Eksperymenty medyczne

 

Starachowice 04.04.2016

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Polska


Prezydent Rzeczypospolitej Po
lskiej
Andrzej Duda

Doświadczenia medyczne

Doszło do próby wykorzystania Radia Maryja do manipulacji historią poprzez sponsorowaną świątynie, gdzie podstawiono agentów pod cegiełki, aby wywołać presję na ojcu dyrektorze, określając go niemieckim agentem. Powodem takiego działania jest fakt, że tereny mojej babci Alicji Hessen-Darmstadt są w Niemczech. Należy zaznaczyć , że Berlin był słowiański, a Polska była potęgą. Zamierzano to wykorzystać do podmiany historii tworząc oszustwo, aby podstawić Niemców pod polskie ziemie i wykorzystać do tego Kościół katolicki, któremu rząd oddał ziemie mojej rodziny, którą zastawili Niemcy na finansowanie II wojny światowej. Z tego powodu w bankach znalazły się listy dłużne o czym nas poinformowano w Szwajcarii blokując nam dostęp do mienia i obciążając podatkami potajemnie za oddane ziemie dla służb pozorując, że nam zwrócono aby nas oskarżyć w Szwajcarii za to co dokonało SS i Adolf Hitler oraz obecnie ich rodziny, które przejęły nasze dokumenty i upozorowano ich za spadkobierców wykorzystując świadectwo mojego dziadka, które ojciec miał w domu, które przedłożyłam w Szwajcarii na Misji w Marly, a które przewiozła do Polski pani Ewa Eugster. Do Szwajcarii przywiózł dokumenty pan Wiesław Wielochowski, który na kopercie do mojej mamy wpisał Filomena Bocheńska przesyłając list, aby dorobić pod działkę 29 oszustwo i pozorować, że mama była z domu Bocheńska w celu podstawienia Maksalon i Heleny Surma do zasilania kont lewicy przez garaż na ulicy Bohaterów Westerplatte 1/1 zakupiony za 100% wartości przez moich rodziców, gdzie wpisano sąsiadów i Urząd Miasta Starachowice jest dowodem przestępstwa. Następnie zamieniono byłego męża Dariusza Piórecki na Bochyński, aby upozorować go za spadkobiercę i przejść na Białystok, gdzie ma siostrę Bożenę Romaniuk z domu Piórecka. Wykorzystano do tego fakt wynajęcia garażu przez byłego męża Dariusza Pióreckiego po czym upozorowano go na Bochyńskiego w sprawie karnej założonej przez moich rodziców Józefa i Filomenę Bochyńskich, gdzie drugim oskarżonym był Dariusz Dąbrowski, którego podmieniono na rodzinę Sanguszko i podstawiono po mienie Tarnowskich w Argentynie, gdzie prasa ujawniła, że Adolf Hitler zrobił laboratoria podziemne co oznacza zawłaszczenie mienia mojej rodziny znajdującego się tam i podstawienie Niemców. Mało kto analizuje fakty, które są cyklicznie ujawniane w artykułach prasowych. Jednym z nich jest przeszczep głowy co jest szarlataństwem i dowodem eksperymentów prowadzonych niejawnie na ludziach. Takim eksperymentom został poddany mój dziadek Brunon Bochyński ukryty jak o. Józef Innocenty Maria Bocheński, którego mózg jest utrzymywany przy życiu, a obecnie zamierzali dziadka odłączyć z powodu podstawienia jego pra-wnuczki, która jest w rękach Kościoła katolickiego i jej dziecka z W. Putin będącego w rękach Edyty Maksalon i jest to Zuzanna Maksalon, która miała zastąpić wszystkie moje dzieci, które miały być wykorzystane do eksperymentów medycznych jak również wnuki jako że pochodzę z cesarskiej rodziny , w celu oszukania Boga. Medialne określenie, że kobiety są wciągane przez kapłanów do szafy w celu usuwania ciąży jest odniesieniem do NKWD, a kobiety jako przedmiot ich eksperymentów. Oznacza to, że w taki sposób potraktowano kapłanów, którzy wprowadzają Boże prawo do życia. Oznacza to, że doszło do dwustronnego szantażu, z jednej strony Kościoła, który oparł się temu, z drugiej strony osób niewierzących znajdujących się w Kościele, które się zgodziły na taki układ, aby zniszczyć chrześcijan. Wiara jest pewnością tego czego się spodziewamy co oznacza, że ci ludzie spodziewają się najgorszego to znaczy, że nie wierzą w Boga, który ma moc zerwać wszelkie więzy. Jezus Chrystus otworzył drzwi i nie są one drzwiami do zakładu psychiatrycznego, ale do wolności i prawdy, godnego życia i poszanowania praw człowieka, nawet nienarodzonego. Prawdziwa miłość usuwa strach i staje w obronie życia nie idąc na kompromis z grzechem. Kościół opiera się na prawach Bożych , a nie na polityce. Ale Polityka musi być zawsze podporządkowana prawom Bożym, bez których świat by nie istniał. Należy dodać, że dane dotyczące majątku naszej rodziny w Brazylii i Argentynie posiada Zakon Jezuitów , gdyż kolonia Posados , gdzie mieszkał Józef Tarnowski należała do Państwa Jezuickiego, którego generałem był papież Franciszek, który musi posiadać wiedzę na temat tajnych laboratoriów do których odnoszono się w prasie pokazując Kanclerz Niemiec Angelę Merkel jako córkę Adolfa Hitlera.

Doszło do próby sił w celu wprowadzenia jednej religii , gdyż świat zapomniał o Bogu i uwierzył, że może stać się jak Bóg nauką zastępując prawa Boże. Powoduje to, że świat idzie do samozniszczenia poprzez szkolenia mające na celu manipulacje umysłem pozorując fałsz na prawdę , aby modzi ludzie byli wyszkoleni w oszukiwaniu człowieka nie mając żadnych skrupułów nastawiając ich na karierę zawodową. Takim przykładem są sieci komórkowe, które wpisują rożne nazwiska do jednego PESEL, aby wytworzyć rożne linie genealogiczne na które dokonuje się zadłużania poprzez system oparty na anty-chrystusowych zasadach.

Na kreowanym długu wytwarza się pod-spółki z udziałem Skarbu Państwa czyli jest to sprzeczne z zasadami Pisma Świętego, gdzie jest napisane ,że bezbożny pożycza i nie oddaje. Spowodowało to zadłużanie ludzi wierzących i pozbawianie ich mienia, aby nie mogli zwrócić małych pieniędzy mimo, że faktyczny dług jest już spłacony, gdyż wielokrotnie jest pobierany na fałszywe tożsamości. Oznacza to karierę , gdyż pod puste nazwiska wstawia się karierowiczów, którzy licząc pieniądze i otrzymują zapłatę z tych fałszywych tożsamości. Ponieważ uruchomiono na nas pieniądze i usunięto moich rodziców z istnienia zamieniono mnie Bożenę Bochyńską-Kaxmierczyk na Elżbietę Dodę z pierwszego małżeństwa Pękalska z domu Gudewicz zamieniając na Elżbietę Bochyńską-Kaźmierczyk i wstawiając mój PESEL co widoczne jest w sprawie SR Toruń IIK 467/15 z powództwa Pawła Krzymowskiego świadka w sprawie SO Toruń IIK 164/11 o kwotę 300.000,- PLN, który próbował wyłudzić milion złotych nawiązki przybierając her Ślepowron wymordowanej mojej rodziny co oznacza, że pochodzi z faszystowskiej rodziny. Podobnie jak książę Sanguszko, który przyjechał z Brazylii co oznacza, że miał dostęp do mienia Józefa Tarnowskiego. Dlatego lekarze psychiatrzy w Toruniu określili, że mąż ma inną żonę z Torunia, a Tomaszów Mazowiecki dorabia sprawę PC44/14 , gdzie określa, że mąż ma chorą psychicznie żonę przy jednoczesnych moich dokumentach z Sądu Apelacyjnego, że jestem zdrowa psychicznie, a moje reumatyczne schorzenie pozwala na prace w moim zawodzie jako Instruktor Kulturalno Wychowawczy o specjalności teatr lalek. Z tego powodu ktoś przemieścił mój dyplom na Bożena Piórecka, gdzie widnieje Warszawa mimo że kończyłam szkołę w filii w Białymstoku, gdzie w szkole na ulicy Kilińskiego zaginął mój indeks na Bożena Bochyńska, gdyż tak rozpocząłem szkołę i podstawiono Dariusza Pióreckiego z Elbląga , który był pierwszym mężem podmieniając go na Bochyńskiego dla Kanclerz Niemiec Angeli Merkel z domu KASNER w rzeczywistości Kaźmierczak, aby podstawić służących w pałacu mojej babci księżnej Marii Lubomirskiej za spadkobierców na carskim mieniu. Z tego powodu podstawiono Niemców, aby zawłaszczyć polskie ziemie a przez związki małżeńskie naszych dzieci i wnuków , które były zaplanowane od 200 lat aby wykazać DNA faszystów w celu obciążenia za II wojnę światową mojego dziadka Brunona Bochyńskiego, aby skryć skradzione pieniądze.

Z tego powodu podstawiono rodziny byłych SS-manów pod zabrane dokumenty polskich arystokratów, aby podstawić SS-manów pod zastawione majątki w celu wykazania, że Polska była niemiecka co publicznie stwierdzono, a dowodem jest przekazanie naszej ziemi i pałaców dla rodziny byłych rodzin SS-manów podstawionych pod nazwiska polskiej arystokracji, czego dowodem jest oddanie Góry Marcina dla agenta posługującego się nazwiskiem Roman Sanguszko podstawionym po Roman Bocheński, którego majątek udowodniłam w sprawie SO Kielce IXKa280/12, której dokumenty ukryto.

Były mąż Dariusz Piórecki zapoznał się przez Dariusz Dąbrowskiego z sekretarką Urzędu Skarbowego wówczas Ewą Machowską. Było to 8 marca , gdy osobiście postanowił podziękować tej pani po czym nastąpiła fala telefonów z Urzędu Skarbowego do byłego męża Dariusza Pióreckiego. Stalo się to powodem , że stałam się ofiarą przemocy, a policja znajomi tej pani śledzili mnie samochodem służbowym. Spowodowało to, że pojechałam z tatą pod dom tej pani. Pod drzwiami usłyszałam w jaki sposób zaplanowano działania przeciwko w prowadzonej rozmowie po czym nasłano policję , która zjawiła się natychmiast przy samochodzie zanim podeszłam, gdzie siedział mój tata. Zwrócili uwagę na lusterko w BMW, które nie miało obudowy i tak uszkodzono kilka lat później Peugeot 607 mojego obecnego męża Jerzego Kaźmierczyk, aby podmienić dokumenty i podstawić Dariusza Pióreckiego za Jerzego Kaźmierczyk. Były mąż Dariusz Piórecki był osobą bardzo mocną psychicznie, a list napisany do sądu o rzekomych myślach samobójczych był sterowany w celu uniknięcia płacenia alimentów , które podstawiono na nazwisko Piórecka do dorabianych tożsamości. Oznacza to, że Urząd Skarbowy współdziałał w fałszowaniu danych aby obciążyć mnie podatkami za odzyskane mienie, które jest w rękach służb wojskowy i podstawiono Romana Sanguszko, Tarnowskich, Lubomirskich i innych w celu ukrycia morderstw z przeszłości podstawiając aktorów. Podstawione są osoby ze służb wojskowych, aby ukryć rodziny SS-manów, którym robią podział mienia po rozwodach i podstawiono Dariusza Pióreckiego jako Bochyńskiego za którego podstawiono Dariusza Dąbrowskiego i Dariusza Gudewicz i Ewę jego siostrę, których zamieniono na Elżbietę Gudewicz i Dariusza Gudewicz zamienionych na Bochyńskich w celu podstawienia za Jerzego Bochyńskiego czyli Jerzego Kaźmierczak z Kruszyny.

Zrobiono manipulację przez nazwisko Piórecki, dlatego były mąż kazał zmienić synowi nazwisko na Kornaszewski , gdyż nazwisko Piórecki jest podstawione przez Białystok pod siostrę Dariusza Pióreckiego obecnie Kornaszewski z innego związku jego matki i podstawiono pod Jerzy Piórecki na Białystok przechodząc dalej na Anne Pachowską z domu Piórecka podstawioną pod moją córkę Annę Piórecką, która oficjalnie zmarła przy porodzie, a jest w rękach Kościoła katolickiego.

W taki sposób zostaje podmieniona moja rodzina i dlatego syn Jakub Piórecki wyjechał z Polski.

Pod nazwisko Piórecki podstawiono rodzinę Idziak, aby pozorować, że siostra jest spadkobiercą po siostrze pozorując , że rodzice nie żyją. Podmiany dokonano na garażu na ulicy Bohaterów Westerplatte 1, który wcześniej wynajmował Dariusz Piórecki, a który zakupiony został w 2001 roku przez moich rodziców aneksem do umowy głównej zakupu mieszkania na ulicy Bohaterów Westerplatte 1/1.

Spowodowało to wykreślenie wszystkich osób z księgi wieczystej, której wcześniej była właścicielem Gmina Starachowice, która sprzedała w jednym czasie cały budynek jako warunek zniżki. Spowodowało to wymienienie wykreślonych osób obcych w akcie notarialnym w aneksie zakupu garażu. Na który po śmierci rodziców wpisali się sąsiedzi wymienieni w akcie notarialnym co oznacza podstawienie ich za rodzinę przez Gminę Starachowice podstawiając Starostwo Powiatowe i Dariusza Dąbrowskiego przez upozorowanie ponownie długu na SOF-ART Sp. z o.o na Lipie Henryk Szyb 1 . Z tego powodu podmieniono mojego obecnego męża na byłego i komornik wpisał Piotra Główkę , który był w zarządzie obecnego męża na moje mieszkanie, aby upozorować Piotra Główkę na Piotra Idziak w celu podmiany mojej siostry męża na Bochyńskiego a moja siostra miała być tułaczem. Emigracja miała spowodować zatarcie śladów po istnieniu naszej rodziny i zamordowaniu przez wzięcie na eksperymenty medyczne dzieci i wnuków o które nikt by się nie upomniał. Dlatego wymieniono mojego dziadka jako Roboksicz, gdyż jest robotem, którego umysł jest żywy i pracuje, a moja córka miała być zamieniona na Robomarta. Powodem tego jest zastosowanie pomysłów młodzieży naszych dzieci w sieci, aby zastosować to co wymyślili na nich samych i ich dzieciach.

Z tego powodu nakręca się spirala strachu. Upozorowano przez synagogę szatana, że dla nas życie się skończyło i tak wyłożono to naszym dzieciom kradnąc nasze mienie jako mienie porzucone. W rzeczywistości zostało zawłaszczone przez rożne rządy, które mają w rękach nasze wnuki. Doszło do upozorowania , że rodzina carska nie żyje i podstawiono za nas linię Radziwiłł i Tarnowskich , które to osoby zostały przy życiu, gdyż Niemcy opracowali plan aby posłużyć się prawdziwym DNA do podmiany rodziny carskiej na Radziwiłł i Tarnowskich, kryjąc faszystów. Przykładem tego jest skarżenie męża w Toruniu przez rodziny byłych SS-manów. Upozorowano straty Skarbu Państwa w kwocie 40 milinów z tytlu konwersji zadłużenia na akcje, aby ukryć, że banki pobrały wielokrotnie długi MERTON S.A. w kwocie 40 milionów na każdą wytworzona przez sędziego W. Pruss tożsamość męża Jerzego Kaźmierczyk na finansowanie budowy lotniska o czym nas poinformowano, gdyż akt oskarżenia połączono ze Stadninami mojego dziadka Brunona Bochyńskiego i zespołem Rolling Stones, ulubioną grypą byłego męża Dariusza Pióreckiego. Celem było podstawienie przemysku muzycznych pod stadninę i powielenie nazwiska Rakoczy na TV Moja i przemysł muzyczny przechodząc na budynek szkoły policyjnej w Zurychu, gdzie widniało nazwisko Rakoczy. W tym samym bloku w którym mieszaka Ewa Eugster i gdzie byliśmy przez kilka miesięcy po przyjeździe z Irlandii, której córkę Izabelę Miler podstawiono za Izabelę Krzemińską, a wnuczkę za Emilii Miler za Emilii Brzezińska w USA, natomiast Ewę Eugster podstawiono za Ewę Bukrym z domu Gudewicz córkę Marii Gudewicz z domu Bochyńska, której matkę Marię śpiewaczkę z Czech podstawiono za moją babcię księżną Marię Lubomirską.

Z powodu kradzieży w Metron SA kilkuset milionów złotych oskarżono mojego męża, który ma prawa do dziedzictwa rodowego co powoduje możliwość pobrania należności z depozytów mojej rodziny. Z tego powodu Sąd i Prokurator Kilkowski pilnuje, aby z mężem występował pan Rzeszotarski i Pilarski w celu upozorowania, że mąż jest właścicielem METRON SA , który został w taki sposób zasilony. Aby to ukryć dorobiono dokumenty psychiatryczne, które znieważyły mojego ojca, który był arystokratą. Celem było podstawienie pana Rzeszotraskiego i pana Pilarskiego za spadkobierców po moim ojcu i matce oraz mec. Martę Sztachelską podstawiono pod siostrę męża i moją córkę. Panią Magdalenę Sztachelską podstawiono pod sędzinę Magdalenę Jarczyk z domu Bochyńską i inne osoby z jej rodziny, której dzieci miały paść ofiarą systemu podobnie jak pierwsza mec. Pnia Ewy Piróg Wolska podstawiona pod Ewę Konaszewską i Ewe Idziak niepodstawione pod Ewę Bukrym w USA wstawioną pod Ewę Kaźmierczyk w Ostrowcu Świętokrzyskim, aby przejść na księżniczki Radziwiłł. Dlatego alimenty stały się metodą wyciągania pieniędzy na fałszywe linie genealogiczne przez Urząd Miasta Ostrowiec Świętokrzyski i Gmina Białaczów. Alimenty byłego męża podstawiono pod obecnego męża Jerzego Kaźmierczyk co powielono przez zmianę nazwiska byłego męża na Kornaszewski. Z tego powodu wstawiono Kornaszewski na Lipie Henryk Szyb i po 11 latach pojawia się do windykacji nazwisko Piórecka co jest prawnie niemożliwe. Nie jest możliwa kontrola Lipie Henryk Szyn ponieważ podstawiono policjantkę fałszywą Bożenę Bochyńską podstawioną dalej na Radom i Warszawę i służby wojskowe chronione przez sąd i prokuraturę.

Należy zaznaczyć, że Polska jest opisana w książce Pawła Jasienicy pt „Polska Piastów” wydana przez Państwowy Instytut Wydawniczy. Oznacza to , że Państwo Polskie zgodziło się na podmianę obecnie Polski na Niemcy co jest dowodem zdrady narodu przez sąd i prokuraturę w Toruniu, która zamierzała wykorzystać budowaną świątynię przez ojca Rydzyka, aby nawiązać do III Rozbioru Polski zamienionego na reaktywację III Rzeszy Niemieckiej w Toruniu, przy zastosowaniu doświadczeń medycznych i podmiany ludzi przez podmianę akt medycznych.

Wspomnę historię z 2002 roku, kiedy były mąż Dariusz Piórecki mieszkał już u Ewy Machowskiej i powiedział do mnie, że wróci jeśli zwolnię pastora Ireneusza Utnickiego. Dziś wiadomo, że podmieniono Dariusza Pióreckiego w banku PEKAO SA na Ireneusza Utnickiego podstawiając weksel z PFRON pod kredyt Nowalijka i podmieniono mnie na Łódź pod rodzinę Dariusza Dąbrowskiego handlarza narkotyków, który był karnie zwolnionym przeze mnie z SOF-ART Sp. z o.o. Pastora Ireneusza Utnickiego zamieniono na homoseksualistę księdza Ireneusza Bochyńskiego w Tomaszowie Mazowieckim co jest powodem skierowania tak sprawy ze Starachowic, aby dorobić dokumenty do oszustwa. W świetle obecnych wydarzeń po analizie faktów sprzed lat można wywnioskować, że Dariusz Piórecki wiedział, o podstawieniu dla Jerzego Bochyńskiego z Katowic homoseksualisty co wynikało z jego słów przed laty. Oznacza to obecnie , że podstawiono sędzinę Barbarę Bochyńską za mężczyznę co może tłumaczyć wożenie przez ciocię manekina murzyna w samochodzie co wiąże z Afryką oraz przedstawicielstwem Konga w Pałacu Paderewskiego , gdzie znajduje się Bohdan Żakiewicz. Oznacza to, że papież Franciszek mógł być przez masonerię zmuszony do umycia nóg muzułmanom z Afryki i podstawiono pana Gawę, który ma żonę ze Szwecji, gdzie sprzedawano precjoza carskie, a gdzie również przebywał Konrad Szmytka syn Teresy z domu Bochyńskiej dziecka ze służących z Kruszyny przypisanych do mojego ojca Józefa Bochyńskiego. Dokonano obecnie podmiany dzieci za rodziców co spowodowało, że moja siostra została podmieniona na mamę , która była jedynaczką , a mnie zamierzano zlikwidować podmieniając moją i męża tożsamość przez pomyłki pisarskie i zmuszając dzieci do akceptacji oszustwa. W. Putin przyjął panią Merkel z psem co ma odniesienie do psa opisanego w książce Palace Zakopane katownia Podhala, który gwałcił kobiety co podstawiono pod dokumenty o znęcanie się nad rodziną do podmiany akt na rodziny SS-manów. Osoba opisana w książce powiesiła się co oznacza dorobienie akt samobójczych i zamieniono mnie na mężczyznę -przez Sąd w Starachowicach sygnatura Ko 336/13 Prokuratury Starachowice, aby podstawić Mirosława Zabawskiego pracownika SOF-ART Sp. z o.o., który się powiesił po sprzedaniu domu na ulicy Orłowej. Oznacza to, że pracownicy są przerabiani na mnie i dlatego ich mordują, aby odnieść się do Pisma Świętego, że głos robotników woła do Boga, a niezapłacenie wywołuje krew przelaną. Pieniądze są uruchomione i nie było podstaw, aby nie zapłacić pracownikom, ale przejęło je wojsko i Urząd Miasta Starachowice oraz Starostwo Powiatowe pozorując, że ja mam uszkodzone ciało i dorobiono chorobę psychiczną aby ukryć kradzież. Wygrałam sprawę SOF-ART Sp. z o.o. to też nie ma możliwości, aby Starosta Starachowicki obarczył obecnego męża Jerzego Kaźmierczyk, który przejął firmę w 2003 roku za dług za umowy z 2000 roku, które podpisał Dariusz Piórecki, a który to weksel użyło Starostwo Powiatowe pozorując, że Jerzy Kaźmierczyk jest Dariuszem Pióreckim i podmieniono go na Bochyński poprzez karne sprawy, które są oszustwem, krytym przez zakłady psychiatryczne, które wpisują urojenia co do sądów, które są najbardziej kryminogenną organizacją w kraju wykorzystującą mafię, aby się ukryć. Nie było możliwości usunięcia nieprawidłowości na Lipie Henryk Szyb 1, gdyż na SOF-ART Sp. z o.o. podstawiono przez PFRON firmę na drodze do garażu na Bohaterów Westerplatte 1/1 podmieniono Jerzego Kaźmierczyk na Dariusza Pióreckiego wpisując Piotra Główkę, który bezprawnie zawłaszczył samochód MERCEDES VITO CDI, który był wykazany wcześniej na tej działce do PFRON, gdyż był w połowie zakupiony z funduszu z PFRON i w połowie z kredytu banku MERCEDES, który zawłaszczył samochód podstawiając Piotra Główkę pod Piotra Idziak męża Beaty Idziak pozorując jego na Bochyńskiego spadkobiercę na firmie Jerzego Kaźmierczyk co spowodowało wyprowadzenie złota przez niepłacenie akredytyw z Latvian Banku kryte depozytami w Banku Rezerw Federalnych w USA. Według informacji Piotra Waydel wyprowadzono 100,- ton złota.

Wykorzystano mój dawny adres dr Anki 23/1 , gdy urodziłam Annę Marię Piórecką podmieniając później ulicę na Konstytucji 3-Maja 23/1, które to mieszkanie sprzedałam państwu Sznajder po czym Urząd Skarbowy sam opisał po swojemu sytuację twierdząc, że nie rozumie sposobu zakupu drugiego mieszkania na Konstytucji 3-Maja 23/9b , gdzie adres ten był wykazany do wynajmu garażu na Bohaterów Westerplatte 1/1 co oznacza podstawienie Anny Sznajder za moją córkę i wykorzystany jest jej Firma Rachunkowa, którą podstawiono pod moją firmę AKMA , którą zamieniono na Białystok na Biuro Rachunkowe podstawiając Andrzeja Pachowskiego żonę Annę Pachowską za spadkobiercę i wstawiając Annę Wróblewską żonę generała Radziejewskiego podstawiając w Starachowicach aspiranta Łukasza Radziejewskiego pod moją wnuczkę Wiktorię Kornaszewską zamienioną na Zuzannę Maksalon będącą córką Anny Pióreckiej skradzionej po urodzeniu i podstawiono Łukasza Idziak z Katowic , którego ojciec popełnił samobójstwo bądź spadł z budynku po wcześniejszym ugodzeniu nożem jego żony Małgorzaty Idziak, która ma jeszcze dwoje dzieci i podmieniono jej drugi związek małżeński pod Małgorzatę Idziak siostrę Piotra Idziak Akta medyczne Małgorzaty Idziak podmieniono na moje akta medyczne pozorując, że jestem siostrą Piotra Idziak w Katowicach ,natomiast w Starachowicach za żonę Piotra Idziak .

Z tego powodu sąsiedzi mówili, że za ścianą były związki kazirodcze, gdyż tak podmieniono w systemie moją rodzinę, aby znieważyć moich dziadków, rodziców i nas wykorzystując akta przemocy w rodzinie i szkoląc telemarketerów na nagraniach wykonanych na ofiarach przemocy.

Doszło do podmiany moich danych na fałszywe Bożena Bochyńska-Każmieczyk przez Prokuraturę Rejonową Kraków Śródmieście Wschód ulica Mosiężnicza 2 pismem z dnia 23.10.1013 sygnatura Ko 1291/13 , gdzie męża dane są prawidłowe a moje podmienione, aby pasowały do sprawy IC 2627/10 SO Kielce, gdzie Sąd w Kielcach wpisał takie dane pozorując, że sprawa została prowadzona niezgodnie z właściwością i przesłał do państwa Maksalon co łączy z Krakowem dlatego dorobiono dla męża inną żonę, a mnie innego męża co jest dowodem kradzieży poprzez sieci internetowe Play, T-Mobile i Orange , które dorabiają rodzinę w sieci. Taką fałszywą pod-umowę wydano mi w sieci Play, natomiast umowy głównej nie wydano mi. Z tego powodu odmówiono poprawy danych osobowych w rachunku a już poprawionych w pod-umowach. Dowodzi to, że główna umowa jest podstawiona pod Sprawę Przywrócenia Stanu Posiadania Rodziny Carskiej na Lipie Henryk Szyb 1. Podstawiono przez Sąd Okręgowy w Kielcach karta 421 sprawa IC 2627/10 z dnia 26.09.2012 roku sprawę do Starachowic do sprawy INs 7167/10 , do sędziego Huberta Wicik od sędziego Wojciecha Merty podstawionego pod sędziego Mertę z lat 60-tych ubiegłego wieku, który prowadził sprawy Mazurków co oznacza prowadzenie sprawy Mazurkiewiczów podstawionych pod wymordowaną rodzinę Mazurek. Przeniesienie sprawy z Kielc do państwa Maksalon dowodzi podmiany mojej rodziny i z tego powodu została przesłana do Tomaszowa Mazowieckiego pozorując, że jestem córką teściów przez dorobienie opinii psychiatrycznej przy pomocy Waldemara Maksalon sprawa IC 1009/13 oraz Ds 1001/14. Dokonano podmiany mojej rodziny na Bruno Mazurkiewicza, który zamordował księcia Krzysztofa Radziwiłł, na którego majątku Waldemar Maksalon zrobił dział spadku podstawiając spadek na moim dziadku Franciszku Janie Mazurku (hrabia Jan Tarnowski). Dowodzi to współpracy sądu w Kielcach z Gminą Żydowską z Nowym Jorku i SS-manami, którzy zabili moją rodzinę. Powołanie się na ochronę danych osobowych przez Burmistrza Miasta i Gminy Końskie w piśmie z dnia 21.08.2012 roku znak :RP.070 3.2012r przy jednoczesnej podmianie naszych danych osobowych moich na Bożena Bodzyńska-Kazimierczyk przez „zi” oraz Jerzy Kazimierczyk jako Miedzna Drewniana 244 jest dowodem przejścia na Wodociągi w Starachowicach przez Helenę Surma, która zadłuża na tak wytworzone dane , aby pozorować mnie na córkę teściów , a jej męża podmieniają na przez błąd „zi”, aby wytworzyć roszczenie do APE UMWELTTECHNIK AG , gdyż tak wytworzono tożsamość mojego męża po śmierci mec, Zarzyckiego, który nie dostarczył dokumentów firmy. Na kopercie podmieniono moje nazwisko jeszcze raz na Bochyńska-Każimierczak przez „zi” czyli dorobiono kolejną tożsamość dla Kanclerz Niemiec Angeli Merkel, aby ją podstawić pod APE UMWELTTECHNIK AG w Szwajcarii i Niemczech kradnąc nasze mienie przy użyciu sądów, które niszczą godność moich rodziców i dziadków. Oznacza to kradzież 10 milionów PLN w Końskich przez podstawionych agentów kryjących dawne rodziny SS-manów z Palce Zakopane.

Zamieniono sprawę SO Kielce IXKa 280/12 i prośbę z o założenie depozytu do podmiany na Łódź pozorując mnie na córkę teściów zamieniając na Bożena Bochyńska-Kaźmierczak pismo z Sądu z Łodzi 7.12.2011 TK Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XVIII Wydz. Cywilny Ul. Kopcińskiego 56 sygnatura akt XVIII Ns 153/11 co ma połączenie ze sprawami spadkowymi, a numer 56 ze sprawami o wodę. W doręczeniu jest zaznaczenie do Uniqa jest zaznaczony wniosek o założenie depozytu. Aby wszystko się zgadzało przy aresztowaniu kazano zdjąć mi obrączkę i pierścionek wpisując zamiast złota kolor żółty jako depozyt przez policjanta Zapała. Następną podmianą na Kaźmierczak jest pismo Prezesa Sadu Rejonowego w Starachowicach, który ostentacyjnie zamienił mnie na córkę teściów wpisując na kopercie Bożena Kaźmierczak ADM. 052-5/13 natomiast w Piśmie jako Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk i Jerzy Kaźmierczyk na Miedzna Drewniana 244. z dnia 16.04.2013 rok, gdzie wpisano, że sędziowie są niezawiśli czyli bezkarni w fałszowaniu tożsamości i oddawaniu Polski dla Niemiec przy czym oskarżając moją prawdziwą carską rodzinę za ich działania. Znieważono moich rodziców przez Sąd w Toruniu, który dorabia dokumenty do kradzieży w celu ukrycia wyprowadzenia mienia carskiego przez rodziny SS-manów w USA i Brazylii oraz Argentynie. Prezes Sądu wpisał również moje dane podwójnie aby wytworzyć dług na jedną z postać do kradzieży mienia przez ciągle windykacje podstawiając dzieci za spadkobierców w celu ukrycia kradzieży. Oznacza to uczenie młodego pokolenia jak oszukać własną rodzinę i to przy udziale Kościoła katolickiego, gdzie znalazły się osoby z SS. Polska przetrwała 123 lata niewoli, SS-Mani przetrwali 71 lat i pilnują depozytów carskich , gdyż na nich dokonali finansowania II wojny światowej podstawiając Ernesta Bochyńskiego czyli Radomskiego jajko księcia Ernesta Hessen za co zamierzano obciążyć mojego dziadka Bruna Bochyńskiego. Adolfa Hitlera sponsorowano przez Sąd w Radomiu, dlatego obecnie Archiwum w Radomiu podmienia mnie na trzy osoby pod różne adresy jako Bożena Bochyńska Kaźmierczak i mąż Jerzy Kaźmierczak. Dowodzi to, że Sąd w Radomiu sponsorował II wojnę światową co zamierzał kontynuować Sąd Okręgowy w Toruniu dokonując zdrady stanu w celu wprowadzenia w europie faszyzmu. Przez 13 lat nie sprawdzono DNA bezpodstawnie skarżąc nas przez prokuraturę fabrykującą dokumenty do kradzieży carskiego mienia i podstawiono Bruno Mazurkiewicz na działce Nowowiejska 29, gdzie Waldemar Maksalon zrobił dział spadku po moim dziadku Franciszku Janie Mazurku, dlatego mój dziadek mdlał jak zobaczył krew, a młode pokolenie sprzedało Polskę. W ten sposób dla SS-manów oddano ulicę Nad Kamienna 25, oraz całą Polskę przez sędziego Huberta Wicik co próbowano ukryć w Toruniu. Sąd dokonał manipulacji oraz sieci komórkowe tworząc różne osoby z naszej rodziny przez wykorzystanie manipulacji imionami jako podwójne, pojedyncze i zamianę imion. Sieci komórkowe poprzez potwierdzenie SMS- transakcji bankowych na wykreowane w sieci tożsamości umożliwiają pobieranie kradzionych pieniędzy. Skradzione precjoza były prezentowane w prasie z premier Ewą Kopacz co oznacza udział rządu w zdradzie narodu. Zaświadczenie Urzędu Skarbowego określające 1/3 dla mnie, siostry i mamy w sprawie spadkowej po tacie kreowało mamę na naszą siostrę , gdyż żona ma ½, +1/6 natomiast na Nowowiejskiej zrobiono ½ części nieruchomości o powierzchni 1686 m2 na ulicy Nowowiejskiej 29 co pozuje, że prócz mamy wstawiono spadkobierców co jest oszustwem i dowodem wpisania Waldemara Maksalon i 12 członków jego rodziny co wynikło przy sprzedaży działki. Natomiast 1/8 wykazuje , że na ¼ o powierzchni 394 m2 przy ulicy Nowowiejski podstawiono mojego tatę pozując na Józefa Bocheńskiego z matki Fogel i pozorując rozdzielność majątkową, której rodzice nie mieli a działka była w całości mojej mamy. Tata umiera w 2007 roku i moja mama w 20010 i mogę występować ja i siostra. Nastąpiła manipulacja procentami przez US i Starostwo Powiatowe, które celowo i świadomie wprowadza obywateli w błąd pracując dla SS. Dokument Urzędu Skarbowego PO4350-189/08. Pokazano ½ części lokalu mieszkalnego o powierzchni 70,22 m2 wraz komórką i garażem oraz udziałem w częściach wspólnych co spowodowało podstawienie Heleny Surma pod moje mieszkanie w celu finansowania kont lewicy podstawiając podział garażu na Bohaterów Westerplatte 1, pod podział garażu w Moskwie W. Putin i Ludmiły Putin. Działanie Starostwa Powiatowego , Urzędu Miasta, Prokuratury i Sądu doprowadziło do podstawienia Bruno Mazurkiewicz jako spadkobiercy Brunona Bochyńskiego w celu powtórzenia finansowania II wojny światowej jako III wojny światowej przez podstawienie Waldemara Maksalon w sprawie IC 1009/13 SR Starachowice 26.09.2013 wpisując dla mnie stawiennictwo nieobowiązkowe z pouczeniem, które wskazuje na prowadzenie dalsze spraw i ponowienie wydania tytułu wykonawczego zamiast utraconego powołując się na sprawę INs 716/10 prowadzonej do sprawy INs 956/09, gdzie pan Maksalon zrobił dział spadku na moim dziadku Franciszku Janie Mazurku co jest przestępstwem. Podstawiono Magdalenę Janiak pracownika SOF-ART Sp. z o.o. pod pracownika wodociągów o tym samym nazwisku Janiak pod dług 500,- złotych dla pana Janiak, który wyjechał, a który robił przyłącze wodne , które zostało uszkodzone. Wodociągi określiły, że zawór kulkowy nie nadawał się do tego łącza, co oznacza, że zrobiono to specjalnie , aby wywołać awarię i zalać dom Nad Kamienną 25. Próbowano powtórzyć awarię obecnie przez sabotaż niszcząc instalację. Wszyscy się boją, gdyż są to rodziny SS-manów z Palace Zakopane i wiedzą co może ich czekać.

Podmieniono sprawę mojej babci nabycia spadku po dziadku w 1999 roku z córką jedynaczką na sprawę o zasiedzenie numer Ns 450/58 z dnia 20.11.58 rok, którą przesłano do mojego taty na ulicę Pasternik 31 po czym włączono akta Mariana Bochyńskiego do sprawy Waldemara Maksalon pozorując spadek po babci na mieniu carskim w USA po Wacławie Bochyńskim podmieniając datę nabycia spadku z 2003 roku na 2005 rok. Z tego powodu policja wyciąga dokumenty i fabrykuje, aby podstawić moją teściową za mamę i dlatego dorobiono dokumenty psychiatryczne wykorzystując przesłane zażalenie do sprawy IC 2627/10 na Bohaterów Westerplatte 1/1 z 21/02.2011 oraz sprawy przesłane te same na Miedzną Drewnianą 244. Połączono sprawę zamordowania psa Jeery z 2005 roku z działem spadku na Zamku Chateo Gütsch w Lucernie w 2005 roku, co połączono ze sprawą spadku Ns 450/58 roku co stało się przyczyną naszego zatrucia w Szwajcarii co próbowano ukryć pozorując świeży zawał w męża w Toruniu podczas obserwacji sądowo psychiatrycznej.

Postanowienie INs 956/09 z dnia 29.03.2010 roku sąd wpisał jako postanowienie po Franciszku Janie Mazurku po którym nabyły z ustawy mienie żona Aniela Regina Mazurek i córka Filomena Jadwiga Bochyńska po ½ części i wpisano Maksalon na ulicę Nowowiejską na ½ części dwunastu spadkobierców co stało się przyczyną morderstwa mamy wpisując tatę na 1/ 2 części i podstawiono żyjących moich teściów zamieniając na sprawę z 58 roku podstawioną pod babcię, która zmarła w 2003 roku podmieniając sygnaturę na 2005 rok czyli na datę kiedy nabyli przez zasiedzenie ½ części Nad Kamienną 25 państwo Maksalon z UB podstawieni pod martwe Dusze co połączono z psem Jeery działem spadku w Chateo Gütsch. Aby przejąc majątek carski wytworzono sposób dorabiania opinii psychiatrycznych aby uzurpować prawo do naszego mienia przez fałszywy krąg spadkobierców. Pan Maksalon nie jest z Huty i wykorzystał złożone przeze mnie dokumenty, które wyjaśniały książęce pochodzenie mojej babci i moje carskie DNA złożone do sprawy, aby podstawić faszystów wykorzystując skradzione dziecko do przejęcia Polski przez Niemcy. Z tego powodu Bohdan Żakiewicz oskarżył za swoje kradzieże moich teściów i męża co ujawnił sędzia w Toruniu, gdzie Bohdan Żakiewicz oskarżył w 2005 roku męża i zażądał ścigania ukrywając fakt, że uczestniczył w kradzieży obrazów za życia mojego taty Józefa Bochyńskiego, co ukrył Sąd w Opocznie twierdząc w sprawie IIKp 425/09, że jest własnością spadkobierców w 2010 roku po śmierci mojego taty Józefa Bochyńskiego. Mec Zarzycki zmarł w Szwajcarii na atak serca i nie oddał dokumentów założenia APE UMWELTTECHNIK AG dla Jerzego Kaźmierczyk.

Pan Bohdan Żakiewicz w rozmowie powołał się na sprawy karne, które były zamknięte co oznacza, że miał wiedzę o podmianie akt sądowych na Łódź przez Kraków i Kielce następnie przez Trybunał Konstytucyjny sprawa depozytu w Łodzi została przekierowana na Gdańsk podmieniona sprawa zaskarżenia prokuratora Kilkowskiego co zamieniono na zaskarżenie męża Jerzego Kaźmierczyk, sprawa Prokuratury Apelacyjnej Gdańsk z dnia 12.04.2011 rok APIIIKo150/11/Tr i podstawiono mnie jako inną osobę na ulicy Nad Kamienną 25, aby pozorować inną żonę dla mojego męża. Z tego powodu pismo Radostowa 124-125 str 127 podstawiło mnie na innej stronie do uzyskanej nagrody w turnieju jednego wiersza, aby wynikało, że jestem rodzina obcej osoby Jadwigi Kostyrowej i wymieniono mnie jako Bożena Bochyńska w wierszu „Koncentrat Miłości” mojego autorstwa. Wykorzystano fakt powrotu do panieńskiego nazwiska do podstawienia obcej osoby ze służb wojskowych na Lipie Henryk Szyb 1, następnie podstawiono siostrę męża za spadkobierce pozorując chorobę psychiczną dla jej brata oraz śmierć.

Nie można podwójnie nadawać klauzuli wykonalności do sprawy INs 716/10 z 11.12.2011 roku jako klauzulę wykonalności w zakresie 3 punktu sentencji orzeczenia i powielać na sprawę INs 820/14 INs 819/14, IC 1009/13 oraz IC 178/15 pozorując wypadek przez sprawę 1Ds 1001/14, aby podmienić mnie na Opoczno przez Waldemara Maksalon.

Sprawa prokuratury rejonowej Opoczno Ko 155/12 z dnia 30.11.2012 roku skierowana do prokuratury w Kielcach Kielce Wschód ulica Sandomierska 106 wskazuje, że podstawiono mnie na Kielce, gdyż w przeciwnym przypadku była by wpisana Prokuratura Okręgowa na Miedzną Drewnianą 244 odnosząc się do sprawy z dnia 28.10.2012 roku co powielono na dalsze tożsamości.

Stworzono dwa postanowienia jedno INs 956/09 z dnia 21.05.2010 rok, gdzie zawieszono postępowanie z powodu śmierci mamy powielając na postanowienie po Franciszku Janie Mazurku w celu podmiany na INs 1069/00 co oznacza świadomy plan likwidacji mojej rodziny przez Sąd w Starachowicach. Wykorzystanie sprawy Ns 450/58 do sprawy Waldemara Maksalon podmieniając sprawę mojej babci z 2003 roku na 2005 rok jako INs 450/2005. Takie działanie miało na celu przejście na zawłaszczone mienie mojego ojca i podstawienie pod Mariana Bochyńskiego i pod Marię Bochyńską panią Marię Gudewicz dlatego następuje zamiana kobiety na mężczyznę i odwrotnie w celu ukrycia SS-manów w Banku Rezerw Federalnych w USA i dokonanych kradzieży przez podstawienie Bohdana Żakiewicz pod Bohdana Bochyńskiego ojca Marii Gudewicz. Wykorzystano prywatne kury mojej teściowej w celu podstawienia fermy Kur na Mazurach , gdzie zamieniono Osip na Bronisław Komorowski i podstawiono księdza egzorcystę Grzegorza Osipacz na Siedlce i Życzyn , gdzie tankują rządowe samoloty kryjąc przez podstawienie Grzegorza Smerdzyńskiego z Końskich. Wykorzystano naszą sprawę skierowaną do sądu w Końskich z dnia 12 luty 2013 rok sygnatura akt IIKp16/13 o uzasadnienie wyroku z dnia 19.02.2013 rok w sprawie celowego doprowadzenia do śmierci mojej mamy oraz kradzież majątku dziadka w KOŃSKICH dla fałszywych Tarnowskich czyli służb wojskowych. Ukradziono ponad 10 milionów PLN i nas zaskarżono wykorzystując nasze dane osobowe czego przykładem jest Lipie Henryk Szyb 1, i umowa Play na błędne dane Bożena Bochyńska-Każmierczyk co jest powiązane ze sprawą o przywrócenie stanu posiadania rodziny carskiej SO Kielce IC 2627/10, gdzie podstawiono Waldemara Maksalon i Zuzannę Maksalon moją wnuczkę ze skradzionej Anny Pióreckiej podstawionej jako spadkobierca po żyjącym Jerzym Kaźmierczyk w APE UMWELTTECHNIK AG w Szwajcarii przez podmianę nazwiska przez błąd „zi” na Kazimierczyk.

Lekarze psychiatrzy przy każdej opinii powinni wystawiać zobowiązanie o ich odpowiedzialności majątkowej wynikłe z wystawianych opinii. W przeciwnym wypadku za użycie takiej opinii powinien powinien odpowiadać swoim majątkiem prokurator i sędzia, który zezwolił włączyć taką opinię bez odpowiedzialności finansowej lekarzy. Nastąpi bardzo szybka naprawa naszego wymiaru sprawiedliwości ponieważ dokonano kradzieży na bazie fałszywych opinii psychiatrycznych uniemożliwiając naprawę powołując się na niezawisłość sądów co jest widoczne w Końskich i Starachowicach. Konfiskata w tym wypadku musi być połączona z zakazem wykonywania zawodu. Obecna zmiana miejsca pracy jako kary wynika z zapisów NKWD, które stwierdza, że im więcej osoba dokonała oszustw tym lepsze ma stanowisko co widać w Wymiarze Sprawiedliwości. Połączono sprawę odwoławczą z Krakowa do sprawy SO Kielce IC 2627/10 dzieląc ją na dwie sygnatury jedną kierując do Kielc co zostało podzielone na Tomaszów Mazowiecki i Starachowice , dwie sygnatury Sądu Apelacyjnego z Krakowie wynikają z oszustwa Sądu w Kielcach, który nie prowadząc sprawy poprowadził ją bez nas dzieląc na dwóch spadkobierców i podmieniając nasze rodziny. Aby to ukryć dorobiono opinie psychiatryczną w Tomaszowie Mazowieckim, co połączono z Toruniem., a prokuratura ukrywa przesyłając korespondencję wielokrotnie z tą sama treścią, dzieląc sprawy na wiele tożsamości i miast. Pan Grudniewski przekazał zamkniętą sprawę z powództwa męża Jerzego Kaźmierczyk do Torunia pozorując kradzież mojej karty, aby podstawić Elżbietę siostrę Dariusza Gudewicz pod Lenę Gudewicz czwartą żonę Dariusza Gudewicz, który tworzy długi w Kasynie w USA do pobierania carskich depozytów do czego nie ma prawa, aby kryć Bank PEKAO SA, który wydał karty na moje dawne dane Bożena Piórecka i Dariusza Piórecki aby dokonać podmiany Jerzego Kaźmierczyk na Dariusz Piórecki do kradzieży precjozów carskich znajdujących się w Banku PEKAO SA. Stworzono internetową firmę SOF-ART Sp. z o.o. jako SOFT-ART Sp. z o.o. na podstawie, której stworzono Park Technologii i zatrudniono sztab ludzi, którzy fałszują nasze dane osobowe i podmieniają dane w sieciach komórkowych na całym świecie przez Specjalne Strefy Ekonomiczne jako prywatne.

W sieci Play podstawiono internetowy numer jako główny, gdyż przez sieć zostały sfałszowane dane na Bożena Bochyńska-Każmierczyk jako gra, która miała zastąpić rzeczywistość. Tak wykreowana fikcyjna osoba miała ,mnie zastąpić dlatego sieć Play nie zgodziła się poprawić rachunku na błędne dane osobowe, które już poprawiono w pod-umowach.

Natomiast umowa główna nie została wydana co dowodzi, że widnie w niej błąd przez „ż” co udowadnia odmowa sprostowania faktury.

Komputer steruje kreatywną księgowością co powoduje naliczanie błędnych danych. Moją główną komórkę umieszczono jako internet co oznacza podstawienie mnie jako komputer, abym podzieliła los mojego dziadka Brunona Bochyńskiego jako ojca Józefa Innocentego Marii Bocheńskiego, które mózg jest sztucznie podtrzymywany co oznacza, że jest podłączony pod komputer.

Oznacza to, że sieć Play połączona z T-Mobile kryła działania SS i prowadzone eksperymenty medyczne. Ja miałam być przerobiona na komputer podobnie jak moje dzieci przy akceptacji Kościoła katolickiego w którego szeregach ukryli się SS-mani, którzy taki eksperyment przeprowadzili na moim dziadku. Dlatego system komputerowy przetworzył moją firmę „IMPERATOR ROMANOW” Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk na spółkę cywilną na Lipie Henryk Szyb 1, jako IMPERATOR ROMANOW. Natomiast mnie system umieścił w Miedznej Drewnianej 244.

Człowiek jest zaplanowany jako numer według systemu komputerowego, który nie ma uczuć i stosuje program na zasadach danej religii bądź pogaństwa co w odniesieniu do chrześcijaństwa nie ma zastosowania, gdyż miłość Boża przewyższa wszelki rozum.

Komputer prowadzi do eliminacji chrześcijan, których by niszczyli poganie rękami chrześcijan. System zaprogramowany jest na karierę bez uczuć oparty na oszustwach co eliminuje uczciwie pracujących ludzi. Ludzie uczciwi odmawiając oszustw będą pozbawienie pracy i przypisani do fałszywych danych, aby komputer decydował o ich eliminacji. Powoduje to zmuszanie młodego pokolenia do kombinacji w celu przeżycia za chleb. Sieć Play zażądała płatności faktury na fikcyjne nazwisko, aby pobrać pieniądze na fałszywe dane, a na prawdziwe dokonać windykacji depozytów carskich stosując metodę dźwigni zamieniając drobne pieniądze w miliony. Wymieniono dwie infolinie po 17,- złotych co jest sprzeczne z wykazem do faktury, gdzie nie ma tych infolinii. Oznacza to, że zamieniono numery i podstawiono numer internetowy jako główny i fikcyjną osobę na umowę główną jako komputer. Człowiek w systemie jest tylko numerem co oznacza sprzeczność z Pismem Świętym, gdzie są określone jasno zasady Boże.

Biegli geodeci na zlecenie Waldemara Maksalon fabrykowali granicę, aby podstawić inne rodziny do naszego domu. W taki sposób dostawiono słupki graniczne obok dawnego domu pani Kujankowej, aby upozorować, że państwo Przygoda w miejscu ich garażu są na naszej posesji, którą sąd upozorował jako oddanie dla Maksalon,, a w rzeczywistości oddał mienie mojego dziadka, a przy Nad Kamienną 25, podstawił państwo Przygoda podstawiając na Firlej Martę Przygodę za spadkobiercę po mojej rodzinie. Wykorzystano dorobionego przed laty Antoniego Bochyńskiego jako sprawiedliwego wśród narodów i podstawiono na Łódź przez Morawicę Antoniego Włodarczyk podmienionego na Włocławek, aby podstawić Antoniego Bocheńskiego. Wykorzystano obozy zagłady i podstawiono książki do wyprowadzenia pieniędzy podstawiając pod dwie moje książki pod obozy koncentracyjne co powiązano z Łukowem przez Sąd. Upozorowano inną osobę na autora. Celem jest podstawienie służb wojskowych pod nasz adres w Szwajcarii kryjąc to podstawieniem dawnego mojego adresu mieszkania, które sprzedałam Annie i Lucjanowi Sznajder. Spowodowało to przejście na Kraków , gdzie Lucjan Sznajder pracował w laboratorium naukowym i podstawiono ich pod nazwisko Piórecki przechodząc na Mączkowskich i Młyny.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s