ROTA

Józef Innocenty Maria Bochyński v1

Starachowice 10.02.2016 rok

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech Jerzy Kaźmierczyk
zamieszkali
ul. Nad Kamienną 25
27-200 Starachowice
zameldowani
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice
Polska

Jego Ekscelencja Papież Franciszek
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda

Fabrykacja opinii psychiatrycznych do podmiany mojej rodziny hrabiów Tarnowskich

Działania masonerii jak powtarzanie powoduje zbieżność sytuacji, które wykazały zbieżność absurdów jakie trwają od wieków. Przez pryzmat mediów można dostrzec, że za obecnych rządów pozwala się na niszczenie godności takich poetów jak Maria Konopnicka. Powodem tego jest otwarte wystąpienie przeciwko złu w Kościele katolickim. Analogicznie można zauważyć , że tak jak Kościół katolicki dorobił opinie psychiatryczne przez podmianę akt w sądach dla mnie tak zaplanował od lat zniszczenie godności mojej rodziny przez podmianę akt w sądzie i dorobienie dla całej rodziny opinii psychiatrycznych. Można wywnioskować, ze córce Marii Konopnickiej dorobiono opinie psychiatryczne poprzez podmianę na przyszłość tożsamości. Nie wygodna poezja spowodowała usunięcie symboliczne z książki numeracji w celu ukrycia Roty. Brak interwencji Kościoła katolickiego jest dowodem usuwania Polaków z Polski i zastępowania Żydami, którzy w fałszowaniu historii znaleźli źródło zarobku. W książce „Maria Konopnicka Poezja” opracowanej przez Alinę Brocką widnieje Rota. Poprzez nazwisko Brockich można przejść na sprawę sądową do której wezwano mojego tatę Józefa Bochyńskiego jako świadka i wpisano pod zmienionym nazwiskiem jako Józef Bocheński. Następnie podmieniono akta w sądzie, aby dopasować do programu bankowego i dorobić opinie psychiatryczną córki Marii Konopnickiej dla Heleny symbolicznie podstawiając Helena Surma co oznacza również dla niej opinię psychiatryczną.

Celem jest zawłaszczenie twórczości przez osoby , które nie mają do tego prawa i stworzenie dzieci poprzez Kościół katolicki. Wykorzystano sprawę sporu z moim pradziadkiem hrabią Stanisławem Tarnowskim, aby przejść na konflikt po śmierci Małachowskich pozorując sprawy o dług i majątek co było widoczne w Sandomierzu w Seminarium Duchownym w czytelni, gdzie w aktach widniała jedynie gazeta. Oznacza to przygotowanie cyfrowe do podmiany dokumentów. Nie pokazano mi dokumentów mojej babci księżnej Lubomirskiej, które Pałac w Niezdowie sprzedano przez zakonnice. Wykorzystano dorabiane opinie psychiatryczne przez Kościół katolicki dla osób już nieżyjących jak i obecnie dla osób żyjących, aby zamienić zdradę narodu jako zdradę człowieka ukrywając kradzione mienie.

Cytuję str 466

„Gdzie są te błyskawice , co rozświecą ciemnie
Dni przyszłych, których brzasku świat czeka daremnie,
O ziemio!
Gdzie nawałność, co przejdzie po tobie wichrami
I zetrze z ciebie krzywdy i krew, co się plami,
O ziemio!
Gdzie piorun, który zniszczy bezprawie twe stare
I na ołtarzach ducha zapali ofiarę,
O ziemio!”

Z mojego domu zabrano moje wiersze, aby ktoś inny podał się za spadkobiercę w celu pozbawienia mojej rodziny wszelkiej godności. Moje dane osobowe podstawiono na cały dom, aby sąsiadów przypisać do mojej twórczości dorabiając opinie psychiatryczne dla mnie. Moje dane osobowe posłużyły w celu oddania ziemi dla Niemiec. W gazecie Style zadrwiono z Marii Konopnickiej wykorzystując jej rodzinę do ukrycia oddania Polski dla Niemiec, aby zadrwić z poetki.

Cytuję wiersz str 161

Chodziły tu Niemce,
Chodziły odmieńce:
„Sprzedaj chłopie rolę,
Będziesz miał czerwieńce!
Zapłacimy chatę, zapłacimy pole…
Będziesz miał talarów,
Na caluśkim stole!”
– A mój Niemcze miły,
Idźże kędy raczysz,
Ale mojej roli
Równo nie obaczysz!
Schowaj swe czerwieńce
I białe talary…
Kto przedaje ziemię
Nie naszej ten wiary!
Bogatyś ty Niemcze
I trzos twój chędogi,
Ale na tę ziemię
Jeszcześ za ubogi!”

Polska został oddana i zdradzona przez rządzących i Kościół katolicki co oznacza, że dla pieniędzy porzucili Polskę i wiarę katolicką, co oznacza dwuwierie w Kościołach i wprowadzenie pogaństwa.

Prawdziwych Polaków niszczy się i oszukuje, a ich dane osobowe wykorzystuje do programów bankowych, aby więcej mieli talarów. Osobom niewygodnym, ale przeznaczonych do zniszczenie dorabia się opinie psychiatryczne. Celem była zmiana polskiej historii, która jest pisana przez Żydów udających Polaków. Z tego powodu brak jest reakcji na bluźnierstwa w stosunku do Polski i wybitnych Polaków. Przykładem tego jest hołubienie pułkownika Ryszarda Kuklińskiego, który w rzeczywistości pomagał okradać carskie depozyty w Banku Rezerw Federalnych w USA, gdzie podstawiono służby polskie jak Marię Gudewicz i Bohdan Żakiewicz, którego podstawiono za Bohdana Bochyńskiego ojca Marii Gudewicz.

Widoczne jest to w propozycji Ministra Obrony Narodowej Antoniego Macierewicza znajomego pana Bohdana Żakiewicz , aby pułkownika R. Kuklińskiego mianować generałem. Wystarczy sprawdzić pobierane pieniądze i kredyty z Banku Rezerw Federalnych w USA udzielane przez Bank Światowy z carskich depozytów i wszystko będzie widoczne. Podstawiono banki jako właściciela carskiego mienia wypłacając odsetki dla Polski co stało się powodem permanentnego skarżenia nas od kilkunastu lat. Dowodem na to są pobrane pieniądze z Banku Rezerw Federalnych w USA, które próbowano ukryć przez skazanie męża Jerzego Kaźmierczyk w Toruniu dopisując na działkę Jesionową obok ulicy Nowowiejskiej 29 pana Kudlińskiego jako Kuklińskiego, aby dorobić genealogię dla Kuklińskich przez USA. W tym celu wykorzystano fakt przesłania cyklu wierszy w górach , który opublikowany został przez Tygodnik Ilustrowany i trafił do rąk przebywającego w Ameryce pana H. Sienkiewicza, który był autorem „Hani”.

Następuje połączenie Polski i USA przez Hannę zamienioną na Hannę Nowak w celu podstawienia jako córkę mojej prababci hrabiny Marianny Nowak z Czech pod którą również podstawiono Marię Bocheńską żonę Bohdana Bochyńskiego. Wykorzystano fakt, że Maria Konopnicka podróżowała po całym świecie i zajmowała się twórczością. Osiadła w kraju w 1902 roku po otrzymaniu w darze Żarnowca , który podmieniono na Żarnów i podstawiono Mieczysława Pawlak za Jerzego Kaźmierczyk do działu spadku wstawiając za Bożenę Bochyńską-Kaźmierczyk moją siostrę Beatę Idziak wytypowaną przez masonerię. Dokonano w ten sposób przeniesienia Domu Starców w Pałacu w Białaczowie w okolice Żarnowa wstawiając na Pałac w Białaczowie będący w rękach Wojewody Łódzkiego fałszywą genealogię w celu zastawienia pod kredyty co połączono z przygotowanymi dokumentami w sprawie spornej po zamordowaniu Małachowskich co było widoczne w Seminarium w Sandomierzu dla hrabiów Tarnowskich, gdyż Pałac w Dzikowie znajduje się 12 km od Sandomierza.

Maria Konopnicka zmarła w 1910 roku we Lwowie a urodziła się w 1842 roku w Suwałkach, co próbowano wykorzystać do podstawienia pod Bogusławę Bochyńską, siostrę Marii Gudewicz a córkę Marii Bochyńskiej śpiewaczki z Czech i Bohdana Bochyńskiego. Bogusława Bochyńska była łączniczką na poczcie i została zamordowana w Gibach, co połączone jest z Obławą Augustowską, gdzie zginęła. Ma to odniesienie do połączenia z pracą na Poczcie i Pocztą Polską. Podstawiono Bogusławę Gołaszewską z Rodziny Firlejowskiej, gdzie podstawiono Martę Przygoda udającą córkę mojego ojca Józefa Bochyńskiego. Dlatego moja córka Marta Piórecka która zmieniła nazwisko na moje panieńskie Bochyńska jest podmieniana na Marię Bochyńską przez Pocztę Polską, aby przejść na Czechy skąd pochodziła Maria Bochyńska matka Bogusławy, w celu nawiązania do miejsca urodzenia Marii Bochyńskiej. W Czechach wykreowano fałszywych Romanowów przez Niemcy i wydano książkę w Niemczech „Mój pradziadek car Mikołaj II Romanow” , gdzie podstawiono moją skradzioną córkę Annę Piórecką.

Kościół katolicki niechętnie odnosi się do Marii Konopnickiej, ale jej twórczość nie pozwalała na dorobienie jej opinii psychiatrycznej, co w moim przypadku nie przeszkadzało „elitom” kradnąc moją teczkę z wydrukowaną twórczością. Obecnie skradziono stronę internetową „Polska Przyszłość, zamieniając na „parufki i pierogi” w celu zadrwienie z dziedzictwa Polski i historii oraz z ludzi oddanych Polsce jakimi byli moi rodzice, których znikczemniali mali ludzie w togach, którzy opierają swoje informację na liniach telefonicznych oraz donosach. Ludzie ci nie znając prawdy fabrykują prawdę, aby nie sądzić według prawdy, ale na zlecenie polityczne w tym Kościoła katolickiego. Mój ojciec wierzył w intencje Radia Maryja ale już obecnie mógłby się zawieść, gdyż ludzie bojąc się o swoje pozycje, i aby mieć fundusze zaprzedali cały naród i oddają naszą polską ziemię dla cudzoziemców. Zakpili filmowo z Polski tworząc Kargula i Pawlaka wprowadzając scenariusz w życie, aby Polskę przedstawiać jako małych ludzi i awanturników, pijaków, nie patrząc na heroiczne czyny Polaków. Z bohaterów robi się tchórzy i przestępców, co jest dowodem, że w Polsce, zanikając już Polacy. Symbolicznie małe kawałki ziemi dotyczyły wpisywania się rodzin na królewszczyzny czyli carskie mienie i wymordowanych rodzin arystokratycznych pozostawiając jednostki do wytworzenia DNA dla dalszych przestępstw i kradzieży dzieci i wnuków, czyli do handlu dziećmi z carskim DNA.

cytuję 94 str

XVIII fragment Pieśń Imagina

Dziś za Chrystusem idę, co z łańcucha
Skrybów rozkuwa rzesze, a co pocznę ,
To śladów Tego, proch ustami zmiata,
Czyje królestwo nie jest z tego świata.
O Rzymie!… Jakeś ty mnie zawiódł, Rzymie!
Tyś jak ta kokosz, skrzydeł nie rozszerzył
Nad pisklętami, gdy w Jerozolimie
Jastrząb się nad nimi zamierzył.
Nie ! Ty się skryłeś w kadzideł twych dymie
I z jastrzębiami tyś sam się sprzymierzył,
W blaskuś się pawich piór obnosić dawał,
Któreś z szat dzianych Chrystusa wykrawał.
W ciemnościach, ponad ludy uśpionemi
Widziano twoją rękę wyciągniętą
Do dłoni mocnej, krwawej, co na ziemi
Oparła ciężki miecz.
Tę rękę zgiętą jak do uścisku, widzę tu, przed memi
Oczyma!
Rękę, która była świętą
Dla mnie, gdy sieci ciągnęła rybacze-
Jest mi w duszy gorzko tak, że płacze!”

Wprowadzana jest do Polski nowa historia, aby zastąpić rzeczywistą i wycinane są kartki z książek, modlitewników, aby podmienić treści. Instytut Pamięci Narodowej nie ujawnił dokumentów mojej rodziny, ale tylko wkładki paszportowe i w dodatku bezpieki, która posługiwała się naszymi danymi osobowymi. Oznacza to, że moją mamę Filomenę Bochyńską zamieniono na Bożenę Bochyńską jako pracownika Uniwersytetu Warszawskiego co jest obecnie widoczne. Pobierane pieniędzy z Banku Rezerw Federalnych w USA świadczy, że z osób podstawionych pod naszą rodzinę zamierzano zrobić bohaterów w celu ukrycia kradzieży pieniędzy. Przykładem jest nasz parlament, gdzie służby posługują się nazwiskami arystokratycznych rodziny podstawiając ich pod mienie królewskie, carskie i książęce dorabiając opinie psychiatryczne dla prawdziwych rodzin. Kościół katolicki zaakceptował taki stan rzeczy dla pieniędzy co powoduje sprzedanie narodu, gdyż już nikt go nie broni. Działania PiS przypominają konia trojańskiego podstawiając Jarosława Kaczyńskiego za arystokratę, który przy pomocy pracowników Zamku na Wawelu dokonał podmiany polskiej arystokracji na pracowników służb wojskowych włączając siebie Jarosława Kaczyńskiego i Martę Kaczyńską. Celowo zostały wybrane nazwiska polityków dla których dorabiany jest szew przez osoby wybrane, Kornaszewski, Daniszewski, Janiszewski aby upozorować jedność dla astralnej rodziny przez pozorowanie wykorzystując moje wnuki i dzieci ich adresy do podmiany rodziny. Doszło do rażących nadużyć po śmierci moich rodziców.

Zacytuję strona 390

Dwa grobowce

Konfraternia krawców znana,
A ich honor-dukat złoty!
Ułożyli tak marmury, jakby resztki pod kapoty.
Zaraz luźniej się zrobiło
I ład jakiś nastał przecie…
-Tak to z wszystkim przy rozumie
Można rady dać na świecie!

Zamierzano dokonać kradzieży carskich depozytów w celu realizacji planów wyborczych PiS zamiast wyjawić prawdę i móc legalnie korzystać z kredytów. Takie działanie spowodowane jest przez służby wojskowe, które wprowadziły fałszywych arystokratów, którzy są przy władzy i nie zamierzają powiedzieć prawdę grabiąc cudze mienie i skazując okradane rodziny na śmierć.

Kościół katolicki nie jest wstanie samodzielnie wyjawić prawdy historycznej uwikłany w grę służb, które tam umieszczono. Banki wydają karty bankomatowe na nasze dane osobowe dla innych osób, które nas zadłużają, a sądy dorabiają fałszywe opinie psychiatryczne na zlecenie wywiadu wojskowego, który od 12 lat ciągle nas skarży przed sądem. Doszło do zamiany akt windykacyjnych przedawnionych za które pobrał już Skarb Państwa pieniądze wielokrotnie przez zastosowanie tzw. „dźwigni” i zamienia na sprawy karne, aby wiecznie pobierać czyli kraść pieniądze z carskich depozytów. Skoro zabrano nam dom podstawiając służby wojskowe i wydając nakaz eksmisji z działki 29 to Polska w takim stanie nie ma prawa pobrać nawet 1 grosza z carskich depozytów. Działanie polegające na podmianie akt w sądzie jest zwykłym przestępstwem rządu Polski, który czerpie z tego procederu korzyści finansowe zamieniając sprawy na karne, aby się nie przedawniły.

Cytuję Lex

SI QUIS DIXERIT…

A zaśby rzekł kto:- Zbuduję świątynię
W prawdzie i duchu …
Niepojętemu ołtarze uczynię
Wprawdzie i w duchu
I padnie na nie wieczysta poświata
Królestwa, które nie z tego jest świata,
A miłą będzie ta Bogu obiata
Wprawdzie i w duchu !
A wy, co kupczyć świętością umiecie,
Patrzcie! Czas idzie, gdy w swoim kościele
Chrystus bicz wzniesie i kram wasz wymiecie,
Siły i potęg doczesnych czciciele.
Duch a świat- dwoje: przymierza w nich nie ma!
– Est anathema.-

Treści i zjadliwość w komentarzu gazety Style świadczy o zorganizowanej akcji w celu podmiany historii i wykorzystania spreparowanych dokumentów do kradzieży carskich depozytów przez służby, które umieściły swoich agentów pod nazwiskami arystokratów w PiS w celu ukrycia zagrabionego mienia naszej carskie i książęcej rodziny, którą zamierzano zabić w zakładach psychiatrycznych. W tym celu zostało upozorowane , że Maria Konopnicka miała sprawę w sądzie podmieniając sprawę mojego pradziadka hrabiego Stanisława Tarnowskiego, aby podmienić historię w celu ukrycia zdrady Polski. Dorobiono moim dzieciom opinie psychiatryczne, aby po kradzieży nikt nie mógł się obronić w celu ich likwidacji realizując plan masonerii z 1917 roku co jest sprzeczne z Polską Konstytucją, co ukrywają sędziowie posługujący się zakazanymi metodami faszystowskimi i komunistyczni wobec naszej rodziny. Nie można mówić, że jest się chrześcijaninem i cieszyć się z wprowadzenia masonerii. Doszło do zawłaszczenia naszych nieruchomości i wprowadzenia fałszywych spadkobierców posługujących się DNA skradzionych dzieci. Jest to dowodem handlu ludźmi ukrywanego przez prokuraturę i sąd, który miał tego świadomość w Toruniu w sprawie IIK 164/11 unikają badań DNA będąc pewnym podłożenia próbek DNA dzieci jako spadkobierców po nas żyjących.

Wracając do naszej poetki Marii Konopnickiej należy zaznaczyć, że przebywała w różnych krajach takich jak Italia, Francja, Anglia, Szwajcaria co umożliwia podmianę akt i dokumentów a nawet rodzin w różnych krajach.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s