Renta – próba podstawienia matrioszek

Starachowice 01.03.2016

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk
zamieszkanie:
ulica Nad Kamienną 25
27-200 Starachowice
zameldowanie:
ulica Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice
Polska

Jego Ekscelencja Papież Franciszek
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda

Zastosowano wobec naszej rodziny terror komunistyczny w demokracji co spowodowało zaciemnienie obrazu przed innymi. Wystąpiła anomalia w celu upozorowania nieprawdy , że ja odcięłam się od rodziny. Faktem jest , że rodzina została wykorzystana do podmiany i moja siostra Beata Idziaka miała stanąć na moim miejscu jako Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk , a ja miałam zostać wywieziona do zakładu psychiatrycznego oraz mój mąż Jerzy Kaźmierczyk przed zakończeniem sprawy IC 178/15, która jest oszustwem i dowodem przestępstwa sądu w Starachowicach i pana Waldemara Maksalon. Miało dojść do wykorzystania nowego przepisu i po przyjeździe z zagranicy z Irlandii mojej rodziny, dzieci oraz siostry i jej dzieci miały zostać aresztowane i umieszczone na miesiąc w zakładzie karnym . Po tygodniowym terminie miało dojść do podmiany i oskarżenia ich za zbrodnie na nas po czym oni mieli być zastąpieni spadkobiercami żydowskiego pochodzenia, których już podstawiono w Zakopanym. Masoneria okłamała naszą rodzinę, której okazano nieprawdziwy obraz rzeczywistości i uwierzyli kłamstwu, że będą naszymi spadkobiercami po mnie Bożenie Bochyńskiej-Kaźmierczyk i Jerzym Kaźmierczyk. Zamierzano oskarżyć rodzinę mojego męża w tym oskarżyć moją teściową za krycie fałszywych opinii psychiatrycznych wytworzonych dla mojego męża Jerzego Kaźmierczyk za którego podstawiono Jerzego Bochyńskiego. Oznaczało to próbę aresztowanie moich teściów, którym dopisuje się nieprawdziwe opinie awanturników wykorzystując najazdy policji oraz telefony po całej wiosce przeciwko mnie, aby doprowadzić do pozornych konfliktów.

Zamierzano oskarżyć mojego teścia o zamach na mienie, którego nie zrobił oraz zamierzano oskarżyć jego córkę Martę Cybulską, którą Urząd Miasta Starachowice wykorzystał do podmiany na moją córkę Martę Bochyńską, aby rząd mógł pobrać przez dział spadku pieniądze ukryte przez zamianę spraw spadkowych na windykacyjne. Powielono moje dane osobowe poprzez manewr Urzędu Miasta Starachowice , który wydał fałszywe dane karząc wypisać dokument wykazujący mienie do celów stypendialnych w 2015 roku do Politechniki Świętokrzyskiej dla mojego syna Jakuba Pióreckiego bez wpisania ulicy Nowowiejskiej 29, mimo iż wiedział, że transakcja sprzedaży została przez Sąd unieważniona w sprawie Dz.Kw. 4005/11 i Dz.Kw. 4006/11. W dokumencie tym wpisane zostało oszustwo wykazujące, że moja siostra Beata Idziak jest jedyną córką naszego ojca Józefa Bochyńskiego, a Urząd Skarbowy wykazał oszustwo, i wpisanie mojego ojca na drogę dojazdową pozorując dział spadku w 2007 roku co nie miało miejsca. Oznacza to, że Urząd Miasta Starachowice dokonał oszustwa przy sprzedaży nieruchomości w 2001 roku dla moich rodziców Józefa i Filomeny Bochyńskich , gdzie wpisano Helenę Surma na działkę 29 przy sprzedaży dokonując zamiany na numer działki 95, aby wykazać, że Helena Surma była właścicielem działki 29 , z której obecnie Waldemar Maksalon miał mnie eksmitować przerabiając mojego męża Jerzego Kaźmierczyk na mojego tatę Józefa Bochyńskiego i pozorując Helenę Surmę na siostrę oraz jej córkę Danielę Słodkiewicz. Pan Waldemar Maksalon z premedytacją wykorzystał moją babcię Anielę Reginę Mazurek czyli księżna Glińską z Huty ukrytą w rodzinie Maksalonów z Woźnik co doprowadziło do podstawienia moich danych osobowych na Tomaszów Mazowiecki i dorobienie przez Waldemara Maksalon sprawy o uszkodzenie ciała wykorzystując naszą sprawę przeciwko Bohdanowi Żakiewicz i pomoc prawną Ko 883/12 powieloną na kilka tożsamości jako 1Ds 1001/13 . Spowodować to miało oskarżenie teściów o uszkodzenie mojego ciał oraz mojego męża oskarżając również Jerzego Bochyńskiego z Katowic. Z tego powodu potajemnie wszystkim podrobiono akta psychiatryczne w tym mojej nieżyjącej mamie Filomenie Bochyńskiej wykorzystując kartę pocztową od pani Lewandowskiej z Tomaszowa Mazowieckiego przesłaną do mojej mamy do Starachowic na Bohaterów Westerplatte 1/1 , a przekierowaną bezprawnie przez pocztę na Miedzną Drewnianą 244, aby obciążyć moich teściów fałszywą opinią psychiatryczną niszcząc ich godność i moich rodziców, którzy nie żyją. W tym celu Kościół katolicki usunął dane osobowe moich rodziców i dziadków tworząc inne rodziny dla SB, aby wytworzyć fikcje, że prawdziwe rodziny nie istniały podstawiając służby wojskowe. Do Świąt Wielkanocnych miała nastąpić podmiana rodziny, a mnie do moich urodzin 10.03.2016 roku, gdyż podszyła się fałszywa Bożena Bochyńska pod moje dane osobowe , której zdjęcie jest w książce „Zakazana Prawda”. Osoba ta wykazała mojego męża i moich rodziców za jej, oraz podał się ktoś w energetyce w Skarżysko-Kamienna za żonę mojego męża na jego firmie „MARMOROC-POLSKA” Sp. z o.o. co oznacza podstawienie Edyty Maksalon, która udaje księżną Glińską, gdyż ma na wychowaniu moją wnuczkę.

Z tego powodu pan Waldemar Maksalon i Kościół katolicki był pewny doskonałego oszustwa, którego celem było oskarżenie dwóch rodzin, aby ciężary były po dwóch stronach co można odnieść do medialnych wypowiedzi papieża Franciszka. Upozorowano, że były mąż Dariusz Piórecki jest mężem mojej siostry Beaty Marii Idziak a mnie zrobiono żoną jej męża Piotra Idziak podstawiając Piotra Główkę na ulice Bohaterów Westerplatte 1/1 w Starachowicach. Z tego powodu byłam aresztowana , że włamałam się do cudzego domu, będąc w swoim domu i zrobiono dział spadku na „SOF-ART” Sp. z o.o. na firmie mojego obecnego męża Jerzego Kaźmierczyk, którą zakupił ode mnie w 2003 roku co zostało ukryte i podstawiono byłego męża Dariusza Pióreckiego pozorując, że byłam pracownikiem, a nie właścicielem firmy. Pan Waldemar Maksalon wykorzystał swoją sprawę w sadzie planując śmierć moich dziadków i rodziców jako egzekutor. W tym celu wytworzył sprawę o ustalenie spadkobierców bez wykazania mienia INs 790/01, aby przejść na mojego sprawę dziadka INs 169/00 , którą podmieniono po 10 latach na sprawę INs 956/09 podmieniając moje dane osobowe, aby dopasować do Kanclerz Niemiec Angeli Merkel i wpisał bezprawnie 12 osób Maksalon na działkę mojej mamy Filomeny Bochyńskiej na ulicy Nowowiejskiej 29 co oznacza zaplanowaną jej śmierć, aby wpisać się po dziadku Franciszku Janie Mazurku, którego podstawiono pod Franciszka Bocheńskiego i Franciszka Maksalon pozorując jedną osobę. W tym celu dokument Dz.Kw. 4005 i Dz.Kw. 40006/11 wykazał 12 osób na działce mojej mamy Filomeny Bochyńskiej oraz moją siostrę Beatę Idziak udającą jedyną córkę naszego ojca . Z tego powodu zastosowano zapis sprzedaż z kręgiem spadkobierców przez notariusza Jacka Wojdyłę do kradzieży mienia w całej Polsce mojej arystokratycznej rodziny wykorzystując mienie po moich rodzicach. Urząd Skarbowy w Starachowicach zażądał podatków za sprzedaż nieruchomości Nowowiejska 29, której sąd odmówił uznania zmian własnościowych co oznacza zaakceptowanie powielonej mojej osoby i podstawienie mojej siostry Beaty Idziak pod dane Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk. W tym celu Urząd Miasta nie wykazał tej nieruchomości w zaświadczeniu dla syna Jakuba Pióreckiego podstawiając Adama Kornaszewskiego, którego zamieniono na Adama Kaźmierczyk i zamierzano zlicytować za alimenty mojego obecnego męża za jego dzieci z pierwszego małżeństwa wykorzystując fakt, że mój dziadek Franciszek Jan Mazurek czyli prawdziwy hrabia Tarnowski miał matkę księżną Katarzynę Radziwiłł podstawioną jako Katarzyna Krakowiak a zamienioną na Katarzynę Kaźmierczyk , której dziadek to zamordowany książę Krzysztof Radziwiłł. Upozorowano dla jego syna Bogusława Krasuskiego nieprawdziwą historię dziecka z nieprawego łozą pozorując brata mojej matki , a mnie zamieniono na Mazurek z domu podstawiając Katarzynę Kaźmierczyk w Ostrowcu Świętokrzyskim, aby zatrzeć ślad po mojej rodzinie przy udziale Kościoła katolickiego. Z tego powodu papież Franciszek miał być oskarżony w celu likwidacji chrześcijaństwa i wprowadzenia nowego ładu światowego do czego z pewnością zostałby wykorzystany tytuł książki papieża Franciszka „Lider”.

Prawdziwym liderem światowym ma zostać Niemiec, którego już poznaliśmy a co oznacza, że miał być podstawiony jako mąż mojej wnuczki, który miał oskarżyć papieża Franciszka za wymordowanie rodziny carskiej w celu kradzieży mienia carskiego. W tym celu oskarżono by również Cerkiew Prawosławną, która ukryła prawdę o carskiej rodzinie co oznacza nieposłuszeństwo według prawa kanonicznego, gdzie car jest głową kościoła prawosławnego. Moja rodzina ma herb główny z Lew Judy co wykorzystali Żydzi nie będący z Judy, aby zawłaszczyć dziedzictwo, gdyż Juda jest berłem w ręku Boga.

Nie jest możliwe oszukać Boga dlatego można określić, że ludzie ulegli złu i kłamstwu co Pismo Święte określa, że Bóg zsyła na ziemię ostry obłęd i ludzie uwierzą kłamstwu. Jest napisane, że diabeł będzie chciał zwieść o ile to możliwe i wierzących. Można zaobserwować takie działanie przez obserwację ludzi dopuszczonych do korzystania z programów bankowych, których Żydzi określili sprawiedliwymi. W Piśmie Świętym jest napisane, że nie ma sprawiedliwego ani jednego, a korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy. Bóg rządzi światem przez swojego Ducha, ten sam który powołał słowem do życia świat, a obecnie przyjdzie jako Sędzia w chwale tak jak Jezus Chrystus poszedł do nieba tak powróci jako Sędzia. Żydzi zamierzali to odwrócić tworząc nowy ład przez słowo, aby zamienić to co Bóg już stworzył na stworzenie zła. Manipulacja słowna prowadzi do oszukania chrześcijan przez niuanse słowne ludzi nieutwierdzonych w wierze, których sprawiedliwe życie jest pozorowane na zbawienie z uczynków zamiast z laski.

Z uczynków nikt zbawiony nie będzie, ale uczynki wypływają z wiatry, czego próbowano pozbawić nasze rodziny i oskarżyć, że nie pomagają rodzinie w potrzebie co miało być początkiem zlikwidowania prawdziwej rodziny i wprowadzenia nowego ładu zaprzeczającego prawdziwemu Bogu i chrześcijaństwu. Oszustwo przychodzi przez lata dodając fałsz do fałszu tak jak lawina kamień do kamienia co może symbolizować rondo Lecha Kaczyńskiego w Starachowicach, gdzie położono głazy. Takie głazy zamierzano zrzucić na naszą rodzinę, a kobiety oskarżyć o cudzołóstwo aby udaremnić łaskę Jezusa Chrystusa, gdyż z łaski jesteśmy zbawienia, nie z uczynków aby się ktoś nie chełpił, gdyż łaska nie byłaby łaską. Nasza rodzina dała się zwieść jak Żydzi w Belgii, którzy zabierali dobytek i jechali do Fabryki Czekolady zwanej Oświęcim. Nasza rodzina wprowadzona w błąd miała z zagranicy do przyjechać do Polski, aby zostać oskarżona o nasze morderstwo w celu zagrabienia mienia. Dobytek, który mieli przy sobie wiezieni do obozów śmierci był niejednokrotnie rabowany po drodze co opowiada reportaż „Pośmiertny Zjazd Absolwentów” autorstwa Macieja Siembieda. Ten sam duch zwodniczy działa w Kościołach co powoduje, że przywódcy Kościołów temu ulegli.

Małe liszki las podgryzają, a małe kamienie poruszają lawinę. Głazy zamierzano rzucić na mnie i naszą rodzinę, aby według Starego Testamentu osądzić o cudzołóstwo nasze kobiety, aby udaremnić łaskę Jezusa Chrystusa bez wglądy na zamiary serca, które zna Bóg. Z łaski jesteśmy zbawieni, nie z uczynków, aby się ktoś nie chełpił, gdyż łaska nie byłaby łaską. Nasza rodzina dała się zwieść co miało zaskutkować powieleniem sytuacji, gdy Żydów w Belgii wysłano do Fabryki Czekolady nakazując im zabrać cały dobytek po czym wywieziono ich do Oświęcimia fabryki śmierci, gdzie obecnie uruchomiono kurtyny wodne, a za wodę obciążono mnie na ulicy Bohaterów Westerplatte 1/1 wstawiając Helenę Surma sąsiadkę za siostrę mojego taty Józefa Bochyńskiego i podstawiając linie genealogiczną SB.

Ten sam duch kłamstwa działa w Kościołach co powoduje , że przywódcy Kościołów zostaliby zniszczeni tak jak moja rodzina, gdyż jedynie przez prawdę można przejść do Boga i przez posłuszeństwo. Pismo Święte mówi nam, że Jezus Chrystus jest drogą prawdą i życiem, i że nikt nie przychodzi do Ojca jak tylko przez Niego. Nieutwierdzeni chrześcijanie traktujący płytko wiarę tłumaczą nieopatrznie , że chodzi o wiarę w Chrystusa i wyznanie pomijając zapis, że wiara bez uczynków jest martwa. Droga prawdy jest jedyną właściwą, która daje życie. Kto idzie drogą prawdy, Bóg walczy za niego i jest to ofiara przebłagalna co jest napisane w Piśmie Świętym. Osoby, które nauczyły się pozorować oraz wyraziły zgodę na sterowanie ich posterowaniem stają się niewolnikami, których Duch Święty nie może prowadzić, gdyż go nie słuchają. Taki człowiek idzie swoją drogą opartą na patetycznych hasłach o Bogu za którymi jest pustka. Droga niedojrzała wytworzyła niemowlęctwo w strukturach Kościoła ludzi, którzy uczą się i nie mogą dojść do prawdy próbując nauczać i wprowadzają innych w błąd. Pismo Święte mówi nam aby mało osób uchodziło za nauczycieli , gdyż o ile surowsza spotka ich kata. Jeśli ktoś nie ma powołania i próbuje wykorzystać swoje wpływy nawet z rodziny podając swoje dane osobowe, aby upozorować dla innych pochodzenie w celu zatwierdzenia fałszywych linii genealogicznych nie może być kapłanem Boga i jest kłamcą. Pismo Święte mówi, że do ołtarza mogli przystąpić ci, którzy udowodnili swoje pochodzenie. Inny lud wykazany w apokalipsie przed tronem Boga nie jest oparty na kłamstwie, ale są to ci wybrani ze wszystkich krajów i języków oczyszczeni przez krew Baranka. Dorabiane fałszywe linie genealogiczne i ci, którzy w taki sposób weszli do Kościoła określani są przez Pismo Święte jako ci, którzy mają brudne szaty i przez przypadek dostali się na ucztę Baranka po czym zostali związani i wyrzuceni. Tak będzie z tymi, którzy szczerze się nie nawrócili ale chcieli oszukać Boga jak rodzina Maksalon oraz Mazurek. Pismo Święte określa nowo narodzonych jako naród kapłański nabyty nie srebrem nie złotem ale krwią Baranka. Oznacza to, że Pismo nie może być naruszone i jota z prawa nie przeminie, a kłamstwo i złodziejstwo prowadzi do potępienia.

Nasze działanie przez lata o odzyskanie mienia moich rodziców, które jest w posiadaniu ludzi bezbożnych miało uzasadnienie w Piśmie Świętym, które wyraźnie mówi, żeby uiścić się z długów do końca życia i dążyć do tego. Żądanie zwrotu mienia miało uzasadnienie również prawne, gdyż ustrój demokratyczny na to pozwalał a teren Szwajcarii i nasze zameldowanie pozwoliło na odzyskanie mienia za granicą nie niszcząc państw, które mają odrębne prawa , a do pokoju nas powołał Bóg.

Państwo Polskie znakomicie wiedziało kim był mój dziadek i nie ma nic na swoją obronę. Zdjęcia samochodu mojego dziadka Rols-Roys , który był określany jako marki FIAT numer rejestracyjny KL 38PR zrobione w Michałowie 26. 06.1934 roku, gdzie widoczny jest mój dziadek i służba stojąca obok wykazuje miejsce zaznaczając fabrykę jako własność. Najwyższe odznaczenie Order Orła Białego z napisem honor i ojczyzna wykazuje mojego dziadka i wskazuje, że jest znany dla Państwa Polskiego, którego ktoś określił ironicznie jako order rezerwy. Dorobiono fałszywe opinie psychiatryczne i wystawiono wysoką rentę dla mnie, gdyż jako prezes firmy „SOF-ART” Sp. z o.o. miałam wysokie zarobki wypłacono je osobie z Warszawy, a ja miałam być zlikwidowana w zakładzie psychiatrycznym. Działanie takie Sąd ukrył przez podstawienie opiekunów dla mnie Bożeny Bochyńskiej-Kaźmierczyk i mojego męża Jerzego Kaźmierczyk, którym wypłacano grosze za ukrycie matactwa, pobierając dla służb wojskowych właściwe pieniądze.

W tym celu Urząd Skarbowy w Starachowicach ujawnił osobę w Warszawie , która posłużyła się moimi danymi osobowymi. Oznacza to, że jedną wytworzoną tożsamość ,że jestem zdrowa psychicznie i podstawiono dla siostry Beaty Idziak, a drugą moją tożsamość upozorowano na córkę teściów dorabiając chorobę psychiczną pozorując na dziecko z nieprawego łozą mojej matki na nazwisko Mazurek co wykazuje , że posunięto się do nikczemności pozorując mojej mamy związek z jej ojcem.

Moi rodzice i dziadkowie byli tak szanowanymi ludźmi, że aby ujawnić oszustwo musieliby wymordować wiele osób. Z tego powodu sprawy były prowadzone w Toruniu i moją siostrę Beatę Idziak podstawiono za żonę mojego męża Jerzego Kaźmierczyk, aby go oskarżyć czego dowodem jest sprawa SO Kielce IX 280/12 zamieniona na SR Kielce IX Ka 131/11 i powielona na Sąd Okręgowy w Toruniu sygnatura IIK 164/11 jako dział spadku całej mojej rodzinie od czego się mąż odwołał do Gdańska. Przed sprawą w Gdańsku zamierzano go zlikwidować oraz mnie , gdyż podstawiona za spadkobiercę Waldemara Maksalon , który dorobił akta na Tomaszów Mazowiecki o uszkodzenie ciała , gdyż nie jest moją rodziną ani rodziną z Huty mojej babci co wyszło w trakcie sprawy. Z tego powodu podmieniane są ciągle sygnatury, gdyż Waldemar Maksalon w imieniu SB robi działy spadku na mojej carskiej rodzinie.

Oznacza, że Polska wybrała komunizm i praktyki likwidacji ludzi pozorowane na naturalną śmierć.

Urząd Miasta Starachowice doprowadził do dorobienie potajemnie dla mojego męża Jerzego Kaźmierczyk fałszywych opinii psychiatrycznej co oznacza, że ktoś pobiera za to pieniądze pozorując opiekunów i dlatego podmieniono nam małżonków do systemu bankowego i ZUS do kradzieży pieniędzy. Moje pieniądze wypłacane są dla innej osoby w Warszawie i dlatego pozbawiono mnie całego mienia i potajemnie wprowadzono sąsiadów na działkę 29 nie wymieniając ulica Nad Kamienną numer 25, aby dorobić na garaż mieszkanie podstawiając państwa Przygoda sąsiadów na ulicy Nad Kamienną 25 oraz Helenę Surma na ulicy Bohaterów Westerplatte 1, aby ulegalnić kradzieże i zhańbić dobre imię moich rodziców i dziadków pozorując moją siostrę Beatę Idziak na mamę Filomenę Bochyńską, aby podważyć decyzję mojej mamy i taty. Celem było podstawienie na mienie moich rodziców Józefa i Filomeny Bochyńskich pracowników SB w tym Waldemara Maksalon uwiarygadniając podmianę przez wykorzystanie mojej wnuczki z kradzionych moich dwojga dzieci. Ostatnim uderzeniem miała być podmiana mojej siostry Beaty Idziak na moje dane Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk i dlatego nigdzie ona nie widnieje w internecie ani nie ma konta na Facebook ani nigdzie indziej. Moje dane miały być wykorzystane i moja twórczość dla służb wojskowych, które zamierzały dokończyć dzieła zniszczenie i likwidacji mojej rodziny przez zlecenie Gminy Żydowskiej z Nowego Jorku, dla której wykorzystano Marię Gudewicz z domu Bochyńską córkę Bohdana Bochyńskiego pod którego podstawiono Bohdana Żakiewicza. Żonę Bohdana Bochyńskiego panią Marię Bochyńską, śpiewaczkę czeskiego pochodzenia wykorzystano do podstawienia jako Maria Bochyńską na ul. Bohaterów Westerplatte 1/1 w Starachowicach i podstawiono pod moją córkę Martę Bochyńską przy pomocy Poczty Polskiej, zamieniając na na Annę Piórecką na Białystok. Anna Piórecka została ukradziona po urodzeniu i upozowana, że nie żyje. Oszukano system w Białystoku, podstawiając moje pierwsze dziecko Adama Pióreckiego, który zmienił nazwisko na Kornaszewski, pod drugie skradzione dziecko Michała Pióreckiego, aby podmienić dzieci dla Kościoła katolickiego. Moje dzieci zamierzano poświęcić podstawiając Waldemara Maksalon i 12 członków jego rodziny, oszustów pracujących jako egzekutor za Boga na potrzeby finansowe Kościoła katolickiego oraz byłych struktur rządu polskiego. Moje mieszkanie zabezpieczało w pełni roszczenia z faktury, ale Sąd zamierzał skazać mojego męża w Toruniu, aby go zabić, gdyż ukradziono miliardy i zamierzano nas poświecić, aby zawłaszczyć całość naszych depozytów i mienia. Coś czego nie można zawłaszczyć. W tm celu nie wypłacono ludziom, ale stworzono z nich najemników, którzy są opłacani, aby nas zniszczyć a co powoduje, że zamiast otrzymać zapłatę niszczą siebie samych i ludzi którzy są uczciwi, zabierając mienie dla rządu i okradając za każdym razem ze wszystkiego cokolwiek robimy. W tym celu już ogłoszono, że niedługo ZUS zabierze ludziom emerytury, aby ukryć ilość dorobionych fałszywych tożsamości i wprowadzić służby wojskowe na te miejsca w ZUS. Dalsze kradzieże mienia miały następować pod zastaw nieruchomości w zamian za emeryturę, co dopiero miało pobudzić naród, który mocno śpi ulegając złudzie dobrobytu, gdyż dzieci były by już pozbawione czegokolwiek. Z tego powodu zamierzano wprowadzić Nowy Ład, aby ukryć zamianę prawdziwych rodzin na służby wojskowe do systemu bankowego i takim sposobem rozprawić się z chrześcijaństwem i wierzącymi w prawdziwego Boga.

Podmiana carskiej rodziny została dokonana przez Urząd Miasta Starachowice na działce Nowowiejska 29 przez jej kradzież na rzecz Waldemara Maksalon i 12 członków jego rodziny, których podstawiono za spadkobierców na spółki męża Jerzego Kaźmierczyk ukrywając kradzież milionów euro uruchomionych na firmy męża. Urząd Miasta Starachowice dorobił fałszywe opinie psychiatryczne dla męża Jerzego Kaźmierczyk na adres Bohaterów Westerplatte 1/1 powielone na Miedzną Drewnianą 244, wystawiając w ZUS rentę i wyplatając dla upozorowanych opiekunów.

Z tego powodu kierowniczka wydziału meldunkowego w Starachowicach podczas meldowania męża w Starachowicach w 2015 roku stwierdziła nakaz przebywania w domu do którego sąd ukradł wejście oraz wpisano Helenę Surma na drogę oraz w drugiej części wpisano Urząd Miasta Starachowice pozorując rodzinę. Miała to ukryć eksmisja w sprawie IC 178/15 z powództwa Waldemara Maksalon jak również finansowanie SSE Starachowice przez windykację spółek męża Jerzego Kaźmierczyk.

Z tego powodu moje dane na Bożena Piórecka znikają z ZUS i pojawiają się w Warszawie, gdzie podstawiana jest Bożena Piórecka, Bożena Bochyńska i Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk jako opiekunki męża, które są opłacane z tych pieniędzy. Tym sposobem Skarb Państwa zarządza spółkami męża Jerzego Kaźmierczyk i od 12 lat zaskarża męża na powielone tożsamości, aby tworzyć windykacje do pobierania pieniędzy z carskich depozytów.

Ponieważ jedną osobę podstawiono pod wiele tożsamości należy wspomnieć podstawienie mojej pierwszej synowej Agnieszki Kornaszewskiej obecnie Janiszewskiej pod Agnieszkę Chmielewską nauczycielkę w celu podstawienia mojej wnuczki Wiktorii Kornaszewskiej również pod SS-mana Waltera Chmielewskiego, a moją córkę Martę Bochyńską podstawiono pod Marię Chmielewską, którą zamieniono na Marię Bochyńska. W tym wypadku podstawiono Woltera Kaczorowskiego pod Waltera Chmielewskiego. Pod jego ojca Karla Chmielewskiego podstawiono Karola Wojtyło oraz Karola Jacka aby przejść na Kościół zielonoświątkowy. Dorobiono przez SB dla papieża Karola Wojtyły dokumenty romansu z sekretarką, aby podstawić sekretarkę mojego taty Józefa Bochyńskiego w Skarżysku-Kamiennej, którego serce podstawiono pod Jana Pawła II w Kielcach Św. Krzyża co nawiązuje do Kościoła Św. Krzyża w Warszawie co łączy się z Kruszyną, gdzie spalono księżną Marię Lubomirską matkę mojego tatę w 1932 roku.

Z parafią ta połączono kilka elementów wykorzystując fakt wykonania figur apostołów z piaskowca szydłowieckiego aby przejść na finansowanie Radziwiłł z Szydłowca oraz wykorzystując dane pierwszego proboszcza księdza Stanisława Zapałowskiego po dwóch policjantów Zapała, którzy mnie aresztowali i nazajutrz została wywieziona z aresztu do zakładu psychiatrycznego w Łodzi pozorując pierwotnie, że jadę do Tomaszowa Mazowieckiego na jeden dzień, później trzy dni w Łodzi następnie trzy tygodnie, a pozostałam miesiąc na obserwacji sądowo-prokuratorskiej. Terminy są potrzebne do powielenia tożsamości stworzonych przez Kościół katolicki i państwo. Następnym połączeniem jest zbieżność nazwiska konsekratora z 1963 roku czyli roku mojego urodzenia, a nazwisko księdza to biskup dr Jan Jaroszewicz co zostało połączone z premierem Piotrem Jaroszewiczem, którego zamordowano wraz z rodziną, który urodził się w Nieświeżu co nawiązuje do Radziwiłł. Doprowadziło to do podstawienia pod Piotra Jaroszewicz Piotra Główki pod którego podstawiono inne osoby przez ING Bank Ślaski. Jego żona Alicja Solska został a podstawiona pod wymyśloną Alicję Mazurek łącząc z Barbarą pracującą u premiera za którą podstawiono Sędzinę Barbarę Bochyńską z Katowic.

Powielenie i podstawienie różnych osób znane jest jako metoda „matrioszek” t.j. wyszkolonych agentów radzieckich którzy pełnią funkcję ważnych polskich polityków między innymi Józefa Światło i Bolesława Bieruta. Obecnie zamierzano nagłośnić naszą sprawę medialnie lecz po uprzednim podstawieniu pod nas i nasze rodziny matrioszek co jest widoczne w wydawanych wielokrotnie kartach bankomatowych na podmienione dane osobowe. Publikacje wyjawiają , że w domu Jaroszewiczów znajdowały się dokumenty generała Wojciecha Jaruzelskiego i Czesława Kiszczaka i innych polityków z lat 80-tych. Barbarę Bochyńską powiązano z koralami z bursztynu opisanymi w prasie oraz syrenką stojącą w Aninie czyli tam gdzie znajduje się Pałac Paderewskiego oddany dla Bohdana Żakiewicz, który podał się za moją rodzinę. Można przeczytać, że planowane zbrodnie są częścią zaplanowanej eliminacji wszystkich osób. Podmieniono akta Jerzego Frankowicza na akta Macieja Frankiewicza, którego podstawiono jako mojego męża Jerzego Kaźmierczyk wykorzystując czasowe wynajęcie mieszkania dla jego żony Anity Frankiewicz i podstawiono Żydów z Zakopanego pod mienie mojej babci księżnej Marii Lubomirskiej. W tym celu w Toruniu w zakładzie psychiatrycznym podczas obserwacji umieszczono mojego męża Jerzego Kaźmierczyk na oddziale z panem Frankowicz w celu podmiany danych przez akta medyczne. W tym celu podstawiono fałszywą opinie opinię o próbie samobójczej na zlecenie prezesa Słupskiego z DOMSTAL Sp. z o.o. firmy grupy GBC Centrostal Bydgoszcz S.A., po podpisaniu umowy zakupu akcjitej spólki akcyjnej przez PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk.

Alicję Solską połączono z Pałacem w Solcem nad Wisłą , gdzie mój syn Jakub Piórecki został zaproszony na wesele Agaty Bocian co połączono z Radziwiłł i Teresą Szmytka oraz Teresą Królikowską, aby połączyć z Ryszardem Podczaskim w celu ukrycia podstawienia Ryszarda Kalista i jego matki Stanisławy pod Bolesławę Stanisławę Bochyńską jako Stanisławę Bochyńską z domu Podczaską w celu ukrycia podstawienia Ryszarda Kuklińskiego na działce Jesienna 11 obok ulicy Nowowiejskiej 29. Tajemnica III Rzeszy to tajemnica podmiany mojej carskiej rodziny na współpracowników „SS” w wielu krajach o czym wiedział pan premier Jaroszewicz. Miał dostęp do planu zamku Chateo Gütsch, gdzie Adolf Hitler zamierzał rządzić zdobytym światem. W części zamku znajduje się Ambasada Fińska do której jest przejście podziemne z domku myśliwskiego obecnie nazywanego zamkiem Chateo Gütsch. Firma Kiecka robiła remont z powodu iż pałac w Lucernie był własnością mojego dziadka Brunona Bochyńskiego, który go przejął po Tytusowiczu Romanowie, który posługiwał się tożsamością Tytus Bej Bocheński będąc bratem cara Rosji.

Z powodu iż pan Jaroszewicz był sekretarzem Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Fińskiej miał dostęp do wszystkich planów i dlatego został zamordowany. Jest bohaterem jednej z książek Krzysztofa Kąkolewskiego „Generałowie giną w czasie pokoju” Pan Andrzej Jaroszewicz podstawiony jest podstawiony bezpośrednio po głowę państwa i połączono go z Piotrem Główką i Piotrem Idziak. Wprowadzono Sobiesława Zasady do Zakładów Starachowickich, który był szefem ekipy kierowców w 1973 roku we Wrocławiu, gdzie testował Fiata 125 a ostatnią rundę przejechał Andrzej Jaroszewicz co oznacza, że Piotr Idziak miał zostać zamordowany. Polski Konsul w Niemczech uratował noga Andrzeja Jaroszewicza po wypadku w Niemczech, która miała zostać amputowana i miało zostać zamienione na uratowanie nogi Prezydenta Polski Andrzeja Dudy, co powiązano z amputacją nogi Jerzego Bochyńskiego w Katowicach. Należy wspomnieć, że Kazimierza Bania, który uruchomił w 2011 roku na nasze dane osobowe 100.000.000,- eur w Szwajcarii wykorzystał moje i męża Jerzego Kaźmierczyk pełnomocnictwo. Pan Kazimierz Bania jest znajomym Sobiesława Zasady, a uruchomione pieniądze ukryto przez dział spadku na nas żyjących. Zamiłowanie do przegrywania fortuny w Kasynie oraz wielokrotny ożenek pana Andrzeja Jaroszewicza jest zbieżny z Dariuszem Gudewicz, którego ostania żona Lena Gudewicz jest z Torunia. W Toruniu podmieniono mnie na Elżbietę i zamieniono na siostrę Dariusza Gudewicz, aby uzasadnić użycie DNA mojej skradzionej córki Anny Pióreckiej do pobierania depozytów carskich w Banku Rezerw Federalnych w USA od 1978 roku.

Wykorzystana została adwokat męża w Toruniu mec. Ewa Piróg-Wolska podstawia pod Ostrowiec Świętokrzyski pod brata Marii Krasuskiej, aby przejść na kryptonim „Wolski” należący do generała Wojciecha Jaruzelskiego, który uczestniczył w aferze żelazo, która związana jest z działką Nowowiejska 29, Pasternik 31 działka 29 i Bohaterów Westerplatte 1 działka 29 zawarta w umowie zakupu nieruchomości przez moich rodziców Józefa i Filomeny Bochyńskich od Urzędu Miasta Starachowice.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Załącznik

  1. Błędnie wystawione skierowanie w Warszawie do szpitala na Bory i szpital w Solcu w celu dorobienia fałszywej linii genealogicznej na Pałac Radziwiłłów w Borach. Należy wspomnieć, że wykopana skrzynia przy pałacu w filmie „Zmiennicy” była wykopana w rzeczywistości w Chybicach przez Żydów, którzy podsłuchali rozmowy rodziców Józefa i Filomeny Bochyńskich niezawodnym sprzętem prezentowanym przez pana Józefa Kucybałę, który zajął miejsce Józefa Światło.

    Bory

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s