Próba wykonania Fatimy przez Tarnów

Starachowice 27.03.2016

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Polska

Jego Ekscelencja Papież Franciszek
Prezydent Rzeczypospolitej Po
lskiej

Andrzej Duda

Zamiana Świąt Wielkanocnych w Idy Marcowe
czyli
Tajemnica Fatimy zaplanowana na 27.04.2016 rok

Wszyscy znamy historie i tajemnice objawień Maryi w Fatimie. Doszło obecnie do kresu czasu, gdzie zaplanowano podmianę religii na dawne wierzenia przed Jezusem Chrystusem.

Działanie polegało na skazaniu męża w Toruniu potwierdzony przez Sąd w Apelacyjny , który miał potwierdzić wyrok sądu w Toruniu, gdzie świadków pracowników METRON S.A. zamieniono na spadkobierców carskiej rodziny, którzy zaskarżyli naszą rodzinę pozorując straty dla Skarbu Państwa w celu przejęcia mienia na rzecz Kościoła katolickiego w dniu 26.04.2016 roku w Gdańsku. Następnego dnia 27.04.2016 roku miało dojść do fikcyjnej sprawy windykacyjnej w Tarnowie o kwotę 5.000,- złotych z powództwa Funduszu Niestandaryzowanego Funduszu z Warszawy, na wezwaniu bez dalszych szczegółów łącząc z zaskarżeniem również pana Stanisława Pikul. Oznacza to, że po zatrzymaniu męża miało dojść do określenia fikcyjnej windykacji w Tarnowie w celu ukrycia skradzionego mienia przez adwokata Księcia Sanguszko, który wcześniej pracował w Siedlcach i współpracował z panem Wiewiórowskim z Warszawy, który współpracował z panem Andrzejem Pachowskim męża Anny Pachowskiej z domu Piórecka, którą podstawiono za moją skradzioną córkę Annę Piórecką podstawioną za spadkobierce po moim mężu Jerzym Kaźmierczyk w Szwajcarii na firmie APE UMWELTTECHNIK AG oraz w Polsce czego dowodem jest bezprawne przejęcie przez Kościół katolicki rynku w Rzeszowie , sprzedaż Pałacu w Niezdowie. sprzedaż Pałacu w Kruszynie. Genealogia dla państwa Sanguszko dorobiona została przez Starachowice przez zamianę męża Jerzego Kaźmierczyk na Dariusza Pióreckiego, którego zamieniono na Dariusza Dąbrowskiego którego wstawiono jako właściciela „SOF-ART” Sp. z o.o. co zamierzano ukryć przez dzieci mojej siostry Beaty Idziak i państwo Lewandowskich w Tomaszowie Mazowieckim.

W Tarnowie zamierzano ukryć mienie naszej rodziny skradzione przez BOR w tym Górę Świętego Marcina i zamek Hetmana Jana Amora Tarnowskiego przodka mojego dziadka hrabiego Jana Tarnowskiego ukrytego jako Franciszek Jan Mazurek w Starachowicach na ulicy Nad Kamienną 25.

Celem takiego działania była realizacji masońskich planów sprzed pierwszej wojny światowej, które zostały objawione w Tajemnicy Fatimskiej dotyczących czasów ostatecznych widocznych w cytatach Pisma Świętego.

Według przekazu Mateusza, w tym czasie „wielu się zgorszy i nawzajem wydawać się będą, i nawzajem nienawidzić.” (Mat 24:10)

Niechaj was nikt w żaden sposób nie zwodzi; bo nie nastanie pierwej, zanim nie przyjdzie odstępstwo i nie objawi się człowiek niegodziwości, syn zatracenia, przeciwnik, który wynosi się ponad wszystko, co się zwie Bogiem lub jest przedmiotem boskiej czci, a nawet zasiądzie w świątyni Bożej, podając się za Boga.” (2 Tes 2:3-4)

I dozwolono mu wszcząć walkę ze świętymi i zwyciężać ich; (…) Jeśli kto jest przeznaczony do niewoli, do niewoli pójdzie; jeśli kto zabija mieczem, musi sam zginąć od miecza. Tu się okaże wytrwanie i wiara świętych.” (Obj 13:7-10)

Celem planów masońskich było ominięcie Pisma Świętego i zawartego zapisu ,że antychryst ma zostać usunięty przez Jezusa Chrystusa.

Ewangelia Jana 16, 33 daje nam pewność zwycięstwa. Cyt: „To wam powiedziałem, abyście pokój we Mnie mieli. Na świecie doznacie ucisku, ale miejcie odwagę: Jam zwyciężył świat”.

Masoneria zamierzała odwrócić zapis Pisma Świętego i doprowadzić do zamordowania naszej cesarskiej rodziny w Polsce, aby zawłaszczoną ziemię przekazać dla Kościoła Katolickiego obarczając papieża Franciszka za nasze morderstwo, wykazując żądzę pieniądza. Pismo Święte mówi, że korzeniem wszelkiego zła jest miłość do pieniędzy. Celem działań masonerii jest nazwanie Papieża antychrystem, aby to papieża usunąć i wprowadzić faktycznego antychrysta , który zamierzał wprowadzić 1000- letnie Królestwo pozorując paruzję, przez usunięcie chrześcijan nową bronią.

Przykładem takiego działania jest śmierć Jana Kulczyk i wypowiedź parlamentarzysty z Torunia, który określił, że Jan Kulczyk żyje. Dowodzi to, że za niego już podstawiono agenta do systemów bankowych, aby zawłaszczyć mienie. Działanie takie dowodzi, że w Polsce i w Niemczech już jest wprowadzony Nowy Ład, ale nielegalnie i nie wprowadzono jeszcze Jednej Religii bez chrześcijaństwa, pozorując chrześcijaństwo. Jedyną formą obrony dla Papieża jest powiedzenie prawdy o naszej rodzinie i zablokowanie działań masonerii. Bóg jest większy niż wszystko inne, dlatego mocni w wierze mamy się przeciwstawiać złemu, a ucieknie od nas.

W Tanowie 27 kwietnia 2016 roku w Sądzie Rejonowym, miało dojść do podmiany naszej rodziny i ze sprawy miał wyjść Stanisław Pikul i Janina Pikul udający spadkobierców po mojej rodzinie, co oznacza, że wykorzystują moje wnuczki z kradzionych dwojga dzieci i pracują dla Watykanu, co wynikało z rozmowy. Wyjawienie mienia Stanisław Pikul do Sądu w Tarnowie na wniosek ZUS, który podmienił moje dane osobowe i wyjawienie mienia mojego męża w Sądzie Rejonowym w Starachowicach gdzie wpisano oszustwo, że jest Pełnomocnikiem we własnej spółce, przy jednoczesnym jego doprowadzeniu, jest dowodem, że państwo Pikul zostali podstawieni do spółek mojego męża gdzie podmieniono właściciela na pełnomocników i odwrotnie. Dowodem jest przesłanie faktury z LOBOS dla „SOF-ART” Sp. z o.o. do Tarnowa co dowodzi podmiany spółki „MARMOROC-POLSKA” Sp. z o.o. na SOF-ART Sp. z o.o. Wszystkie działania zostały precyzyjnie zaplanowane, a wyroki sądu uzgodnione już wcześniej, gdyż masoneria prowadzi sprawy do wykonanych wcześniej działań a ludzie są okłamywany, gdyż już mają zaplanowane wyroki. Jeśli coś jest niezgodne z prowadzonymi przez masonerię sprawami to prowadzą postępowania ponownie, wstecz, tak jak to zrobiono z moim mężem w Toruniu w sprawie IIK 164/11 dokonując podmiany rodzin do kradzieży carskich depozytów. Antychryst poddał hierarchów Kościoła katolickiego próbie czy wybiorą pieniądze z kradzieży czy bezpieczeństwo wiernych. Przyszłość Kościoła katolickiego zależy od decyzji papieża Franciszka, gdyż Jezus Chrystus jest drogą, prawdą i życiem i nikt nie przychodzi do Ojca jak tylko przez Niego. Spowodowało to, pozostawienie drzwi Pałacu w Życzynie do których dobudowano ośrodek psychiatryczny prowadzony przez siostry zakonne. Natomiast w Tarnowie pan Kaczyński oddał zabytkową bramę cmentarza dla Żydów, aby pozorować wejście po trupach i tak realizować plany. Po tym fakcie moja mama umiera , a sędzia w Starachowicach oddaje drzwi z wejściem dla sąsiadów pozorując spadkobierców i zadłużając mnie na wodę i energię. Z tego powodu użyto słowa przesył i podmianę nazwisk przez pomyłki pisarskie, aby podstawić służby wojskowe pod kradzione carskie pieniądze z naszych depozytów do finansowanie Nowego Ładu przez zadłużenia co jest zaprzeczeniem chrześcijaństwem.

Przypowieść o przewrotnych rolnikach, Ewangelia Św. Łukasza 20,14

Lecz rolnicy, zobaczywszy go, naradzali się między sobą, mówiąc: „to jest dziedzic, zabijmy go, a dziedzictwo stanie się nasze” i wyrzuciwszy go z winnicy zabili. Co więc uczyni z nimi właściciel winnicy? Przyjdzie i wytraci tych rolników, a winnice da innym.”

Przez tysiące lat nic się nie zmieniło czego dowodem są nasze sprawy w polskich sądach.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s