Pracownik UB przerobiony na cara

Starachowice 29/02/2016

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk
zamieszkanie:
ulica Nad Kamienną 25
27-200 Starachowice
zameldowanie:
ulica Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Jego Ekscelencja Papież Franciszek
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda

Podstawienie pracownika SB, pod cara mojego pradziadka.

Kościół katolicki wymyślił plan zamordowania mojej rodziny i zmiany historii polski przez jej zafałszowanie przez sądy polskie. Z powodu, że zarówno ja Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk jak i siostra Beata Idziak nie jesteśmy w Kościele katolickim uznano, że rodzina carska nie żyje od wielu lat posługując się skradzionymi dziećmi do działów spadku na carskim mieniu. Z twego powodu sfałszowano dane osobowe w Kościele katolickim, aby wykazać, że nie istniała moja rodzina i moi rodzice.

Taki plan morderstwa przez Kościół katolicki uzasadnia propozycja księdza w parafii Wszystkich Świętych abym ponownym się chrzciła co jest herezją i dowodem podstawienia innej osoby za mnie i współpracy z komunistą panem Waldemarem Maksalon, który usunął dane moich rodziców i dziadków podszywając się pod moją rodzinę. Takie działanie jest dowodem na planowane morderstwa na nas i naszych dzieciach tak jak zaplanowano morderstwo mojej mamy Filomeny Bochyńskiej i wypadek córki w Irlandii. Dowody są tak rażące, że każdy uczciwy prawnik może w ciągu jednej rozprawy aresztować rząd polski, pana Waldemara Maksalon i Kościół katolicki. Sprawa INs 790/01 była stworzona przez Waldemara Maksalon , gdzie ustalono 12 spadkobierców i moją babcię po Franciszku i Mariannie Maksalon. Doprowadziło to do wpisania 12 Maksalonów na działkę ulica Nowowiejska 29 co jest przestępstwem, gdyż działka należała do mojego dziadka Franciszka Jana Mazurek, którego zamieniono na Franciszka Bocheńskiego pod którego tożsamością ukrywał się car Mikołaja II Romanow. Działanie takie doprowadziło do kradzieży nieruchomości po moich rodzicach przez agenta SB, który zamienił się na spadkobiercę rodziny na którą donosił co jest wbrew konstytucji, zakazującej działania komunistyczne i faszystowskie w Polsce.

Moją babcie Anielę Reginę Mazurek powielono na dwie osoby, gdyż babcia pochodziła z Huty, a Waldemar Maksalon ze Starachowic i osoba ta nie jest moją rodziną, ale pracownikiem SB i masonem, który zamienił dane osobowe mojej mamy Filomeny Bochyńskiej na Jadwigę Kaczyńską dla państwa Kaczyńskich wykorzystując jego siostrę Jadwigę Maksalon , która nie żyje. Kontynuacją sprawy INs 790/01, gdzie ustalono spadkobierców była sprawa INs 956/09 , gdzie doszło do przestępstwa i wprowadzenia Maksalon na majątek mojego dziadka Franciszka Jana Mazurka i takie postanowienie wydał sąd pozorując mnie na Bochyńska-Kaźmierczak Bożena, pozorując że wydal mi dokumentów w sprawie INs 67/08 , którego kopi postanowienia mi nie wydano. Sprawę INs 790/01 wykorzystano do podstawienia Waldemara Maksalon i jego rodziny jako spadkobierców w 2004 roku na firmach obecnego męża Jerzego Kaźmierczyk w celu ukrycia uruchomionych 50.000.000.- EUR na zakup GBC Centrostal Bydgoszcz S.A. , które zawłaszczył rząd polski przekazując kwotę 14.000.000,- PLN dla Aleksandra Kwaśniewskiego o czym poinformował Bohdan Żakiewicz współpracujący z Bankiem Technologii Sp. z o.o. w Kielcach, który bezprawnie dokonał windykacji weksla męża na tą kwotę z carskich depozytów i wystawił roszczenie płatności weksla , które mąż złożył do sądu w Kielcach. Weksel jest używany do dziś i został połączony z wekslem Bohdana Żakiewicz na kwotę 3.500.000,- PLN oraz pełnomocnictwem moim i męża Jerzego Kaźmierczyk dla Bohdana Żakiewicz, które zostało złożone do sprawy INs 956/09 z powództwa Waldemara Maksalon o zniesienie współwłasności na nieruchomości ulica Nad Kamienną25 działka 29 zamienionej bezprawnie na dział spadku na carskim mieniu przez przesłanie dokumentów z Kielc ze sprawy IC 2627/10 o przywrócenie stanu posiadania rodziny carskiej z mojego i męża powództwa do sprawy INs 716/10 będącej kontynuacją sprawy INs 956/09.

Weksle są wykorzystywane przez banki współpracuje z METRON S.A. i wytworzonymi pod-spółkami do pobierania carskich depozytów. Dowodzi to, że banki pobrały sobie 40.000.000,- PLN za długi wytworzone przez METRON S.A. o wartości księgowej 40.000.000.-PLN i oskarżono w Toruniu męża Jerzego Kaźmierczyk przez Bohdana Żakiewicz, który w 2005 roku miał ponad milion długu i oparł swój weksel ma wekslu męża Jerzego Kaźmierczyk pobierając depozyty carskie przez Bank Technologii Sp. z o.o. , który do chwili obecnej przez 12 lat nie zwrócił wykorzystując weksel wielokrotnie w bankach.

Kontynuacją sprawy INs 956/09 jest sprawa INs 716/10 , z której obecnie miałam mieć eksmisję po wytworzeniu pięciu dodatkowych sygnatur z których w sprawie IC178/15 celem było powtórzenie sytuacji mojej mamy Filomeny Bochyńskiej, gdy przed zakończeniem sprawy INs 956/09 zmarła na zlecenie Kościoła katolickiego a obecnie zamierzano zlikwidować mojego męża Jerzego Kaźmierczyk przez dorobione akta samobójcze na zlecenie pana Słupskiego prezesa DOMSTAL Sp. z o.o. na ulicy Łopuszańskiej w Warszawie, który współpracując z ING Bankiem Śląskim podmienił moją mamę Filomenę Bochyńską na Opoczno na teściową i wystawił windykacje na DOMSTAL Sp. z o.o. ukrywając kradzież 50.000.000,- EUR i użycie weksli męża Jerzego Kaźmierczyk w 2004 roku jak również kradzież dzieł sztuki. Sąd w Opocznie w sprawie obrazów w 2009 roku sygnatura II Kp 425/09 stwierdził, że obrazy po moim ojcu Józefie Bochyńskim mają spadkobierców czasie, gdy mama Filomena Bochyńska żyła i następnie doszło do szybkiej śmierci.

Działalność pana Waldemara Maksalon doprowadziła do działu spadku po moich rodzicach, aby uwierzytelnić skradzioną ziemie w Zakopanym.

W tym celu pan Waldemar Maksalon we współpracy z sądem i prokuraturą upozorował moją nieżyjącą babcię Anielę Mazurek jako żyjącą Maksalon oraz, że żyje dziadek tworząc drugi w sprawie spadkowej po dziadku, aby wpisać spadkobierców dokonujących windykacji na formach mojego męża Jerzego Kaźmierczyk z carskich depozytów.

Moi rodzice usuwani są z historii jako osoby nieistniejące, w to miejsce wprowadzana jest rodzina Maksalon oraz Józefa Bocheńskiego z matki Fogel z Chełma pod konta lewicy jako rodzina Waldemara Szczepańskiego pod von |Szczepańskiego największego zbrodniarza Kielecczyzny.

Dochodzi do podstawienia pod dane mojej siostry Beaty Marii Idziak z domu Bochyńskiej pani premier Beaty Szydło, a moją siostrę podstawiono pod moje osobowe powielone na dwie osoby i podstawiono za nas inne osoby.

Upozorowano, że moja matka Filomena Bochyńska miała dziecko z nieprawego łoża, którym miałam być ja Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk pod tożsamością Bożena Piórecka z domu Mazurek. Takie działanie zamierzano ukryć przez podmianę rodzin, a mnie i męża zamierzano zlikwidować. W tym celu upozorowano babcię Anielę Mazurek po jej śmierci na Anielę Maksalon, aby dorobić na Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Mazurek moją siostrę Beatę Idziak pod moje dane osobowe pozorując naszych rodziców na Mazurek, aby zamienić Maksalon bezprawnie na Mazurek wytwarzając fikcję, że druga żona Waldemara Maksalon pani Alicja z domu Kowalska jest Alicją Mazurek, którą ukryto pod tożsamością ą za córką siostry Alicją Idziak. Jej syna Jakuba Idziak podstawiono pod mojego syna Jakuba Pióreckiego, którego również zamierzano zlikwidować .

Z tego powodu w Urzędzie Miasta Starachowice nie wpisano nazwiska mojego taty podobnie jak do Ksiąg Wieczystych, aby moje dzieci nie mogły się w przyszłości obronić. Matka mojego dziadka Franciszka Jana Mazurka Katarzynę Krakowiak w rzeczywistości księżną Katarzynę Radziwiłł podstawiono pod Katarzynę Kaźmierczyk z domu Krasuską wnuczkę księcia Krzysztofa Radziwiłł. Natomiast mojego chrześniaka Wojciecha Idziak p[odstawiono pod Wojciecha Krasuskiego brata Katarzyny Kaźmierczyk zastępując sędzią Wojciechem Pruss w Toruniu w sprawie II K 164/11.

Pan Waldemar Maksalon podmienił mojego dziadka ze strony mamy Franciszka Jana Mazurek na pradziadka ze strony ojca Franciszka Bocheńskiego, aby przejść na mieni carskie. Dlatego sprawa IC 2627/10 z naszego powództwa z Kielc jest przesłana do sprawy z powództwa Waldemara Maksalon sygnatura IN s 716/10 co jest oszustwem. W ten sposób uruchomiono pieniądze na nasze dane osobowe i podstawiono rząd i fałszywy krąg spadkobierców .

Wszystko jest ukryte za nazwiskiem Radziwiłł , gdyż matka mojego dziadka oficjalnie Katarzyna Krakowiak to księżna Katarzyna Radziwiłł, którą podstawiono pod carową Katarzynę II Wielką kradną precjoza carskie do Fundacji Hrabiego Potockiego przy udziale banku PEKAO S.A. Spowodowało to szereg podmian wcześniej opisywanych. Wcześniej podstawiono Wojciecha Krzemińskiego i jego żonę Marię oraz Maria Kiszczak za Marię Krasuską podstawioną jako Maria Bochyńska na moje mieszkanie pod dane córki Marty Bochyńskiej, pod która podstawiono również Martę Kaczyńską. Takie działanie prowadziło do próby zlikwidowania mojej córki Marty Bochyńskiej, pod którą podstawiono Martę Kaczyńską dla państwa Kaczyńskich podstawionych również pod książąt Radziwiłł. W tym celu upozorowano mojego syna Jakuba Pióreckiego do jednej z linii z Agatą Bocian, aby wytworzyć oszustwo na Bory przez PFRON w Warszawie. Stało to się przyczyną wcześniejszej podmiany przez akta medyczne wynikłe z zasłabnięcia w PFRON i skierowanie do szpitala w Warszawie wpisując Bory zamiast Brody Iłżeckie oraz wpisując szpital w Solcu co udowadnia oszustwo lekarzy, gdyż dowód osobisty wykazywał województwo świętokrzyskie.

Było to zasłabnięcie , gdzie wpisano możliwość ciąży co spowodowało dorobienie linii Radziwiłł na Bory i tamtejszy pałac, w którym mieszkał pan Donald Tusk . Obecnie przedstawienie medialnie pana Jarosława Kaczyńskiego na czarnym orle co jest bardzo wymowne , gdyż nawiązuje do herbu Radziwiłł oraz podmiany carskiej rodziny na Radziwiłł i członków naszej rodziny, którzy mogą się tym herbem posłużyć. Medialnie zdjęcie powiązano z Rondem im. Lecha Kaczyńskiego w Starachowicach , gdzie znajduje się kamienny krąg nawiązujący do kamiennego kręgu mocy w parku Pałacu w Chlewiskach naszej rodziny zawłaszczonego przez firmę House.

W tym celu podmieniono drugi człon mojego nazwiska Bochyńska-Kaźmierczyk na „…- Kaźmierczak” , aby przejść na Niemcy. Po eksmisji z ulicy Nad Kamiennej 25 zamienionej na eksmisję z działki 29 miałam być wywieziona do zakładu psychiatrycznego pod zmienioną tożsamością, a na mężu mieli wykonać egzekucje pozorując samobójstwo. Mogłam zauważyć , że następuje próba powrotu do historii, aby ją zamienić i powielić przez sfałszowane dane osobowe pod inne rodzinny. W tym celu pan Bogusa Krasuski , któremu powiedziano nieprawdę , że jest dzieckiem z nieprawego łoża Tarnowskiego miał być wykorzystany jako zdrajca Polski pod tożsamością Bogusława Radziwiłł. Powodem jest fakt, że jest on z prawdziwej linii książąt Radziwiłł i dlatego podmieniono go pod carską rodzinę, aby nastawić przeciwko sobie dwa arystokratyczne rody mające powiązania rodzinne o których nie wiedzieli. Wiedział o tym Kościół katolicki , dlatego Niemcy usunęli prawdziwe dane osobowe co miało spowodować , że pieniądze carskie miały się znaleźć w rękach Kościoła katolickiego i rządu Polski likwidując naszą rodzinę i chrześcijaństwo. Należy zaznaczyć, że zarówno ja Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk jak i siostra Beata Idziak nie należymy do Kościoła katolickiego . Stało się to powodem braku reakcji Ministra Z. Ziobro , który pełniąc stanowisko prokuratora znakomicie wiedział o mojej rodzinie. Zlecenia morderstwa moich rodziców i wykonanie wyroku przez pozorowanie choroby jest dowodem braku szacunku dla Polski oraz daje pewność bezwzględności działania Kościoła katolickiego i masonerii w stosunku do naszej rodziny czego świadectwem jest dzwonienie po wiosce teściów i oczernianie, abym nigdzie nie miała pomocy w celu ułatwienia kradzieży carskiego mienia za co zamierzano oskarżyć nieświadomych teściów. Powodem jest zamiana w systemie bankowym mojej teściowej na nieżyjącą mamę i podstawienie jej córki Marty za moją córkę Martę pod którą podstawiono Beatę Idziak przy udziale Urzędu |Skarbowego, który wysłał list na adres teściów do mojej siostry co jest oszustwem.

Prokurator Kilkowski świadom oszustw użył słów zamachu na mienie w celu podstawienia śmierci moje mamy jako morderstwa w celu oskarżenia mojego męża. Sędziowie i Prokuratorzy byli świadomi, że osoba w której rodzinie nikt nie miał nowotworu i mama nie miała objawów spowoduje wykrycie oszustwa. Z tego powodu zamierzano podmienić akta w Sadzie Okręgowym w Toruniu zamachu na mienie na morderstwo mojej mamy Filomeny Bochyńskiej, gdyż Waldemara Maksalon i 12 członków jego rodziny oraz Bohdana Żakiewicz wstawiono za spadkobierców po mojej mamie. Oznacza to, że moja teściowa również zostałaby zamordowana jak i teść, aby dopasować do akt medycznych już wytworzonych przez masonerię i Kościół. Podmiana akt medycznych miała być ukryciem mordów arystokracji sprzed lat , którą zastąpiły służby pozorując nazwiska pomordowanych osób. Wykorzystano skradzione wnuki aby wykazać DNA carskiej rodziny dla służb wojskowych, które posługują się mieniem naszej rodziny.

Sprawa zaskarżenia przeze mnie prokuratora Kilkowskiego została skierowana na Kraków w celu podstawienia innych osób w celu kradzieży carskiego mienia i niszczenia godności naszej rodziny.

W 2004 roku dokonano kradzieży obrazów na kwotę 50.000.000,- EUR i zakupiono przez inwestora zastępczego GBC Centrostal Bydgoszcz S.A. na podstawie pomysłu mojego męża, który przedstawił po zakupie pierwszej akcji. Upozorowano w 2004 roku dział spadku po mnie Bożenie Bochyńskiej-Kaźmierczyk wówczas Bożenie Pióreckiej i Jerzym Kaźmierczyk aby ukryć skradzione pieniądze.

W 2011 roku dokonano kradzieży 100.000.000,- EUR i spowodowano wypadek córki Marty Bochyńskiej w Irlandii podstawionej za spadkobiercę po mnie Bożenie Bochyńskiej-Kaźmierczyk i Jerzym Kaźmierczyk dokonując kolejnego działu spadku na nieruchomości Nowowiejska 29 i Nad Kamienną 25 działka 29 wpisując Waldemara Maksalon i jego 12 członków rodziny.. Z tego powodu moja córka miała wypadek w 2011 roku w grudniu gdy wracała ze spotkania w pracy, gdzie był obecny jej narzeczony. W grudniu w Tarnowie określono, że będą uruchomione pieniądze i podstawiono pod męża firmy państwa Stanisława i Janinę Pikul co spowodowało kradzież 100.000.000,- EUR do których pan Paweł Krzymowski podstawiony pod Waldemara Maksalon zażądał nawiązki jednego milina z złotych. Natomiast pan Waldemar Maksalon zażądał pożytków z męża firmy pozorując, że jest moja. Spowodowało podstawienie Edyty Maksalon pod moje dane osobowe Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk na Warszawę i takie dane zgłoszono do US . Zawłaszczono przez Skarb Państwa i jego agentów nieruchomości po moich rodzicach w celu dorobienia genealogii dla służb wojskowych w celu ukrycia kradzieży.

W sprawie INs 790/01 sędzia w inteligentny sposób wpisał podwójnie rodzinę Maksalon, aby umożliwić wejście służbom wojskowym oszukując moich dziadków i rodziców. IPN ukrył anta rodziny Waldemara Maksalon która jest rodziną von Szczepańskiego największego zbrodniarza Kielecczyzny i podstawiono Helenę Surma pod Helenę Rubinstein. W archiwum w Radomiu widniej pan Rubinstein Żyd kolaborant niemiecki w sprawie mojego dziadka podstawiony pod Wrońskich.

Pan Waldemar Maksalon i jego rodzina nie pochodzą z Huty i dlatego dorobili sprawę o uszkodzenie ciała 1Ds 1001/14 dla mnie, aby odnieść się do Franciszka Maksalon z Woźnik, który był upozorowany na rodzinę babci za co wypłacono złotem rodzicom pani Zdzisławy Lewandowskiej.

Spowodowało to wywiezienie mnie do Łodzi do zakładu psychiatrycznego w sprawie pomocy prawnej z naszego powództwa przeciwko Bohdanowi Żakiewicz co zamieniono na zaskarżenie męża co jest kolejnym fałszerstwem prokuratury i sądu. Podłożono dokumenty wniosku o broń dla Dariusza Pióreckiego i podmieniono na Dariusza Dąbrowskiego , który jest myśliwym i miał broń.

Osoby ze Staszowa poinformowała wraz z panią Anną Gromek ze Starachowic, że państwo Kaczyński mieli sprawy sporne z siostrą w Staszowie o Kurozwęki, z którą się nie podzieliła się pani Maria Kaczyńska. Majątek ten nie był własnością Kaczyńskich, ale książąt Radziwiłł i dlatego podmieniono naszą rodzinę przez służby wojskowe na zlecenie rządu. Dowodzi to, że Jarosław Kaczyński posługuje się majątkiem zawłaszczonym przez służby wojskowe co wskazuje na jego wykorzystanie podobnie jak Marii Kiszczak, której mąż obalił komunizm przez wpisanie się do Bochyńskich i podstawienie pod Czesława Daleszak pracującego dla Kościoła katolickiego i zamienionego na Czesława Maksalon.

W tym celu pan Bronisław Komorowski również został połączony z carską rodzina i kontroluje 100.000.000,- EUR uruchomione w 2011 roku okupione wypadkiem mojej córki Marty Bochyńskiej.

W tym celu w Kielcach skradziono metryki urodzenia moich dzieci na nazwisko Piórecka/ Piórecki, gdyż ich ojciec zmieni l nazwisko na Kornaszewski co spowodowało zawłaszczenie nazwiska Piórecki dla służb i Żydów, którzy podali się za spadkobierców mojej rodziny w 2006 roku , gdzie wystąpili o zwrot 65 miliardów USD z tytułu finansowania państwa Polskiego i wystąpili do premiera Marcinkiewicza. Oznacza to, że obecny rząd Polski z PiS doskonale jest zorientowany w matactwie sądu w Toruniu, Kielcach, Starachowicach oraz Krakowie i fabrykacją dokumentów w IPN, gdzie dokonano matactwa w sprawie z IPN S55/12 o prześladowaniu naszej rodziny.

Dokonano kradzieży dzieci i umieszczono ich w Kościele katolickim w tym mojej córki Anny Pióreckiej podstawionej za spadkobiercę po mężu Jerzym Kaźmierczyk na APE UMWELTTECHNIK AG w Szwajcarii już w 2004 roku, co zamierzano ukryć przez podstawienie Anny Pióreckiej pod Katarzynę Kaźmierczyk w Ostrowcu Świętokrzyskim, natomiast w Warszawie Anny Pachowskiej z domu Pióreckiej i Anny Radziejewskiej wcześniej Wróblewskiej znajomych państwa Kaczyńskich . W Niemczech podstawiono Annę Gromek, która wyszła za mąż w Niemczech i zmieniła nazwisko. Jej syna Bartosza Gromek podstawiono pod Biuro Rachunkowe AKMA w celu zamiany na biuro rachunkowe rozliczające METRON S.A. W Tarnowie podstawiono Bartosza Pikul a następnie Bartosza Szymańskiego z Huty podstawiając pracownika Sądu Bożenę Szymańską-Jedynak.

Wykorzystano chrzest w Kościele katolickim mojego syna Adam Pióreckiego i podstawiono służby wojskowe w tym również pod moje dane osobowe czego dowodem jest propozycja księdza aby się drugi raz chciała. Wykorzystano pierwszą żonę Adama Kornaszewskiego Agnieszkę z domu Krześniak i ich córkę Wiktorie, którą podstawiono pod drugie małżeństwo Agnieszki z panem Janiszewskim aby zamienić służby na carską rodzinę i przewłaszczyć mienie na rzecz Kościoła przy pomocy Skarbu Państwa podstawiając Agnieszkę Kozłowską i pozorując jej córkę na chrześnice papieża Jana Pawła II. Sprawa IC 178/15 o eksmisje miała służyć naszej likwidacji i podstawieniu papieża Franciszka pod nasze mienie pozorując go ojca Feliksa Maksalon ojca Waldemara Maksalon, który skłamał w sądzie, że jego rodzice wybudowali dom Nad Kamienna 25 działka 29, wówczas Pasternik 31, który wybudował Franciszek i Marianna Maksalon za pieniądze mojego dziadka Franciszka Jana Mazurka, który był hrabią Janem Tarnowskim, którego podstawiono pod cara Mikołaja II Romanowa jako Franciszka Bocheńskiego. Celem tych zabiegów było podanie się papieża jako pradziadka Zuzanny Maksalon córki Anny Pióreckiej w celu uwiarygodniania przez DNA dziecka papieża jako carskiej rodziny do systemu bankowego. Sfabrykowano stare klisze i podłożono do domu aby upozorować fałszywe rodziny.

Z tego powodu wysłano mnie nas na Jasna Górę po pieniądze ze sprawy INs 956/09 prowadzonej jako INs 716/10 po śmierci mamy. Dowodzi to, że papież Franciszek zamierza nas wyrzucić z domu po moich rodzicach i dziadkach. Jest to powielenie sytuacji z przeszłości, gdzie wyrzucono mojego tatę z domu i Mariana Bochyńskiego z matką żądając później podatków od zabranego mienia. Oznacza to, że mąż Jerzy Kaźmierczyk został skazany na zlecenie papieża w Toruniu w sprawie Sądu Okręgowego IIK 164/11 celu jego likwidacji i naszej rodziny o której sędzia Pruss powiedział, że nie żyje a właścicielem naszego mienia jest Skarb Państwa . To samo stwierdziła gmina żydowska w Nowym Jorku co oznacza oszustwo i celowe działanie sędziego Wojciecha Pruss w Toruniu na zlecenie gminy żydowskiej. Teściowa na zlecenie Kościoła katolickiego miała udawać, że jej syn mieszka w Miedznej Drewnianej i jest chory psychicznie. a mnie żonę zamieniono na konkubinę przez Kościół katolicki dorabiając fałszywe opinie psychiatryczne przez prokuraturę i fabrykując akta o pobicie 1Ds 1001/14 co nawiązuje do Baśni z 1001 nocy przetłumaczonych przez Krzysztofa Radziwiłł. W tym celu podmieciono mnie na Mazurek z domu aby przejść na matkę mojego dziadka księżną Katarzynę Radziwiłł i dopisano mojej mamie dziecko z nieprawego łoża powielając moje dane osobowe. Dokonuje się przejścia przez akra medyczne aby podmienić obrażenia wymordowanej arystokracji w przeszłości przez zastosowanie mistyfikacji. Podmieniono Michalinę Bochyńską na lekarza Michalinę Pisarską, aby przejść na Mazurek wykorzystując dzieci Stefana Mazurka do pozorowania.

Można zauważyć dopisywane treści oraz segregację dokumentów, aby upozorować inne zdarzenia i sytuacje. Zauważyłam dopisanie do firmy Milenium Sp. z o.o. informacji i przepisaniu wody co oznacza podstawienie pana Wiesława Zegadło z Suchedniowa , który był współwłaścicielem z Dariuszem Pióreckim spółki Milenium Sp. z o.o. Po sprzedaży spółki dla pana Dariusza Kot upozorowanego go na byłego męża Dariusza Pióreckiego. Z tego powodu doszło do podmiany akt windykacji w Starachowicach na Jacentów i przejście na Ostrowiec Świętokrzyski. Obok zapisu była informacja o zabiegu mojej córki wówczas Marty Pióreckiej w Ostrowcu Świętokrzyskim u chirurga Niewczas co ułatwia podmianę na Ewe Kornaszewską z domu Niewczas i jej pierwszą córkę Paulinę podstawioną za Martę.

Dorobione fałszywe opinie psychiatryczne dla mojego męża Jerzego Kaźmierczyk określające, że teść nie był arystokratą miały służyć w dwie strony jedna obraża mojego nieżyjącego ojca Józefa Bochyńskiego syna carewicza Aleksego Romanowa występującego jako Brunon Bochyński z drugiej strony uniemożliwienie obrony dzieciom z pierwszego małżeństwa mojego męża , które nie miały świadomości, że są prawnukami księcia Krzysztofa Radziwiłł co oznacza usuniecie ich z dziedziczenia i przypisanie podłoża psychicznego niszcząc im życie i ich przyszłym rodzinom. W tym celu już w szkole rozpoczęto dorabianie akt, gdyż pod najmłodszego syna męża Adama Kaźmierczyk podstawiono Adama Pióreckiego , który zmienił nazwisko na Kornaszewski, a którego córkę Wiktorie Kornaszewską podstawiono pod Janiszewskich aby przejść na majora Janiszewskiego, który utworzy teczkę w IPN dla ojca Józefa Innocentego Marii Bocheńskiego, pod którego danymi okrywał się mój dziadek Brunon Bochyński po II wojnie światowej. Z tego powodu wstawiono meldunek na Lipie Henryk Szyb 1 gmina Brody Iłżeckie pana Dariusza Kornaszewskiego aby wstawić za spadkobierce na spółce „SOF-ART” Sp. z o.o. zamieniając mojego męża Jerzego Kaźmierczyk na Jerzego Pióreckiego, aby podstawić za Katarzynę Kaźmierczyk w Ostrowcu Świętokrzyskim moje dane osobowe Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk zamienione na moją córkę Anne Piórecką, aby ukryć wielokrotne działy spadku Skarbu Państwa i Kościoła katolickiego na carski mieniu.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s