Denwer jako symbol Jednej Religii – martwa krakowianka i murzynka symbolem eksterminacji przez CIA

 

Starachowice 20.03.2016

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Polska

Jego Ekscelencja Papież Franciszek
Prezydent Rzeczypospolitej Po
lskiej

Andrzej Duda

Działania CIA wobec carskiej rodziny w Polsce w celu finansowania armii

Znana jest większości niechlubna karta króla Stanisława Poniatowskiego określanego jako kochanek carycy Katarzyny. Spowodowało to obecnie podstawienie w linii Poniatowskich mojej carskiej rodziny w celu podstawienia hrabiego Jana Amor Tarnowskiego, czyli mojej rodziny, aby uzasadnić zabranie miecza paradnego z Wawelu dla państwa Tarnowskich, których podstawiono pod moje wnuki z carskim DNA , a które wykażą również DNA hrabiów Tarnowskich. Aby upozorować rodzinę królewską na Meksyk zapoznano mnie w Szwajcarii z osobą z Meksyku , która mieszka w Zurychu, którą podstawiono pod Urszulę Idziak. Zamierzano podstawić Pawła Idziak pod Pawła Kaźmierczyk i ich zlikwidować przez wypadek samochodowy w celu zamiany znaczeń doprowadzenia do łez mojej siostry Beaty Marii Idziak podstawionej jako Maria Bochyńska aby podmienić książkę Łzy Maryi” księdza Ryszarda Ukleja SDB odnosząc się do objawień Maryjnych i zamiany Coburg na Windsor podstawiając Mazurek odnosząc się do objawień w Kanadzie co powiązano z Końskimi w Polsce. W tym celu zamieniono mnie Bożenę Bochyńską-Kaźmierczyk wykorzystując nazwisko z pierwszego małżeństwa podmienione z domu na Mazurek jako Bożena Piórecka z domu Mazurek i podstawiono moją siostrę Beatę Marię Idziak jako Marię Tarnowską. Celem było odwołanie się do Łez Matyi, które zawsze nawoływały do pokuty i objawiały przychodzące nieszczęścia. Działania te ukryto przez wstawienie Piotra Bukat i zastąpienia go Pawłem Kukiz w celu ukrycia zakupu Banku POLBANK za windykacje alimentów męża Jerzego Kaźmierczyk podstawionych pod ziemię naszej arystokratycznej rodziny zastawionej w Banku PEKAO SA pod kredyty dla kolei. Zmieniono moje dane Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk na Bożena Kaźmierczak przez SR Starachowice w sprawie INs 956/09, aby upozorować służbę na kochanków, gdyż media podają, że matka Kanclerz Niemiec Angeli Merkel była służącą w Polsce, gdyż wiedzą, że pracowała u mojej prababci księżnej Lubomirskiej i dlatego zamieniane jest moje małżeństwo na konkubinat, aby wytworzyć fałszywe alibi do banku w celu ukrycia podstawienia Jerzego Bochyńskiego, który był z domu Kaźmierczak dzieckiem służącej zamordowanej w Kruszynie dziecko podstawiono za rodzinę Bochyńskich jako brata mojego taty, gdyż obie matki w tym Maria Lubomirska matka mojego taty Józefa Bochyńskiego i marka Jerzego Bochyńskiego pani Kaźmierczak zginęły w Kruszynie koło Częstochowy.

Podstawienie pani Poniatowskiej miało ukryć podstawienie służb o nazwisku Tarnowski pod rodzinę mojego męża w Ostrowcu Świętokrzyskim książąt Radziwiłł podstawiając Katarzynę Kaźmierczyk wnuczkę księcia Krzysztofa Radziwiłł zamieniając jej rodzinę na dzieci z nieprawego łoża tak Tarnowskich jak i Poniatowskich , aby zamienić Katarzynę Kaźmierczyk na Katarzynę Romanow, w celu podstawienia pod Katarzynę Wielką i skradzione precjoza dla rządu i armii polskiej. Upozorowano, że carowa Katarzyna Wielka spała w całym wojskiem i miała dzieci o czym mówił Dariusz Piórecki. Takie działanie ukryto przez Bohdana Bochyńskiego, za którego podstawiono pana Bohdana Żakiewicz, który windykuje SOF-ART Sp. z o.o. zamieniając mnie na stare dane osobowe Bożena Piórecka i zamieniono mojego męża Jerzego Kaźmierczyk na Dariusza Pióreckiego wykorzystując drugie imiona i podstawiono starostę pod nazwisko Dariusz Kornaszewski zameldowany w Lipie Henryk Szyb1 zamieniając na Dariusza Dąbrowskiego.

Mojego męża Jerzego Kaźmierczyk zamieniono na Jerzego Pióreckiego, aby nie widział operacjach finansowych podstawionych pod Pałac w Charzewicach koło Stalowej Woli oraz na Lipiu Henryk Szyb 1. Dlatego zamienionego Jerzego Kaźmierczyk na Jerzego Pióreckiego podstawiono jako teścia Andrzeja Pachowskiego i ojca Anny Pachowskiej z domu Pióreckiej, którą podstawiono pod moją córkę Annę Piórecką, aby przejść na DNA mojej babci księżnej Marii Lubomirskiej. Działanie to ukryto przez Piotra Bukat oraz sprzedaż Pałacu w Kruszynie i Niezdowie podstawiając Zygmunta Dąbrowskiego jako Piórecki, którego zamieniono na Zygmunta Komorowskiego, którego żonę Annę podstawiono pod Annę Pawlak podstawioną pod Annę Piórecką na Apartament w Warszawie zakupiony przy pomocy EURO Banku dla Jerzego Kaźmierczyk. Panią Annę Komorowską ukryto przez podstawienie Anny Karcz, która jest z Ostrowca Świętokrzyskiego i przebywa w USA podobnie jak Anna Pawlak, które ukryto przez podstawienie dalej Marty Bochyńskiej z Irlandii, pod którą podstawiono Martę Kaczyńską na Apartament w Warszawie mojego męża Jerzego Kaźmierczyk, gdzie dokonywano działów spadku dla polityków po nas żyjących. Błędy w moim nazwisku na Bożena Piórecka przesłane z USC Białystok powielono w Kielcach na Bożena Piórkowska i podstawiono pod majątek i Pałac w Rudzie Malenieckiej w rękach nadleśnictwa, aby połączyć trzy majątki Starachowice, Stalowa Wola i Ruda Maleniecka w celu odniesienia się do faktów historycznych z 1903 rok, gdzie maszyny były ze Starachowic zawiezione do pozostałych majątków rodziny jak wymienione po powodzi.

Podstawiono pod Alicję Hessen-Darmstadt panią Alicje Maksalon zamieniając na Mazurek i podstawiając Alicję Idziak wykorzystując dane pracowników Sądu jak Alicja Niziołek w celu przejścia na różne instytucje. Pani Alicja Maksalon pracuje w Banku PEKAO SA, który finansuje różne inwestycje dając pożyczki, które nie są spłacane w celu obciążenia naszej rodziny za działania służb wojskowych podstawiając fałszywy krąg spadkobierców: takich jak Anna Wojciechowska pracownik sądu pod Annę Komorowską, którzy są podstawieni pod moje skradzione dziecko. Porównuje się UE do pociągu co można połączyć przez kasy biletowe i kasy w banku, kasy w sądzie przechodząc na tereny kolejowe carskie zastawione pod kredyty podstawiając oszustów z wojska. Podmieniono Starachowice na Skarżysko-Kamienna, aby przejść na budynek starej cerkwi, gdzie rozpoczęto sprzedaż zabawek i alkoholu. W dawnej Szkole Podstawowej nr 9 utworzono Bursę dla dzieci niepełnosprawnych umysłowo, aby dorobić nieistniejącą historię. Sebastian Turowski jako muzyk przebywał w Bursie co miało być podstawione również dla niego, aby pozorować choroby psychiczne również dla rodzin, które były dziećmi służących zamordowanych w Kruszynie, a jego babcia Cecylia Włodarczyk została podstawiona jako siostra mojego ojca i tak wysterowała również Konstancja , Teresa i Jerzy oraz Marian , który był faktycznym synem siostry mojego dziadka. W tym miejscu podstawiono Katarzynę Krakowiak pod Lucynę konkubinę Antoniego Włodarczyk podstawioną pod Pałac Radziwiłł w Morawicy, gdzie jest pracownikiem w zakładzie psychiatrycznym. Mój tata Józef Bochyński występował jako jeden z sześcioosobowej rodziny. Zostało to wykorzystane do usunięcia mojego taty i podstawienia Jerzego Bochyńskiego, który nie ma DNA carskiej rodziny dlatego podstawiono moją siostrę Beatę Idziak zna córkę Jerzego Bochyńskiego, którą podstawiono pod moje dane osobowe, a pod dane Beata Idziak podstawiono służby wojskowe. Dlatego moja siostra nie widnieje na żadnych portalach społecznościowych, gdyż jej dane posłużyły dla wojska. Córka Jerzego Bochyńskiego pani Magdalena Jarczyk z domu Bochyńska była od dziecka zwana Katarzyną po czym pojawiła się w Mikołowie Katarzyna Bochyńska podstawiona pod Katarzynę Kaźmierczyk na Ostrowiec Świętokrzyski, aby dokonać podmiany na Radziwiłł podstawiając wszystkie panie pod apartament w Warszawie i wieżowiec RONDO wybudowany przez służby wojskowe za windykację męża spółek Jerzego Kaźmierczyk w tym w Szwajcarii.

Należy zaznaczyć, że skazanie mojego męża obecnie w Toruniu do którego otrzymał uzasadnienie do odwołania nie jest zbieżne z aktem oskarżenia i wymieniane są inne spółki oraz nazwy firm mojego męża jako J. Kaźmierczyk co umożliwia matactwo aby przejść na teścia Jana Kaźmierczyk w celu podstawienia Jan Kulczyk pod Kruszynę , gdzie wydano obrazy w Muzeum w Radomsku z Pałacu w Kruszynie mojej rodziny dla pani Kulczyk, która podstawiono pod Jana i Jerzego Lubomirskiego jako Jana i Jerzego Kaźmierczyk Jest to zaprzeczeniem słów sędziego Wojciecha Pruss, że Skarb Państwa jest właścicielem carskiego majątku. Sprzeczności jest tak dużo ponieważ stosowana jest formuła opisana na przez Donau-Dnepr jako głupota i ślepota zastosowana w sądzie. Ludzie wtajemniczeni udają, ze nic nie widzą i mają immunitet. Osobom niewtajemniczonym wpaja się opłacane plotki, aby szkalować swoją ofiarę, która wcześniej była piętnowana , aby służby mogły ją okraść. Osoby, które wykorzystano są eliminowane. Pan Paweł Krzymowski zeznał w Toruniu, że w 2005 roku Bohdan Żakiewicz miał pieniądze z Donau-Dnepr w sytuacji, gdyż firma w Luksemburgu była rozwiązana , a jej prezes Stanisław Stępień był pracownikiem męża w APE-CH GmbH w Zug w Szwajcarii. Należy zaznaczyć, że świadek w Toruniu był pracownikiem METRON S.A., którego prezesem został były pracownik Invest Banku, który podał mnie , moją mamę i siostrę jako spadkobierców po moi tacie robiąc sprawę spadkową po moim tacie Józefie Ludwiku Bochyńskim. Podstawiono w miejsce podpisu mojej matki do kredytu na laptop podpis innej osoby i wstawiono Jadwigę Bochyńską według podpisu, który moja mama do sądu zdementowała, że jest innej osoby. Celem było podstawienie Jadwigi Kaczyńskiej co oznacza pracę sądu w Toruniu dla pana Jarosława Kaczyńskiego, gdyż Invest Bank ukradł miliony i nadal nieruchomość jest windykowana przez Plus Bank co jest powodem podstawienia starosty w 2015 roku pod zamknięte sprawy „SOF-ART” Sp. z o.o. dokonując oszustwa w celu powielenia długu czyli świadomie zostałam oszukana w rozmowie, gdzie pan Starosta prosił mnie o pismo w celu usunięcia przestarzałego długu. Według zapisów księgowych musi być podstawa do przeksięgowania kapitału dłużnego na kapitał zapasowy. Jest wiele sposobów księgowania co spowodowało nakłonienie męża, aby w imieniu jego spółki napisał takie pismo w celu umożliwienia dla starostwa normalnego funkcjonowania. Zostałam oszukana i doszło do kradzieży wejścia z drzwiami wejściowymi na ulicy Bohaterów Westerplatte 1/1 pozorując, że drzwi pozostały z pałacu tak jak w Życzynie , gdzie w dalszej części jest zakład psychiatryczny obsługiwany przez siostry zakonne. Ma to przejście na zakon, czyli Kościół katolicki i Willę Rosochacz poprzez wodę i media co podstawiono pod Pałac w Niezdowie, który sprzedały siostry służki dla pani Maślak z USA czyli z kraju dla którego pracuje Bohdan Żakiewicz. Osobiście powiedział, będąc naszym pełnomocnikiem , że mamy na głowie służby CIA. Słowa się spełniły lecz w sposób niechlubny dla USA, gdyż znieważono moich rodziców a badania psychiatryczne dla nas są przejawem pogardy dla cesarskiej rodziny przez USA. Takie postępowanie wskazuje, że jedynie chodzi o pieniądze naszej cesarskiej rodziny, które aby uzyskać zamieniono służby wojskowe na moją rodzinę. Podważenie nas jest podważeniem służb CIA i oznacza, że osoby te prowadzą same terroryzm niszcząc nasze rodziny, które są manipulowane co jest niedozwolone.

Z tego powodu córka miała w Irlandii wypadek zamieniony na Polsce przez Urząd Skarbowy Starachowice podstawić mój mandat za mandat córki, którego w Polsce nie było, a ona nie była za kierownicą. Zachowanie służb powoduje utratę społecznego zaufania do amii polskiej oraz osób, które do tego doprowadziły przez nakłanianie innych do mówienia kłamstwa w celu późniejszego ich szantażowania. Mechanizm jest szczytem pogardy dla człowieka.

Normalnie myślący człowiek mówiąc prawdę nie boi się konsekwencji, a manipulacja wypowiedzią , aby wykazywać nieprawdę stanowi element działalności służb czyli prokuratorów, którzy przygotowali dokumenty do kradzieży dla wojska. Przykładem są sprawy rejestrowane zwielokrotnione w jednej sprawie, przysłane są dokumenty przez dwóch prokuratorów, którzy prosili, abym nie przysyłała do nich pisma wskazując na Tomaszów Mazowiecki przy jednoczesnym wezwaniu mnie pierwotnie do Starachowic do tej samej sprawy na wezwanie na przesłuchanie nie pobierając podpisu pod protokołem w celu przekierowania na Toruń, gdzie dorobiono dla mnie uszkodzenie ciała próbując obciążyć teścia i męża co jest dowodem zdrady wojska polskiego. Dwa w jednym to pozorowanie pobicia przez teścia i upozorowanie wypadku przez męża, aby ich skazać i ukraść pieniądze przez wojsko polskie. Dorobienie próby samobójczej dla męża, która nie istniała jest jaskrawym dowodem na działanie wojska polskiego i kładzie cień na wszystkie samobójstwa w wojsku. Wojskowi są to osoby mocne psychicznie, a samobójstwa są metodą eliminowania rdzennych Polaków w polskiej armii w celu zastąpienia Żydami.

Nie opisałam jeszcze jednej podmiany w jaki sposób dorobiono homoseksualistów dla Bochyńskich zamienionych na księży. W tym celu upozorowano na Bochyńskiego brata Wioletty Śledź i podstawiono pod Wiolettę Wiatrowską pozorując , że ma brata Konrada fikcyjnego Bochyńskiego podstawiając jej męża za którego wstawiono Konrada Szmytka syna Teresy Szmytka z domu Bochyńskiej, gdzie jej syna Konrada zamieniono za brata co było widoczne w dedykacji książki. Wykorzystano również podstawienie Konrada jako syna Lucyny Włodarczyk pracującej w zakładzie psychiatrycznym w Pałacu w Morawicy podstawionej pod Lucynę Kaźmierczyk co powoduje zamianę Pałacu w Morawicy, gdzie jest zakład psychiatryczny na Miedzną Drewnianą 244, połączoną z Pałacem w Białaczowie, gdzie był Lebensborn w celu finansowania programu terapii zajęciowej podstawiając nasz obraz „Kosz ze Śliwkami” do banku zamieniony na obraz namalowany przez Podpłońskiego dziadka mojego męża Jerzego Kaźmierczyk. W tym celu rząd skarbowy w Opocznie windykował męża na zaliczkę na podatek dochodowy, aby opłacać podatki za zagarnięte ziemie przez polskie wojsko, które zastawiło ziemie pod kredyty.

Kopie dokumentów Donau-Dnepr z Luksemburga przesłaliśmy do Prokuratury w Starachowicach z poczty w Opocznie i do Kancelarii Prezydenta wówczas B. Komorowskiego. Są to dokumenty legalne dla nas, gdyż pan Stanisław Stępień był w zarządzie APE-CH GmbH po czym była ja. Dokumenty zostały nagrane przez Ewę Wielochowską i Stanisława Stępnia na płytkach zakupionych przez Jerzego Kaźmierczyk, który obecnie jest moim mężem. Sędzia Wojciech Pruss w Toruniu ukrył szereg firm zakupionych przez Ewe Wielochowską na podmienione dane męża przez błąd „zi” jako Jerzy Kazimierczyk oraz ukrył informacje o Traga Banku, który wykorzystał nasze pieniądze i fakt współpracy z nim Bohdana Żakiewicz wykorzystującego nasze pełnomocnictwo. W taki sposób podmienił dane osobowe męża przez błąd „zi” Bank Raiffeisen-Polbank, którego kod dostępu został przesłany do skradzionej komórki po czym podrzucono komórkę skanując kartę. Skradziony KOD, służy do potwierdzania nielegalnych transakcji banku blokując również SMS na innych kartach jako potwierdzenia systemowe dla banków dokonywanych operacji na carskich depozytach. Sąd ukrył informacje zawarte w prasie dotyczące Traga Banku i Ewy Wielochowskiej mającej pełnomocnictwo od męża i współpracującej z Bohdanem Żakiewicz, który również miał pełnomocnictwo. Ich działania połączono z Czesławem Daleszak , który miał zlecenie usługi finansowej wykupu naszych zobowiązań co zostało połączone z pełnomocnictwem dla Kazimierza Bani, który zwolnił z carskich depozytów 100.000.000,-USD milionów z UBS w Zurychu do PKO BP , gdzie podmieniono nasze dane i skradziono pieniądze robiąc z naszej carskiej i książęcej rodziny przestępców.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Podstawiono pod mienie mojej mamy dla taty i zamieniono mienie mojej babci Anieli Reginy Mazurek na  działkę mojej mamy darowaną przez jej ojca a mojego mojego  dziadka podstawiając pracowników  SB Maksalon udających Bocheńskich dla WSI  do Banku podstawiając mienie spółek męża oraz pas naszego gruntu prywatnego w lasach pozorując reaktywacje na spadkobierców. W  rzeczywistości na fałszywy krąg spadkobierców czyli  na służby. Zamana 2003 roku na 2005 do podmiany na sprawę  Maksalon przez ich rodziców zasiedzenie 2/3 nieruchomości na nieruchomości mojej babci, którą sąd oddał SB Maksalon obecnie próbując mnie wyrzucić z domu kradną 50 tysięcy przez Maksalona udającego spadkobiercę z jego rodziną i podmieniając nasze dane osobowe i  naszych rodzin. Dokonano ponadto kradzieży drugiego adresu z wejściem, oraz wpisano sąsiadów  dorabiających  na nas ich długi, w celu naszego zaskarżenia i dorobienia opinii psychiatrycznych  dla nas do kradzieży dla wojska Polskiego i USA. Dlatego miała zginąć również córka Prezydenta Baracka Obamy.

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
Gallery | This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s