ARMIA jako Rabusie

Sieradzki-4

Starachowice 10.04.2016

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Polska

Sąd Apelacyjny Gdańsk

IIAKa 3/16
Sąd Rejonowy Tarnów
V GC 57/16


Prezydent Rzeczypospolitej Po
lskiej
Andrzej Duda

Realizacja zamiana Armii Polskiej na rabusiów dla Bundeswery i reaktywacji III Rzeszy.
.

Rząd Polski od 2004 roku prowadzi z Rosją wojnę na Ukrainie do prania kradzionego złota z nazistowskiego przez GBC Centrostal Bydgoszcz S.A. na ulicy Łopuszańskiej 38 w Warszawie i dlatego potraktowano lot jako cywilny i nie zwrócono wraku, gdyż wojsko polskie pozoruje historię z 1658 roku zamieniając polskie wojsko w rabusiów co jest opisane w wydanych książkach, a obecnie wojsko okrada obywateli aby upozorować oszustwa na prawdę. Należy zadać pytanie ile sędziów i prokuratorów pójdzie na pierwszą linie frontu, skoro pozorują wojnę to sędziowie i prokuratorzy i księża powinni być zmobilizowani na front, aby zobaczyli prawdziwe skutki ich działań w szczególności z Torunia i Kielc i Starachowic oraz Krakowa. Działania są prowadzone przez danych agentów SS grupy ZOFIA , w Zakopanym , gdzie odbyło się spotkanie SS i NKWD w 1940 roku, po czym zamieniono akta 200 profesorów z Katynia na Żydów i podstawiono w Genewie skąd przed laty wyekspediowano Włodzimierza Ilicza Lenina do wprowadzenia komunizmu. Do czego jeszcze będą zdolni agenci NKWD i SS ukryci w Kościołach, aby zdobyć złoto nazistów, którym przez Toruń sponsorowano PiS wykorzystując sprawę IIK 164/11 Metron SA odwalanie do Gdańska. Marta Kaczyńska udaje Martę Cybulską i Martę Bochyńską jako spadkobierców po żyjącym moim mężu Jerzym Kaźmierczyk, aby przejść na depozyty złota. Srebro judaszowe nie zostało przyjęte do Świątyni w przeciwieństwie do złota stomatologicznego pomordowanych osób z obozów zagłady. Bohdan Żakiewicz poinformował, że wypłacono dla Aleksandra Kwaśniewskiego 14 milionów jako spadkobiercy, pan Bronisław Komorowski kontroluje 100.000.000,- eur w PKO BP, a obecnie nastąpiła próba podstawienia nowego prezydenta pod kradzione złoto Andrzeja Dudy i podstawiono w Starachowicach Andrzeja Dudę, który startował w wyborach syn Krzysztofa Dudy pozorując , że jest synem księcia Krzysztofa Radziwiłł dziadka Katarzyny Kaźmierczyk i bratem mojej prababci Katarzyny Radziwiłł występującej jako Krakowiak. Wykorzystywane są dane z Niemiec z obozów zagłady. W książce realizowany jest scenariusz fałszywej historii obecnie przez armie polską przedstawioną jako rabusie, gdzie na stronie 305 ” trzech chłopów naprawiali swoje przewinienia zbójeckie Basik, Tkacz ze Świnnej i Duda poległ w potyczce” Spalono gospodarstwa Szymona ruska i Grzegorza Szeląga”

Upozorowano prezydenta Andrzeja Dudę na konkubenta Marty Kaczyńskiej, którą podstawiono pod Martę Cybulską i Martę Bochyńską podstawioną pod Bożenę Bochyńską na Lipie Henryk Szyb 1. gmina Brody Iłżeckie połączone z ulica Łopuszańską 38 z DOMSTAL Sp. z o.o. Warszawa i posłużono się zapowiedziami na ślub w parafii Wszystkich Świętych w Starachowicach, który nie doszedł do skutku. Wizyta pana Prezydenta Andrzeja Dudy i Marty Kaczyńskiej na Wawelu jest dowodem podmiany rodziny w celu ukrycia zagrabionego przez Skarb Państwa mienia, przez zawłaszczenie spółek męża Jerzego Kaźmierczyk. Podstawiono adwokata fałszywych hrabiów Tarnowskich pana Boroń pod Sabine Knechti z Francji mieszkająca w Szwajcarii pod którą podstawiono Sabinę Boroń robotnicę odlewni Starachowice i połączono z Martą Kaczyńską. Prezydent Polski obowiązany jest zwrócić zawłaszczony miecz paradny , którym był mianowany na Kawalera Orła Białego, gdyż Orzeł Biały z ikoną Maryi na piersi jest naszym herbem.

Parafia Cystersów w Wąchocku podmieniła mojego dziadka hrabiego Jana Tarnowskiego początkowo na Jan Mazur, aby odnieść się do Kazimierza Mazur, który zameldował w 1948 wyprodukowanie przez Starachowice pierwszych samochodów ciężarowych. Obecnie podmieniono na Kazimierza Banie , który uśmiercił nas w systemie i ukradł nasze pieniądze skazując nas na śmierć i pozorując, że właścicielem jest Skarb Państwa niszcząc godność mojej rodziny. Pan Kazimierz Bania wiedział, że państwo Mazurek w Starachowicach to są w rzeczywistości Mazurkiewicz i dlatego wymieniał mojego dziadka Brunona Bochyńskiego jako Bruno Bochyński podstawiając w banku Bruno Mazurkiewicz do naszego mienia w bankach w Szwajcarii, czyli podstawiono tłumacza w Palce Zakopane, który zamordował księcia Krzysztofa Radziwiłł z Urzędowa dziadka Katarzyny Kaźmierczyk i SS tak wpisało urodzenie mojego dziadka, aby zamienić rodzinę na Radziwiłł co jest widoczne w Chlewiskach, Białaczowie i Niekłaniu i jest jawnym oszustwem. Podstawiono posłankę na Sejm panią Sabine Boroń z Odlewni w Starachowicach pod Ludmiłę Mazurkiewicz Harcmistrz Polski Ludowej pod którą podstawiono Ludmiłę Putin, w celu ukrycia podmiany dzieci z Edytą Maksalon dokonaną przez służby NKWD i SB. Podstawiono nasz Pałac na ulicy 1-Maja ,że przejął SOF-ART Sp. z o.o., aby podstawić Kanclerz Niemiec Angelę Merkel jako spadkobiercę na dawnym Biurze Głównym FSC jako siedzibie dyrekcji, Komitetu Zakładowego , Rady Robotniczej, Rady Zakładowej, i Zarządu Zakładowego ZMS obecnie Man Bus Sp. z o.o. jako pod-spółka fałszywych spadkobierców na SOF-ART Sp. z o.o. na Lipie Henryk Szyb 1, pozorując, że Niemcy są właścicielem zakładu sprzedając nazwę pod-spółki Paged do Morąga i Niemiec. Wszystko jest ukryte przez certyfikaty drzewne FSC na opakowaniach. Można sprawdzić na każdej kopercie i bloków papieru co oznacza ,że wszyscy są finansowani z naszych depozytów.

Podmieniono Zygmunta Dąbrowskiego na Piórecki, aby podstawić Zygmunta Jezierskiego w 1967 robotnika działacza partyjnego i związkowego najlepszego przodownika pracy, którego podstawiono pod PTTK należące do Zakładów FSC, gdzie podstawiono fałszywych spadkobierców przechodząc na Końskie na Zakład Metalurgiczny cześć FSC ze Starachowic od 1971 roku , podstawiono prokuratorów jako przodowników, kryjących podstawienie Zygmunta Komorowskiego ojca byłego prezydenta Bronisława Komorowskiego znajomego Jerzego Bochyńskiego, którego podstawiono pod dane mojego męża Jerzego Kaźmierczyk.

Końcem podmiany miało być upozorowanie konkubinatu Prezydenta Dudy z Marią Kaczyńską podstawioną jako spadkobierca na mieniu książąt Radziwiłł wstawionego za spadkobierce na mieniu mojego męża Jerzego Kaźmierczyk, którego spółki zawłaszczył w 2004 roku Skarb Państwa pozorując , że mąż i ja nie żyjemy i podstawiono byłego męża Dariusza Pióreckiego zamienionego na Dariusz Dąbrowski i wstawiono agenta Romana Sanguszko podstawionego jako Roman Bocheński mąż księżnej Marii Lubomirskiej w Kruszynie, aby ukryć zawłaszczone mienie przez III Rzeszę. Dowodzi to, że prezydent Polski Andrzej Duda jako dowódca armii miał dokonać zawłaszczenia majątku dla Armii tworząc historie rabusia i oddać dla Niemiec w celu podmiany historii i reaktywacji III Rzeszy Niemieckiej przez Kanclerz Niemiec jako rodziny Jerzego Bochyńskiego z Katowic określając jako rodzinę Adolfa Hitlera z Pałacu w Białaczowie powiat Opoczno województwo Łódzkie wykorzystując fakt, że pałacem zarządza wojewoda łódzki, który zastawił Pałac pod kredyty, aby przez windykacje podmienić naszą rodzinę wstawiając Angelę Merkel w Pałacu w Białaczowie jako rodzinę męża Jerzego Kaźmierczyk.

Dokonano oszustwa pozorując, że ja Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk pod dawnym nazwiskiem Bożena Piórecka i Jerzy Kaźmierczyk w fundacji APEX-STAR w Katowicach pod niezmienionym nazwiskiem przez błąd „zi” jako Jerzy Kazimierczyk nie żyjemy. Podstawiono Mariusza Kołodzińskiego pod Mariusza Słodkiewicz zmarłego syna Heleny Surma pozorując go na brata mojego taty Józefa Ludwika Bochyńskiego. Następnie syna Teresy Szmytka pana Konrada Szmytka zamieniono na brata mojego taty Józefa Bochyńskiego i upozorowano jako jedynego spadkobiercy carskiej rodziny w Fundacji APEX-STAR w Katowicach, której dokumenty złożono do Sądu Rejonowego w Katowicach na ulicy Francuskiej i podmieniono na dawną ulice Francuską w Starachowicach obecnie Bohaterów Westerplatte 1, gdzie na zlecenie Heleny Surma podmieniono działkę 29 na 59 pozorując związek rodzinny pani Heleny Surma z państwem Wojciechowskich na ulicy Nowowiejskiej 29, czyli rodziny Mazurek pod która ukryła się rodzina tłumacza z Palace Katowni Podhala w Zakopanym pana Bruno Mazurkiewicza. W 1985 i 1986 roku dokonano kradzieży moich dzieci w Szpitalu w Starachowicach przez lekarzy w Starachowicach , gdzie skradziono dwoje dzieci, które wykorzystano do podstawienia fałszywych spadkobierców, a moje wnuczki ze skradzionych dzieci wykorzystywane są do nierządu za pozorowany dług, którego nie ma w celu wytworzenia windykacji. Wykorzystano pana prezydenta Andrzeja Dudę i Martę Kaczyńską podstawioną pod moją córkę Martę Bochyńską , która jest w niewoli, aby pozorowali Andrzeja Rachudałę wykorzystywanego przez Kościół Katolicki parafia Wszystkich Świętych w Starachowicach do podmiany mnie Bożeny Bochyńskiej-Kaźmierczyk i Jerzego Kaźmierczyk na inne osoby na ulicy Bohaterów Westerplatte 1/1. W przeszłości doszło do zapowiedzi w parafii, ale do ślubu nie doszło,gdyż moja mama Filomena Bochyńska otrzymała telefon z którego wynikało, , że „matka pana Rachudały spotyka się z mężczyznami, a w tym czasie, jej syn Andrzej Rachudała okrada mężczyzn” . Po tym fakcie pojechałam z moją mamą Filomeną Bochyńską na Jasną Górę i się wyspowiadałam i przerwane zostały zapowiedzi.

Pod pana Andrzeja Rachudałę podstawiono pana Andrzeja Dudę syna Krzysztofa Dudy, który miał wypadek samochodowy, jedno dziecko zginęło, drugie miało włożoną płytkę do głowy, co oznacza, ze celowo zrobiono wypadek prezydencką limuzyną i mianowano Prezydenta Polski Andrzeja Dudę na kawalera Orła Białego kradzionym mieczem paradnym przez służby wojskowe z Wawelu, aby podstawić prezydenta pod złodziejaszka Andrzeja Rachudałę, bezprawnie wykorzystanego przez Kościół katolicki łamiący tajemnicę spowiedzi.

Z tego powodu sędzia Wojciech Pruss w Toruniu w sprawie IIK 164/11 skazał mojego męża Jerzego Kaźmierczyk jako złodziejaszka nawiązując do mojego dziadka hrabiego Jana Tarnowskiego ukrytego jako Franciszek Jan Mazurek, który własnymi narzędziami zrobił formy do odlewów silnika STAR 20 i w nagrodę został określony złodziejaszkiem. Narzędzi nie oddano do dziś niszcząc dobre imię naszej rodziny dla pieniędzy w celu kradzieży stomatologicznego złota nazistów wydawanego przez banki z powodu niepłacenia za dostawy towarów przez fałszywych spadkobierców po mnie i mężu wytworzonych przez Sądy na zlecenie Skarbu Państwa i rządu Rzeczypospolitej Polskiej od 2004 roku do 11.04.2016 roku.

Załączniki

  1. Sprawozdanie z wypadku na Odlewni z nożem.

  2. Notatka dziadka Franciszka Jana Mazurka, który sam zrobił modele do silnik STARA 20.

  3. Kopia pisma co Komitetu Centralnego Partii o wyrządzonej krzywdzie w FSC

  4. Podstawienie Kazimierza Mazur w miejsce dziadka jako Jana Mazur.

  5. Ośrodek FSC w Łebie.

  6. Sabina Boroń oraz budowa przez FSC domów, hoteli, szkół o obiektów kulturalnych i sportowych.

  7. Protokół z zebrania 09.03.1973 rok na 25-lecie Stara.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

 Armia Rabusie-1 Armia Rabusie-2 Armia Rabusie-3 Armia Rabusie-4 Armia Rabusie-5 Armia Rabusie-6

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s