Kult sukcesu i pieniądza

tata

Starachowice 08.02.2016 rok

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech Jerzy Kaźmierczyk
zamieszkali
ul. Nad Kamienną 25
27-200 Starachowice
zameldowani
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice
Polska

Jego Ekscelencja Papież Franciszek
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda

Płatni Mordercy wywiadu kreowani przez Urząd Miasta Starachowice

Zwróciłam się do Wielkiego Mistrza Komandorii Świętego Stanisława o sprawdzenie o ujawnienie prawdy o naszej rodzinie. W odpowiedzi poinformowano nas, ze po mężu Jerzym Kaźmierczyk zrobiono już pięć razy dział spadku. Oznacza to, że wytworzono wile linii genealogicznych do kradzieży carskich pieniędzy. Ma to odniesienie do tytułu książki „Pośmiertny Zjazd Absolwentów” , gdyż na nieżyjących osobach tworzy się fałszywą historię podstawiając inne osoby. Książka dotyczy reportażu Macieja Siembieda, którą ofiarowała mojemu tacie Józefowi Bochyńskiemu osoba z dedykacją „z wdzięcznością za trudne pytania”.

W książce można zauważyć, że Kotem nazwano PRL.

Pracownicy Urzędu Miasta Starachowice stali się panami życia i śmierci próbując zastąpić Boga. Dlatego rozumie zachowanie mojego dziadka przed śmiercią, który bał się, że chcą go zatruć, po tym jak rozpoczęto sprawy zniesienia współwłasności po Stefanie Mazurku w sprawach już uregulowanych i zamkniętych. Z tego powodu Waldemara Maksalon bezpieka starachowicka na której zlecenie pracuje określę jako pracownika von Szczepańskiego największego zbrodniarza Kielecczyzny, który dorabia genealogię dla rządu zlecając morderstwo osób już zbędnych dla państwa. Odwołanie się obecnie do parafian budujących kościoły w przeszłości, jest połączeniem z sektami budujących swoje pomieszczenia do obrządków, nie mających nic wspólnego z Kościołem Katolickim. Takie działanie jest potrzebne do realizacji wspólnych projektów w celu pobierania pieniędzy z kradzionych depozytów carskich.

W Kościele katolickim można to określić jako wysyłanie na Misję, gdyż 77 letnia osoba, może umrzeć za granicą na Misji i nikt nie upomni się o nią bo już nie ma rodziny. Powodem takiego działania jest chęć dorobienia brakujących ogniw w systemie fałszywej genealogii utworzonej na świecie dla uchodźców co obrazują chińscy Romanow oraz kapłani Kościoła katolickiego. Określono do męża Jerzego Kaźmierczyk , że i tak przywiozą go do rodziców, aby rozdzielić nasze małżeństwo , gdyż zaplanowano moje okaleczenie i morderstwo. Misja miała umożliwić powstanie męczenników do działów spadku na carskim mieniu. Jeden z kapłanów określił do mnie , że muszą być od czasu do czasu męczennicy co oznacza, że Kościół przyjmuje to jako zaplanowaną strategię tworzenia świętych przez Żydów. Za życia mojego taty zostałam poinformowana w jaki sposób Żydzi tworzą męczenników określając ,że wysyłają ich do Boga czyli tam gdzie pragną być. Jest to w tym kontekście szyderstwem nie mającym nic wspólnego z wolą Boga, który zachęca do szczęśliwego i długiego życia przez posłuszeństwo. Dlatego kościoły na Misjach zachęcają dzieci do nieposłuszeństwa rodzicom robiąc z nich pogan, aby doprowadzić do złamania przykazań w celu morderstwa danej osoby pod pretekstem woli Bożej za grzech.

Bóg daje szansę , a człowiek zabija. Wykorzystano obecnie moją wnuczkę Wiktorię Kornaszewską dla generała Wojciecha Jaruzelskiego, której matka wyszła drugi raz za mąż za pana Janiszewskiego. W tym celu , że były mąż Dariusz Piórecki czyli dziadek Wiktorii , który zmienił nazwisko z Piórecki na Kornaszewski i zachęcił do zmiany nazwiska najstarszego naszego syna Adama ojca Wiktorii Kornaszewskiej. Upozorowano, że Dariusz Kornaszewski jest ojcem Wiktorii Kornaszewskiej z Ewą Kornaszewską z domu Niewczas z pierwszego małżeństwa Machowska. Upozorowano, Ewę Kornaszewską z domu Niewczas na Machowską z domu, aby przyjść na herb Habdank, który był herbem gen Wojciecha Jaruzelskiego, aby zamienić go na dziadka mojej wnuczki Wiktorii podstawiając różnych Wojciechów jak Wojciecha Idziak, i obcych jako Wojciech Pruss, Wojciech Kucharski, Wojciech Krzemiński, który był synem Konstancji Krzemińskiej z domu Bochyńskiej podstawionej jako siostra mojego taty Józefa Ludwika Bochyńskiego. Osoby dopisane za rodzeństwo mojego taty podstawiono pod późniejszą Aferę Żelazo tworzoną przez Starachowice. W tym celu poprzez oszustwa podmieniana jest historia Kościoła katolickiego w ordynarny już sposób. Kościół nie reaguje na audycje radiowe już w nowym rządzie PiS co oznacza, ze współdziała w fałszowaniu historii w celu osiągnięcia korzyści majątkowych. Kościół nie zauważył , że na uczelniach więcej wykładają prawdy niż w Kościołach co oznacza, że młodzież podlega naciskom i analizując sytuacje może stwierdzić, że Kościołów nie ma nic wspólnego z Bogiem co prowadzi do laicyzacji. Na wykładach były przekazane informacje w jaki sposób finansowane były katedry , kościoły czyli obiekty sakralne. Ludzie płacili pańszczyznę a rody szlacheckie były sponsorami kościołów w tym cesarz i król jeśli chodzi ważniejsze obiekty. Aby to ukryć zleca się morderstwa prawdziwych kapłanów, którzy mają świadomość prawdy historycznej i są szczerze wierzący. Spotkałam kilku takich księży, którzy byli załamani taką sytuacją w Kościele. Moja wnuczka wstawiona została jako dziecko korporacyjne, co oznacza, że bezpieka zamierza wykorzystać ją tylko do określenia pułapu wieku do zaplanowanej śmierci, którą mi pokazano przez wyłączenie światło w czasie medialnie określonej śmierci Wiktorii Cichockiej, którą podstawiono pod Ewę Cichocką i Piotra Cichockiego , a moje dane i mojej rodziny są usuwane. Rząd Polski nie ma prawa decydować o życiu i śmierci mojej rodziny. Takim działaniem ściąga na siebie przekleństwo i na cały naród. Jest to dowód , że w Polsce usuwani są Polacy, aby pozostała ich liczba jak opisano na poziomie 15,- milionów jako służący. Audycje radiowe są prowadzone w zaplanowany sposób aby pasowały do oszustw w systemach bankowych, gdzie podmieniono dane mojej rodziny.

Określono , że Kielecczyzna jest granicą Gór Świętokrzyskich , a leży w Krakowskim. Wszystkie obiekty sakralne nie mogły same z siebie powstać, ale ściśle według hierarchii kościoła musiały mieć umocowanie prawne za zgodą biskupstwa dla danej diecezji. Analiza faktów pozwala na stwierdzenie, że jest to próba ukrycia historii Kielc, w celu wyparcia Kielc i podstawienia Machowskich na Kraków wykorzystując moją wnuczkę Wiktorię Kornaszewską podstawione pod Dariusza i Ewę Kornaszewskich. Wykorzystano pierwsze małżeństwo Ewy Kornaszewskiej z domu Niewczas, z panem Machowskim zamieniając panią Ewę na osobę z domu Machowską. Celem było dopasowanie do mojej wnuczki Wiktorii Kornaszewskiej podstawiając ją za córkę Ewy Kornaszewskiej, aby usunąć istnienia istnienie prawdziwej mnie Bożeny Bochyńskiej-Kaźmierczyk jako babci, aby dopasować tym razem na Kraków do pochowanego na Wawelu Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, którego córkę Martę Kaczyńską podstawiono za moją córkę Martę Bochyńską wcześniej Piórecką, która jest panną i nie ma dzieci. Dane moje córki Marty Bochyńskiej były potrzebne do podstawienia pod Annę Piórecką moją skradzioną córkę po urodzeniu dla Kościoła katolickiego, który przez urząd bezpieczeństwa umieszczony w Kościele tworzy homoseksualistów oraz księży którzy mają dzieci do celów propagandowych, aby uzasadnić DNA mojej carskiej rodziny w Kościele katolickim i podstawić księży za spadkobierców carskiego majątku. Powodem tego jest fakt, że dziadek Brunon Bochyński ukrywała się w Kościele katolickim pod nazwiskiem o. Józef Maria Bocheński, gdzie określono go jako niewierzącego z powodu iż był prawosławny, gdyż w rzeczywistości był carewiczem Aleksym Romanow.

Pan Machowski był Komendantem Straży Pożarnej na Kielcach co połączono z wynajęciem do programów bankowych pomieszczeń w Straży Pożarnej na pokazy pościeli garnków itp., aby w odpowiednim czasie zamienić to a eliminację ludzi. W tym celu zamierzano wykorzystać nagrania z moim głosem, aby upozorować sprzedaż broni. Garnki nazwane są naczyniami ze stali kosmicznej jako tytan co łączy z zawołaniem zdrowy styl życia, z wojskiem W. Putina o którym jego była żona Ludmiła Putin powiedziała , że nie żyje, Oznacza to, że ktoś inny kieruje Rosją, a według Kazimierza Bani , który dorobił dla generała Wojciecha Jaruzelskiego genealogię jest nim D. Miedwiediew, którego upozorowano w Szwajcarii na homoseksualistę w związku z W. Putin w celu przejęcia kontroli nad dziećmi W. Putin z skradzioną córką Anną Piórecką. Taką córką jest Zuzanna Maksalon , która została podstawiono przez Waldemara Maksalon na spadkobiercę po moich rodzicach po mnie i mężu Jerzym Kaźmierczyk również za spadkobiercę . Oznacza to, że pan Waldemar Maksalon decyduje o śmierci ludzi robiąc dla rządu działy spadku . Sprawy o zasiedzenie oraz późniejsze zniesienia współwłasności służą do podmiany sygnatur na sprawy spadkowe po wyeliminowaniu rodzin. Z tego powodu wyeliminowano mich rodziców których zamordowano pozorując chorobę. Byli to ludzie wybitni , tata otrzymał odznaczenia jako zasłużony dla Kielecczyzny FSC, Starachowic zasługi dla obronności kraju. Dziś kradnie taty osiągnięcia bezpieka udająca, że oni są autorami dorobku mojego taty i pobierają pieniądze z jego dzieł, hańbiąc przy tym taty dobre imię i mojej mamy, przez prymitywny twór jaki wytworzono w Starachowicach, gdzie ludzie uważają się że sędziów człowieka serca i zamiarów, które zna jedynie Bóg.

Dobre imię człowieka nie może być zapomniane i nie może być kreowana jego osoba przez ludzi nikczemnych co oznacza, że moi rodzice będą uhonorowani przez działanie samego Boga, a ich decyzja o uznaniu nas za godnych jest niepodważalna. Oznacza, że Bóg ma laskę i jest ponad zrozumieniem ludzkim. Aby usunąć pamięć po moich rodzicach doszło do szeregu nieprawidłowości dokonywanych przez masonerię w tym w Starachowicach. Wyszły nieprawidłowości przy próbie sprzedaży garażu na ulicy Bohaterów Westerplatte 1, gdzie bezprawnie wpisano sąsiadów uniemożliwiając sprzedaż i robiąc z nas oszustów w celu ukrycia oszustw Urzędu Miasta Starachowice. W sprawie Dz.Kw. 4005/11 i Dz.Kw. 4006/11 wpisano brednie, że moja siostra jest jedyną córką naszego taty. Celem jest ukrycie kradzionych moich dzieci dla rządu i wykorzystania DNA trójki dzieci, których wychowywałam, moich własnych. Oznacza to niszczenie ich życia i nauki przez rząd, który wykazywał, że sposobem na zarabianie jest oszustwo i zaparcie się rodziców. W ten sposób doszło do podstawienia mojej siostry za mnie, która w Kościele katolickim pozorowała matkę skradzionych dzieci, gdyż została wybrana przez masonerię i podstawiona bezpośrednio jako matka Juliusza i Aleksandra Tarnowskiego wykorzystując dane mojej córki Marty Bochyńskiej, aby wykazać DNA traktując moją corkę jako zbędną osobę i pionek w grze.

W tym celu podstawiono odpowiednie osoby za koleżanki do podmiany na przyszłość, aby dane Marty Bochyńskiej były podstawione pod inną osobę, a dane córki były podstawione pod osobę która zginęła 11 września 2001 roku World Trade Center. Uderzenie w dwie wierze mogło symbolizować zaplanowany zamach na moich rodziców co oznacza, że zaplanowali go Żydzi, którzy nie przyszli w tym dniu do pracy w biurze co oznacza, ze byli ostrzeżeni. Usunięto moje dane z systemu komputerowego. Na poczcie wpisano adres Bohaterów Westerplatte 11 usuwając numer Bohaterów Westerplatte 1/1 , który wykazał sędzie Wojciech Kucharski do eksmisji. Numer 11 jest usuwany z ulicy co oznacza eksmisję na ulicę przez zaplanowane struktury masońskie. Alimenty na moją wnuczkę Wiktorię Kornaszewską są podstawiane pod mojego męża Jerzego Kaźmierczyk na jego spółkach, które były zawieszone, a które są zajmowane były przez komornika jako zaliczka na podatek dochodowy. Oznacza to, że kolejną osobą do podmiany był mój obecny mąż Jerzy Kaźmierczyk pozorując go na Jerzego Bochyńskiego i na ojca mojej wnuczki. Celem tych działań było ukrycie faktu kradzieży Anny Pióreckiej i jej dziecka Zuzanny wychowywanej przez Edytę Maksalon córkę Waldemara Maksalon pracującego dla Rosji w tym wypadku dla D/ Miedwiediew.

Świadkowie Jehowa za każdym razem nie potwierdzenia ich proroctw pozorowali, że Jezus Chrystus przyszedł niewidocznie. Jezus Chrystus przebywa w swoim Duchu, ale przyjdzie widocznie tak jak poszedł do nieba. Dziś PiS próbując uhonorować Jezusa Chrystusa na króla próbuje upozorować przyjście Jezusa Chrystusa w celu przejęcia kontroli nad programami bankowymi aby ukraść pieniądze. Nie ma to nic wspólnego z czystością serca dlatego Maryja miała być zmarginalizowana i jej posłuszeństwo przyjęcia woli Bożej, którego boi się masoneria. Maryja jest królową Korony Polskiej co oznacza, że diabeł nie przejdzie. Zamierzano podstawić za Jezusa Chrystusa lidera światowego, aby pozorować powtórne przyjście Jezusa Chrystusa w celu zabrania chrześcijan i zakazania religii chrześcijańskiej. Jezus Chrystus jest królem całego świata i włada przez Ducha Świętego przez swoich wiernych, których powołuje do swojego dzieła. Poprzez posłuszeństwo przyleliśmy od mojego taty potwierdzone przez mamę dziedzictwo rodowe na mocy Bożego Błogosławieństwa co jest kontynuacją prawdziwej linii cesarskiej co potwierdzi Duch Święty, a którego masoneria chce wywrócić wniwecz obracając czystość moje mamy i prawa rodziny powołanej przez Jezusa Chrystusa.

Jezus Chrystus przebacza grzechy tym, którzy pragną, mają czyste serce i w niego wierzą. Podstawiono oszustów do pozorowania, którzy wykorzystują nasze prawdziwe rodziny, aby ich oskarżyć do czego nie mają prawa. To rodzice decydują o swoich dzieciach czy uznają za godne przekazanie dziedzictwa w linii cesarskiej tak jak w moim przypadku. Osoby, które nie mają pochodzenia nie mogą dać. Nikt nie ma prawa zmieniać decyzji moich rodziców, a ich krew wola o pomstę do nieba. Afera Żelazo jest kreowana przez Waldemara Maksalon, który wraz rządem i Kościołem zarabia na handlu małoletnimi dziećmi z carskim DNA eliminując inne dzieci do działów spadku przez podmianę akt w sądzie. Przykładem jest podstawienie Wiktorii Cichockiej zamordowanej obcej osoby pod rodzinę Piotra i Ewy Cichockich ze Starachowic.

Ewa Mirowska obecnie Cichocka została urodzona w Lublinie z premedytacją wywieziono jej matkę Jadwigę Mirowską z domu Maksalon do szpitala w Lublinie. Jest to prowadzenie wojny, która przemieszcza więźniów w rożne miejsca w celu osiągnięcia kreowanych linii genealogicznych.

Żydzi starannie zaplanowali podmianę mojej rodziny i zemstę na dzieciach i wnukach mojego taty. Wyszkolono elity i oprawców, którzy znają sposoby niszczenia rodziny i wykorzystano do podstawienia ich za naszą rodzinę. Wystarczy wysłać starszych ludzi na Misję , a resztę na emigrację aby zorientować się że Polska zatraciła swoją tożsamość. Powodem jest nienawiść do carskiej rodziny, która nieodłącznie jest związana z Polską. Świadczy o tym lekceważenie sędziów i zachowanie oraz dorobienie opinii psychiatrycznych. Jest to pokazanie największej pogardy dla monarchii dziedzicznej i dlatego następuje próba zastąpienia rodziną astralną. Nowy Ład miał być końcem ludzi wierzących zastąpionych Żydami z synagogi szatana, którzy stworzyli wokół siebie otoczkę sprawiedliwych przybierając nazwiska polskie i zaczęli dobiegać się o polskie królewszczyzny wykorzystując przy tym Kościół poprzez osoby, które wykształcili na kapłanów. Wykorzystano moja matkę Filomenę Bochyńską do podstawienia pod różne osoby, które opisywałam ale również pod Jadwigę Kostyrową , Jadwigę Frejlich podstawiając Frejlichów, którzy zamordowali Ernesta Bochyńskiego oraz umieszczono tablicę w Kaplicy i inne osoby jako dziedziców w Rudzie Malenieckiej. Kościół oddano prywatnym osobom nie związanym z prawdziwą rodziną. Gmina Ruda Maleniecka stwierdziła, że majątek jest państwa Piórkowskich czyli na sfałszowane dane przez USC Białystok do mojej sprawy rozwodowej w Kielcach co dowodzi podstawienia innej osoby za mnie. Stało się to obecnie przyczyna dorabiania fałszywych akt psychiatrycznych aby ukryć kradzież majątku w Rudzie Malenieckiej i podstawienie służb wojskowych. Mój herb Rawicz znajduje się na kaplicy, gdzie był Tadeusz Bocheński czyli tereny mojego pradziadka i dziadka. W tym celu wykorzystano zamówione pozycje książkowe w Polskim Towarzystwie Tomasza z Akwinu katedra metafizyki KUL w Lublinie, aby umożliwić przejście przez nazwisko i dorobić alibi dla Ewy Cichockiej z domu Mirowskiej, której matka to Jadwiga Mirowska z domu Maksalon z drugiego męża Limanówka. Z tego powodu zaplanowano śmierć jej matki w Limanowej, aby podstawić pod teren Limanowej.

Śmierć jest podejrzana co określiła jej córka , a co oznacza podstawienie śmierci moje mamy Filomeny Bochyńskiej, którą zabito pozorując chorobę nowotworową co jest oszustwem.

Dowodzi to, że wszystkie elementy i cegły w murze muszą być na swoim miejscu, aby dały swój efekt. Druga córka Jadwigi Mirowskiej dziecko Elżbieta Mirowska jest pochowana w grobie w którym pochowani są również moi rodzice Józef i Filomena Bochyńscy co spowodowało upozorowanie mojej śmierci Bożeny Bochyńskiej-Kaźmierczyk i wstawienie za mnie spadkobierców. Z tego powodu jestem podmieniana na Elżbietę Bochyńską -Kaźmierczyk. Następnym elementem podmiany rodziny to wykorzystanie wpłat mamy mojego męża Łucji Kaźmierczyk oraz siostry Wioletty Wiatrowskiej dla Jerzego Kaźmierczyk na adres mojej mamy Filomeny Bochyńskiej, którą zapisano jako Filomena Bocheńska co daje alibi do fabrykowanych dokumentów przez Urząd Miasta Starachowice. Z tym że w dokumencie z nazwiskiem teściowej nie ma pieczątki, a papier jest nasz i nasza drukarka. Sponsorowane to zostało przez wydanie kluczy do mieszkania ulica Nad Kamienną 25 dla Waldemara Maksalon na zlecenie Skarbu Państwa jako zajęcia niematerialnego potwierdzenia tytułów cesarskich w sprawie INs 390/10 zamienionej na wydanie kluczy dla spadkobierców Władysława Tarnowskiego jako Władysława Maksalon , którzy posłużyli się wycinkiem mózgu mamy Filomeny Bochyńskiej do pozorowania rodziny hrabiego Władysława Tarnowskiego przez sędziego Artura Kaczor w sprawie INs 819.14 i INs 820/14. Podobnym dokumentem jest koperta z napisem wykonanym maszyną mojego taty na starej kopercie pozorując wysłanie starego listu do Ministerstwa Sprawiedliwości przez Wiolettę Wiatrowską. Oznacza to, że wykorzystano wyrzuconą maszynę do fabrykacji dokumentów w Starachowicach. Za maszynę ktoś otrzyma 50,- złotych, a straty są milionowe, gdyż fabrykowane są stare dokumenty na maszynie mojego taty. Wykorzystano sprawę o uszkodzenie płotu za życia mojej mamy Filomeny Bochyńskiej, gdy sprawcą był pan Obara do podmiany mojej mamy Filomeny Bochyńskiej na mnie Bożenę Bochyńską-Kaźmierczyk pod dane Bożena Piórecka tworząc przez policję ze mnie osobę poszkodowaną dla której wypłacono pieniądze z Bydgoszczy przez BRE Bank dla Compensy co spowodowało podmianę moich danych osobowych w M-Banku , który zakupił BRE Bank i określił do mojej córki przed wypadkiem, ze nie jestem jej matką. Oznacza to, że Banki pracują na fałszywych dokumentach. Dalszą konsekwencją podmiany jest podstawienie Angeli Merkel pod moje dane osobowe i moje mamy co ma odniesienie do 2014 roku podmieniając moje nazwisko z błędem pisanym przez „a” jako Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk. Obecnie artykule prasowym odniesiono się do wypowiedzi papieża Franciszka w PE i telefonu zdenerwowanej Kanclerz Niemiec Angeli Merkel w 2014 roku w dniu dzisiejszym 08.02.2016 roku odnosząc się do słów papieża Franciszka, że Europa nie może mieć dzieci. Jest to aluzja do badań w szpitalu w Kielcach mojej córki Marty Bochyńskiej, którą przez kartę medyczną podmieniono na Magdalenę w celu podstawienia za nią Magdaleny Bochyńskiej z Katowic w rzeczywistości jej ojciec nazywa się Kaźmierczak co oznacza powiązanie z zamachem w Kruszynie z 1932 roku przez nazwisko. Spowodowało to dalej zamianę moich danych na Kaźmierczyk z domu i podstawienie za córkę teściów, za którą wstawiono również moją córkę Martę Bochyńską co spowodowało podstawienie Angeli Merkel za mnie Bożenę Bochyńską-Kaźmierczyk. Słowa papieża, że Sara miała dziecko w starszym wieku odnoszą się do mojego rodu, aby nawiązać do linii Dawida.

Z drugiej strony doszło do wytworzenia Afery Żelazo w Polsce w Starachowicach, aby pobierać złoto z carskich depozytów oszukując społeczeństwo polskie przez stworzony film w TVP , że chodzi tylko o kradzieże sklepów jubilerskich w Europie, co łączy z wypowiedzią papieża wskazującą, że Europa nie może mieć dzieci. Należy zaznaczyć, że naczelną osobą w tej Aferze Żelazo był generała Wojciech Jaruzelski co wskazuje, że za głównego spadkobiercę podstawiany jest zawsze prezydent Polski . Przykładem jest wyplata 14 milinów dla Aleksandra Kwaśniewskiego jako spadkobiercy na obrazach zatrzymanych w Szwajcarii, z których fundusze użyto do zakupu Huty Ostrowiec Świętokrzyski. Kolejnym przykładem jest uruchomienie kredytu sto milionów eur w Szwajcarii przez Kazimierza Banie wykorzystując nasze pełnomocnictwo, który kontroluje pan Bronisław Komorowski itd.

Wykorzystano pracowników jako Mariusz Klusek , tapicer w „SOF-ART” Sp. z o.o. gdzie NIP i REGON, aby nie wyszło ile osób już nie żyje. Dane pracowników są wykorzystane do podmiany mojej rodziny. Mariusza Klusek wykorzystano dla Adama Klusek , którego upozorowano na spadkobiercę na spółce mojego męża Jerzego Kaźmierczyk w „SOF-ART” Sp. z o.o usuwając dane mojego syna Adam Kornaszewskiego, którego zamieniono na Adama Kaźmierczyk.

Sąd okłamał mojego męża i znieważył moich rodziców określając , że mama wystąpiła przeciwko mężowi posługując się zaskarżeniem przeciwko Dariuszowi Pióreckiemu i Dariuszowi Dąbrowskiemu co stanowi dowód podmiany mojego męża Jerzego Kaźmierczyk na Dariusza Pióreckiego. Zamieniono również moją teściową Łucję Kaźmierczyk na moją mamę Filomenę Bochyńską, aby wykorzystać jej niewiedzę i pozorować, ze mnie skarży, aby zamknąć mnie w zakładzie psychiatrycznym. Konsekwencją tych działań miało być oskarżenie teściów i mojej pozostałej rodzinę przez Żydów za kradzież carskiego mienia , które ukradli Żydzi i rząd Polski. W tym celu wykorzystuje się policję i Kościół katolicki do manipulacji, aby oszukać nasze rodziny. Końcowym etapem miało być zaskarżenie naszych rodziny przez Żydów , którzy ukradli pieniadze i oszukali wszystkich Polaków.

Diabeł jest ojcem kłamców , który oszukuje nawet tych którzy mu służą. Przyjęłam spadek z dobrodziejstwem inwentarza co daje 6 miesięcy na wprowadzenie zmian. Nie dano mi ustawowego terminu w sądzie, gdyż dorobiono sąsiadów za spadkobierców i nakazano mi wpisać zmiany o zniesienie współwłasności pozorując , że mama żyje podstawiając Jadwigę Frejlich , Kaczyńską , Jadwigę Jaworską, Jadwigę Jezierską i inne.

Kara 500,-złotych była ukryciem kary Waldemara Maksalon , który dopisał się do mojej rodziny i nie miał możliwości wpisania się za życia moich rodziców i dziadków co wykorzystał po ich śmierci kłamiąc przed sądem w celu uzyskania korzyści majątkowych. Tworzy on rodzinę astralną i dokonuje totalnych oszustw dla Afery Żelazo czyniąc się bezkarnym robi działy spadku po każdej osobie z mojej rodziny co doprowadziło do wypadku mojej córki Marty Bochyńskiej, którą obecnie zamieniono na Marię Bochyńską wstawiając za nią moją siostrę Beatę Marię Idziak jako Marię Tarnowską.

Pan Waldemara Maksalon z jego rodziną wpisał się za spadkobiercę po moim dziadku Franciszku Janie Mazurku robiąc dział spadku na firmach męża Jerzego Kaźmierczyk zamieniając mojego teścia na dziadka. Teściów córka jest podmieniona na moją córkę, aby pobierać przez Urząd Skarbowy Starachowice pieniądze z carskich depozytów windykując spółki męża Jerzego Kaźmierczyk ukrywając to w Urzędzie Skarbowym w Opocznie pobierając zaliczkę na podatek dochodowy w sytuacji, gdyż spółki były zawieszone. Portal MINISTERSTWA SPRAIEDLIWOŚCI nie wykazuje NIP i REGON spółek co oznacza , że Skarb Państwa kradnie pieniądze i zaskarża właściciela w Toruniu IIK 164/11 obok Radia Maryja kreując fałszywą historię Polski. Tworzone są wypadki, w celu ukrycia działów spadku na mordowanych osobach przez rząd Polski i Kościół katolicki, który zamienia ofiary na męczenników pobierając pieniądze. Ludmiła Putin określił w wywiadzie, że W, Putin nie żyje i straszni ludzie rządzą Rosją. Oznacza to, że Rosją rządzi obecnie D. Miedwiediew, który przejął kontrolę nad dziećmi W. Putina w tym na Zuzanną Maksalon córka Anny Pióreckiej i W. Putin podstawiając ich za spadkobiercę po moim mężu Jerzym Kaźmierczyk co ukryto przez wykorzystanie Wiktorii Kornaszewskiej dla generała Michała Janiszewskiego kontynuując Aferę Żelazo jako działy spadku na firmach męża Jerzego Kaźmierczyk, któremu podmieniono tożsamości przez błędy pisarskie, aby nasze pieniądze wypłacać innym osobom. Społeczność międzynarodowa nie zareagowała na wypowiedź Ludmiły Putin jak również na informacje specjalistów szwajcarskich co wskazuje na wykorzystywanie pobieranych pieniędzy dla D, Miedwiediew w Starachowicach. Aby to ukryć posłużono się drugą firmą Milenium Sp. z o.o. która jest ciągle windykowana będąc własnością Dariusza Kot, który był świadkiem z Ewą Eugster na moim ślubie z Jerzym Kaźmierczyk. Spowodowało to podmianę osób i firm i przeniesienie windykacji z Milenium Sp. z o.o. na „SOF-ART”Sp. z o.o. jako bazy, aby pobrać pieniądze z carskich depozytów. Oznacza to, ze Dariusz Kot została zamieniony na Dariusza Pióreckiego i podstawiony jako Dariusz Bochyński podstawiając Dariusza Dąbrowskiego pod dane Jerzego Kaźmierczyk właściciela „SOF-ART” Sp. z o.o.

Skarb państwa oraz służby w tym wojskowe zajmują się blokowaniem wszystkich działań gospodarczych, aby wytworzyć dług i nie dopuścić do spłaty długu w celu kradzieży pieniędzy z depozytów rodowych przez zadłużanie, co oznacza znieważenie moich rodziców, którzy dali nam prawo do dziedzictwa rodowego co umożliwia spłatę wszystkich zobowiązań bez zadłużeń. Do tych pieniędzy „dorwali” się rządzący, których można określić jako piratów z Karaibów, gdyż piorą pieniądze na wyspach przekazując do Berlina , skąd wystawiane są gwarancje bankowe do Polski.

Podmieniono mojego męża Jerzego Kaźmierczyk na Irenę Kaźmierczyk przez Prokuraturę Kielce do sprawy o obrazy w Opocznie IIKp 425/09, gdzie podstawiono fałszywych spadkobierców poprzez wykreowane nazwiska i imiona w Starachowicach łącząc z panem Janikowskim na Pasterniku zamieniając na stomatolog Irenę Janikowską. Dalej połączono z generałem Michałem Janiszewskim, aby wykorzystać moją wnuczkę, której matka wyszła za Janiszewskiego do działów spadku co połączono z Pocztą Polską i moimi dwoma mieszkaniami, w którym mieszkałam w tym bloku. Wszytko zostało ukryte przez Agencję Rozwoju Regionalnego, która miała siedzibę na parterze w czasie, gdy otrzymałam mieszkanie na pierwszym piętrze. Pani Irena Janikowska jest podstawiana pod Irenę Śledzik zamienioną na siostrę Jadwigi Kaczyńskiej a jej córkę podstawiono za matkę mojej wnuczki podmieniając Leokadię Kowalczyk na Agnieszkę Janiszewską i podstawiając Agnieszkę Kozłowską pod Agnieszkę z domu Krześniak matkę Wiktorii Kornaszewskiej wstawiając w Łodzi Agnieszkę Kowalczyk z domu Lewy. Sąsiedzi są podstawiani za rodzinę. Doszło do podmiany Amerykańskiej Kliniki Serca im, Wadiusza Kiesz pod Amerykańską Klinikę Serca w Ustroniu i podstawiono Teresę Szmytka pod Teresę Daniszewską, a Grażynę Szmytka pod Grażynę Klusek co powoduje przejście na USA , gdzie mieszka pan Andrzej Kiesz i podstawiany jest Bohdan Żakiewicz i Prezydent Polski Andrzej Duda jako dowódca armii zgodnie z komunistycznym systemem wykreowanym przez Aferę Żelazo.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s