Wprowadzenie Lidera Światowego do Polski

tata

Starachowice 03.01.2016

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech Jerzy Kaźmierczyk
zamieszkali
ul. Nad Kamienną 25
27-200 Starachowice
zameldowani
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice
Polska

Jego Ekscelencja Papież Franciszek
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda

Lider Światowy jako Michał

Usuniecie danych mojej córki Marty Bochyńskiej z Facebook nastąpiło w celu podmiany jej danych dla Marty Kaczyńskiej w celu wypłaty odszkodowań za Firlej za Brunona Bochyńskiego z dziadka depozytów podmieniając na Bruno Mazurkiewicza współpracującego z „SS” jako łączone odszkodowanie za Smoleńsk łącząc przez ekspertów z Torunia w sprawie IIK 164/11 z wypłatą odszkodowania za Lecha Kaczyńskiego. Wytworzono rozliczenia rządu na spółkach mojego męża Jerzego Kaźmierczyk podmieniając jego dane osobowe i usuwając NIP i Regon spółek.

SOF-ART” Sp. z o.o KRS 0000121289, NIP 6640011441, REGON 290424608;

MARMOROC-POLSKA” Sp. z o.o, KRS 0000129108, NIP 6641958272, REGON 292677578;

APE UMWELTTECHNIK AG w Szwajcarii na bazie „APE-Jerzy Kaźmierczyk” z Miedznej Drewnianej 244, do które się nie odniesiono w Toruniu z jednoczesnym usunięciem spółki akcyjnej w Metron S.A. co oznacza podział akcji między fałszywych spadkobierców.

Otoczka Smoleńskiej katastrofy jest psychologią dla przyszłych pokoleń, aby tragedia pomordowanych w Katyniu Polaków w czasie II wojny światowej była zastąpiona katastrofę lotniczą Żydów z rządu polskiego. Wykorzystano pomoc Polaków dla Żydów, którzy się ukryli pod Polskimi nazwiskami, których podmieniono zawłaszczając mienie Polaków, którzy są prześladowani we własnym kraju.

Doszło do wykorzystania moich danych osobowych Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk dla różnych osób do kradzieży pieniędzy co doprowadziło w konsekwencji do mojego aresztowania przez policjantów, dwóch braci Zapała. Drugiego dnia z aresztu przetransportowano mnie wozem policyjnym do Łodzi początkowo twierdząc, że jadę do Tomaszowa Mazowieckiego. Wykazano różne daty pobytu; jeden dzień, trzy dni, po czym trzy tygodnie. W rzeczywistości przebywałam w zakładzie psychiatrycznym na obserwacji miesiąc. Terminy były potrzebne do wykreowanych różnych tożsamości pod które podstawiono służby wojskowe. Nastąpiła podmiana mnie pod tożsamością Bożena Piórecka w szkolnictwie na Mirosławę Koszarską, na której miejscu później pracowałam w Młodzieżowym Domu Kultury i podstawiono panią Kosiarską, która pochodzi z Warszawy. Zastosowano schemat podmiany rodziny realizowany przez Sąd w Starachowicach w spawach z powództwa Waldemara Maksalon, który miał dwie żony pierwszą żonę Lidię Maksalon komendanta Policji we Włoszczowej i drugą żonę Alicję Maksalon z domu Kowalską pracującą w banku PEKAO SA. Obecnie podmieniono SKOK STEFCZYKA na Chmielewskiego, aby ponownie windykować na fikcyjne dane podstawiając jako bazę nasze dane osobowe, w celu upozorowania oddania mienia. W rzeczywistości dokonuje się kradzieży naszego mienia przez fałszywe windykacje, podmieniając mojego ojca Józefa Ludwika Bochyńskiego zmarłego 21 kwietnia 2007 roku w Końskich w Szpitalu, na mojego obecnego męża żyjącego Jerzego Kaźmierczyk, którego zmierzano zlikwidować w celu dorobienie działów spadku na carskim mieniu. Dlatego dorobiono już opinie psychiatryczne do podmiany tożsamości, aby ukryć istnienie moich szlachetnych rodziców i podstawić konfidentów dorabiających windykacje, aby się za nimi ukryć. W tym celu Waldemar Maksalon kradnie pieniądze i nieruchomości przy jednoczesny uniemożliwieniu rozliczenia się z Urzędem Skarbowym po śmierci mojej mamy, po której części nieruchomości odziedziczyłam z siostrą, a która został skradziona,w celu dorobienia genealogi dla fałszywych Tarnowskich pozorując dzieci z nieprawego łoża. Dlatego upozorowano inne rodziny w sieci wykreowane przez oszustwa Waldemar Maksalon, który dorobił długi na rzecz Skarbu Państwa obarczając mnie jego kosztami przy jednoczesnym niewypłacenie pieniędzy, aby wytworzyć dług do windykacji, co jest celowym oszustwem i niegodnym sposobem zarabiania rządu. Nowy Prezydent nie jest obciążony wieloletnimi oszustwami, co może doprowadzać do zerwania z partiami kreującymi oszustwa.

Praca dla rządu fałszywych spadkobierców carskiej rodziny i biznesmenów kreowanych do ukrycia kradzieży depozytów carskich dorobionych przez Waldemara Maksalon oraz praca jego dwóch żon w Banku i Policji zapewniała wiarygodność do ukrycia przez nich kradzieży. Wyprowadzono moje dokumenty na nazwisko Bożena Piórecka i przedstawiono je w sądzie w Kielcach. Powodem jest ukrycie podmiany mojej osoby w Młodzieżowym Domu Kultury, który podlega pod Oświatę, gdzie podstawiono moje dane osobowe dla Lidii Chojnackiej z domu Pokuszyńskiej, która po rozwodzie powróciła do nazwiska Pokuszyńska. Nazwisko Chojnacka jest podstawione pod książąt Radziwiłł, dlatego doktor Chojnacki przy jednorazowej wizycie wypisał mi leki gdy osłabłam w sądzie na schizofrenie w celu dorobienia akt medycznych dla Ostrowca Świętokrzyskiego, gdzie ma gabinet lekarski. Pani doktor Chojnacka wpisała do mojej karty depresję czyli nazwę choroby, której faktycznie nie miałam. Pani Chojnacka z domu była żoną nieżyjącego Stefana Mazurka, którego wpisano oficjalnie jako brata mojego dziadka Franciszka Jana Mazurka oraz dwie jego siostry Czesławę i Apolonie Kuźbik zwaną Bolą. Ich dane i zdjęcia jako Czesia i Bola zostały wykorzystane do książki wydanej w Niemczech , „Mój pradziadek car Michał II Romanow”.

Wykorzystano zdjęcia dzieci mojej skradzionej córki Anny Marii Pióreckiej z Władimirem Putin. Aby ukryć moje wnuki Waldemar Maksalon przerobił się na rodzinę Bochyńskich. Fałszywa genealogia jest prowadzona na tajnym systemie rządowym, gdzie podmieniono nam rodziny. Lidię Maksalon podstawiono jako Lidię Chojnacką następnie podstawiono panią Zapała i Wiśniewskich pod fundację Żab co połączono Lidią Chojnacką jako komendantem Hufca Harcerskiego łącząc z Ludmiłą Mazurkiewicz podstawioną pod książąt Radziwiłł w celu podstawienia Ludmiły Putin jako matki Zuzanny Maksalon. Wykorzystano zmianę nazwiska Lidia Chojnacka na Lidia Pokuszyńska , aby nazwisko Chojnacka wykorzystać do podmiany mojej rodziny. Z tego powodu sąsiedzi na Bohaterów Westerplatte określili, że mam wchodzić do domu przez werandę. Moje dzieci musiały wyjechać, aby móc egzystować, gdyż ich dane nie figurują w rejestrach Rzeczypospolitej Polskiej, która upozorowała awarię systemu w Krakowie, aby uzasadnić brak PESEL co świadczy, że umieszczono nas w Krakowie. Za moją córkę Martę Bochyńską podstawiono Martę Kaczyńską, która wykorzystała dane mojej córki podstawiając pod siostrę męża w celu przejścia na fabrykowane plany przez geodetów, którzy w sprawie o przyłącze wodne Heleny Surma zabrali część mojego mieszkania co jest naruszeniem mienia i celowym działaniem na szkodę mojej rodziny. Z tego powodu wodociągi miejskie doprowadziły do podmiany tożsamości i umieszczenia mnie Bożeny Bochyńskiej-Kaźmierczyk pod adresem Heleny Surma , która podała się za siostrę mojego ojca Józefa Bochyńskiego o czym powiedziała pani Daniela Słodkiewicz do pana Zbigniewa Sieradzkiego z Włoch. Wodociągi odmówiły mi wydania kopii sfabrykowanych przez Sąd dokumentów, gdyż dorobiono opiekę nad wytworzoną tożsamością przez błąd „zi” Bożena Bochyńska-Kazimierczyk do kradzieży carskich depozytów. Panią Helenę Surma podstawiono na działkę 29 na ulicy Bohaterów Westerplatte 1, co przez swoje oszustwa ukrył pan Waldemar Maksalon na działce 29 na ulicy Nad Kamienną 25, gdzie przerobił się na spadkobiercę na firmie męża Jerzego Kaźmierczyk podstawiając mu inną żonę czyli swoją córkę Edytę Maksalon oraz Lidię Daleszak i Lidię Chojnacką, aby przejść na Radziwiłł poprzez podstawienie pod Katarzynę Kaźmierczyk, której dziadek był księciem Krzysztofem Radziwiłł, a nie z nieprawego łożą Tarnowskim. Spowodowało to fabrykowanie dokumentacji przez Urząd Miasta Starachowice i dorabianie podatków na zmarłych w celu wytworzenia długu na ulicę Nowowiejską 29 , gdzie na działce mojej mamy Filomeny Bochyńskiej wpisano 12 spadkobierców państwa Maksalon co jest przestępstwem i dowodem kradzieży nieruchomości po moich rodzicach na rzecz Skarbu Państwa, który upozorował ogromne zadłużenie według swojej miary, a nie moich rodziców, którzy żyli z emerytury i nie mieli innych dochodów. Upozorowano zwrot mienia mojemu ojcu i podstawiono Józefa Bochyńskiego z Fogel. Ukryto takie działanie przez podstawienie za mojego ojca Jerzego Bochyńskiego, którego również podstawiono pod mojego męża Jerzego Kaźmierczyk w celu zadłużenia jego firm. Upozorowano, że Edyta Maksalon jest córką Lidii Chojnackiej zamienionej na Radziwiłł i została podstawiona pod Katarzynę Kaźmierczyk kreując jako dziecko dla mojego męża Jerzego Kaźmierczyk moją wnuczkę Wiktorię Kornaszewską pozorując związek z wieloma osobami, aby podstawić za córkę Zuzannę Maksalon. DNA w linii Radziwiłł, będzie zbieżne tak mojej wnuczki jak i dzieci mojego męża Jerzego Kaźmierczyk. Dlatego zastawiono moje w nieruchomości na alimenty w tym dzieci mojego syna Adam Kornaszewskiego, który wcześniej nazywał się Piórecki. Dla rządu zostałam podstawiona jako Elżbieta, co w innym języku odczytuje się jako Alice pod Alice Hessen-Darmstadt, aby przejść na sfabrykowane akta przez Prokuraturę, która wpisała na garaż jako warsztat mojego dziadka nieżyjącego jako żyjącego fikcyjną Alicję Mazurek pod Alice Hessen-Darmstadt, zamieniając na moją babcię Anielę Mazurek z domu Maksalonów z Woźnik naprawdę księżną Glińską z Huty, której obecnie zamieniono dane urodzenia na Starachowice i ją zamieniono na Anielę Maksalon, aby dopasować do systemu rządowego do kradzieży carskiego mienia. Upozorowano, że dziadek żyje przez prokuraturę, aby dorobić podatki i dług co ukryto przez podstawienie mojego teścia z Miedznej Drewnianej gmina Białaczów czyli inne województwo, aby podstawić Maksalonów z Woźnik połączyć ze Starachowicami przez akta psychiatryczne w Łodzi. Akta psychiatryczne zawierają sformułowanie „nastawienie urojeniowe co do sądów” dorobione na zlecenie służb do podmiany naszej tożsamości, dla których pracuje Waldemar Maksalon. W tym celu zamieniono moją teściową na moją mamę i przerobiono moje wejście do domu na wejście na werandę, aby pozorować córkę teściów pod którą podstawiono moją córkę Martę Bochyńską. Ja miałam być wywieziona do zakładu psychiatrycznego, aby wykasować moją pamięć i podstawić masonerię jako nowe elity, które są zamieszane w handel ludźmi z carskim DNA na bazie którego zdobyli władzę i akceptację Kościoła katolickiego. Dokonuje się ukrycia oszustwa przez podmianę akt medycznych, aby przejść ma bogatych oligarchów na świecie w celu zamiany na opiekunów tychże osób wykorzystując już obecnie wizerunek naszych dzieci. W tym celu znikają z KRS dane NIP i REGON, którego nie można połączyć z numerem KRS, gdyż podmieniono mojego męża Jerzego Kaźmierczyk przez błąd „zi” na „ Jerzego Kazimierczyk”, aby przejść na dorobione przez Ewę Wielechowską pełnomocnictwo męża z błędem przez „zi” , co połączono dalej z męża firmą, gdzie podmieniono w taki sposób jego dane osobowe w APE Umwelttechnik AG skąd pobierano pieniądze na zasilenie kont lewicy przez windykacje na wodociągach tworzone przez panią Helenę Surma. W tym celu dokonano podmiany moich danych osobowych przez błąd „zi” jako Bożena Bochyńska-Kazimierczak pozorując sprawę o przyłącze wodne I Ns 56/10, w rezultacie której podmieniono sprawy, aby dokonać kradzieży część nieruchomości włącznie z drzwiami wejściowymi. Sąsiadka określiła, że mam przechodzić przez werandę co jest dowodem przestępstwa Urzędu Miasta Starachowice i Sądu. Naliczanie długów jest obciążeniem nas za działania i długi wszystkich sąsiadów uniemożliwić nam godne życie. KRS z Kielc wykazał ten sam błąd „zi” w firmie „MARMOROC-POSLKA” Sp. z o.o., co jest dowodem podmiany mojego męża Jerzego Kaźmierczyk przez zamianę na windykację pana Czesława Daleszak , który w taki sposób podmienił dane mojego męża w zleceniu finansowym, które miało na celu wypłatę z depozytów carskich wszystkich zobowiązań naszych spółek, co zamieniono na zaskarżenie mojego męża w Toruniu powielając zakończoną prawomocnym wyrokiem sprawę w Kielcach i odbytą karą oraz opłaconą w kwocie 10.500,- złotych (dziesięć tysięcy pięćset złotych). Sprawę ponownie się prowadzi w celu dorobienie alibi dla tajnego systemu rządowego na fabrykowane dane w celu kradzieży depotów w tym przez błąd „zi” i „a” oraz mieszanych literówek jak „zi i a oraz u”. Następną podmiana mojego męża Jerzego Kaźmierczyk w nazwisku jest jego fundacji „APEX -STAR”, którą pan Stanisław Pikul zamienił na spółkę podając pełnomocnika Pikula za właściciela „MAROMOROC-POLSKA”Sp. z o.o, aby przejąć Kluczkowice należące do mojej babci księżnej Lubomirskiej. Z tego powodu mąż był doprowadzony na sprawę o wyjawienie mienia nie wykazując z czyjego powództwa i w dodatku do zawieszonej firmy nie zatrudniającej pracowników. Powodem jest reaktywacja firm przedwojennych dziadka i zawłaszczenie mienia mojego dziadka przez osoby nieuprawnione. Dokonano grabieży mienia mojego dziadka uniemożliwiać nam dostęp przez błędy pisarskie i zaskarżając mojego męża Jerzego Kaźmierczyk, aby wytworzyć roszczenia pozorując, że jest winny strat, które zrobił Skarb Państwa na naszym mieniu. Dlatego dorabiane są dla mnie opinie psychiatryczne i dla męża, w których lekarz określił, że mój ojciec nie był arystokratą nie sprawdzać mojego DNA, aby podmienić moją rodzinę do kradzieży naszego mienia i podstawiając Bohdana Żakiewicza, który otrzymał nasze pełnomocnictwo, które dało mu wiarygodność, a które wykorzystał dla siebie niszcząc godność moich rodziców i naszych rodzin. Doprowadził on do badań psychiatrycznych, aby zniszczyć to co święte i doprowadził do absurdalnego Wyroku Sądu, stało się to powodem drwienia z moich rodziców Filomeny i Józefa Bochyńskich po ich śmierci. Doprowadzić to miało do wymordowania mojej rodziny. W tym celu podstawiono w systemie rządowym moje dzieci pod inne rodziny pozorując patologiczną rodzinę, aby ukryć istnienia moich rodziców podstawiając różne osoby w tym świadków w sprawie męża za spadkobiorców mojej mamy. Podmieniono akta psychiatryczne dla mnie, aby pozorować chorobę psychiczną zawłaszczając moją stronę „Polska Przyszłość” i tworząc „Parufki i pierogi” i w tym celu Prokuratura w Tomaszowie Mazowieckim przysyła do męża pismo, że ma chorą żonę nakłaniając nawet teściową do umieszczenia mnie w zakładzie psychiatrycznym, co miało upozorować, że jestem córką teściów, przy jednoczesnym stwierdzeniu, że jestem spokojna i bezkonfliktowa z zaznaczeniem nastawienia urojeniowego do sądów, które doprowadziły do zawłaszczenia mojego mieszkania na rzecz sąsiadki, w sprawie nie związanej z domem, ale z jej przyłączem wodnym. Natomiast w sprawie męża upozorowano, że mój tata Józef Ludwik Bochyński nie był arystokratą wstawiając Helenę Surma udającą dla kont lewicy siostrę mojego taty, co jest oszustwem i dowodem, że obecny rząd kontynuuje politykę komunistyczną wstawiając swoich nowych już pseudo arystokratów masońskich. Powodem jest podstawianie mojej córki Marty Bochyńskiej za Martę Kaczyńską i zamiana jej na córkę moich teściów.

Dalszym działaniem było przejście przez ubezpieczalnie ING Banku Ślaskiego, gdzie upozorowano moją śmierć i wypłacono odszkodowanie na fałszywe dzieci. Z tego powodu stwierdzono, że będę długo czekać na odpowiedź na obecny mój wniosek o zmianę uposażonego z byłego męża Dariusza Pióreckiego na Jerzego Kaźmierczyk. Powodem jest to, że doprowadzono do wypłaty odszkodowania dla fałszywej rodziny za moją fikcyjną śmierć, którą wstawiono za naszych spadkobierców. Upozowano pana Tomasza Kiełbasę za właściciela „SOF-ART” Sp. z o.o. i jego brata pana Janusza Kiełbasę postawiono pod ulicę Nad Kamienną 25 tworząc Hufiec „Nad Kamienną” , gdyż udzielał się w Harcerstwie, i wykreowano książąt fałszywych Łuckich z jego nieżyjącej żony Izoldy z domu Łuckiej, podstawiając żonę jego brata Katarzynę pod Katarzynę Kaźmierczyk pierwszą żonę mojego obecnego męża Jerzego Kaźmierczyk, aby przejść na prawdziwych książąt Radziwiłł. Połączono również Jadwigę Jezierską byłego pracownika w księgowości „SOF-ART” Sp. z o.o jeszcze na ulicy Grzybowej 1, pozorując, że była kochanką mojego ojca i pozorując ją na moją matkę. Jest to kolejna podmiana przy pomocy firmy wykorzystując pana Krzysztofa Banasiewicz, byłego głównego księgowego, który okradł „SOF-ART” Sp. z o.o. i pracował później w Radomiu , gdzie wytworzono fałszywych Bochyńskich na bazie skradzionej spółki „SOF-ART” Sp. z o.o. założonej w 1994 roku wstawiając tą samą spółkę ale z rokiem wpisu 2002 rok, aby ukryć kradzieże naszego mienia rodowego na spółkach. Celem było wytworzenia elit świata przez kradzież pieniędzy połączoną z kradzieżą moich dwojga dzieci, podstawionych w miejsce trójki dzieci, które sama wychowałam, aby dokonać kradzieży przez wykreowanie spadku na firmach eliminując moją rodzinę.

W tym celu Zuzanna córka Edyty Maksalon w rzeczywistości wykaże moje DNA jako wnuczka co spowodować miało oskarżenie dwóch papieży, którzy nie zareagowali na podmianę rodziny carskiej i książęcej, a których lider światowy miał określić jako chciwców, którzy dla pieniędzy poświęcili życie naszej rodziny. Z tego powodu zginęli moi rodzice, gdzie upozorowano naturalną śmierć w wyniku choroby przez podmianę ich akt medycznych, gdyż choroba nie był prawdziwa, ale wywołana przez środki chemiczne. Akta medyczne są podmieniane, aby wykazać inne schorzenia podstawiając inne osoby. Podmieniono akta medyczne mojego ojca, aby dopasować do akt medycznych Jerzego Bochyńskiego oraz Jerzego Romanowskiego. Następnie Jerzego Bochyńskiemu ucięto nogę, aby upozorować go na Feliksa Maksalon, który nie miał nogi po wypadku na zakładzie na hucie, aby podmienić na Feliksa Bochyńskiego, podstawiając Feliksa Maksalon, aby dopasować do kulejącego prawa. Pozorowanie kończy się na dorobieniu osobom pozorującym obrażeń przez akta medyczne osób, które pozorowali. Oznacza to, że moja rodzina, która przeżyła miała być uznana za zamordowaną w Rosji czyli osoby pozorujące miały być w taki sposób zamordowane i podstawiono do pozorowania również moje dzieci. Dlatego znika profil na Facebooku mojej córki , gdyż poinformowano mnie, że przyszła ofiara musi być zapomniana, aby nikt się o nią nie modlił. Jest rzeczą oczywistą, że zaplanowano nas wyeliminować w celu wstawienia lidera światowego i oskarżenia papieży za wymordowanie rodziny carskiej.

KRS obecnie eliminuje samoistnie dane firm, gdyż nas uśmiercono w systemie a spółki potraktowano jako baza do pobierana kradzionych pieniędzy co oznacza podstawienia Skarbu Państwa. Ukryto wielokrotne windykacje i podmianę danych przez literówki jak np. „zi” .

W takiej formie uniemożliwiono nam pracę oraz prowadzenie firm, co powoduje uniemożliwienie rozliczenia. Podstawiono nieruchomości moich rodziców pod firmy aby wyprania pieniędzy z carskich depozytów , do których prawa przekazał nam mój ojciec, a pod które podstawiono Helenę Surma i Chojnackich udających Radziwiłł. Nie ma możliwości naprawy tych fałszerstw dopóki rząd publicznie nie wyzna, że pan Konstanty Radziwiłł nie pochodzi z książęcej rodziny Radziwiłł podobnie jako Popiele, oraz Kaczyńscy, Braniccy itd.

Pan Branicki miał firmę windykacyjną w Krakowie, u którego byliśmy w innej sprawie osobiście i rozmawiałam o spawach rodowych. Poprosił mnie w obecności pana Jarzyny o przedłożenie mu dokumentów mojego dziadka czego nie uczyniłam, ale obecnie służby przez Komornika oddały klucze do mojego domu dla pana Waldemara Maksalon co spowodowało posłużenie się naszymi dokumentami i podstawienie Radziwiłłów pod Pałac Namiestnikowski w Warszawie następnie Branickich i innych określając, że nam zostały tylko okładki.

Powodem jest kradzież Urzędu Miasta Starachowice i podstawienie w tym celu pani mecenas Ewy Piróg-Wolskiej z Torunia, w celu przejścia na Annę Marię Branicką podstawioną pod Anne Marię Piórecką, czyli pod moje skradzione dziecko po urodzeniu, przechodząc na państwa Wolskich rodzinę byłej żony mojego obecnego męża. W ten sposób doszło do połączenia fabrykowanych dokumentów o uszkodzenie ciała 1Ds 1001/14 zamienianych obecnie na zamach na mienie, aby zamienić moją cesarską rodzinę na Radziwiłł w celu przejścia na była żonę mojego męża Katarzynę Kaźmierczyk z domu Krasuską i podstawić Edytę Maksalon. Dalszym uzasadnieniem takiego działania jest upozorowanie jej na Ludmiłę Putin w celu ukrycia, że Zuzanna Maksalon jest córką Anny Marii Pióreckiej z prezydentem Rosji W. Putin. Powodem tego było upozorowanie, że carowa Katarzyna II Wielka miała dzieci nie tylko z wojskowymi, ale i z kucharzem w celu udokumentowania oszustwa dla Władimira Putin pozorując, że pochodzi z takiego związku ukrywając fakt kradzieży moich dzieci , czyli mojej córki Anny Marii Pióreckiej i syna Michała Pióreckiego.

Zamierzano wykorzystywać operę Straszny Dwór i hrabinę Moniuszko pochowaną w Starachowicach na starym cmentarzu, aby poparzyć mojego syna Michał Pióreckiego wstawiając w jego miejsce lidera światowego, który miał zostać mężem mojej wnuczki jako Zuzanny Maksalon wykazując związek rodziny carskie z W. Putina i Edytą Maksalon podstawioną za księżną Glińską.

Z tego powodu nastąpić ma połączenie wielu tożsamości przez imię. Dokonano połączenia w systemie Marię Władimirownej Romanow z Hiszpanii z Marią Władimirowną Woroncową czyli Marią Putin, które została postawiona pod Betę Marię Idziak jako Marię Idziak i dalej podstawiono pod Annę Marię Piórecką zamienioną na Martę Bochyńską, którą zamieniono na Marię Bochyńską przez system na Poczcie i podmieniono numer z 1 na 11. Dalszą podmianą jest zamiana Marii Bochyńskiej na Marię Tarnowską jako matki Wielkiego Mistrza Zakonu Maltańskiego, pod którą zamierzano podstawić Zuzannę Makslaon, jako żonę Michała Pióreckiego, pod którego dane wstawiono lidera światowego, aby upozorować związek kazirodczy w celu wyeliminowania rodziny.

W tym celu sąsiedzi rozpowiadali na ulicy Bohaterów Westerplatte 1. że u sąsiadów były związki kazirodcze, a moje dane podstawiono pod wszystkie mieszkania w domu podmieniając dane przez błędy literowe. Upozorowano zwrot domu oraz, że mój ojciec miał wiele dzieci , które są kreowane przez masonerię jako rodzina astralna. Oznacza to, że masoneria handluje dziećmi z carskim DNA.

Zamierzano doprowadzić do sytuacji w której lider światowy zaskarży dwóch papieży, że doprowadzili swoją chciwości do zamordowania rodziny cesarskiej. Oznacza to wydanie wyroku na dwóch papieży, aby nawiązać do Księgi Daniela i dwóch starców, którzy chcieli się przespać z Zuzanną. Z tego powodu w Kościele Katolickim dokonuje się medialnych doniesień o księżach mających dzieci co nawiązuje do mojej córki wykorzystywanej seksualnie dla elit świata, przy akceptacji Kościoła katolickiego. Wpisanie nieracjonalnych treści przez prokuratora w Starachowicach stanowi dowód ukrycia tego faktu i wykorzystania naszych firm przez rząd, co miało definitywnie być ukryte po zamachu na nasze życie i zdrowie. Dowodem tego jest wyrok Sądu w Toruniu IIK 164/11, gdzie upozorowano próbę samobójczą, której nie było oraz sędzia wydał zakaz prowadzenia działalności przez 5 lat, podczas nieprowadzenia jej od 10 lat. Celem było ukrycie podstawienia innych osób i danych do firm oraz upozorowanie dla mnie innego męża a dla męża innej żony, aby ukryć kradzież firmy w Szwajcarii oraz wykorzystanie seksualne moich dzieci dla Kościoła Katolickiego przy udziale służb wojskowych.

Brak odniesienia się rządu do naszych pism naraża nasze rodziny, które są wykorzystywane przez rząd do ukrycia kradzieży. Nie można mówić o chrześcijańskim kraju, który jest oparty na kłamstwie, morderstwie i kradzieży. Zamieniono pracowników na spadkobierców w spółkach i zamierzano wszystkich podmienić, aby zatrzeć ślady po przestępstwach.

Na adres Bohaterów Westerplatte 1, podstawiono firmę pogrzebową, aby zamienić na cmentarz Bohaterów Westerplatte 1. Powodem tego jest upozorowanie śmierci rodziny carskiej w piwnicy, aby zgadzało do mistyfikacji w domu Ipatjewa, który został w 1977 roku zburzony.

Masoneria zastosowała swoje znaki już przy ślubie moich rodziców, czyli syna carewicza Aleksego Romanow Józefa Ludwika Bochyńskiego z Filomeną z domu Mazurek czyli hrabiny Tarnowskiej i księżnej Glińskiej. Na początku orszaku ślubnego jechało pogotowie, a na końcu policja co ściśle zostało zrealizowane, a dziś kontynuowane są działania wobec nas i naszych rodzin wokół których są służby. Młodzi ludzie takie działania nazywają ustawieniem się w życiu. Posłużono się wpisem 300, złotych Sądu Rejonowego w Kielcach na firmę „MARMOROC-POLSKA” Sp. z o.o., aby podstawić Stanisława i Janine Pikul pod firmę do ukrycia wielomiliardowych kradzieży poprzez pełnomocnictwo, które nie zwrócili wysyłając pustą kartkę na adres teściów i wstawiając Bohdana Żakiewicz i Piotra Waydel za spadkobierców po mojej mamie Filomenie Jadwidze Bochyńskiej. Dodatkowo podmiany Piotra Waydel pod Piotra Główkę, który widnieje w KRS z powodu nierozliczenia się z samochodu MERCEDES VITO, który wydał bez zgody właściciela firmy. Dokonano zamiany wpisu zastawu na laptopie Acer, przez Invest Bank zamieniając na samochód Mercedes Vito w Krakowie, gdzie ubezpieczalnia wyraziła zgodę na wypłatę pełnego odszkodowania za pierwszy samochód po wypadku nie wypłacając za podatek VAT, mimo ubezpieczenia również na VAT z powodu zakupu samochodu z Funduszu PFRON i kredytu Mercedes Bank. Ubezpieczalnia przejęła pierwszy samochód co spowodowało podmianę mojej rodziny na Karków i Sosnowiec przez drugą fakturę na wymianę oleju. W Sosnowcu zamieniono Piotra Główkę na Piotra Idziak męża Beaty Idziak mojej siostry, którą podstawiono pod moje dane osobowe Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk w Kielcach następnie podstawiono Lidię Daleszak i Czesława Daleszak zamieniać na Czesława Maksalon pozorując rodzeństwo z moją mama Filomeną Bochyńską z domu Mazurek , która była jedynaczką i podstawiono dawne elity jak generał Czesław Kiszczak.

Dokonano reaktywacji Fabryki Wód Gazowych za życia mojego taty Józefa Bochyńskiego ukrywając ten fakt przed moim tatą Józefem Ludwikiem Bochyńskim i wstawiając Jerzego i Barbarę Bochyńskich.

Po uruchomieniu środków finansowych przez mecenasa Zarzyckiego w 2004 roku do APE Umwelttechnik AG, który umarł w Szwajcarii, podstawiono dane Jerzego Bochyńskiego pod mojego męża Jerzego Kaźmierczyk. Aby to ukryć podmieniono przez literówki „zi” męża dane jeszcze przed zawarciem związku małżeńskiego ze mną i dokonano upozorowania śmierci przez wykreowanie nieistniejącego wypadku. W tym celu zamieniono uszkodzenie miski olejowej samochodu Peugeot 607 na wypadek koło Grójca i uśmiercono mnie jeszcze pod nazwiskiem Bożena Piórecka i Jerzego Kaźmierczyk czego dowodem jest podmiana danych, a co za tym idzie jest to dowodem wypłaty ubezpieczenia za fikcyjną moją śmierć przez Nationale Nederlanden w ING Bank Śląski. Doprowadziło to do wpisania fałszywych spadkobierców na szwajcarskiej firmie APE Umwelttechnik AG przez rząd RP, gdzie podmieniono nazwisko męża Jerzy Kaźmierczyk przez błąd „zi” na Jerzy Kazimierczyk i wstawiono Jerzego Bochyńskiego. Taki sam błąd przez „zi” wprowadzono do Fundacji męża APEX-STAR w Katowicach dokonując przez rząd Polski zakupu GBC Centrostal Bydgoszcz SA przez wprowadzenie inwestora zastępczego jakim był DONBAS, a pieniądze pobrano przez dział spadku po mnie Bożenie Bochyńskiej-Kaźmierczyk wówczas jeszcze Bożenie Pióreckiej i Jerzym Kaźmierczyk podstawiając dane pod zawał pana mec. Zaryckiego w 2004 roku w Szwajcarii. Bank Technologii Sp. z o.o. w Kielcah po podpisaniu umowy z PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk nie wystawił akredytywy w kwocie 50,- milionów eur doprowadzając do zarządzania płatności weksla PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk na kwotę 51,- milionów eur z odsetkami co doprowadziło do kradzieży przez Skarb Państwa tej kwoty pieniędzy z depozytów carskich wykorzystując pieniądze przez Traga Bank w Anglii, gdzie Ewa Wielechowska i Stanisław Stępień współpracujący z Bohdanem Żakiewicz podstawili pełnomocnictwo męża z błędem „zi” jako Jerzy Kazimierczyk do zakupu szeregu przedsiębiorstw Polsce i za granicą co ukryto przez podstawienie mojej siostry Beaty Idziak i Henryka Grabowskiego chrzestnych mojego syna Adama Pióreckiego na USA jako spadkobierców po mnie Bożenie-Bochyńskiej-Kaźmierczyk i mężu Jerzym Kaźmierczyk.

Dokonano zamiany domu na ulicy Nad Kamienną 25 na ulicę Wierzbowa 54, gdzie mieści się budynek Zboru Zielonoświątkowego, aby zamienić dalej na adres na ul. Wierzbowej pani Barbary Nowek z domu Borkowskiej naprawdę Burek, w celu podstawienie danych pod ulicę Borkowskiego pod Przychodnię Lekarską a obecnie Starostwo Powiatowe, które kreuje kolejnych spadkobierców również na przyłącze wodne na firmie przechodząc na szpitale i związki wyznaniowe jako organizacje religijne do terapii zajęciowej w zakładach psychiatrycznych jakimi miały być msze święte oraz inne zgromadzenia. Doszło do przejścia przez akta medyczne na wymianę wielokrotnie wadliwych kardiowerterów, aby wypłacić odszkodowania za śmierć Barbary Nowek fałszywym spadkobiercom, gdyż pani Barbara żądała kwoty 300,- tysięcy a Firma zgodziła się na 100.000,- złotych. Po nie wyrażeniu zgodny na 100,- tysięcy pani Barbara zmarła. Doszło do dalszej zamiany jej córki Iwony Makuła na pastora Makułę w Łodzi co przez przez Kościół Ewangeliczny jest połączone z Karolem Schreiberem podstawionym pod księcia Karola Hessen na Rudę Maleniecką, gdzie podstawiono moje dane podmienione przez USC Białystok na Piórkowska i tak przesłane do Sądu w Kielcach do mojej sprawy rozwodowej, gdzie występowałam jako Bożena Piórecka co podmieniono na Piotrkowska w celu postawienia rodziny pastora Kasner pod Rudę Maleniecką. W sprawach Sądu Rejonowego w Starachowicach dotyczących zniesienia współwłasności z powództwa Waldemara Maksalon, dokonuje się podmiany rodziny i kreuje wielokrotne działy spadku na naszym mieniu po rodzicach dla fałszywych spadkobierców. Nastąpiła zamiana sprawę z jego wniosku w zakresie jego rodziny i dział spadku na dział spadku po moim dziadku, do czego nie mieli prawa. Podstawiono sprawy Waldemara Maksalon do sprawy zakończonej mojego dziadka Franciszka Jana Mazurka, którego wykorzystano 10 lat po jego śmierci do podstawienia pod Franciszka Bocheńskiego, co doprowadziło do ukrycia tego przestępstwa w Sądzie Rejonowym w Starachowicach przez śmierć mojej mamy w sprawie sygnatura akt INs 956/09. Wydano fałszywy dokument po śmierci mamy, a moje dane podmieniane są na Bożena Bochyńska-Kaźmierczak, aby wykazać jedną rodzinę z Kanclerz Niemiec Angelą Merkel ukrywając to przez podmianę sprawy po śmierci mamy na sygnaturę INs 716/10 co obecnie dalej jest prowadzone jako eksmisja z mojej nieruchomości niezapłaconej przez Waldemara Maksalon, któremu sąd nakazał zapłacić za moją własność, którą on bezprawnie zażądał ode mnie na której tworzy kolejne oszustwa jak sprawy INs 820/13 i INs 819/15 , zamienione obecnie na IC 178/15 , aby ukryć kradzież mojego Oświadczenia w sprawie w Toruniu IIK 164/11, gdzie poręczyłam męża nieruchomościami w Starachowicach, co ukrył sędzia w Toruniu, twierdząc, że mąż jest bez majątku w celu wytworzenia windykacji do kradzieży carskich depozytów dla Skarbu Państwa.

W 2004 roku majątek męża na samym „SOF-ART” Sp. z o.o wyniósł 6,- milionów złotych co po wypłacie zobowiązań 1,- milion pozostawało 5 milionów, które skradziono podstawiając fałszywych spadkobierców po nasz żyjących. Na firmie „SOF-ART” Sp. z o.o. w 2005 roku nie było żadnych wpisów egzekucyjnych co oznacza, że podstawiono fałszywych spadkobierców, którzy zaskrzyli męża w Toruniu w imieniu Skarbu Państwa, który wytworzył fałszywych arystokratów. W sądzie ukryto fakt, że firma „SOF-ART” Sp. z o.o. istnieje od 1994 roku wpisując datę 4.07.2002 rok co spowodowało wytworzenie nowego podmiotu przy tym samym numerze KRS podmieniając NIP , w celu ukrycia stworzenia firmy SOF-ART jako osoby fizycznej, na którą skradziono mienie podstawiając Ewę Kornaszewską i Dariusza Kornaszewskiego, wcześniej Piórecki, podstawiając Ewę Tylman pod Ewę Eugster w celu zrobienia kolejnych działów spadku do Szwajcarii. Dowodem na to jest dokument Urzędu Pracy w którym wykazano, że pracowałam przed zwolnieniem w spółce „SOF-ART Sp. z o.o. Dariusz Piórecki”, co jest nie prawdą i pokazuje sposobu ukrycia kradzieży pieniędzy.

Firma została sprzedana przeze mnie Jerzemu Kaźmierczyk w 2003 roku, który w 2008 roku stał się moim mężem, co spowodowało podmianę jego danych na Dariusza Pióreckiego przez Sąd w Kielcach w sprawie IIIK 207/07, aby ukryć matactwa rządu. Powodem tego jest różnica stanu faktycznego z tajnym systemem rządowym, który współdziała z różnymi państwami a bazie fałszywych danych osobowych obecnie powielanych przez kolejne rządy.

Pierwotna podmiana nastąpiła w momencie przejęcia przeze mnie 20% udziałów wiosną 2002 roku „SOF-ART” Sp. z o.o, , gdzie poszerzona została działalność, a co nie zostało potraktowane jako poszerzenie, ale odrębny wpis co ukryło przejęcie przeze mnie 100% akcji „SOF-ART” Sp. z o.o.

Sprawa Sądu Okręgowego w Kielcach dotycząca „SOF-ART” Sp z o.o. sygnatura akt SO Kielce IXKa 280/12, znika tak jak znika spółka „SOF-ART” Sp. z o.o. założona w 1994r., aby ukryć wyprowadzone mienie mojego dziadka , które poruszyłam w tej sprawie, co jest powagą rzeczy osądzonej. Prosiłam o utworzenie depozytu z pieniędzy wypacanych przez Urząd Miasta w Końskich dla fałszywych Tarnowskich, nie wiedząc wówczas, że pracowali na bazie mojej siostry Beaty Idziak, która została postawiona pod moje dane osobowe, a firma SOF-ART Sp. z o.o. ukryto w Katowicach i połączono ze Studiem Radiowym skąd przyjechał z mecenasem proponowany przez inwestora w 2002 roku. Zostało to połączone z obecnym mężem Jerzym Kaźmierczyk, który zakupił firmę SOF-ART Sp. z o.o. na którą zakupiona została TV MOJA. Spowodowało to uruchomienie paliw i podmianę mojego obecnego męża Jerzego Kaźmierczyk na byłego Dariusza Pióreckiego pod którego podstawiono Starostę Starachowickiego o taki samy nazwisku i imieniu co Dariusz Dąbrowski, któremu podmienił dane jego ojca Sąd w Kielcach na Piórecki. Starosta występuje z ramienia państwa, które wykorzystuje weksel firmy „SOF-ART” Sp. z o.o. do ciągłej windykacji spółki nie odpisując pobranych pieniędzy i zapłaconych przez ubezpieczalnie oraz żyrantów.

Jest to sposób na wieczną kradzież, z tego powodu dorobiono rodzinie akta kryminalne , aby sprawy się nie przedawniły a prokuratura w Toruniu zamieniła słowa zamach na rodzinę zamach na pieniądze oskarżając właściciela depozytów i tworzą kryminalne sprawy i fikcyjne wypadki, aby się nie przedawniły długi tworzone wiecznie przez podmianę tożsamości danej osoby w miejscu jej rodziców przez literówki. Włączenie ponownie do sprawy odwoławczej mojego męża do Gdańska, przez Prokuratora Kilkowskiego uniewinnionych osób pana Pilarskiego i Rzeszotarskiego jest dowodem, że zrobiono z mojego męża właściciela METRON SA, który znika jako Spółka Akcyjna i podstawiono fałszywych spadkobierców. Dlatego odmówiono w sądzie wydania mi dokumentu , że jestem świadkiem w męża sprawie wpisując jedynie pana Pilarskiego i Rzeszotarskiego. Po interwencji określono, że mogę otrzymać dokument jedynie z wpisem męża na ostatnim miejscu z pozostałymi osobami. Dowodzi to na uczestnictwo sądu w oszustwie i dorobieniu wojskowych za kochanków bądź mężów, aby wykreować historię fałszywą dla Katarzyny II Wielkiej. Mogę, to przyrównać do sytuacji w której się znalazłam w Szwajcarii. Działanie to można przyrównać do sprawy, której odmówiono mi prowadzenia w Polsce, gdzie panowie stwierdzili, że najpierw zgwałcą mnie dwie osoby a później oddadzą mnie mojemu obecnemu mężowi, co na szczęście się nie wydarzyło, gdyż udało się nam wyjechać do Polski, gdzie męża aresztowano i określono nie prawdę, że moja mama zeznawała przeciwko mojemu obecnemu mężowi, gdyż moi rodzice obdarzyli Jerzego Kaźmierczyk szczególnym zaufaniem i przekazali dziedzictwo rodowe dla niego i dla mnie przed zawarciem małżeństwa. Moja mama przekazała prawo do korzystania z jej nieruchomości dla spółek mojego męża Jerzego Kaźmierczyk, które zostały podmienione dla fałszywych osób podających się za naszych małżonków.

Ostatnim elementem był sędzia Wojciech Kucharski w Starachowicach co oznacza, że jest ścisła współpraca z W. Putin, którego ojciec był kucharzem upozorowanym na kochanka carowej Katarzyny przesuwając pokolenia.

Pan Wiśniewski z fundacji Żab był członkiem klubu, który wprowadził pierwsze karty zakupowe jako CLUB S International, gdzie była sekretarką pani Ewelina Kucharska podstawiona jako kochanka byłego męża Dariusza Pióreckiego podstawiona pod dawny nasz adres na Konstytucji 3 maja 23. Celem było podstawienie dla mojego nieżyjącego ojca kochanki, aby wytworzyć dla mnie innego ojca, w celu kradzieży depozytów przez masonerię przy akceptacji Kościoła katolickiego.

Nadawanie Radia Maryja przez satelity rosyjskie dowodzi pełnej świadomość zagadnienia w Toruniu. Mojego ojca pisma nie były rozpatrywane, gdyż potraktowano tatę jako nieżyjącego podstawiając Jerzego Bochyńskiego co jest widoczne w aktach IPN, gdzie podstawił Urzędów dla podszycia się pod rodzinę Radziwiłł. Spowodowane to jest tym, że nie jest on prawdziwym synem mojego dziadka Brunona Bochyńskiego czyli carewicza Romanowa, ale jedynie osobą dopisaną do rodziny, której nie zależało na prawdzie historycznej ale na pieniądzach, których nie otrzymał. Został oszukany i do tego ucięto jemu nogę, aby podstawić Feliksa Maksalon pod wykreowanego Feliksa Bochyńskiego, który widnieje w aktach Archiwum w Radomiu. Dowodzi to podstawienia Barbary Bochyńskiej z domu Małachowskiej z Katowic pochodzącej z Gdańska, za córkę Feliksa Bochyńskiego sędziego z Katowic, a Jerzego Bochyńskiego podmieniono na Małachowskiego podstawiając młodsze pokolenie służb, co jest widoczne w Toruniu. Należy zaznaczyć, że pod pozorem wymiany licznika stano się zmusić mnie do podpisu błędnymi danymi Bożena Bochyńska-Kazimierczyk z błędem przez „zi” co wskazuje na uruchomienie depozytów carskich na takie nazwisko uniemożliwiając nam dostęp do pieniędzy podstawiając Helenę Surma, która podała się za właściciela jako spadkobierca nieruchomości po moich rodzicach i właściciela carskich depozytów Jej córka Daniela Słodkiewicz, kazał mi wchodzić do domu przez werandę nie przystosowywaną do wejścia, przy czym straszyła policją, stwierdziła, że drzwi wejściowe oraz nasz teren jest jest jej własnością, co wytworzył Sąd w Starachowicach przez pana sędziego Huberta Wicik , którego dane podtrawiono pod Huberta Czumę zakonnika z Radomia, który podał, że jest z Rurykowiczów, co dowodzi wykorzystania mojego skradzionego syna syna Michała Pióreckiego dla kościoła, w celu wprowadzenia lidera światowego. Sprawa w Toruniu jest inscenizacją Skarbu Państwa w celu wytworzenia windykacji do już pobranych pieniędzy prze rząd i kościół niszczących moją prawdziwą cesarską rodzinę. Czego przykładem jest prezentacja jaja Faberg`e łącznie z premier Polski Ewę Kopacz. Wystarczy dokonać na rozprawie w Sądzie Okręgowym w Toruniu IIK 164/11 badania mojego DNA i rząd obowiązany jest zwrócić skradzione precjoza z kradzionymi pieniędzmi z bankiem PEKAO SA, który fabrykuje dokumentu do obrotu depozytami carskimi. Masoneria posłużyła się biblią , aby upozorować zbytnią odwagę jako szaleństwo nie biorąc pod uwagę faktu, że jesteśmy prawdziwą rodziną i występujemy w obronie życia rodziny. Skarb Państwa doprowadził swoim działaniem, wielu ludzi do niewiary, pozorując katolickie państwo, które jest lewicowe, kradnąc ciągle carskie pieniądze i zasłaniając się Kościołem katolickim. Pani Jolanta Mazur i Jerzy Winsztal będąc naszymi pełnomocnikami doprowadzili do błędu w naszych nazwiskach, przez „a”, co doprowadziło do wykorzystania naszych danych dla Kanclerz Niemiec, a Jerzego Winsztal podstawiono pod mojego męża Jerzego Kaźmierczyk, dorabiając opinie psychiatryczne, aby to nie wyszło na jaw. Podstawiono służby na Puławy i Lublin i takie dane podstawiono na ul. Bohaterów Westerplatte 1/1 pod moje mieszkanie do Ksiąg Wieczystych. Oznacza to, że zamierzano podstawić Kanclerz Niemiec Angelę Merkel, jako matkę Lidera Światowego a Władimira Putin jako teścia ojca Zuzanny, a nasza rodzina skazana była na zagładę.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

 

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s