Nazistowskie Złoto

Starachowice 06.04.2016

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Polska


Prezydent Rzeczypospolitej Po
lskiej
Andrzej Duda

Kradzież nazistowskiego złota przez METRON S.A. w Toruniu

Kradzież nazistowskiego złota przez METRON SA i Sąd Okręgowy w Toruniu spowodowała dorobienie fałszywej próby samobójczej dla mojego męża Jerzego Kaźmierczyk oraz wystawienie fałszywych opinii psychiatrycznych określających nieprawdę, że mój ojciec Józef Bochyński nie był arystokratą, a ja Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk nie jestem żoną mojego męża Jerzego Kaźmierczyk. Aby ukryć matactwa sądu i prokuratury, które podmieniły akta sądowe doszło do podstawienie cioci Teresy Szmytka, pod osobę, która robiła sobie zdjęcie z kotem oraz W. Putin, symbolizującą sekretarkę mojego taty w Skarżysku-Kamiennej w bazie PKS, gdzie przerobiono obecnie przez Urzędu Miasta blok na mieszkania sprzedając dla fałszywego kręgu spadkobierców. Dlatego podstawiono Elżbietę Włodarczyk pod moje dane osobowe i przekazano jej mieszkanie na własność naprzeciwko dawnego mieszkanie służbowego, które tata otrzymał jako zastępca dyrektora PKS na ul. Ekonomi 5/6 w Skarżysku-Kamiennej. Następnie doszło do podstawienia nowej kobiety Prezydenta Rosji Władimira Putin, pod Teresę Szmytka , powielając na dwie i pozując, że jej pobyt w domu starców z kotem, jest jej pobytem w Pałacu w Białaczowie z Władimirem Putin.

Łącznikiem całości wszystkich nieruchomości jest doga i garaż. Podstawiono jej syna Konrada Szmytka (Schmidt) z jednej strony jako brata i męża swojej matki i podstawiono Konrada Wiatrowskiego męża siostry mojego męża, których zamierzano skazać przez podłożenie fałszywych danych pozorując zawłaszczenie nazistowskiego złota przy pomocy Sądu w Toruniu sprawa II K 164/11 od której mąż się odwołał. Mąż jest skazany, aby umożliwić pobranie pieniędzy przez podstawienie świadków ze sprawy Pawła Krzymowskiego i pana Lecha Rzeszotarskiego pod nazistowskie złoto podstawione pod MERTON S.A. W taki sposób miało dojść do wyprowadzenia pieniędzy przez kontrakty z Wietnamem przez KWK Silesia podstawiając dr nauk tech Bohdana Żakiewicz, który zaskarżył mojego męża Jerzego Kaźmierczyk , gdyż podał się za naszą rodzinę, a moją rodzinę zamierzano skazać oskarżając za działanie faszystów.

Kolejną ważną sprawą, którą należy powtórzyć jest podstawienie mojej mamy Filomeny Jadwigi Bochyńskiej pod jej chrzestną matkę Filomenę Nowak, podstawioną pod mojej babci matkę hrabinę Nowak , pod którą następnie podstawiono komornika Sądu Rejonowego w Starachowicach jako spadkobierce Gotfryd Nowak, który fałszuje dokumenty przez postanowienie Sądu, aby uzyskać podpisy swych ofiar. Dalszą częścią jest podstawienie Świadków Jehowa oraz komorników i firm windykacyjnych i firm windykacyjnych fałszujących dane osobowe. Adres ulica Nad Kamienna25 działka 29 jako drugą nazwą tej samej działki jak przed laty ten sam adres Pasternik 31 pozorując inne rodziny i powielając dane osobowe. Dlatego pod Władysława Maksalon martwą duszę podstawiono Władysława Maksalon rodzinę UB Waldemara Maksalon, a pod Władysława podstawiono Władysławę Kramp z pierwszego męża Piórecka z domu Mączkowska, pozorując ją na Piórecka z domu, w celu zamiany mojej rodziny na Piórecka, do dokonania oszustwa, aby przejść na mienie mojej rodziny. Dlatego doszło do podmiany mnie na siostrę byłego męża Bożenę z domu Piórecka z Białegostoku którą podstawiono pod moją prababcię Władysławę Mierzanowską, aby pozorować inne linie genealogiczne do podszycia się pod Marię Bochyńską żonę Bohdana Bochyńskiego podstawioną zamordowaną pod hrabinę z Czech pod którą podstawiono śpiewaczkę matkę Marii Gudewicz z domu Bochyńska zwaną Niusia, aby podstawić pod Niusię Richter primabalerinę Teatru prowadzonego przez Brzezińskiego w Warszawie. Obecnie zamierzano ukradzione złoto stomatologiczne podstawić pod pod złoty pociąg, w celu obciążenia naszej rodziny nazistowskim złotem z pomordowanych osób w obozach zagłady niemieckiej w Toruniu i Gdańsku. Dlatego następuje szereg podmiany i podstawienie Marii Kaczyńskiej pod Marię Bochyńską oraz Marię Żakiewicz zastawiając Pałac Paderewskiego pod dane moje mamy Filomeny Bochyńskiej pozorując długi na ulicy Nad Kamienna 25, i przechodząc przez fałszywe długi na media mimo zawłaszczenia mienia i pieniędzy przez Komornika, który podszył się pod moją rodzinę, aby wyprowadzić mienie naszej rodzinę i pozostawiając długi Bohdana Żakiewicza na Częstochowę, pod podmianę na gry w Casino w USA w celu przejścia na Monte Cassino jako podmiana wartości. Podmieniono moją mamę na Bochyńska i Bocheńską z domu i podstawiono na pałace pod nazwisko Marię Bocheńską domu księżną Lubomirska, żona mojego dziadka, czyli mamę mojego taty, podstawiając dalej żonę Bohdana Żakiewicz pod pałac i przechodząc na Zakopane oddane dla Żydów, co oznacza że jest żydówką. Dlatego podstawiono moją mamę pod Pałac Paderewskiego przedstawicielstwo Conga, aby przejść na Afrykę w celu pozorowania, że mama miała dzieci z Afrykańczykami, aby zamienić ją na Bożenę co jest widoczne w aktach bezpieki mnie udostępnionych w IPN jako wkładki paszportowe. Nie udostępniono mojej teczki mimo że musiałam być z powodu próby wyjazdu do Afryki z mamą do którego nie doszło nie doszło. Wykorzystano w tym celu Andrev zięcia pana Podczaskiego, który jest czarnoskóry dokonując podmiany rodziny.

Podstawiono Jadwigę Kaczyńską pod moją mamę i oraz jej ojca pana Jasiewicz, aby przejść na Niemcy i podstawić nasze mienie Hessen w Niemcach pod Władysławę Mierzanowską w celu podszycia się pod rodzinę i zastawienia pałaców do ukrycia wyprowadzonego mienia przez komorników w całej Polsce, aby udawać naszą rodzinę co jest oszustwem.

Moja prababcia Alis Hessen-Darmstadt ukrywała się jako Władysława Mierzanowska. , z męża Aleksandra Romanow. Dlatego Władysławę Kramp jako Piórecką podstawiono pod Annę Pachowska z domu Piórecką, aby moja linia genealogiczna całkowicie zaniknęła tak jak moich rodziców i dziadków. Powodem jest zacieranie linii po prawdziwej arystokracji, którą po latach zamierzano zastąpić nazwiskami o nazwach herbów nadanymi przy katowaniu Polaków w Palace Zakopane Katownia Podhala, gdzie nadawano w protokołach zamiast nazwisk to nazwy herbów, aby wprowadzić faszystów pod tak wykreowane osoby. Celem była zamiana właściciela majątku na inne osoby pozujące, że mienie królewskie było innych osób , którym dorabiana jest genealogia przez oszustów genealogicznych. Podstawiono symbolicznie pod Sokratesa syna który mieszkał przy ulicy ściekowej , ulicę Kanałową dla mojego dziadka, aby podstawić Wincentego Rawa Jasiewicz przez wysłanie karty pocztowej na budynek zarządu, Zakładów Starachowickich, w celu ukrycia faktu ukrywania się w domu mojego dziadka. Z tego powodu podstawiono Bochyńskiego jako Rawicz, pod którego obecnie podstawiono Państwa Kaczyńskich jako Jadwigę podmieniając przez błędy dane mojej mamy Filomeny Bochyńskiej z domu Mazurek, aby wykreować nieistniejącą Jadwigę Bochyńską, i taką podstawiono jako Jadwigę Kaczyńską mimo, że nie mają nic wspólnego z rodziną nasza Bochyńskich i Jasiewicz, o której napisałam. Pan Wincenty Rawa Jasiewicz był żonaty z księżniczką niemiecką, która wyjechała do Niemiec i nie miała z nią dzieci, a postawiono Bocheńskich i tak fałszuje dokumenty Prezes Sądu w Starachowicach, ten sam o którym mówił komornik Misztal do mojego męża, że będzie miał dokumenty w ostatniej szufladzie złożone do Prezesa na tego Komornika. Prezes Sądu powiedział do mnie, „że jak pani szuka sprawiedliwości w sądzie, to w sądzie jej pani nie znajdzie”

Pod nazwiskiem Wincenty Rawa Jasiewicz ukryto, księcia Radziwiłł , a jego żonę zagłodzono ale ocalono syna, którego oszukano, że jest z nieprawego łoża Tarnowski podstawiając pana Jarosława Kaczyńskiego pod Kurozwęki majątek Bogusława Krasuskiego, który z alimentów mojego męża Jerzego Kaźmierczyk windykowanych przez Urząd Miasta Ostrowiec Świętokrzyski miał żyć z rodziną.

Bohdan Żakiewicz wystawił weksel 3.500.000,- miliona dla Lecha Pilarskiego dla Metron SA oparty na majątku mojej rodziny Bochyńskich i oskarżył mojego męża Jerzego Kaźmierczyk właściciela tego majątku w sprawach SO Toruń IIK 197/10 i IIK 164/11 ukrywajć Oświadczenie woli mojego taty Józefa Ludwika Bochyńskiego przez zawłaszczenie wejścia z drzwiami do adresu Bohaterów Westerplatte 1/1 i taki sam sposób zawłaszczono wejście dla Anny Karcz w Ostrowcu Świętokrzyskim , którą podstawiono pod moją córkę Annę Piórecką wstawioną jako spadkobiercę po żyjącym Jerzym Kaźmierczyk w APE UMWELTTECHNIK AG. Natomiast w Starachowicach podstawiono Edytę Maksalon jako księżną pod moje Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk i mojej mamy dane Filomena Bochyńska jako żony Jerzego Kaźmierczyk wykazując Zuzannę Maksalon córkę Anny Pióreckiej i W. Putin jako spadkobiercę po Jerzym Kaźmierczyk i podstawiając miliarderkę, aby ukryć wyprowadzone złoto przez niepłacenie za pobrany towar na kontrakty spółek SOF-ART Sp. z o.o. i MARMOROC-POLSKA Sp. z o.o. potwierdzone kontaktami w Brukseli i uruchomionymi akredytywami. Banki Szwajcarskie za niepłacone akredytywy wydały zamiast carskiego złota to nazistowskie stomatologiczne złoto co spowodowało oznaczenie złodzieja i obłęd urzędów, prokuratorów, policji, sędziów, lekarzy, geodetów i komorników. Krew został dolana do krwi.

Przez stomatologię wyprowadzane jest złoto jako cement stomatologiczny oraz pasty, jak Colgate-, Palmoliv podstawiając pod chrześcijan jako biznes przechodząc na Warszawę i Gdynię podstawiając Pióreckich i Pachowskich przez podmianę mojego męża Jerzego Kaźmierczyk w sprawie SO Kielce IIIK 207/07 na Jerzy Piórecki i Dariusz Dąbrowski przez podmianę akt dokonaną w Sądzie przechodząc dalej na Białystok i Elbląg na ulicę Grunwaldzką, gdzie mieszkał Dariusz Piórecki , gdzie zameldował obcą osobę i wyprowadził się do Starachowic, gdzie podstawiono Gotfryda Nowak pozorując „Bitwę pod Grunwaldem”. Doszło do masowej produkcji kopii obrazów „Bitwa pod Grunwaldem” malowaną przez Edwarda Kowalskiego męża Mirosławy Kowalskiej pracującej w banku PKO BP i nakręcenia filmu „Krzyżacy”, gdzie usunięto z kadru samochody STAR co było symbolem finansowania Hollywood z carskich depozytów przez polskich żydów.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s