiego który jest widoczny w Archiwum w Radomiu do podmiany na Feliksa Maksalon w celu wprowadzenia spadkobierców na carskie mienie. Zamierzano dokonać wywiezienia mnie do zakładu psychiatrycznego przez fałszywego męża dopisanego do zawłaszczanego mienia po moich rodzicach na nieruchomościach w Starachowicach. Aby uwiarygodnić to Sąd Okręgowy w Toruniu IIK 164/11 dorobił akta psychiatryczne dla męża Jerzego Kaźmierczyk podważając godność moich rodziców co jest przestępstwem Sądu Okręgowe w Toruniu oraz lekarzy psychiatrów. Wpisanie mi, że mam urojenia co do sądów w 100% dowodzi , że jest zamiar wyprania mózgu w celu usunięcia pamięci po mojej rodzinie. W tym celu zamierzano wykorzystać nieświadomych teściów i dorobiono opinie niepołączalnego dla mojego męża Jerzego Kaźmierczyk pozorując, że ma inną żonę Elżbietę tworząc spadkobierców z jego rodziny po czym zamierzano wszystkich aresztować za wypłatę odszkodowania na Firleju twierdząc , że w tym celu nas zabili.

Nasze pisma skierowane do Sądu w Torunia zawierające prawdę historyczną miały być zawłaszczone dla osób wyznaczonych przez rząd pozorujących naszych spadkobierców. Dla nas już podmieniono strony internetowe http://www.polskaprzyszlosc.wordpress.com jako parówki i pierogi, gdzie wnuki potraktowano jako mięso co jest zbieżne z „Protokółami Mędrców Syjonu”, którzy robią czystkę przez PiS, aby wprowadzić lidera światowego, którego zamierzano ożenić z moją wnuczką Wiktorią Kornaszewską podstawiając w to miejsce Zuzannę Maksalon podstawioną pod Annę Piórecką wstawioną na Szwajcarię do spółki APE Umwelttechnik AG jako spadkobiercę po żyjącym mężu Jerzym Kaźmierczyk. Z tego powodu SO Toruń w sprawie IIK 164/11 wydał dla męża absurdalny zakaz prowadzenia działalności na 5 lat przy jednoczesnym usunięciu jego danych z systemu przez wprowadzenie fałszywych spadkobierców. Do tego celu wykorzystano w Sądzie Rejonowym w Kielcach mój dowód osobisty papierowy WL 5334137 , gdzie są wpisane moje dzieci na nazwisko Piórecki/a pod które podstawiono służby. Nie sprawdzenie mojego DNA i ukrycie Oświadczenie Woli mojego taty Józefa Bochyńskiego jest dowodem przestępstwa sądu pracującego dla Gminy Żydowskiej z Nowego Jorku, która podstawiła Żydów pod carskie mienie czego dowodem jest Zakopane. Partia PiS nie może zrobić porządku w Polsce, gdyż w swoich szeregach posiada fałszywych arystokratów, którzy sami muszą się ujawnić i zwrócić zawłaszczone mienie książęce i carskie. Z tego powodu po wprowadzeniu lidera światowego członkowie partii PiS zostaliby sami osądzeni i odsunięci od władzy, a Kościół katolicki zostałby zakazany za dokonane zbrodnie na rodzinie carskiej, aby uwiarygodnić lidera światowego, który ma rozdawać ziemię zagrabioną przez sąd, który wstawił fałszywych spadkobierców carskiego mienia na działkę 29 na Bohaterów Westerplatte 1 w Starachowicach .

Należy zaznaczyć, że pod dane Marta Piórecka, która zmieniła nazwisko na Marta Bochyńska została podstawiona Marta Kaczyńska i Marta Przygoda aby przez odszkodowania przejść na wypłatę dla Skarbu Państwa, który nas już uśmiercił i nasze rodziny w systemie bankowym podstawiając oficjalnie zmarłe wnuczki w Irlandii do działu spadku na ulicy Nowowiejskiej 29 przechodząc na „SOF-ART” Sp. z o.o., którego dane umieszczono a Ukrainie, aby przejść na Hutę na majątek książąt Glińskich czyli mojej babci, której jedynym spadkobiercom była moja mama Filomena Bochyńska. Z tego powodu podmieniono moje dane osobowe na Mazurek z domu i wpisano spadkobierców do spółki męża MARMOROC-POLSKA Sp. z o.o. wpisując fikcyjne windykacje na pracowników, którzy nie byli zatrudnieni.

Polska jest zniewolona programami bankowymi opartymi na naszym mieniu pozorując według wybory Watykanu wybrańców niezgodnych z odwiecznym prawem Rurykowiczów. Można zacytować poetę Krasickiego „ Czemu płaczesz zapytał starego czyżyk młody, przecież masz lepsze tutaj niż w polu wygody? Tyś zrodzon w klatce przeto ci wybaczę jam był wolny dziś w klatce i dlatego płacze”

Nasze dzieci zrodzone zostały w klatce jako Kapitał Ludzki i nie rozumieją co to jest wolność.

Podstawiono pod kucharkę Jadwigę pracującą w „Palace Zakopane” w czasie II wojny światowej moją mamę Filomenę Jadwigę Bochyńską aby podstawić księżną Konstantieva z Weissów Sobieską jako kucharkę do nowej arystokracji na Wawelu podmieniając nazwisko Kucharski na Kucharska. Za Lubomirskiego podstawiono Denhoffa i podstawiono Urszulę Idziak pod Urszulę Lubomirską pozorując ją na kochankę monarchy. Podmiana akt i dokumentów jest dowodem przestępstwa sądu pracującego dla masonerii i takich loży jak bractwo wrogów wstrzemięźliwości na wzór paryskiej Socjet`e des antisobres. Podstawiono Lubomirskiego jako drugiego męża Denhoffowej, aby ukryć spalenie mojej babci księżnej Marii Lubomirskiej w Kruszynie w 1932 roku. Podstawiono Rutkowskich jako dzieci królewskie z nieprawego łoża. Stworzono w Polsce do wódki STARKA ze Szczecina „Klub Sasa” w którym był Bohdan Żakiewicz, aby odnieść się do wydziedziczania przez nierząd odnosząc się do przysłowia za „króla Sasa , jedz, pij i popuszczaj pasa” . Z tego powodu dorobiono mi fałszywe akta aby uzasadnić masońskie wydziedziczanie zapominając fakt, że jestem prawdziwą carską rodziną a dziedzictwo rodowe otrzymałam z moim obecnym mężem Jerzym Kaźmierczyk od moich rodziców Józefa i Filomeny Bochyńskich. Próbowano to ukryć przez uśmiercenie nas w systemie bankowym i podstawienie naszych dzieci i rodzin, których zamierzano określić, że są niegodni i oskarżyć za nasze zniszczenie. Aby ukryć, że masoneria dorobiła fałszywe opinie psychiatryczne zamierzano oskarżyć moich teściów, dzieci i całą rodzinę.

Należy zaznaczyć, że pana Bohdana Żakiewicz zapoznaliśmy przez pana Janusza Pawłowskiego, który ma córkę w Anglii, którą podstawiono za córkę Czesława Daleszak dopisując za syna Jakuba Pióreckiego mojego syna z pierwszego małżeństwa z Dariuszem Pióreckim, który zmienił po rozwodzie nazwisko na Kornaszewski. Dowodzi to, że podstawiono Czesława Daleszak podstawiono za mojego męża Jerzego Kaźmierczyk natomiast za mnie Bożenę Bochyńską-Kaźmierczyk podstawiono Lidię Daleszak. Prowadzi to do wniosku, że Czesław Daleszak uruchomił depozyty carskie podając się za mojego męża Jerzego Kaźmierczyk i zamierzał na polecenie starosty starachowickiego umieścić mnie w zakładzie psychiatrycznym odnosząc się do pisma Prokuratury Tomaszów Mazowiecki PC 44 skierowanej do Miedznej Drewnianej 244 pozorując, że jestem córką teściów, aby ukryć kradzież mojej firmy podstawiając spadkobierców i próbując za to obciążyć moich teściów. Zamieniono działkę mojej mamy Filomeny Bochyńskiej w Starachowicach ulica Nowowiejska 29, gdzie wpisano sady na grunty orne w Miedznej Drewnianej 244 , aby pobrać dofinansowanie z UE i podstawić Lidię Marię Daleszak jako Marię Bochyńską pod Katarzynę Kaźmierczyk aby przejść na książąt Radziwiłł i połączyć moim dziadkiem synem Katarzyny Krakowiak pod którą ukryta była księżna Katarzyna Radziwiłł. Przed laty Katarzyna Kaźmierczyk z domu Krasuska mieszkała w Miedznej Drewnianej 244, co wykorzystał Kościół katolicki, aby podstawić fałszywych Radziwiłł pod prawdziwą rodzinę książęcą. Celem było zadłużenie prawdziwej rodziny książęcej, aby dokonywać ciągłych windykacji zamieniając mojego dziadka carewicza Aleksego Romanow na księcia Krzysztofa Radziwiłł przez sfałszowane akta Archiwum w Radomiu, gdzie powielono mnie na trzy tożsamości, aby przejść na kata w Niemczech zabrane przez „SS” w czasie wojny. Dzieci z pierwszego małżeństwa mojego obecnego męża Jerzego Kaźmierczyk w linii Radziwiłł będą zbieżne z moimi dziećmi, ale nie będą zgodne z dziećmi siostry męża co spowodowałoby likwidację rodziny przez Urząd Miasta Starachowice, który dokonał podmiany i dorobienia podatków na mieniu książąt Radziwiłł w Miedznej Drewnianej 244. Spowodowane jest to podstawieniem Lidii Daleszak jako spadkobiercy po moim dziadku Franciszku Janie Mazurku, następnie podstawiono ją bezpośrednio pod Katarzynę Kaźmierczyk pierwszą żonę mojego męża Jerzego Kaźmierczyk na adres Miedzna Drewniana 244, aby podszyć się pod Oświadczenie Woli mojego taty dla mnie i męża Jerzego Kaźmierczyk oraz Oświadczenie mojego dziadka Franciszka Jana Mazurka dla mojej mamy Filomeny Bochyńskiej podstawiając teściów.

Z tego powodu podrzucono dokument , że opłaciliśmy podatki od Oświadczenia Woli mojego taty Józefa Bochyńskiego w Opocznie co oznacza podmianę mojej mamy Filomeny Bochyńskiej na Opoczno, gdzie podstawiono również mojego tatę Józefa Ludwika Bochyńskiego. Następnie panią Lidię Daleszak podstawiono pod Katarzynę Bochyńską na Mikołów wykreowaną przez sędzinę Magdalenę Bochyńską córkę Jerzego i Barbary Bochyńskich z Katowic, których podstawiono za moich rodziców Józefa i Filomenę Bochyńskich, których wstawiono na Miedzną Drewnianą 244. Sprawy spadkowe po moich rodzicach zamieniane są na windykacyjne, aby nikt z rodziny nie mógł w przyszłości dojść prawdy. Nasze dane osobowe są powielane przez błędy pisarskie , które uniemożliwiają dostęp do naszego mienia. Nasze dane przekazywane są sąsiadów pracujących dla służb wojskowych. Celem było ukrycie wyroku Sądu Okręgowego w sprawie IIIK 207/07 na podstawie sfabrykowanych dokumentów z zaskarżenia Czesława Daleszaka, i podmianę na sygnaturę prokuratorską w Tomaszowie Mazowiecki 2Ds 207/13 do podartego wydruku Ko 883/12 do Torunia połączonego z Ko 211/12 w Opocznie, gdzie upozorowani mnie na córkę teściów i nie zwrócono mi pieniędzy za podróż z Starachowic do Opoczna powołując się na adres teściów.

Zamierzano podstawić moją córkę Martę Bochyńską za córkę teściów wykorzystując jej wypadek w Irlandii zamieniając na Polskę poprzez samochód teścia. Wszytko zamierzano ukryć fałszywą opinią psychiatryczną, zapewniając teściową, ze w ten sposób uratuje życie syna.

W SO Toruniu sygnatura IIK 164/11 skazano mojego męża Jerzego Kaźmierczyk wykorzystując akta sprawy IIIK 207/07 Sądu Okręgowego w Kielcach doprowadzając do wprowadzenia fałszywych spadkobierców carskiej rodziny jak Czesława Daleszak, Waldemara Maksalon, Bohdana Żakiewicz, Pawła Krzymowskiego , Mariana Litwinowicz, Mariusza Kołodzińskiego i innych. PiS zamierzał oskarżyć naszą rodzinę, aby ukryć fałszywych arystokratów, którzy zostali wybrani do nowego rządu co oznacza, że uczestniczyli w kradzieży naszego carskiego mienia wykorzystując środnik finansowe naszej rodziny do opłacenia wyborów. Wypowiedź sędziego Wojciecha Pruss, że rodzina carska nie żyje jest dowodem realizacji planu masonerii wymordowania moich dzieci i naszych rodzin, aby stanąć na naszym miejscu wykorzystując DNA moich wnuków.

Załączniki:

1. Wniosek do prokuratury wskazujący nieprawidłowości w działaniach Bohdana Żakiewicz.

2. Dług Bohdana Żakiewicz w 2005 roku.

3. Odmowa prowadzenia śledztwa przez prokuraturę za posługiwanie się firmą PPH APE Jerzy Kaźmierczyk po jej zamknięciu zamieniona na IIIKo 1994/14 w Sądzie w Warszawie podstawiając akt oskarżenia z Torunia VDs 31/07 do sprawy IIK 164/11 w celu wytworzenia windykacji carskiego mienia przez Bohdana Żakiewicz.

4. List pana Haneczkowskiego do taty Józefa Bochyńskiego.

5. Awizo w 2005 roku dla nieżyjącej mamy Filomeny Bochyńskiej bez oznaczenia poczty do podmiany na windykacje.

6. Zaświadczenie lekarskie z Końskich podmieniające moje nazwisko przez błąd „ż” do
MARMOROC-POLSKA Sp. z o.o.

7. Świadectwo lekarskie z błędem w imieniu na Elżbietę wpis do DO WL5334137 oraz dowód osobisty z prawdziwymi danymi.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

2- drugi etap skanu-3

Doszło do podstawienia Nadleśnictwa na terenie  spółki i częci prywatnej, aby dorobić fałszywych spadkobierców pozorując działy spadku  na carskim mieniu przy wykorzystaniu pracowników.

Zakiewicz oszustwo-1Zakiewicz oszustwo-2

Zakiewicz oszustwo-3Zakiewicz oszustwo-4

Zaświadczenie Lekarskie BożenaZwolnienie lekarskie Bożena

Wezwanie 2015 FilomenaLIst Haneczkowski

Stopa 2-4Stopa 2-6

Stopa 2-5

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s