Drzwi wejściowe jako sposób kradzieży Oświdczenia Woli

Starachowice 06.01.2016

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
mgr inż. mech Jerzy Kaźmierczyk
zamieszkali
ul. Nad Kamienną 25
27-200 Starachowice
zameldowani
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice
Polska

Jego Ekscelencja Papież Franciszek
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda

Zawłaszczone drzwi jako droga do kradzieży

Doszło do sabotażu i wykrojenia części z instalacji wodnej w celu dorobienia alibi dla Heleny Surma , która zadłużyła na wodę miejsce mojego zameldowania, gdzie nie mieszkam , gdyż upozorowano , że nie jest to moje mieszkanie i byłam kilkukrotnie aresztowana. Powodem tego jest jest fakt, że SR Starachowice oddał wejście do domu Helenie Surma i jej córce Danieli Słodkiewicz, a mnie obecnie kazano wchodzić przez werandę nie przystosowaną do wejścia. Powodem tego jest zawłaszczenie Oświadczenia Woli mojego taty Józefa Bochyńskiego do czego potrzebny był adres podstawiając fałszywych spadkobierców w tym Helenę Surma udającą siostrę mojego ojca z jej córką. Spowodowało to podmianę mojego adresu na Poczcie Polskiej S.A. wpisując numer 11, a za mnie Bożenę Bochyńską-Kaźmierczyk wstawiono moją córkę Martę Bochyńską za którą podstawiono Marię Bochyńską w systemie podstawiając Marię Tarnowską. Oświadczenie Woli mojego taty Józefa Bochyńskiego znalazło się bezprawnie w sprawie z powództwa Waldemara Maksalon INs 716/10. Dokonano oszustwa i ukrycia faktu , gdyż zamieniono sprawę spadkową INs 67/08 mojego taty na wypadek i poszukiwanie spadkobierców przez prokuraturę. Sprawę o zniesienie współwłasności była kontynuacją sprawy INs 956/09 gdzie podmieniono moje dane po śmierci mamy wpisując Bożena Bochyńska-Kaźmierczak.

W tym wypadu podstawiono później służby i fałszywą żonę dla mojego męża, którą podstawiono pod moją twórczość w celu grabieży mienia i wartości intelektualnych po czym przez nazwisko drugi człon dokonuje się przejścia na Kanclerz Niemiec Angelę Merkel. Celem było podstawienie funduszy do powielenie sytuacji z finansowaniem „Mein Kampf”. Drzwi wejściowe są potrzebne do uwiarygodnienia oszustwa, które dokonano w sprawie o przyłącze wodne Heleny Surma INs 56/10. Doszło do przestępstwa dokonanego przez Urząd Miasta Starachowice przy sprzedaży nieruchomości, gdyż nie sprzedano według umowy nieruchomości, ale obciążono kosztami moich rodziców dzieląc na trzy różne kwoty poprzez zastosowanie różnych zniżek oraz garażu płatne 100% wartości. Spowodowało to podstawienie sąsiadów jako spadkobierców po rodzicach Józefie i Filomenie Bochyńskich wpisując Helenę Surma na działkę 29. Z tego powodu miała czelność żądać zmiany numeracji działki 29 na 95.. Działka 29 widnieje na nieruchomości ulica Nad Kamienną 25 co połączyło te dwa miejsca mimo innych właścicieli przez sprzedaż na ulicy Bohaterów Westerplatte 1. Powodem tego jest fakt, że działka 29 należała do Zakładów Zbrojeniowych z tego powodu dokumenty znalazły się w Tajnej Kancelarii Prezydenta. Dokumenty mojej rodziny również tam się znalazły co wynikało w rozmowy w parafiach.

Aby oszuści się uwiarygodnili zamierzano wykorzystać jako pionki w grze wywiadu naszą prawdziwą rodzin,e. Poprzez sabota na ulicy Nad Kamienną 25 miało dojść do dorobienia dokumentacji dla Heleny Surma na ulicy Bohaterów Westerplatte 1/1A w celu uwiarygodnienia jej długu i obciążenia mnie. Prokuratura odmawia prowadzenia śledztwa , gdyż jest to związane z zawłaszczonym przez nich Oświadczenie Woli mojego taty Józefa Bochyńskiego, gdzie jasno wynika , że pochodzę z cesarskiej rodziny Rurykowiczów czyli Romanow. Powoduje to wpisywanie nieracjonalnych treści do każdej sprawy włącznie z poborem nad normatywnym wody na ulicy Bohaterów Westerplatte 1/1, l a nawet dorabianiem rachunków przy zamkniętym dopływie. Rachunki z ulicy Nad Kamiennej 25, miały służyć do połączenia z Bohaterów Westerplatte 1/1, aby obciążyć nas za działania służb i dorobione windykacje w celu zawłaszczenia mienia. W tym celu pan Waldemar Maksalon nie zapłacił na 1/3 domu ulica Nad Kamienną 25, , który mama miała po swojej mamie , która miała prawa nabyte co oznacza , ze sprawa INs 956/09 stała się przyczyną morderstwa mojej mamy Filomeny Bochyńskiej, gdzie podmieniono babcię Anielę Reginę Mazurek na dziadka Franciszka Jana Mazurek, aby przejść na mienie na ulicy Nowowiejskiej 29, w celu podmiany Oświadczenia dziadka na Oświadczenie Woli mojego taty Józefa Bochyńskiego, aby zagrabić carski majątek. W tym celu wpisało się 12 osób państwa Maksalonów i ich rodziny , na działkę po moje mamie ulica Nowowiejska 29, którą otrzymała od jej ojca i wykreowano oszustwo pozorując , że ojciec miał jedną córkę moją siostrę Beatę Idziak, wykazaną w sprawie Dz.Kw. 4005/11 i Dz.Kw. 4006/11, gdzie wykazano następne przestępstwo robiąc aneks do umowy mojego dziadka przez Lidię Daleszak co udowadnia , że pani Lidia Maksalon zarobiła się spadkobiercą po moje matce razem z panem Waldemarem Maksalon zawłaszczając moje i męża Jerzego Kaźmierczyk dane osobowe do Oświadczenia Woli mojego taty Józefa Bochyńskiego, które wstawiono na działce mojej mamy na drodze.

Z tego powodu prokuratura powiela nasze dane, a Sąd w Starachowicach powiela sygnatury akt, aby ukryć opisane przestępstwa. Zamieniono sygnatury o przyjęciu spadku na sygnatury windykacyjne, a sprawy o przyłącze wodne i zniesienie współwłasności miały ukryć matactwa z przeszłości, gdyż zamieniono je na spadkowe co jest przestępstwem.

Ożywiono zastrzelonego Władysława Tarnowskiego, aby dorobić spadkobierców na działce dziadka mordując moją mamę Filomenę Bochyńską, w celu pobrania wycinka mózgu dla Jadwigi Kaczyńskiej i Marii Kaczyńskiej,aby podstawić ją za spadkobiercę carskiej rodziny. Z tego powodu moją mamę zamieniają na tatę, a sprawy spadkowe są tworzone podwójnie, tworząc ze spisu z inwentarza inne sygnatury. Do sprawy spadkowej INs 67/08 po moim tacie Józefie Bochyńskim postawiono Invest Bank i czyli Zygmunta Solorz- Żak , natomiast do sprawy INs 426/10 po mamie Filomenie Bochyńskiej dorobiono wypadek i windykacje do pobranych obrazów w Szwajcarii przez Opoczno pozorując , że moja teściowa jet moja mamą aby ukryć podstawienie fałszywych spadkobierców w Szwajcarii.

Zacierane są ślady po moich rodzicach i wychodzą fałszerstwa UM Starachowice, pracującego dla Gminy Żydowskiej, który zawłaszczył drzwi, aby uzasadnić kradzieży Oświadczenia Woli mojego taty Józefa Bochyńskiego.

Helena Surma i jej córka Daniela Słodkiewicz podają się za siostry mojego taty pozorując rodzinę w celu kradzieży mienia przez konta lewicy dla Kościoła Katolickiego . Jest to Afera Żelazo, która początek ma w Starachowicach. Nakazano mi wejść przez werandę do mojego mieszkania symbolizując wejście służby przez kuchnię co w inteligentny sposoby przestawiła Rosja przyjmując delegację z Polski w domu dla służby pana Morozowa. Nazwisko Morozow, jest kolejnym bardzo inteligentnym spostrzeżeniem , gdyż wykazuje warunki w jakich mieszkamy czyli temperaturę otoczenia. Ludzie wykorzystywani są jako cegły opłacane do tworzenia muru przez masonerię, który ma oddzielić wierzących od Boga. Sąsiedzi puszczali gaz co spowodowało porażenie mojej mamy , która zaczęła upadać na jedną stronę. Spowodowało to konieczność porady lekarzy, którzy dorobili nowotwór, którego nie było i bezprawnie pobrano wycinek mózgu w celu wykazania DNA dla Marii Kaczyńskiej i Jadwigi Kaczyńskiej .

Z tego powodu potrzebny był wycinek z mózgu mojej mamy, aby dopasować części ciała do pozorowania prawdy do systemów bankowych. Eksmisja z działki 29 jest kreowana pod kolejnymi sygnaturami jak IC 178/15 SR Starachowice i innymi do ukrycia przestępstwa Skarbu Państwa co połączono ze sprawą Sądu Okręgowego w Toruniu II K 164/11 i zakazem prowadzenia działalności przez pięć lat, przez mojego męża Jerzego Kaźmierczyk, przy braku działalności na jego spółkach od 10 lat. Sąd wymierzył karę pozbawianie wolności na 2lata i sześć miesięcy , znieważając przy tym moich nieżyjących już rodziców. Takie działanie jest dowodem krycia prze Sąd w Toruniu oszustwa Skarbu Państwa jako zleceniodawcy morderstwa w Smoleńsku, które miało ukryć zabójstwo moich rodziców w celu kradzieży depotów carskich.

W tym celu podważono pochodzenie moich rodziców przez sędziego Wojciecha Pruss w Toruniu i dorobiono dla męża próbę samobójczą co jest oszustwem.

Znika NIP i REGON męża firm, po ich odwieszeniu co oznacza, że wydany przez sędziego Wojciecha Pruss zakaz na pięć lat prowadzenia działalności przez męża miał ukryć kradzież spółek męża Jerzego Kaźmierczyk. Natomiast okres 5 lat miał służy do sukcesywnego mordowania naszych rodziny przez polski wywiad. Dowodzi to, że Skarb Państwa współpracujący z Gminą Żydowską w Nowym Jorku doprowadził do Katastrofy w Smoleńsku, którą przez rozliczenia eksperckie w Toruniu zamierzano powiązać przez sformułowanie zamachu na kasę z zamachem w Smoleńsku , gdzie państwa Kaczyńskich czyli Żydów podstawiono pod rodzinę Kaczyńskich zamordowaną w Smoleńsku posługując się wycinkiem z mózgu mojej mamy Filomeny Bochyńskiej w celu wykazania DNA. W Kielcach upozorowano, że moja mama nie maila świadomości, co jest oszustwem i nie potwierdzają to żądne inne dokumenty. Dokonano bezprawnie operacji, która w rzeczywistości służyła do pobrania DNA. Moja mama była mądrą i mocną kobietą, która prawie nigdy nie płakała, ale po operacji widziałam łzy, gdyż nie pozwoliła na operację, a wzięto jej rękę i podpisano za nią dokument. Takie Łzy pojawiły się na krótko przed śmiercią w czasie, gdy potwierdziła dokument mojego taty Oświadczenia Woli dla mnie i mojego męża Jerzego Kaźmierczyk ze łzami po słowach „Jak bardzo nas niszczą”

Nagranie świadczy o bystrości umysłu mojej mamy Filomeny Jadwigi Bochyńskiej, nawet po operacji. Kreowanie następnych sygnatur jest dowodem przestępstwa Sądu i dorabiania windykacji w celu ukrycia faktu, że Polska jest odpowiedzialna za zamach w Smoleńsku a świadczy o tym podanie za spadkobiercę carskiego mienia Skarbu Państwa, który podstawił agentów pod nazwiska arystokratyczne wymordowanych członków naszej rodziny, a nawet wykreował spadkobierców po nas żyjących.

Następne fabrykowane sprawy to IC 178/15, sprawa Kms 72/15 do sprawy IC 775/14 jako Skarbu Państwa , który wszedł na mienie hrabiów Tarnowskich ze mnie robiąc osobę bezdomną w jednej z tożsamości, a w drugiej podstawiając na Kielce moją siostrę Beatę Idziak po moje dane osobowe co zostało wykryte. Obecnie tworzone są dwie sprawy na Kielce i Starachowice IC 178/15 w SR Starachowice i Kielce , gdzie nie nadano jeszcze sygnatury. Nie zwracane są przez sąd oryginalne dokumenty mimo takiego zapisy, aby wykorzystać dla Waldemara Maksalon i Lidii Maksalon podstawionych pod nasze dane osobowe dla rządu i Kościoła katolickiego. Eksmisja w sprawie IC 178/15 z działki 29 , ma odniesienie do oszustwa, nie odnosząc się do adresu ul. Nad Kamienną 25 , ale do garażu na ulicy Bohaterów Westerplatte 1. Dlatego doszło do ukrycia działku 29 ulica Nad Kamienną 25 i dokonano podmiany działki na ulicę Nad Kamienną 27 , a adresu na 29 podstawiając spółkę MARMOROC-POLSKA Sp. z o.o. doprowadzając do działu spadku na żyjącym mężu Jerzym Kaźmierczyk. Działka 29 jest podstawiona pod Helenę Surma, która zabrała wejście do domu i podmieniła nazwisko przez „zi” do sprawy jej łącza wodociągowego, które było farsą i oszustwem, gdyż posiadała drugie łącze na wodę w piwnicy do podlewania ogródka i nie musiała robić nowego przyłącza, ale wykorzystała do zawłaszczenia części zakupionej przez moich rodziców pozorując spadek do zawłaszczenia Oświadczenia Woli mojego ojca dla mnie i mojego męża Jerzego Kaźmierczyk, dorabiają opinie psychiatryczne jako poniżenie dla godności cesarskiej, jaką mój tata przekazał przed ślubem mojemu mężowi przekazując tytuły, aby małżeństwo był ważne według prawa kanonicznego. Przez sprawę i pozorowane łącza wodociągowe dla obcych ludzie doszło do podstawienie służb, aby przejść na APE Umwelttechnik AG w Szwajcarii , oraz na Czesława Daleszak, który miał zlecenie usługi finansowej wykupu wierzytelności naszych spółek. Doszło do podmiany męża danych przez błąd „zi”, aby ukryć pobieranie pieniędzy z depozytów carskich. Księgi Wieczyste wykazują fałszywe dane wpisane przez sąsiadów i moją siostrę Beatę Idziak na moje miejsce jako druga Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk zamieniona na Bożenę Bochyńską-Kaźmierczak dla Kanclerz Niemiec Angeli Merkel. Wpisano ją jako jedyną córkę naszego taty Józefa Bochyńskiego, co jest przestępstwem i podstawiono również spadkobierców po niej na firmach mojego męża Jerzego Kaźmierczyk, ukrywając to przez podstawienie Jerzego Bochyńskiego z Katowic, który miał jedną córkę Magdę Bochyńską zamienioną na Katarzynę Bochyńską podstawioną pod pierwszą żonę męża Katarzynę Kaźmierczyk z domu Krasuska wnuczkę księcia Krzysztofa Radziwiłł.

Ja nie zgłaszałam nowego wpisu do Ksiąg Wieczystych, ale zgłosiłam wniosek o zwolnienie mnie z kary 500 złotych z powodu błędu w ustaleniach sądu po śmierci mamy i bezprawnego nałożenia kary, podczas gdy miałam jeszcze czas do uzupełnienia danych po śmierci mamy. Stało się to z powodu podmiany mojej mamy na rodzinę Maksalon , Klusek, Mirowskich, Cichockich i innych wpisanych bezprawnie osób. Upozorowano nieuregulowane sprawy, gdy my mieliśmy wszystkie uregulowane. Celem było naliczenie podatku i obciążenie mojego męża Jerzego Kaźmierczyk, jako zaliczka na podatek dochodowy w Urzędzie Skarbowym w Opocznie windykowana przez Skarb Państwa za tereny upozorowane na odzyskane i obłożone długami przez Skarb Państwa.

Odmówiono mi zwolnienia z kary i wpisano sąsiadów na moją nieruchomość nakazując mi wpisać się po nich. Na takie postępowanie nie wyrażam zgody. Dowidzi to, że Polska dokonała zamachu na własny rząd, aby dorobić genealogię do kradzionych carskich pieniędzy przez i przybieranie nazwisk wymordowanych Polaków do ukrycia kradzieży ich mienia.

Wykorzystano zapis w Oświadczeniu Woli od mojego taty Józefa Ludwika Bochyńskiego, że możemy wykorzystywać mienie rodowe również do naszych spółek przed zawarciem związku małżeńskiego. Spowodowało to podstawienie innych małżonków dla nas i uwięzienie nas przejmując spółki przez Urząd Miasta Starachowice dla Rządu Polski do kradzieży pieniędzy.

Wytworzono następne sygnatury do tej samej sprawy o zniesienie współwłasności ul. Nad Kamienną 25, dokonując przestępstwa przez rodzinę Maksalon a sygnatury I Ns 819/14 i INs 820/14 łącząc ze spółka mojego męża MARMOROC-POLSKA Sp z o.o., do której znika NIP i REGON w Rejestrze Ministerstwa Sprawiedliwości tak jak spółka SOF-ART Sp z o.o. do których usuwane są kropki w zapisach , aby przyjął komputer dane. Stanowi to dowód przestępstwa Sądu i Urzędu Miasta Starachowice. Określenie przez Waldemara Maksalon, że jego rodzice budowali dom wybudowany za pieniądze mojego dziadka przez moich oficjalnych pradziadków, jest dowodem bezkarności i braku analizy sędziów. Zachowanie sędziów wynika z immunitet, który zapewnia dożywotnią bezkarność dokonywania przestępstw przez sędziów , którzy powinni mieć z tego powodu badania psychiatryczne, gdyż przywileje zawodu spowodowały, poważne zmiany w ich mentalności, która powoduje, że uważają się za nad ludzi, ale również doprowadzając do śmierci wiele osób tworząc opinie psychiatryczne jako samobójców i zmuszając więźniów do współpracy, aby podmieniać przez psychiatrów w dowolny sposób dokumenty . Z tego powodu uczciwi ludzie są terroryzowani i pada strach przed morderczym systemem . Na krótko przed śmiercią mojej mamy, gdy była całkiem zdrowa i towarzyszyła mi na badania psychiatryczne w Morawicy do sprawy karnej w Kielcach od której się odwołałam, po czym obecnie znikła sprawa IX Ka 280/12 z Sądu Okręgowego w Kielcach, po tym gdy ją wygrałam. Sądzono mnie na dawnej mojej spółce założonej w 1994 roku, która stała się własnością od 2003 roku Jerzego Kaźmierczyk, mojego obecnego męża, za którego wstawiono fałszywych spadkobierców do Końskich i podstawiono inną osobę za żonę do kradzieży naszych depozytów rodowych wykorzystując moje nazwisko z pierwszego małżeństwa Piórecka. Wykorzystano sprawę moją i podstawiono kolejnych fałszywych spadkobierców kryjąc na spółkach mojego męża Jerzego Kaźmierczyk. Z tego powodu fałszowane są nasze dane przez pomyłki pisarskie, bez możliwości odwołania i ich usunięcia, gdyż są wykorzystywane dla nowych elit opartych na kradzieży i długu powielanym do kradzieży przez dopisanych spadkobierców. Z tego powodu wykorzystano moją sprawę do dorobienia opinii psychiatrycznych przez adwokata z urzędu. Sędzia Sądu Okręgowego w Kielcach Tomasz Nowak, na moje żądanie określił w piśmie, wyraźnie, że jestem zdrowa psychicznie i nie dlatego mam adwokata z urzędu. Określił , że adwokat jest mi przyznany z innego powodu a mianowicie, że sprawa jest zawiła i nie mam wykształcenia prawniczego. Doszło pod zawłaszczenia sprawy i prowadzenia wstecz przez Sąd Rejonowy dla służb w celu wytworzenia fałszywych windykacji dla tworzonych przez rząd depozytów z carskiego mienia i dorabiania tajnie opinii psychiatrycznych, aby nas potajemnie uwięzić przez Urząd Miasta Starachowice dla korzyści majątkowych. Doprowadziło to do fałszowania danych osobowych, aby zawłaszczyć pieniądze w Końskich i wykorzystać wprowadzone osoby jako hrabiów Tarnowskich, na wykazane przeze mnie mienie mojego dziadka Brunona Bochyńskiego, którego podstawiono pod Tarnowskich. DNA hrabiów Tarnowskich z carską rodziną Romanow, posiadam jedynie ja Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk i moja siostra Beata Idziak oraz już w połączeniu z innym DNA nasze dzieci i wyniku, które są wykorzystywane przez rząd do kradzieży.

Zawłaszczenie mojego wejście do domu miało doprowadzić do podstawienia sąsiadów pod Oświadczenie Woli mojego taty dla mnie i męża na ul. Bohaterów Westerplatte 1/1 a moje dane miały być są podstawione przez Pocztę Polską na numer 11 usuwać ten numer z ulicy. W rozmowie określono, że są to ludzie tak mocni, że nie należy się im opierać tylko na ślepo wykonywać ich polecenia. Oznacza to, że demokracja jest tylko dla Rządu i Żydów, a dla reszty jest system totalitarny zwany faszyzmem. Wykazałam dwa adresy twórczości do rejestru ISBN, gdzie w tym miejscu zawłaszczono drzwi i postawiono Kanclerz Niemiec Angelę Merkel do „Mein Kampf”.

Młode pokolenie nie przeżyło wojny i jest wychowywane na faszystów bez szacunku dla ludzi starszych i rodziców, których traktuje się jako tych, którzy przeżyli życie i można ich oszukiwać i marginalizować, drwiąc z ich doświadczenia i wiedzy jako zbędnej w nowym pustym świecie. Jest to zanik człowieczeństwa i kultury zamieniony na pęd ku karierze. Wyszkoleni w timach i grupach osoby jako szkolenia w pracy przestają cenić wartość rodziny, przedkładając nad nią kolegów i koleżanki.

Zawłaszczono cesarskie, królewskie i książęce mienie mojej rodziny, aby przejąć władzę nad światem wykorzystując nasze dane osobowe przez Sąd w Toruniu wykorzystujący fałszywe dane ze Starachowic oraz fabrykowane opinie psychiatryczne, aby odnieść się do Kopernika, który jest symbolem zamiany poglądów, aby je odwrócić wprowadzić przez Toruń jedną religie odnosząc się do slow Prezydenta Barack Obamy, że atak na jedną religię jest na wszystkie religie. Co można odwrócić, że jedna religia miała sterroryzować wszystkie religie.

Stany Zjednoczone wiedziały, że Słowianie wrócą do swej potęgi w Jezusie Chrystusie i dlatego zamierzały dokonać zawłaszczenia majątku carskiego przygotowując od wielu lat akcję wywiadów.

W tym celu rząd Stanów Zjednoczonych, wykorzystał Gminę Żydowską z Nowego Jorku, gdzie znajdując się depozyty złota w Banku Rezerw Federalnych, aby przy jej pomocy wykorzystać Rząd Polski do zamordowania rodziny carskiej w Polsce, aby uniemożliwić powrót Rosji do potęgi.

Akcję wywiadów opisaliśmy w książce „Zakazana Prawda” i „Droga do Wolności”, których fragmenty przesłaliśmy do sprawy w Toruniu II K 164/11, co zostało pominięte przez sędziego Wojciecha Pruss i dokonano dorobienia opinii psychiatrycznych, aby zawłaszczyć naszą treść, w celu użycia jej dla agentów wywiadu podstawionych pod naszą carską rodzinę , a książkę „Zakazana Prawda” zawłaszczyć dla Kanclerz Niemiec Angeli Merkel podstawiając pod mój adres na ul. Bohaterów Westerplatte1. Pozorowanie masonerii pozwoliło na dokonanie mistyfikacji i przejścia z Niemiec na Kanadę i USA, Włochy, Argentynę, Brazylię i inne kraje, oraz w Polsce zamienić Starachowice na Kielce, Końskie, Ostrowice Świętokrzyski i inne miejscowości, aby przechodzić na wybrane terany do ukrycia kradzieży i morderstw dokonywanych na zlecenie rządu.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s