Stadnina Koni mojego dziadka jako stajenne problemy Sądu Okręgoweg w Toruniu podstawiając METRON SA pod MERTON na kapitale dłużnym jako PiS

Mój dziadek Brunon Bochyński(Bocheński) miał stadninę koni w Janowie Podlaskim i Michałowie. Dlatego połączono stadninę koni ze sprawę koni w sprawą Metron S.A. w Toruniu IIK 164/11 oskarżając mojego męża Jerzego Kaźmierczyk , który ze mną ma prawo do stadniny, aby pobrać pieniądze z depozytów w Szwajcarii i USA jako kradzież przez windykacje powielając sprawę na IIK 197/10 aby powielić męża i zamienić na Jana jego ojca zamieniając na mojego dziadka hrabiego Jan Tarnowskiego. W tym celu psychiatrzy w Toruniu określają, że mój ojciec nie był arystokratą i herb taty Rawicz przypisano bezprawnie dla państwa Kaczyńskich podstawiając Krzymowskich. Marchewka oznacza przysłowiową przynętę dla osła. Artykuł udowadnia kradzież PiS w Toruniu i byłego rządu, z którym razem współpracują. Sprawę połączono z Warszawą przez sygnaturę IIIKo1994/14 i Bohdanem Żakiewicz, który posługuje się dokumentami SS z Palace Zakopane katowni Pooddala, gdyż majątek w Zakopanym mojej babci księżnej Lubomirskiej był połączony ze Starachowicami, gdzie wymordowano ludzi przez gestapo zabierając im sygnety, którymi teraz się posługują służby w USA i Bohdan Żakiewicz robi to samo co gestapowcy. PESA zamieniła nazwę Michałów kolo Starachowic na Michałków aby ukryć kradzież stadniny pod którą wykorzystano moją wnuczkę Wiktorie Kornaszewska podstawiając nazwisko Kowalczyk i podstawiając pod stadninę na Lipie i takie plotki rozpuszczono, że ja mieszkam na stadninie koni w Lipiu koło Starachowic. Artykuł Jarosława Makowskiego „Co PISowi zrobiły Konie” udowadnia kradzież PiS przez sędziego Wojciecha Pruss w Toruniu w sprawie IIK 164/11 SO Toruń co miało zostać dokończone w Gdańsku w sprawie Metron , gdzie dołączono do aktu oskarżenia stadniny i skazano właściciela. Osobie, którą się okrada dorabia się akta psychiatryczne i dług poniżej pięćset złotych, aby przy sprawdzeniu według istniejącego prawa pobrać od niej stosowne dokumenty do fałszywych długów i fałszywych tożsamości w sieciach komórkowych.

Osobie, której dorabia się długi poniżej pięćset złotych, aby ja okradać przez sieci komórkowe rozdaje się telefony dla wojska, policji i prokuratury, a obciążając ofiarę.

Z tego powodu wytworzony był program pornograficzny Horst na bazie diamentowych szachów Romanowów, gdzie przedstawiony był diamentowy koń, co przedstawiłam do prokuratury. Z tego powodu prokuratura Kielce zamieni la męża Jerzego Kaźmierczyk na Irene Kaźmierczyk , aby podstawić Irenę śledzik, która określiła nieprawdę, ze pochodzi z rodziny Romanow po ojcu i że jej ojca były stadniny koni. Podstawiono przez IPN Kraków panią Irenę śledzik jako siostrę Jadwigi Kaczyńskiej matki Jarosława Kaczyńskiego, którego podstawiono pod Pałac w Kurozwękach zamieniając Romanow na Radziwiłł i podstawiając pod mienie dziadka pierwszej żony Katarzyny Kaźmierczyk mojego męża, wnuczki księcia Krzysztofa Radziwiłł i mojej czyli Bożeny Bochyńskiej-Kaźmierczyk prababci Katarzyny Radziwiłł ukrytej jako Krakowiak.

Podstawiono moją wnuczkę Wiktorię Kornaszewską pod Agnieszkę Kowalczyk z domu Lewy przez zakład psychiatryczny w Łodzi, gdzie osoba ta była w czasie, gdy mnie skierowano na obserwację przy czym byłam aresztowana dzień wcześniej i poddana osobistej kontroli. Służby wojskowe przejęły teren Lipie Henryk Szyb i wytworzyły drugą spółkę SOF-ART Sp. z o.o. oraz SOFT-ART Sp. z o.o. i przejęły dawne numery komórkowe firm i nasze osobiste tworząc rodzinę w sieci, której wydają komórki a nas obciążają.

W Starachowicach w gazecie był artykuł , gdzie wyjaśniono, że do ustalenia faktów policja posługuje się medium czyli okultystami. Powoduje to, że wiedzieli, że poproszę o aneks do umowy z błędem przez „ż”, gdzie był mój podpis aby aneks był bez mojego podpisu w celu niepowielenia umów, gdyż nazwisko przez błąd „ż” wystąpiło w korespondencji Sądu Okręgowego Kielce w sprawie o przywrócenie stano posiadania rodziny carskiej bezprawnie przesłanej z tak sfabrykowaną osobą do Sądu Starachowice do pana Waldemara Maksalon podstawionego pd Waldemara Szczepańskiego udającego moją rodzinę. Prokuratura ustaliła, że sprawa w Kielcach, która oficjalnie nie była podjęta a opłacona 1000,- złoty oraz inne koszty była prowadzona tajnie przez adwokata z urzędu podstawiając inne osoby za nas przez Kielce jak Bożena Szwed, Lidia Daleszak, Edyta Maksalon i inne.

Z tego powodu sfabrykowano sprawę przez prokuraturę IDs 1001/14 o uszkodzenie ciała powieloną na Tomaszów mazowiecki aby dorobić alibi do sprawy PC 44/13 gdzie dorobiono chorobę psychiatryczną do kradzieży przez prokuraturę dla państwa Lewandowskich co połączono z Grzesiem Lewandowskim, i Grzegorzem Smerdzyńskim z Końskich i Lechem Wałęsą łącząc z Szkołą Marynarki Wojennej w Gdyni im. Bohaterów Westerplatte co połączono z ulicą Bohaterów Westerplatte 1 w Starachowicach zamieniając na numer 11, następnie wstawiono na Pałacyk Zarządcy dawnego Ministra Kwiatkowskiego. Do tej osoby zgłosiłam się o pomoc o ochronę mojego męża, gdy odbywał karę pozbawienia wolności i przebywał w Toruniu, gdyż dopisano mu próbę samobójcza, której nie było. Areszt Śledczy z Torunia podmienił mój adres ze Starachowic na Strachowice co odpowiada lotnisku we Wrocławiu, gdzie podmieniono Kasner na Kaźmierczak i podstawiono Wańkowicza za mojego dziadka Brunona Bochyńskiego. Wniosek Jarosława Kaczyński użył swoich wpływów politycznych aby stanąć na naszym miejscu , a nas zaplanował zamordować przez służby wojskowe w sądzie. Nie ma żadnej logiki i prawnego uzasadnienia, aby mój mąż, który wystawi fakturę na 300.000,- tysięcy na sprzedaż mosiądzu, którego miał otrzymać od Mariusza Kołodzińskiego opłacając cały transport z naszych depozytów i podstawiono do sprawy pana Rzeszotarskiego i Pilarskiego z firmy Metron S.A -po zakończonej już sprawie. Powodem jest pobranie pieniędzy z depozytów carskich przez rząd i przerobienie pracowników na udziałowców majątku Skarbu Państwa wpisując jako kapitał dłużny do kradzieży carskiego mienia. Oznacza to , że świadkowie do mnie na korytarzy sądu mówili prawdę, że Metron S.A. został ; reaktywowany z carskich depozytów, gdyż znaleźli się właściciele co potwierdzili następni świadkowie, że firma akcyjna nie upadła, ale utworzono na jej bazie pod-spółki, które zadłużają do kradzieży pieniędzy a mnie i męża zrobiono przestępcami i dłużnikami, aby nas okraść włącznie z eksmisją z domu i podstawienia sąsiadów pod drugą nieruchomość, którzy otrzymali od sądu moje wejście z drzwiami do domu, aby zawłaszczyć oświadczenie woli mojego taty dla nas , które złożyliśmy w Urzędzie Skarbowym wraz kopią obrazu „Kosz ze Śliwkami” jako początek odbierania dziedzictwa rodowego do którego jedynie my mamy prawo. Z tego powodu wykorzystuje się prawo komornicze, że majątek kupiony od komornika jest czysty. Oznacza to, że złodzieje doprowadzili do oskarżenia w celu wyłudzenia pieniędzy przez komornika przy udziale e-sądów. Wykorzystali oni nasze sprawy przesyłane do wiadomości po całej Polsce. Dlatego sędzia nie pobrał podpisu , aby do Torunia a obecnie Gdańska podstawić inną osobę, która podpisała w Play na adres Lipie Henryk Szyb 1, na komórkę numer 536309135 i podstawiono panią Marię Kiszczak podstawioną pod moja rodzinę Bochyńskich co wskazuje na współpracę z Kaczyńskimi i i podstawienie Czesława Kiszczak pod Czesława Maksalon, który nie miał odpowiedniego czasu do zasiedzenia i nie można zasiedzieć nieruchomości, która ma właściciela, gdyż był podstawiony pod martwe dusze jako brat mojej babci, który mnie wyrzuca z mojej własności zagrabiając pieniądze przez Waldemara Maksalon syna Feliksa i Genowefy z domu Kołodziejczyk. Feliks Maksalon podstawiony został pod druga martwą duszę Feliksa Maksalon brata mojej babci. Z tego powodu moja mama była samoistnym posiadaczem całości Nad Kamienną 25 wcześniej Pasternik 31, a własność mamy po jej mamie to 1/3 co spowodowało oddanie 12 spadkobiercom pracownikom SB nieruchomości przez sąd do jakiej już nabyłam prawo okradając mnie i siostrę w celu zrobienia spadkobierców na mieniu mojego dziadka hrabiego Jana Tarnowskiego podstawiając ich jako pracowników SB na ulice Nowowiejską co zostało ujawnione przy próbie sprzedaży działki. Ukryto istnienie mojej babci aby ukryć oszustwo sądu w w Starachowicach co jest dowodem zaplanowanej śmierci mojej mamy aby ukryć oszustwo sędziego Huberta Wicik. Pracownicy urzędów mają pozwolenie na oszukiwanie obywateli. W tym celu stosowany jest zapis , że nieznajomość prawa nie chroni od odpowiedzialności zwalniając urzędników z oczywistego obowiązku mówienia prawdy i rzeczywistej pomocy obywatelom w wyplenianiu skompilowanych druków, które służą obecnie do ich oszukania.

Nie ma możliwości fizycznej, aby wykazany numer telefonu był zarejestrowany na Lipie Henryk Szyb 1, na moje dane Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk , gdyż zmieniłam dowód w 2010 roku po śmierci mamy przy zmianie adresu na Bohaterów Westerplatte 1/1 w Starachowicach a zakupiłam kartę telefoniczną z numerem telefonu z 2015 roku czyli mam go drugi rok. Miejscowość Lipie Henryk Szyb była prywatną miejscowością, gdzie byłam zameldowana jedynie ja z trójką dzieci Martą, Jakubem i Adamem oraz byłym mężem Dariuszem Pióreckim, który zmienił nazwisko na Kornaszewski po czym syn Adam na Kornaszewski , a córka Marta na moje panieńskie nazwisko Bochyńska co wykorzystano do podstawienia siostry mojego męża Marty aby dalej wykorzystać jej dane z wcześniejszych lat, gdy pracowała na policji w celu podstawienia policji za moją rodzinę i zamiany na Marię Kiszczak. Sieć komórkowa Play udowodniła, że system przyjmie każde nazwisko błędne z moim pesel tak samo jak zrobił to ZUS, który wpisał moje dane jako Bożena Kaźmierczyk zamiast Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk celem była zamiana rodzin i podstawienie mnie za Katarzynę Kaźmierczyk pierwszą żonę mojego męża w celu wykorzystania windykacji alimentów do zakupu POLBANKU ukrywając przez podstawienie Piotra Bukat, którego ukryto przez Piotra Idziak z Katowic na Końskie. Zaznaczę, że sędzina Barbara Bochyńska korzystała z usług wróżki ze Skarżyska Kamienna, której radziła się Policja i Polska co ma przejście na Elżbietę Włodarczyk podstawioną pod adres służbowego mieszkania mojego taty Józefa Bochyńskiego w Skarżysku-Kamiennej w PKS aby dorobić dla profesora Zbigniewa Brzezińskiego w USA genealogię i jego żony z Czech. Za Antoniego Włodarczyk jej brata będącego konkubenta Lucyny, którą podstawiono pod Lucynę Krakowiak z sieci Play w Starachowicach podstawioną pod Radziwiłł i podstawiono pod teściową Łucję KAŹMIERCZYK. Z tego powodu był problem przekazaniu mi rejestracji mojej komórki, że była zarejestrowana na Lipie Henryk Szyb co jest fizycznie niemożliwe, a udowadnia, że miejscowość Lipie Henryk Szyb jest nadal moja i nie mam żadnych długów., a jedynie jestem zadłużona na fałszywe dane dlatego nie wydano mi komórki, której oplata była zaledwie 20 złotych miesięcznie. Oznacza to, że ktoś inny otrzymał komórkę przeznaczoną dla mnie i męża, a jestem wpisana w rejestrze dłużników poniżej 500,- złotych uniemożliwiając mi zapłatę jak to zrobiła telekomunikacja nie wykazując mi, gdzie mam zapłacić rachunek 600,- złoty powiększając go natychmiast o 3.000,- złotych była to super oszczędna umowa telekomunikacji , która jest połączona z Orange a w aneksie wpisano zameldowanie ul. Nad Kamienną 25 i podstawiono Bożenę Bochyńską z Lipie Henryk Szyb 1 przez Play dlatego w reklamacji widnieje adres zameldowania Nad kamienna 25 w sieci Play co oznacza po łączenie z Telekomunikacją S.A i Orange. a dług wynikł z powodu wyjazdu po wypadku mojej córki w Irlandii w czasie, gdy pan Maksalon z sądem Starachowickim zrobili się spadkobiercami po mojej córce , która żyje. Po powrocie rachunek przysłano na Miedzna Drewniana 244, a w Starachowicach nie pozwolono mi zapłacić pieniędzy. Powiększenie kwoty miało na celu uniemożliwienie mi zapłaty, a komornik zabrał mi 50,-tysięcy złotych co nie ma żądnego uzasadnienia, tak jak nie ma uzasadnienia, ze pan Waldemar Maksalon będąc dłużnikiem zrobił ze mnie dłużnika. Policja podmieniła stronę internetowa zarejestrowane na mnie na Parufki i Pirogi, a drugą usunięto naruszając treści objęte prawami autorskimi podstawiając Pawła Krzymowskiego, który zażądał miliona złotych podmieniając mnie na Elżbietę przy tym samym pesel co nie przeszkadzało sędziemu w Toruniu.

Tak samo jak Piotr Bukat, którego weksle był okazany w ZUS i komornik określił, że jest niewypłacalny i nie ma majątku co zamieniono na zaskarżenie mojego męża, za co Piotr Bukat kupił Bank POLBANK i Hutę Szkła w Ujeździe kolo Tomaszowa Mazowieckiego zamieniając mnie na Bożenę Pachowską z domu Piórecką i mojego męża Jerzego Kaźmierczyk zamieniono na Jerzego Pióreckiego teścia Andrzeja Pachowskiego pozorując spadkobierce na majątku w Pałacu Charzewice należącym do Lubomirskich. Pan Andrzej Pachowski został podstawiony pod Andrzeja Rachudałę przez Kościół katolicki, który wykorzystał pierwsze zapowiedzi do ślubu, do którego nie doszło. Obecnie za Andrzeja Pachowskiego podstawiono Prezydenta Polski Andrzeja Dudę, który kontynuuje to samo.

Wypadek pan Andrzeja Dudy był celowy i kontrolowany, aby nikomu nic się nie stało w celu przejścia na wypadek mojej córki i mój w celu wypłaty odszkodowania. Moja córka na spotkaniu chrześcijańskim określiła na kartce swoje marzenia. Jednym z nich była chęć zostania Prezydentem Polski co wykorzystano do podstawienia pod panią Agatę Duda skryta przez Agatę Bocian. Kolejnym celem było podstawienie Marty Kaczyńskiej jako kandydata na prezydenta, aby podstawić pod marzenia mojej córki, gdyż herb już ukradli i posługują się bezprawnie. Celem niedopuszczenia do zapłaty moich należności było dorabianie fałszywych windykacji i podstawienie każdej osoby , która rzekomo nie miała zapłacone naprawdę zamieniając na rodzinę w sieci , gdyż jest napisane, ze bezbożny pożycza i nie oddaje. Obecna umowa z Play miała być zablokowana aby uniemożliwić mi zapłatę w celu dorobienia długów do windykacji. Dlatego pozbawiono nas wszystkiego, gdyż jest rzeczą oczywistą, gdyż każdy otrzymałby zapłatę. Pieniądze są wypłacone , a obecne długi są fałszywymi długami do pobierania pieniędzy przez rzad i PiS przez nazwisko Radziwiłł podstawionych pod carskie mienie i książąt Lubomirskich przez podstawienie Nowak na Czechy i Zakopane wykorzystując Witkacego malarza i jego syna rzeźbiarza twórcę stylu zakopiańskiego, który również wykonywał wnętrze Pałacu w Kluczkowicach, gdzie znajdowała się wcześniej Komandoria Zakonu Templariuszy.

Należy zapytać ile członków będzie miał PiS, gdy będzie zmuszony oddać pieniądze zawłaszczone przez Jarosława Kaczyńskiego.

Upozorowano, że mój ojciec był bezdomnym, aby uzasadnić wyrwanie serca do czego podmieniono akta medyczne. W tym celu podstawiono mężczyznę którego znaleziono w lesie z wyrwanym sercem, a którego odnalazł wróżbita czyli medium. Mężczyzna nie miał serca co próbowano określić, że pada podejrzenie na dzikie zwierzęta. Pozbawienie mnie wejścia do domu czyli również drzwi wejściowych na Bohaterów Westerplatte 1/1 przez sędziego Huberta Wicik było sposobem upozorowania, że mojego ojca tam nie było podstawiając Józefa Bocheńskiego z matki Fogel z Chełma jako symbolu żołnierza, a mojego ojca zamieniono na bezdomnego. Dowodzi to, że PiS radzi się złych duchów co również pochwalił pan Antoni Ciszewski powołując się na Waldorfę występując przeciwko mojej rodzinie z Judy. Żona Hamana powiedziała do męża, jak on jest z plemienia żydowskiego to znaczy, że upadniesz przed nim całkiem. Próbowano to odwrócić , aby ja z plemienia Dawida upadła i nie powstała co jest przez Bogiem niemożliwe, gdyż z łaski jesteśmy zbawieni i to nie z nas Boży to dar, nie z uczynków aby ktoś się nie chełpił, bo laska nie byłaby łaską.

http://opinie.newsweek.pl/co-pis-owi-zrobily-konie-czyli-polacy-nie-lubia-drobnych-cwaniaczkow,artykuly,381081,1.html

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s