Próba oszukania narodu

 

tata

Starachowice 03.03.2016

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk
zamieszkali;
ulica Nad Kamienną 25
27-200 Starachowice
zameldowani
ulica Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice
POLSKA
Jego Ekscelencja Papież Franciszek  
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda

Oszukać Obywateli przez IPN

W związku brakiem odpowiedzi z kancelarii Prezydenta Andrzeja Dudy, która określiła, że jest dużo korespondencji można upewnić się, że polityka obecnego rządu jest kontynuacja polityki byłych struktur PRL, gdyż nie dotrzymuje terminów do odpowiedzi, które są określone ustawowo. Celem takiego działania Kancelarii Prezydenta A.Dudy jest zapewnienie potrzebnego czasu do podmiany mojej rodziny przez obecne działania IPN w sprawie akt Czesława Kiszczak dla ukrycia zastawienia pod kredyty polskiej ziemi za co zamierzano nas oskarżyć przez Żydów, którzy to zrobili. Z tego powodu wytworzono sprawę w SO Toruń sygnatura akt IIK 164/11 jako sąd okresowy dla IPN Kraków kierując obecnie sprawę do Gdańska. Fałszywi arystokraci czyli służby wojskowe dokonały podmiany danych osobowych i wykorzystały nasze doniesienie do IPN w sprawie S55/12 prześladowania naszej rodziny Bochyńskich i Lubomirskich, aby przez Trybunał Konstytucyjny nas zaskarżyć czyli prawdziwą rodzinę Bochyńskich i Lubomirskich oraz Romanow przez służby wojskowe, które przez niezgodności PESEL w SR Kielce podstawiły agentów wojska pod nasze dane osobowe zamieniając sprawę SO Kielce IXKa 280/12 na sprawie SR Kielce IXK 131/11 podmieniając spółkę MARMOROC-POLSKA Sp. z o.o. pod spółkę „SOF-ART” Sp. z o.o. gdzie przez działy spadku wprowadzono fałszywych spadkobierców po nas żyjących. Wytworzono dwie spółki SOF-ART Sp. z o.o. z których jedna windykuje drugą czyli mojego męża Jerzego Kaźmierczyk przez służby wojskowe , które wystawiły z windykacji hotel Willę Rosochacz. Celem działania IPN było podstawienie Marii Kiszczak pod Marię Bochyńską wykreowaną na podstawie Marty Bochyńskiej mojej córki aby ukraść prawa autorskie do książki „Zakazana Prawda” mojego autorstwa czyli Bożeny Bochyńskiej-Kaźmierczyk i podstawić prawa autorskie publikacji książki Czesława Kiszczak na ulicy Bohaterów Westerplatte 1, podstawionych pod działkę 29 z której zamierzano dokonać eksmisji w sprawie IC 178/15 jako działki 29 w celu podstawienia pod zagubione moje Oświadczenie do sprawy IIK 164/11 w Toruniu do sprawy męża, gdzie poręczyłam nieruchomościami po rodzicach. Upozorowano sprawę zagubienia dokumentu przez Waldemara Maksalon udającego jedyną rodzinę co oznacza plan morderstwa nas przez IPN na zlecenie Rządu Polski. PiS nie może się zasłaniać lewicą, gdyż w 100% przejął władzę i kontynuuje politykę komunistyczną wprowadzając służby wojskowe jako arystokratów przez podmianę akt medycznych.

Upozorowano moją twórczość na twórczość Marii Kiszczak poprzez zaproszenie mnie do biblioteki w Starachowicach abym zaśpiewała swoje utwory, gdy prezentowała swoje bajki dla dzieci Maria Kiszczak. W tej samej bibliotece puszczono plotkę, że nie żyję i już od tej pory nie został nigdy zaproszona. Cała akcja IPN w mediach przeszukania domu Kiszczaka i Jaruzelskiego sąsiada Kazimierza Bani znajomego Sobiesława Zasady połączona została z Kariną Komorowską oraz Kariną Kaczyńską i Beatę Musiał rodowe Urbańczyk podstawioną pod moją siostrę Beatę Idziak. Całość ukryto przez podstawienie Piotra Idziak pod Piotra Główkę w celu podstawienia pod czerwonego księcia Piotra Jaroszewicz i Andrzeja Jaroszewicz co ukryto przez podstawienia Andrzeja Ratusińskiego, natomiast moją siostrę Beatę Idziak podstawiono pod moje dane osobowe zamieniając Starachowice na Kielce określając siostrę jako czerwoną hrabinę w Końskich. Za wyprowadzone pieniądze skazywano nas przez 12 lat jawnie i potajemnie wykorzystując skradzione komputery z firmy „MARMOROC-POLSKA” Sp. z o.o. „SOF-ART” Sp. z o.o. oraz PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk na których fabrykowano dokumenty w celu powielenia długów i skarżenia męża w Toruniu do Krakowa. Całość ukryto przez zastosowanie fałszywych opinii psychiatrycznych. W tym celu prokuratura w Krakowie określiła, że nie prowadzi wskazanych przez nas spraw a oznacza to, że prowadzi na zlecenie IPN, który po jednym z naszych pism przysłanych elektronicznie przesłał podziękowanie do nas za okazane zaufanie powołując się na fakt skierowania pisma również do papieża Franciszka i Watykanu oraz Szwajcarii. Zostało to wykorzystane do sprawy fałszywych Lubomirskich i Bochyńskich wykreowanych między innymi przez Misję we Fryburgu na bazie skradzionych dwojga dzieci ukrytych w Kościele.

Przedstawiam list mojego ojca do ówczesnego prezydenta Polski Aleksandra Kwaśniewskiego, który jest podstawiony pod Aleksandra Bochyńskiego syna Ernesta Bochyńskiego naprawdę Radomskiego, który miał jeszcze córkę Elżbietę Barbarę Bochyńską , którą podstawiono pod moje dane osobowe przez rząd. Pani Maria Kiszczak jest podstawiona pod wykreowaną przez służby Marię Bochyńska wykorzystując moją córkę Martę Bochyńską, pod Martę Kaczyńską, aby przejść na braci Lecha i Jarosława Kaczyńskiego. Przerobienie Marty Bochyńskiej na Marię Bochyńską jest widoczne w systemie pocztowym w Starachowicach, oraz podmianie numeru Bohaterów Westerplatte 1/1 na 11, aby upozorować zwrot pałacyku zarządcy. Legalnie tego nie zrobiono, ale jak złodziej z drugiej strony wykorzystując nasze dane osobowe do oszustwa przez rząd i sąd wykorzystując sąsiadów do pozorowania rodziny i szczucia policją, gdyż mają za to płacone.

Obecnie pani Maria Kiszczak jest podstawiona pod Marię Bochyńską a pan Czesława Kiszczak pod Czesława Maksalon i Czesława Daleszak, którego żonie sprzedałam nieruchomość, a które dane podstawiono na ul. Nowowiejskiej 29 w Starachowicach podstawiając Marię Bochyńską przez drugie imię Maria tak jak drugie imię mojej siostry Beaty Marii Idziak oraz Lidii Marii Daleszak. Wpisanie na nieruchomość Waldemara Maksalon i jego 12 członków rodziny jest dokonaniem kradzieży działki przez Urząd Miasta Starachowice , który podmienił działkę 29 na 95 i dokonał podmiany rodziny ukrywając Zakłady Starachowickie reaktywowane na nasze dane osobowe co ukrył rząd , a sąd przysłał celowo błędne dokumenty aby wytworzyć roszczenie w obarczenia nas kosztami. Z tego powodu nie odesłałyśmy dokumentów a mimo to sąd przysyłał kolejne na powielone tożsamości na Miedzną Drewnianą 244 dokonująć reaktywacji firma na podstawionych agentów przez SR Kielce przez pozorowanie niezgodności Pesel w dokumentach spółek męża co umożliwiło podstawienie innych osób do firmy męża wykorzyst5anej do zalegalizowania pobranych pieniędzy w Końskich przez fałszywych spadkobierców.

Doszło do przejścia przez IPN i przez nasze doniesienie wykorzystane jak widać przeciwko nam czyli przeciwko prawdziwej rodzinie, aby dokonać kradzieży praw autorskich mojej książki oraz utworów, które w części już były publicznie odtwarzane prze TV Starachowice oraz osobiście wielokrotnie występowałam w różnych miejscach. Podstawiono IPN Kraków oraz Warszawa i Kielce do ukrycia oszustw dla Watykanu, który dorobił fałszywych Bocheńskich/ Bochyńskich na Poznać co jest widoczne w zaplanowanej wizycie Papież Franciszka w Polsce. Podstawiono na Poznań Alicję Idziak córkę mojej siostry Beaty Marii Idziak za którą w Starachowicach podstawioną Alicję Maksalon z domu Kowalska aby podstawić pod Alicję Jaroszewicz zamordowaną z jej mężem Piotrem, którego syn jest nazwany Czerwonym księciem, gdyż dorobiono im pochodzenie na naszych nieruchomościach pod Radziwiłłów przez wykorzystanie miejsca urodzenie Piotra Jaroszewicza w Niewierzu tam gdzie byli Radziwiłowie. W Poznaniu znajduje się fałszywa Elżbieta Bochyńska, podstawiona pod Elżbietę Włodarczyk a ja pod moje dane przez Prezydenta Polski Bronisława Komorowskiego i MOPS. W tym celu osoby niezamężne z dziećmi są poszorowane na żony swoich ojców, udając że mają inne imiona z domu, co przez lata jest ukryte i dokonuje się podmiana aby cofnąć czas pod inne dane. W tym celu upozorowano mnie za pannę z dzieckiem i na żonę mojego ojca jako Bożenę, co było widoczne w aktach IPN bezpieki czyli osób, które nas prześladowały a nie umożliwiono mi wglądu w akta Waldemara Maksalon donosiciela na moją mamę Filomenę Jadwiga Bochyńską z domu Mazurek po które po jej śmierci zrobił dział spadku dla Rządu pozorując, że rodzina już nie żyje czyli ja z siostrą.

Urząd Miasta Starachowice dokonał podmiany mojej cesarskiej rodziny po mieczu Romanow na Radziwiłł, podstawiając Andrzeja Jaroszewicza zamieniając moich dziadków Franciszka Jana Mazurka na Franciszka Bocheńskiego i Franciszka Maksalon podstawiając podróże mojego dziadka do Włoch. Dziadek wykonywał pierwsze odlewy do Fiata 125 na który się powołano w artykule o Piotrze Jaroszewiczu. Mój dziadek był mistrzem na modelarni i nie był tuzinkową postacią i występował jako kurator sadowy toteż nie jest możliwe, aby rząd zapomniał kim był. W tym celu dokonano podmiany mojej mamy Filomeny Bochyńskiej z domu na Mazurek poprzez dokonanie podmiany mojego ojca Józefa Bochyńskiego na Józefa Mazurek przez niuanse dokonywane przez urzędników Urzędu Miasta Starachowice , którzy pozorując, że nie ma oszustw dokonują oszustw potrzebnych do kradzieży. Urząd Miasta wykazał , że na moim mieszaniu znaleźli się sąsiedzi co jest przestępstwem Urzędu Miasta i sądu, nakaz przebywania męża stanowi dowód dorobienia fałszywego nadzoru i opinii psychiatrycznej. W systemie wpisano imiona i nazwiska rodziców jako Józef i Filomena Mazurek na moje życzenie wypisując drugi raz Józef i Filomena z domu Mazurek nie wpisując nazwiska mojego taty, aby podstawić go pod Bogusława Radziwiłł. Celem jest upozorowanie, ze mój dziadek miał dziecko z nieprawego łoża i podstawiono rodzinę Krasuskich co jest oszustwem oraz dorobiono mojej mamie dziecko z nieprawego łoża, pozorując , że jej ojciec jest jej bratem i zamieniając na Bocheńską z domu co było widoczne w Księgach Wieczystych na Bohaterów Westerplatte , gdzie wpisano Helenę Surma ,która udaje siostrę mojego ojca dla kont lewicy dla pana Aleksandra Kwaśniewskiego, który otrzymał według B. Żakiewicz 14,- milionów złotych ze skradzionych obrazów w Szwajcarii i pozostałych z zakupu Huty Ostrowiec S.A. Podstawiono pod zakłady działka 29 , Beatę Musiał podstawiając pod moją siostrę Beatę Marię Idziak, którą notariusz przerobił na dwie przez Starachowice i Katowice pozorując na jedyną córkę naszego ojca.

Takie dane wstawiono na Nowowiejską 29 i podstawiono Maksalon jako krąg spadkobierców i rodzinę czerwonej hrabiny co jest przestępstwem. W Sądzie Rejonowym w Starachowicach pod sygnaturą IC 178/15 nie wykazano Beaty Marii Idziak i nie umieszczono jej a mnie wykazano Beatę Idziak bez wpisania Marii, jako drugiego imienia, gdyż służby już wykorzystały dane z drugiego imienia mojej siostry dla fałszach hrabiów Tarnowskich.

Dokonuje się ukrycia podstawienia państwa Stanisława Pikul podstawionego pod syna Adama Stanisława Pióreckiego podstawionego pod Adama Kaźmierczyk, aby przejść na Radziwiłł , gdyż DNA w tej linii będzie zbieżne. Aby określić prawdę należy sprawdzić DNA w linii po mieczu co wykaże , ze jestem po mieczu z cesarskiej linii Romanow wraz moją siostrą jako dwie na całym świecie. Wszystkie inne linie są wytworzone na bazie naszych dzieci i wnuków poprzez zastosowanie podstępu Żydów po kobiecie. Ukryte to miało być jako niewinne za nami , gdyż zostały dwie kobiety w tej prawdziwej linii genealogicznej. Mojego tatę na ulicy Nowowiejskiej 29 powielono i zamieniono na Mazurek i postawiono podstawiono pod Bogusława Krasuskiego, Marię Kiszczak jako krąg spadkobierców połączono z Maria Krasuską podstawiając Marie Bochyńską kryjąc za podmianą adresu na Bohaterów Westerplatte1/1 na numer 11, aby upozorować zwrot pałacyku zarządcy i oskarżyć mojego ojca po latach , gdy umrze pokolenie, które go znało pozorując tatę syna carewicza Aleksego Romanow na służby wojskowe. Ukryte to zostało w Ostrowcu Świętokrzyskim , gdzie podstawiono Teresę Szmytka pod Marię Krasuską i Bogusława Krasuskiego podstawiając Bogusława Kędziorę męża Katarzyny z domu Krzemińskiej podstawionej pod Katarzynę Kaźmierczyk z domu Krasuską i połączono z Katarzyną zwaną Białą z Katowic obecnie sędziną Magdaleną Jarczyk z domu Bochyńska . Katarzyna Krzemińska miała matkę Konstancję z domu Bochyńska występującą jako siostra mojego ojca będąca z domu dziecka. Wykorzystano manewr ślub, zamiany braci i sióstr po wyjściu ich za mąż podmienia się na braci siostry małżonków pod ich nazwiska powielając w ten sposób dane do pobierania pieniędzy i kradzieży carskiego mienia. W ten sposób podstawiono Bolesławę z domu Podczaską jako Bolesławę Bochyńską pannę wykorzystując fakt, że było to fikcyjne małżeństwo z moim dziadkiem, gdyż była to siostra mojego dziadka carewicza Aleksego Romanowa czyli Maria Romanow. Oznacza to podstawienie Marii Kiszczak i Marii Tarnowskiej i Marii Krasuskiej pod Marię Romanow wykorzystując moją córkę Martę Bochyńską wczesnej Martę Piórecką pannę. W tym celu naruszane są groby aby dokonać kradzieży ciał i wykupowane są groby przez Żydów co znaczniejszych Polaków, aby zamienić ich na Żydów w celu wyłudzenia odszkodowania dla Żydów za mienie Polaków pozbawiając Polaków pieniędzy i możliwości obrony, gdyż są likwidowani w wypadkach i fałszywych samobójstwach. Niezależnie, która partia rządzi stosowany jest ten sam sposób podmiany w celu ukrycia nielegalnie posiadanych pieniędzy przez rząd Polski. Naród Polski miał zostać zniszczony wykorzystując podstawienie przez akta medyczne fałszywych Radziwiłł. Dowodem dokonania już przestępstwa jest dorobienie akt psychiatrycznych dla mnie PC 44 przez Tomaszów Mazowiecki co oznacza przejście na sprawy pracownicze co oznacza oszustwo i krycie się za podarciem wydruku aby upozorować chorobę psychiczną. Drugim 100% przestępstwem jest dorobienie akt psychiatrycznych dla mojego męża Jerzego Kaźmierczyk , gdzie znieważono moich rodziców i dorobiono próbę samobójczą aby ukryć kradzione pieniądze przez rząd od czego maż się odwołał do Gdańska a spraw na się odbyć 26 kwietnia 2016 roku.

Wykorzystano zamkniętą sprawę w IPN S55/12 określoną jako prześladowanie Bochyńskich i Lubomirskich i nas zaskarżono przez agentów wojska , którzy posługują się nazwiskami zamordowanych arystokratów z naszej rodziny. Oznacza to, że w Polsce nie ma demokracji, ale jest system totalitarny wbrew konstytucji co oznacza powrót do faszyzmu i komunizmu. Zmieniono jedynie sposób rozstrzeliwania arystokratów na wypadki drogowe oraz opinie psychiatryczne. Akcja IPN u pani Kiszczak miała oszukać Polaków i ukryć fałszywych arystokratów w rządzie PiS co oznacza ukrycie służb wojskowych co nie ujawniono dla społeczeństwa.

Dokonano wielokrotnych spisów z inwentarza na trzech nieruchomościach po moich rodzicach w tym na ulicy Nad Kamienną 25 wprowadzając służby woskowe i policję za spadkobierców, aby przejść na mienie hrabiów Tarnowskich, Nowak i książąt Glińskich , Radziwiłł, Lubomirskich oraz carskiej rodziny Romanow. Miało to być ukryte przez skazanie i aresztowanie mojego męża Jerzego Kaźmierczyk po czym jego likwidacji w wiezieniu przez upozorowanie samobójstwa. Mnie zamierzano zrobić bezdomną po podmianie danych osobowych. W tym celu miałam być przetransportowana do zakładu psychiatrycznego, aby wykorzystać nową technologię do podmiany danych osobowych pozorując amnezję. Pod Andrzeja Jaroszewicza czerwonego księcia podstawiono Prezydenta Polski Andrzeja Dudę co oznacza podstawienie pod Radziwiłł co ukryto przez podstawienie mojej siostry Beaty Marii Idziak jako czerwonej hrabiny do Końskich a jej męża Piotra Idziak zamierzano wykorzystać do ukrycia Prezydenta Polski jako czerwonego księcia. w Końskich. Dokonano tego przez podstawienie Tarnowskich na mienie Małachowskich , która to rodzina jest wymordowana.

Żądanie wykazania pałacu przez bank w Szwajcarii miało na celu dorobienie dla nas akt psychiatrycznych, gdyż w większości pałaców naszej rodziny zostały umieszczone zakłady psychiatryczne, i miał to na celu dorobienie fałszywych tożsamości. Posłużenie się przez sąd w Starachowicach sygnaturą INs 67/06 podstawioną pod sygnaturę INs 67/08 jest dorobieniem drugiej tożsamości dla mojego taty i uwiarygodnieniem Gminy Żydowskiej z Nowego Jorku , która w 2006 roku wystawiła przez adwokata po carskie mienie do rządu Polski pozorując wystąpienie spadkobierców po moim żyjącym wówczas ojcu Józefie Bochyńskim do premiera Marcinkiewicza na kwotę 65,- miliardów USD. Zgodę rządu Polski na wypłatę potwierdził pan premier Lepper , który obecnie nie żyje , a który miał nasze dokumenty, które zostały złożone w ambasadzie Rosji. Do mojego taty dotarły osoby z Bostonu i doszło do spotkania Urzędzie Miasta Starachowice. Doszło do przekazania tytułów dla mojego obecnego męża Jerzego Kaźmierczyk. Decyzje mojego taty i mamy są niepodważalne i okupione krwią. Nie jest możliwe, aby Żydzi mogli wygrać, ani nikt inny , gdyż Pismo Święte w tym względzie jest jednoznaczne i nie jest możliwe by godność sprawiedliwego była naruszona, a takimi byli moi rodzice i dziadkowie.

Dorabianie opinii psychiatrycznych jest dowodem bezsilności wobec mocy Bożej. Żydzi nie uznają Jezusa Chrystusa toteż próbują Go unicestwić przez zabranie ludziom wiary, bi bez wiary Bogu nie można się podobać.

Nasi Pełnomocnicy dokonali zakupów szeregu przedsiębiorstw w których pozostała Skarb Państwa marginalnym udziałowcem. Następnie dokonali zaskarżenia nas o straty w zakupionych przedsiębiorstwach, które powstały przed zakupem, pobrali razem ze Skarbem Państwa, pieniądze z carskich depozytów skarżąc nas przez 12 lat.

Przykładowo Stal Eksport z Katowic zrobił w Hucie Ostrowiec S.A. sto mionów złotych strat. Po zakupie Huty przez dział spadku na „SOF-ART” Sp. z o.o. bank pobrał 100.000.000.-PLN z carskich depozytów skarżąc mnie i męża o straty. Było to pierwsze 100.000.000,- PLN zarobione przez Celsa Sp. z o.o.

Następnie po zakupie GBC Centrostal Bydgoszcz S.A. bank PKO BP pobrał 50.000.000.- złotych strat objętych układem przez zakupem przedsiębiorstwa i zamieniono nazwę firmy na CGB Centrostal Bydgoszcz S.A. dorabiając próbę samobójczą mężowi, na zlecenie pan Słupskiego prezesa DOMSTAL Sp. z o.o. , który współpracował z ING Bank Ślaski, który współpracował z Campanies House . Zamierzano zamienić męża na właściciela METRON S.A. aby ukryć pobranie 40 milinów strat firmy woskowinowej w Toruniu.

Alicją Maksalon jest pracownikiem PEKAO SA i dlatego dokonuje się podmiany przez Starachowice na pracownika Banku PEKAO SA, podmieniając moje dane na Łódź do ukrycie przestępstwa w Starachowicach i dlatego wydano karty na stary adres podmieniając moje dzieci na osoby, które ode mnie kupiły mieszkanie. Wykorzystano dawne adresy do powielenia osób.

Poniżej list mojego taty, który mówi dlaczego Polska jest niszczona, co w obecnej sytuacji daje szerszy obraz, że za pieniądze sprzedali się prawie wszyscy w Polsce pozorując kariery zawodowe w systemie programów unijnych na fałszywe dane osobowe pod fałszywe linie genealogiczne.

Wykorzystano dane szeregu osób w tym pana Stefana Ratusińskiego , którego syn Andrzej Ratusiński wyjechał do Niemiec i został podstawiony pod Andrzeja Jaroszewicza w Polsce do przejścia na dalsze programy pod produkcję organ, aby dorobić przejścia na firmy przez podstawienie spadkobierców. Dlatego znikają nasz PESEL oraz NIP i REGON firm w Sądach, aby ukryć kradzież rządu naszego mienia próbując nas zlikwidować z rodzinami, co już zaplanowano w szczegółach i jest nadal prowadzone przez nowy rząd, gdyż jest niemożliwe aby nic do tej pory nie zrobić z dzianiami Urzędu Miasta Starachowice , Sądów i Prokuratury, którym dale się prawo do prowadzenia spraw, które są prowadzone niezgodnie z prawem i wbrew obowiązującym przepisom jak sprawa II K 164/11 Sądu Okręgowego w Toruniu obecnie prowadzona jako odwoławcza w Gdańsku. Moja sprawa odwoławcza znika w Sądu w Kielcach gdyż podstawiono mojego dziadka i mienie moich dziadków dla służb w celu ich kradzieży przez wykorzystanie Waldemara Maksalon i jego rodziny oraz obecnie sąsiadów z ul Bohaterów Westerplatte 1.

Załącznik

1. List Otwarty mojego taty Józefa Bochyńskiego do prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Zeskanowany dokument-1

Zeskanowany dokument-2

 

 

 

 

 

 

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s