Naznaczeni przez GOLD z obozów zagłady

Starachowice 05.04.2016

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Polska


Prezydent Rzeczypospolitej Po
lskiej
Andrzej Duda

Naznaczeni

Nazi-złoto,Nazi-kola,Nazi- Złoty Pociąg w Wałbrzychu

Szanowny panie prezydencie w związku z brakiem dobrej woli informujemy powód obłędu polskich instytucji w tym Urzędu Miasta Starachowice, Prokuratury, Policji i Sądu, który swoją winę chciał przypisać nam dorabiając opinie psychiatryczne , aby ukryć się za nami kradnąc złoto z pomordowanych osób w tym Żydów. Dokonało się to przez Sąd Okręgowy w Kielcach pana Sędziego Mertę wykorzystując naszą sprawę IC2627/10 która była przesłana ze sprawy INs 390/10 powielając na drugą sygnaturę w Starachowicach jako właściwość na Kielce. Sprawa odwołania do Krakowa spowodowało wytworzenie dwóch sygnatur, aby wytworzyć dwóch spadkobierców mimo, że sprawy rodowe nie dotyczą spadkobierców, ale Oświadczenia Woli Józefa Bochyńskiego dla mnie i męża. Spowodowało to dorobienie sprawy w Tomaszowie Mazowieckim 2Ds207/13 prowadzonej dla Krakowa IACz 207/12 , IACz 243/12 oraz drugiej sprawy na Kielce , gdzie podstawiono moje dane Bożena pod moją siostrę Beatę co stało się widoczne przez działania Urzędu Skarbowego w Starachowicach, który określił, że siostry Beaty sprawy są w Kielcach, gdzie okazano tylko moje dokumenty W urzędzie znajdowała się Dorota Bochyńska wykreowana w telemarketerze na bazie automatu, który dokonuje podmiany danych mojej rodziny i podstawiono Dorotę Idziak przez Helenę Surma w sprawie o przyłącze wodne co oznacza, że wodociągi korzystają z nazistowskiego złota stomatologicznego. Z tego powodu są wytwarzane rachunki na wodę na Bohaterów Westerplatte 1/1. Oznacza to, że Kielce są zamieszane w kradzież stomatologicznego złota z Obozów Koncentracyjnych. Aby to ukryć wykorzystano nasze pełnomocnictwo dla Kazimierza Bani i naszą zgodę na wypłacenie dla nas początkowo 100.000.000,-EUR co skradziono i zamieniono na kredyt, aby ukryć finansowanie wojny z naszych depozytów bez zgody mojego dziadka, którego w tym celu podmieniono na Bruno Mazurkiewicza w Bankach Szwajcarii.

Dlatego Kazimierz Bania tak określał mojego dziadka Brunona Bochyńskiego, który w Szwajcarii występował jako ojciec Józef Maria Innocenty Bocheński. W tym celu na Misję podstawiono mojego skradzionego syna Michała Pióreckiego jako księdza. Niemcy kradnąc polskie dzieci upozorowały, że są właścicielami polskiej ziemi. W taki sposób próbowali zawładnąć światem ukrywając nazistowskie złoto przez podstawienie imigrantów, którym zabiera się obecnie przedmioty ze złota, aby oskarżyć ich później, że posiadali nazistowskie złoto. W tym celu próbowano oskarżyć nasze rodziny i moje dzieci, które wyjechały z kraju pozorując, że rodzice zwariowali ponieważ sięgnęli po nazistowskie złoto i dorobiono opinie psychiatryczne przez Toruń, Tomaszów Mazowiecki i Kraków i Tomaszów Mazowiecki i Pińczów dorabiając opinie samobójcze, aby uwiarygodnić oszustwo dokonane przez lekarzy psychiatrów pracujących na zlecenie SS. Powodem jest użycie akredytyw mojego męża z PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk do zasilenia SOF-ART Sp. z o.o. i MARMOROC-POLSKA Sp. z o.o., na kwotę 10.000.000,-EUR, gdzie dokonuje się podmiana danych, aby ukryć kradzież złota stomatologicznego. Dlatego wykorzystują umowę zakupu dla SOF-ART Sp. z o.o. telewizji TV Moja, gdzie sprzedającym był pan Bielecki i właściciel Gabinetów Stomatologicznych z Ostrowca Świętokrzyskiego , kryjąc podstawienie pod stomatologiczne złoto zaskarżeniem męża przez prokuratora Bileckiego zamieszanego w ten proceder i Izrael, gdzie znajdują się nadajniki satelitarne TV Moja. Dlatego mojego męża zamieniają na Irenę Kaźmierczyk, aby wykorzystać panią Irenę Janikowską szanowanego stomatologa w celu oskarżenia wszystkich szanowanych ludzi za działania służb.

W taki sposób zamierzano zniszczyć godność Niusi Rychter zamordowanej na Zamku Lubelskim mojej krewniaczki pod którą podstawiono Marię Gudewicz jako Niusia. Niemiec proponował dla Niusi Rychter obywatelstwo niemieckie w zamian za zrzeczenie się polskiego na co nie wyraziła, zgody po czym została kopnięta w twarz i zamordowana. Nowe pokolenie za pieniądze sprzedało Polskę, dlatego podmieniane jest moje nazwisko na Kaźmierczak , aby podstawić Kanclerz Niemiec Angelę Merkel pod nazistowskie złoto. Wykorzystano firmy mojego męża Jerzego Kaźmierczyk MARMOROC-POLSKA Sp. z o.o. i SOF-ART Sp. z o.o. do wyprowadzenia nazistowskiego złota kryjąc to zaskarżeniem Bohdana Żakiewicz, który był synem SS-mana i posiada sygnet zamordowanej rodziny hrabiów Berezeckich herbu trzaska. Ziemie w Zakopanym i Starachowicach miały jednego właściciela dlatego prawnie są naszą własnością, ale podstawiono Żydów z SS, którzy sięgnęli po nazistowskie złoto pomordowanych ludzi podstawiając pod moje i męża dane służby wojskowe, aby być czystym od znanej „wszystkim” klątwy. Z tego powodu sędzia w Kielcach w sprawie SOF-ART Sp. z o.o., gdzie występował mój obecny mąż przerwał rozprawę uniemożliwiając złożenie okazanego dokumentu o opłaceniu Swift do akredytywy na SOF-ART Sp. z o.o. Przez sprawy sporne wyciągnięto złoto stomatologiczne z ofiar, aby ukryć programy oparte na tym zlocie i cały system informatyczny co powoduje szkolenie młodych ludzi , aby sponsorować znieczulenie społeczeństwa, i jest to widoczne w Play, gdzie podstawiono na fakturę moje dane z błędem jako Bochyńska-Każmierczyk, aby ukryć wyprowadzane nazistowskie złoto z ofiar obozów koncentracyjnych. Dokonano tego poprzez pana Andrzeja Koper, który był z nami w Belgii i takie dane podał jako kontaktowe do kontraktów mojego męża na firmę SOF-ART Sp. z o.o z Belgii i Turcji. Obecnie podaje się jako Ryszard Koper i w taki sposób były wycierane dokumenty , aby podmienić dane i podstawić pod Ryszarda Kaczorowskiego, który zginął w Smoleńsku i podstawić Ryszarda Kuklińskiego na moją działkę , aby przez instrumenty ubezpieczeniowe i związane wyprowadzać nazistowskie złoto przez USA podstawiając Bohdana Żakiewicz, który oskarżył męża wiedząc, że DNA moich dzieci i siostry wykaże DNA osób z Palace Zakopane powodem jest fakt, że były małżonek Dariusz Piórecki miał ojca, który ukrywał się twierdząc, że jest Kornaszewski. Dlatego dzieci miały zmienić nazwisko, abym została sama w celu oskarżenia mojej rodziny o finansowanie II wojny światowej.

Moje i siostry DNA nie wykaże nazistowskiej linii genealogicznej, wykorzystują moją siostrę do podstawienia pod moje dane jako jedną osobę, a moje dane miały być użyte do podstawienia linii nazistowskiej co za tym idzie moje dzieci miały być użyte do doświadczeń medycznych , gdyż mają błękitną krew z domieszką faszystowskiej co było zadaniem Lebensborn.

Z tego powodu wstawiono na moje miejsce moją córkę, aby wykazać DNA jej ojca podstawiając rodzinę Anny Pachowskiej wykorzystując moje wnuki ze skradzionej córki Anny Pióreckiej. Moje dzieci miały być oskarżone, gdyż zamierzano wykazać kradzież dokumentów Kornaszewskigo jako Kordaszewskiego zamordowanego w Palace Zakopane co miało spowodować obciążenie ich finansowo jako odszkodowanie i umieszczenie w więzieniu. Dlatego w Starachowicach są dorabiane karne sprawy na mnie i uszkodzenie ciała , gdyż zamierzano to zrobić moim dzieciom, które wychowane są w pokoju, nie znają zasad , którymi rządzi się świat. Złoto zostało wyprowadzone przez SOF-ART Sp. z o.o i MARMOROC-POLSKA Sp. z o.o nie płacąc za dostawy towarów dlatego znikają te firmy, a Policja dorabia sprawy potajemnie przeciwko mieniu komendy policji, aby upozorować Bożenę Piórecką w MARMOROC-POLSKA Sp. z o.o. mimo, że nie pracowałam pod tym nazwiskiem w tej firmie, aby podstawić dla mojego męża inną żonę dorabiając windykację. Stało się to przyczyną dorobienia opinii psychiatrycznej mimo że miałam dodatkowe badania psychiatryczne, gdy starałam się o rentę , gdzie wykazano, że jestem zdrowa i określono, że reumatologiczne schorzenie pozwala mi zająć stanowisko w wyuczonym zawodzie Instruktor Kulturalno Wychowawczy o specjalności teatr lalek. Moja szkoła według przekazach z dyrekcji informacji uprawnia mnie do zajęcia stanowisk dyrektorów Domach Kultury co stanowi dowód, że Sąd Apelacyjny wyraził zgodę na zajmowanie wysokich stanowisk, które świadczą o wysokiej sprawności umysłowej co jest w sprzeczności z opinią psychiatryczną z Tomaszowa Mazowieckiego, gdyż podstawiono do sprawy w Krakowie do jednej z sygnatur ze sprawy SO Kielce IC 2627/10, druga sprawę potraktowano jako niebyłą co jest połączeniem sygnatur 207 w Kielcach , Tomaszowie co spowodowało podstawienie trzech spraw IIIKo207/07 dla mojego męża , który został bezprawnie skazany , gdyż się przyznał z powodów politycznych będąc skarżonym przez nazistów z Gminy Żydowskiej z Nowego Jorku dla który pracował Sąd w Kielcach. Jest to widoczne w prowadzeniu sprawy IIK 164/11 w Toruniu, gdzie sędzia skłamał patrząc mi w oczy, twierdząc, że wycofuje swoje zeznania i groził mi co spowodowało moje wyjście z sali jako widowni. Upozorowano, że mąż ma inną żonę co dowodzi, że lekarze psychiatrzy również dostali obłędu na skutek nazistowskiego złota.

Przed laty w rozmowie Elżbietą Kaczor, którą podstawiono pod moje dane osobowe w Kościele Zielonoświątkowym określiła, że jakaś osoba dostała obłędu na skutek kradzieży złota z pomordowanych Żydów na drodze do Lipia. Dzisiejsza wiedza i fakty dowodzą, że mnie próbowano dorobić chorobę psychiatryczną przez osoby, które kradną to złoto na nasze dane osobowe kryjąc się za osobą czystą sercem określaną w Kościele jako pokorną, kryją podmianę przez kradzież twórczości. Pan Marek Kleina w Szwajcarii określił , że na tym złocie jest krew pomordowanych ludzi. Sąd było określenie, że ludzie dostają obłędu korzystając z tego złota co jest widoczne w Starachowicach i Toruniu, a próbowano ukryć złotym pociągiem podstawiając nazwisko Koper pod kontrakty SOF-ART Sp. z o.o. z Belgią i Turcją oraz nazwisko Rychter pod rodzinę która nie wyraziła zgody być niemiecką. Pan Rychter z Warszawy został przeprowadzony do Szczecina co wykorzystano do podstawienia pod „Starka”- handel wódką i dzieci z in vitro z carskim DNA. Przysłał mi opracowanie rodziny Bocheńskich/ Bochyńskich, które miało umocowanie w źródłowych materiałach dobrze opracowanych. Po tym fakcie otrzymałam informacje, że miał zmieniać opracowanie co oznacza podstawienie go pod nazistowskie złoto, które chciano ukryć przez pociąg w Wałbrzychu, bo złoto został wydane przez Szwajcarów z powodu niepłacenia za dostawy towarów zabezpieczone akredytywą na SOF-ART Sp. z o.o. wystawioną przez cesję PPH APE Jerzy Kaźmierczyk. Z tego powodu jest mąż drugi raz skarżony na już zamkniętą od 2007 roku firmę PPH-APE Jerzy Kaźmierczyk , którą zamknął mąż w przerwie odbywania wyroku ze sprawy IIIKo207/07 z Kielc. W tej samej przerwie pobraliśmy się co spowodowało podmianę świadków Dariusza Kot i Ewy Eugster na nas , aby uzyskać dostęp do złota nazistowskiego znajdującego się w banku UBS i Credit Suisse , gdzie pracowała córka Ewy Eugster pani Izabela, która po tym fakcie wyszła za mąż za pana Milera, którego rodzice byli najbogatszymi osobami w Zurychu. Powodem stal się dostęp do nazistowskiego złota, które podstawiono jako kapitał dłużny do METRON MILER oraz połączono ze sponsorowanie obozów CIA, aby mięć powód do pobrania nazistowskiego złota. Szwajcaria świadomie zamieniła kradzione carskie złoto na złoto nazistowskie co powoduje, że jest znaczone jako stomatologiczne z tego powodu poprzez SOF-ART Sp. z o.o. skradziono również nabytą firmę TV Moja i podstawiono Bożenę Bochyńską pod moje dane osobowe, aby mnie oskarżyć podmieniając moich rodziców, aby przejść z Mazurek na Mazurkiewicz pod które to dane podstawiono moich dziadów wstawiając Ludmiłę Putin jako Ludmile Mazurkiewicz na drogę i garaż w Starachowicach. Z tego powodu armia polska, która okupuje Lipie Henryk Szyb 1 firmę SOF-ART Sp. z o.o. oraz skarży męża , aby pobierać złoto. Aby ukryć fakt, że jest to złoto z obozów koncentracyjnych zamierzano je złożyć na pociąg złota w Wałbrzychu pozorując jego odnalezienie celu ukrycia kradzieży i wprowadzenia nazwisk do pobrania nagrody. Doszło do wmieszania nazwisk osób, które nie chciały być Niemcami. Zamieniono Andrzeja Koper na Romana Koper, aby podstawić Romana Sanguszko fałszywego księcia podstawionego pod mojego dziadka do sprawy SO Kielce IXKa 280/12, gdzie wykazałam majątek mojego dziadka Romana Bocheńskiego i poprosiłam o utworzenie depozytu co podmieniono na depozyty nazistowskiego złota zamierzając nas oskarżyć ukrywając to przez system podatkowy w Szwajcarii, gdzie podała się za mnie Bożena Szwed. Pan Waldemar Maksalon z tego powodu przejął nieruchomości naruszając prawo i logikę tworząc 12 spadkobierców na ½ części działki mojej mamy Filomeny Bochyńskiej co zostało wykryte przy sprzedaży dla Lidii Daleszak, którą podstawiono pod Lidię Maksalon, której córka Edyta Maksalon ma moją wnuczkę Zuzannę z skradzionej córki Anny Pióreckiej, którą wstawiono za spadkobierce po żyjącym Jerzym Kaźmierczyk. Dlatego podmieniono grunty na ulicy Nowowiejskiej na orne aby podstawić teściów z Miedznej Drewnianej 244, zamieniając ich na moich rodziców i ukrywając pobierane pieniądza z dotacji UE prowadzonej przez Niemcy.

Wszystkie błędy w nazwiskach miały ukryć wykorzystanie złota z pomordowanych osób w tym Żydów pod których podstawiono SS-manów, którzy z tego powodu sięgnęli po nasze ziemie w Zakopanym co oznacza zamiar oskarżenia moich dzieci za działania Adolfa Hitlera. Podstawienie pod Andrzeja Koper pana Andrzeja Dudę i Andrzeja Pachowskiego spowodowało przejście na MARMOROC-POLSKA Sp. z o.o. wykorzystując podmianę moich danych w Raiffeisen na Mazurek z domu aby przejść na Mazurkiewicz i windykację nazistowskiego złota w Łodzi dla Piotra Bukat za zgoda Kropiwnickiego z banku PEKAO SA i PKO BP wykorzystując weksel

SOF-ART Sp. z o.o.

Zamierzano powtórzyć spalenie Kruszyny w 1932 roku oraz ulicy Tychowskiej w Starachowicach w 1945 roku na spalenie obecnie domu na ulicy Nad Kamienna 25 w Starachowicach, aby zamienić sytuację z przeszłości na fałsz historyczny i zamordować nas i nasze rodziny pozorując rodziny patologiczne, aby mieć powód do podstawienia oszustów pod złoto skradzione z naszych depozytów, które zostało podmienione na złoto pomordowanych więźniów w obozach zagłady. Dlatego moją prace jako telemarketer upozorowano, że nadal pracuję gdy na moje miejsce podstawiono już inne osoby. Linie są dorabiane w PLAY jako infolinie po 17 złotych i miały na celu wprowadzenie moich danych pod telemarketerów w celu wykorzystania rozmowy mojej córki ze mną z Irlandii pozorując, że jest w Polsce i rozmawia na infolinii. Dodatkowo zajmują się wtajemniczeni telemarketerzy promowaniem firm na terenie całej Polski i świata, co spowodowało podstawienie moich danych pod prywatne osoby, aby dorobić sprzedaż broni pod pozorem prezentów rozdawanych do sprzedaży naczyń z tytanu, aby przejść na technologię kosmiczną i podstawić wojsko W, Putin pod Zdrowy Styl Życia. Powodem jest to, że Zuzanna jest moją wnuczką ze skradzionej córki Anny Pióreckiej z Władimirem Putin a rozwód W. Putin miał zatrzeć ślady na podziale majątku przechodząc przez udział w na moim garażu w Starachowicach ponad 30.000,- osób kryjąc to przez Specjalne Strefy Ekonomiczne jako już prywatne zamieniając nazwę na Parki Technologii do programów medycznych i naukowych, które służą do straszenia nieposłusznych osób, przez podstawienie ich pod fikcyjne tożsamości do przyszłych eksperymentów medycznych zaplanowanych przez komputer, dla którego człowiek jest numerem.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

SKRAU2010 (1).020311.

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s