Pan Zbigniew Sieradzki – Monte Cassino

Sieradzki-2Sieradzki-4Józef Bochyński-Artykuł0001

Starachowice 15.03.2016

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. Mech. Jerzy Kaźmierczyk

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Polska

Jego Ekscelencja Papież Franciszek
Prezydent Rzeczypospolitej Po
lskiej

Andrzej Duda

Zamiana carskiej rodziny przez pocztę w Starachowicach w celu ukrycia matactw rządu.

System totalitarny mordował ludzi wierzących, ludzie jednoczyli się co pozwoliło zachować wiarę i uratować duszę. Ludzie wspierali siebie nawzajem, gdyż widoczny był wróg kierowany złym duchem mającym na celu zniszczyć wiarę. Obecnie system totalitarny został przeobrażony w twór bardzo niebezpieczny dla wiary, gdyż w róg opisywany w Piśmie Świętym jako starodawny diabeł i szatan i osoby kierowane tym duchem stają się niewidoczne. Liberalizm, który mógł prowadzić do wielu dobrych rzeczy faktycznie stal się motorem do zaakceptowania zła jedynie pozorując z nim walkę, co jest sprzeczne z normami ogólnoludzkimi. System oparty na fałszu nie może przynieść korzyści narodowi, gdyż stwarza pozór demokracji używanej jedynie dla wybranych wytworzonych w systemie totalitarnym elit. Powoduje to, że zaraza bezbożności rozszerza się na pokolenia. Młode pokolenie zaczęto wprowadzać w błędne nauki, które mają jedynie na celu ewangelie sukcesu nie zważając na okres prób i doświadczeń, które są konieczne do usunięcia zła i wykazania prawdziwego celu życia. Nowy system spowodował , że dzieci i wnuki byłych oprawców w tym w dużej mierze z pochodzenia żydowskiego weszły w struktury władzy podszywając się pod rodziny ofiar, które były niszczone przez ich ojców. Zmiana nazwisk i wykorzystanie pomyłek pisarskich spowodowało, że zostali ukryci. Nie ma to nic wspólnego z przebaczeniem i próbą życia uczciwie, gdyż nadal stosowany jest ten sam terror przy zastosowaniu innych metod dla prawdziwych Polaków i arystokracji. Całe lata trwała praca aparatczyków nad zniszczeniem godności naszej rodziny. Obecnie wykorzystują nasze dzieci i wnuki, którzy uwierzyli w dobre intencje diabła. Pomogły w tym hasła i Kościoły , które promują Żydów nie zwracając uwagi co Pismo Święte na ich temat mówi, że nie są to Żydzi, ale synagoga szatana.

Należy odnieść się do analogii między Monte Cassino, a Św. Krzyżem. Żołnierze z Monte Cassino mieli zakaz powrotu do kraju, a nawet nie pozwolono wydać im polskich paszportów. Dopiero po interwencji Czerwonego Krzyża mogli je otrzymać, ale nie mogli wrócić do Polski. W piśmie od pana Andrzeja Przewoźnika widnieje zapis w formie poddania w wątpliwość podziękowania dla pani Prezydent Argentyny Ewy Peron, która bardzo pomogła Polakom, którzy tam się znaleźli z powodu zakazu powrotu do swojego ojczystego kraju- Polski, po walce pod Monte Cassino. Daje to obecnie złe światło na Polskę i pokazuje, że nie są Polakami ci którzy są przy władzy, ale Żydami, gdyż było by to niemożliwe, aby byli tak potraktowani bohaterzy narodowi i Ci , którzy im pomagali i nie zostali uhonorowani. Oznacza to, że obecnie w Polsce nie uznaje się Polaków i chrześcijan. Polski żołnierz zatknął polski sztandar na szczycie Monte Cassino. Komuniści bali się wyraźnie symboli zwycięstwa chrześcijaństwa nad pogaństwem i nie wpuścili do Polski żołnierzy tam walczących, aby nie wyszła prawdziwa historia piastowskiej Polski i chrześcijaństwa na czym jest oparta.

Polak z prastarego rodu, który przyszedł z Benedyktynami na Św Krzyż mógł teraz być przypomniany. Polaków i patriotów Polskich traktuje się jak chorych psychicznie. Odniosę się do „Puszczy Jodłowej” której autorem jest Stefan Żeromski. Cyt „Z tegoż gródka, na Kielcach wzniesionego, wyszedł węgierski książę Emeryk i poniósł w ręku święty krzyż na Łysiec, gdzie już król polski imieniem Mieczysław, a może Bolesław przezwiskiem Chrobry, a może Krzywousty – zbudował był kościół niewysoki, gruby. Sztuką dawną, grecką z kamienia postawiony.”

Wcześniej pisałam już o moim herbie Rawicz, który nosił król Bolesław Krzywousty, a wcześniej był to Lew w Koronie. Obecnie bezpodstawnie podważono rzetelności dawnych artystów przedstawiających Króla Polski, w cesarskiej koronie. Mój główny herb to Lew z Judy, który nosił Bolesław Chrobry zwany Rurykowiczem. Dlatego zamordowano mojego pradziadka i został ukradziony sygnet przez Bohdana Bochyńskiego, męża Marii Bochyńskiej z Czech, którzy byli rodzicami Marii Gudewicz z domu Bochyńskiej z Białegostoku u której mieszkałam pewien czas. Podstawiono już po jej śmierci, obecnie na moje mieszkanie w Starachowicach, już kolejne osoby ze służb wojskowych. Niszczenie nas i mojej rodziny to niszczenie Polski i Polaków oraz całego chrześcijaństwa, a podstawienie moich skradzionych dzieci dla władz i Kościoła za moich rodziców jest dowodem, na bezbożność i powrót do pogaństwa, pod płaszczykiem chrześcijaństwa. Biskup T. Pieronek nawet obraził, księdza prałata Jankowskiego, któremu zalecał badania psychiatryczne co oznacza, że każdy patriota stał się dla Kościoła katolickiego i rządu Polski chorym psychicznie. Dowodem tego są badania nas przez psychiatrów co jest kontynuacją działań SS, NKWD i SB w wolnej Polsce. Należy zaznaczyć jak niechlubny dla Polski zapis został użyty przez pana Andrzeja Przewoźnika, że podaje w wątpliwość oddanie szacunku dla pani Ewy Peron Prezydenta Argentyny za okazaną pomoc i zaangażowanie Polaków, którzy otrzymali zakaz powrotu do ojczyzny z powodu działań komunistycznych i antypolskich , które w większości prowadzili Żydzi.

Zbigniew Sieradzki zachował wielką skromność. W odpowiedzi na pytanie osoby prowadzącej uroczystość w dniu 6.09.2004 roku odpowiedział, że ratował życie rannych żołnierzy w tym rannych żołnierzy wroga co poczytywał sobie za odznaczenie. Określił, że robił to z największym oddaniem nie bacząc na grożącą śmierć. Robił to nie dla zasług i odznaczeń, ani wyższych stopni

Z tego powodu zawłaszczono przez Sąd wejście na Bohaterów Westerplatte 1/1 z drzwiami wejściowymi dla pani Helena Surma i jej córki Danieli Słodkiewicz, która okłamała pana Z. Sieradzkiego, że jest siostrą mojego ojca Józefa Bochyńskiego, a obecnie kazała mi wchodzić przez werandę do swojego domu. Jest to kontynuacja zacierania śladów po żołnierzach generała Andersa, którzy wysyłali pod ten adres korespondencję co zrobił Sąd Rejonowy w Starachowicach w celu podstawienia ówczesnego prezydenta Miasta Warszawy doktora Lecha Kaczyńskiego pod moje mieszkanie, a przez remont sądu ukryto kradzież depozytów carskich mojej rodziny pozbawiając Polaków godnego życia wprowadzając gminę Żydowską z Nowego Jorku. Podmiana dokonuje się przez remonty sądów co połączyło Kielce ze Starachowicami, aby wykorzystać moją sprawę IX K 280 /12 z Sądu Okręgowego w Kielcach, która była wygrana a znika przesłana do SR Kielce do sprawy IXK 131/11, aby powielić sprawy i spółki męża Jerzego Kaźmierczyk do kradzieży dla rządu. Z tego powodu skarżone są zarządy spółek zakupionych z carskich depozytów przez Skarb Państwa w celu obciążenia męża Jerzego Kaźmierczyk windykacją w celu pobrania pieniędzy z carskich depozytów za straty wywołane przez Skarb Państwa.

W tym celu w Kielcach w Sądzie Okręgowym zamknięto okienko wydziału karnego w czasie, gdy Sąd Rejonowy w Starachowicach prowadził remont i w tym celu przekierował sprawy Sądu Karnego do wynajętego budynku przy Konstytucji 3-Maja 27 , gdzie znajdował się wcześniej komitet partii PZPR. Gruntowny remont połączono z wymianą okien przez spółdzielnię mieszkaniową co połączono z fałszywymi spadkobiercami i rozebraniem części pałacu mojego dziadka w Starachowicach na ulicy 1-Maja , gdzie podstawieni są Niemcy. Był toi budynek władz FSC STAR S.A. później MAN Bus Sp. z o.o. Z tego powodu zamieniane jest moje nazwisko na Bochyńska-Kaźmierczak, aby upozorować zwrot mienia i podstawiono takie dane do ZUS, aby uwiarygodnić oszustwo do Niemiec dla Kanclerz Niemiec Angeli Merkel z domu Kaźmierczak pozorując, że polskie prastare piastowskie ziemie należą do Niemiec co jest oszustwem. Połączono remonty z wynajmem budynku dla sądu na czas remontu co ukryte zostało przez podstawienie Anity Frankiewicz na moje mieszkanie , gdy jej wynajmowałam po śmierci mojej mamy Filomeny Bochyńskiej . Podatki od wynajmu płaciłam do Urzędu Skarbowego co przy pozorowaniu musiało się zgadzać i podstawiono Sąd pod depozyty carskie wykorzystując moją sprawę w Kielcach o utworzenie depozytu , gdzie wykazała majątek mojego dziadka Brunona Bochyńskiego jako Romana Bocheńskiego prosząc o zajęcie wypłacanych pieniędzy z Końskich dla fałszywych hrabiów Tarnowskich, którym wydal sąd w Krakowie bezprawnie miecz paradny oraz dzieła sztuki mojej rodziny z Wawelu co oznacza, że rząd podstawił swoich agentów pod mienie mojej rodziny posiadając dokumenty z grabieży. Podobnie jak obecnie Komornik oddal klucze dla Waldemara Maksalon pozorując na właściciela mojego mienia, które pozostało w domu wystawiając kolejną sygnaturę do ukrycia grabieży a obecnie trzecią IC 178/15. W w jednym z bloków mojego dziadka umieszczono po wojnie KM PZPR, a później mieściła się pierwsza Społeczna Szkoła Podstawowa tworzona przez pana Krzysztofa Jabłońskiego, który stał się jej dyrektorem. Powodem tego było podstawienie nazwiska Jabłońskiego pod dyrektora Zakładów Starachowickich, aby podstawić pod dyrektora Zakładów Starachowickich pana Jabłońskiego, aby przejść na depozyty mojej carskiej rodziny w tym zakładowe w banku w Szwajcarii. Ukryte to zostało przez utworzenie w tym budynku w części banku PKO BP , który później zajął cały budynek , a który połączył się z Credit Suisse w Szwajcarii . Pozwoliło to na kradzież depozytów carskich i Zakładów Starachowickich podstawiając Sąd pod wynajem mojego mieszkania, aby podstawić Gminę Żydowską przez Anitę i Macieja Frankiewicz w celu umożliwienia kradzieży depozytów carskich przez fałszywych spadkobierców z Zakopanego czyli Żydów. Należy zaznaczyć jak niechlubny dla Polski zapis został użyty przez pana Andrzeja Przewoźnika, że podaje w wątpliwość oddanie szacunku dla pani Ewy Peron Prezydenta Argentyny za okazaną pomoc i zaangażowanie dla Polaków, którzy otrzymali zakaz powrotu do ojczyzny z powodu działań komunistycznych i antypolskich , które w większości prowadzili Żydzi.

Zbigniew Sieradzki zachował wielką skromność. W odpowiedzi na pytanie osoby prowadzącej uroczystość w dniu 6.09.2004 roku odpowiedział, że ratował życie rannych żołnierzy w tym rannych żołnierzy wroga co poczytywał sobie za odznaczenie. Określił, że robił to z największym oddaniem nie bacząc na grożącą śmierć. Robił to nie dla zasług i odznaczeń, ani wyższych stopni

Z tego powodu zawłaszczono przez Sąd wejście na Bohaterów Westerplatte 1/1 z drzwiami wejściowymi dla pani Helena Surma i jej córki Danieli Słodkiewicz, która okłamała pana Z. Sieradzkiego, że jest siostrą mojego ojca Józefa Bochyńskiego, a obecnie kazała mi wchodzić przez werandę do swojego domu. Jest to kontynuacja zacierania śladów po żołnierzach generała Andersa, którzy wysyłali pod ten adres korespondencję co zrobił Sąd Rejonowy w Starachowicach w celu podstawienia ówczesnego prezydenta Miasta Warszawy doktora Lecha Kaczyńskiego pod moje mieszkanie, a przez remont sądu ukryto kradzież depozytów carskich mojej rodziny pozbawiając Polaków godnego życia wprowadzając gminę Żydowską z Nowego Jorku. Podmiana dokonuje się przez remonty sądów co połączyło Kielce ze Starachowicami, aby wykorzystać moją sprawę IX K 280 /12 z Sądu Okręgowego w Kielcach, która była wygrana a znika przesłana do SR Kielce do sprawy IXK 131/11, aby powielić sprawy i spółki męża Jerzego Kaźmierczyk do kradzieży dla rządu. Z tego powodu skarżone są zarządy spółek zakupionych z carskich depozytów przez Skarb Państwa w celu obciążenia męża Jerzego Kaźmierczyk windykacją w celu pobrania pieniędzy z carskich depozytów za straty wywołane przez Skarb Państwa.

W tym celu w Kielcach w Sądzie Okręgowym zamknięto okienko wydziału karnego w czasie, gdy Sąd Rejonowy w Starachowicach prowadził remont i w tym celu przekierował sprawy Sądu Karnego do wynajętego budynku przy Konstytucji 3-Maja 27 , gdzie znajdował się wcześniej komitet partii PZPR. Gruntowny remont połączono z wymianą okien przez spółdzielnię mieszkaniową co połączono z fałszywymi spadkobiercami i rozebraniem części pałacu mojego dziadka w Starachowicach na ulicy 1-Maja , gdzie podstawieni są Niemcy. Był toi budynek władz FSC STAR S.A. później MAN Bus Sp. z o.o. Z tego powodu zamieniane jest moje nazwisko na Bochyńska-Kaźmierczak, aby upozorować zwrot mienia i podstawiono takie dane do ZUS, aby uwiarygodnić oszustwo do Niemiec dla Kanclerz Niemiec Angeli Merkel z domu Kaźmierczak pozorując, że polskie prastare piastowskie ziemie należą do Niemiec co jest oszustwem. Połączono remonty z wynajmem budynku dla sądu na czas remontu co ukryte zostało przez podstawienie Anity Frankiewicz na moje mieszkanie , gdy jej wynajmowałam po śmierci mojej mamy Filomeny Bochyńskiej . Podatki od wynajmu płaciłam do Urzędu Skarbowego co przy pozorowaniu musiało się zgadzać i podstawiono Sąd pod depozyty carskie wykorzystując moją sprawę w Kielcach o utworzenie depozytu , gdzie wykazała majątek mojego dziadka Brunona Bochyńskiego jako Romana Bocheńskiego prosząc o zajęcie wypłacanych pieniędzy z Końskich dla fałszywych hrabiów Tarnowskich, którym wydal sąd w Krakowie bezprawnie miecz paradny oraz dzieła sztuki mojej rodziny z Wawelu co oznacza, że rząd podstawił swoich agentów pod mienie mojej rodziny posiadając dokumenty z grabieży. Podobnie jak obecnie Komornik oddal klucze dla Waldemara Maksalon pozorując na właściciela mojego mienia, które pozostało w domu wystawiając kolejną sygnaturę do ukrycia grabieży a obecnie trzecią IC 178/15. W bloku mojego dziadka umieszczono po wojnie KM PZPR, a później mieściła się pierwsza Społeczna Szkoła Podstawowa tworzona przez pana Krzysztofa Jabłońskiego, który stał się jej dyrektorem. Powodem tego było podstawienie nazwiska Jabłońskiego pod dyrektora Zakładów Starachowickich, aby podstawić pod dyrektora Zakładów Starachowickich pana Jabłońskiego, aby przejść na depozyty mojej carskiej rodziny w tym zakładowe w banku w Szwajcarii. Ukryte to zostało przez utworzenie w tym budynku w części banku PKO BP , który później zajął cały budynek , a który połączył się z Credit Suisse w Szwajcarii . Pozwoliło to na kradzież depozytów carskich i Zakładów Starachowickich podstawiając Sąd pod wynajem mojego mieszkania, aby podstawić Gminę Żydowską przez Anitę i Macieja Frankiewicz w celu umożliwienia kradzieży depozytów carskich przez fałszywych spadkobierców z Zakopanego czyli Żydów pracujących dla gestapo. Z tego powodu podstawiono moje dane na Bożena Piórecka na spółkę „MARMOROC-POLSKA” Sp. z o.o. podczas , gdy nigdy nie wstępowałam pod tym nazwiskiem w tej firmie w celu odniesienia się do Oświadczenia Woli mojego ojca Józefa Bochyńskiego. W tym celu ukryto istnienie spółki „SOF-ART” Sp. z o.o. , która znika tak jak sprawa w sądzie i postawiono pan Andrzeja Pachowskiego i jego żonę Annę z domu Piórecką, aby podstawić pod moje skradzione dziecko Annę Piórecką. Dalej podstawiono pana Dariusza Dąbrowskiego za Dariusza Pióreckiego ukrywając nasze istnienie. Pan Bukat według ustaleń ZUS i Komornika, który miał windykować na rzecz mojego męża z weksla wykazał brak majątku pana Piotra Bukat po czym weksle mąż zwrócił dla pana Andrzeja Pachowskiego, który określił, że jego dane znikają w ZUS tak jak moje. Z tym, że po informacje na moje dane osobowe wysyłają mnie da Warszawy, gdzie mieszka pan Andrzej Pachowski z żoną.

Pan Piotr Bukat kupuje POLBANK oraz buduje Hutę Szkła w Ujeździe co oznacza , że ZUS odebrał swoje pieniądze i zamienił mojego męża Jerzego Kaźmierczyk na Dariusza Dąbrowskiego poprzez podmianę na pierwszego męża Dariusza Pióreckiego w celu kradzieży naszego mienia .

Z tego powodu Sąd zawłaszczył moje wejście do mieszkania, aby zawłaszczyć moją korespondencję na właściwy adres Bohaterów Westerplatte 1/1 zamieniając na numer 11 . Jest to powodem braku kodu kreskowego na korespondencji, a w Sądzie przy moim nazwisku widnieje niezgodność PESEL co jest dowodem oszustwa Sądu i podstawieniem pod Kraków, który przygotował już oszustwo dla przyszłych pokoleń tworząc tworząc awarię systemu PESEL przy urodzeniu dzieci co już wykorzystano w sądzie do podmiany moich i męża danych osobowych w celu ukrycia kradzieży pieniędzy przez Sąd. Jest rzeczą oczywistą, że jestem osobą dorosłą a co oznacza działanie na przyszłość . Masoneria tworzy na 200 lat do przodu plany i wszystkimi drogami prowadzi do realizacji swoich zamierzeń. Sąd w Starachowicach wykazał na piśmie mój adres Bohaterów Westerplatte 1/1, a wodociągi dorobiły dla pani Heleny Surma na ten adres przy współudziale Urzędu Miasta Starachowice, który jest udziałowcem wodociągów i SSE Starachowice.

Jest to szersze działanie wielu instytucji co powoduje , że poczta i banki wykazują fałszywy adres i dane osobowe do podmiany rodziny. Brak kodu kreskowego na korespondencji kierowanej na ulicę Bohaterów Westerplatte 1/1 i ulicę Nad Kamienną 25 oznacza podmianę rodziny i przechwycenie właściwej korespondencji przez wykorzystanie nieświadomych osób jak moja teściową z województwa łódzkiego pod którą podstawiono moją mamę Filomenę Bochyńską pozorując, że córka mojej teściowej jest córką mojej mamy co połączono z moją córką wykorzystując te same imiona Marta. Dokonuje się podmiana nazwiska przez błędy pisarskie, aby pod każdy błąd podstawić inną osobę ze służb wojskowych. Wykazanie przez Sąd adresu Bohaterów Westerplatte 1/1 i zabranie przez ten sam Sąd wejścia do mieszkania pod tym adresem oraz aresztowanie mnie, że włamałam się do cudzego domu wywożąc do zakładu psychiatrycznego w Łodzi na miesiąc na obserwację co jest dowodem podmiany mojej osoby na służby wojskowe. Eksmisja w sprawie IC 178/15 z ulicy Nad Kamiennej 25 została zamieniona na działkę 29 i stała się jednoznaczna z moją likwidacją w zakładzie psychiatrycznym. Brak wiedzy zagadnienia przez moje dzieci miał spowodować ich oskarżenie za zdradę narodu dokonaną przez Sąd w Starachowicach. Moje dzieci miały być aresztowane w Polsce podczas pobytu papieża Franciszka bądź po wizycie, aby podmienić na moje skradzione dzieci przez Kościół katolicki, który są wykorzystywani do egzorcyzmów co oznacza, że wiedzieliby kim jestem i jest to powód do zaplanowanego naszego morderstwa i naszych rodzin w celu zatarcia naszych śladów i ukrycia zdrady Kościoła katolickiego. W tym celu skłamano skradzionego syna, że mama nie żyje i jest synem patomorfologa i podmian miała nastąpić przez Starachowice natomiast córkę podstawiono na Pałac w Niezdowie sprzedany dla państwa Maślak ukrywając podmianę w Opolu Lubelskim. W tym celu pod niezasadzane zaskarżanie Jerzego Kaźmierczyk w 2002 roku przez Bank PKO BP w Sandomierzu podstawiono sprawę spadkową INs 67/08 po moim tacie Józefie Bochyńskim w celu sprzedaży Pałacu w Niezdowie przez siostry zakonne , gdyż moją skradzioną córkę Anne Piórecką podstawiono jako spadkobiercę po moim żyjącym mężu Jerzyk Kaźmierczyk w Szwajcarii na jego spółce APE UMWELTTECHNIK AG.

Należy zaznaczyć w jaki sposób represjonowano żołnierzy Armii generała Andersa na emigracji, którym odmówiono wydania polskiego paszportu. Dopiero Państwo Watykańskie spowodowało wydanie tych dokumentów przez Międzynarodowy Czerwony Krzyż. Obecnie nastąpiła próba wykorzystania córki Władysława Andersa, którego podstawiono pod Władysława Maksalon, który po śmierci wyrzuca mnie z domu przez Waldemara Maksalon , która to rodzina nabyła 2/3 przez zasiedzenie wprowadzając się w latach pięćdziesiątych do cudzej rodziny, aby otrzymać zasiedzenie w 2005 roku. Lata 50- sąd okresem mordu arystokracji w Polsce i elit pod których podstawiono Żydów ze struktur SS, NKWD i SB. Stanowi to dowód współdziałania sądów w Starachowicach w obecnym systemie z wywiadami różnych państw, którzy nadal stosują system totalitarny przeciwko żyjącej jeszcze arystokracji wykorzystując nasze dzieci i wnuki do dorobienia fałszywszy linii genealogicznych. Nasze wnuki potrzebne są do wydobycia pieniędzy z banków i nie ma to nic wspólnego z patriotyzmem i dbaniem o naród czego przykładem jest ustawa o ziemi , która miała ukryć zastawienie polskiej ziemi i pozbawić polskie dzieci dziedziczenia po ich rodzicach co jest zdradą narodu przez Kościół katolicki i PiS. Z tego powodu podstawiono mienie mojej carskiej i arystokratyczne rodziny jako mienie rolnicze ziemie orne mimo że na działce był wpisany sad a ukryte to zostało przez zamianę Starachowic na Miedzną Drewnianą w celu zawłaszczenia reszty Polski dla Żydów. W umowach mojego dziadka widniał zapis , że ziemie naszej rodziny nie wolno sprzedać cudzoziemcom a szczególnie Żydom. Dlatego dokonuje się tworzenia rodziny przez gwałt i dorobienie rodziny przez wnuki wykorzystując oszustwa wpisując Helenę Surma za rodzinę i Waldemara Maksalon poprzez pismo do Prezydenta Warszawy dr Lecha Kaczyńskiego odnoszące się do uhonorowania żołnierzy II Korpusu Wojska Polskiego na Zachodzie gen. Władysława Andersa w sprawie pana Zbigniewa Sieradzkiego. Oddanie Zakopanego jest dowodem podmiany moje rodziny na Żydów, którzy nie mają do tego prawa. Podmiana adresu na Bohaterów Westerplatte 11 przy wykazaniu Bohaterów Westerplatte 1/1 przez Sąd jest podstawieniem mojej osoby na Warszawę co wykazał Urząd Skarbowy w celu przejęcia mienia carskiego przez podstawienie Radziwiłł czyli dla PiS. Oznacza to zamach stanu i jedyną obroną jest zakaz zastawiania polskiej ziemi pod kredyty bankowe. Próba pozbawienia dzieci majątku po rodzicach z powodu braku wykształcenia rolniczego jest pogwałceniem prawa konstytucyjnego i stanowi świadomy i zamierzony cel działań przeciwko narodowi Polskiemu zmierzający do wynarodowienia zabierając polską ziemię przez Żydów, którzy zastawili ją w bankach. Poinformowano nas w 2005 roku w Szwajcarii , że w skrytkach bankowych dziadka podstawiono listy dłużne zastawiające ziemię. Z tego powodu zginęli moi rodzice, aby zawłaszczyć adres dla Żydów, którzy już zastawili polską ziemię. Oznacza to, że rząd PiS kontynuuje ich politykę w celu zniszczenia Polski i Polaków. Obecne rządzi jedynie partia prawicowa PiS co spowodowało jasny obraz rzeczywistości , że jest to partia która kontynuuje politykę faszystowską czystości rasy z tym że zamieniając Polaków na Żydów. Tereny są potrzebne do budowania osiedli dla Żydów o czym zostaliśmy poinformowani. Polska miała być drugim Izraelem a Polacy niewolnikami.

Dowodem na faszystowskie dziamanie jest sprawa w Sądzie Okręgowym Toruniu IIK 164/11 wcześniej prowadzona jako IIK 197/10, gdzie podstawiono mojego teścia Jana Kaźmierczyk w celu późniejszego oskarżenia za działania rządu Polski i Kościoła katolickiego. Jego dane są podstawione pod mojego dziadka hrabiego Jana Tarnowskiego pozorując go na Jana Bochyńskiego i doprowadzając do wprowadzenia listu z oszczerstwami przeciwko mojemu dziadkowi z Niemiec przez rzekomego jego brata. Prawdziwy bat został zastrzelony w sadzie przez księdza w Krakowie.

Celem zaskrzenia męża i dorobienia opinii psychiatrycznej jest zawłaszczenie depozytów mojej carskiej rodziny co zostało ukryte w Miedznej Drewnianej przez Sąd w Opocznie i Urząd Skarbowy. Z tego powodu wysłano ze Starachowic mojego syna do Opoczna po dokument na Uczelnię w Kielcach z Urzędu Skarbowego.

Może się to nie podobać , ale w Toruniu zdradzono Polskę i Naród Polski przechodząc przez moją twórczość podstawioną pod czasopismo „Źródło”, aby przejść na Misję we Fryburgu w celu podstawienia fałszywych Lubomirskich przez ukrycie żony księcia Lubomirskiego z domu Denhoff zamienionej na mężczyznę natomiast jej męża księcia Lubomirskiego zamieniono na kobietę Lubomirską przez Kościół katolicki w Kruszynie koło Częstochowy.

Zastawienie carskiej ziemi w bankach jest bezprawne i bankierzy nie mają wykształcenia rolniczego i mnie mają prawa zastawiać naszej ziemi i decydować o dziedziczeniu przekupując pilskich sędziów. Banki mają obowiązek wydać oświadczenie kto zastawił ziemię polską co ujawni zdradę narodu polskiego przez rząd i Kościół katolicki, którzy zamierzali posunąć się do morderstwa. Dowodem tego są oszczerstwa kierowane przez biskupów przeciwko księżom za patriotom tak jak pod adresem księdza Jankowskiego. Nasza rodzina jest międzynarodowa , gdyż wymordowano część rodziny cesarskiej Niemiec i podstawiono agentów, którzy dorabiali sobie dokumenty w Starachowicach na nieruchomościach po moich rodzicach i firmach męża Jerzego Kaźmierczyk.

Aby ratować rodzinę, gdyż w PRL pochodzenie arystokratyczne było jednoznaczne z wyrokiem śmierci ojciec Józef Bochyński pisał , że pochodzi w 100% z polskiej rodziny, aby nie dopuścić do przejścia Żydów z Niemiec i USA na polskie ziemie. Można stwierdzić, że prawdą jest to co ojciec mówił, gdyż ród Romanow jest połączony z Piastami i jest to jedyna linia Piastowska, która przeżyła do czasów dzisiejszych. Dlatego podstawiono fałszywych Popielów na Kielce, aby podszyć się w miejsce wymordowanych rodzin. Księżna Maria Lubomirska i jej rodzina była znaną Polską rodziną i zdjęcia babci w Starachowicach otrzymałam co oznacza, ze nie ma usprawiedliwienia za działania rządu i Kościoła katolickiego. Prawda wyzwala dobrych i złych, gdyż zło rodzi zło a odstępstwo odstępstwo. Zastawienie ziemi dokonano przez Polskie Koleje Linowe i podstawiono pod kolejkę Chateo Gutsch łącząc zd Wąskotorową Kolejką w Starachowicach , które windykują „SOF-ART” Sp. z o.o., gdyż znajdują się na jej terenie i podstawiono na spółkę na Tarnów przez pomyłki w tłumaczeniu przysięgłym w Tarnowie tworząc dwie osoby Bożenę i Elżbietę ze mnie Bożeny Bochyńskiej Kaźmierczyk a z męża Jerzego i Dariusza jako „Jerzy , Dariusz Kaźmierczyk” i inne ważne błędy, które doprowadziły do podmiany rodziny i kradzieży pieniędzy dla Tanowa i Zakładów Azotowych i innych firm.

Z tego powodu wszystkie wywiady świata mają w Starachowicach swoich agentów , którzy manipulują sądem . Wykorzystano Zakłady Zbrojeniowe, których dokumenty przejął Skarb Państwa tajna kancelaria, która dokonuje manipulacji.

Wydanie obrazów z Pałacu w Kruszynie dla Pani Kulczyk i sprzedanie Pałacu dla osoby w Nowym Jorku jest dowodem podstawienia agentów pod mienie mojej babci księżnej Marii Lubomirskiej natomiast wydanie miecza paradnego z Wawelu dla państwa Tarnowskich jest dowodem podstawienia agentów rządu pod rodzinę mojej mamy Filomeny Bochyńskiej z domu Mazurek córki hrabiego Jana Tarnowskiego ukrytego jako Franciszek Jan Mazurek.

Należy zaznaczyć dlaczego wykorzystano dorobiony przez służby fałszywy rachunek na gaz na Filomenę Bochyńską po jej śmierci, aby upozorować , że mama Filomena Bochyńska żyje po zapłaceniu wszystkich długów i przepisaniu rachunku na Anitę Frankiewicz . Wystawiono rachunek i skierowano mnie do wyjaśnienia do Kielc, aby przejść na Tarnów skąd jest firma gazowa po czym dokonuje się kolejnej podmiany w celu ukrycia wyprowadzanego mienia na tak wykreowane osoby.

Należy zaznaczyć, że miecz paradny z Wawelu Sąd wydał dla państwa Tarnowskich za życia mojego taty Józefa Bochyńskiego co spowodowano jego oburzenie. Miecz ten ten został użyty do pasowania prezydenta Polski Andrzeja Dudy co wskazuje na podmianę rodziny i fakt, że Skarb Państwa nie jest właścicielem carskich depozytów, i podstawił agentów wywiadu pod nieżyjących członków mojej rodziny po których jestem z mężem Jerzym Kaźmierczyk spadkobiercą tak w Rosji , Polsce i Niemczech.

Przez matactwa Sądów jesteśmy ciągle sądzeni i dorabiane są akta komornicze, aby ukryć kradzione pieniądze i zastawienie polskiej ziemi przez Żydów z SS z „Palace” Zakopane i Firleju ukrytych w Gminie Żyłowskiej z USA.

Określenie przez Sąd , że carska rodzina nie żyje przy jednoczesnym zwrocie mienia dla Żydów jest dowodem sprzedania Polski wykorzystania polskich sądów do prześladowania Polaków i mojej rodziny, która jest okradana i szantażowana.

Wykorzystano nasze doniesienie do IPN , gdzie wpisałam zamiast babci jej matkę nie wiedząc wówczas o podmianie przez służby i przesunięciu pokoleń co spowodowało wykorzystanie sprawy z mojego i męża doniesienia S55/12 do IPN przez fałszywych Lubomirskich wykreowanych przez Misję we Fryburgu kierowanej obecnie przez księdza Kaweckiego i takie nazwisko dopisano ołówkiem w Archiwum w Radomiu do stawy mojego dziadka zamieniając sprawę na sprawę Wrońskich. W archiwum w Radomiu podmieniono moje męża nazwisko na Kaźmierczyk na Kaźmierczak co oznacza, że również obecnie dokonuje się podmiana i zacieranie śladów z przeszłości w celu pobawienia Polaków ziemi, aby stworzyć naród bez ziemi jako Cyganów. Z tego powodu w zakładzie psychiatrycznym umieszczono obok mnie cygankę, aby odnieść się do Romów i nazwy Rzymu jako Roma zamieniając Stolice Apostolską na Cyganów. Dokonano podmiany mojego taty Józefa Bochyńskiego na Króla Cyganów poprzez podstawienie Renaty i Jacka Aksan w Starachowicach i Cyganów z Michalowa, gdzie mieściła się fabryka dziadka, która została w 1903 roku zalana przez powódź a maszyny zostały przewiezione do drugiego majątku w Stalowej Woli i Rudzie Malenieckiej, gdzie podmieniono moje nazwisko z pierwszego małżeństwa Bożena Piórecka na Bożena Piórkowska i podstawiono Leśnictwo pod Pałac dziadka w Rudzie Malenieckiej próbując zawłaszczyć Kościół dla Frelichów z Warszawy , czyli rodziny odpowiedzialnej za morderstwa przed wojną. Osoba z Warszawy podała do Urzędu Skarbowego moje dane fałszując informacje o pracy w Warszawie co jest oszustwem i dowodem przestępstwa krytego przez Sądy i Prokuraturę.

Działania PiS i Prezydenta Polski Andrzeja Dudy zmierzają do uśpienia narodu, aby wprowadzić ustawy ukrywające kradzieże Żydów w celu pozbawienie Polaków majątku po ich rodzicach zastawionego bezprawnie w bankach, które sponsorują partie polityczne z kradzionych pieniędzy. Podstawiono Stanisława Staszica pod carskie minie poprzez podstawienie Zamoyskich. Upozorowano, że Stanisław Staszic zakupił mienie na Zamoyskich, których podstawiono pod carskie mienie dokonując podmiany Zamoyskich na Bochyńskich poprzez takie postacie jak Konstancja Zamoyska podstawiona pod Konstancję Bochyńską, Aleksander Zamoyski pod Aleksandra Bochyńskiego. Dalej Jan Zamoyskiego podstawionego pod mojego dziadka Jana Tarnowskiego oraz Stanisława Zamoyskiego podstawionego pod Stanisława Lubomirskiego ojca moje babci Marii Lubomirskiej spalonej w Kruszynie w 1932 roku.

Następnie wykorzystano majątek Anny z Zamoyskich Sapieżyny i podstawiono Stanisława Staszica pozorując, że dla niej zakupił dobra Hrubieszowskie co oznacza, że podstawiono pod zamek Zamek w Szydłowcu Radziwiłł. Z tego powodu wszystkie wywiady świata mają w Starachowicach swoich agentów , którzy manipulują sądem . Wykorzystano Zakłady Zbrojeniowe, których dokumenty przejął Skarb Państwa tajna kancelaria, która dokonuje manipulacji.

Wydanie obrazów z Pałacu w Kruszynie dla Pani Kulczyk i sprzedanie Pałacu dla osoby w Nowym Jorku jest dowodem podstawienia agentów wojska pod mienie mojej babci księżnej Marii Lubomirskiej natomiast wydanie miecza paradnego z Wawelu dla państwa Tarnowskich jest dowodem podstawienia agentów rządu pod rodzinę mojej mamy Filomeny Bochyńskiej z domu Mazurek córki hrabiego Jana Tarnowskiego ukrytego jako Franciszek Jan Mazurek.

Należy zaznaczyć dlaczego dorobiono przez służby fałszywy rachunek na gaz na Filomenę Bochyńską po jej śmierci. Celem dorobienia rachunku było upozorowanie, że mama Filomena Bochyńska żyje po zapłaceniu wszystkich długów i przepisaniu rachunku na Anitę Frankiewicz. Wystawiono rachunek i skierowano mnie do wyjaśnienia do Kielc, aby przejść na Tarnów skąd jest firma gazowa po czym dokonuje się kolejnej podmiany w celu ukrycia wyprowadzanego mienia na tak wykreowane osoby.

Należy zaznaczyć, że miecz paradny z Wawelu Sąd wydał dla państwa Tarnowskich za życia mojego taty Józefa Bochyńskiego co spowodowano jego oburzenie. Miecz ten ten został użyty do pasowania Prezydenta Polski Andrzeja Dudy. Nazwisko Radziwiłł pojawia się w rządzie i PiS, który skarży prawdziwą rodzinę Radziwiłł, Lubomirskich, Romanow przez IPN Kraków.

Dowodem podstawienia Agentów pod carskie mienie jest zamiana Pałacu Namiestnikowskiego, który używa Prezydent Andrzej Duda na Pałac Radziwiłłów przez zamianę Konstantego Romanow na Konstantego Radziwiłł szefa Ministerstwa Zdrowia, którego rodzina przybrała takie nazwisko. Z tego powodu wywieziono mnie do zakładu psychiatrycznego w celu podmiany tożsamości na województwo łódzkie , gdzie znajduje się centrum polskiego wywiadu oraz Gmina Żydowska, która znalazła się w Pałacu Scheiblera

Opisanie obecnie Anny Anderson w artykule , że była chora na zapalenie opon mózgowych jest dowodem celowości dziamania przychodni w Krakowie, która na zlecenie sądu mnie badała do renty w sprawie odwoławczej , którą mi odmówiono i wpisano nieprawdziwą informację, której nie podawałam o rzekomej chorobie opom mózgowych w dzieciństwie. Jest to sterowana przez służby podmiana akt medycznych dla Anny Anderson w celu zamiany na Elżbietę Hesssen-Darmstadt, a ciało mojej mamy miało być podstawione w to miejsce. Dlatego linia Romanow jest zamieniana na Radziwiłł , gdyż dopiero moje DNA wykazałoby ten fakt po moim ojcu Józefie Bochyńskim. Z tego powodu przesłane z Poznania moje wyniki DNA w liście na dane adresowe i nazwisko mamy Filomeny Bochyńskiej zostało podstawione pod mamę zamienioną na moją teściową, gdzie przysłano drugi raz robione moje DNA w Poznaniu na prośbę byłego pełnomocnika Kazimierza Bani, którego zgłosiłam do Sądu Rejonowego w sprawie IIIK 131/11 jako świadka do sprawy którą po zakończeniu Sądzie Okręgowym IX Ka 280/12 potajemnie przesunięto sprawy SR Kielce IXK131/11 uniemożliwiając odbiór wyroku Sądu Okręgowym IXKa280/12. Sądy idą przez koszty które są powiększane przez dźwignię finansową. Oddanie mienia mojej rodziny w Nowym Jorku spowodowało ukrycie tej podmiany w USA przez Bohdana Żakiewicz, który otrzymał od nas kopię mapki Governor`s Island ze sprawy IIIK 207/07. Z tego powodu ze sprawy Ko 883/112 wykreowano sprawę Ko 211/12 i przekierowano sprawę do Tomaszowa Mazowieckiego zamieniając na sprawę 2Ds207/13, aby wykazać , że jestem córką teściowej w celu zawłaszczenia wyspy w Nowym Jorku wykorzystując przyznanie się męża do winy w sprawie IIIK 207/07, który po opuszczeniu więzienia udowodnił carski majątek jako udokumentowany nieobgięty co jest w sprzeczności z wyrokiem w sprawie Sądu Okręgowego IIIK 207/07. Z tego powodu CGB Centrostal Bydgoszcz S.A. przez firmę DOMSTAL Sp. z o.o. dorobił fałszywą opinię psychiatryczną dla męża Jerzego Kaźmierczyk o probie samobójczej cztery miesiące przed opuszczeniem więzienia, gdyż wykazane są kradzieże Skarbu Państwa i manipulacja sądem w celu ukrycia kradzieży, który skazał właściciela carskich depozytów okradanych przez Żydów. W sprawie zakażenia Bohdana Żakiewicz za działania na szkodę spółki „MARMOROC-POLSKA” Sp. z o.o. , gdzie mnie podstawiono na nazwisko Bożena Piórecka dokonano oszustwa i zamiany na sprawę przeciwko mieniu Komendy Policji w Kielcach, gdzie upozorowano moje pobicie co nie miało miejsca i podstawiono na Tomaszów Mazowiecki pozorując chorobę psychiczną dokonując podmiany na osobę doprowadzoną przez policję, która na poczekalni zachowywała się w sposób zwracający uwagę, aby ośmieszyć wiarę.

Policjanta zapytała jej czy ma na ręku pierścionek z lewkiem, aby odnieść się do sygnetu rodowego, który jest w posiadaniu Arnolda Schwarzeneggera, który został zawłaszczony przez ojca Marii Gudewicz podczas zamachu na mojego pradziadka cara Mikołaja II Romanowa i podstawiono za jej ojca Bohdana Żakiewicz, który udaje mordercę cara, czyli Bohdana Bochyńskiego ojca Marii Gudewicz cofając czas. Zamierzano powtórzyć sytuację co oznacza, że Bohdan Żakiewicz miał doprowadzić do naszego morderstwa wcześniej ośmieszając nas i całe nasze rodziny co jest widoczne zachowaniu sędziego Wojciecha Prus w w Toruniu który, męża umieścił w zakładzie psychiatrycznym na skutek działań Bohdana Żakiewicz, który zaskarżył męża będąc sam oskarżony i wykorzystał pełnomocnictwo od nas przeciwko nam kradnąc nasze mienie dla Żydów z Nowego Jorku. Bohdan Żakiewicz z Żydami z Nowego Jorku wcześniej współpracował co oznacza, że dokonano tego wcześniej, a obecnie strawa jest tylko mistyfikacją do już wykonanych czynności przez Żydów co jest widoczne w Starachowicach. Oznacza to, że polska ziemia jest już skradziona, ustawa o obrocie ziemią jest tworzona do ukrycia już dokonanych działań i jest sposobem poinformowania o tym społeczeństwa odwracając uwagę przy pomocy sporów o TK. Z tego powodu upozorowano moją siostrę Beatę Idziak na matkę Marii Tarnowskiej, która sprzedała Końskie i podstawiono moją córkę Martę Bochyńską, aby ukryć oszustwo wykorzystując dorobioną dla niej chorobę dauna już urodzeniu. Anna Anders była dla PiS potrzebna do podstawienia pod Annę z Zamoyskich Sapieżynę aby dalej przejść na Annę Pachowską podstawioną pod Annę Anderson w celu podstawienia pod moją skradzioną córkę Annę Piórecką. Przez takie postanowienie PiS zamierzał podmienić Andrzeja Pachowskiego na prezydenta Andrzeja Dudę w celu ukrycia skradzionych pieniędzy w Anglii z carskich depozytów. Armia w tym celu przygotowała akcję złoty pociąg w Wałbrzychu, aby przejść na Zamoyskie w celu przejścia na Różę Zamoyską matkę mojej babci Marii Lubomirskiej w celu połączenia z Zakładami Zbrojeniowymi i wojskiem, rządem oraz czterema pociągami carskiego złota w Anglii.

Żydzi starali się zniszczyć arystokrację rękami arystokracji. W tym celu dorobiono akta psychiatryczne dla wszystkich osób w rodzinie oraz chrześcijan w celu pozbawienia ich dobrego imienia w celu zawłaszczenia ich mienia i ziemi oraz uniemożliwienia jej odzyskania.

Pod Ewę Peron podstawiona Ewę w systemie jako Ewa Cichocka, Ewa Eugster, Ewa Kornaszewska i tak dalej .

Zamierzano ukrycia dokonanej już kradzieży carskiej i polskiej ziemi zamierzając doprowadzić do zamordowania papieża Franciszka przez Żydów w celu oskarżenia Polaków, których okradziono z ziemi, którą zastawiono w bankach kierowanych przez Żydów w celu uniemożliwienia obrony Polaków jako uzasadnienia interwencji wojskowej. Sytuacja jest poważna ponieważ bez zastawionej polskiej i carskiej ziemie banki nie mają żadnych zabezpieczań finansowych na świecie , gdzie obrót ziemią został ukryty przez obrót pustymi derywaty-wami co ukryto przez giełdę Forex jako grę, aby po kradzieży mienia uzupełnić zabezpieczenia. Przykładem jest bank niemiecki, którego derywaty przekradają wartość Niemiec co oznacza, że jest to pusty pieniądz grożący inflacją.

Zagrabione mienie służyło do zniszczenia chrześcijaństwa za co zamierzano oskarżyć chrześcijan tak jak żołnierzy z Monte Cassino z Armii generała Andersa, którzy nie mogli wrócić do kraju, a władze PRL nie chciały im wydać polskiego paszportu. W wolnej Polsce zastali również pogardę co wykazuje, że władze piastują Żydzi, którzy nienawidzą Polski, Polaków i patriotów oraz chrześcijan. Należy zaznaczyć , ze w czasie odbywania się na Św. Krzyżu pamiątki chrztu Rusi i postawienia Klasztoru , gdzie był w ty czasie mój tata Józef Bochyński z tego powodu nie zjawiła się władza, ani żadem biskup. Analogią jest to ,że Monte Cassino, gdzie się znajdował Monastyr przybyli Benedyktyni na Św. Krzyż z pochodzenia i języka Włosi

Stefan Żeromski „Puszcza Jodłowa”

Z tegoż gródka, na Kielcach wzniesionego, wyszedł węgierski książę Emeryk i poniósł w ręku Święty Krzyż na Łysiec, gdzie już król Polski imieniem Mieczysław, a może Bolesław przezwiskiem Chrobry, a może Krzywousty zbudował był Kościół niewysoki, gruby , sztuką dawną , grecką z kamienia postawiony, Tenże król sprowadził dwunastu braci Benedyktynów pochodzenia o językiem Włochów, z góry Kassynu, i w klasztorze na Łyśćcu osadził. Długo szedł korzenistą i piaszczystą drogą książę węgierski Emeryk w towarzystwie biskupa krakowskiego Lambert”

Dla Komunistów zdobycie Monte Cassino przez Polaków i zatknięcie polskiego sztandaru było symbolem zwycięstwa chrześcijaństwa kojarzonego ze Świętym Krzyżem w Górach Świętokrzyskich i wskazywało na jedność Rusi i Polski.

Na zakończenie kolejny fragment Stefana Żeromskiego „Puszcza jodłowa”

Lecz któż może wiedzieć, czy z plemienia ludzi, gdzie wszystko jest zmienne i niewiadome, nie wyjdą znowu drwale z siekierami, ażeby ciąć do korzenia macierz jodłową na podstawie nowego prawa, w interesie jakiegoś handlu lub czyjegoś niezbędnego zysku. Jakie bądź byłoby prawo, czyjekolwiek by było, do tych przyszłych barbarzyńców poprzez wszystkie czasy wołam z krzykiem:- Nie pozwalam! Puszcza królewska, książęca, biskupia, świętokrzyska, chłopska ma zostać na wieki wieków jako las nietykalny, siedlisko bożyszcz starych, po którym Święty Jeleń chodzi jako ucieczka anachoretów, wielki oddech ziemi i żywa pieśń wieczności! Puszcza jest niczyja- nie moja ani twoja, ani nasza, jeno Boża, święta”

Załączniki

  1. Odpowiedź Rady Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa, sekretarz Andrzej Przewoźnik do pana Z. Sieradzkiego

  2. List mojego taty w tej samej sprawie do Przewodniczącego Miasta Warszawy pan Jan Maria Jackowski, gdy Prezydentem Miasta był Lech Kaczyński.

  3. Notatka mojego taty Józefa Bochyńskiego o działaniach IPN.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Pan Sieradzki - Monte Cassino-1 Pan Sieradzki - Monte Cassino-2

Pan Sieradzki - Monte Cassino-3 Pan Sieradzki - Monte Cassino-4

Pan Sieradzki - Monte Cassino-5

Pod ciocię Pana Sieradzkiego panią Filipinę Olszewską podstawiono komunistyczną rodzinę z Armii Zbawienia Bożenę Olszewską i jej dzieci, pod moje  dane Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska, wykorzystując moje nazwisko z pierwszego małżeństwa Bożena Piórecka i moja córkę Martę Bochyńska jeszcze jako Piórecka, pod Anne Piórecką skradzione dziecko dla Kościoła Katolickiego podmieniona na Annę Olszewska córkę Bożeny, a jej wnuczkę Wiktorie Olszewską  podstawiono pod moją wnuczkę Wiktorią Kornaszewską  zamienioną na Wiktorję Janiszewską. Zacierane są ślady po moich rodzicach i dziadkach oraz wszystkich Polakach. Dodam, że podstawiono Piotra Stec z Kościoła Zielonoświątkowego pod rodzinę pana Sieradzkiego, wystawiając pana Piotra Główkę przez komornika na moje mieszkanie,  gdzie sąd zawłaszczył wejście i drzwi do mojego d0omu na rzecz obcych sąsiadów, co jest oszustwem w celu podstawienia Piotra Bukat, który dokonał kradzieży i zakupu Banku POLBANK i Huty Szkła z naszych depozytów, mimo wykazania przez ZUS, że nie ma  majątku. Po czym podmieniono właściciela firmy czyli mojego męża  Jerzego Kaźmierczyk, na obce osoby, które jego skarżą w Toruniu, aby doprowadzić do likwidacji naszej rodziny i ukrycia kradzieży naszego mienia i depozytów carskich, na nas uruchomionych, do których nie mamy dostępu.

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s