Prawda i polityka

 

Starachowice 13.03.2016

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. Mech. Jerzy Kaźmierczyk

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Polska

Jego Ekscelencja Papież Franciszek
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda

Prawda

Nie można mówić o praworządności, gdy nie są zachowywane prawa człowieka a moich rodziców Józefa i Filomenę Bochyńskich doprowadzono celowo do śmierci, aby podstawić za moją mamę Jadwigę Kaczyńską. Zrobił to Invest Bank, który wniósł sprawę do sądu o przyjęcia spadku po moim ojcu. Dokument podpisanej umowy nie zawierał podpisu mojej mamy Filomeny Bochyńskiej co mama zgłosiła do sądu o podjęcie decyzji wycofania wniosku o dochodzenie należności. Przepisy w tym czasie stanowiły , że nie można było obciążyć kredytem bez podpisu współmałżonka. Był on potrzebny do wprowadzenia długu przy zakupie laptopa aby wprowadzić fałszywych spadkobierców kryjąc oszustwa przez moje skradzione dzieci. Nie można mówić , że wygranie wyborów przez partię PiS czy jakąkolwiek inną partię prawicową czy lewicową może mieć pozytywne skutki dla kraju gdy wygranie oparte jest na zbrodni i planie dalszych matactw co wykryła Komisja Wenecka. W tym wypadku chodzi o punkt którym jest napisane, że uzasadnienie wyroku sądu nie ma znaczenia co do wyroku. Stanowi to dowód o braku jakiegokolwiek prawa a jednocześnie można to odnieść do sadów przed którymi stawiano więźniów politycznych w Rosji.

Na podstawie książki Stanisława Swianiewicz pt „ W cieniu Katynia”

Były to dewa rodzaje sądów:

  1. Pierwsze zaoczne sądu NKWD ( tzw. „trójki” albo OSOBOJE SOWIESZCZNIJE”), których postępowanie miało charakter poufny niczym dzisiejsze windykacje EOS na podstawie fałszywego wyroku z 2012 roku na nazwisko Bożena Piórecka przy kradzieży precjozów carskich znajdujących się na kontach Fundacji hrabiego Potockiego w Warszawie do których bank PEKAO S.A. wydał karty bankomatowe na nazwisko Bożena Piórecka dla innych osób, aby ukryć kradzież UniCredito.

  2. Drugie ( Tzw. „Trybunały”) , których postępowanie było podobne do sądów w reszcie świata. „Trójki” sądziły na zasadzie „celowości rewolucyjnej” i kwestia ustalenia istotnych czynów przestępczych miała tutaj drugorzędne znaczenie. Natomiast wchodziły w argumentacje prokuratora i -jak twierdzili współlokatorzy mojej celi – odrzucały czasami jego wnioski”

Być może dlatego nagłośniona jest sprawa Trybunałów Konstytucyjnych, aby odnieść się do znanych struktur NKWD. Osoby, które przyznały się do winy miały większy problem. Mąż przyznał się do winy, gdyż sprawa była polityczna na wniosek osób parcjalnych dla Gminy Żydowskiej z Nowego Jorku , która w 2006 roku podała się za spadkobiercę carskiego mienia po moim ojcu Józefie Bochyńskim i jak widać dorobiono mężowi Jerzemu Kaźmierczyk akta próby samobójczej, której nie było aby ukryć ukradzione pieniądze przez Skarb Państwa i to na wniosek firmy , która ma swój oddział w Toruniu czyli CGB Centrostal Bydgoszcz S.A. po śmierci mojego taty Józefa Bochyńskiego 21.04.2007 roku. Nie zauważenie tak poważnej sprawy jest dowodem działania totalitaryzmu co nie wróży nic dobrego, im dalej w las tym więcej drzew tym bardziej, że panowie podali się za spadkobierców już po mnie i mężu na jego firmach.

Lepsze życie miało opierać się na wprowadzeniu Żydów pod polskie nazwiska wykorzystując moje skradzione dzieci , gdyż znakomicie Kościół katolicki wiedział, że jest to linia Judy do której należał Jezus Chrystus. Z tego powodu nie przypadkowo wybrany został papież Benedykt XVI, aby połączyć dwa elementy Św. Benedykta z Monastyru na Monte Cassino do którego odwoływał się Jan Paweł II w czterdziestą rocznicę bitwy o Monte Casino. Przemówienie wygłoszone w dniu 18.05.1984 roku do rodaków w auli Pawła VI w Watykanie cytuję „ Ten ład społeczny , związany z głębokim poszanowaniem praw narodu oraz wszystkich praw człowieka , znajduje swoje ugruntowanie w kulturze chrześcijańskiej , z którą Polska jest związana od początku swoich dziejów. Symbolem kultury chrześcijańskiej Europy był i jest klasztor na Monte Cassino. Tam Św. Benedykt kład podwaliny życia monastycznego. Reguła Św. Benedykta stała się źródłem i natchnieniem dla wielu założycieli zakonów. To z Monte Cassino szli Benedyktyni głosić nieznającym Go jeszcze ludom Europy. Oni nieśli ludom prawdę o Bogu, który „Tak umiłował świat, że dał zeń swojego syna” Por J,16. Prawdę tę synowie duchowi Św. Benedykta przynieśli również i do naszej ojczyzny. Oni to byli przecież jej pierwszymi zwiastunami w naszym Narodzie, który przez Chrzest wszedł do rodziny narodów chrześcijańskich”

Należy zaznaczyć, że pierwsze chrześcijaństwo nie dzieliło się na prawosławne i katolickie, a podział doprowadził do rozłamu.

Kolejny Cytat „ Papież Pius XII mówił na ten temat do Polaków po zwycięskiej bitwie: „Choć wasza ziemia ojczysta czerwieni się cała od krwi, która ją zalewa , prawo wasze jest tak pewne, iż mamy niezłomną nadzieję , że wszystkie narody uświadomią sobie , jaki to dług mają względem Polski, która bywała widownią , a zbyt często przedmiotem ich konfliktów: i że każdy, kto zachował w swoim sercu bodaj iskrę uczuć prawdziwie ludzkich i chrześcijańskich będzie poczuwał się do obowiązku przywrócenia jej pełnego miejsca , jakie jej się należy, zgodnie z zasadami sprawiedliwości i prawdziwego pokoju” (audiencja, 28.07.1944)””

Cytuję dalsze słowa papieża Jan Paweł II powiedział „W dniu 18 maja 1979 roku , w 35 rocznicę bitwy, powiedziałem na Monte Cassino: „ Tylko na gruncie pełnego poszanowania praw ludzi i praw narodów – pełnego poszanowania (!)-może być budowany na przyszłość pokój i pojednania Europy i świata””

Do władzy doszła partia PiS , która według logiki powinna przynieść praworządność jednakże odwołując się do słów Jana Pawła II analogicznie można powiedzieć , że nie można budować pokoju i przyszłości Polski, Europy i świata na fałszu i zakłamaniu bez poszanowania praw ludzi i narodów. Pełne poszanowanie nie może być określone słowami, że poprzednicy rządzili źle i tak dużo jest do załatwienia, że należy poczekać na owoce. Nie będzie owoców jeśli się podepta ziarno. Nie można poczekać z ratunkiem do ciężko chorych ludzi, gdyż w pierwszej kolejności powinna przyjść pomoc. Jednakże pomocą miało być pozbawieniem nas i naszych rodzin życia, aby weszli przebierańcy, którzy są zaplanowani przez Kościół , który ukradł moje dzieci a obecnie deprawuje moje wnuki, a dzieci które wychowywałam są w rękach służb , które w jednej chwili wykonają rozkaz. Dowodem systemu totalitarnego w demokracji jest sprawa w Toruniu IIK 164/11 , którą połączono z Krakowem, aby poprzez Stowarzyszenie Źródło , którego początek był w Łodzi przejść na Warszawę zmieniając charakter Stowarzyszenia dla Osób Chorych Psychicznie kierując dalej na Lublin. Dalszym przejściem jest Misja w Marly we Fryburgu w Szwajcarii przez czasopismo „Źródło” co tłumaczyłoby kradzież mojej twórczości w celu finansowania z naszych depozytów carskich czasopism jak również w Polsce o tej samej nazwie. W skład zarządu Stowarzyszenia wchodził pan Jerzy Winsztal i Jolanta Mazur, którzy byli naszymi pełnomocnikami, którzy podmienili nasze nazwisko na Bożena Bochyńska-Kaźmierczak tak samo jak ZUS podmienił moje nazwisko w ten sam sposób w zwolnieniu lekarskim, a KRS podał Bożena Piórecka do zarządu „MARMOROC-POLSKA” Sp. z o.o. co jest oszustwem . Pod tym nazwiskiem nigdy nie pracowałam w tej spółce.

Celem działania sądu było przejście na Oświadczenie Woli mojego taty Józefa Bochyńskiego i na Misję w Mary we Fryburgu . Ksiądz Gawron proponował dla nas spotkanie z papieżem Benedyktem XVI do czego nie doprowadzono , gdyż Kościół katolicki pełnił rolę inkwizycji co można odnieść do książki w „Cieniu Katynia” cytuję

„Z tego co mi opowiadano w celi można było wnioskować , że jeśli stawiano przed Trybunał oskarżonego , który nie przyznał się do winy, miał on pewne szanse wyjścia obronną ręką. Było więc rzeczą istotną , aby nie dawać prokuratorowi tego podstawowego argumentu, którym w procesie inkwizycyjnym jest przyznanie się oskarżanego”

Pierwotne przyznanie się męża do winy w przypadku, gdy przebywał w areszcie bez wyroku 14 miesięcy stało się przyczyną szarpania męża od 15 lat po odbyciu kary w pełnym wymiarze oraz zapłacenia grzywny 10.500,- zł , która to grzywna zniknęła z sądu a mąż jest ponownie sądzony , gdyż w międzyczasie wykończono moich rodziców , którzy dla męża Jerzego Kaźmierczyk przekazali prawo do dziedzictwa rodowego w linii cesarskiej Romanow. Co oznacza bezpodstawność oskarżenia i celowe działanie rządu Polski w celu zawłaszczenia mienia i zrównania z ziemia naszej rodziny i Polski o czym nas poinformowano w Szwajcarii. Nie ma wolności i sprawiedliwości bez prawdy. A fałszywe sprawy sądowe mające na celu powielenie danych osobowych na fałszywe wytworzone linie genealogiczne mają na celu doprowadzenie do wojny . Nikt się nie może się łudzić, że pozostałby przy życiu z osób pozorujących, gdyż oni pierwsi byliby zabici. W tym również pan Kaczyński z rodziną. Dlatego nie można nam zarzucić stronniczości, gdyż prawda obronić może każdego wierzącego i niewierzącego , gdyż słońce świeci nad dobrym i złym, a Bóg nienawidzi kłamstwa i pozorowania i nie da się Go oszukać. Odnosząc się do czasopisma „Źródło” należy wykazać dalsze powiązania poprzez stosowanie wkładek do czasopisma „Źródło” jak wkładka „W naszej rodzinie” numer 21(538).21.05.2006 rok Toruń.Kraków. Artykuł Wiosna Kościoła w Starachowicach. Dotyczy parafii Św. Trójcy, gdzie podmieniono moją mamę Filomenę Bochyńską na rodzinę Tatarek czyli pracownika PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk firmy mojego męża Jerzego Kaźmierczyk, w której po jej zamknięciu w przerwie odbywania kary i odbyciu z urzędu pełnego wyroku został mąż ponownie sądzony w Toruniu w zamkniętej firmie co jest oszustwem i próbą przejścia na Szwajcarię na firmę APE UMWELTTECHNIK AG, która podtrzymuje przy życiu mózg mojego dziadka . Dlatego Prezydent Szwajcarii nie mógł mi odpowiedzieć, gdzie znajduje się jego grób o. Józefa Marii Bocheńskiego. Benedykt XVI znakomicie wie kim był mój dziadek i ojciec, gdyż wykazał herb Coburg, a historia Kościoła ukrywa prawdę. W Starachowicach zamieniono ulicę Buczek przy której znajduje się parafia Wszystkich Świętych na nową ulicę Św. Barbary. Wystarczy dokonać manipulacji i podstawić Madzie Buczek pod Magdę Kozłowską, aby dorobić inwalidztwo i upozorować chrześnicę papieża Jana Pawła II na jego córkę podstawiając pod Agnieszkę Kozłowską byłą moją sąsiadkę podstawioną pod Agnieszkę z domu Krześniak pierwszą żonę mojego syna, aby wykazać carskie DNA mojej rodziny podmienionej dla papieża Jana Pawła II.

Według artykułu odniesiono się do spotkania 30.04.2006 roku. Na 2006 rok podmieniono datę śmierci mojego taty Józefa Bochyńskiego przez SR Starachowice, który podmienił w tym piśmie moje dane na Bochyńska-Kaźmierczak z tym że odniósł się do przekazania dokumentu , którego ja nie otrzymałam. Stanowi to podejrzenie a wręcz fakt podstawienia daty śmierci mojej mamy Filomeny Bochyńskiej z 30.04.2010 rok na 30.04.2006 roku zamieniając mamę a tatę i tak wykazał Urząd Skarbowy dział spadku na działce Nowowiejska 29 z próby sprzedaży, którą notariusz zamienił na dział spadku obcych ludzi na mojej rodzinie.

Oddanie wejścia przez sąd na Bohaterów Westerplatte 1/1 z drzwiami wejściowymi jest świadomym działaniem w celu podstawienia sąsiadów za spadkobierców po moich rodzicach oraz Kościoła katolickiego.

Pod ten adres od lat przychodziła korespondencja z Kościoła katolickiego i całej Polski z miejsc sakralnych oraz z zagranicy. Tu przynosił listonosz emeryturę. Mój tata otrzymał wcześniejszą emeryturę po kilkukrotnym zawale. Można zaobserwować w blankietach z ZUS , że mamie widnieje literka R a przy tacie E oznacza to zamianę mojej mamy na rencistkę mimo że brała emeryturę, a dla taty podstawiono emeryturę co oznacza, że koś pobierał wyższe świadczenia, których tata nie otrzymywał . Zabranie wejścia przy wykorzystaniu mojego upoważnienia od mamy udowadniałoby, że pan Waldemar Maksalon oraz sąsiedzi jak Helena Surma mogli kraść emeryturę na moją nieżyjącą mamę podmieniając moje dane osobowe, aby mnie oskarżyć co wyszłoby po latach i zniszczyło życie moich dzieci.

Na ten adres przychodziła również listy z Zespołu Wspierania Radia Maryja z Krakowa z ulica Zamoyskiego 56. Mama moje spalonej babci księżnej Marii Lubomirskiej to z domu Zamoyska, numer 56 to sprawa o przyłącze wodne dla pani Heleny Surma , gdzie zabrano mi ganek z drzwiami i sąsiedzi obciążają mnie za ich zużycie wody od trzech lat , gdzie nie mogę mieszkać i jest odcięta woda.

W skład zespołu wchodzi prof. dr hab. inż. Janusz Kawecki co ma odniesienie do księdza Kaweckiego na Misji w Marly , który jest na miejscu księdza Gawrona. Redaktorem jest Andrzej Kiesz co ma odniesienie do syna Wadiusza Kiesz, który znał moich rodziców. Występuje również nazwisko prof. Kozłowskiego co ma odniesienie do chrześnicy papieża, której matka mieszkała w Starachowicach po drugiej stronie ulicy i była nauczycielką gry na fortepianie. Jeśli ktoś z Krakowa poprawnie zaadresuje kopertę dona nasz adres dziś trafiłaby w ręce Heleny Surma, której córka kazała mi wchodzić przez werandę niedostosowaną do wejścia do domu. Urząd Miasta wziął pieniądze i podatki od moich rodziców o sąd nas okradł. Należy zaznaczyć, że moja mama zdała w przeszłości na studia w Krakowie po czym kierunek rozwiązano.

W czasopiśmie Źródło 21.maj 2006 numer 21 (751) jest artykuł na stronie 11 pod tytułem „Benedykt XVI – życie i myśl (51) Profesor Mayer i tajemnicze źródło Q”. Nazwiskiem Mayer przechodzimy na Rothschild o czym wcześniej pisałam, a przez Benedykta na Monte Cassino i Św. Benedykta. Poprzez zastosowanie liberalizmu spłycono Biblię co według artykułu jest poparte przez Benedykta XVI jako teorii Freidrich Wilhelm Mayer, który był nieuznany przez Kościół w zakresie takiego nauczania. Stanowi to sprzeczność i rozdźwięk, gdyż papież jest uznawany jako nieomylna głowa Kościoła co doprowadziło do nieuznania nauki przy jednoczesnej późniejszej teorii Benedykta XVI, który stał się papieżem i akceptuje taką naukę. Królestwo wewnątrz skłócone nie ostoi się i nie można dwóm panom służyć. Poznanie daje Bóg, jak widać Kościół katolicki kieruje się finansami, a Benedykt XVI podstawiono pod mojego tatę Józefa Bochyńskiego z powodu podstawienia pod rodzinę mojej prababci Alice Hessen-Darmstadt herbu Coburg. Moja rodzina jest zbyt wysokiego rodu, aby udawać, że Kościół katolicki nic nie wie. Połączono Freidrich Wilhelm Mayer z Wrocławiem, gdzie pracował pan Kasner w czasie II wojny światowej ojciec Kanclerz Niemiec Angeli Merkel, której dziadek to Ludwig Kaźmierczak co połączono z fabrykowanym dokumentami przez Prezesa Sądu Rejonowego Starachowice w sprawie odpowiedzi do INs 67/08 zamienionej na INs 67/06 co połączono z nazwiskiem Bożena Bochyńska-Kaźmierczak.

Jan Paweł II nie przybył na Cmentarz Firlej koło Radomia, gdyż wiedział, że mój dziadek Brunon Bochyński pod nazwiskiem o. Józef Maria Bocheński jest podtrzymywany sztucznie przy życiu. Natomiast przybył do Torunia na Uczelnię im. Mikołaja Kopernika co wiąże z zawołaniem „Wstrzymał słońce ruszył ziemie polskie wydało go plemię”. Był również w Ełku , gdzie dorobiono fałszywych Bochyńskich i postawiono spółkę „SOF-ART” Sp. z o.o. , którą podmieniono na „SOFT-ART” Sp. z o.o. I w takim stanie zaproszono na tagi materiałów obiciowych do Komornik koło Poznania przez firmę belgijską. Windykacje na takie dane prowadził komornik w Starachowicach co oznacza, że firma Bohdana Żakiewicz Seven Rock Mining w Belgii jest zasilany przez SOFT-ART Sp. z o.o , która windykuje „SOF-ART” Sp. z o.o. Przy tym samym numerze NIP , REGON i KRS obu firm. Przez błędy literowe ukrywane są działy spadku i wyprowadzone mienie.

Kościół godząc się na oszustwa zawarł pakt z diabłem, gdyż nie można dwom panom służyć. Konwenanse można zachować, gdy jest to możliwe. Obecnie nie jest już możliwe, gdyż nikt z elit nie próbował dojść do porozumienia, nie poszanował godności moich rodziców, dziadków a obecnie nas.

Bóg wybiera najmniejszego z ludzi, aby okazać swoją moc co w pewnych okolicznościach odbierane jest jako pycha. Duch Święty czyni co chce i wybiera kogo uzna.

Podsumowując dzisiejsze pismo można odnieść się do faktu , że zwierzęta więcej czują niż ludzie, którzy są zatwardziali i nie widzą znaków Bożych. Zacytuję książkę Żywot Św. Brata Gerarda Majelli ze zgromadzenia Redemptorystów autora Bernarda Łubieńskiego CSSR str 263.

„Zdarzyło się , że gdy Święty razu pewnego szedł za materiałami potrzebnymi do budowy, zobaczył w pewnym podwórzu wspaniałego indyka. Zagłębiwszy się w myślach nad potęgą Wszechmocnego Boga, zawołał: „przyjdź do mnie, stworzenie Boskie!”. Natychmiast indyk jakby zrozumiał rozkaz, przyleciał od Św. Gerarda, który głaskając go, zatopił się jeszcze więcej myślą w Bogu i przez pół godziny pozostał w ekstazie. Lecz cóż dziwnego, że zwierzęta stają się posłuszne człowiekowi, gdy on okazuje się jak najposłuszniejszym Bogu.”

Należy wspomnieć jeszcze jedną podmianę przez Kościół katolicki, która ma przejście na babcię męża Helenę Podpłońską z domu Karbownik pod którą podstawiono Helenę Surma ze Starachowic. W tym celu dokonano mistyfikacji, aby przejść na Romana Bocheńskiego mojego dziadka, który nosił imiona Brunon Marian Bochyński. Doszło do wykorzystania historycznej postaci Romana Rocha Karbownik urodzonego 16.08.1921 rok w Wąchocku, aby przejść dalej na rodzinę Wałęsów wykorzystując przysięgę z braćmi Janek i Rochem Wałęsami przed łącznikiem ze Starachowic rachmistrzem z pociskowni MG1-Będlewskim vel Będkowskim w oficynie domu pana Nowakowskiego. Doszło do podstawienia na ulicy Nad Kamienną 25, geodety pani Nowakowskiej, a mojego teścia Jana Kaźmierczyk podstawiono pod Jana Wałęsę. Wykorzystano tajną organizację ZWZ i osobę o pseudonimie Dąb. Historia nie podaje , że mój dziadek był przewodniczącym ZWZ na terenie Starachowic. Dalszą podmianą jest stryj Romana Karbownik czyli Franciszek Karbownik repatriant z Wołynia co powoduje podmianę na mojego pradziadka Franciszka Bocheńskiego następnie Franciszka Glińskiego pod którego podstawiono mojego dziadka Franciszka Mazurka wymazując moją rodzinę z historii i moją mamę Filomenę Bochyńską podstawiając pod moją teściową. Moją skradzioną córkę Annę Piórecką podstawiono pod Annę Karbownik, aby odnieść się do doradcy papieża Jana Pawła II księdza prof. Karbownika.

Zadrwiono sobie z mojej rodziny o wielowiekowych tradycjach. Zniszczenie naszej historii i naszych rodzin jest zniszczeniem Polski. Naród, który nie szanuje historii ginie. Opisane rodziny znajdują się w książce „Milczące Dzwony” autora Romana Karbownik. Z tego powodu dokonuje się próby kradzieży mojej twórczości, aby zastąpić twórczością innych osób w celu ukrycia podmiany rodziny i pobieranych pieniędzy z depozytów carskich i pozostałej części mojej arystokratycznej rodziny jak Lubomirscy, Radziwiłł, Hessen i pozostałych wymordowanych rodzin, których jesteśmy jedynymi spadkobiercami na bazie Oświadczenia Woli taty Józefa Bochyńskiego.

Kielce przed laty przez Urząd Wojewódzki dokonały podmiany adresu mojego dziadka Franciszka Jana Mazurka z ulicy Nad Kamienną 25 na ulicę Nad Kamienną 13 co ma odniesienie do prawdziwej daty urodzenia mojej mamy Filomeny Bochyńskiej z domu Mazurek 13 września 1937 roku natomiast w dokumentach wpisano 13 październik 1937 roku co ukrył Kościół katolicki dokonując podmiany. Datownik na ostatnim miejscu wykazuje 17 w roku 1985 co oznacza 2017 rok jako rok zakończenia podmiany rodziny.

Załączniki:

  1. List pana Wieluńskiego do taty Józefa Bochyńskiego 9 dni przed śmiercią taty, gdy mąż Jerzy Kaźmierczyk przebywał w więzieniu.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

List do taty.jpg

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s