Tatry miejsce podminy rodziny carskiej

Starachowice 07.03.2016

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. Mech. Jerzy Kaźmierczyk

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Polska

Jego Ekscelencja Papież Franciszek
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda

Ramy Historii

Wywiezienie carskiego majątku w 1912 roku do Europy Zachodniej i USA spowodowało podjęcie działania Gminy Żydowskiej z Nowego Jorku do ich kradzieży , które spowodowały sfinansowanie rewolucji 1917 roku wykorzystując Kościół katolicki, aby ukryć działania zmierzające do kradzieży wspominanych depozytów carskich. Obecnie doszło do próby dokończenia tych czynności przez Gminę Żydowską, wykorzystującą precyzyjne działania szeregu wywiadów świata wykorzystujących działania IPN, które zmierzały do zamiany rodziny carskiej na wykreowanych arystokratów przez służby wojskowe i wykorzystania papieża Franciszka jako Biskupa Rzymu do przejęcia tytułu Cesarza Rzymu i podania się za właściciela depozytów carskich. Celem była zamiana Świąt Wielkanocnych na Idy Marcowe w celu powrotu do pogaństwa w Rzymie. Celem było panowanie nad światem i zniszczenie chrześcijaństwa.

Gmina Żydowska z Nowego Jorku w 2006 roku podała się za właściciela depozytów carskich i zażądał adwokat reprezentujący gminę od rządu Polski wypłaty 65.000.000.000,- USD z tytułu finansowania Polski przed 1939 rokiem. Adwokat podał się za spadkobiercę po Józefie Bochyńskim synu Brunona Bochyńskiego pod którego tożsamością ukrył się Aleksy Romanow, który od 1945 roku ukrywał się pod tożsamością jako o. Józef Maria Innocenty Bocheński we Fryburgu jako Rektor Uniwersytetu we Fryburgu w Szwajcarii.

W tym czasie w Szwajcarii doszło do zaskarżenie mojego obecnego męża Jerzego Kaźmierczyk przez spółkę APE UMWELTTECHNIK AG o nazwę „APE” z powodu założenia spółki APE-CH GmbH. Było to działanie bezprawne, gdyż firma nie może zaskarżyć swojego właściciela, a właścicielem obu firm był Jerzy Kaźmierczyk. W tym czasie doprowadzono do otrucia nas w Szwajcarii co spowodowało powstanie blizn zawałowych z powodu chwilowego braku dostępu tlenu. Jednocześnie w Polsce doszło do spotkania z moim tatą Józefem Bochyńskim osoby, która przyjechała z Bostonu w USA w Urzędzie Miasta po czym osoba ta udała się do TV POLSAT.

Po tych wydarzeniach mój tata Józef Bochyński został silnie uderzony drzwiami autobusu podczas powrotu z uroczystości partyzanckich na Wykusie koło Starachowic tak, że upadł do rowu przy jezdni. Spowodowało w przyszłości operację na tętniaka i doprowadziło tatę w 2007 roku do śmierci.

Po moim powrocie ze Szwajcarii mój mąż Jerzy Kaźmierczyk został aresztowany, a ja zaskarżona przez prokuraturę kielecką. W tym czasie pan Antonii Macierewicz dokonał likwidacji WSI za handel biżuterią ukrywając udział gminy Żydowskiej z Nowego Jorku w próbie kradzieży depozytów carskich. Prezes Sądu w Starachowicach stwierdził, że dokumenty sprawy spadkowej po moim tacie Józefie Bochyńskim zmarłym w 2007 roku o sygnaturze INs 67/08 wydał innej osobie o nazwisko Bożena Bochyńska Kaźmierczak z sygnaturą INs 67/06 przyspieszając o rok śmierć mojego taty, aby ukryć wystąpienie adwokata z Nowego Jorku jako spadkobiercy po moim żyjącym ojcu w 2006 roku. W czasie przetrzymywania męża Jerzego Kaźmierczyk w więzieniu podmieniono jego dane na Dariusz Piórecki i zawłaszczono uruchomione akredytywy i dokonano działu spadku na spółkach jak „SOF-ART” Sp. z o.o. i „MARMOROC-POLSKA” Sp. z o.o. ukrywając skradzione pieniądze.

Należy wspomnieć, że po podpisaniu umowy zakupu GBC Centrostal Bydgoszcz S.A. doszło do przekazania 150.000,- PLN dla pani Wisławy Główki , które przekazała dla mec. Zarzyckiego, który na dokumentach z firmy APE-Jerzy Kaźmierczyk założył firmę w Szwajcarii APE UMWELTTECHNIK AG i na skutek zawału serca mec Zarzyckiego nie było wiadomo co zrobił. Wykorzystał to SKARB PAŃSTWA, który podstawił spadkobierców. W tym czasie w 2004 roku upozorowano uszkodzenie naszego samochodu PEUGEOT 607 koło Grójca na wypadek śmiertelny po mnie wówczas Bożenie Pióreckiej i Jerzym Kaźmierczyk i podstawiono moją skradzioną córkę Anne Piórecką z pierwszego małżeństwa jako spadkobiercę w Szwajcarii na firmie APE UMWELTTECHNIK AG należącej do Jerzego Kaźmierczyk. Dokonano kolejnego oszustwa , gdyż firma Bank Technologii Sp. z o.o. z Kielc nie uruchomiła akredytywy na 50.000.000,- EUR i bezprawnie zażądała płatności weksla PPH APE Jerzy Kaźmierczyk z 2005 roku i pobiera ciągle depozyty carskie od 12 lat łącząc z wekslem Bohdana Żakiewicz na kwotę 3.500.000,- PLN, który miał nasze pełnomocnictwo i do dziś współpracuje z Lechem Pilarskim pobierając przez windykację weksli pieniądze z carskich depozytów, które są ukrywane przez windykacje spółek męża Jerzego Kaźmierczyk przez Sąd ,w sprawie SR Kielce IXK131/11, gdzie podstawiono za nas agentów i ukryto takie działanie przez wystawienie dokumentów o niezgodności NIP w spółkach. Dokonano zeskanowania naszego telefonu i potwierdzane są operacje w bankach przez kod z telefonu. Przykładem jest Raiffeisen-Polbank, zakupiony za windykacje męża Jerzego Kaźmierczyk przez Andrzeja Pachowskiego i Piotra Bukat, którego podstawiono pod Pióreckiego podstawiając jego żonę Annę Pachowską z domu Piórecką pod Annę Piórecką podstawiona pod APE UMWELTTECHNIK AG. Weksle pana Bukat zostały zwrócone i nie były wykorzystane , gdyż komornik ZUS stwierdził, że ten człowiek jest nieściągalny i nie ma majątku a zakupił POLBANK co wskazuje na jawną kradzież. Działania takie doprowadziły obecnie do spowodowania wypadku prezydenta Andrzeja Dudy samochodem marki BMW, aby podstawić pod BMW Dariusza Pióreckiego, które podmieniono przez uszkodzenie lusterka na PEUGEOT 607, któremu uszkodzono lusterko, aby zawłaszczyć akredytywy i uruchomione pieniądze przez windykacje weksla przekazanego dla Banku Technologii Sp. z o.o. w Kielcach oraz 100.000.000.- EUR przez kolejnego pełnomocnika Kazimierza Banię, który kolejny raz nas uśmiercił w systemie bankowym, aby zrobić dział spadku. Należy zaznaczyć, że do podmiany rodziny wykorzystano Waldemara Maksalon , który donosił do SB na moją mamę Filomenę Bochyńską i podał się za spadkobiercę po moim ojcu i matce robiąc dział spadku po moim dziadku Franciszku Janie Mazurku. Dokonano oszustwa przez Urząd Miasta Starachowice, który dokonał zawłaszczenia nieruchomości po moich rodzicach, aby podmienić moją rodzinę na Żydów. Podstawiono Waldemara Maksalon pod mienie po moim dziadku Franciszku Janie Mazurku czyli po 10 lat dokonano ponownego działu spadku na mieniu hrabiego Jana Tarnowskiego. Podobne działania dokonał pan Antoni Macierewicz dokonując wznowienia sprawy smoleńskiej co zostało połączone z akcją IPN w domu Czesława Kiszczak w celu podmiany danych pod Marię Bochyńską i Marię Tarnowską w celu połączenia ze sprawą w Toruniu IIK 164/11 połączono z wnioskiem przeciw w prokuratorii Kikowskiemu IIK 197/10, którą połączono w Gdańsku z Krakowem i działaniami IPN w sprawie S55/12 o prześladowanie rodziny Bochyńskich i Lubomirskich , którą dla nas zamknięto i nas oskarżono przez fałszywych arystokratów wytworzonych przez służby woskowe podległe dla pana Antoniego Macierewicz znajomego Bohdana Bochyńskiego co połączono z wykupem polskich kopalń z kradzionych pieniędzy przez działy spadku i opinie eksperckie podmieniane na opinie Biura Rothschild w celu pobierania carskich pieniędzy. Z tego powodu wykorzystano ABW, aby powiązać sprawy Torunia z Barbarą Blidą i przekształcić sprawy przedawnione w kryminalne, aby się nie przedawniły w celu stałego poboru pieniędzy.

Należy wspomnieć, że działania pana Antoniego Macierewicz nie ujawniły fałszywych arystokratów, ale obciążyły jedynie szeregowych oficerów WSI, którzy nie mają skradzionych carskich depozytów , co umożliwia podmianę Polaków na Żydów zgodnie z porozumieniem Bengurion-Adenauer o zacieraniu zbrodni Niemieckich. Oskarżenie „Bolka” stanowi jedynie zaplanowane odwrócenie uwagi od rzeczywistego celu wojska jakim jest podmiana carskiej rodziny i wykorzystanie papieża Franciszka do podstawienia pod tytuł Cesarza Rzymu w celu umożliwienia kradzieży depozytów carskiej jako rodziny cesarskiej Rzymu.

W tym celu zaplanowano odpowiednio przebieg wizyty papieża Franciszka aby podstawić go pod Feliksa Maksalon zamienionego przez fałszywe zeznania Waldemara Maksalon na Franciszka Maksalon zamienionego na Franciszka Bocheńskiego w celu podstawienia Franciszka jako cesarza Rzymu. Do tego celu służby wykorzystały zapis Pisma Świetnego o pozdrowieniu świetnych z domu cesarskiego odnoszącego się do rodziny Julii siostry Gajusza Juliusza Cezara, która przyjęła chrześcijaństwo co połączono z Lechem, Czechem i Rusem, którzy utworzyli trzy państwa. Zamierzano dokonać podmiany Wacława Bocheńskiego z USA jako księcia z Lublina na Wacława II pod którego zamierzano podstawić papieża Franciszka, aby umożliwić zajęcie depozytów carskich w celu zamiany religii na pogaństwo wprowadzając Nowy Ład Światowy pozujący chrześcijaństwo. Odniesiono się w tym celu do triumwiratu i porozumienia Gajusza Juliusza Cezara i Marka Krasusa, odnosząc się do Bogusława Krasuskiego syna księcia Krzysztofa Radziwiłł Księcia Świętego Cesarstwa Rzymskiego.

W pozorowaniu wszystkie elementu historyczne muszą się zgadzać w celu podstawienia odpowiedniego DNA do podmiany historii. Z tego powodu podmieniono moje imię Bożena na drugie Elżbieta, aby dopasować do Elżbiety wnuczki Kazimierza Wielkiego, która była koronowana na królową Czech, Niemiec oraz w Rzymie na cesarzową żonę Karola IV. Podstawiono w Łańcucie księżną Elżbietę Potocką Radziwiłł Romanow, aby powiązać z Elżbietą Fiodorowną Romanow z domu Elżbietą Hessen-Darmstadt żoną Sergiusza Aleksandrowicza Romanowa syna cara Aleksandra II pochowaną w Jerozolimie co w księdze imion można odczytać tłumaczeniu na Niemiecki jako Alice i podstawiono moją prababcię Alicję Hessen- Darmstadt, których finansami zarządzali Rothschild co spowodowało podstawienie ich jako ekspertów do kopalni Bogdanka , gdzie podstawiono Bohdana Żakiewicz. Działania takie doprowadziły do zniesławienia rodziny książąt Hessen dorabiając fałszywe informacje o homoseksualistach podstawiając w Polsce Jacka Bocheńskiego, który udawał spadkobiercę.

Takie połączenie spowodowało podstawienie mnie Bożeny Bochyńskiej-Kaźmierczyk pod Katarzynę Kaźmierczyk z domu Krasuską. Zamierzano nas zastąpić przez moją skradzioną córkę Annę Piórecką, która początkowo była w Czechach później w Niemczech, gdyż DNA w linii Radziwiłł będzie zgodne.

Z tego powodu Prokuratura Kielce podmieniła dane mojego męża Jerzego Kaźmierczyk na Irenę Kaźmierczyk w sprawie skradzionych obrazów Ko 58/09 w celu podmiany pod Irenę Hessen-Darmstadt żonę króla Prus Fryderyka, aby podstawić fałszywe akta IPN, w których podstawiono Irenę Śledzik jako Romanow i siostrę Jadwigi Kaczyńskiej. W nowym ładzie Marta Kaczyńska miała posługiwać się moją wnuczką Wiktorią podstawiona pod Agnieszkę Kowalczyk, Agnieszkę Kozłowską i Agnieszkę Cichocką, aby odnieść się do żony Piasta księcia Władysława pod którego podstawiono Władysława Maksalon , którego użyto dawno po jego śmierci do wyrzucenie mnie z domu przez podstawionego agenta SB Waldemara Maksalon i sędziego Artura Kaczor w celu podstawienia Elżbiety Kaczor z Kościoła zielonoświątkowego, pod którą zamierzano podstawić moja twórczość. Należy odnieść się do historycznej postaci Agnieszki z Niemiec przyrodniej siostry cesarza Konrada III a żony Władysława II zwanego wygnańcem. Jest to syn Bolesława Krzywoustego urodzony z księżniczki Ruskiej Zbysławy, był jedynym jej synem, natomiast inne dzieci Bolesława Krzywoustego pochodzą z żony Salomei hrabianki Bergu z Niemiec. W Polsce Góra Lecha w Gnieźnie i dawna wieś Gietrz skąd pochodzą Piastowie została połączona z górą Chateo Gütsch na której stoi zamek w Lucernie w Szwajcarii skąd Adolf Hitler zamierzał rządzić zdobytym światem jako testament Piastów.

Działania prowadzone przez Ministra Obrony Narodowej Antoniego Macierewicz i IPN oraz sądy polskie są kontynuacją działań SS i NKWD z 1940 roku, gdzie spotkali się w Zakopanym co ma związek ze Starachowicami, gdyż jest jeden właściciel terenu co spowodowało ukrycie mordów w Starachowicach przez wykazanie jedynie morderstw w Palace Zakopane mordowni Podhala. NKWD doprowadziło do pogromu w Kielcach , którego nie można było nazwać pogromem ale prowokacją. Bogdan Żakiewicz w ofercie dla nas do Opola Lubelskiego sfałszował nasze nazwisko Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk i Jerzy Kaźmierczyk ma Kaczmarek co nawiązuje do skazanego przez matactwa władz komunistycznych w Kielcach biskupa Kaczmarka, aby zamienić na zamach w 1924 roku w Starachowicach, gdzie wymordowano po zamachu na cara Mikołaja II Romanowa pracowników fabryki. Celem było nawiązanie do działań Adolfa Hitlera, który podstawił zastrzelonego Ernesta Bochyńskiego w Starachowicach pod księcia Hesji Ernesta Ludwika V w celu tworzenia działów spadku do finansowania działań wojennych co dziś widoczne jest w fałszowanych dokumentach Archiwum w Radomiu. Sfałszowano dokumenty dopisując udar mózgu Joanny Hessen-Darmstadt, którego nie było. W tym celu dorobiono dla mnie udar mózgu w Krakowie w sprawie o rentę, którego nie było, aby przez akta medyczne dorobić fałszywą historię. Należy zaznaczyć sposób śmierci Elżbiety Fiodorowny Romanow przez wrzucenie granatu do szybu górniczego co podstawiono pod fikcyjną śmierć rodziny cara Mikołaja II w celu przesunięcia pokoleń. Do tej śmierci odwołali się psychiatrzy w Polsce wydając fałszywą opinię psychiatryczną dla męża co oznacza, że mieli wiedzę , że pochodzę z carskiej rodziny, gdyż w innym przypadku zbędne byłyby fałszywe akta. Działania takie miały ukryć postępowanie Bohdana Żakiewicz na zlecenie Gminy Żydowskiej z Nowego Jorku , która kontynuuje działania z przeszłości.

Uzgodnienia SS i NKWD w Zakopanym w 1940 roku dotyczyły 200 profesorów z Katynia w grobie numer 8. Dokumenty zaginęły ze skrzyniami. Dwustu profesorów polskich znalazło się w Szwajcarii w Genewie co połączono z Misją w Marly koło Fryburga, a miało posłużyć zamianie elit polskich w tym mojej rodziny na elity żydowskie ze służb wojskowych. Doprowadziło to do podstawieniu fałszywych Lubomirskich wytworzonych w Szwajcarii pod mienie mojej cesarskiej rodziny, w celu podmiany arystokracji na służby wojskowe. Masoneria stosuje podmiany dokumentów w sądach przez odwołanie do numeru bądź daty co jest swoistym sposobem wyrażania, co można odnieść do grup egzekucyjnych. Jedną z nich była grupa przy grobie numer 8 . Można zauważyć, że nastąpiła podmiana adresu Bohaterów Westerplatte 1/1 na Bohaterów Westerplatte 8/2 wykorzystując adres Batorego 8/18 w Katowicach były adres mojej siostry dla Żydów przez Waldemara Maksalon pracującego dla wytworzonych elit, przez zawłaszczenie nazwisk rodzin arystokratycznych. Oznacza to, że akta i dokumenty 200 osób z Katynia i Smoleńska miały służyć do podmiany osób z katastrofy smoleńskiej w 2010 roku pod polskie rodziny ofiar z czasów II wojny światowej uzgodnionych w Zakopanym w 1940 roku przez SS i NKWD. Nazwiska polskich oficerów z Katynia podstawiono na wybrzeże pod gminę żydowską, aby powrócić do USA do Nowego Jorku podstawiając fałszywych spadkobierców po Wacławie Bocheńskim nazywanym księciem z Lublina co ma odniesienie do Julii siostry Gajusza Juliusza Cezara w Rzymie. Następuje podmiana historii i podstawienie Żydów zwanych dawniej jako własność cesarska w celu zniszczenia mojej cesarskiej rodziny wykorzystując rożne wybiegi i podstępy łącznie z kradzieżą moich dzieci i wykorzystaniem wnuków.

Z tego powodu następuje podmiana historii przez pozorowanie w celu realizacji planu rewolucji z 1917 roku kontynuowanego do dziś jako wojny dobra ze złem prowadzonej już przy grobie Jezusa Chrystusa, gdzie przekupiono żołnierzy, aby kłamali, że ciało Jezusa ukradli uczniowie. Do dnia dzisiejszego nic się nie zmieniło co można zaobserwować na sali sądowej w Toruniu. W tym celu następuje mistyfikacja i sędziowie przyjmują za prawdę fikcję i fałsz, a prawdę usuwają skazując niewinne osoby. Obrona w formie pism, jest traktowana jako podstawa do wystawienia opinii psychiatrycznych co jest naruszeniem prawa do obrony i jest dowodem , że sędzia nie zna historii Polski zastępując fakty historyczne opiniami psychiatrycznymi ukrywając DNA, które zostało wskazane po czym doszło do kradzieży części mojego mieszkania i skazania męża.

Waldemar Maksalon podał w sprawie SR Starachowice IC 178/15, że jego rodzice zbudowali dom na ulicy Nad Kamienną 25 dawniej Pasternik 31 działka 29 co oznacza w 100% podmianę rodziny carskiej, aby wykorzystać sfabrykowane akta w Archiwum w Radomiu. Działanie takie są symbolicznym odniesieniem do Feliksa V antypapieża przechodząc dalej na V kolumnę przez podmianę Polaków na Żydów przez liczbę 8 jako robotnika odnosząc się do grobu numer 8 w Katyniu. Skrzynie zostały według podań ukryte w szybach kopalni co wskazuje na Starachowice na Kopalnię Henryk teren „SOF-ART” Sp. z o.o., gdzie teren ponownie znika z map, a służby woskowe przez windykację firmy męża Jerzego Kaźmierczyk wystawiły Wille Rosochacz wartości 5,- milionów złotych. Teren ten jest ochraniany przez sąd i prokuraturę. Osoba mnie przekazała informację o książce która zawiera informacje o pomordowanych pracownikach mojego dziadka na terenie drogi obok firmy „SOF-ART” Sp. z o.o na Lipie Henryk Szyb 1. Na tym terenie podstawiono byłego męża Dariusza Pióreckiego pod firmy mojego obecnego męża Jerzego Kaźmierczyk, aby ukryć kradzież przez wojsko. Oznacza to świadome działanie, które wyraźnie wykazuje niszczenie godności mojej rodziny, która cieszyła się uznaniem.

Oznacza to, że godność ludzi po ich śmierci jest niszczona, a co za tym idzie działanie takie deprawują ludzi, którzy tracą szacunek dla państwa prawa i jedynym celem staje się zysk za wszelką cenę.

Zamieniany jest mój tata Józef Bochyński na Józef Mazurek i wstawiany jest Stefan Mazurek aby zamienić go na Radziwiłł do podmiany na Jozepf Ratzinger, aby wykorzystać moją córkę Annę Piórecką i jej dzieci przez Niemcy podstawiając do Kościoła katolickiego co może mieć odniesienie do lat 1197, gdy kapłani zawierali związki małżeńskie. Papież Innocenty III wprowadził zakaz małżeństw dla kapłanów i dlatego mój dziadek został połączony jako o. Józef Maria Innocenty Bocheński podstawiając moje dzieci i wnuki na rzecz Kościoła katolickiego co jest naruszeniem prawa do wolności, gdyż ich uprowadzono i uwięziono po urodzeniu. W celu uniemożliwienia uwolnienia dzieci i wnuków dorobiono fałszywe opinie psychiatryczne niszcząc godność mojej rodziny przez Kościół katolicki , który uczestniczy w nękaniu. Według Encyklopedii Białych Plam odesłanie przez Kościół do sądu świeckiego osoby było jednoznaczne z zastosowaniem inkwizycji i jest potraktowaniem nas jako heretyków co kładzie cień na cały Kościół katolicki. Naruszono odwieczne prawa Rurykowiczów i Piastów w celu fałszowania pochodzenia, aby oszukać Boga.

Należy zacytować na koniec publikację Romana Dmowskiego pt. „Kościół Naród i Państwo” str 15,

Nawiasem tu wtrąćmy, że – sądzić należy z publikacji wolnomularskich, na użytek członków lóż wydawanych, – akcja przeciw religii, prowadzona w zeszłym stuleciu w imię nauki, wcale nie miała na celu oddania pod władzę nauki umysłów ludzkich. Publikacje te mówią o „tajemnicach”, które masoneria posiada dla inicjowanych, mówiąc tak, iż widoczne jest, że tu idzie o zastąpienie jednej religii przez inną, religii chrześcijańskiej przez religię wolnomularstwa. Tym się tłumaczy fakt, że w najnowszej dobie często spotykamy się z szerzeniem przez sfery wolnomularskie nieufności do nauki, z popieraniem natomiast okultyzmu w rozmaitych jego postaciach”

Aby umożliwić fałszowanie historii stosuje się najnowsze osiągnięcia techniki do podmiany informacji przez cyfrowe biblioteki, które w przyszłości wprowadzą „kwas”, który niszczy zaczyn. Nowe pokolenie, które opiera się na tak sfabrykowanych informacjach bez dążenia do źródła nie będzie miało dostępu do prawdy. W ten sposób pozbawia się ludzi możliwości obrony. Ograniczona wiedza spowoduje uwstecznienie narodu w celu jego zniszczenia. Naród, który nie szanuje historii ginie.

Wojnę w Syrii prowadził Krassus, któremu Partowie wlali płynne złoto do gardła, gdzie zginął razem z synem.

Odwołanie się do historii legendarnego Krassusa, wskazuje na wynik wojny w Syrii prowadzonej obecnie. Wojna jest opłacana z carskich depozytów niszcząc Syryjczyków. Działania mają jedynie na celu dorabianie przez emigrantów tożsamości do fikcyjnych linii genealogicznych dla elit rządzących. Nikt nie patrzy na tragedie ludzi i na szkody, ale zyski przez przemieszczanie w tym celu imigrantów. Całe zło tkwi w chęci zysku i nie szczędzi się pieniędzy, w celu opłacania służb, a nawet całego miasta jak Starachowice zamieniając dane na Ostrowiec Świętokrzyski. Celem jest wykreowanie takiej linii krwi, aby uzasadnić kradzieże Skarbu Państwa, i ukryć zamiary morderstwa Polaków, po już zaplanowanej akcji na nas i nasze rodziny, w celu likwidacji ostatniej linii piastowskiej. Cele i plany SS i SB są dziś realizowane przy milczącej zgodzie Kościoła, który po cichu powołał się na inkwizycję i heretyków, znieważył moich szlachetnych rodziców i dziadków, kradnąc ich tożsamość dla elit i Kościoła. W tym celu zamierzano dopasować DNA mojej carskiej rodziny po mieczu, i zamienić na Radziwiłł w celu podstawienia na Niemcy i dalszego przejścia pod Gajusza Juliusza Cezara w Rzymie. Następnie zastosowano manewr, do podmiany historii dla Rzymu, aby dostosować i podmienić na legendarnego Krassusa, i przejść na Leszko II naszą prawdziwą historię i cesarską moją rodzinę w Rzymie, przez zastosowanie podmiany rodziny carskiej taty , na rodzinę mamy, czyli na hrabiów Tarnowskich po mieczu. DNA moje i mojej siostry i naszych dzieci, które już wyjechały z kraju, jak widać jest potrzebne do przerobienia ich na emigrantów, wykorzystując ich dane osobowe dla służb wojskowych. Wypadek SKODY samochodu pana Jarosława Kaczyńskiego to łatwa dla ubezpieczalni podmiana dla pani Marty Kaczyńskiej a dalej, na moją córkę Martę Bochyńską, aby zamienić na wypadek mojej córki w BMW w Irlandii, na Polskę w celu wypłaty odszkodowania na fałszywych spadkobierców, podstawionych na moje mieszkanie co połączono z Prezydentem Polski Andrzejem Duda. Już skradziono wejście i ganek przy pomocy sądu i fałszywych rachunków na wodę podstawionych pod sąsiadów, aby dokonywać kradzieży przez kapitał dłużny. Dochodzi do podmiany przez fundację kościelną zaopatrzenia wsi w wodę, do podstawienia wcześniejszej wsi Starachowice, obecnie miasta, na wieś Miedzna Drewniana w łódzkim, aby przejść na Opoczno, przechodząc przez siostry mojego męża Martę i Wiolettę. Dokonuje się podmienia mojej nieżyjącej mamy na tamto miejsce, co jest oszustwem. W dodatku następuje podmiana nazwiska przez Sąd w Kiecach z Piórecki na Dąbrowski i dochodzi do przejścia na fałszywe dane w Banku Raiffeisen w Kielcach, zamieniając Bochyńska z domu na Mazurek w celu podstawienie dyrektora Banku, a w Starachowicach Starosty, przez to samo nazwisko, co powoduje podstawienie kolejnej osoby Katarzyny Kumek pod Katarzynę Kaźmierczyk z domu Krasuska na Ostrowiec Św., aby przejść na Krassus i historyczny triumwirat. Celem jest powtórzenie historii podmieniając nowe fakty i osoby, do podstawienie fałszywych Popielów podmieniając Zofię Radziwiłł zamordowaną przez zagłodzenie na podstawioną fikcyjną Zofię Popiel, na Kurozwęki, gdzie podstawiono Kaczyńskich. Takie działania ukryto przez podmianę akt medycznych, akt w prokuraturze i sądzie. Historia Krassusa i wojny w Syrii jest znana i opisana wlaniem złota w usta Krassusa do gardła, pytając,jak smakuje złoto… w innym miejscu, …chciałeś złota to je masz…

Będzie już za późno, gdy naród Polski się obudzi z błogiego snu o systemie praworządnym, i zorientuje się, że nie ma w systemach ich prawdziwych rodziców, a mienie zostało skradzione przez biegłych geodetów, dorabiających na mieniu obywateli kredyty, przez sąsiadów i służby wykorzystujące w PKO BP, mini-ratki lub kredyt na PIT z wodociągów, za co zapłacą Polacy, a dziś my. Dziś mało kto widzi dane wstawiane do bankowych systemów za akceptacją rządu i Kościoła ukrywających ten proceder, gdyż jest to znakomicie przygotowana akcja wywiadu skierowana przeciwko Polsce. Zapytanie w okienkach banków do umów, o dane matki, jest niewinnym wybiegiem ukrycia podmiany ojca. Historia pokazuje, że działania Jarosława Kaczyńskiego i Antoniego Macierewicza, nie prowadzą do rozwiązania problemów, ale do nieszczęścia Narodu Polskiego, a co oznacza, że podcinają swoją gałąź na której siedzą.

List do Filipian 4,21-23

Pozdrówcie każdego świętego w Chrystusie Jezusie! Pozdrawiają was bracia, którzy są ze mną. Pozdrawiają was wszyscy święci, zwłaszcza ci z domu Cezara. Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa niech będzie z duchem waszym! Amen”

Z poważaniem

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk

mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s