Potraktowanie spółek Jerzego Kaźmierczyk, jako carskiego majątku przez służby wojskowe

Starachowice 10.03.2016

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Polska

Jego Ekscelencja Papież Franciszek
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda

Potraktowanie spółek Jerzego Kaźmierczyk jako własności carskiej do działów spadku.

W przeszłości doszło do wymordowania osób w Starachowicach co połączono z Zakopanym, gdzie w willi „Palace” mordowano ludzi. Zabrano między innymi pierścień z herbem Trzaska należący do hrabiego Berezeckiego. Osoby pracujące w SS w Zakopanym zaczęły tworzyć nową arystokrację wykorzystując dokumenty wymordowanych ludzi, ich sygnety i inną biżuterię zabieraną za obietnicę zwolnienia ludzi, których zamordowano. W ten sposób powstała Gmina Żydowska z Nowego Jorku, która w 2006 roku podała się z Polsce za spadkobiercę rodziny carskiej. Pan Bohdan Żakiewicz podał się za członka towarzystw arystokratycznych w USA i Polsce. Osoby, które zaczęły współpracować z Bohdanem Żakiewicz zaczęły posługiwać się tytułami hrabiowskimi czego przykładem jest pan Jarzyna, który po kilku latach został przedstawiony jako hrabia Jarzyński. Finansowanie II wojny światowej dokonano przez podstawienie zastrzelonego Ernesta Bochyńskiego w Starachowicach, którego prawdziwe nazwisko to Radomski pod księcia Ernesta Ludwika Hessen. Następnie małoletnie dzieci Elżbietę Barbarę Bochyńską i Aleksandra Bochyńskiego po śmierci Ernesta Bochyńskiego podstawiono pod zamordowaną Elżbietę Aleksandrę Romanow z domu Hessen-Dramstadt w szybach kopalni na Syberii i podstawiono pod carski majątek. Należy zaznaczyć, że Adolf Hitler miał ojca Rothschild co spowodowało jego współpracę z rodziną Rothschild zarządzającą majątkiem książąt Hessen-Darmstadt. Obecnie Bohdan Żakiewicz podał się za spadkobiercę po mojej mamie Filomenie Bochyńskiej z domu Mazurek razem z Waldemarem Maksalon, którego matka była z Kołodziejczyk dawnych volksdeutschy. Z tego powodu podstawiono Prezydenta Polski Andrzeja Dudę pod Andrzeja Kołodziejczyk. Bohdan Żakiewicz współpracuje obecnie z Fundacją Rothschild podając się za spadkobiercę po naszej rodzinie na firmach męża Jerzego Kaźmierczyk, które zadłuża przez podmianę kosztów ekspertów w sprawie IIK 164/11 w Sądzie Okręgowym w Toruniu jako sądzie okresowym dla IPN Kraków, które są podmieniane na opłaty ekspertyz przez Fundację Rothschild do finansowania kopalni węgla Bogdanka, która przez nazwę Mining jest łączona z APE UMWELTTECHNIK AG MINING co wskazuje, że Bohdan Żakiewicz przez firmę Seven Rock Mining podał się za spadkobiercę męża Jerzego Kaźmierczyk na firmie APE UMWELTTECHNIK AG w Szwajcarii. Działania służb wojskowych doprowadziły do podstawienia agentów Gminy Żydowskiej z Nowego Jorku na Opole Lubelskie i Kruszynę kolo Częstochowy, gdzie księcia Lubomirskiego zamieniono na nazwisko panieńskie jego żony z domu Denhoff wpisując Cacper Denhoff natomiast jego żonę z domu Denhoff zamieniono z domu na Lubomirską. Ukryto takim sposobem podmianę carskiej rodziny przez Kościół katolicki na Jasnej Górze i działania grupy SSZofia”, która zorganizowała napad na Kruszynę w 1932 paląc moją babcię Marię Lubomirską i mordując pradziadka księcia Stanisława Lubomirskiego i zabierając zastawę srebrną, którą Adolf Hitler wręczył dla Ewy Braun, którą w Niemczech odnaleziono ale sfałszowano historię w sądzie polskim w Toruniu i Kielcach, aby ukryć niewygodne fakty polityczne. Bohdan Żakiewicz nie zainteresował się nawet zaproszeniem ode mnie aby zapoznał mojego tatę Józefa Bochyńskiego. Stanowi to dowód, że bał się, że będzie rozszyfrowany, gdyż podał się za przewodniczącego organizacji zrzeszaj arystokratów w USA co sprowadzało się do współpracy z Gminą Żydowską w Nowym Jorku i dawnymi strukturami SS powiązanymi z „Palace” Zakopane i pierścieniem Trzaska oraz Starachowicami, gdzie w domu hrabiego Berezeckiego krew była na ścianach po pracy SS.

Służby wojskowe precyzyjnie przygotowały podmianę mojej mamy Filomeny Bochyńskiej na Teresę Szmytka. W tym celu już na symbolicznym pogrzebie pomordowanych elit na cmentarzu Firlej, gdzie widnieje tablica z nazwiskiem mojego dziadka Brunona Bochyńskiego Teresa zabrała kwiaty moich rodziców Józefa i Filomeny Bochyńskich i podała kwiaty za moją mamę na pomnik co zostało uwiecznione na filmie. Następnie syn Teresy Konrad Szmytka przyjechał z pomocą dla mnie wówczas Bożeny Pióreckiej w 2002 roku , gdy całkowicie przejęłam 100% akcji spółki „SOF-ARTSp. z o.o. . Przejęłam sama od byłego męża Dariusza Pióreckiego całą firmę w celu jej ratunku. Przyjazd Konrada Szmytka doprowadził do jego podstawienia za spadkobiercę po mnie wówczas Bożenie Pióreckiej żyjącej. W tym celu Teresę Szmytka jego matkę upozorowano na jego siostrę, aby przejść na panieńskie nazwisko Teresy Szmytka czyli Bochyńska pozorując Konrada Szmytka na Konrada Bochyńskiego, aby przejść na kopalnię siarki Basznia, gdzie podstawiono Bohdan Żakiewicz zamieniając na Bohdana Bochyńskiego jako spadkobiercę po księciu Wacławie Bocheńskim z USA. W tym celu Bohdan Żakiewicz propagował siarko-betony, której technologii nie posiadał, gdyż wytwarzane produkty szybko się starzały w przeciwieństwie do wykonanego tą technologią asfaltu w Bostonie w porcie. Jest to dowodem, że Wacława Bocheńskiego zabito, gdyż nie znano ukrytych składników siarko-betonu. Z tego powodu wytwarzane były jedynie obciążniki dla PKP w których w siarko-betonie zatapiano wióry z obróbki skrawaniem.

Bohdan Żakiewicz był naszym pełnomocnikiem, którego zamieniono za Bohdana Bochyńskiego podstawiając fikcyjną Marię Bochyńską za jego żonę. W tym wypadku Poczta Polska przysłała przesyłkę na Bohaterów Westerplatte 1/1 jako numer 11 zamieniając moją córkę Martę Bochyńską na Marie Bochyńską, aby podstawić pod nazwisko Rothschild na kopalnie Bogdanka, gdyż państwo Rothschild zarządzali majątkiem mojej babci Alicji Hessen-Darmstadt co było zawarte w encyklopedii za życia cara Aleksandra. Wykorzystano fakt, że ojcem Adolfa Hitlera był Rothschild i zagarnięto nasze mienie poprzez eksperckie rozliczenia w Toruniu w celu podmiany na eksperckie opinie Fundacji Rothschild-ów dla kopalni Bogdanki w lubelskim. W tym celu wykorzystano firmę „SOF-ART” Sp. z o.o. do działów spadku podstawiając Bochyńskich, którzy zostali wpisani przed wojną jako rodzina. Z tego powodu wykorzystano mojego obecnego męża Jerzego Kaźmierczyk, który zakupił ode mnie firmę „SOF-ART” Sp. z o.o. aby podstawić Jerzego Bochyńskiego z Katowic , a męża Jerzego Kaźmierczyk oskarżyć za działania służb wojskowych. Aby tego dokonać wykorzystano dwóch komorników pana Misztal i pana Zygfryda Nowak tworząc pozór dwóch firm z jednej o tych samym NIP, REGON i numerze KRS. Z tego powodu pan Gotfryd Nowak poinformował, że nie ma już żadnych dokumentów z firmy „SOF-ART” Sp. z o.o. i osobistych na nazwisko Bożena Piórecka, które wcześniej nosiłam do 2007 roku. Obecnie następuje powrót na nazwisko Piórecka , które nosiłam do 2007 roku, aby podmienić moich rodziców Józefa Ludwika Bochyńskiego na Józefa Mazurek, aby przejść na książąt Radziwiłł z carskiej rodziny. Moją mamę Filomenę Bochyńską z domu Mazurek zamieniono na z domu Bochyńską pozorując , że miała dziecko jako panna. Dokonano podmiany na ulicy Nowowiejskiej 29 tworząc fikcję, że nasz ojciec jest jedynie ojcem mojej siostry Beaty Idziak i wykazano 12 spadkobierców w miejscu , gdzie moja mama była jedynym właścicielem działki a po niej jestem ja i siostra. Wykorzystano siostry pełnomocnictwa dla mnie, aby przerobić mnie jedynie na pełnomocnika siostry wykorzystując dwa pełnomocnictwa od mojej siostry jedno zrobione w Starachowicach a drugie w Katowicach osobno po tacie i osobno po mamie. Z tego powodu pracownik „SOF-ART” Sp. z o.o. pani Teresa Walkiewicz przetrzymała dokumenty firmy, które wykorzystano dla komornika pana Misztal do podstawienia na spadkobiercę. Wykorzystano fakt, że na ulicy Bohaterów Westerplatte mieszkał pan Misztal w sąsiednim budynku oraz to, że był komornikiem , który wszedł na teren „SOF-ART” Sp. z o.o. aby wprowadzić firmę STARK czego nie dokonał, gdyż nie było drogi, którą sfałszował biegły geodeta wykazując na mapie nieistniejącą drogę co uniemożliwiło wjazd samochodów jak również teren ten był miejscem szybów górniczych podszybia pierwszego i drugiego poziomu o czym nie wspomniał nikt a co spowodowałoby zapadniecie się terenu. Samochody nie wjechały ale upozorowano dział spadku Cegielni STARK na terenie spółki „SOF-ART” Sp. z o.o. co jest widoczne w podstawieniu w Rudzie Malenieckiej nazwiska Piórkowska powstałego z błędu w nazwisku Bożena Piórecka podstawiając inną osobę. Pani Teresa Walkiewicz została podstawiona pod Teresę Szmytka, którą zamieniono na spadkobierce po mnie Bożenie Pióreckiej obecnie Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk. W tym celu zamieniono moją matkę Filomenę Bochyńską na Teresę Szmytka podmieniona obecnie na obecnie na Teresę Daniszewską do której bank PEKAO SA przesyłał wyciągi z kat bankomatowych na nazwisko Bożena Piórecka do konta z Dariuszem Pióreckim co jest niemożliwe prawnie, gdyż były mąż Dariusz Piórecki zmienił nazwisko na Dariusz Kornaszewski. W tym celu pani Teresa Walkiewicz przetrzymała dokumenty spółki „SOF-ART” Sp. z o.o. aby dorobić windykacje na podwojoną firmę robiąc obecnie po 13 latach po sprzedaży firmy nadal nowe długo na nazwisko Bożena Piórecka co jest niemożliwe , gdyż firma nie działa ale jest windykowana. Teresa Walkiewicz została podstawiona za Teresę Szmytka oficjalną siostrę mojego ojca co spowodowało dorobienie opinii psychiatrycznych dla mnie po tym gdy byłam pobita przez Dariusza Pióreckiego w 2002 roku i wywieziona do Wisły w asyście byłego męża Dariusza Pióreckiego i Dariusza Dąbrowskiego, którego przerobiono za Dariusza Pióreckiego, a mnie zamieniono na Katarzynę Kaźmierczyk poprzez podstawienie Katarzyny Kumek podmieniając sprawy rozwodowe. W tym celu upozorowano, że mój obecny mąż Jerzy Kaźmierczyk nie jest moim mężem, aby ukryć kradzież carskiego mienia i podstawienie służb woskowych pracujący dla Skarbu Pańska, który kryje działalność gminy Żydowskiej z Nowego Jorku.

Do mojej sprawy sądowej odmówiono mi odpowiedzi w ING Bank Śląski do sądu określając, że nie jestem stroną w sprawie z okresu, gdy nazywałam się Bożena Piórecka przy jednoczesnej probie windykacji na to nazwisko w zamkniętych sprawach. Celem jest przejście na książąt Radziwiłł, gdyż mojego dziadka matka była księżną Katarzyną Radziwiłł, pierwsza żona mojego obecnego męża Jerzego Kaźmierczyk jest wnuczką księcia Krzysztofa Radziwiłł upozorowanego na dziecko z nieprawego łoża hrabiów Tarnowskich co nie miało miejsca. W linii Radziwiłł dzieci z pierwszego małżeństwa mojego obecnego męża będą miały zbieżne DNA w linii Radziwiłł z dziećmi z mojego pierwszego małżeństwa, ale nie w linii carskiej Romanow, której mienie zagarnęła Gmina Żydowska z Nowego Jorku wykorzystując Skarb Państwa do ukrycia oszustw w Zakopanym. Dokonano manewru i wykorzystano podane konto pan Artura Katzer jako właściwe dla pana Marka Katzera z Warszawy pracownika „SOF-ART” Sp. z o.o. aby przejść na Artura Szmytka z ojca Niemiec i podstawić jego matę Grażynę Szmytka pod Grażynę Klusek co połączono z Arturem Cybulskim dawnym pracownikiem ING Bank Śląski, aby podstawić wymienione osoby za spadkobiercę mojego męża Jerzego Kaźmierczyk. Sytuacja jaka zdarzyła się u komornika potwierdza hipotezę , że potraktowano mnie jak zmarłą podając mi pierwotnie inny termin licytacji i karząc mi ogłosić ludziom w poczekalni, że brak jest licytantów tworząc parodię. Następnym przejściem jest połączenie Lidii Maksalon z Ligią Katzer żoną Artura Katzer, aby przejść na historyczne wydarzenia opisane w Quo vadis Henryka Sienkiewicza.

W tym celu pan Waldemar Maksalon wpisał się na mienie mojego dziadka Franciszka Jana Mazurka usuwając z istnienia moją babcię, której zamienił urodzenie z Huty na Starachowice. W tym celu dorobił akta kryminalne dla mnie o uszkodzeniu ciała 1Ds 1001/14 oraz fałszywe opinie psychiatryczne, które dorobił na Tomaszów Mazowiecki przez wykorzystanie Teresy Szmytka z Wisły, która mieszkała w Piotrkowie Trybunalskim skąd kandydował pan Antoni Macierewicz i mieszkał wcześniej Zdzisława Lewandowska , która obecnie mieszka w Tomaszowie Mazowieckim. Jeden z jej synów jest na wybrzeżu, gdzie dokonuje się podmiana mojej rodziny i niszczenie godności mojego męża i rodziców.

W celu zawłaszczenia carskiego majątku pani Teresa Walkiewicz zaskarżyła mojego obecnego męża przed naszym ślubem, gdyż on zakupił ode mnie spółkę „SOF-ART” Sp. z o.o. Sędzia w SR Kielce przerwał rozprawę, aby nie dopuścić dokumentów bankowego, gdzie znajdowała się opłata do akredytywy na 1.500.000,- USD. Powodem takiego działania sądu było podstawienie Jerzego Bochyńskiego i Teresy Szmytka, którzy są rodzeństwem pod mienie męża Jerzego Kaźmierczyk jako spadkobierców na spółce „SOF-ART” Sp. z o.o. w celu ukrycia dokonanych reaktywacji przedwojennych fabryk mojego dziadka. W tym celu Magdę Jarczyk córkę Jerzego Bochyńskiego podstawiono pod Katarzynę Bochyńską zamienioną na Katarzynę Kaźmierczyk. Z tego powodu moje dzieci miały być zlikwidowane i podstawione pod dzieci mojego obecnego męża jak również dzieci moje siostry. Pozostać miało dwoje moich skradzionych dzieci, które są w ręku Kościoła katolickiego, który znieważył moich rodziców i dorabia dzieci z nieprawego łożą potajemnie tworząc unieważnienie małżeństw w celu przejęcia majątku, gdyż mój tata i mama należeli do Kościoła katolickiego. Z tego powodu ksiądz nie zapytał mnie jako córki czy mama odbyła spowiedź, ale zapytał osobę obcą Teresę Daniszewską. Moja mama była wyspowiadana i namaszczona co potwierdziła, a potwierdzenie mnie przekazała.

Należy zaznaczyć, że ksiądz pobrał zapłatę za pogrzeb i to on nie dopełnił obowiązku. Podobnie jak nie wyczytano mojego dziadka na wypominkach, gdyż przerobiono mamy ojca Franciszka Jana Mazurka na dziadka mojego taty Franciszka Bocheńskiego, aby przejść na Radziwiłł i podstawić Mazurek podstawiając Artura Katzer, Artura Szmytka, Artura Cybulskiego, Artura Tarnowskiego Artura Niemiec za spadkobiercę po Jerzym Kaźmierczyk moim żyjącym mężu. Powoduje to ciągłe windykacje na nazwisko Bożena Piórecka na firmach należących do Jerzego Kaźmierczyk, którego w tym celu zamieniono na Jerzego Pióreckiego. Powoduje to brak dostępu do środków finansowych uruchomionych na nasze dane osobowe pod które podstawiono służby podstawiając Artura Katzer pod Artura Cybulskiego i Konrada Szmytka pod Konrada Wiatrowskiego natomiast pod Ligię Katzer podstawiono Lidie Daleszak i Lidię Maksalon wykorzystując próbę sprzedaży nieruchomości na ulicy Nowowiejskiej 29, gdzie wstawiono mojego tatę Józefa Bochyńskiego na działkę mamy Filomeny Bochyńskiej po ich śmierci robiąc dział spadku wstecz na 2007 rok w 2011 roku co określił Urząd Skarbowy w Starachowicach. Powodem jest zrobienie działu spadku przez Waldemara Maksalon na działce mojej mamy Filomeny Bochyńskiej co oznacza zaplanowaną śmierć mojej mamy Filomeny Bochyńskiej, a obecnie następuje próba eksmisji z działki po mojej mamie na ulicy Nad Kamienną 25, W tym celu sąd wpisuje jedynie działkę 29, aby upozorować go za właściciela wszystkich nieruchomości po moich rodzicach i dziadkach i określając tą nieruchomość jako główną przez komornika. Dowodzi to, że Urząd Miasta Starachowice w 2001 roku przy sprzedaży mieszkania z działką, garażem i komórką na ulicy Bohaterów Westerplatte 1/1 świadomie i celowo odmówił wcześniejszego zakupu mojemu ojcu, aby upozorować dział spadku na moim dziadku Franciszku Janie Mazurku pozorując go na Franciszka Bocheńskiego i wpisując Helenę Surma udającą siostrę mojego taty po czym sprzedano nieruchomość w trzech kwotach co miało na celu potrojenie mojego ojca dorobienie trzech sąsiadów za spadkobierców po moich rodzicach. Dzieje się to poprze niuanse, a jednym z nich jest odbiór nieruchomości do sprzedaży wpisując trzy osoby bez pani Ginalskiej. Panią Helenę Surma wpisano pod numer 1/1b czyli numer, który nie istnieje po czym wstawiono moje dane osobowe po śmierci ojca na 1/2b, gdzie mieszka obecnie pani Danuta Gibalska. Oznacza to, że została podstawiona na moje miejsce jako spadkobierca pozorując, że opiekuje się moją córką, gdyż ma opiekę nad swoją wnuczką. Pani Barbara Bochyńska dzwoniła do moje mamy, gdy wyjechałam w celu uruchomienia środków finansowych do firmy z propozycją pozbawienia mnie władzy rodzicielskiej w celu polepszenia bytu mojej mamy, gdzie były w tym czasie moje dzieci i dwoje dzieci mojej siostry. Zastosowano zamianę panieńskiego nazwiska Barbary Małachowskiej i podstawiono mnie za córkę Jerzego Małachowskiego co wynikało z rozmowy z księdzem Rybak z Rudy Malenieckiej, który obecnie nie żyje , gdyż dostał udaru.

Obecnie przez wpisanie nazwiska przez błąd „zi” jako Bożena Bochyńska-Kazimierczyk pani Helena Surma windykuje mnie na wodę w mieszkaniu w którym nie mieszkam od ponad trzech lat, a od dwóch lat był zdjęty licznik co obecnie podmieniono na 2015 rok. Część wejściową należącą do mnie sąd oddal sąsiadom i dlatego aresztowano mnie w moim domu, że włamałam się do cudzego domu. Osoby z nadzoru budowlanego wyłudziły mój podpis pod protokołem Danieli Słodkiewicz, aby upozorować mnie na nią odmawiając wglądu do sprawy, gdzie wpisano bezprawnie moją siostrę Beatę Idziak, gdyż ona nie miała nic wspólnego z moim zgłoszeniem o rozbiórkę blaszaka, którego wykorzystała pani Helena Surma do wyłudzenia podpisu mojej matki Filomeny Bochyńskiej w celu upozorowania rodziny.

Doszło do zniesienia współwłasności przez sąsiadów na nieruchomości i wpisania już po śmierci mojego ojca . Spowodowało to upozorowanie działu spadku co widoczne było w dokumencie pani Izabeli Pokory, natomiast biegły geodeta Andrzejewski wpisał nieżyjącego mojego ojca mimo uregulowanych spraw w naszej rodzinie. Powodem było podstawienie taty pod mojego teścia Jana Kaźmierczyk na łódzkie, aby podstawić Helenę Surma pod babcię męża Helenę Podpłońską, a córkę teściów podmieniono za moją córkę Martę Bochyńską , która jest usuwana i podstawiana jest fikcyjna Maria Bochyńska jako żona Bohdana Żakiewicz, aby przejść na Czechy i USA wykorzystując sygnety z willi „Palace” w Zakopane zabrane przez SS oraz oddanie kluczy przez komornika dla Waldemara Maksalon pozorując eksmisję pozostawiając rzeczy. Oznacza to, że Waldemar Maksalon miał dostęp do pieczątek mojego męża Jerzego Kaźmierczyk, które były używane do fabrykowania dokumentów do drugiej firmy, stworzonej spółki „SOF-ART” Sp. z o.o , gdzie podstawiono Wiesława Maksalon brata Waldemara Maksalon pod nazwisko Dariusz Piórecki i Edytę Maksalon oraz Beatę Idziak pod moje nazwisko Bożena Piórecka na 20% udziałów, które są zajmowane przez komornika US do ciągłej windykacji na nazwisko Bożena Piórecka co jest oszustwem. Świadczą o tym również dokumenty wydane w Urzędzie Pracy i Urzędzie Skarbowym co wskazuje na jawny udział tych instytucji w oszustwie. W tym celu dorobiono dług w Banku Cukrownictwa pomimo, że obecny mąż nigdy nie brał tam kredytu, natomiast pożyczkę brał były mąż Dariusz Piórecki na rozpoczęcie działalności przed laty, gdzie żyrował Wiesław Maksalon. W tym celu mojego męża Jerzego Kaźmierczyk zamienia się na byłego Dariusza Pióreckiego i podstawia pod windykacje spłaconych kredytów. Aby to ukryć spółka „SOF-ART” miała być usunięta i podstawiono moje dane osobowe pod firmę „MARMOROC-POLSKA” Sp. z o.o. na nazwisko Bożena Piórecka, Bożena Bochyńska pozorując związek z Ireneuszem Wasilonkiem w celu podstawienia Anny Gromek pod moją córkę Annę Piórecką i Michała Pióreckiego, gdyż jej syn pracował w firmie „MARMOROC-POLSKA” Sp. z o.o i część dokumentów znalazło się w domu tej osoby. Komputer z księgowością został skradziony i dorabiano dokumenty ukrywając w sądzie przez niezgodności PESEL w miejscu właściciela, gdyż podstawiono w sprawie SR Kielce IXK 131/11 inne osoby za nas, aby ze sprawy SO Kielce IXKa 280/12 utworzonego depozytu dla spółki „SOF-ART” Sp. z o.o. z wypłacanych pieniędzy dla hrabiów Tarnowskich przez Urząd Miasta Końskie, gdzie genealogie dla slużb dorobiono na dzialce Nowowiejska 29 i ukrywano pobierane pieniądze z carskich depozytów przez windykację spółek męża Jerzego Kaźmierczyk.

Można zauważyć, że służby wykorzystały fikcyjne małżeństwo mojego dziadka z jego siostrą, dlatego zdjęcie ślubne było w cywilnym stroju , aby ukryć ślub mojego dziadka z księżną Marią Lubomirską , którą spalono w Kruszynie w 1932 roku.

Państwo Podczascy na pogrzebie mojej mamy poprosili o zdjęcie mojej babci. Zrobiono zdjęcie ślubnego portretu co jest powodem przerobienia Podczaskich na Bochyńskich, a moją babcię zamieniono na samotną matkę wiedząc, że była siostrą mojego dziadka i samotną matką, gdyż jej synem był Marian Bochyńskim syn księcia Wacława Bocheńskiego z USA i dokonano przejścia na Rothschild i majtek książąt Hessen przez windykację firm męża Jerzego Kaźmierczyk, gdzie wstawiono spadkobierców. Banki mojej babci znajdowały się w różnych miastach jak Kraków, Warszawa, Poznań i innych co wykorzystali Rothschildowie podstawiając pod kopalnie Bogdanka fałszywych spadkobierców, aby pozbawić Polaków dostępu do pieniędzy w celu tworzenia niewolników. Podmieniono moje dawne nazwisko Piórecka na Piórkowska i skradziono lasy, które stanowiły część majątku księcia Karola Hessen, pod którego podstawiono Rothschild , w celu wyprowadzenia mienia Tadeusza Bochyńskiego w Rudzie Malenieckiej, gdzie podstawiono Karola Scheibler i Karola Wojtyłę. Z tego powodu państwo oddało dla Kościoła mienie mojej rodziny, aby ukryć podmianę dokonaną przez SS i Gminę Żydowską z Nowego Jorku. Upozorowano rządzących polityków na carów i królów dlatego jesteśmy niszczeni, a majątek jest określany jako majątek skarbu państwa co oznacza zwrot na nas mienia i obciążenie nas podatkami przy jednoczesnym zawrzeszczeniu majątku przez fałszywych spadkobierców czyli służby wojskowe, które nas skarżą w celu wytworzenia windykacji potrzebnej do pobrania pieniędzy. Działanie sądów i prokuratury w tej materii przypomina sprzedany mecz futbolowy co można odnieść do piłkarza Karola Jacka , który przyjechał z Ustronia do Starachowic przed śmiercią do mojego domu po babci Nad Kamienną 25. Dokonano podmiany mnie Bożeny Bochyńskiej-Kaźmierczyk na Bożenę Olszewską w celu wprowadzenia Armii Zbawienia. Wszystkie te działania powodują wprowadzenie fałszywych spadkobierców do firm męża Jerzego Kaźmierczyk , gdzie Bohdan Żakiewicz współpracujący z państwem Rothschild upozorowany został na spadkobiercę zamieniając pełnomocnictwo na dział spadku robiąc z siebie księcia przez szpadę i płaszcz oraz Order Św. Stanisława od pana Potockiego z Piaseczna.

Mój pradziadek car Mikołaj II Romanow ukrywał się początkowo jako Potocki określany przez babcię jako książę Michał Potocki jadący na koniu w Warszawie w Wilanowie, gdzie babcia chodziła na spacery w parku przy pałacu.

Służby wojskowe ukrywają kradzione pieniądze przez windykację przez podwójną spółkę „SOF-ART” Sp. z o.o. w której sfabrykowano akta , że Bożena Piórecka posiada 20% akcji firmy a Dariusz Piórecki 80% akcji, która windykuje spółkę SOF-ART Sp. z o.o. , w której Jerzy Kaźmierczyk posiada 97 % akcji. Obie spółki posiadają ten sam numer KRS , ten sam NIP i REGON. Sprawy w sądzie przeprowadzono używając skradzionego papierowego dowodu na nazwisko Bożena Piórecka co jest potwierdzone pieczątką SR Kielce w sprawie IX K 131/11 i dokumentem o niezgodności PESEL co potwierdza podstawienie służb pod nasze dane osobowe.

Należy przypomnieć fakt, gdy pani Danuta Gibalska przychodziła do moje mamy z blankietami do wpłat pieniężnych prosząc moją mamę, aby wypełniła dla niej blankiety, Dziś jest już wiadomo, że dorabiane są dokumenty i ktoś opanował charakter pisma mojej mamy do fabrykowania nowych dokumentów w tym również dokonywana jest zamiana treści pisanej przez tatę na mamę. Podstawiono panią Danutę Gibalską jako Danutę Surma podstawiając za nią panią Danielę Słodkiewicz. Jednym z dokumentów jest podatek od spadku po babci, aby upozorować rok 2006 mimo, że mama miała uregulowane sprawy w 2003 roku. Powodem jest podmiana na sprawę Waldemara Maksalon, który nie miał uregulowanych spraw, gdyż nie jest rodziną babci tylko pracownikiem SB. Spowodowało to, podmianę jego dokumentu o zasiedzenie na sprawę spadkową po babci co jest przestępstwem, aby przejąc majątek księżnej Glińskiej mojej rodziny. Powodem jest zamiana księżnej Glińskiej z domu na hrabinę Tarnowską w wyniku małżeństwa. Moi dziadkowie posiadali oba tytuły, z tego powodu zamieniany jest dziadek na Radziwiłł i podstawiany pod carską rodzinę ze strony mojego taty. Dorabianie homoseksualistów spowodowało podstawienie księdza Ireneusza Bocheńskiego pod wojskowego Ireneusza Wasilonka oraz pastora Kościoła zielonoświątkowego Ireneusza Utnickiego zamieniając jego żonę Bożenę Utnicką na Bocheńska. Aby zamienić mojego tatę na homoseksualistę sądy zamieniają pleć z kobiety na mężczyznę i odwrotnie. Zrobiono to również ze mną i mężem,aby podstawić nas pod Elżbietę Hessem i Irenę Hessem żonę króla Prus Fryderyka, aby zamienić Polskę na Niemcy. Z tego powodu mojej mamie w protokole sądowym dorobionym obecnie zamieniono ojca i matkę, aby wykazać dziadka jako Ludwig w celu podmiany na Ernesta Ludwig Hessen i podstawienie Ludwig Kaźmierczak dziadka pani Kanclerz Niemiec Angeli Merkel, a mnie na Elżbietę podstawioną pod Joanne Hessen-Darmstadt , której dopisano udar mózgu, w celu podmiany przez akta medyczne. Sprawa jest poważna, gdyż w Polsce Minister Zdrowia Konstanty Radziwiłł legitymuje się nazwiskiem Radziwiłł, a sąd w tym czasie sądzi prawdziwą rodzinę książąt Radziwiłł. Prezes Sądu w Starachowicach nie widzi nieprawidłowości na garażu przy ulicy Bohaterów Westerplatte 1, gdzie wpisali się bezprawnie sąsiedzi a przy odpowiedzi zastosował podstęp powielając mnie na dwie osoby; na Bożenę Bochyńską-Kaźmierczyk i Bożenę Bocheńską-Kaźmierczyk w celu podstawienia pod mojego tatę Ludwika Życińskiego, który wysłał kartę dla rodziców jako państwo Bocheńscy. Oznacza to, że sąd świadomie z premedytacją tworzy pomyłki pisarskie w celu podmiany rodziny carskiej na służby wojskowe. Prezes Sądu w rozmowie ze mną określił prawdę, że sprawiedliwości w sądzie nie znajdę. Natomiast starszy pan z laską w sądzie w Kielcach podchodząc do mnie zapytał czy wiem dlaczego nie mam racji i sam odpowiedział „Dlatego, że pani nie ma wykształcenia prawniczego”. Było to to w czasie, gdy pani sędzia Ewa Domagała w Sądzie Okręgowym Kielce próbowała orzekać w sprawie Sądu Okręgowego IXKa 280/12, co określił później SSO Tomasz Nowak na następnej rozprawie, że ta sędzina nie miała uprawnień do orzekania w Sądzie Okręgowym. Sędzia zaznaczył, że nie jest moją rodziną ze strony hrabiów Nowak panieńskiego nazwiska matki mojej babci Anieli Reginy Mazurek, której panieńskie nazwisko to księżna Regina Anna Glińska, której dokumenty posiadają Niemcy. Podstawiono moją mamę Filomenę Bochyńską na Oświęcim pod zamordowaną zakonnicę Jadwigę Żak i podstawiono Wiolettę Jęderko oraz jej męża Dariusza pod Dariusza Pióreckiego, aby przejść na nazwisko Żak i odwołać się do zakupu na dane tej osoby nieruchomości w Starachowicach, aby nawiązać do zakupu przed laty swojego mienia przez mojego dziadka, który zapłacił za to dla pana Żak, którego później powieszono a mojego pradziadka zamordowano co spowodowało kryz światowy. Wykorzystano do podmiany legitymację na której wpisane imię Stanisława Bochyńska i usunięto imię prababci Marianna zamieniając je na Marcjanna. W to miejsce podstawiono Zygmunta Solorz Żak i panią Stanisławę Kalista, której dane podstawiono pod Bolesławę Bochyńską czyli Marię Romanow pod którą wstawiono żonę Bohdana Żakiewicz. Działania takie prowadziły do likwidacji mojej córki Marty Bochyńskiej pod którą również podstawiono Martę Kaczyńską, aby ukryć oszustwo. W dokumentach przy ulicy Bohaterów Westerplatte 1/1 wpisanie zamiast 1/1 jest numer 11 oraz inne nazwy ulic co miało ukryć działania służb woskowych i to czego dokonały. Podmieniono nazwę ulicy WKU, gdy wezwano mojego tatę wpisując Józefa syna Romana, gdyż w wojsku dziadek występował jako Roman. Ojciec Ewy Cichockiej był komendantem WKU , którego córkę Ewę Mirowską obecnie Ewę Cichocką podstawiono za mnie oraz za Ewe Konaszewską drugą żonę Dariusza Pióreckiego, który zmienił nazwisko na Kornaszewski. Pierwszy jej mąż był komendantem Straży Pożarnej co spowodowało zamianę na Marka Krassusa, który nadzorował straż pożarną w starożytnym Rzymie i podstawiono pod Bogusława Krasuskiego byłego teścia mojego męża Jerzego Kaźmierczyk , którego z tego powodu zamieniają na Jerzego Pióreckiego wstawiając za teścia Andrzeja Pachowskiego, którego żonę Annę z domu Piórecką podstawiają pod skradzioną moją córkę Annę Piórecką wstawioną za spadkobiercę w Szwajcarii na firmie APE UMWELTTECHNIK AG.

W Archiwum w Radomiu jest zapis, że Brunon Bochyński był właścicielem Górnych Starachowic i występował również w Radomiu jako Marian Bocheński właściciel Fabryki Wód Gazowych. Załączam wycinek z gazety pokazujący woskowe zakłady na Górnych Starachowicach, na podstawie umów z MON negocjowanych przez pradziadka księcia Stanisława Lubomirskiego i Stanisława Kozłowskiego pełnomocnika mojego drugiego dziadka księcia Franciszka Glińskiego. Należy zaznaczyć, że działa produkowane były święcone przez księdza co oznacza, że Kościół wie kim była moja rodzina i świadomie ukrywa prawdę dla korzyści finansowych wykorzystując nazwisko Bożena Piórecka i firmę „MARMOROC-POLSKA” Sp. z o.o. zamieniając Jerzego Kaźmierczyk na Jerzego Pióreckiego podstawionego pod pałac w Charzewicach przez Bank Raiffeisen i Piotra Bukat, którzy wykorzystali spółki męża Jerzego Kaźmierczyk działając zespołowo z Bohdanem Żakiewicz, który wspierał się Fundacją Rothschilda. Doszło do podstawienia pełnomocnika Stanisława Pikul pod mojego pradziadka księcia Stanisława Lubomirskiego i zawłaszczano Pałac w Niezdowie w Opolu Lubelskim, gdzie podstawiono państwo Maślak przez Kościół katolicki. Należy zaznaczyć , że Rothschild jest bezpośrednio podstawiony pod pana Mayer, który współpracował z Stanisławem Stępień i Ewą Wielochowską i został historycznie podstawiony pod Natan Mayer Rothschild. Obserwował on ze swojego okna Chateo Gütsch w Lucernie. Nieomieszkam zaznaczyć , że poznałam pana Mayer, a mój mąż miał osobiście przyjemność oglądać zamek z tej lunety.

Załączniki

  1. Pół wieku Zakładów Górnych. Umowa z MSW była podpisana 11.10.1923 roku.

  2. Święcenie produkowanego działa przez księdza w 1926 roku co jest rażącym dowodem na próbę traktowania naszej rodziny jak ciemnogród i nie ma usprawiedliwienia dla takiego postępowania.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Document

 

 

 

 

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s