Cementownia z Irlandii w Polsce

LIst posła Górskiego PiS-x

Starachowice 16.03.2016

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Polska

Jego Ekscelencja Papież Franciszek
Prezydent Rzeczypospolitej Po
lskiej

Andrzej Duda

Podstawienie dzieci do działów spadku po żyjących spadkodawcach

Przesłuchanie

Dzisiejsze przesłuchania w sadzie są wykorzystywane dla wrogów ojczyzny i naszej rodziny. Sposób dorabiania przez sąd opinii psychiatrycznych jest sposobem sprawdzonym w NKWD a próby samobójcze , których nie było są przygotowaniem pod przyszłe zabójstwa w czym specjalizowali się SS-mani w obozach zagłady.

Można przytoczyć cytat z książki „Przesłuchanie” autora Józefa Musioł-

Po trzech dniach u mnie u innych księży wystąpiła silna gorączka-Czy Ksiądz wiedział, że na was przeprowadzono eksperymenty? Tak myśmy już wiedzieli, iż w grę wchodzi zaszczepienie malarii. To doświadczenie przeprowadzano już z innymi księżmi. Wielu wówczas nie przeżyło wysokiej gorączki. Ja żyję dzięki tajnej pomocy.”

Powyższy fakt potwierdzić mogą księża, którzy przeżyli to piekło. Jeden z tych księży żyje koło Poznania , inny w Radomsku, a jeszcze inny stale przebywa w Rzymie”

Z tego powodu nie ma możliwości aby zagadnienie to nie było znane wśród księży również w Rzymie.

Cytat z książki „Przesłuchanie” autora Józefa Musioł- Str 55

Następnie kolejno dawano mi zastrzyki w pośladek. Po tym zabiegu pozostawiono nas w tym bloku” …. „-Czy was leczono? -Tak, to znaczy nie wiem, czy to było lekarstwo. Otrzymywałem kilka razy dziennie kilka pastylek. -Czy świadek tracił przytomność?- W pierwszych dniach traciłem częściowo przytomność., później byłem odurzony i osłabiony.”

Fragmenty książki przytoczyłam, gdyż obecne działania są stosowane przez służby w liberalnej Polsce oznaczają dalszą kontynuację działań SS i SB pod hasłami demokracji. Z tego powodu zagrożony został mój mąż dla którego przygotowano akta. Czyżby sądowy lekarz w Pińczowie, który kazał mężowi wziąć leki, a w przypadku ich niepobrania wpisał próbę samobójczą był szkolony przez byłych funkcjonariuszy SS.

Brak reakcji rządu i powielenie tej samej sprawy pod inną sygnaturą w Toruniu jest dowodem, że Polskę opanowały grupy byłych SS-manów żydowskiego pochodzenia, którzy zamierzali zrobić sobie drugą Jerozolimę, gdyż tam nie zostaliby przyjęci. Nie ma takiej możliwości, żeby nasze pisma nie potraktować poważnie przez ludzi poważnych i Polaków. Czyżby próba samobójcza, której nie było była kolejnym eksperymentem SS. Funkcjonariusz SS znaleźli się również w Zakonie w Wąchocku, gdzie fabrykowali dokumenty o czym nam powiedział tamtejszy zakonnik. Oznacza to, że nadal w Kościele katolickim niszczeni są księża z powołania, gdyż oprawcy przybrali habity, aby pozorować anioła światłości. W książce w cudzysłowie nazwano SS-manów rycerzami co można odnieść do rycerzy Columba obecne mieszczących się w Wąchocku w Klasztorze w szeregach, których znalazł się były dyrektor ING Bank Ślaski, który to bank dokonał oszustwa i podmiany danych. Dziś SS przeprowadza akcje podmiany danych przez banki wykorzystując akta pomordowanych księży i elit Rzeczypospolitej Polskiej co oznacza, że przebiegłość wroga stała się wybitnie perfidna, gdyż wykorzystuje on naszą ufność, a nawet nasze rodziny. Wychowywałam dzieci w duchu chrześcijaństwa i uczciwości co wykorzystano dla innych.

Idąc śladami i mechanizmu jakimi się kieruje masoneria pracująca dla synagogi szatana mogę wywnioskować, że dla mojej córki Marty Bochyńskiej przygotowano gehennę . Oznacza to, że zamierzano wykorzystać eksperymenty SS, aby zrobić odpowiedni film w celu jej szantażu, gdyż zostały wykorzystane jej dane osobowe do podstawienia pod matkę córki jej brata czyli Agnieszkę Kornaszewską z domu Krześniak matkę Wiktorii Kornaszewskiej, której matka zmieniła po rozwodzie nazwisko i wyszła drugi raz za mąż za pana Janiszewskiego. Celem tego jest wykorzystanie mojej córki Marty pod Martę Kaczyńską córkę Lecha Kaczyńskiego w celu zawłaszczenia naszego mienia przez rząd, który nadal prowadzi politykę minionych lat. Mam prawo tak sądzić, gdyż usuwane są dane osobowe moich rodziców i dziadków , a akta o przemocy w rodzinie byłego męża są podstawiane dla mojego obecnego męża, który na to nie zasłużył. Nie zasłużyła również jego rodzina, aby była poniżana przez SS-manów w polskim rządzie na których zlecenie dzwoniono po całej wiosce, aby zniszczyć moją reputację. Jest to nękanie nie tylko teściów ale całej rodziny, gdyż telefony wykonywane były również do dzieci. SS-mani dokładnie wykonuje plany z precyzją w celu ukrycia oprawców pod danymi osobowymi ich ofiar. Polacy byli przyzwyczajani do tych mechanizmów przez zgodę Kościoła, któremu oddano ziemie zastawione przez SS należącą do mojej rodziny. Jest to mechanizm zniszczenia Kościoła w Polsce i obarczenia jego za kradzież mienia, które oddało państwo dla Niemiec pod zastaw bankowy. Z tego powodu zamierzano zamordować papieża, aby oskarżyć Polskę w celu uniemożliwienia jej obrony i rozpoczęcia prześladowania Polaków oraz chrześcijan co jest analogią i odniesieniem się do cesarza Nerona , który podpalił Rzym za co oskarżył chrześcijan. Przytoczę jeszcze jeden fragment dający refleksję i wiarę, że życie mądre jest zwycięstwem śmierci. Tej samej nocy Michał R. został stracony, tak jak i jego brat Benedykt, który w swoim liście przed egzekucją umieścił tusz obok swojego imienia trzy litery NŻP.- co łatwo przyszło rodzinie rozszyfrować jako : „Niech Żyje Polska”. Młodzi ludzie wychowani w duchu patriotyzmu potrafili oddać życie za Polskę nie sprzedając się za cenę śmierci. Dziś programy bankowe zrobiły to czego faszyści nie byli wstanie zrobić przemocą. Wystarczy pieniądz, aby młode pokolenie niszczyć duchowo. Osoby wrażliwe patrząc na to odchodzą od wiary, gdyż widzą zaklaskanie i obłudę. Jest dla nich ratunek, gdyż Pismo Święte mówi bądź zimy abo gorący , albo wypluję cie z ust moich. Osoby nie mające wiedzy są łatwo manipulowane i zastraszane co również w pewnej mierze jest winą Kościoła katolickiego, który pozbył się mocy i uwierzył diabłu, że jest mocniejszy. Pismo Święte zawiera inne cytaty, aby mocni w wierze przeciwstawiali się złu, a ucieknie od nich.

Powrócę tematem do Monte Cassino, w zasadzie do Św. Krzyża jako symbolu wiary w Jezusa Chrystusa i zwycięstwa nad złem. Można odczytać hasła „Tylko w znaku Krzyża i tylko pod tym znakiem Polska jest Polską a Polak Polakiem”.

Żydzi nie uznają Krzyża Chrystusowego, gdyż był to znak pohańbienia i poniżenia, a mimo to Jezus zmartwychwstał i dał nam moc burzenia warowni diabelskich. Można zauważyć idąc szlakiem na Św. Krzyż źródełko Św. Franciszka podobnie jak stary fresk na Św. Krzyżu przedstawiający św. Brunona , któremu za krzewienie chrześcijaństwa ścięto głowę. Pod tych męczenników podstawiono mojego pradziadka cara Mikołaja II Romanowa jako Franciszka Bocheńskiego a jego syna Aleksego Romano jako Brunona Bochyńskiego ukrytego pod nazwiskiem o, Józefa Marii Innocentego Bocheńskiego podstawiono pod podstawiono jego syna Józefa Bochyńskiego czyli mojego ojca.

Podstawienie mojego męża pod mojego ojca i dalsze podmiany stanowią powód do stwierdzenia, co zamierzano zrobić z moim mężem i ciałami moich rodziców.

Odniosę się do cytatu „Piszcza Jodłowa” Stefana Żeromskiego „ Jeden z nich wyryty jakimś ostrzem, głosił słowo mało zrozumiale:- „Szczyt moich cierpień zrównał się z tą górą w 1863 roku”. Nie było imienia i nie było nazwiska. To jakby ów rok wszystek-1863-ostrzem strzaskanego pałasza czy złamanego bagneta na niemym murze dla nikogo te słowa wypisał. Mąż mojej prababci księżnej Lubomirskiej był przetrzymywany po kolana w wodzie w cytadeli. Prababcia jeździła karetą po Warszawie rzucając zlotem przed Kościołami, gdzie znajdowali się biedni, aby modlili się za jej męża. Dziś z nas robi się biedaków zawłaszczając mienie przy udziale rządu polskiego dla SS, a pisanie prawdy powoduje wzgardę. Nie zostałam zaproszona we właściwym terminie na Mszę Firlejowską pierwszy raz jako persona non grata. Rodzinę Firlejowską zakładał mój tata , ale podstawiono Martę Przygodę pozorując córkę mojego taty dla SS-manów, a moje dziecko miało być wydane w ich ręce przez polskich patriotów. Do ośmieszenia jej przygotowano film i fotografie co można odnieść do Jezusa Chrystusa, który pisał na piachu grzechy tych którzy próbowali oskarżać.

Św. Brunon był obrany na imię dla mojego dziadka , gdyż odnosił się do Św. Brunona , który był Templariuszem. Na sztandarach tego zakonu telewizja szwajcarska pokazała mój herb Lew z Judy.

Aby połączyć elementy wykorzystano błąd w KOD-dzie pocztowym na Łuków, aby odnieść się do mienia Templariuszy, który działał w Łukowie i Kluczkowicach.

Aby powtórzyć historię spalenia Templariuszy zamierzano wykorzystać papieża i jak dawniej Filipa Pięknego podstawiając dziś Filipa Jarczyk syna Magdaleny Jarczyk zwanej Katarzyną a wnuka Jerzego i Barbary Bochyńskich. Magdalenę Jarczyk zwaną Katarzyną podstawiono pod Katarzynę Kaźmierczyk tak jak i mnie co łącząc wiele kobiet jako żony mojego męża co miało spowodować likwidację naszych rodzin i wprowadzenie SS i SB. W tym celu podstawiono Waldemara Maksalon za Waldemara Masak , który był pracownikiem Cementowni Ożarów S.A. później również APE-Jerzy Kaźmierczyk firmy mojego męża.

Spowodowało to podstawienie Irlandczyków pod Cementownie Ożarów S.A. pozorując narzeczonego mojej córki Marty na Bochyńskiego i podmieniając na Janiszewską pod którą podstawiono za mężów dwóch Waldemarów jako męża Janiszewskiej , aby przejść na drugie małżeństwo Agnieszki Kornaszewskiej z domu Krześniak z panem Janiszewskim. Wykorzystano dziecko z pierwszego związku z moim synem Wiktorię Kornaszewską i podstawiono pod córkę Martę Bochyńską przechodząc na Ożarów w celu windykacji APE-Jerzy Kaźmierczyk za pracownika Waldemara Maksalon zamienionego na męża pani Janiszewskiej. W to miejsce podstawiono Waldemara Pawlak pod apartament w Warszawie zakupiony dla mojego męża Jerzego Kaźmierczyk, którym zarządzał Mieczysław Pawlak. Dane moje córki Marty Bochyńskiej wykorzystano do apartamentu w Warszawie, a Urząd Miasta i Urząd Skarbowy dorobił dla córki karne akta co jest oszustwem, a córka mieszka za granicą i nie ma długów.

Następnie powielono tą osobę na Staszów, gdzie podstawiono państwa Kaczyńskich pod majątek książąt Radziwiłł co za tym idzie wykorzystano moją córkę Martę Bochyńską pannę wykorzystując jej pierwsze nazwisko Marta Piórecka dla służb wojskowych. Moją córkę zamierzano zlikwidować w te święta co Kościół zamierzał ukryć przez wstawienie skradzione córki i syna . Oznacza to również likwidację dwóch moich synów , gdyż młodszy Jakub Piórecki jest podstawiony pod Alicje Idziak , która ma syna Jakuba Idziak i podstawiono Alicje Maksalon z domu Kowalską przerobioną na Mazurek w celu przejścia na mojego dziadka Franciszka Jana Mazurek czego dokonano po śmierci mamy Filomeny Bochyńskiej w sprawie INs 956/09 co jest stuprocentowym dowodem akceptacji przez Sąd działań Waldemar Maksalon dla SS i SB pod polskimi szyldami. Sprzęt szpiegowski używany jest da Sądów , który pozwala na mistyfikację i wpisywanie błędów w dokumenty obywateli. Pozwala to na oszukanie obywateli , gdyż Sąd wykazuje ich podania z błędami mimo ich niezaistnienia w oryginale. Osobom, które się zorientują są wpisywane są urojenia co do Sądów. Podobnie jak wpisano mnie urojenia co do sądów przy jednoczesnym określeniu mojego ojca, że nie był arystokratą oraz wytworzeniu działu spadku po moich rodzicach i dziadkach przez funkcjonariuszy SS i SB .Ludzie uczciwi nie są wstanie zrozumieć, że na coś takiego stać instytucje państwowe , które oszukują obywateli i Kościół katolicki, który został wmieszany w SS-mańską grę uzależniony kradzionymi pieniędzmi.

Sąd stosuje mechanizmu aparatu terroru umieszczając ludzi w zakładach psychiatrycznych, aby ukryć działanie Sądu i zdradę kraju.

W ten sposób Sąd ukrywa fabrykowane dokumenty, które są używane do powielania spraw dla agentów wywiadu pracujących dla SS w Gminie Żydowskiej. Z tego powodu wpisano próbę samobójstwa dla męża przed opuszczeniem więzienia co oznacza , że również jest stosowany ten proceder dla wyeliminowania ludzi inteligentnych, których się likwiduje .

Wykorzystano dane mojego syna Jakuba Jana Pióreckiego, aby podstawić pod moich teściów poprzez wykorzystanie kolizji drogowej w Kielcach, gdy jechałam z teściową. Z tego powodu dorobiono sygnaturę do sprawy z powództwa mojego męża o działania na szkodę jego firmy „MARMOROC-POLSKA” Sp. z o.o. i podstawiono w miejsce sprawę przeciwko mieniu Komendy Policki, aby przerobić kolizję na wypadek do działu spadku . Z tego powodu podstawiono konto mojego męża Jerzego Kaźmierczyk w Banku PKO BP w Sandomierzu pod konto mojego syna Jakuba Pióreckiego, aby podstawić pod windykacje do Zakupu Pałacu w Niezdowie przez państwa Maślak kryjąc śmierć moje babci w Kruszynie i wymordowanie rodziny w celu podstawienia pod cztery pociągi złota carskiego w Anglii.

Nasza rodzina niszczona była przez lata a dziadka ciało wzięto na eksperymenty wykorzystując ukrycie się dziadka na Misji w Marly we Fryburgu, gdzie był rektorem a obecnie podstawiono Bohdana Żakiewicz. W tym celu podstawiono Jarosława Maślisz, którego wspólnik był na ranczo Georga Busha. I podstawiono panią Maślak z Londynu na Niezdów, aby przejść na carskie depozyty w Anglii co starano się ukryć przez zloty pociąg i Annę Anders.

Św Brunon był duchownym co spowodowało podstawienie mojego dziadka na księdza w celu przejęcia depozytów przez Kościół skazując na i nasze rodziny oraz Naród Polski na zagładę.

Moja rodzina ma herb Lew z Judy , który odnosi się do Jezusa Chrystusa co zamierzano wykorzystać , aby upozorować oszustwo i dorobić dla Jezusa Chrystusa, że ma żonę. Do tego celu potrzebny był Kapitał Ludzki i systemy komputerowe, które łączyły ludzi w Nowym Ladzie , aby zrealizować to oszustwo. Jezus Chrystus mówił w Piśmie Świętym, że ma wodę , którą gdy ktoś zaczerpnie nie będzie pragnąć na wieki. Chrzest jest symbolem nawrócenia a woda świadczy o chrzcie. Dlatego Kościół katolicki parafia Wszystkich Świętych próbuje zabrać mi tożsamość i moje imię Bożena, aby oddać je oszustom tworząc mistyfikację, aby woda nie mogła świadczyć o osobie, którą Kościół sam usunął i podstawił inne rodziny co jest oszustwem. Odnosząc się do ściętego Brunona należy zauważyć zbieżność , ze ciało mojego dziadka zostało poddane eksperymentom aby jego mózg podtrzymywać przy życiu co swoistym rodzajem kary. Głowa cara Mikołaja II Romanowa mojego pradziadka znajdowała się na stole na Kremlu. Symbolika tego jest wielka, gdyż Chrystus jest głową Kościoła i przez Ducha Świętego mieszka w nas. Głową widzialnego Kościoła jest Pomazaniec jakim był mój dziadek , który wskazał mojego tatę, a tata wskazał nas. Państwo Pikul próbowali wyłudzić dokument, kto następny. Spowodowało to podstawienie mojego syna Jakuba Pióreckiego oraz wypadem Marty Bochyńskiej i zawłaszczenie mojej wnuczki córki Adama w celu podstawienia Waldemara Maksalon jako męża Janiszewskiej ukrywając podstawienie przez Waldemara Masak na firmie męża Jerzego Kaźmierczyk. Tym sposobem powstała niezgodność w sądzie numeru PESEL już przygotowanego do podmiany danych osobowych właściciela firm. Wykazano niezgodność PESEL również dla siostry męża Wioletty co oznacza, że miała być również usunięta, gdyż pod jej dzieci podstawiono Zawadzkich.

Kościół katolicki zrobił z naszego życia rosyjską ruletkę w której mordowani są ludzie . Oznacza to, że pod wymordowanych księży podstawiono służby wojskowe. Św. Krzyż to pamiątka chrztu Rusi co jest nawiązaniem do mojej carskiej rodziny, a głową Kościoła jest Jezus Chrystus. Duch Święty nie umiera podobnie istnieje świat duchowy. Dzisiejszy system ekonomiczny jest podmianą danych osobowych w bankach, gdyż dopisano fałszywe rodziny, aby nasze dzieci i wnuki nie mogły się obronić. Miały one być niewolnikami dla Żydów z synagogi szatana, którzy nienawidzą naszej rodziny. Zapisy w umowach jasno wyrażały zakaz sprzedawania Żydom naszej ziemi co oznacza , że wyroki sądów są fałszywe i chronią byłe struktury SS i SB oraz NKWD.

W Ożarowie wykazano herb Rawicz i podstawiono Ożarowskich co jest oszustwem i podstawiono przez ZUS narzeczonego z Irlandii mojej córki zamieniając ją z Irlandii na Polskę w celu podstawienia pod PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk pozorując spadkobierce po moim mężu przez zamianę jej na siostrę męża. Dowodem jest prowadzona drugi raz sprawy w zamkniętej firmie w Sądzie Okręgowym w Toruniu do Krakowa.

Wykorzystano męża firmę i oskarżono za działania służb wojskowych odmawiając wszczęcia dochodzenia przy jednoczesnym skazaniu męża. Zamierzano powtórzyć sytuację w stosunku do mojej firmy „IMPERATOR ROMANOW”, którą Urząd Miasta Starachowice podmienił na spółkę cywilną , którą przekierowano z pewnością na Miedzna Drewniana 244. Z tego powodu wydano mi błędny dokument odwracając nazwę, aby pod właściwą nazwą dokonywać oszustw przeciwko mnie , aby w przyszłości mnie skazać jak męża. Prokuratura współdziała ze służbami wojskowymi uniemożliwiając naprawienie błędów i wpisując nieracjonalne treści. Powodem jest , że tworzy dokumenty Prokuratura z Sądem do ukrycia zastawienia polskiej ziemi przez SS oraz komunistów.

Na koniec mogę odnieść się do Stefana Żeromskiego zwanego wieszczem narodowym. Określił on liczbę 44 jako imię. Wpisanie w Tomaszowie Mazowieckim sygnatury PC 44/ 13 i IIKp117/13 jako prośby do męża o skierowanie żony na leczenie psychiatryczne można odebrać jako kpina z Polskiego Narodu , ale również z Judy jako zabawa dla psychiatrów pracujących dla SS-manów i NKWD, aby oskarżyć prawdziwą rodzinę carską w celu jej zlikwidowania w zaklęciach psychiatrycznych rozszerzając na całe chrześcijańskie rodziny stosując zasadę czystki etnicznej pozostawiając jedynie Żydów, którzy podszyli się pod arystokratów na całym świece zawłaszczając ich dobre imię i mienie pozbawiając pieniędzy nielicznych członków ocalałych z tych rodzin, które są w ten sposób ośmieszane i eliminowane.

Pismo Święte mówi, że dobre imię jest lepsze od srebra, złota i drogocennych kamieni co spowodowało , ze nasze imię jest szargane , aby Żydzi wytarli nim swoje brudne i zakrwawione plamy. Zabicie papieża miało stać się początkiem eksterminacji Polaków. Z tego Żydzi wykorzystują IPN, aby ukryć swoje zbrodnie dokonane na narodzie Polskim i oskarżając nieświadome osoby. Polacy muszą zrozumieć, że są sądzeni nie za to co robią, ale za to że są Polakami i na podstawie przygotowanych dokumentów przez Prokuratura , który je fabrykuje bo takie ma polecenie.

Na zakończenie przytoczę fragment książki „Przesłuchanie” autora Józefa Musioł

Jaką maskę przywdziała w tym sezonie opozycja w tym państwie, nie chcąc widzieć , że procesy odprężenia w Europie prowadzą do między innymi poprzez pełną normalizację stosunków z Polską. Widzi to prawie cala Europa, widzą to również wszyscy trzeźwo patrzący obywatele RFN, którym nie przysłonił potrzeby zamknięcia tragicznej karty w historii naszych narodów, karty, którą najbardziej krwawo zapisał faszyzm”

Podmieniono mój adres przez pocztę z Bohaterów Westerplatte 1/1 na Bohaterów Westerplatte 11 co często opisuję. Wywieziono mnie do Łodzi pozorując, że włamałam się do cudzego domu i inne paragrafy i oficjalnie, że podarłam wydruk podmieniając moje dane osobowe e na córkę teściów. Działania te miały dokonać podmiany rodziny dla SS-manów. Nie przypadkiem wybrano numer 11 co można odnieść tak do wielu cytatów w Biblii w tym o Michale Aniele patronie mojego ludu jak również do bloków numer 11 w obozach śmierci. Moje dane mogły służyć do podstawienia pod ofiary zabiegów SS-manów , które były w bloku doświadczalnym numer 11.

Cyt fragment książki „ Przesłuchanie” .

Był to po prostu domięśniowy zastrzyk w prawą rękę. Polska współwięźniarka z Łodzi mówiła , że był to zastrzyk z fenolu. Widzę , ze pan nie wierzy, bo po takim zastrzyku powinnam już nie żyć.- No właśnie, odrzekłem sucho, i w tym momencie uzmysłowiłem sobie niezręczność mojego odezwania. A jednak żyję, choć taki zastrzyk otrzymałem naprawdę. Po podaniu mi zastrzyku lekarz nagle zerwał się i odszedł. Wtedy wspominana lekarka natychmiast wzięła strzykawkę i wyciągnęła z niej z powrotem fenol. Zrobiła też coś w rodzaju blokady, by fenol dalej się nie rozszedł i to mnie uratowało. Czy to co świadek co zeznaje jest prawdą czy tylko koszmarnym snem na jawie? – Ta sama lekarka , którą później Niemcy zgładzili – w kwietniu 1943 roku – umożliwiła mi dostanie się do transportu do Buchenwaldu-Weimaru. Tam skierowano mnie do fabryki. -Skutki?- Połamane żebra i ręka przeżyłam. -Proszę niech pani teraz podpisze protokół- ja nie potrafię. -Świadek wysuwa w moim kierunku dwie połamane i źle złożone ręce. Prawa dłoń zmiażdżona zupełnie- Proszę pisać : z powodu kalectwa świadek nie jest zdolny do złożenia podpisu”

Ww tym celu zrobiono dla mnie sprawę IDs 1001/14 , gdzie upozorowano, że mam uszkodzone ręce i nie podano do podpisu protokół. Po uzupełnieniu na parterze prokuratury zeznania potraktował prokurator podwójnym pismem ,aby wytworzyć kolejne dwie tożsamości w tym na Tomaszów Mazowiecki podstawiając do drugiej odpowiedzi do tego samego pisma drugiego prokuratora. Miałam być zniszczona przez Toruń i pobita przez służby wojskowe za co zamierzano oskarżyć mojego męża i jego rodzinę . Podstawiono Waldemara Maksalon, który robi działy spadku po moich rodzicach a mnie podmienia tożsamość pozorując amnezję jak osoby z przesłuchania .

Cytuję książkę „Przesłuchanie” Józefa Musioł

Pani się nazywa – kobieta patrzy na mnie niemym wzrokiem. Zapomniałam.”

Jak widać synagoga szatana z SS „Palace Zakopane” pozoruje sytuacje i przenosi na różne inne miejsca. Przykładem jest wykorzystanie danych osobowych chrzestnej Marina Bochyńskiego z Turcji i prowadzenie tam działań do podmiany naszej rodziny.

Zamierzano dokonać powtórzenia przeszłości i historycznych zdarzeń na naszych rodzinach i dokonać mordu. W tym wypadku zaplanowano początkowo zniszczyć ducha. Pierwszą żonę mojego męża Katarzynę zamierzano zlikwidować i wszystkie osoby podstawione pod nią w celu odniesienia się do wielkiej męczennicy św. Katarzyny i połączenia z Katarzyną II Wielką pochodzącą ze Szczecina, gdzie wytworzono dzieci z in vitro z carskim DNA.

Zacytuję „Puszcza Jodłowa” autor Stefan Żeromski:

„ Być może, iż jeden z tych to anachoretów, co polskiej był krwi i mowy, a szedł z rodu ludzi dostojnych, mówił do zgromadzenia ludzkiego zrozumiałym polskim językiem owo kazanie o św. Katarzynie, które jest najdawniejszym zabytkiem pisanym tej starej mowy.”

Zamierzano również zamordować mojego męża, którego podstawiono pod św. Jerzego patrona skautingu i harcerstwa.

Według średniowiecznej księgi Jakuba de Voragine, Jerzy był rzymskim żołnierzem za czasów cesarza Dioklecjana. W 298 roku, odmówił Jerzy czci rzymskich bogów i opuścił armię. Jerzy był wstawiennikiem do Dioklecjana o łaskę dla chrześcijan w czasie, gdy chrześcijanie zostali wyjęci spod prawa. Dziwnym zbiegiem okoliczności jest umieszczenie mnie w zakładzie psychiatrycznym na obserwacji w Łodzi do podartego wydruku z własnego doniesienia, gdyż św. Jerzy jest utożsamiany z bohaterem, który publicznie podarł edykt cesarski wymierzony przeciw chrześcijanom za co został poddany torturom i ścięty. Legenda ukazująca walkę ze smokiem obrazuje walkę dobra ze złem i powstała kilka wieków po jego śmierci. Zaznaczę, że św. Jerzy jest podstawiony pod Anioła Michała, który walczy ze smokiem co oznacza, że zwycięstwo należy do Boga.

Masoneria zażartowała sobie podstawiając pod carskie ziemie pana Bohdana Żakiewicz, którego podstawiono pod Bohdana Bochyńskiego. Dla pana Bohdana Żakiewicz masoneria przydzieliła herb trach czyli smok i podstawiono pod Życzyn, aby zamienić nasz herb Lwa z Judy na smoka i wiarę w Jezusa Chrystusa zamienić na pogaństwo. Z tego powodu pan Bohdan Żakiewicz oskarżył mojego męża wykorzystując nasze pełnomocnictwo do kradzieży naszego mienia podmieniając dane w Sądzie. Celem było odwołanie się do starożytnego Rzymu i zamiana świąt wielkanocnych na Idy marcowe, zamieniając cesarza Konstantego, który zwyciężył pod znakiem Krzyża na człowieka, którego rodzina przybrała nazwisko Radziwiłł. W tym celu posłużono się Konstantym Radziwiłł, który zamierzał zwyciężyć przez fałszywe opinie psychiatryczne NFZ podległego pod Ministerstwo Zdrowia korzystającego z kradzionych pieniędzy z carskich depozytów i dzieci z carskim DNA. Precjoza carskie prezentowano publicznie dorabiając fałszywe karty bankomatowe przez bank PEKAO S.A. w Starachowicach na nazwisko Bożena Piórecka na dawny adres w celu podstawienia pod Oświadczenie Woli mojego taty Józefa Bochyńskiego z 28.06.2006 roku. Aby to ukryć prokuratura upozorowała kradzież kart bankomatowych.

Pogwałcono w Polsce Kodeks Karny według którego, kto zeznaje nieprawdę lub prawdę zataja podlega karze pozbawienia wolności do lat pięciu art 247&1KK. Podanie prawdy w Polsce jest równoznaczne z dorobieniem opinii psychiatrycznej co oznacza samozniszczenie kraju, gdzie nie ma prawa. Prawda spowodowała ponowne oskarżenie męża w zamkniętej sprawie, po odbytym wyroku i zamkniętej firmie. Celem jest podmiana danych osobowych i powielenie sprawy na trzy tak jak to zrobiono w spółce „SOF-ART” Sp. z o.o. System szpiegowski stał się polityką kraju, kryjąc kradzież pieniędzy przez rząd i skazując Polaków.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s