Potwierdzenie prawa do dziedzictwa cesarskiego przez windykacje Skarbu Państwa

tata

Starachowice 04.01.2016

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech Jerzy Kaźmierczyk
zamieszkali
ul. Nad Kamienną 25
27-200 Starachowice
zameldowani
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice
Polska

Jego Ekscelencja Papież Franciszek
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda

Windykacje Skarbu Państwa potwierdzeniem naszego dziedzictwa
w linii cesarskiej

Dorabianie długów na zawłaszczonych nieruchomościach przez sąsiadów jest jedynie uzasadnione, w sytuacji, gdy państwo Polskie uruchomiło na na nasze dane osobowe pieniądze obecnie jako prawowitych właścicieli carskiego mienia i książęcego, które jest kradzione dla Skarbu Państwa i partii politycznych przez windykacje. PiS posiadający długi w bankach wyciąga pieniądze z depotów carskich poprzez podanie się za naszą rodzinę. Jednocześnie nas pozbawiono godnego życia oraz godności moich nieżyjących rodziców i dziadków, którzy nie mogą się już bronić, a których życie było wzorem do naśladowania. Na mszy pożegnalnej mojej mamy Filomeny Bochyńskiej zauważono, że ksiądz wymienił również mojego tatę Józefa Bochyńskiego co było wówczas poczytane za początek naprawy Kościoła katolickiego, który bez pieniędzy zaczął modlić się za ludzi. W rzeczywistości było to upozorowaniem rodziny Kaczyńskich, którzy zginęli razem w katastrofie samolotu, gdzie zginęły elity co wykorzystano do podmiany Polaków na Żydów.

Sprawę w tym celu rozciąga się na lata tworząc parodię z tragedii, a Polaków traktuje się jak nierozumne bydło. Jest rzeczą oczywistą, że katastrofa została podmieniona na lot cywilny, aby zostawić samolot w Rosji co jest decyzją Polski, a nie Rosji. Ukrycie tego jest dowodem zaplanowanego zamachu przez Polskę w celu wykreowania elit do podstawienia pod stare nazwiska Polaków zamienianych na Żydów. W tym celu wykorzystywane są pseudonimy wojenne oraz filmowe co kryje podmianę osób i faktycznie wymordowane rodziny. Można wywnioskować z logiki , że Willa Uciech 20 km od Moskwy i wybrane osoby miały na celu dorobienie odpowiedniego DNA przez nierząd. Dowodzi to współdziałania masonerii żydowskiej na całym świecie we wszystkich krajach, które są zniewolone takim działaniem. W Jezusie Chrystusie nie ma Żyda, Greka, Polaka i Niemca, ale wszyscy są jedno. Próbowano wykorzystać ten zapis do rodziny astralnej tworząc jedną rodzinę nie w Jezusie Chrystusie, ale w sztucznym tworze zwanym Jezus Chrystus wytworzonym z ludzi jako cegieł w budowli masońskiej, jest to swoista wieża Babel, która miała na celu wykorzystać technikę i wiedzę do zniszczenia chrześcijaństwa. Pismo Święte mówi o ludziach nawróconych, którzy zaczęli czynić zło, żeby oddać ich szatanowi, aby przestali bluźnić. Jest rzeczą oczywistą, że nie chodzi tu o oddanie do Kościoła, ale pod działanie świata. Doszło do parodii i Kościół stał się światem niszczącym wytypowanych przez niego ludzi, niszcząc włącznie z całymi rodzinami, których wcześniej prześladowano. Jest to niszczeniem godności mojej rodziny przez Kościół katolicki i inne Kościoły uzurpujące sobie prawo ponad Boga. Zastosowana jest kabała do niszczenia ludzi co udowadnia, że wprowadzona została bezpieka do Kościoła zniewalając wiernych wplątując w dzieło szatana, który kreuje swoich wybranych na bogów, którzy wymierzają kary. Jest to sprzeczne z Pismem Świętym i oznacza, ze świat wszedł do Kościoła z okultyzmem i pozorną czystością opartą na skarżeniu wiernych przez szatana. Oznacza to, że prawdziwy Kościół ludzi wierzących jest niszczony przez ludzi kreowanych przez służby w Kościele, którzy sądzą ludzi przez pryzmat czystości opartej na doniesieniach służb wykorzystujących spowiedź.

Oskarżycielem wierzących jest szatan co oznacza posługiwanie się Pismem Świętym, które zna znakomicie, którym kusił Jezusa Chrystusa. Szatan oskarża wierzących przed tronem Boga, a to oznacza, że będzie strącony gdyż Jezus Chrystus wykupił nas i innych wierzących z grzechów i stał się ubłaganiem za grzechy nasze. On jest wzorem do naśladowania. Bóg zna zamiary serca ludzkiego i według tego będzie sądził świat przez Jezusa Chrystusa, a nie ciało masońskie.

Bóg pragnie posłuszeństwa w stosunku do Niego, a nie do systemu opartego na bezdusznej technice. Kto sądzi bez miłości będzie osądzony bez miłości.

Po rozmowie z ludźmi mogłam zauważyć do czego może doprowadzić ludzka sprawiedliwość i prowadzone porządki. Odpowiedź nasuwa się sama do określonego w Piśmie Świętym szatana, który oskarża ludzi, a który sam tworzy złą rzeczywistość wplątując w jego podstępy ludzi nieświadomych jego działania. Wiele osób nie zdaje sprawy, że rząd może okłamać a to prowadzi do zagłady całych rodzin. Przykładem jest moje zawierzenie w uczciwość sądów, które doprowadziły do pobrania dokumentów w sprawie INs 956/09, na co nie zwróciłam początkowo uwagi, że jest oszustwem sądu i powodem zamordowania moje matki, której upozorowano raka w Kielcach. Celem było przejście na depozyty mamy ojca hrabiego Jana Tarnowskiego za którego podstawiono jego zastrzelonego brata w sadzie Władysława Mazurka podstawiając służby przez Kraków na ulicę Nowowiejską 29 w Starachowicach , gdzie podstawiono kolejne służby jak pan Broda i inne osoby tworząc z nieruchomości mojej mamy spadek dla 12 osób, a na drodze dojazdowej, gdzie było 4 osoby wytworzono 24 osoby pozorując, że była działka mojego ojca, aby dorobić długi do kradzieży carskich depozytów w Szwajcarii, USA oraz Anglii zamieniając mojego ojca Józefa Bochyńskiego na Józefa Bocheńskiego z matki Fogel, a sąsiadkę Helena Surma na jego siostrę. Doszło do kradzieży przedsionka, gdzie znajdują się drzwi wejściowe pozorując, że jest sąsiadów i wskazując mi werandę nie przystosowaną do wejścia, która była magazynkiem moich rodziców. Klucze do domu wydal Urząd Miasta, który policzył większe podatki, gdyż ½ parteru była rodziców sąsiedzi mają wejście do piwnicy z podwórka nad piwnicą znajduje się ganek zakupiony również przez moich rodziców. Miał być on wydzielony ścianką, ale z kultury moi rodzice tego nie zrobili, gdyż znajdował się tam licznik sąsiadów oraz nasz. Kradzież udowadnia, że sąsiedzi nie kupili mieszkania, gdyż wiedzieliby o podziale nieruchomości i podatkach wyliczanych zgodnie z procentowym udziałem. Oznacza to, że zrobiono ich spadkobiercami po moich rodzicach ukrywając fakt, że mieszkania te były dla nich wynajmowane. Z tego powodu Spółdzielnia Wspólny Dom podmieniła dokument książeczkę wpłat, aby pozorować adres na Bohaterów Westerplatte 11, co oznacza upozorowanie zwrotu minia na tatę Józefa Bochyńskiego, które zawłaszczyła lewica, a do którego próbowała się przypisać prawica w postaci PiS, którego rzecznik Beata Mazurek określił, że ma długi w Banku. Mojego tatę Józefa Bochyńskiego podmieniają na Mazurek i znika moja siostra Beata Idziak co oznacza możliwość podmiany na Beatę Mazurek w celu finansowani PiS z carskich pieniędzy co jest zbieżne z samotną matką wykreowaną w sprawie IC2178/15 SR Starachowice o eksmisję z działki 29.

Porządki, które są robione przez PiS przy wprowadzeniu fałszywej arystokracji ukrywają wcześniejsze kradzieże co jest dowodem kontynuacji dzieła komunistów oraz PO. Sądzenie ludzi przez służby, które okradają naród powoduje niszczenie praw człowieka i oskarżenie, które według Pisma Świętego można porównać do oskarżenia ludzi przed Bogiem przez szatana, który opierał się na Piśmie Święty. Nie można skazać głodnego za kromkę chleba. W Piśmie Świętym głodny miał prawo zbierać resztki zboża, aby nie byli głodni.

Wytworzone tożsamości i podstawione osoby do partii politycznych nie kradną resztek, tylko mienie Polaków oraz nasze mienie rodowe w dodatku poprzez tworzenie długów do windykacji potrzebnej do kradzieży. Państwo Polskie zdeprawowało ludzi, których zamierzało oskarżyć za swoje działania. Wykorzystano dane moje córki po wypadku w 2011 roku, które obecnie upozorowano do powielenia sytuacji w celu wprowadzenia rządu jako spadkobiercy po mojej córce co jest niedopuszczalne. Są to oszustwa rządu Polski , który wykorzystał moje dane osobowe podstawiając moją siostrę w Irlandii tworząc dwie osoby na Katowice, gdzie wcześniej mieszkała pozorując opiekunkę mojej córki czego skutkiem jest obecnie zablokowanie mnie na Facebook przez córkę, które pozoruje inne osoby w celu ukrycia wykreowanych oszustw na nazwisko Bochyński oraz Bochyńska, którzy zamierzali zawłaszczyć nazwisko mojej córki Maty Bochyńskiej, gdyż jest panienką i przybrała moje panieńskie nazwisko. Wykorzystano jej dane osobowe na nazwisko Marta Piórecka w celu ukrycia kradzieży dwojga dzieci do Kościoła katolickiego Anny i Michała.

Państwo Polskie skarży w celu kradzieży osoby, które państwo samo okradło i dalej zamierza okradać poprzez wyroki skazujące potrzebne do wiecznych windykacji. Oznacza to, że uznano za prawowitą carską rodziną co powoduje możliwość uzyskania pieniędzy dla Polski z odsetek w kwocie 5%, a dla banków kierowanych przez masonerię przekazywane są prawdziwe nasze pieniądze w ilości około 95% kwot.

Jest to kradzież w celu uzyskania korzyści majątkowych przez rząd stosujący represję wobec ludności okradanej. W tym celu skarży się osoby niewinne i niszczy godność moich rodziców i dziadków , których masoneria próbowała okraść z dziedzictwa i herbów , które mieli z urodzenia, a nie nabyli je jak rząd przez lichwę. Nie ma możliwości pozbawienia nas dziedzictwa rodowego, które zostało nam przekazane przez moich rodziców po mieczu Józefa i Filomenę Bochyńskich.

Po ich śmierci doprowadzono do wykreowania długów przez Urząd Miasta Starachowice. W tym celu zastawiane są nieruchomości, aby stworzyć astralną rodzinę oszustów wykorzystujących przy tym naszą prawdziwą rodzinę, aby pozorować uczciwość przed Bogiem. Służby pozorują cuda, aby ośmieszyć wierzących na co wiele osób się nabrało. Prawdziwa wiara daje moc do przetrwania oraz życia w prawdzie. Przejęto teren spółki „SOF-ART” Sp. z o.o. wprowadzając fałszywych spadkobierców carskiej rodziny podobnie jak teren „MARMOROC-POLSKA” Sp. z o.o. ulica Radomska 29, gdzie mieści się teren SSE Starachowice , gdzie wprowadzono firmę STARPOL na bazie Odlewni Polskich na teren „MARMOROC-POLSKA” Sp. z o.o. Użyto w tym celu licznik energetyczny na „MARMOROC-POLSKA” Sp. z o.o., który był założony a bazie Oświadczenia moje mamy Filomeny Bochyńskiej dla Jerzego Kaźmierczyk, która dała prawo do korzystania z nieruchomości Nad Kamienną 25, dla mojego męża Jerzego Kaźmierczyk. Z tego powodu podstawiono inna żonę dla mojego męża, aby ukryć kradzież Urzędu Miasta Starachowice, rządu i PiS, który jest zadłużony w bankach, a poprzez inwestycje, które się mnie spłaca przechodzą przez na fundację , gdzie tylko w taki sposób mogło dojść do wyprowadzenia pieniędzy . Powodem tego jest szczelnie zabezpieczona fundacja przez nas zakładana w Katowicach, która nie przewidywała wyprowadzenia pieniędzy, ale prawdziwą pomoc Polakom na Wschodzie, dla których miały być wybudowane kompleksy mieszkalno przemysłowe oraz szkoły na Ukrainie. Zamieniono to na wojnę, a obecnie na uchodźców do podmiany danych osobowych do systemu elektronicznego. Wykorzystano umowy na wodę , energię, aby kreować nadal długi. Z tego powodu doszło do sabotażu na ulicy Radomskiej 29 i uszkodzenia instalacjo wodnej w czasie , gdy przyjechaliśmy z Warszawy w 2004 roku, gdzie firma miała biura na Łopuszańskiej 38 w Warszawie na terenie DOMSTAL Sp. z o.o. grupa GBC Centrostal Bydgoszcz SA zakupiona przez inwestora zastępczego przez dział spadku po nas żyjących. Z tego powodu doszło do włamania na Łopuszańskiej 38 upozorowanego po częściowej naszej wyprowadzce, gdzie zostały jedynie telefony. Zablokowano wejście, aby wprowadzić Jerzego Bochyńskiego upozorowanego na mojego męża Jerzego Kaźmierczyk podmieniając nazwisko przez błąd „zi”, natomiast za mnie wprowadzono Barbarę Bochyńską, aby ukryć kradzież pieniędzy przez dział spadku.

W tym celu wprowadzono za Jerzego Bochyńskiego inną osobę, gdyż Jerzemu Bochyńskiemu odjęto nogę, co oznacza taki plan w stosunku do mojego męża. Podstawiono za niego Jerzego Małachowskiego czyli młodsze pokolenie służb co jest widoczne w Toruniu w sprawie IIK 164/11.

Wykorzystano moją pracę w „MARMOROC-POLSKA” Sp. z o..o jeszcze pod nazwiskiem Bożena Piórecka po czym wyszłam za mąż i wykorzystano moje dane do podmiany tworząc Bożena Bochyńska-Kazimierczak oraz Bożena Bochyńska-Każmierczyk wytworzoną przez akta medyczne do kradzieży depozytów carskich co jest widoczne w przesłaniem z SO Kielce sprawy IC 26272/10 do sprawy INS 716/10 w SR Starachowickie pozorując Waldemara Maksalon na spadkobiercę carskiego mienia co doprowadziło do wielokrotnych działów spadku na moich rodzicach oraz ich znieważaniu i próby eksmisji z domu w który odziedziczyłam po mamie z siostrą uniemożliwiając rozliczenie podatku z powodu kradzieży pieniędzy przez Waldemara Maksalon dla rządu i Kościoła katolickiego. Świadczy to bardzo niskim poziomie intelektualnym i ludzkim elit Rzeczypospolitej i Kościoła katolickiego, który na bruk zamierzał wyrzucić cesarską rodzinę w celu kradzieży dziedzictwa i herbów pozorując astralną rodzinę przez handel moimi dziećmi i wnukami do wytworzenia DNA carskiej rodziny i pokrewnych związanych linii książęcych.

Wprowadzono na ulicę Bohaterów Westerplatte 1, sąsiadów pozorując ich za rodzinę przez dokonane przez nich kradzieży do pozorowania spadku, który wytworzył dla rządu linie genealogiczne z Urzędem Miasta Starachowice, który dokonuje grabieży mienia udając sprawiedliwych. Natomiast moje dane osobowe umieszczane są u teściów, aby znieważyć moich rodziców po ich śmierci.

Oznacza to, że przez werandę Polska będzie szukała wejścia do funduszy carskiej rodziny, która jest bez kluczy a wejście jest przez kuchnię. Oznacza to celowe działanie , aby przejść na Prezydenta Rosji W. Putin, którego ojciec był kucharzem pozorując, że ma dziecko z carską rodziną. Wykorzystano trzy elementy do kradzieży depozytów carskich i książęcych mojej rodziny jako strategi kraju, który uśmiercił nas w systemie i wprowadził Kapitał Ludzki jako spadkobierców:

1- stworzono spadkobierców na drodze poprzez plany rozbudowy w Starachowicach jako droga 42 wpisując spadkobierców oraz wskazując na kierunek działania służb 42 czyli kierunkowy telefon na Łódź i tam przekierowana jest energetyka przez numer telefonu.

2- Przez Specjalną Strefę Ekonomiczną, w której ukrywa się fałszywych spadkobierców , w której dokonuje się kradzieży terenów poprzez zamianę terytoriów do rozliczeń eksperckich przechodząc na cały świat.

3- Odlewnie Polskie podstawiono pod dług na „MARMOROC-POLSKA” Sp. z o.o. wykorzystując Oświadczenie mamy dla męża Jerzego Kaźmierczyk pod którego podstawiono Jerzego Bochyńskiego. Wykorzystano umowy z firmami na energię, wodę i śmieci. Kreuje się fałszywe długi, gdyż faktyczne zostały spłacone i zawłaszczone przez Gminę Żydowską z Nowego Jorku. Całość długów kreowanych na fałszywe tożsamości koncentruje się w Łodzi w centrum wywiadu i dlatego tam zostałam wywieziona do zakładu psychiatrycznego w celu wytworzenia fikcyjnej tożsamości pozorując mnie za córkę teściów, aby wprowadzić moją córkę Martę Bochyńską. W tym celu dorobiono plany wejścia przez werandę, aby zamienić na córkę teściów następnie na Zuzannę Maksalon jako spadkobiercę w Miedznej Drewnianej 244. Wpisano fałszywych spadkobierców do carskiej rodziny i na firmy męża Jerzego Kaźmierczyk

SOF-ART” Sp. z o.o.

MARMOROC-POLSKA” Sp. z o.o.

APE UMWELTTECHNIK AG w Szwajcarii

Takie działanie jest dowodem uznania nas za prawowitych właścicieli carskiego mienia przez Skarb Państwa co ukryto przez wytworzenie spadkobierców po nas carskiego mienia co zostało ukryte przez wprowadzenie do systemu bankowego fałszywych danych kryjących fałszywe tożsamości wykreowane w minionym czasie w celu kradzieży mienia jak Afera Żelazo.

Wykorzystano do tego dzieci z domu dziecka , które obecnie są dorosłe, a które zostały włączone do mojej rodziny i traktowane są jak pionki w grze, czego dowodem jest amputacja nogi dla Jerzego Bochyńskiego z Katowic.

Formą obrony przed służbami jest dobre małżeństwo. Jeśli ktoś się rozwiódł i wyszedł drugi raz za mąż z ważnych przyczyn również chroni go to przed działaniami służb, ale jest obiektem niszczenia, gdyż służby wykorzystują rozwody do pobierania pieniędzy według schematu. Osoby, które są samotne są niszczone i nie mają obrony. Jedynie osoby wierzące mogą mieć oparcie w Bogu, który wskazuje drogi wyjścia przez Ducha Świętego jeśli go mają. Należy zaznaczyć, że dla osób jak Marta Kaczyńska, Ludmiła Putin, Angela Merkel drugie małżeństwa są możliwością obrony ich rodzin przed służbami.

Kościół katolicki akceptuje drugie małżeństwa przez unieważnienie pierwszych w takim przypadku , gdy pasuje do wpasowania do astralnej rodziny w celu pobierania pieniędzy. Inne rodziny są prześladowane, gdyż wykorzystuje się ich dane osobowe do kradzieży depozytów carskie rodziny przez działy spadku po żyjących.

Działania służb doprowadziły do absurdu i podcinania gałęzi na której siedzą. Oznacza to brak wiedzy faktycznej kim była moja rodzina. Zniszczenie nas jest zniszczeniem narodu do czego zmierza rząd światowy w celu przejęcia funduszy do wprowadzenia nowego ładu i astralnej rodziny poświęcając Polskę jako początek końca świata. Celem sił złego jest zniszczenie sił dobra bez którego świat uległby samozniszczeniu.

Zdjęcie umieszczone w gazecie przy śmierci mojego taty nie wykazuje mojej siostry za trumną, ale jedynie mnie co upozorowano, że ojciec miał jedną córkę, co jest zbieżne z fabrykacją danych notarialnych w pełnomocnictwach od moje siostry Beaty Idziak, która przerobiła się za jedyną córkę naszego ojca zamierzając zająć moje miejsce wykorzystując moją córkę po wypadku Martę Bochyńską, która początkowo straciła pamięć i myślała , że babcia żyje. Byłam u lekarza w Irlandii i otrzymałam dokument, który stwierdził, że córka powróciła już do zdrowia i może prowadzić samochód z tym, że prawo jazdy miała jedynie na Irlandię co nie upoważnia do prowadzenia samochodu w Polsce. A takie dokumenty sfabrykował Urząd Miasta Starachowice przez Straż Miejską w celu podmiany mojej córki na siostrę męża.

Wypowiedź w prasie rzecznika PiS pani Beaty Mazurek wskazuje, że PiS ma zadłużenie w bankach co oznacza , że milczenie rządu jest celowe w celu windykacji spółek męża przez jego skazanie w Toruniu sygnatura akt IIK 164/11 obecnie w odwołaniu do Gdańska , gdzie przekierowano również pana Pilarskiego i Rzeszotarskiego. Połączenie sprawy z tymi osobami jest dowodem skarżenia męża jako właściciela METRON S.A. , gdyż w przeciwnym przypadku działania sądu byłyby nieracjonalne.

Dowodem przestępstwa Sądu jest podmiana mojego go taty Józefa Bochyńskiego na Józefa Bocheńskiego z matki Fogel dla ukrycia kont lewicy dorabiając panią Helenę Surma jako siostrę. Służby bezprawnie wykorzystują nas oraz sądy udowadniając tym samym , że państwo Polskie jest rządzone bez prawa, a prawo służy do kradzieży i umacniania oligarchów , którzy opłacają służby i wakaty w sądzie, czego przykładem jest wprowadzenie Invest Bank jako spadkobiercy po moim ojcu i windykacja laptopa Acer na miliardy złotych przez dorabianie odsetek przez firmy windykacyjne na zlecenie rządu.

Dokument na laptop taty w kwocie 4 tysięcy przy śmierci mamy wynosił 12 tysięcy, a pan Waldemar Maksalon był winny 50 tysięcy, których nie zapłacił i posłużył się naszym mieniem wchodząc na na działkę Nowowiejska 29 co jest jawnym oszustwem oraz podał się na Jasną Gorę jako książę Gliński sponsorując przez windykacje wodociągów spółki męża na remonty grobowców na Jasnej Górze naszej rodziny Denhoff-Drmstadt w celu pobrania DNA i podszycia się pod rodzinę.

Wykorzystano nieświadome dzieci, które uczyłam miłości do ludzi co mogło doprowadzić do tragedii narodowej, gdyż niewiedza doprowadziłaby do oddania za 50 dolarów majątku w ręce terrorystów. Nie można coś oddać jeśli się tego nie posiada. Ja Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk z mężem Jerzym Kaźmierczyk jesteśmy wybranymi przez moich rodziców osobami do dziedzictwa rodowego, które przez opatrzne słowa i uśmiercenie nas w systemie bankowym przekierowano do Skarbu Państwa, który dążył do zniszczenia naszej godności i wiarygodności oraz dalszej kradzieży eliminując całą rodzinę.

Przykładem jest podmiana sprawy INs390/10 o potwierdzenie tytułów cesarskich jako wniosku niemajątkowego na windykacje Skarbu Państwa kwoty 14,-50 złotego za wymianę wkładki do zamka przy wejściu komornika, aby wprowadzić do domu Waldemara Maksalona, który nie zapłacił mnie i mojej siostrze ponad pięćdziesięciu tysięcy złotych z domu odziedziczonego po naszej mamie w dodatku upozorował mamę na żonę jej ojca Franciszka Jana Mazurka jako hrabiego Jana Tarnowskiego, przerabiając na Bocheńską z domu. Doszło do dalszej podmiany i upozorowano Władysława Mazurek na Władysława Maksalon podstawiając fałszywy krąg spadkobierców fabrykując sprawę w Sądzie I Ns956/09 aby podstawić fałszywych hrabiów Tarnowskich jako Władysława Mazurka zastrzelonego w sadzie, robiąc żyjącego i kreowanego na nieruchomościach, że przeżył obóz zagłady i mieszka bezdzietnie w Niemczech, po wcześniejszym uznaniu go za zmarłego, w sprawie Sądu Rejonowego w Starachowicach. Wcześniej uznano, że był sparaliżowany do pasa nie miał prawa nawet po uratowaniu mieć dzieci, co zamieniono i dorobiono dwóch synów, co jest już ponownym podwójnym absurdem. Uczestniczył w tej operacji Skarb Państwa i powielał po śmierci mamy wielokrotnie sprawy na ul. Nad Kamienną 25, aby tworzyć wielokrotnie sygnatury do absurdalnych kłamstw do kradzieży pieniędzy i kreując kolejno sygnatury do oszustw od I Ns 956/09 za życia mamy kontynuowanej po mamy śmierci jako I Ns 716/10, aby ukryć oszustwo podstawienie spadkobierców pod mienie mojego dziadka. Dlatego tworzy się kolejne sprawy jak INs 819/14 i INs 820/14, gdzie dokonano przekazania kluczy dla Waldemara Maksalon pozorującego spadkobiercę po Władysławie Mazurek czyli po dziadka bracie zastrzelonym w okolicach Krakowa, pod które podstawiono spadkobierców i można się domyśleć wybudowano Kościół, aby ukryć zastrzelenie przez księdza hrabiego Władysława Tarnowskiego. Wykorzystano wiele osób podstawionych pod jego dane osobowe również ich narażając, na ten sam los.

Z tego powodu dokonuje się obecnie wpisu na spółkę „MARMOROC-POLSKA” Sp. z o.o. na działce Nowowiejska 29 w Starachowicach, pozorując wpis Skarbu Państwa za wkładkę do zamka do drzwi tak, aby upozorować że nie żyjemy, co doprowadziło do kradzieży milionów złotych przez Skarb Państwa posługując się Waldemarem Maksalon jako windykatorem Skarbu Państwa.

W celu ukryto matactwa podmieniono dane moje w Urzędzie Miasta Starachowice na Mazurek z domu w celu dokonania wpisu na działce ul. Nowowiejska 29 cofając czas do sprawy INs 72/97 i ukryto takie działanie przez podstawienie przy sprzedaży nieruchomości pani Lidii Daleszak upozorowaną na spadkobiercę po moim dziadku pozorując wykup i dokonując podmiany Oświadczenia mojego dziadka Franciszka Jana Mazurka z 1988 roku na Oświadczenie Woli mojego taty Józefa Ludwika Bochyńskiego z 2006 roku w celu kradzieży carskiego mienia.

Ministerstwo Sprawiedliwości nie tylko podmieniło mojego męża na mojego teścia ale również przesłało moje pismo do Starachowic, które przekierował Wiceprezes Sądu mgr. Henryk Wójtowicz pod sygnaturą Adm. 052-11/12 z 3.09.2013 roku do sprawy Heleny Surma, na której doszło do przestępstwa i zawłaszczenia części mojej nieruchomości potajemnie na rzecz Heleny Surma, przez jej łącze na wodę, do którego miała zrobić plany a zrobiła podział nie jej mienia czyli naszej nieruchomości, mojego mieszkania i działki z garażem i komórką, a nawet ul. Nad Kamienną 25, gdyż jest to działka 29, co spowodowało zawłaszczenie obecnie moich drzwi wejściowych, aby pozorować dział spadku na majątku moich rodziców podmienionych na majątek moich obecnych teściów w Miedznej Drewnianej 244, pozorując mnie na ich córkę, oraz moją córkę Martę Bochyńską , na córkę teściów, do kradzieży depozytów carskich przez Urząd Miasta Starachowice który chciał się ukryć za prawdziwą rodziną. Doszło do fabrykowania starych dokumentów przy nazwisku mojego dziadka hrabiego Jana Tarnowskiego, który jest wymieniany w Klasztorze Cystersów do ukrycia jako Mazur, co wykorzystano dla Jerzego Winsztal i Jolanty Mazur.

Dziadek nosił nazwisko Franciszek Jan Mazurek co wykorzystano do postawienia pod mojego pradziadka ze strony taty Franciszka Bocheńskiego i podstawienia dziadka na Radom przez fabrykację dokumentów na Mazur, pozorując, że dziadek był na zwolnieniu, aby przez akta medyczne dokonać podmiany, podczas gdy dziadek, do emerytury nigdy nie korzystał z lekarza. Dorobiono nie istniejące akta medyczne dla dziadka na nazwisko Mazur i umieszczono w Radomiu, aby podstawić pod akta mojego pradziadka Franciszka Bocheńskiego ojca drugiego mojego dziadka Brunona Bochyńskiego. Celem było wykazanie w naszych wnukach DNA hrabiów Tarnowskich zbieżnych z DNA carskiej rodziny, czego dokonano przez kradzież moich dwojga dzieci po urodzeniu, do upozorowania innych linii genealogicznych do podstawienia DNA carskiej rodziny pod Tarnowskich wykreowanych przez służby na bazie fałszywych dokumentów w Pełnomocnictwie od mojej siostry zrobionym podwójnie osobno w dwóch Kancelariach w Katowicach oraz w Starachowicach, aby pozorować inne rodziny dla mnie po mamie i osobno po tacie. Doszło do upozorowania przez Notariusza pana Jacka Wojdyłło z Katowic jednej tożsamości, oraz przez pana Notariusza Zalewskiego w Starachowicach drugiej tożsamości, aby upozorować, że moja siostra jest jedyną córka naszego ojca, a dla naszej mamy wytworzono dzieci z nieprawego łoża, co jest niedopuszczalne. W tym celu sfabrykowano profesjonalnie datę urodzenia mojego dziadka co jest widoczne na dokumencie oraz na drugiem dokumencie, gdzie wytworzono niezdolność do pracy w Radomiu, co jest oszustwem, gdyż dziadek nie korzystał z opieki lekarskiej przez całą swoją pracę zawodową. Połączono przez linie energetyczne z Warszawą i obecnie Łodzią pozorując mnie na Mazurek, przez Urząd Miasta Starachowice tworząc fikcyjnego Józefa Mazurek, aby dorobić mojej mamie dzieci z nieprawego łoża. Sfabrykowana data urodzin dziadka spowodowała, że Parafia Wszystkich Świętych w Starachowicach, nie odczytała wypominków mojego dziadka w rocznicę Jego urodzin, trzeciego grudnia, gdyż dorobiła mojej babci innego męża jako Maksalon Waldemara, który udawał spadkobiercę Glińskich pod których podstawił Franciszka Mazurka jako Franciszka Maksalon podstawionego pod Franciszka Bocheńskiego i dorobił inne miejsce urodzenia dla mojej babci na Starachowice, aby ukryć urodzenie mojej babci w Hucie, skąd on nie pochodził i nie miał prawa wpisać się na nieruchomość mojej babci podstawiając mojego dziadka i dorabiając nieistniejące podatki, które moi rodzice i dziadkowie mieli w całości zapłacone a co zdefraudował Urząd Miasta Starachowice tworząc dłużników i kradnąc nie tylko pieniądze z podatków, ale również z depozytów na powielone tożsamości. Umorzenie długu 14,-50 zł ( czternaście złotych 50/100 groszy) oraz nie wskazanie ponad 50.000,-zł ( pięćdziesiąt tysięcy złotych) , które w tej sprawie miał zapłacił Waldemar Maksalon, a nie wypłacił oraz ponadto , stałego zasiłku 153,-złotych oraz w 2014 roku pracy w Kielcach, jest dorobieniem innej tożsamości oraz nie wykazanie innych źródeł, jak sprzedaż książki własnego autorstwa, jest dowodem, że komornik nie chciał tych pieniędzy, ale windykacji na moim mieniu na ul. Nowowiejskiej do dorobienie genealogi mojej rodziny, dla elit przez Starachowice, w dodatku podstawiając pod firmę mojego męża Jerzego Kaźmierczyk pozorując alimenty jego dzieci na moich nieruchomościach przez Urząd Miasta Starachowice wykreowanych dla osób trzecich. Ponadto nie wykazano nieruchomości na Bohaterów Westerplatte 1/1. Nie była to sprawa mojej windykacji, ale upozorowanie opuszczenia domu dla podstawienia alibi pod wykreowanego Władysława Mazurka wprowadzając służby. Komornik nie wchodził w tej sprawie bo nie był mój dług ale Maksalon Waldemara a podanie informacji o zużytym sprzęcie świadczy o dorobieniu spisu z inwentarza do dorobionej fałszywej tożsamości i podstawieniu służb do oszustwa w celu pobrania kredytu i zastawieniu jako depozyt do ściągnięcia pieniędzy z depozytów carskich.

Załączniki

1. Artykuł prasowy o moim ojcu Józefie Bochyńskim po jego jego śmierci 21.04.2007 roku w Końskich.

2. List z Radia Maryja do taty Józefa Bochyńskiego.

3. Windykacja 14,- złotych 50 groszy za wymianę wkładki do zamka ulica Nad Kamienną 24, pozorując przejęcie majątku carskiego do sprawy INs 390/10 jako niematerialne potwierdzenie tytułu carskiego na przez Skarb Państwa wydając klucz przez sprawę INs 819/14 i INs 820/14 dla fikcyjnych spadkobierców hrabiego Władysława Tarnowskiego podstawiając Waldemara Maksalon jako windykatora Skarbu Państwa dokonując wpisu na firmie „MARMORC-POLSKA” Sp. z o.o.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr. Inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Józef Bochyński-Artykuł0001

Na zdjęciu jest błędny opis powinno być:
Na zdjęciu z lewej strony w kapeluszu jest  mój tata Józef Ludwik Bochyński, natomiast trzecią osobą w drugim rzędzie jest pan Bielat.

Radio Maryja pismo

WIndykacja Kms 72-15

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s