Zamiana akredytyw PPH APE Jerzy Kaźmierczyk na złoto na Lipie Henryk Szyb

Starachowice 01.04.2016

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Polska


Prezydent Rzeczypospolitej Po
lskiej
Andrzej Duda

Akredytywy PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk zamienione na złoto na Lipie Henryk Szyb 1

W Rydze w Latvian Biznes Bank uruchomiono akredytywy dla PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk, które zostały przekazane dla SOF-ART Sp. z o.o. na dostawy z Belgii materiałów obiciowych i do Turcji. Kwota akredytywami to 10 milionów USD. Za dostawy nie płacono wyprowadzając złoto z Banku Rezerw Federalnych w USA na co dokumenty zostały przedłożone w Sądzie Okręgowym w Kielcach w sprawie IC 2627/10 na 100 ton złota. Dariusza Pióreckiego podstawiono jako męża Beaty Idziak podstawionej pod Wiolettę Wiatrowską, a jego podstawiono pod Piotra Główkę zamienionego na Piotra Idziak i Piotra Bukat, który za te pieniądze kupił Polbank i podmieniono dane naszej rodziny, aby to ukryć. Na dokumentach widniało nazwisko naszego pełnomocnika Piotra Waydel, który z Bohdanem Żakiewicz jest podstawiony na SOF-ART Sp. z o.o. o na adres Nad Kamienną 25 i podstawiono Waldemara Maksalon, który krył matactwa w celu obciążenia naszej rodziny. Ponadto wykorzystano dane byłego kontrahenta SOF-ART Sp. z o.o. Andrzeja Koper, który zmienił imię na Ryszard, a pod Andrzeja Koper podstawiono Prezydenta Polski pana Andrzeja Dudę, aby kontrolować SOF-ART Sp. z o.o., gdzie zameldowany jest Dariusz Kornaszewski (dawne nazwisko Dariusz Piórecki) podstawiony pod Jerzego Kaźmierczyk przez Urząd Pracy. Pod nazwisko Dariusz Piórecki podstawiono Dariusza Dąbrowskiego i wstawiono starostę pod weksle podpisane do PFRON przez Dariusza Pióreckiego, które służyły praniu pieniędzy i stworzeniu fałszywego księcia Sanguszko pod wymordowaną na Kresach rodzinę. Są to za duże pieniądze, aby sprawy traktować niepoważnie dane Adma Kornaszewskiego posłużyły dla Adama Brzezińskiego i podstawiono komórki SOF-ART Sp. z o.o. wyłączone w 2003 roku na fermę kur, a osoby które je posiadają kłamią, że mieli je od początku. Pracownicy Policki zostali podstawiając pod twojego Dariusza Pióreckiego i Beatę Idziak pozorując spadkobierców dlatego ukradziono moją wnuczkę Wiktorię Kornaszewską pod donosicieli na o. Józefa Marii Bocheńskiego. Poparcia udzielił już udzielił kościół prawosławny i w podobnym duchu przebiegła rozmowa z sekretarzem biskupa Jędraszewskiego w Łodzi. Skradzione złoto przetopiono i sprzedawane jest w automatach bankowych. Dlatego w Starachowicach w miejscu banku wprowadzono sąd karny, aby przez windykacje wyprowadzać pieniądze. Spłacisz całe alimenty i nie będziesz nic dłużny. Bohdan Żakiewicz współpracował z SS, gdyż jest synem SS-mana, współpracował z Stanisławem Stępień, który wam przesłał Jurka pieniądze ze Szwajcarii do Irlandii. Współpracowali oni z Traga Bankiem w Anglii prowadzonego przez Ewę Wielochowską żonę Stanisława Stępnia, która miała upoważnienie męża Jerzego Kaźmierczyk fałszując nazwisko przez błąd „zi” jako Kazimierczyk tak jak w Starachowicach pani Helena Surma i wodociągi fabrykują długi dla mnie na wodę, które służą do wyprowadzenia pieniędzy razem z Bohdanem Żakiewicz. Zatrzymano Żakiewicza na lotnisku w Szwajcarii, gdyż jest zamieszany w kradzież dzieł sztuki w 2004 roku, które w Opocznie sędzia w sprawie IIKp425/09 stwierdził w 2009 roku, że otrzymał krąg spadkobierców po moim dziadku po czym zmarła moja mama Filomena Bochyńska, gdyż jej pomogli w śmierci, nikt w mojej rodzinie nie chorował na raka. Poseł Artur Górki znał nas osobiście i już nie żyje, a jego dane podstawiono pod Artura Cybulskiego do działu spadku czyli pod męża Marty siostry Jerzego Kaźmierczyk, którą połączono z moją córką Martą Bochyńską, którą połączono z Marią Kiszczak, którą podstawiono pod Martę Kaczyńską wstawioną na Kurozwęki podstawiając Annę Gromek i syna Anny Sznajder Bartłomieja pod Bartłomieja Pikul, który podał się za właściciela firm Jerzego Kaźmierczyk i dorobił kredyty udając inwestora zastępczego czego dowodem jest sprawa w Tarnowie, gdzie sprzedali Zamek i Górę Marcina przez Biuro Ochrony Rządu podstawiając fałszywych Sanguszko co już potwierdzono podstawieniem Dariusza Pióreckiego i Dariusza Dąbrowskiego starostę jako ich rodzinę tworząc powielony dług na SOF-ART Sp. z o.o. w 2015 roku przez starostę co jest prawnie niemożliwe, ale tak zrobiono. Akredytywy są wystawiane w Rydze na Łotwie i podpisał je z Moskwy pan Gurewicz Campanie House i jego pracownicy. Ewę Kornaszewską podstawiono po Ewę Cichocką, i Piotra Idziak pod Piotra Cichockiego, Piotra Waydel i Piotra Bukat i podstawiono dziecko Wiktorię Cichocką , które zabito dla dział spadku. Piotr Cichocki miał być zastąpiony burmistrzem Końskich pozorując ,że Piotr Cichocki jest dzieckiem z patologicznej rodziny z wybrzeża koło Łeby, którego ojciec się powiesił i dorobiono próbę samobójczą dla Jerzego Kaźmierczyk, którego zamierzano zlikwidować. Aby ukraść pieniądze służby wszystkich zadłużają jako naszych spadkobierców przez Urząd Miasta Starachowice i komornika, który określił nieprawdę pozorując, że ja i moja siostra Beata jesteśmy dłużnikami po naszych rodzicach mimo że przejedliśmy spadek z dobrodziejstwem inwentarza czyli bez długów. Pieniądze kradziono w Kielcach, gdzie ukradziono moje dokumenty przez pana Skórę i podstawiono Beatę Idziak pod Wiolettę Wiatrowską jako Bożena Piórecka, natomiast za Jerzego Kaźmierczyk podstawiono Dariusza Pióreckiego i wstawiono za nas agentów , którzy tworzyli fałszywe długi na SOF-ART Sp. z o.o do banku PEKAO SA, gdzie precjoza carskie uruchomiono na naszych kontach oraz do Banku PKO BP gdzie z UBS przelał na moje konto 100.000.000,- USD, aby pobierać pieniądze. Mieliście być za to oskarżeni, i skazani za działania Dąbrowskiego starosty i mafii narkotykowej która przejęła na dzieci jako spadkobierców firm Jerzego Kaźmierczyk ujawniając ogromne obroty co wyjawił sąd w Toruniu. Magdę Jarczyk podstawiono pod Katarzynę Kaźmierczyk, która jest wnuczka księcia Krzysztofa Radziwiłł właściciela Kurozwęk i dlatego była potrzebna Beata i wasze dane osobowe do podmiany ciebie na syna Jurka podstawiając Stanisława Pikul, a Beatę za fikcyjną Marię Bochyńską podstawiona pod Marię Krasuską. Wiktorię Kornaszewską podstawiono pod Pikul w Tarnowie.

Bohdan Żakiewicz i Piotr Waydel zamierzali skazać całą naszą rodzinę wszystkich również osoby w Łotwie przez USA i CIA działającą na zlecenie Gminy Żydowskiej z Nowego Jorku, której oddano nasze mienie, która kryje SS-manów z czasów wojny pracujących w Starachowicach i Zakopanym. Tajemnicą całości jest to, że Bohdan Żakiewicz zabił cara Mikołaja II Romanowa w Polsce w 1924 roku, a służby podstawiły w Starachowicach pana Pawelca z Anglii, aby uzasadnić skąd mają dokumenty. Oznacza to, że Bohdan Bochyński zabił cara w 1924 roku i Bohdan Żakiewicz jest pod niego podstawiony, aby podstawić córkę mordercy Marię Gudewicz z domu Bochyńska pod depozyty carskie w USA, która miała na celu doprowadzić rodzinę do nierządu w celu pozbawienia ich praw nawet przez pozorowanie. W kraju podstawiono za nas inne osoby, a wszystkich zamierzano zlikwidować gdyż dorobiono dokumenty i podstawiono Beatę Idziak i jej rodzinę. Mojego dziadka Brunona Bochyńskiego, podstawiono pod Bruno Mazurkiewicza tłumacza w „Palace” Zakopane katowni Podhala, który zamordował Krzysztofa Radziwiłł, dziadka pierwszej żony mojego obecnego męża Jerzego Kaźmierczyk i brata matki mojego dziadka Franciszka Jana Mazurka, Katarzyny Krakowiak czyli Radziwiłł, podstawionej pod Mazurkiewiczów zamienionych na Mazurek. Dlatego mojego ojca Józefa Ludwika Bochyńskiego wstawiono na działkę jego żony a mojej mamy która otrzymała od ją ojca Franciszka Jana Mazurka, aby dokonać podmiany rodziny carskiej na Radziwiłł. Za mojego dziadka podstawiono dziadka pierwszej żony mojego męża zamordowanego Radziwiłł na Urzędów, i zamierzano oskarżyć naszą rodzinę za wywołanie II Wojny Światowej, czyli już młode pokolenie jako ich spadkobierców, ponieważ za młode pokolenie podstawiono pokolenie faszystów i przypilnowano, nasza rodzina nie miała odpowiedniej wiedzy, aby się nie obronić. Jest to zamknięcie w grze w w której Dariusz Gudewicz wytwarza długi prze Kasyno jako przegraną.

Należy pamiętaj , że pochodzimy z bardzo szlachetnej rodziny i dziadek nie wyraził zgody na finansowanie II Wojny Światowej, dlatego był aresztowany. Radziwiłowie natomiast czyli rodzina mojej mamy ufundowała Pułk Kawalerii w 1812 roku za zastawienie ziemi, którą ukryła , że przegrała w karty, o czym mogliśmy słyszeć od mojej mamy. Obecnie USA wystawiło pułk czołgów do Polski podstawiając Bohdana Żakiewicz pod długi hazardowe w Częstochowie, idąc w Starachowicach przez sprawy ciągle tworzone przez Waldemara Maksalon, który wpisał eksmisje i dokonał zawłaszczenia przez komornika dla siebie naszych rzeczy przez fałszywe sprawy. Nasze rzeczy zostały upozowane na rzeczy Maksalon do banków, który był donosicielem do UB na moją mamę, i udawał przez lata naszą rodzinę którą nie jest, gdyż moja babcia Aniela Regina Mazurek pochodziła z Huty na Ukrainie, a nie ze Starachowic, a podstawiono o dwa lata cofnięte dokumenty w parafii na Hutę w Polsce i dokonano wykorzystania danych państwa dr Kiesz w Starachowicach pochodzącą z kresów do podmiany mojej rodziny. Dlatego Maksalon upozorował sprawę o zniesienie współwłasności nie na jego majątku ale na mojej mamy, ale przechodząc na mojego dziadka, co jest nielogiczne i dlatego moja mama umarła, gdyż jej pomogli, aby przejąc dla faszystów ziemię, którą już wcześniej zastawili, a wszelkie śmieszne długi naszej rodziny wykorzystano i podstawiono jako straszak kryjąc ogromne kradzieże Urzędu Miasta Starachowice. Dlatego zrobiono sprawę pod inną sygnaturą po śmierci mojej mamy, aby ukryć zrobienie sprawy po dziadku, co spowodowało podstawienie Maksalonów pod Tarnowskich i Radziwiłł, a nas zamierzano wykasować z istnienia, podstawiając długi Dariusza Gudewicz z Kasyna w USA, podstawione pod Dariusza Pióreckiego obecnie Kornaszewski oraz mojego męża Jerzego Kaźmierczyk. Nasze rodziny miały być oskarżone i zamierzano doprowadzić do naszej likwidacji i całych naszych rodzin aby ukryć kradzieże i podstawienie SS, SB i UB oraz NKWD i volksdeutschów za naszą rodzinę.

Józef Tarnowski z Józefa z domu Wandeńską mieszkali w Państwie Jezuickim na graniczy Argentyny i Brazylii i nie mieli dzieci. Całe ich mienie prawnie należy do nas, ale dokumenty znajdują się nadal w Zakonie Jezuitów, którego generałem był obecny Papież Franciszek i dlatego został podstawiony pod Józefa i Franciszkę Kaźmierczyk, dziadków Jerzego Kaźmierczyk mojego męża. Dlatego jest drugi papież Benedykt XVI czyli Józef Ratzinger, Niemiec z pochodzenia , który faktycznie pełni władzę, według prawa kanonicznego.

Wstawiono za spadkobiercę Zuzannę Maksalon córkę skradzionej Anny Pióreckiej na terenie Szpitala w Starachowicach wychowywaną przez Edytę Maksalon córkę Waldemara Maksalon podstawioną za spadkobiercę po Jerzym Kaźmierczyk w Zug na firmy APE UMWELTTECHNIK AG oraz APE-CH GmbH podmieniając moją osobę przez komórkę Play 536309135 na Lipie Henryk Szyb gmina Brody Iłżeckie tworząc kolejne trzy umowy na adresy Bohaterów Westerplatte 1/1 oraz Nad kamienna 25 wykorzystując windykacje Play jako sieci do gry podstawiając długi w Kasynie Dariusza Gudewicz pod Dariusza Pióreckiego na Lipie Henryk Szyb 1 w celu ukryciu kradzieży depozytów przez wykorzystanie akredytyw z Łotwy, za dostawy towarów nie płacono opłacając prokuratorów z kradzionych pieniędzy. W czasie II wojny zamordowano ludzi w Starachowicach przez SS i zawieziono do Palace Zakopane w katowni Podhala i oddano obecnie Zakopane dla Żydów współpracujących z SS w Nowym Jorku posiadających zrabowane sygnety zamordowanych ludzi.

Na infolinii pornograficznej zarabiać miała rodzina carska przez przyzwolenie kościoła i państwa.

Moje dziecko miało mieć jedyne źródło utrzymania w taki sposób i podmieniono dlatego mój numer telefonu na córkę, aby pozorować spadkobiercę i podstawiono moje dzieci pod dom publiczny w Lipie Henryk Szyb1, handel narkotykami oraz molestowanie mężczyzn. Dlatego mojego męża Jerzego Kaźmierczyk, określił Sędzia w Toruniu jako niebezpieczny dla ekonomii kraju, aby dorobić alibi do kradzieży dzieci i handlu narkotykami podstawiając APE Jerzy Kaźmierczyk i 300.000,- złotych pod PPH APE Jerzy Kaźmierczyk jako firmę która dokonała cesji cesję akredytyw dla SOF-ART Sp. z o.o. i dorobiono dla męża alimenty na wszystkie dzieci wytworzone in vitro z carskim DNA, podstawione pod Dom Publiczny, aby pobierać pieniądze przez zadłużanie i wyprowadzanie w taki sposób alimentów na dzieci z carskim DNA podkładając linię Radziwiłł jego pierwszej żony, której DNA dzieci będzie zgodne z DNA linią Radziwiłł również i moich dzieci z pierwszego związku pozorują że mam dzieci z różnymi osobami co jest oszustwem.

Mojego chrzestnego ojca Józefa Kowalskiego podstawiono pod Jerzego Bochyńskiego z Katowic, którego podstawiono pod mojego męża Jerzego Kaźmierczyk, którego zamieniono na Irenę Kaźmierczyk, przez prokuraturę w Kielcach w celu podstawienia za Irenę Śledzik jako dorobioną siostrę dla Marii Kaczyńskiej przez IPN Kraków, pod którą podstawiono Irenę Lewy i moją siostrę Beatę Marię Idziak podstawioną pod Marię Kiszczak i dalej pod moją córkę Martę Bochyńską, wcześniej Piórecka , panna. Podstawiono Papieża Franciszka pod Franciszkę Kaźmierczyk pozorując, że mieszka u Marty, co ma odniesienie do domu publicznego na Lipie Henryk Szyb 1 pozorując zamieszkanie mojej córki Marty z Irlandii na Polskę i dlatego dokonuje się zadłużania na jej dane przez Urząd Miasta Starachowice i Urząd Skarbowy na mój mandat przerabiając mnie na moją córkę zamienioną na córkę teściów również Martę i dorabiając dla mojego teścia fałszywe akta , aby dorobić dla Szwajcarii alibi do kradzionych pieniędzy, aby ukryć wyprowadzanie ich dla SS i UB. Dlatego dorobiono fałszywe akta aby w przyszłości wykazać nieprawdę w celu zaskarżenia naszych rodzin, co również połączono z Papieżem Franciszkiem z HOT linią, aby wykazać sposób zarabiania rodziny carskiej na życie przez Kościół Katolicki. W tym celu podstawiono pod moje konto Bożenę Olszewską , która szukała znajomości na portalach randkowych. Po tym fakcie znikły moje wszystkie kontakty z tego konta, gdyż podmieniono moją rodzinę, przez Armię Zbawienia, która jest w Niemczech, a której żołnierzem jest Bożena Olszewska pozorowana na matkę mojego dziecka Marty Bochyńskiej podstawionej pod Annę Piórecką moje skradzione dziecko do kościoła i podstawiono Annę Olszewską córkę Bożeny Olszewskiej a moją wnuczkę Wiktorię Kornaszewską podstawiono pod Kamila Olszewskiego syna Bożeny Olszewskiej, który ma taką córkę Wiktorię Olszewską jako wnuczkę Bożeny Olszewskiej przedstawianej jako prowadzącą Dom Publiczny przy zgodzie i udziale kościoła Z tego powodu kościół otrzymał od rządu ziemie ,podstawioną pod kredyty SS która należała do mojej rodziny pozorując zwrot i obciążenie mnie podatkami i mojego męża za zwrócone mienie, które ma w posiadaniu rząd i kościół ale nie my. Z tego powodu podstawiono mojego chrzestnego ojca Józefa Kowalskiego pod ojca chrzestnego Corleone , które to nazwisko Corleone w Szwajcarii wstawiono do obsługi APE-CH GmbH w Urzędzie Skarbowym w Zug w Szwajcarii jako mojego męża Jerzego Kaźmierczyk wstawiając błąd „zi” aby ukryć podmianę , a moje wnuczki Lili i Lilie za żonę chrzestnego Eulalię Kowalską i tak podstawiono dane pod spółkę SOF-ART Sp. z o.o. do Raiffeisen -Polbank. Dzieci oficjalnie nie żyją, ale zostały uprowadzone w celu podstawienia pod inne rodziny, gdyż mają odpowiednie DNA i jest to powtórzeniem historii z 1985 roku i 1986 roku, kiedy uprowadzono moje dzieci, które obecnie wystawiono przez Kościół katolicki za spadkobierców po Jerzym Kaźmierczyk na firmach APE UMWELTTECHNIK AG i APE-CH GmbH w Szwajcarii, a córkę Anny Pióreckiej wychowuje Edyta Maksalon w Starachowicach pod nazwiskiem Zuzanny Maksalon.

Dlatego Papież spotkał się z prostytutką i homoseksualistami, gdyż zaplanowano zniszczyć chrześcijaństwo i zamienić na Jedną Religę dla boga Ra, czego dowodem jest umywanie nóg muzułmanom i innym religiom zamiast uczniom.

Należy zaznaczyć, że Ojciec Chrzestny Corleone został wykryty przez Urząd Skarbowy i tak przez chciwość zostali wykryci w Starachowicach. Pismo Święte opowiada historię Szawła , „Szawle, Szawle, czemu mnie prześladujesz” co miało być odnośnikiem od Pawła Idziak pod którego podstawiono Pawła Kaźmierczyk, aby oskarżyć rodzinę za działania służb wojskowych. Dodam ,że naśladownictwo świętych dotyczy zmiany ich życia na dobre a nie powtarzanie morderstw, gdyż jest to nonsensem. Szaweł prześladował chrześcijan po czym był gorliwym wyznawcą Jezusa Chrystusa, a mając wiedzę i mądrość skutecznie świadczył o Jezusie Chrystusie przez cesarzem Rzymu.

Dzieje Apostolskie 25-28

Poróżnieni między sobą zabierali się do odejścia. Wtedy Paweł powiedział to jedno: „Trafnie rzekł Duch Święty do ojców waszych przez proroka Izajasza: Idź do tego ludu i powiedz: Usłyszy cię dobrze, ale nie zrozumiecie, i dobrze będziecie widzieć, a nie zobaczycie. Bo otępiało serce tego ludu. Usłyszeli niechętnie i zamknęli oczy, aby przypadkiem nie zobaczyli oczami i uszami nie usłyszeli, i nie zrozumieli sercem, nie nawrócili się, i abym ich nie uleczył. Wiedzcie więc , że to zbawienie Boże posłane jest do pogan, a oni będą słuchać””

Miało to zostać zamienione na jedną religię w celu przekręcenia Pisma Świętego przez Żydów i powrót papieża Benedykta XVI jako właściwego papieża według prawa kanonicznego.

W czasie II wojny światowej mój tata Józef Bochyński podał szklankę wody dla Żyda chorego na tyfus, który leżał w domu bez pomocy na ten gest nie stać było żadnego Żyda z Wierzbnika w Starachowicach. Żyd błogosławił mojego tatę jego przyszłe dzieci i wnuki, które dzisiaj Żydzi wpisali do Hot linii wykorzystując akta o przemocy w rodzinie Dariusza Pióreckiego skazanego prawomocnym wyrokiem co wykorzystano do podstawienia faktury sieci Play, aby podstawić pod Lipie Henryk Szyb 1, jako Hot linię dzwoniąc obecnie na numer 536309135, a reklamacje tworząc na numer 536997913 który nie był włożony do komórki przez dniem 28.03.2016 roku. Wytworzono fakturę w systemie rozliczeniowym do dnia 24.03.2016 roku co jest fizycznie niemożliwe dopisując dwie infolinie po 17 złotych, aby podstawić pod Hot linie dla mojej córki Marty Bochyńskiej podstawiając dawne nagranie pod przymusem Dariusza Pióreckiego pod którego podstawiono Starostę Dariusza Dąbrowskiego, który nakazał mnie aresztować w moim domu pod pozorem , że włamałam się do cudzego domu. Po tym fakcie sąsiadka kazała mi wchodzić przez werandę do mojego domu powołując się na sąd, który przyznał jej moją cześć domu z drzwiami wejściowymi co oznacza dział spadku dla Starosty i Urzędu Miasta Starachowice, którzy zarabiają na nierządzie, handlu narkotykami i żywym towarem sprzedawany do Chateo Gütsch w Lucernie w Szwajcarii. Zamek w Chateo Gütsch był remontowany przez firmę z Kielc, która dokonała zniszczenia zamku, który był perłą architektury szwajcarskiej. Obecnie blacha rdzewieje, w armacie znajdowała się butelkę po piwie, a rzeźbę Cheruba Świętego Jerzego sprzedano zastępując obrazem na ścianie, domku myśliwskiego i podstawiono makabryczną rzeźbę torturowanej kobiety przez węża. Ambasada Finlandii jest odpowiedzialna za przeprowadzanie ludzi przejściami podziemnymi zamku na śmierć w Lucernie w podziemnym kościele. Młode ukraińskie kobiety są mordowane i dokonuje się aktu kanibalizmu opisywanego w mediach w celu zawładnięcia światem według polityki Adolfa Hitlera. Części z kobiet mają się znajdować w produktach spożywczych, aby inni ludzie mieli w tym udział. Droga do tego wiedzie przez Lipie Henryk Szyb 1, gdzie wybudowano za naszą windykację bez naszej zgody Willę Rosochacz, aby połączyć z Hotelem na Chateo Gutsch, gdzie dokonano działu spadku po nas żyjących w 2005 roku podstawiając Bożenę Surma na hotel na ulicy Mrozowskiego w Starachowicach.. Na Chateo Gütsch zrobiono włoską pizzerię, której właścicielem był okoliczny rolnik Gleitzman podstawiony pod księcia Glińskiego co podmieniono na klub Go Go co oznacza podstawienie pana Berlusconiego o czym powiedzieli w Zurychu sami Włosi, którzy częstowali nas oryginalną potrawą włoską.

Należy zaznaczyć, że obecnie oddzwoniono na numer 536309135 czyli na ten, który dopiero w dniu 31.03.2016 roku został włączony do pakietu rodzina na odrębną umowę w sieci Play co oznacza, że pierwotnie był włączony i podstawiono telefon mojej córki pod Hot Linię , aby pozorować, ze mieszka w Polsce. Na infolinię play dzwoniłam po 28.03.2016 roku z drugiego numeru 536997913 co oznacza 100% pewność podmiany infolinii pod telefon mojej córki Marty Bochyńskiej podstawionej pod moje dane osobowe Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk na Lipie Henryk Szyb 1. W tym celu wydano rachunek bez poprawy danych osobowych , które widniały z błędem do dnia 31.03.2016 roku, a rachunek został wydany przed tą datą na prawidłowe dane co oznacza dwie umowy, a obecnie trzy wstawiając Nad Kamienną 25, i Bohaterów Westerplatte 1/1, i Lipie Henryk Szyb 1, jako inne osoby. Zamierzano powtórzyć wypadek drogowy, aby wytworzyć dział spadku przez dług tworzony w sieci Play do prania kradzionych pieniędzy z depozytów carskich przez nierząd, handel narkotykami i handel żywym towarem za co zamierzano obciążyć chrześcijan, których mordują z tego powodu. Stało się to przyczyną wykorzystania pani Patrycji Koteckiej jako Kati żony pana Ministra Ziobro, za którego podstawiono Przemysława Król z firmy Eneko oraz Panią Ziobro z okolic Krakowa z firmy Eneko podstawioną pod Natalię Ziobro z okolic Rzeszowa, podmienioną na Wicko pod Natalię Nowmiller w celu ukrycia podstawienia Izabeli Miller córki Ewy Eugster świadka na moim ślubie z Jerzym Kaźmierczyk , gdy drugiego świadka Dariusza Kot podstawiono w Opatowie za cara. Ujawniono to na targu podczas sprzedaży książki „Zakazana Prawda” mojego autorstwa. Wytworzono firmę „METRON Miler” aby ukryć kradzież Metron S.A. i matactwo Sądu Okręgowego w Toruniu w sprawie IIK 164/11.

Mnie Bożenę Bochyńską-Kaźmierczyk zamieniono na Emilii Miler przez Ewę Eugster, która w ten sposób podpisała moje zdjęcia w aparacie telefonicznym podstawiając Emilię Brzezińską żonę profesora Zbigniewa Brzezińskiego z USA. Podstawiono narzeczonego córki pana Luk z Irlandii pod pana Król pseudonim Luk pod Dariusza Kot pozorując, rodzinę i podstawiając fałszywe rachunki na cement przez Dariusza Kot, który usiłował zmusić mojego męża do ich podpisania po czym mąż został uderzony a szpital podmienił dane osobowe męża i moje przez błąd „zi” tak jak zrobiła to pani Helena Surma, która zadłuża mnie na wodę w miejscu nikt nie mieszka na ulicy Bohaterów Westerplatte 1/1. Wykorzystano reklamę zajączka jako Playboy co połączono z Play oraz reklamą na samochodzie pana Dariusza Kot i podstawiono symbol Victorii jako zwycięstwa wykorzystując córki zdjęcia z ludźmi na prywatce z uszami zająca takie jak przedstawił polityk na demonstracji KOD w Warszawie podstawiając moją wnuczkę Wiktorię za moją córkę Martę. Dowodem na to są fałszywe zeznania Mariusza Kołodzińskiego w sprawie IIK 164/11 w Toruniu, którego podstawiono pod nieżyjącego Mariusza Słodkiewicza, który zamordował psa Jerrego w 2005 roku podstawić pod akta Jerzego Kaźmierczyk mojego męża w celu wytworzenia działu spadku na Chateo Gütsch w Lucernie w Szwajcarii. Dział spadku na psie służył wprowadzeniu spadkobierców na APE UMWELTTECHNIK AG w Szwajcarii po moim mężu żyjącym Jerzym Kaźmierczyk pozorując w Toruniu, że ma inną żonę, aby go oskarżyć w Toruniu pracował dla Gminy Żydowskiej z Nowego Jorku w celu kolejnych kradzieży pieniędzy i ukrycia kradzieży w Banku Rezerw Federalnych w USA dokonanych przez służby wojskowe.

W sieci Play w rozmowie ujawniono, że umowę którą podpisałam w dniu 18.03.2016 roku z błędem przez „ż” która została zgłoszona do reklamacja z tego powodu a poprawiona w placówce PLAY w Starachowicach w dniu 31 kwietnia 2016 roku, ponownie poprawiono w sieci PLAY przez infolinie w dniu 01 kwietnia chyba jako żart, dzwoniąc na numer, przyłączony dopiero według PLAY w dniu 31 odrębną umową. Co potwierdza, że istnieją długi na karcie przed jej zarejestrowaniem jako infolinia Hott, i dlatego są odrębne umowy jako jedna, a moje dane są używane przez służby powielając na kilka adresów i nazwisk przez błędy pisarskie oraz traktowane jako osobne z podwójnym imieniem oraz pojedynczym jako różne osoby. Zarejestrowanie numery na pojedyncze imię użyto dziś jako podwójne, czyli tak jak zgłoszenie reklamacji już poprawionej w placówce PLAY, i ponownie w infolinii tą sama reklamację jako drugą, aby wytworzyć kolejną osobę do sieci i wykorzystać błędy. Powielono moja osobę na nowy numer pozorując fakturę na numer który pierwotnie był zgłoszony ale odmówiono mi wpisania tego faktu twierdząc, że jest zarejestrowany wcześniej a sieć nie ma dostępu o czym na drugi dzień wydano mi dokument rejestrujący jako reklamację, a faktycznie został zarejestrowany dopiero w dniu 31 marca 2016 roku i już dziś telefon na ten numer określił że jednak na niego przypisano dług, co jest logicznie niemożliwe, gdyż nie dzwoniłam z niego na infolinię, ale do córki, która jest za granicą, a ona po wykończeniu pieniędzy z mojego konta, oddzwoniła do mnie. Numer zniknął a przypisano infolinie co oznacza podstawienie jej na Polskę pod infolinie, a co oznacza, wykorzystanie mojego dziecka do pornograficznego programu przez rząd Polski i Kościół katolicki, którzy czerpią korzyści z nierządu i narkotyków oraz handlu ludźmi.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

 

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s