Padwa Włochy – Zbigniew Sieradzki Żołnierz Armii Andersa

tata

Starachowice 05.01.2016

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech Jerzy Kaźmierczyk
zamieszkali
ul. Nad Kamienną 25
27-200 Starachowice
zameldowani
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice
Polska

Jego Ekscelencja Papież Franciszek
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda

Finansowanie PiS przez Aferę Żelazo z carskich depozytów

Polskie służby wojskowe doszły do perfekcji w fałszowaniu historii, którą dorabiają, aby pozorować prawdę. W tym celu wykorzystuje różne osoby, których dane powiela się do połączenia z fałszywymi historiami, aby pozorować na prawdę która zaistniała. W tym celu wykorzystano moje dane podczas pracy w telemarketerze, aby upozorować pracę w obozie koncentracyjnym w Niemczech w celu wytworzenia potrzebnych danych do Niemiec określonych jako Deutsche Republik wpisanych jako Debesis do ECO BON TON, firmy działającej w Niemczech.

Wykorzystano dane osobowe Władysława Tarnowskiego brata mojego dziadka Jana Tarnowskiego jako występującego jako Franciszek Jan Mazurek oraz Jan Mazur. W tym celu dorobiono brakujące dokumenty, że Władysława Mazurek uratowała Niemka w obozie koncentracyjnym w Niemczech. Tą Niemką miała być Kanclerze Niemiec Angela Merkel. W tym celu zamienione są moje dane osobowe na Bożena Bochyńska-Kaźmierczak, aby wykorzystać moje dane osobowe dla Kanclerz Niemiec Angeli Merkel. Z tego powodu upozorowano mnie Bożenę Bochyńską-Kaźmierczyk na mamę Filomenę Bochyńską z domu Mazurek podmieniając moje dane przez windykacje na dane Bożena Piórecka z domu Mazurek przez podmianę danych w Urzędzie Miasta Starachowice moich rodziców Józefa i Filomeny Bochyńskich na Józefa i Filomenę Mazurek.

Takie dane podstawiono po śmierci mamy Filomeny Bochyńskiej 30.04.2010 roku w sprawie INs 956/09 jako Bożena Bochyńska-Kaźmierczak i zamieniono sprawę zniesienia współwłasności domu po mojej babci na ulicy Nad Kamienną 25, na sprawę zniesienia współwłasności po moim dziadku podstawiając Maksalon jako krąg 12 spadkobierców na ulicy Nowowiejskiej 29, zamieniając na ulicy Nad Kamienną 25. Powodem tego jest wytworzenie uznanego za zmarłego Władysława Mazurka przerobionego na carską rodzinę podstawiając dane mojego taty Józefa Bochyńskiego na działce mamy Filomeny Bochyńskiej pozorując związek małżeński Władysława Tarnowskiego z Angelą Merkel wstawiając w to miejsce moją mamę zamienioną z jednej strony na mnie z drugiej na jej mamę Anielę Mazurek. W tym celu podmieniona babcia zamieniana jest na Maksalon na Starachowice do podmiany na Angelę Merkel. Z tego powodu W. Putin jest podstawiany bezpośrednio pod mojego tatę i mojego męża Jerzego Kaźmierczyk, aby przejść na moje dzieci i wnuki. W tym celu dokonywane są pomyłki pisarskie różne w tym przez „zi” aby podstawić naszego pełnomocnik Kazimierza Banie na Bohaterów Westerplatte 1/1A pozorując go na męża Heleny Surma. W tym celu doszło do zaplanowanego ślubu cywilnego mojego pierwszego syna Adama Kornaszewskiego z Agnieszką z domu Krześniak, aby ich dziecko Wiktorię Kornaszewską wykorzystać dla służb w tym dla generała Michała Janiszewskiego najbliższego współpracownika generała Wojciecha Jaruzelskiego, którego sąsiadem jest Kazimierz Bania na ulicy Ikara 7 w Warszawie, który zamierzał podstawić akta wypadku jego syna za mojego syna Jakuba Pióreckiego, który ukończył architekturę zamieniając go na Adama Kornaszewskiego w celu przypisania do dziecka, które miało służyć dla syna Kazimierza Bani. Dochodzi do rozwodu Adama Kornaszewskiego z pierwszą żoną Agnieszką z domu Krześniak. Drugi jej związek małżeński Agnieszki Kornaszewskiej był z panem Janiszewskim. Powoduje to podejrzenie, wykorzystanie Wiktorii Kornaszewskiej do kradzieży mienia carskiego przez podstawienie Heleny Surma , która zawłaszczyła cześć mieszkania przy wejściu w sprawie o wodę INs 56/10, gdzie podmieniono moje dane osobowe przez błąd w nazwisku przez „zi”, aby pasowało do dorobienia spadku Kazimierza Banki po generale Michale Janiszewskim. Oznacza to wykorzystanie mojej wnuczki Wiktorii Kornaszewskiej dla Janiszewskich jako zabawki do kradzieży pieniędzy przez byłe struktury wywiadu. Z tego powodu syn nie ma kontaktu z córką a mnie uniemożliwia się otrzymanie informacji co się dzieje. Ponieważ syn zmienił nazwisko z Adam Piórecki doszło do wykorzystania nazwiska Piórecki i podstawienia dwoje moich skradzionych dzieci po urodzeniu dla wywiadu, który miał na celu powielenie sytuacji z przeszłości i podstawienie funduszy rodowych do finansowania „Mein Kampf” na co nie zezwolił mój dziadek, a co obecnie próbowano ukryć za moją książką „Zakazana prawda”. W tym celu wykorzystano błąd pisarski wpisany przez Rodzinę Świętokrzyską w moim nazwisko jako Bożena Bochyńska-Kaźmierczak, aby przejąć moją twórczość dla Kanclerze Niemiec podstawiając „Mein Kampf” i kryjąc za fikcyjną historią Władysława Tarnowskiego żonatego z Kanclerze Niemiec Angelą Merkel, a mnie zamieniając na córkę podstawiając moją córkę Martę Bochyńską jako Marię Tarnowską podstawiając dalej Lidię Marię Daleszak upozorowaną na spadkobiercę dokonując oszustwa przez zamianę dokumentu sprzedaży obcej osobie na aneks do działu spadku przy moim dziadku prowadząc sprawę wstecz do z 1972 roku. Spowodowało to odrzucenie sprzedaży, gdyż wpisano 12 spadkobierców na mieniu mojej matki jedynaczki, która miała dwie córki.

Błędy powtórzyły się w Rodziny Firlejowskiej w korespondencji od posła PiS w Warszawie, co oznacza umożliwienie kradzieży mojej twórczości, aby ukryć dokument notarialny pozorując mnie jako Bożena Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk oraz opłatę jako Bożena Bochyńska-Kaźmierczak do Oświadczenia Woli mojego taty Józefa Bochyńskiego, które upozorowano za opłatę za spadek Urzędzie Skarbowym w Opocznie co jest nieprawdą, a pani Notariusz Grażyna Magdziarz pracuje w Starachowicach i opłata uiszczona była do Oświadczenia Woli mojego taty w jej kancelarii za życia mojej mamy.

Moja twórczość jest zgłoszona na dwa adresy na ulicy Nad Kamienną 25 oraz ulica Bohaterów Westerplatte 1/1 tak jak moja obecna firma IMPERATOR ROMANOW , która została skradziona i podmieniono jej dane na spółkę cywilną i adres na Bohaterów Westerplatte 1, podstawiając moją wnuczkę Wiktorię Kornaszewską, której matka Agnieszka Kornaszewska wyszła za mąż drugi raz za pana Janiszewskiego. Spowodowało to upozorowanie, że jest panną z dzieckiem w celu zamiany pokoleń i rodzin do kradzieży depozytów carskich. Zarówno pan Prezydent Polski gen. Wojciech Jaruzelski jak i jego współpracownicy uczestniczyli w Aferze Żelazo, której nazwiska w filmie miały odpowiedniki na ulicy Bohaterów Westerplatte 1, jak pani Gibalska, gdzie podstawiono moje dane osobowe po czym podmieniono je do Ksiąg Wieczystych jako Bożena Bochyńska-Kaźmierczak oraz przez błąd „zi” jako Bożena Bochyńska-Kazimierczyk, aby dostosować do zlecenie usługi finansowej , gdzie wpisano zlecającego przez błąd „zi” mojego męża Jerzego Kaźmierczyk zamieniono na Jerzy Kazimierczyk dla Czesława Daleszak, który miał z pobranych depozytów carskich wypłacić zobowiązania naszych firm. Środki na ten cel miał przygotować nasz pełnomocnik Kazimierz Bania co zostało zawłaszczone. Doszło do sytuacji, gdzie Czesław Daleszak został podstawiony za spadkobiercę carskiego mienia pod dane mojego męża Jerzego Kaźmierczyk i wykorzystano go podkładając fałszywe windykacje tworzone przez służby w sądzie do pobierania carskich pieniędzy podstawiają Lidię Daleszak pod moje dane osobowe Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk. Doszło do usunięcia danych z KRS naszych spółek NIP i REGON co uniemożliwia identyfikację firmy, aby ukryć wielokrotną windykację Skarbu Państwa na podmienione dane osobowe czego przykładem jest KRUK i inne firmy jak EOS i Justitia, któte przez długi kreują genealogie rodzin usuwając osoby niewygodne politycznie. Podstawienie za spadkobiercę pani Maj z USA pod którą podstawiono panią Jadwigę Kaczyńską pod dane mojej mamy Filomeny Bochyńskiej dowodzi, że wykorzystano dane Lecha Kaczyńskiego do działu spadku dla służb wojskowych współpracujących z generał Michałem Janiszewskim współpracownikiem generała Wojciecha Jaruzelskiego sąsiada Kazimierza Bani, który przekazał kontrole nad uruchomionymi depozytami 100.000.000.- eur dla Bronisława Komorowskiego co wskazuje na współpracę tych osób z danym służbami SB i WSI. W KRS znika rok założenia spółki „SOF-ART” Sp. z o.o. 1994 i podstawiono 2002 rok co jest wytworzeniem dwóch spółek z których jedna windykuje drugą ukrywając pobieranie pieniędzy przez skarżenie męża Jerzego Kaźmierczyk czego przykładem jest sprawa IIK 164/11 w Sądzie Okręgowym w Toruniu jako kontynuacja Afery Żelazo do kradzieży carskiego mienia. Podstawiane są niewypełnione umowy do przyszłych podmian jako zastępstwa inwestycyjne co oznacza wykorzystanie spółki „MARMOROC-POLSKA” Sp. zo.o. na ulicy Radomska 29 jako Spółka z o.o. (Marmoroc-Polska) z siedzibą Radomska 29 oraz Nad Kamienną 29 co jest dowodem podstawienia spółki STARPOL do pobierania pieniędzy przez windykacje Jerzego Kaźmierczyk. Spółka podłożona do przestępstwa to Spółka z o.o. „EIGHT-LEX` z siedzibą w Dzierżoniowie przy ulicy Sienkiewicza 14b/1 KRS 0000150794. Oznacza podstawienie to podstawienie firmy pod osobę z Kościoła Zielonoświątkowego z Dzierżoniowa, która wyjechała na wybrzeże, a powoływała się na Karola Jacka, który był z Ustronia i zakupił budynek zboru na Wierzbowej podstawiony jako dział spadku na spółce na ulicy Nad Kamienną 25 pozorując spadkobierców, aby ukryć działania na ulicy Radomska 29, w celu ukryć działki 29 Zakładów Górniczych w Starachowicach , która również znajduje się na ulicy nad Kamienną 25 , którą sąd oddał bezpiece, a gdzie mieszkamy i wydal klucze dla Waldemara Maksalon, aby pozorować rodzinę carską przez fałszywe windykacje co jest widoczne w wytworzonej sygnaturze IC 72/15 i windykacji Kms 72/15 na kwotę 14,-50/100 PLN na zlecenie Skarbu Państwa podstawionej pod sprawę INs 72/97, aby zrobić dział spadku po moim dziadku Franciszku Janie Mazurku podstawiając udziały na Fabryce oraz zawłaszczając udziały mojego taty przez Fundację Św. Jerzego z Zamościa. Kościół był potrzebny do podmiany Franciszka Bocheńskiego na Franciszka Glińskiego jako Maksalon z Huty oraz na Franciszka Jana Mazurka czyli prawdziwego hrabiego Jana Tarnowskiego.

Pod adresem Bohaterów Westerplatte 1, odmówiono ojcu sprzedaży do czasu uregulowania przesunięcia bramy co było potrzebne do zrobienia działu spadku, aby ukryć już dokonany podział po spaleniu LOK ,który mieścił się na podwórku które obecnie jest własnością pani Gibalskiej. Z tego powodu podstawiono moje dane pod jej adres Bohaterów Westerplatte 1/2B, aby dopasować do działu spadku dla państwa Janiszewskich. Połączono to przez medal mojego taty , który otrzymał z LOK oraz oddanie przez mojego tatę łodzi motorowej dla narodu, którą jeździł dygnitarz na Mazurach. Połączono mojego tatę Józefa Bochyńskiego z fikcyjną wytworzoną postacią Dariusz Bochyński podstawiając Dariusza Dąbrowskiego. Wykorzystano przeprowadzkę LOK po spaleniu pod adresem Bohaterów Westerplatte 1, na adres ulica Leśna , gdzie firma „SOF-ART” Sp. z o.o. wynajmowała pomieszczenia po przeprowadzce z ulicy Rynek w Starachowicach. Następnym adresem była ulica Grzybowa 1, po czym zakupiony został teren na ulicy Leśnej 29 co podmieniono na ulicę Nad Kamienną 29 dla fikcyjnej dorobionej firmy Marmorock ukrywając działki 29 czyli Nad Kamienną 25, gdzie podstawiono Helenę Surma pod konta lewicy i Kazimierza Banię jako jej męża podstawiając Wiktorię Kornaszewską za ich wnuczkę w celu wykazania DNA carskiej rodziny. Dalej podstawiono Agnieszkę Janiszewską pod Magdę Bochyńską obecnie Jarczyk zamienioną na Martę Bochyńską podstawiając pod siostrę męża na Miedzną Drewnianą 244, pod licznik energetyczny w celu połączenia z panem Rek w Szczecinie, który jest sąsiadem pana Haneczkowskiego. Skierował on sprawę ofiar na Firleju do pana skierował do Trybunału Konstytucyjnego co połączono przez mec. Stefana Hamburę z ofiarami wypadku lotniczego w Smoleńsku i wypłatą 300,- tysięcy przez Jarosława Kaczyńskiego z kasy PiS co zamieniono na 300,- tysięcy złotych przelanych z Katowic do PPH APE Jerzy Kaźmierczyk przez Jerzego Bochyńskiego podstawionego pod mojego męża przez błąd przez „zi” jako Jerzy Kazimierczyk po naszym uśmiercenie w 2004 roku, gdzie podstawiono pod uszkodzeniu miski olejowej samochodu Peugeot 607 wypadek samochodowy jako śmiertelny, aby ukryć uruchomienie carskich depozytów przez dział spadku po nas przez rząd. Z tego powodu podstawiono umowę pożyczki w Kasie Stefczyka dla mnie 20.000,- złotych i powielono na żyrantów wykorzystując przejęcie pożyczki przez mojego tatę przez jej przepisanie wraz z karnymi odsetkami. Spowodowało to wytworzenie dwóch rodzin pobierając pieniądze przez windykacje taty dla PiS. Z tego powodu podmieniono mojego tatę Józefa Bochyńskiego na mojego męża Jerzego Kaźmierczyk jako spadkobiercy carskiego mienia i podstawiono Jarosława Kaczyńskiego w celu pobrana pieniędzy dla PiS wykorzystując Jarosława Maślisz oraz mnie Bożenę Bochyńską-Kaźmierczyk uśmiercając mnie i wstawiając finalnie za spadkobiercę Martę Kaczyńską również na Firlej. Prowadziło to do połączenia wypłaty odszkodowań za wypadek samolotu w Smoleńsku z Firlejem z carskich pieniędzy oskarżając Polskę za obozy zagłady. Brak szacunku do naszej rodziny w Polsce spowodował, brak szacunku do Polski co jest widoczne w określeniu medialnym jako polskie obozy zagłady. W Polsce jest mało Polaków, dlatego nie ma właściwej reakcji na takie działania. Uznani za patriotów Polacy nie chcą wracać do Polski co oznacza, że nie jest ujawniona prawda co uniemożliwia godne życie w kraju.

Maż pani Heleny Surma od lat nie żuje, hodował w centrum miasta pod tym adresem świnie oraz kury co obecnie połączono jako Kazimierz Surma podstawiając Kazimierza Banię oraz podmioty jak ubojnie pana Mieczysława Pawlak, aby przejść na apartament w Warszawie, który został zakupiony przez Mieczysława Pawlak który zakupił dla męża Jerzego Kaźmierczyk apartament w Warszawie z kredytu z lokatą samospłacalną. Natomiast pod firmę „SOF-ART” Sp. z o.o podstawiono fermę kur na Mazurach, gdzie znalazły się numery telefonów komórkowych spółki „SOF-ART” Sp. z o.o., które zostały zamknięte przez sieć telefoniczną w 2003 roku. Osoba , która posiadała ten numer w tym czasie stwierdziła, że miała go od początku wcześniej co oznacza podstawienie jej za spółkę „SOF-ART” Sp. z o.o. Drugi telefon znalazł się w Katowicach, a trzeci w Białymstoku.

Dowodzi to podmiany naszej rodziny i kradzież spółek męża do pobierania pieniędzy przez Skarb Państwa, który usunął moją rodzinę z systemu co oznacza zaplanowanie zabójstwa.

Należy zaznaczyć, że major Janiszewski przygotował akta IPN dla ojca Józefa Marii Bocheńskiego co oznacza, że działania generała Michała Janiszewskiego miały być podstawione pod mojego syna skradzionego Michała Pióreckiego, którego zamierzano poparzyć tak jak w operze Straszny Dwór powielając na kolejnych synów, pod którego podstawiono Michała Janiszewskiego w celu działu na carskim mieniu wykazując DNA Wiktorii Kornaszewskiej jako Wiktorii Janiszewskiej. Podstawiono Jarosława Kaczyńskiego i Martę Kaczyńskiej po herb Rawicz podstawiając Aleksandra Jasiewicza pod Aleksandra Bochyńskiego syna Ernesta wykorzystując drugie podstawienie pod rodzinę Wincentego Rawicz Jasiewicza, który ukrywał się u mojego dziadka i podmieniono nazwisko na herb doprowadzając do zamiany rodziny żydowskiej na rodzinę arystokratyczną, która współpracuje z Heleną Surma .

Pan Jasiewicz wykładał w Liceum Ogólnokształcącym numer 1, co wykorzystano do podmiany dla pani Jadwigi Kaczyńskiej z domu Jasiewicz co wskazuje na udział w Aferze Żelazo państwa Kaczyńskich. Z tego powodu w Toruniu posłużono się fałszywymi opiniami psychiatrycznymi, aby ukryć działania prokuratury będące kontynuacją Afery Żelazo w najczystszej postaci co połączono z Sandomierzem przez film o księdzu współpracującym z policją i wykorzystano do sprzedaży Pałacu babci w Niezdowie co spowodowało dorobienie w Opolu Lubelskim kolejnych fałszywych opinii psychiatrycznych przez policję uczestniczącą w Aferze Żelazo.

W firmie utworzonej w 1994 roku „SOF-ART” Sp. z o.o. podmieniono dokumenty, aby zastosować postanowienia z dnia 4 .10.2002 roku o wykreśleniu Dariusza Pióreckiego 80% udziałów i wpisano w na dane Bożena Piórecka 100% udziałów , gdyż już wcześniej posiadałam 20 % udziałów. Postanowienie numer KL. XNS-ERJ.KRS/4734/2/564/ upozorowano na założenie nowej spółki a dokument o tym numerze miał być ukryty lub podmieniony .W rozmowie z kontrahentami w dniu 4.02.2016 roku wynikało, że brak jet NIP w spółkach męża Jerzego Kaźmierczyk, a NIP który podałam nie istniej w rejestrze co jest dowodem udziału Skarbu Państwa w kradzieży naszych spółek „SOF-ART” Sp. z o.o; NIP 664-001-14-41, druga „MARMOROC-POLSKA” Sp. z o.o. posiada NIP 664-195-82-71, której NIP również nie widnieje w rejestrze, co oznacza, że widnieje na tajnym systemie rządu, gdzie upozorowano rząd na arystokratów a sędzia Wojciech Pruss w Toruniu, określił, że nasza carska rodzina nie żyje. Dlatego skradziono moje pieniądze z ZUS na nazwisko Bożena Piórecka, a obecnie przez fałszywe windykacje próbuje się odtworzyć moje dane przez fabrykacje danych osobowych moich dziadków i rodziców.

Podmieniono deklaracje , że aby wykreować skrót do firmy jako „MARMOROC-POLKSKA Sp zoo RADOMSKA 29” co oznacza dłuższą nazwę. Deklaracje dotyczą okresu 2004 roku i 2005 roku co oznacza, że były prowadzone przez Edytę Maksalon i zostały wykorzystane obecnie dla STARPOL.

Należy zaznaczyć, żę nazwisko Bochyński miały nieliczne osoby jako służby wokół rodziny carskiej, która przybrała to nazwisko. Obecnie można zaobserwować absurd mnożenia tego nazwiska do kradzieży mienia, a prawdziwą rodzinę usuwa się dane. Moje dzieci są izolowane przez pozbawienie nas funduszy w celu manipulacji rodziną da rządu i Kościoła katolickiego , który wykorzystuje konta lewicy do pobierania pieniędzy. Moje dzieci miały być źle wychowane i niewykształcone, aby nikt w przyszłości nie mógł przypuszczać kim są. Z tego powodu zamierzano podstawić inne osoby pod dane osobowe dzieci i szkoły, aby inne osoby weszły na ich miejsce. Służby przygotowały dokumenty już przy urodzeniu dzieci co oznacza, że jedynym sposobem uratowania im życia było ujawnienie prawdy. Słowa Prezydenta USA Barack Obama „ Atak na jedną religię jako na wszystkie” nie są prawdą w obecnym czasie, gdyż system ten nie jest legalny a religie są wolne w swoi wyznaniu i tożsamości co jest ich obroną przed zakusami polityków, którzy zamierzali wykorzystać potencjał ludzi w Kościołach dla swoich celów.

Należy zaznaczyć, że KRS wykazuje numery spółek, ale brak jest NIP i REGON co oznacza, że doszło do apogeum kradzieży, gdzie ukradziono NIP i REGON i ukryto takie działanie za granicą.

Brak NIP i REGON w Polsce oznacza, że podstawiono firmę za granicę dla mojej siostry Beaty Idziak , która podał się za mojego spadkobiercę podmieniając mojego męża Jerzego Kaźmierczyk na byłego męża Dariusza Pióreckiego, który zmienił nazwisko na Kornaszewski i ożenił się drugi raz z panią Ewą Machowską z domu Niewczas.

Sędzia Wojciech Pruss zakazując mężowi Jerzemu Kaźmierczyk działalności napięć lat od czego się mąż odwołał próbował ukryć działania na firmach męża przez Skarb Państwa, który pracuje dla Kaźmierczak czyli dla Kanclerz Niemiec Angeli Merkel niezależnie od partii politycznej, która jest przy władzy na co wskazuje zachowanie PiS. Sędzia Wojciech Pruss podał, że rząd Polski jest spadkobiercą po nas jako carskiej rodzinie co oznacza, że Skarb Państwa dokonał grabieży naszego mienia i nie wypłacił pracownikom ani firmom co oznacza, celowe i świadome działania do ich zabójstwa. Celem jest podstawieniem innych osób, aby wytworzyli pod-spółki na bazie kapitału dłużnego czego dowodem jest dokument przesłany przez Urząd Skarbowy w Starachowicach, gdzie zaznaczono roszczenia, że mogą się ubiegać osoby trzecie co oznacza wprowadzenie spadkobierców pracowników do kradzieży carskiego mienia, które bezprawnie jest w rękach rządu. Podstawienie dokumentów pana Holinko Edmunt Bernard na śmieci i pogrzeby powiązano jest z Przychodnią Medycyną Pracy podstawioną bezprawnie pod „SOF-ART” Sp. z o.o. na ulicy Grzybowej 1, co połączono z Aptekami na Francję i Włochy.

Rząd Polski zachowuje się do nas tak jak Żydzi do Polaków w czasie wojny, jedna z osób zapytała nas czy pierzemy już w rzece. Inna osoba z PiS odmówił mi chleba bo miała gości. Zamarznięta woda również nie robi wrażenia w domu. Na pisma nie otrzymujemy odpowiedzi i podstawiono sąsiadów na nasze mienie, aby nas pozbawić godności i usunięto nasze dane osobowe. Można zauważyć, że wykorzystano projekt okładki Zbigniewa Sieradzkiego z Maryją, pod której rękami widnieje z rozstawionymi nogami co jest aluzją do traktowania Maryi i polskiego godła. Podmieniane są akta osób prześladowanych aby nadal prześladować rodziny przez podmianę tożsamości dla Żydów.

Nic się nie zmieniło się przez kilkadziesiąt lat, gdyż człowiek jeśli w biedzie nie potrafi podać ręki to jako syty będzie jeszcze gorszy. Pismo Święte określa to, że bezbożny bogacąc się pomnaża swoją bezbożność.

Cytuję książkę Zbigniewa Sieradzkiego „ Na polskim szlaku z Maryją i Ojczyzną w sercu” str 42

„Tego dnia Żydzi dostali kilka paczek żywnościowych. Zaczęli robić sobie wesele na naszych oczach. Był to dla nas Polaków , podwójny ból, gdy widzieliśmy ich jedzących i śmiejących się z nas , klepiących się po pełnych brzuchach. Nam brzuchy przylepiały się do kręgosłupa, a oczy o mało co nie wyszły z orbit. Były to chwile smutne. Tak przeszedł ten dzień. Znów po ciężkich bitwach nocnych nadszedł nowy dzień: Niedziela, 23 listopada, ósmy dzień za kratami. Tego rana czułem się źle, tak jakby ktoś w nocy chciał mi połamać wszystkie kości, żeby zrobić ze mnie jakiegoś artystę z cyrku. Dzięki Panu Bogu i Matce Bożej za to, że dotrwałem do tego błogosławionego rana. Tego rana i popołudniu wszystko normalnie, bez żadnych zmian. Tylko ja odczuwałem większą nienawiść do Żydów za to, że byli draniami, żeby nie podzielić się odrobiną chleba, a przecież mieli go bardzo dużo, i prócz tego wyśmiewali się z nas. Na południe taka sama brudna woda jako obiad i trzeba się było tym zadowolić”

Zawłaszczono nasze mienie przez Żydów, którzy szydzą z Polaków, których kupili kradzionymi pieniędzmi ochłapami, aby z nich nadal szydzić. Programy bankowe oparte są na bezprawiu aby Polski naród nie miał mocy. Zadrwiono sobie z pana Sieradzkiego, gdy przyjechał do mojego taty po jego śmierci, o czym nie wiedział, pani Daniela Słodkiewicz udając siostrę mojego ojca stwierdziła, że jest siostrą mojego taty Józefa Bochyńskiego. Nawet dane tego staruszka, który walczył w armii Andersa wykorzystano we Włoszech, aby dopasować do programów bankowych.

Moje dzieci wyjechały za granicę i władze robią wszystko, aby pozbawić ich tożsamości. Dorabiane są opinie psychiatryczne, aby przez akta medyczne podmienić rodzinę na astralną na przyszłość , aby już nie mogli powrócić do swoich korzeni. Powrócę do tej samej książki, gdy jako młodzieniec pan Zbigniew Sieradzki przebywał w więzieniu tym razem przewieziono ich do obozu koncentracyjnego Skola str 48

„Dni lecą szybko. Większość czasu poświęcamy na lepsze poznanie się między sobą. Każdy opowiadał swoją historię, mówiąc o swoich miejscach rodowych i tak mijały godziny i dni. Co trochę się zbieramy w pobliżu bramy za drutami, patrząc na ludzi zbierających się za bramą, wolnych i szukających oczyma swoich znajomych, rodzeństwa. Trzeba uważać, czy wśród nowych aresztowanych nie ma kogoś znajomego lub współczuć tym , co są za drutami kolczastymi”

Młode pokolenie nie zna wojny, a nowa technika daje nowy wymiar niewoli. Dzieci zostały znieczulone grami komputerowymi na krzywdę innych co spowoduje brak rozróżnienia fikcji od faktów prowadzących do prześladowania ludzi.

Str. 141

„Następnego dnia o godzinie szóstej rano zabrano mnie na salę operacyjną, żeby amputować moją nogę. Położono mnie na stół. Czekałem tylko na uśpienie. Lekarz był już przy mnie ze strzykawką. Stał chwilę i myślał nad czyś. Nie był pewny, czy ciąć tę nogę. Czy ta temperatura była z innego powodu, a nie z zakażenia. Z gipsu wyglądał mi tylko goły duży palec, blady jak bez krwi. W pewnym momencie lekarz wyjął ze strzykawki igłę i lekko ukuł mnie w ten palec. Palec się lekko zaróżowił. Gdy lekarz zauważył to zaróżowienie natychmiast dał polecenie , żeby mnie zanieść na łóżko bo moja noga jeszcze żyje. Powiedział, że on tej nogi nie będzie ciął….

Powiedział mi, że ja mam łaskę Bożą, bo takie przypadki jak mój kończą się szczęśliwie jeden, dwa na sto. Powiedział mi, żebym po powrocie do Polski poszedł do Częstochowy i podziękował za uratowanie mi nogi, bo do 1944 roku mogłem już jej nie mieć. I znów była w tym ręka matki Bożej. Ten lekarz nazywał się Adam Majewski”

Na stronie 164 widnieje zaświadczenie z Konsulatu Generalnego w Mediolanie dnia 31.08.1992 roku w Milano wydał zaświadczenie, w którym zaświadcza, że pan Zbigniew Sieradzki urodzony 31.03.1922 rok w Sandomierzu zamieszkały Agna prowincja Padwa przy via Marconi 78 przyznany został Krzyż Czynu Bojowego Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Pan Zbigniew Sieradzki za każdym razem , gdy był w Polsce był w Częstochowie i na kolanach przechodził koło ołtarza z wdzięcznością za uratowanie nogi i życia.

Załączniki

1- Wiadomości ze Szwajcarii z Misji w Marly we Fryburgu.

2-Podmian męża Jerzego Kaźmierczyk na jego ojca Jana Kaźmierczyk w Szwajcarii w celu wprowadzenia fałszywych danych do spółki APE UMELTTECHNIK AG.

3- „Na polskim szlaku z Maryją i Ojczyzną w sercu” autor Zbigniew Sieradzki.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kazimierczyk
mgr. Inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s