Akta Kiszczaka prowakacją polityczną IPN Karków

Usunięto moje zdjęcia Bożeny Bochyńskiej-Kaźmierczyk  z komórki ze Szwajcarii z 2005 roku a zainstalowano zdjęcie pani Marii Kiszczak. W Bibliotece określono, że otrzymali informację, że nie żyję, a sąsiedzi powiedzieli, że pochowano mnie na Bugaju. Zdjęcie miało pozorować żałobę po mnie zamiast po moim ojcu i zamianę mojego męża Jerzego Kaźmierczyk na byłego męża Dariusza Pióreckiego, aby ukryć kradzieże dokonywane przez rząd polski i dział spadku na spółce SOF-ART Sp. z o.o. na Lipie Henryk Szyb 1. Przygotowano akcję ABW z Radomia na zlecenie prokuratora Kilkowskiwego z Torunia do sprawy IIK 197/10 zamienionej na IIK 164/11 wstawionej jako dwa adresy Bohaterów Westerplatte 1/1 i Miedzna Drewniana 244 w celu podstawienia Barbary Bochyńskiej z Katowic pod Barbarę Blidę  w celu tworzenia windykacji do finansowania Kopalń przez rząd polski, aby ukryć fakt, że IPN oszukał mojego tatę  Józefa Bochyńskiego i tajnie reaktywował Centralny Okręg Przemysłowy podstawiając  dokument Jerzego Bochyńskiego z Katowic.

Starachowice 24.03.2016 roku

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. Mech. Jerzy Kaźmierczyk

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Polska

Jego Ekscelencja Papież Franciszek
Prezydent Rzeczypospolitej Po
lskiej

Andrzej Duda

Pobieranie pieniędzy dla Skarbu Państwa przez wykorzystanie
Krajowego Rejestru Długów

Doszło do celowego uszkodzenia mostu na Krymie, aby przejść na odszkodowania w celu wypłacenia z ubezpieczenia korzystając z depozytów zarządzanych przez Wacława Bocheńskiego syna Tytus Bej Bocheńskiego ,.który przeszedł na islam, który przeszedł na islam. Aby to osiągnąć podstawiono Annę Karcz Ostrowca Świętokrzyskiego podstawiono pod moja skradzioną córkę Annę Piórecką pod którą wstawiono moją druga córkę Martę Bochyńską pod którą wstawiono Marię Kiszczak zamienioną na Marie Tarnowską zamieniona przez opinie psychiatryczne na mężczyznę aby podstawić pod Mariana Bochyńskiego syna Wacława Bocheńskiego z USA zwanego księciem z Lublina. Pod Marina Bochyńskiego podstawiono Marian Budkę aby pozorować z Bohdanem Żakiewicz małżeństwo homoseksualne jako spadkobierców po Wacławie Bocheńskim w USA w celu pobrania carskich depozytów z Banku Rezerw Federalnych. W tym celu upozorowano, że ja Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk pod nazwiskiem z pierwszego małżeństwa Bożena Piórecka nie żyję i zrobiono na terenie Lipie Henryk Szyb 1 gmina Brody Iłżeckie i spółce SOF-ART Sp. z o.o. dział spadku podmieniając mojego obecnego męża Jerzego Kaźmierczyk na byłego Dariusza Pióreckiego wytwarzając przez KRS w Kielcach druga spółkę „SOF-ART Sp. z o.o. Dariusz Piórecki” i takie dokument wydał Urząd Pracy w Starachowicach ukrywając pieniądze ukradzione przez sprawę SR Kielce 131/11, gdzie prowadzona jest przez naszych pełnomocników, którzy podali się za spadkobierców ukrywając kradzione pieniądze czego dowodem jest postawienie Wilii Rosochacz z windykacji mojego męża Jerzego Kaźmierczyk. KRS w Kielcach otrzymywał dokumenty co rok wykazujące obrót zero na spółkach SOF-ART Sp. z o.o. i MARMOROC-POLSKA Sp. z o.o. Rozliczenia za lata 2006-2010 zaginęły w sądzie co oznacza, że użyto ich dla drugiej utworzonej tajnie spółki w Sądzie przez Skarb Państwa przy pomocy Urzędu Miasta Starachowice, którzy na Lipie Henryk Szyb , gdzie podali się za spadkobierców pełnomocnicy, a obecnie KRS w Kielcach zażądał złożenia ponownie dokumentów za lata 2010-2014, do spółki SOF-ART Sp. z o.o., które były złożone razem z drugą spółką MARMOROC-POLSKA Sp. z o.o.

Dokumenty złożone i opłacone wykazywały obrót zero na obu spółkach , dokonano wybudowania willi Rosochacz za około pięć milionów złotych pobranych przez windykacje spółki SOF-ART Sp. z o.o. należącą do Jerzego Kaźmierczyk , które znalazły się w banku PEKAO SA i PKO BP. Kradzież pieniędzy ukryto przez zamianę Jerzego Kaźmierczyk na Dariusza Pióreckiego, który zmienił nazwisko na Kornaszewski i takie nazwisko wstawiono na Lipie Henryk Szyb 1, a mnie uśmiercono do działu spadku w sprawie SR Kielce IXK 131/11 , gdzie wstawiono wygarną przeze mnie sprawę SO Kielce IXKa280/12, gdzie poprosiłam o utworzenie depozytu z bezprawnie wypłacanych pieniędzy dla hrabiów Tarnowskich pod których podstawiono Waldemara Maksalon i jego 12 członków rodziny jako spadkobierców po moim dziadku Franciszku Janie Mazurku i mojej mamie Filomenie Bochyńskiej na działce na ulicy Nowowiejska 29 w Starachowicach w celu ukrycia kradzieży terenu SOF-ART Sp. z o.o. w Lipie Henryk Szyb 1 i terenów w Końskich oraz pobranych pieniędzy. Celem była podmiana mojej rodziny i podstawienie Marii Kiszczak pod moją

twórczość i książkę Zakazana Prawda, aby dokonać podmiany rodziny co wskazuje na prowokację IPN Kraków, który zaplanował ujawnienie zawartości szaf Czesława Kiszczak, gdyż zdjęcie pani Kiszczak nagrano do naszej szwajcarskiej komórki, która była uszkodzona, a ją naprawiono i ponowie uszkodzono, aby nie odczytać zawartości, która została zmieniona aby upozorować do Szwajcarii inną rodzinę. Zostało to połączone ze sprawą IIK 164/11 w Toruniu i Gdańsku, gdzie zaskarżenie przeze mnie prokuratora Kilkowskiego zamieniono na zaskarżenie męża Jerzego Kaźmierczyk, gdyż dokonano podmiany żony w Toruniu dla mojego męża przez opinie psychiatryczną, która podważa pochodzenie arystokratyczne mojego taty Józefa Bochyńskiego, gdyż jego herb Rawicz zawłaszczono dla Jarosława Kaczyńskiego prezesa PiS, który podszył się pod moją rodzinę nie mając odwagi przyznać się, że jest w służbach wojskowych, gdyż tylko takim osobom podstawiano herby rodzin arystokratycznych. Nasz Były pełnomocnik Kazimierza Bania i współpracujący z nim Marian Budka zostali powołani na świadków w sprawie SR Kielce IX K 131/11 i poprowadzili sprawę tajnie pozorując moją śmierć dokonali podmiany męża Jerzego Kaźmierczyk na byłego Dariusza Pióreckiego podstawiając za nas inne osoby do sprawy, aby wytwarzać windykację do banku PKO BP, gdzie zostało przekazane sto milionów euro z UBS w Zurychu do czego podpisałam z mężem Jerzym Kaźmierczyk stosowne dokumenty w Szwajcarii dla naszego pełnomocnika Kazimierza Bani. Tak sfabrykowanymi dokumentami w sprawie SR Kielce IX 131/11 posłużył się SO Toruń w sprawie IIK 164/11, gdzie zamieniono Pawła Krzymowskiego, i Bohdana Żakiewicz na spadkobierców carskiej rodziny czego dowodem było żądanie świadka Pawła Krzymowskiego miliona złotych nawiązki do skradzionych stu milionów euro przekazanych ze Szwajcarii do PKO BP. W Banku PEKAO SA wytworzono nowe karty bankomatowe na nazwisko Bożena Piórecka i Dariusz Piórecki na adres Konstytucji 3-Maja w ubiegłym roku co oznacza zamianę męża Jerzego Kaźmierczyk na Dariusza Pióreckiego, aby dopasować do skradzionych precjozów carskich w Fundacji Hrabiego Jakuba Potockiego. Taka podmiana wynika z faktu, że Dariusz Piórecki zamienił nazwisko po rozwodzie na Dariusz Kornaszewski i tak wstawiono na Lipie Henryk Szyb 1 gmina Brody Iłżeckie co oznacza, że sąd podmienił spółkę SOF-ART Sp. z o. wstawiając drugą kontrolowaną przez służby wojskowe.

Upozorowano mojego syna Jakuba Pióreckiego na syna Czesława Daleszak i podstawiono pod Barbarę Majewską z Sieciechowa, i jej męża Dariusza Majewskiego z tatarów , którego podstawiono na dane Dariusza Pióreckiego. Dariusz Majewski pracuje w Pruszkowie, gdzie mafie podstawiono pod stajnie przy pałacu w Szczekarkowie. Drugim podstawienie jest podstawienie mojego syna Jakuba Pióreckiego i Adama Pióreckiego, który zmienił nazwisko na Kornaszewski za wnuka mojej teściowej Łucji Kaźmierczyk, gdyż DNA linii Radziwiłł dzieci wykaże zbieżność, gdyż pierwsza żona mojego męża jest wnuczką księcia Krzysztofa Radziwiłł, a nie Tarnowskich jak poinformował Kościół katolicki, który od lat uczestniczy w fałszowaniu danych osobowych po zastrzeleniu przez księdza dziadka brata hrabiego Władysława Tarnowskiego w Krakowie. Podstawiono tatarów przez podmianę adresu Lipie Henryk Szyb 1 na Lipie, gdzie byli Tatarzy, aby przejść na Tatarów krymskich do finansowania mostu na Krym. Do podmiany wykorzystano sprawę IC 2627/10 o przywrócenie stanu posiadania rodziny carskiej w SO Kielce, gdzie podmieniono nasze nazwiska przez błąd zamieniając „ź” na „ż” i adres na Lipie, aby podstawić Waldemara Maksalon i jego dwunastu członków rodziny za spadkobierców carskiej rodziny przez błąd sądu okręgowego w Kielcach do sprawy INs 716/10, gdzie nas pozbawiono domu, aby podmienić carską rodzinę na współpracowników SB przez fałszerstwa Urzędu Miasta Starachowice. Szczekarków należał pod Wawel., a Wawel podstawiono pod biskupów co oznacza, że mafia pruszkowska kupiła stajnie od Kościoła katolickiego tak samo jak i Pałac w Niezdowie i Kruszynie. O położeniu pana Kaczyńskiego Lecha na Wawelu decydował Kościół katolicki tak samo jak Kościół zdecydował o kradzieży 50.000,- złotych przyznanych dla mnie i siostry przez sąd na ulicy Nad Kamienna 25 a oddanych dla Waldemara Maksalon i jego dwunastu członków rodziny symbolizujących 12 apostołów i jednego judasza czyli Waldemara Maksalon, który przeszedł; w sądzie przez oszustwo sprawę z uczestnikami zamienił naprzeciwko nim bezprawnie umieszczając mnie i moją siostrę w jego rodzinie ponieważ my mieliśmy część po naszej mamie co nie podlega dyskusji. Rząd Polski oddał mienie naszej rodziny dla Kościoła, co spowodowało połączenie państwa Polskiego z Bankiem Watykańskim i utratę suwerenności poprzez ukrycie II wojny światowej i sponsorowania Adolfa Hitlera przez zastawienie polskich ziem należących do mojej rodziny bez zgody mojego dziadka, na co Adolf Hitler otrzymał błogosławieństwo papieża, Masoneria ma plany na 200 lat do przodu i zaplanowano w przeszłości oddanie mienia dla papieża w celu wprowadzenia lidera światowego po likwidacji papieża. Lider Światowy jest znacznie młodszy od papieża Franciszka i pochodzi z Niemiec. Obecnie dorabiane długi są ukryciem żydowskich papierów dłużnych w bankach, którzy współpracowali z SS co kryje Kościół katolicki i wymordowali Żydów pracujących dla mojego dziadka. Podstawiono agentów pod Karola Scheiblera, który był szlachetnym Żydem, nie posiadającym herbu. Podstawiono agentów udających arystokratów w Niemczech, aby przejąc mienie książąt Hessen mojej prababci.

Krajowy Rejestr Długów wykazał zadłużenie poniżej 500,- złotych w systemie co oznacza, że wytworzono fałszywe zadłużenia w sieciach komórkowych do pobierania przez windykacje na Lipie Henryk Szyb pieniędzy łącząc z Lipie i mafią pruszkowską, która opanowała drugą spółkę „SOF-ART Sp. z o.o. Dariusz Piórecki” wytworzoną przez Urząd Miasta Starachowice.

Nie jest możliwe żadne faktyczne zadłużenie na mnie i mojego męża Jerzego Kaźmierczyk ponieważ wydaliśmy zlecenie usługi finansowej dla Czesława Daleszak wykupu wszystkich naszych należności, które zostały uregulowane z pieniędzy uruchomionych przez Kazimierza Banie na podstawie naszego zlecenia na moje konto w banku PKO BP w kwocie 100.000.000,- EUR ( sto milionów EUR) Wypowiedź swobodna pana Pawła Krzymowskiego w sądzie w Toruniu powołując się na Mariana Litwinowicza stwierdził w sprawie IIK 164/11 , że mąż Jerzy Kaźmierczyk nie ma żadnego długu co ukrył sędzia Wojciech Pruss skazując męża.

Krajowy Rejestr długów wykazując moje długi poniżej 500, złotych wykazał, że pełnomocnicy uruchomili i spłacili zadłużenia z naszych pieniędzy uruchomionych do banku PKO BP, ale rząd polski wykonał naciski i do sprawy SR Kielce IXK131/11 fabrykuje zadłużenia w celu dalszego pobierania pieniędzy z carskich depozytów. Dowodem na to jest żądanie sądu KRS w Kielcach, aby ponownie złożyć sprawozdania za lata 2010-2014 co pozwala na powielenie spółki SOF-ART Sp. z o.o. na Lipie Henryk Szyb 1 w celu ukrycia kradzieży i finansowania SSE Starachowice, którego udziałowcem jest Urząd Miasta Starachowice i dodatkowo sponsorowanie polityków podstawionych pod rodziny arystokratyczne czego przykładem jest podstawienie państwa Kaczyńskich na Kurozwęki, aby podstawić na Ostrowiec Świętokrzyski moje dane pod Katarzynę Kaźmierczyk wnuczkę Krzysztofa Radziwiłł co stało się powodem zamiany Pałacu Namiestnikowskiego zwanego Prezydenckim na Pałac Radziwiłów w celu podstawienia Jarosława Kaczyńskiego jako właściciela Pałacu Prezydenckiego, aby zadrwić z Polski przez byłych pracowników SS z Palace Zakopane, na których zlecenie prowadził sprawę IIK164/11 Sąd w Toruniu. Rząd Polski nie chce przestać pobierać nielegalnie pieniędzy z carskich depozytów, gdyż są sponsorowani w ten sposób politycy i sędziowie i prokuratorzy, którzy czynią takie działania od 1945 roku. Panią Marię Kiszczak połączono z Bochyńskimi przez podstawienie Witolda Krzemińskiego zamieniając jego żonę Izabelę z domu Śliwińską na Krzemińską podmieniając ich na Bocheńskich. Matka Witolda Krzemińskiego to Konstancja Krzemińska. Wykorzystano Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro, którego zamierzano podstawić jako Króla, a jego żona Patrycja Kotecka została podstawiona pod Patrycję Wronę z Katowic podstawiając ją za fikcyjną żonę mojego syna Jakuba Pióreckiego, natomiast matkę Patrycji Wrona panią Bożenę Wrona podstawiono pod Bożenę Wrona ze Starachowic podstawiając ją na mój adres. W tym celu wywieszono na ogrodzeniu plakat wyborczy Bożeny Wrona pod który podstawiono Patrycję Kotecką, aby powiązać z Aurelią Kotta. Takie działania doprowadziły do zamiany żony ministra na Kotta aby przejść na wytworzoną w internecie Aurelię Kotta jako żonę Gajusza Juliusza Cezara, w celu zamiany Świąt Wielkanocnych na Idy Marcowe. Ksiądz Hieronim Sierżysko dokumentujący podmiany dokonywane przez Kościół katolicki określił to sowami „Ziobro na królem” co spowodowało podstawienie szeregu osób o nazwisku Król w tym w Kanadzie w zakończenie tego procederu w Pałacu w Białaczowie, a co oznacza, próbę mojego i męża morderstwa na zlecenie rządu światowego.

W domu na ulicy Bohaterów Westerplatte 1 mieszkał w czasie wojny największy zbrodniarz Kielecczyzny von Szczepański. Waldemar Szczepański występuje jako świadek w sprawie IIK 164/11 w Toruniu, gdzie przesłano sprawę Waldemara Maksalon, który dokonał podmiany mojej rodziny, gdyż jest to rodzina von Szczepańskiego oraz volksdeutsch-ów, matka Genowefa Kołodziejczyk i Feliks Maksalon. Upozorowano, że stawiali dom na ulicy Nad Kamienna 25 gdy byli małymi dziećmi co potwierdzono zeznaniami przed niezawisłym sądem w Starachowicach , który uznał to za prawdę tworząc nową już piątą sygnaturę na fabrykowane dokumenty i tożsamości. Podstawiono Waldemara Maksalon pod telefony komórkowe mojego męża Jerzego Kaźmierczyk i adresy firm na Bohaterów Westerplatte i Lipie Henryk Szyb, aby SMS potwierdzać operacje bankowe do pobierania pieniędzy w Bankach co zostało ukryte przez windykacje Krajowego Rejestru Długów. Ksiądz Hieronim Serżysko jest spowiednikiem zakonników z Jasnej Góry w Częstochowie.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s