Oszukać Boga

LIst posła Górskiego PiS-x

 

Starachowice 22.02.2016

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk
zamieszkali;
ulica Nad Kamienną 25
27-200 Starachowice
zameldowani
ulica Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice
Polska

Jego Ekscelencja Papież Franciszek
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda

Zamierzali oszukać Boga

Zamierzano zamienić naszą carska rodzinę w Polsce podstawiając za spadkobiercę mojej mamy Filomeny Bochyńskiej agenta Urzędu Bezpieczeństwa Waldemara Maksalon , który donosił do Urzędu Bezpieczeństwa na moją mamę Filomenę Bochyńską. Moja mama w przeszłości napisała zobowiązanie, że nie wyda pana Waldemara Maksalon.

Doszło obecnie do współpracy Kościoła katolickiego i rządu polskiego, który zaczął traktować Waldemara Maksalon jak cara z powodu udziału wszystkich wymienionych stron w aferze żelazo. W skrócie afera żelazo polegała na eliminacji arystokratycznych rodzin w zakładach psychiatrycznych w celu kradzieży ich majątku przez podstawione osoby z domu dziecka pod wymordowane rodziny. Działania zamierzano ukryć przez wykazanie DNA moich dwojga skradzionych dzieci i wnuków. Afera żelazo doprowadziła do ograbienia naszego kraju z majątku i bogactw naturalnych podstawiając Żydów, którzy zamierzali oszukać Boga zasłaniając się DNA małoletnich wnuków do działów spadku.

Przedwojenne mapy zawłaszczono przez obcokrajowców i pozorowane są nowe inwestycje, odwierty, do pobierania pieniędzy, pod pozorem naukowych wykopalisk i poszukiwania miejsc do pozyskania energii odnawialnych już dawno odkrytych. Stworzyło to możliwości oszukania Polaków, przez powiększenie długu na naukowe wykopaliska jak fabryka osocza, itp, a tereny bogate w złoża zostały oddane cudzoziemcom. Osoby znające prawdą, są eliminowane i dorabiane są opinie psychiatryczne dla niewygodnych politycznie, czyli preferowane są dawne metody działania, dziś również przy udziale Kościoła , który swych wiernych wysyła na terapie zajęciowe jako mszę świętą , co jest widoczne w zakładach psychiatrycznych. Takim przykładem jest data 22, gdzie dorobiono sprawę sądową, aby dorobić alibi dla fałszywych tożsamości wytworzonych przez sędziego. Dorobiono mszę świętą z datą 22 jako terapia zajęciowa na którą mnie zaproszono, po sfabrykowanych fałszywych aktach kryminalnych o pobicie przez osobę najbliższą, co nie miało miejsca. Ale zamierzano zrealizować na zlecenie tak rządu jak i kościoła, aby w dniu 22 można było mnie wywieźć i wyeliminować osoby niewygodne i połączyć datą 22 ze sprawą sądową w Toruniu IIK 164/11. Prokuratura, Sądy i Policja nie działają na rzecz obywateli ale systemu. Pan dr nauk technicznych Bohdan Żakiewicz, wykorzystał nasze pełnomocnictwo, które pozwalało na uruchomienie działań z naszych depozytów rodowych na przedsięwzięcia rozwoju kraju, co wykorzystał przeciwko nam nas okradając z udziałem rządu i doprowadził do zadłużana Narodu Polskiego i zawłaszczenia mienia Polaków bez ich wiedzy. Ponadto jest niszczona godność moich dziadków, rodziców i naszych rodzin, które miały być przerobione przez UB na szpicli w dalszych pokoleniach, co już wykazał pan Lech Wałęsa. Żaden patriota nie był szpiclem, ale szpicel udawał patriotę gdyż przybrał jego nazwisko po zamordowaniu rodziny. Dowodzi to udziału obecnego Kościoła w dorabianiu akt dla afery żelazo w celu kradzieży pieniędzy. Nasze rodziny miały zniknąć z mapy świata, taka jak Polska. Nasze rodziny miały być zastąpione nowymi elitami, takimi jak pan Jarosław Kaczyński podszywający się pod nasz herb RAWICZ, aby dokończyć dzieła zniszczenia przez tzw „patriotów” polskich. Do podmiany użyto akt medycznych i postawiono za mojego męża Jerzego Kaźmierczyk nie istniejącą Irenę Kaźmierczyk przez prokuraturę, aby wykazać związek dla pana Jarosława Kaczyńskiego, jako rodzinę i wejść na nasze carskie depozyty rodowe, które przekazali nam moi rodzice Józef i Filomena Bochyńscy. Dlatego nasze dane osobowe znikają i miały być usunięte przez podmianę nazwisk, przy zastosowania pomyłek pisarskich. Kradzione pieniądze ukrywane są przez windykację nie tylko nas na fikcyjne długi, ale windykacje całego narodu.

Kolej była carska, a pan senator Stelmachowski prezentował korony brata cara Pawła Romanowa w TVP, podając się za przyjaciela Bocheńskich/Bochyńskich z tym, że nie prawdziwych, gdyż mój tata był jedynym prawdziwym Bochyńskim/Bocheńskim, i nie był jego przyjacielem, gdyż było to nazwisko przybrane Carskiej Rodziny, dlatego doszło do kradzieży dzieci z carskim DNA przy udziale Kościoła. Butelki były stosowane na morzu, a w obiektach na lądzie, były to przeważnie umieszczane dokumenty w kopułach i innych miejscach, ale w przypadku spraw rodzinnych.

Doszło do wykorzystania danych wielu osób w tym jak widać i pani dr Marty Przygody -Stelmach podstawionej pod panią Martę Przygodę ze Starachowic, którą podstawiono pod moją carska rodzinę wykorzystując dane mojej córki Marty Bochyńskiej. Upozorowani moją śmierć i śmierć żyjącej mojej córki Marty Bochyńskiej, panny wcześniej posługującej się nazwiskiem Piórecka.
W tym celu doprowadzono ją do wypadku w Irlandii, aby przejąc nieruchomości po moich rodzicach dla bezpieki przez Starachowice. Dlatego córka miała w 2011 roku wypadek, aby podstawić pana Waldemara Maksalon dla kreowania fałszywych genealogii dla elit ukrywając uruchomienie 100.000.000.-eur w Szwajcarii w banku UBS w Zurychu. Dlatego Waldemar Maksalon robi cały czas działy spadku po całej mojej rodzinie i spis z inwentarza, aby dorobić długi do windykacji i podstawić sąsiadów jako spadkobierców udających moją rodzinę. Podstawiono sąsiadów pod moje mieszkanie na ulicy Bohaterów Westerplatte 1/1 , po moich rodzicach. Do mieszkania już obecnie zawłaszczono wejście, gdzie znajdują się drzwi, w Starachowicach przy ul. Bohaterów Westerplatte 1/1, gdzie przez pomyłki pisarskie zostałam wpisana przez sąsiadów na cały dom i zadłużana przez nich na wodę w Wodociągach, mimo, że tam nie mieszkam ponad dwa lata. Dorabiane są przez budowniczych różne dokumenty, aby zawłaszczyć carskie mienie przez oszustwa, pozorując nową wirtualną rzeczywistość. Odszkodowania miały być wypłacone przez podstawienie pana Kaczyńskiego pod Rodzinę Firlejowską, która utworzył mój tata Józef Ludwik Bochyński w Starachowicach. Na cmentarzu Firlej pod Radomiem, jest symboliczna tablica pomordowanych, co miało być wykorzystane, aby przez osobę pana mecenasa Hambury przejść na Niemcy, i wypłacić odszkodowanie z naszych depotów carskich za II wona Światową, na co mój dziadek nie wyraził zgody i dlatego był aresztowany. Jest to szubrawstwem ludzi, którzy się na to zgadzają tak świeckich jak i duchownych. Zamierzano podstawić pana Jarosława Kaczyńskiego jako spadkobiercę po moim dziadku Brunonie Bochyńskim i wypłacić odszkodowania za II wojnę światową obciążając carską rodzinę co spowodowałoby obciążenie Polski za wywołanie II wojny światowej. Na takie działania zgodził się Kościół katolicki współpracujący z rządem polskim w celu kradzieży pieniędzy z carskich depozytów. Do tego procederu wykorzystano ludzi uczestniczących w Toruniu w sprawie IIK 164/11, w Starachowicach wykorzystano Waldemara Maksalon w sprawie IC 178/15 jako eksmisja z działki 29 czyli Zakładów Górniczych w Starachowicach przez agentów SB współpracujących z Kościołem katolickim, którzy zawłaszczyli nieruchomości w Starachowicach po moich rodzicach. Celem było podanie się za spadkobiercę carskiej rodziny przez zasiedzenie aby finalnie podstawić prezesa PiS pana Jarosława Kaczyńskiego. Należy zadać pytanie czy przez zasiedzenie można przypisać się do linii krwi carskiej. Działanie takie woła o pomstę do nieba, gdyż zniszczono pamięć ludzi, którym zabrano życie i godność po śmierci z powodu kradzieży pieniędzy. Motorem tych działań są banki z powodu derywatów w Niemczech , które są pustym zabezpieczeniem tak jak w USA. Banki dokonują podmiany zabezpieczeń na kradzioną carską ziemię w tym książąt Hessen-Darmstadt. Banki i Towarzystwa Ubezpieczeniowe są rzeczywistym zleceniodawcą dla Bohdana Żakiewicz, który zaskarżył w Toruniu męża z powodu próby ukrycia wykorzystania naszego pełnomocnictwa co było widoczne w sprawie INs 956/09 w Starachowicach z powództwa Waldemara Maksalon, której kontynuacją po śmieci mojej mamy Filomeny Bochyńskiej była sprawa INs 716/10 do której obecnie do eksmisji dorobiono kolejne trzy sygnatury INs 819/14 i INs 820/14 oraz IC 178/15 zamieniając dłużnika Waldemara Maksalon na windykatora i właściciela naszego mienia i firm mojego męża Jerzego Kaźmierczyk co ukryto przez podstawienie Jerzego Bochyńskiego z Katowic.

Kościół katolicki wykorzystywał w Szwajcarii pełnomocnictwo męża Jerzego Kaźmierczyk dla Stanisława Stępnia i Janusza Smyczyńskiego, którymi obracała pani Ewa Wielochowska absolwent Uniwersytetu Papieskiego pracująca dla Watykanu. Dokonano ukrycia pobranego mienia przez Kościół katolicki i Watykan przy wykorzystaniu Ewy Wielochowskiej ukrywając kradzież mienia przez podstawienie Skarbu Państwa w Polsce aby ukryć zakupy przedsiębiorstw przy wykorzystaniu pełnomocnictw męża Jerzego Kaźmierczyk. Działanie takie powoduje, że papież Franciszek bezpośrednio operuje na carskim mieniu pozorując w Polsce , że my nie żyjemy przez dokonane działy spadku na nas żyjących. Zakupiono samochód w Szwajcarii ma moje dane osobowe Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk, który zaliczkowałam. Samochód zakupiono dla innej osoby pozorując, że ja nie żyję, aby dorobić dział spadku. Samochód zakupiono z uruchomionych 100.000.000,- eur ( sto milionów) uruchomionych przez naszego pełnomocnika Kazimierza Bania w 2011 roku. Z tego powodu pan Walter Kaczorowski zabronił mówić w Biurze Prawnym w St. Gallen że finansuje biuro. W banku UBS w Zurychu pod kamerami przekazał pieniądze , aby stworzyć alibi, że zostały przekazane dla mnie moje pieniądze co oznaczać miało dostęp do moich 100.000.000. eur, które zostały zawłaszczone w 2011 roku prze służby wojskowe, które piorą pieniądze przez fałszywe windykacje na różne tożsamości wytwarzane przez sądy i prokuratury przez pomyłki pisarskie i powielanie adresu. Dowodem na to jest również zażądanie nawiązki 1.000.000,- PLN (milion)przez pana Pawła Krzymowskiego świadka w sprawie II K 164/11 w Sądzie Okręgowym w Toruniu zaskarżenia Skarbu Państwa o kwotę 300.000.- PLN. (trzysta tysięcy). Sąd ustalił, że sprawa IIK 467/15 w SR Toruń pochodzi w rzeczywistości ze Starachowic co oznacza podstawienie danych Pawła Krzymowskiego pod Waldemara Maksalon i jest dowodem podmiany akt i fałszywych zeznań świadków podstawionych za spadkobierców po mojej mamie Filomenie Bochyńskiej. Szpital w Toruniu wystawił fałszywe opinie psychiatryczne dla męża podważające pochodzenie arystokratyczne mojego taty w celu ukrycia kradzieży Oświadczenia Woli mojego taty Józefa Bochyńskiego przez Waldemara Maksalon co zamierzano ukryć przez sprawę o eksmisję w Sądzie w Starachowicach IC 178/15 z działki 29 dawnych Zakładów Górniczych w Starachowicach czyli Fabryki Zbrojeniowej podstawiając domek ulica Nad Kamienną 25 działka 29.

Dowodzi to udziału polskiego sądu w kradzieży carskich depozytów i kontynuacji afery żelazo prowadzącej do eksterminacji arystokracji w zakładach psychiatrycznych przy udziale Kościoła katolickiego dla pieniędzy. Upozorowano, że moim rodzicom zwrócono mienie przy pomocy sąsiadów i lokalnej prasy , gdzie świadomie zostało napisane na temat braku wody u sąsiadki Heleny Surma opisując mnie Bożenę Bochyńską-Kaźmierczyk jako właściciela całego domu przy ulicy Bohaterów Westerplatte 1. Oznacza to, że sąd uznał list mojej siostry Beaty Idziak do sądu o przekazaniu dla mnie jej części po rodzicach i podstawiono Helenę Surma upozorowaną na opiekunkę przez fałszywe opinie psychiatryczne zrobione na zlecenie miasta Starachowice pracującego dla Kościoła katolickiego i obecnie PiS. Nie zostałam zaproszona na mszę Firlejowską mimo że tata Józef Bochyński był założycielem rodziny Firlejowskiej. Powodem tego jest podstawienie za mojego ojca Józefa Bochyńskiego pana Lecha Kaczyńskiego natomiast Marię Kaczyńską podstawiono za moją matkę Filomenę Bochyńską wykorzystując moją córkę Martę Bochyńską jako Marię Bochyńską i podstawiono Martę Kaczyńską. Jarosława Kaczyńskiego podstawiono pod dane mojego męża Jerzego Kaźmierczyk, którego skazano w Toruniu w celu ukrycia kradzieży Skarbu Państwa przy udziale Kościoła katolickiego. Ostatnim elementem miało być upozorowanie , że moja matka Filomena Bochyńska nie istniała co miało nastąpić przez zakład psychiatryczny. Pobyt w szpitalu pana Jarosława Kaczyńskiego umożliwia podmianę akt medycznych na akta mojego męża Jerzego Kaźmierczyk w celu kradzieży carskich depozytów. Działanie w stosunku do nas rządu Polski i Kościoła katolickiego jest typowym działaniem masonerii, która z premedytacją dąży do zniszczenia naszej rodziny i kraju, która kontynuuje działania od 1812 roku pozorując sprawiedliwych.

Córka Marta Bochyńska określiła, że wyłączyła mnie na Facebook co jest niemożliwe w stosunku do matki i dowodzi manipulacji moją córką po wypadku w celu podstawienia Marty Kaczyńskiej oraz Marii Kiszczak i Marii Kaczyńskiej robiąc na nich dział spadku na carskim mieniu w celu wyprowadzenia pieniędzy dla służb wojskowych, które manipulują sądem do swoich celów i rodziną, aby się za nią ukryć.

Z poważaniem:
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s