Ukryte finansowanie wojny na Ukrainie przez Rząd Polski

Starachowice 09.04.2016

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Polska

Sąd Apelacyjny Gdańsk

IIAKa 3/16
Sąd Rejonowy Tarnów
V GC 57/16


Prezydent Rzeczypospolitej Po
lskiej

Andrzej Duda

Ukryte finansowanie wojny przez rząd Polski. Rządowa kradzież carskiego mienia
od 2004 roku przez zawłaszczenie spółek męża Jerzego Kaźmierczyk.
.

Doszło do akcji wywiadów przeciwko mojej rodzinie i dlatego byłam aresztowana we w własnym domu że włamałam się do cudzego domu gdy byłam z męża a wpisano, że molestując mężczyzn i o nadużywanie alkoholu aby dorobić akta do Dariusza Dobrowskiego którego osobiście zwolniłam z wówczas mojej spółki SOF-ART Sp. z o.o. za nadużywanie alkoholu i niestawianie się do pracy, co spowodowało do 15 latach, że podstawiono jego dane pod moje i jego wyrok o narkotyki podstawiono dla mnie dlatego kolejnym razem zostałam umieszczona w areszcie i dokonano osobistego przeszukania na drugi dzień i wywieziono mnie do Tomaszowa Mazowieckiego, gdzie mnie nie dowieziono ale przewieziono dalej, do Łodzi do Zakłady Psychiatrycznego aby dorobić akt na Łódź i Tomaszów Mazowiecki na dwie osoby, pod Martę siostrę mojego męża oraz pod Martę Bochyńska pannę wcześniej Piórecka, moją córkę i aby wykazać w Łodzi nastawienie urojeniowe do sądów, a w Tomaszowie Mazowieckim dorobiono uszkodzenie ciała i chorobę psychiczna powielając mnie na dwie osoby, jedna podstawiając moją siostrę Beatę jako Bożenę a druga jako mnie i dorobiono innych rodziców i nasze dzieci miały być już podstawione jako służby.

Kościół podstawił fałszywy krąg spadkobierców i przez zadłużanie na fałszywe dane osobowe podstawił fundacje kościelną na wodę i dokonując podmiany na Łódzkie i na Białystok, gdzie brałam pierwszy ślub z Dariuszem Pióreckim, za którego podstawiono Dariusza Dąbrowskiego i Dariusza Gudewicza , a za mnie jego siostrę Elżbietę i podstawiono za Lenę z Torunia czwartą żonę Dariusza Gudewicza wstawioną dalej za Nelę żonę Dariusza Dąbrowskiego . Ponadto podstawiono drugą siostrę Dariusza Gudewicza Ewę za Ewe Tkaczyk, aby przejść na Specjalną Strefę Ekonomiczną w Starachowicach i podstawiono Ewę Kornaszewską z pierwszego małżeństwa Machowską z domu Niewczas druga żonę byłego męża Dariusza Pióreckiego, podstawioną pod Bohdana Żakiewicz, aby dokonać kradzieży mojej wnuczki Wiktorii Kornaszewskiej córki mojego syna Adama Pióreckiego, który zmienił nazwisko z Piórecki na Kornaszewski czyli tak jak zmienił nazwisko jego ojciec po rozwodzie i wykorzystano drugi związek jego pierwszej żony Agnieszki Kornaszewskiej z domu Krześniak z panem Janiszewskim pozorując ją na Kornaszewską z domu, aby podstawić pod Kozłowską Agnieszkę pozorując tą samą osobę. Podstawiono papieża Jana Pawła II jako Kardynała Karola Wojtyłę pozorując że jest to jego dziecko. Dlatego zamierzano wykorzystać serce mojego taty Józefa Bochyńskiego dla papieża Jana Pawła II i upozorować moją wnuczki, że jest dzieckiem jego córki, aby wykazać carskie DNA Wiktorii Kornaszewskiej podstawiając Agnieszkę Kozłowska pod Agnieszkę Kornaszewska jako Janiszewską, i podstawiono jako żonę Waldemara Masak podwładnego generała Janiszewskiego podstawiając Waldemara Maksalon, którego wnuczka jest moja wnuczką z kradzieży mojej córki Anny Pióreckiej. Waldemar Masak był dyrektorem Cementowni w Ożarowie oraz pracownikiem PPH APE Jerzy Kaźmierczyk ,czyli firmy która została zaskarżona po jej zamknięciu w Toruniu w Sądzie Okręgowymsygnatura II K 164/11.

Z tego powodu wytworzono windykację ZUS dla pracownika Waldemara Masak jako należność za niewypłaconą pensję, aby podstawić windykację cementowni za cement zamieniony za cement stomatologiczny, aby podstawić złoto stomatologiczne z pomordowanych osób w obozach zagłady w tym zamienić na carskie złoto bezprawnie użyte na finansowanie II Wojny Światowej. W tym celu windykacje połączono z inwestorem irlandzkim w Cementowni Ożarów i bankiem WBK jako Wielkopolskim Bankiem Kredytowym, gdzie jest udziałowcem inwestor irlandzki i podstawiono moją córkę Martę Bochyńska i jej narzeczonego Luka Irlandczyka, aby wprowadzić pod hebr Rawicz w Ożarowie w Polsce jako Irlandię.

Ma to potwierdzenie w zeznaniach Mariusz Kołodzińskiego w sprawie II K 164/11 SO Toruń, który stwierdził, że mąż nie zapłacił na dostawy cementu dla jego matki , co nie ma logicznego uzasadnienie, gdyż Jerzy Kaźmierczyk obecny mój mąż, nigdy nie handlował cementem z jego matką, a firma Mariusza matki INTERBUD Sp. z o.o. w Siedlcach była zamknięta z powodu długów jego matki za dostawy cementu ze wschodu. Dlatego podstawiono narzeczonego mojej córki pana Luka z Irlandii i moją córkę Martę jako spadkobiercę po moim żyjącym mężu Jerzym Kaźmierczyk podstawiając jego siostrę Martę za moja córkę Martę, aby finalnie podstawić Martę Kaczyńska pozorując zmianę nazwiska przez wielokrotne małżeństwa na inne rodziny i osoby pozorując inne linie genealogiczne. Wykorzystano byłego męża Dariusza Pióreckiego i podstawiono jako Dariusza Kot, aby uzyskać fałszywą fakturę na cement do oskarżenia mojego męża Jerzego Kaźmierczyk zamieniając go na Dariusza Kaźmierczak przez wypowiedź sędziego Wojciecha Pruss w Toruniu i powielając na Jerzego Kaźmierczyk, aby podstawić Kanclerze Niemiec Angelę Merkel i połączy z podstawieniem panaJarosława Kaczyńskiego pod mienie Radziwiłłów i wyprowadzane złoto nazistowskie co połączono z W. Putin przez zamianę dzieci córki Edyty Maksalon z Dariuszem Pióreckim wychowywanej przez W. Putin i dziecka Anny Pióreckiej i W. Putin wychowywanej przez Edytę Maksalon jako Zuzanna Maksalon. Podmianę rodzin umożliwionoprzez akta medyczne pogryzieniaprzez psy dziewczynki w Tczewie, aby podstawić nieżyjącego Mariusza Słodkiewicz syna sąsiadki Danieli Słodkiewicz podstawiając Mariusza Cybulskiego policjanta z Tczewa na Miedzną Drewnianą w celu podmiany akt medycznych i podstawienie Marty Kaczyńskiej pod Martę Cybulską w celu wykazania spadkobiercy na majątku kolo Staszowa w Pałacu w Kurozwękach pobranego na żonę pana Lecha Kaczyńskiego pozorując konkubinat córki Marty z Jarosławem Kaczyńskim , tak jako to zrobiło Ministerstwo Sprawiedliwości z naszą rodziną podstawiając mojego teścia za mojego dziadka i pozorując konkubinat, aby uzasadnić podstawienie nazwiska Mazurek za mojego tatę Józefa Bochyńskiego w celu dorobienia dla mojej siostry innego ojca i dla mnie innego w celu wydziedziczenia przez masonerię.

Podstawiono siostrę byłego męża Bożenę Romaniuk z domu Piórecka i wstawiono w Tomaszowie Mazowieckiem policjanta pana Kaźmierczuk pod Elżbietę Doda z domu Gudewicz podstawioną za mnie, jako żonę policjanta, która jest drugi raz zamężna.

Kościół w Białystoku podmienia mnie na Piórecka z domu, a Urząd Miasta wydział cywilny w Białymstoku podmienia na Piórkowska pod Rudę Maleniecką na Kielce przy rozwodzie z Dariuszem Pióreckim, gdyż moje dane znikają i podstawiony jest Dariusz Dąbrowski oraz jego pierwsza żona Nela, która wyjechała do Francji oraz jego druga żona Katarzyna pod Katarzynę Kaźmierczyk z Ostrowca Świętokrzyskiego. Dlatego mojego obecnego męża Jerzego Kaźmierczyk podmieniają za Dariusza Dąbrowskiego podstawionego pod Pióreckiego i mojego męża zamienia się na Jerzy Bochyński z Katowic w celu zamiany na Kaźmierczak i wykazania DNA Barbary i Jerzego Bochyńskiego z Katowic.

Zamieniono mnie na Mariana podstawiając pod Mariana Bochyńskiego natomiast mojego męża Jerzego Kaźmierczyk zamienia się za Irenę Kaźmierczyk w celu podstawienia mojej córki Marty za mnie w celu zamiany na Marię Bochyńską zamienionąna żonę BohdanaŻakiewicz jako Marię Żakiewicz podstawioną za moją matkę i księżną Marię Bochyńską z domu Lubomirska, aby przejść na tereny Zakopanego i Palece Zakopane skąd otrzymała zagrabiony sygnet Trzaska. Celem było podstawienie Bohdana Żakiewicz za zmarłego mecenasa Zarzyckiego, który otworzył dla mojego obecnego męża firmę przed zawarciem związku małżeńskiego ze mną , APE UMWELTTECHNIK AG w 2004 roku. Spowodowało to zawłaszczenie dzieł sztuki, które stanowiły zabezpieczenie linii kredytowych na kwotę 50,- milionów EUR w 2004 roku, a co zamierzano podstawić jako dźwignię pod sprawę w Sądzie Rejonowym w Tarnowie 27.04.2016 roku oskarżając mojego męża Jerzego Kaźmierczyk razem ze Stanisławem Pikul za kredyt na kwotę 5 tysięcy złotych, aby przez mechanizmy ubezpieczeniowe oraz derywaty powiększyć i podstawić fałszywych spadkobierców na mojego męża spółkach wykorzystując nasze pełnomocnictwo dla tych ludzie, którym bezprawnie się posługują, gdyż jest wymówione, a nie oddane.

Z tego powodu w 2004 roku Skarb Państwa udziałowiec w 50% GBC Bydgoszcz, wykorzystał Umowę zakupu akcji GBC Centrostal Bydgoszcz przez PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk i upozorowano śmierć obecnego męża i moją podstawiając moje dane jako Piórecka, aby wyprowadzić mienie i złoto i nazistowskie przez podstawionych spadkobierców wykorzystując nasze rodziny. Było to zrobione na zlecenie rządu i ministra o czym powiedział na pan Mieczysław Zamelski, że jest to decyzja odgórna rządu , że musi nas zaskarżyć, gdyż zbankrutuje. Upozorowano włamanie do firmy, gdy my przewieliśmy rzeczy i nie wpuszczono męża pracowników. Pod nich podstawiono inne osoby pozorując, że oni są właścicielem i spadkobiercami na firmach mojego męża. Dlatego nie zwrócono już telefonów i biurek, które mąż zakupił jako wyposażenie biura.

Pobrano pieniądze z naszych depozytów za firmy GBC Centrostal Bydgoszcz S.A., Hutę Ostrowiec i Hutę Częstochowa oraz inne firmy, aby upozorować spadkobierców jak pan Tatarek pozorując, że jest rodziną mojej matki przez działanie Kościoła Świętej Trójcy w Starachowicach. Dlatego na zamówionej mszy świętej wymieniono moją mama i pana Tatarka.

Działanie to doprowadziło do finansowania wojny na Ukrainie przez rząd Polski i Bohdana Żakiewicz podstawiając windykacje Plus Banku na mojego ojca Józefa Bochyńskiego wstawiając na windykacje spółek Jerzego Kaźmierczyk. Działanie takie spowodowało, że wrak samolotu prezydenckiego ze Smoleńska nie mógł być oddany, gdyż rząd Polski ukrywał przed społeczeństwem, że prowadzi wojnę z Rosją na Ukrainie finansując ją przez Plus Bank windykujący Bohaterów Westerplatte 1 w Starachowicach przez Zygmunta Solorz Żak i osób podstawionych za spadkobierców na firmach mojego męża Jerzego Kaźmierczyk. Sądy w Polsce na polecenie rządu od 2004 roku do chwili obecnej pozorując fikcję naszej śmierci podstawiając spadkobierców w celu ukrycia finansowania wojny przez PO i PiS., aby pobierać przez windykacje firm męża złoto na finansowanie wojny i podmianę polskiej historii od 11.04.2016 roku, kiedy zamierzano wprowadzić Nowy Ład i nową religię. Na zlecenie rządu Mieczysław Zamelski upozorował mojego męża Jerzego Kaźmierczyk na złodziejaszka tak jak przed laty w Starachowicach upozorowano i na złodziejaszka mojego dziadka Franciszka Jana Mazurka czyli hrabiego Jana Tarnowskiego, który własnymi narzędziami zrobił formy do odlewów Stara 20, i narzędzi z fabryki nie oddano do dziś.

Szanowny panie Prezydencie dziś mogę stwierdzić, że milczenie rządu jest akceptacją zła. Spowodowane jest to współpracą rządu i Kościoła z NKWD i GRU przy udziale niezawisłych sądów. Zamierzano przypisać taką współpracę nam i naszym rodzinom. Dlatego zrobiono nam zdjęcia w Szwajcarii oraz w miejscu spotkania z byłym pełnomocnikiem panem Kazimierzem Banią obok ulicy Ikara 7 w Warszawie , gdzie mieści się winiarnia. Naszą rodowe pieniądze użyto przez SS i NKWD do finansowania klinik psychiatrycznych oraz szpitali, w których stosuje się najnowsze wynalazki techniki tak jak na Cyprze szybkie uczenie języków. Mojego dziadka Brunona Bochyńskiego, który występował również jako Roman i Marian, a był carewiczem Aleksym Romanow podstawiono pod Bruno Mazurkiewicza tłumacza z Palace katowni Podhala, który zamordował księcia Krzysztofa Radziwiłł z Urzędowa brata mojej prababci i dziadka pierwszej żony mojego obecnego męża. Dlatego zostałam wywieziona na zlecenie sądu i prokuratury na obserwację sądowo prokuratorską do szpitala psychiatrycznego w Łodzi im. prof. Mazurkiewicza. Znalazła się tam również pani Twardowska, aby odnieść się do kolegi mojego syna na uczelni pana Twardowskiego, który miał podmienić mojego syna Jakuba Pióreckiego. Kolejną osobą była pani Byczkowska. Odnosi się to podstawienia Iwony Byczkowskiej z okolic Łodzi, która była ze swoim mężem Tomaszem w Szwajcarii jako pomoc domowa w wynajmowanym domu przez firmę męża Jerzego Kaźmierczyk APE-CH GmbH dla pani Ewy Wielochowskiej i Stanisława Stępnia jej męża, który ma paszport USA i Polski. Pani Byczkowskiej mąż pan Tomasz rozwodzi się i wyjeżdża do USA i jest podstawiony pod Tomasza Gospodarczyk pracownika PPH APE Jerzy Kaźmierczyk. Następnie pan Stanisław Stępień został upozorowany na ojczyma mojego syna Adama, gdyż upozorowano , że pieniądze mojego męża , które przelał są jego pieniędzmi. Spowodowało to podstawienie pana Stanisława Stępnia ze Szwajcarii za pana Stępnia ze Starachowic, a Agnieszkę Kornaszewską z domu Krześniak pierwszą żonę syna podstawiono pod Agnieszkę Stępień pielęgniarkę, aby wykorzystać moją wnuczkę Wiktorię Kornaszewską dla pana Stępień pozorując rodzinę z Byczkowską Iwoną, która została podstawiona pod Iwonę Główkę, Iwonę Wróblewską ze Starachowic na Warszawę oraz Iwonę Utnicką ze Starachowic na uczelnię w Lublinie.

Upozorowano, że moja córka Anna Piórecka skradziona po urodzeniu jest ich dzieckiem powielonych tożsamościach, dlatego podstawiono Piotra Główkę przez komornika na moje mieszkanie przy Bohaterów Westerplatte 1/1 , a sąd oddal wejście z drzwiami dla pani Heleny Surma przy podmianie przez pocztę numeru 1/1 na numer 11. W USA pan Bohdan Żakiewicz podał się za spadkobiercę i oskarżył mojego męża w 2005 roku, w którym się dopiero poznaliśmy i oznacza to, że pan Bohdan Żakiewicz został podstawiony na ulicę Łopuszańską 38 do GBC Centrostal Bydgoszcz SA w miejsce mojego męża Jerzego Kaźmierczyk. Dlatego zablokowano drzwi i nie wpuszczono naszych pracowników. Zmianę wkładki dokonał również komornik na ulicy Nad Kamienną 25 oddając klucze dla Waldemara Maksalon, pozorując eksmisję co oznacza oddanie wszystkich naszych rzeczy w ręce Waldemara Maksalon w sprawie INs 956/09 prowadzonej po śmierci mamy jako INs 716/10, gdzie dokonano przestępstwa , gdyż pan Maksalon zrobił dział spadku na nieruchomości mojej babci zamieniając na mojego dziadka co doprowadziło do śmierci mojej matki, która zauważyłaby takie oszustwo. W aktach sprawy znalazło się nasze pełnomocnictwo dla Bohdana Żakiewicz i Piotra Waydel na adres Nad Kamienną 25 w Starachowicach, gdzie wymienione są duże kwoty i złoto. Sąd w Kielcach przesłał naszą sprawę o przywrócenie stanu posiadania rodziny carskiej ponownie do Starachowic po 2 latach w tym wypadku do sprawy Waldemara Maksalon co nie ma logicznego uzasadnienia. Sąd zastosował błąd pisarski podmieniając moje nazwisko przez „ż” tak jak ZUS w Tomaszowie Mazowieckim podmienił dane mojego męża. Spowodowało to wykorzystanie przetłumaczonych notarialnie materiałów do naszej sprawy przepływu złota przesłanego od pana Piotra Waydel co jest podstawieniem nazistowskiego złota z pomordowanych osób. Dlatego dorobiono nam opnie psychiatryczne o urojeniach co do sądów oraz próby samobójcze dla męża na zlecenie DOMSTAL Sp. z o.o. , aby ukryć podstawienie Bohdan Żakiewicz syna SS-mana, którego żona ma sygnet Trzaska z Palace Zakopane zamordowanego hrabiego Berezeckiego. Tereny Zakopanego i Starachowic były mojej rodziny tak jak Lubelskie i Ukraina. Spowodowało to powielenie mojej osoby i wieczne zadłużanie przez służby wojskowe, które stosują prawo wojenne w sądzie wobec ludności cywilnej ukrywając prowadzenie wojny na wniosek rządu poprzez tworzenie rachunków na wodę, gaz i energię nawet w miejscach , gdzie jej nie ma. Doszło do podstawienia pana Zbigniewa Marniak , który miał umowę przedwstępną zakupu garażu i wykorzystano moje nazwisko z pierwszego małżeństwa Piórecka podstawiając przez błąd pisarki Bochyńska-Kaźmierczak. Z tego powodu nazwisko Piórecka znalazło się w MARMOROC-POLSKA Sp. z o.o. oraz ZUS wydał dokument a Bochyńska-Kaźmierczak z moim PESEL bez imienia do podmiany na Elżbieta na Skarżysko-Kamienna pod Elżbietę Włodarczyk. Kolejną podmianą jest Grażyna Krupa podstawiona pod Grażynę Szmytka i Grażynę Kulczyk, która miała zastąpić mnie i wszystkie Grażyny podstawione pod moją osobę. Podmiana następuje przez Kapitał Ludzki i automat pozorując wielokrotne śmierci i podstawienie kolejnych osób jako spadkobierców. Pod wszystkie Grażyny została podstawiona moja mama za ich mamę pozorując wielokrotne związki, których nie było i dzieci z nieprawego łożą , których nie było. Podstawiono Teresę Szmytka za moja mamę jak również Jadwigę Limanówkę i jej pierwszy związek Jadwiga Mirowska podstawiając jej córkę Ewe na Lublin oraz Iwonę Utnicką podstawioną pod Iwonę Wróblewską i Iwonę Byczkowską poprzez Iwonę Jasztal z domu Główka, a mnie podstawiono jako Bożenę Jasztal.

Aby ukryć działanie, że Kościół katolicki dorobił dla moich rodziców i dziadków dzieci z nieprawego łoża, których nie było wykorzystano mój rozwód z Dariuszem Pióreckim pod którego podstawiono różne osoby do różnych miast. W Białystoku podstawiono Dariusza Gudewicz, w Kielcach pana Dariusz Dąbrowskiego itd. Pod nazwisko Piórecki w każdym z miast występuje inna osoba, a rejestry kościelne nie wykazują zmiany nazwiska byłego męża Dariusza Pióreckiego na Dariusz Kornaszewski oraz drugiego jego związku małżeńskiego z Ewą Machowską z domu Niewczas pod którą podstawiono moją wnuczkę Wiktorię Kornaszewską podstawiając panią Żakiewicz-Machowską, aby przejść na Bohdana Żakiewicz syna SS-mana, który ma wiedzę, że dokumenty ojca byłego męża są również podmienione, gdyż są z Palace Zakopane zamordowanych Kordaszewskich jako Kornaszewski rachmistrz Warszawy.

Doszło do podmiany rodziny w celu upozorowania, dzieci z gwałtu SS-manów za spadkobierców carskiego i cesarskiego mienia Niemiec dla SS i NKWD co dowodzi, że było to zaplanowane na spotkaniu SS i NKWD w Zakopanym w 1940 roku.

Tak wykreowane rodziny zawłaszczyły miecz paradny, który obecnie został wykorzystany do mianowania prezydenta Andrzeja Dudy jako kawalera Orla Białego, a jest naszą własnością, którą należy zwrócić, gdyż naszym herbem jest Orzeł Biały w koronie Maryją na piersi co jest zawarte w Oświadczeniu Woli mojego taty dla mnie i obecnego męża Jerzego Kaźmierczyk, którego sąd na zlecenie rządu podmienił na Dariusza Piórecki i Dariusza Dąbrowski co zamieniono w Toruniu na Jerzego Kaźmierczak i Dariusza Kaźmierczak. W 2004 roku rząd wydal polecenie dla Prezesa GBC Centrostal Bydgoszcz S.A., aby upozorować męża na złodziejaszka, gdyż upozorowano naszą śmierć i pobrano 100 milionów długów Stal- Eksport po zakupie Huyty Ostrowiec jako pod-spółki „SOF-ART” Sp. z o.o. i pobrano po podpisaniu umowy zakupu GBC Centrostal Bydoszcz S.A. 50,- milionów złotych długów tej firmy objętych układem z PKO BP łamiąc porozumienie. Aby to ukryć w 2004 roku zablokowano wejście do GBC Centrostal Bydgoszcz S.A. i Domstal Sp. z o.o. w Warszawie podstawiając Bohdana Żakiewicz w miejsce męża Jerzego Kaźmierczyk i mec Zarzyckiego, który oficjalnie zmarł na atak serca w Szwajcarii po założeniu na zlecenie męża firmy APE UMWELTTECHNIK AG w Szwajcarii. Z tego powodu dokumenty firmy nie trafiły do rąk męża i podstawiono przez Skarb Państwa Bohdana Żakiewicz w Szwajcarii. Z tego powodu zawłaszczono dzieła sztuki w 2004 roku , które miały stanowić zabezpieczenie linii kredytowych spółki „SOF-ART” Sp. z o.o. co uczyniono i podstawiono SS-manów z Palace Zakopane oraz UB jak pana Waldemara Maksalon ze Starachowic wyprowadzając nazistowskie złoto przez niepłacenie za dostawy towarowe. Wykorzystano umowę zakupu akcji GBC Centrostal Bydgoszcz S.A. i Domstal Sp. z o.o. od pana Mieczysława Zamelskiego i jego rodziny i wykorzystano 50% udziałów Skarbu Państwa, aby wstawić Skarb Państwa za spadkobierce po Jerzym Kaźmierczyk we wszystkich jego firmach podstawiając spadkobierców po nas żyjących w celu pobierania carskich depozytów. Ukryto takie działanie przez mistyfikację, że carska rodzina nie żyje wyprowadzając mienie carskie przez DNA Radziwiłł czego dowodem są Chlewiska, Białaczów i Niekłań. Wykorzystano dane mojego syna Adama i podstawiono pod wiatrołap Adama Wojtas i jego szwalnię garniturów podstawioną pod Chlewiska jako zbankrutowaną firmę na bazie której jako kapitał dłużny wybudowano i przekształcono nasz pasz pałac na hotel oraz wytworzono kamienne kręgi mocy, aby pozorować kręgi spadkobierców po nas żyjących i naszych rodzinach.

Aby ukryć podstawienie przez Kościół katolicki za Dariusza Pióreckiego pana Dariusza Dąbrowskiego w celu podstawienia Sanguszko na terenie mojego dziadka wykorzystano dane w wojsku mojego dziadka jako Roman Bocheński w celu ukrycia kradzieży terenów Rzeszowa przez Kościół katolicki. Z tego powodu ksiądz próbował zdominować swoją rozmowę ze mną, aby uniemożliwić wyjawienie prawdy. Z tego powodu usłyszał ode mnie odpowiedź maksymalnie skróconą, do życzeń dla księdza jako skutku działania Kościoła. Nigdy nie ubliżyłam żadnemu księdzu , a za co zostałam pomówiona obecnie. Parafia dorobiła dla mnie pana Tatarka za rodzinę pozorując, że był rodziną mojej matki, a mój telefon z Play został połączony z tym pracownikiem mojego męża pozorując , że telefon pana Tatarka jest moim telefonem w Plus co połączono z windykacją Plus Banku na nieruchomości Bohaterów Westerplatte 1, jako całego budynku wpisując sąsiadów za spadkobierców po mnie i mężu podstawionym pod mojego tatę Józefa Bochyńskiego.

Wykorzystano nasze rodziny do nastawienia przeciw sobie, aby uznać chrześcijaństwo bezsensownym. W tym celu wytworzono oszustwo, aby uczciwych ludzi jak mój teść czy dziadek przerobić na złodziejaszków, a mojego tatę , który nie pił zrobić alkoholikiem pozorując niedyspozycję. Można top również zrozumieć w kontekście podmiany rodzin, aby podstawić państwa Kaczyńskich opisywanych na forach, że wstawali bardzo późno i podstawić moich rodziców, którzy zawsze byli dyspozycyjni i wczesnych rannych godzin. Miało to kontekst podmiany rodzin zaplanowany na dzień 10.04. 2016 roku jako rocznicy Katastrofy Smoleńskiej w Święta Prawosławne. Działanie to jest kontynuacją polityki SS i NKWD i finałem próby powrotu III Rzeszy niemieckiej przez ukrytych agentów w Polsce nazywanej już niemiecką w celu podmiany chrześcijaństwa jako Idy Marcowe co zamierzano cofnąć przez błąd wodociągów o dwa lata w celu wytworzenia windykacji na fałszywe dane osobowe, aby podstawić państwa Kaczyńskich za Radziwiłł pod którymi ukryto moją rodzinę.

Wykorzystano teren zakładów FSC w tym hotele, ośrodki sportowe i wypoczynkowe jak ośrodek w Łebie osiedle LAS i podstawiono fałszywych spadkobierców jak rodzina Klusek, Cichockich zamieniając na Teresa Szmytka i Wiatrowskich poprzez dom dziecka taki jak Łebieńcu w celu połączenia z hotelem na ulicy Mrozowskiego w Starachowicach oraz Gościńcem w Ostrowcu Świętokrzyskim. Podstawiono Bożenę Surma na Hotel, koleżankę z klasy oraz podstawiono tereny rodowe pod zakłady FSC tworząc sieć hoteli i podstawiając spadkobierców przez Fundację Potockiego oraz Szpitale. Podstawiono Piotra Cichockiego z wybrzeża, którego ojciec się powiesił i wstawiono Piotra Cichockiego na ulicy Nad Kamienną 25 w Starachowicach przez komornika podstawiając Piotra Idziak i Dariusza Pióreckiego obecnie Kornaszewskiego zamierzając ich powiesić pod mojego syna Adama Kornaszewskiego podstawiono Adama Klusek podstawiając jako spadkobierców na mienie FSC w Łebie wstawiając moją wnuczkę Wiktorię Kornaszewską zamieniona na Janiszewską, dalej zamienioną na Cichocką, która została zamordowana w 15 roku życia i podstawiono po niej dział spadku w Łebie. Zamierzano do tego wykorzystać fałszywą opinie psychiatryczną w Zakładzie Karnym dla Jerzego Kaźmierczyk dorobioną na zlecenie prezesa DOMSTAL Sp. z o.o. pana Słupskiego na podstawie listu Dariusza Pióreckiego do sądu w sprawie alimentów, aby ukryć fakt, że firma DOMSTAL Sp. z o.o. zaskarżyła swojego właściciela w sprawie SO Kielce IIIK207/07 co jest sprzeczne z prawem na zlecenie rządu w celu ukrycia kradzieży depozytów carskich. Dziś PiS wyjeżdża do Pińczowa w celu robienia działu spadku na Mirowie podstawiając Ewę Mirowską córkę komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień w Starachowicach za spadkobiercę podstawiając zamordowaną Wiktorię Cichocką do działu spadku. Dokonano podmiany Natalii Wiatrowskiej na Natalię Ziobro, której dopisano dziecko Agnieszki Kornaszewskiej obecnie Janiszewskiej czyli moją wnuczkę córkę Adama Kornaszewskiego i podstawiono Natalie Klusek córkę Adama i Grażyny Klusek przerobionej na siostrę Konrada Wiatrowskiego szwagra męża na Miedzną Drewnianą.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s