Zamiana Kościoła na bazar i zamiar wymordowania trzech rodzin

2- drugi etap skanu-15

Starachowice 14.04.2016

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Polska
Sąd Apelacyjny Gdańsk
IIAKa 3/16

Sąd Rejonowy Tarnów
V GC 57/16


Prezydent Rzeczypospolitej Po
lskiej
Andrzej Duda

Zamiar powtórzenie historii początku II wojny światowej od wywozu Polaków z Tarnowa do Oświęcimia podstawiając jako więźniów naszą rodzinę w 2016 roku.

Stoimy na granicy trzeciej wojny światowej , która miała się rozpocząć przez podmianę systemu bankowego na fałszywy krąg spadkobierców carskiej rodziny. Początkiem tej szarlatanerii jest pan Waldemar Maksalon w Starachowicach, który został podstawiony pod moje trzy rodziny książęce w tym hrabiów Tarnowskich. Z tego powodu trzech Franciszków w mojej rodzinie miał zastąpić papież Franciszek, którego dzieckiem zrobił się Waldemar Maksalon udając Waldemara Bochyńskiego poprzez wejście na działkę mojego dziadka Franciszka Jana Mazurka przez podmianę sprawy sądowej INs 956/09 w SR Starachowice. Doszło do zamiany rodziny na wojsko i służby do wprowadzenia systemu totalitarnego. W tym celu W. Putin powołał już Gwardię Narodową sponsorowaną przez program EKO jako zdrowy styl życia w celu wprowadzenia nowego ładu opartego na bezprawiu, nierządzie i okultyzmie. W tym celu zastąpiono rodzinę naturalną wspólnotą zakupową w Kościele zwana wspólną rodziną astralną, która jest w systemie bestii 666 czyli www jako numer. Zamierzano zamienić chrześcijaństwo na pogaństwo umieszczając chrześcijan jako patologię w najniższej kategorii ludzi bez praw. Zastąpiono trzy najlepsze nasze rodziny; carską Mikołaja II Romanow jako Franciszek Bocheński, księcia Franciszka Glińskiego jako Franciszek Maksalon oraz hrabia Jan Tarnowski jako Franciszek Jan Mazurek i podstawiono pod te trzy rodziny papieża Franciszka. W tym celu podmieniono Mariannę Maksalon z domu hrabinę Nowak na Marię, aby podmienić za księżną Marię Lubomirską spaloną w 1932 roku w Kruszynie, aby upozorować, że Maria Lubomirska przeżyła. Następną podmianą jest podmiana matki Bolesławy Bochyńskiej z domu Podczaska czyli Marianny Podczaskiej z domu Dybalskiej na Marcjannę Dybalską, aby pozorować w Warszawie na druga rodzinę wstawiając Mariannę Dybalską jako Mariannę Nowak, a w Starachowicach zamieniając Dybalską na Gibalską.

Podmiana następuje w systemach bankowych poprzez fabrykowanie dokumentów w Sądach dla banków.

Zaplanowano wprowadzenie przez Tarnów nowego ładu ekonomicznego jako zapalnik opisany w książce „Polacy w kraju półksiężyca” co oznacza, kierunek przez Turcję zamieniając herb hrabiów Tarnowski leliwa na półksiężyc turecki. Zamierzano wykorzystać nasze dzieci i wnuki do nierządu jako harem przechodząc przez Lipie Henryk Szyb 1, gmina Brody Iłżeckie. W Tarnowie podstawiono państwa Janinę i Stanisława Pikul z NKWD do podmiany na firmie mojego męża Jerzego Kaźmierczyk w Starachowicach, gdzie udawali spadkobierców. W Tarnowie znajduje się pomnik Józefa Bem przy którym zrobiono nam zdjęcia, gdy byłam z mamą i mężem.

Józef Bem był podstawiony w miejsce Tytusowicza Romanowa jako Tytus Bei Bocheński. W Tarnowie zamierzano podstawić mnie w miejsce mojej mamy hrabiny Tarnowskiej, aby pozorować na Marię Lubomirską matkę mojego dziadka podstawiając fałszywych Lubomirskich przy pomocy podmiany nagrobka w Tarnowie przez powielenie i postawienie przy Kościele jako Tarnowska z Lubomirskich i odwracając nazwisko. Trzech Franciszków z trzech rodzin w systemie bestii miało być usuniętych z rodzinami z systemu zastępując nasze rodziny obcymi ludźmi rozpoczynając mistyfikację przez pana Waldemara Maksalon , który połączył w systemie bestia -666 trzech Franciszków jako jedną osobę wykorzystując system szpiegowski 0,1,2. Z tego powodu powstała wspólnota zakupowa prowadzona przez pana Jarosława Rosinę ze Słowacji i podstawiono za niego w sieci Jarosława Kaczyńskiego pod herb Rawicz. Dzieje się to wszystko poprzez podstawienie pana Jacka Tarnowskiego, którego podstawiono pod moją rodzinę hrabiów Tarnowskich.

Pan Jacek Tarnowski zaprosił mnie na spotkanie w czasie śmierci mojego taty 21.04.2007 i wyszłam ze spotkania. Zdążyłam zauważyć, że zaproszono mnie jako 10 osób z całych Starachowic jako główne w systemie zakupowym , gdzie produkty określonych firm można zakupić było za duże zniżkę nawet do 50% poprzez rozdawanie kart zakupowych. Obecnie stworzono zieloną walutę do tych kart, która zasilana jest przez kradzież naszego mienia i podmianę tożsamości w bankach poprzez sądy , które wytwarzają fałszywe dokumenty do podmiany danych osobowych. Podmian miała dokonać się w Gdańsku przez skazanie męża, a w Tarnowie zamierzano podstawić Stanisława i Janinę Pikul z NKWD podstawionych pod państwa Mycielskich z NKWD i hrabiego Platera z NKWD, gdyż prawdziwy zginął na Syberii. Dziesięć osób zaproszonych na spotkanie w tym ja symbolizuje 10 królestw wytworzonych w systemie zakupowym jako zastawienie ziemi pod akredytywy męża Jerzego Kaźmierczyk zastąpionego przez fałszywy krąg spadkobierców , a moją osobę w tej 10-tce osób zamieniono na służby wojskowe i podstawiono jako Bożena Bochyńska z domu Piórecka podstawiając na APE UMWELTTECHNIK AG w Szwajcarii.

Kościół jest w systemie zakupowym przedstawiany jako bazar . W tym celu połączono już dwie osoby w jedną jako dwa imiona Karol Jacek.

Pan Karol jako pastor Kościoła Zielonoświątkowego i Karol Wojtyła chrzestny ojciec Magdy Kozłowskiej i Jacek jako Jacek Tarnowski łącząc z Jackiem Zwolińskim i Jackiem Aksan i Jackiem Bocheńskim. Podmieniono w ten sposób mojego dziadka hrabiego Jana Tarnowskiego zamieniając na fałszywych Tarnowskich podmienionych na Bocheńskich przez wspólnotę zakupową.

Nie wyraziłam zgody i zrezygnowałam z uczestnictwa w grupie 10 osób, dlatego wykorzystano moje dane i podstawiono w moje miejsce siostrę Beatę Idziak, a ja został usunięta z systemu bestii 666 czyli www.

W systemie trzech osób podstawiono dwie osoby jako jedną wykorzystując zapis wywiadowczy 0,1,2. Zamieniono Karola Wojtyło na Jacka Wojdyło notariusza usuwając tym samym Kościół katolicki, który jest tylko jako bazar, pozostawiając Kościoły protestanckie prowadzone przez Karola Jacka.

Notariusz zmienia dane osobowe w systemie tak jak sąd i prokuratura, aby doprowadzić do podmiany Karol Jacek jako Karol Wojtyła oraz Jacek Tarnowski i Jacek Bocheński przez Jacek Wojdyła z Katowic, który wprowadził krąg spadkobierców pozorując siostrę Beatę Idziak na jedyną córkę naszego ojca. Kościół katolicki miał być usunięty jako zbędny element i szkodliwy społecznie , a zastąpiony przez nowy ład ekonomiczny jako wspólnota zakupowa EKO wprowadzając Notariuszy, Sędziów i Prokuratorów za spadkobierców, którzy zmieniają dane osobowe w sądach jako niezgodność PESEL za zgodą Kościołów, które umieszczają wiernych w bazarach.

Kościół potraktowany został jako bazar już za czasów Jezusa Chrystusa. Dlatego moje konto bankowe w PEKAO SA na nazwisko Bożena Piórecka , które było usunięte ożywa na nowo, a ja nie mam do niego podstępu jak w innych bankach. System jest prowadzony pod nowy ład ekonomiczny przez zadłużenie czyli niezgodnie z obowiązującym prawem co jest złamaniem Konstytucji RP i oszukaniem narodu przez rząd. Poprzez zadłużenia wyprowadzany jest nasz majątek rodowy przez faszystów, którzy zrobili podział naszą ziemią przy rozwodach SS-manów w Szwajcarii pozorując , że są spadkobiercami na naszym mieniu. Aby podmienić dane wykorzystano służby wojskowe w Polsce i sądach co miało dokonać się w Gdańsku i Torunia poprzez Tarnów wykorzystując mój podpis o pobyt w Szwajcarii u notariusza Kramer jeszcze jako Bożena Piórecka, a obecnie Urząd Miasta w Zurychu wprowadził zmiany jako Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk. Stało się to powodem do zlikwidowania mojej córki Marty Bochyńskiej w Irlandii i podstawienia Anny Pachowskiej pod drugą moją córkę Annę Piórecką zamieniając mnie na córkę, a moją mama na mnie, za mnie podstawiając moją siostrę, gdyż mama była jedynaczką. Ja miałam zginąć w wypadku w Szwajcarii przez zakupiony samochód przy obecności Waltera Kaczorowskiego i Antoniego Ciszewskiego w Szwajcarii. Dalego miałam być porwana co określił pan Janusz Smyczyński , a moje dzieci i rodzina miała zginąć na moich oczach w Chateo Gutsch w Lucernie.

Miała nastąpić zamiana ludzi na numery co spowodowałoby zamianę mojej rodziny na obce osoby. W taki sposób sąd w Toruniu wpisał do sprawy mojego męża pana Pawła Krzymowskiego, pana Rzeszotarskiego oraz Lecha Pilarskiego bezzasadnie pozorując wojsko za moją rodzinę włączając w jeden bazar światowy, który bezprawnie przywłaszczył Oświadczenie Woli mojego ojca zgłoszone do Urzędu Skarbowego w Starachowicach bez którego nie jest możliwe pobranie pieniędzy co oznacza podmianę Stanisława Pikul na mojego męża Jerzego Kaźmierczyk przez pozorowanie spadkobierców. Oświadczenie Woli należy jedynie do mnie i do mojego męża, a królem i carem jest Jezus Chrystus i on walczy za nas ze swoim wojskiem.

Zniszczenie chrześcijaństwa miało nastąpić przez wykorzystanie sprawy Waldemara Maksalon INs 956/09 , gdzie podmienił moją babcię na dziadka, a moją mamę zamienił za swoją siostrę co jest oszustwem. Podstawiono Waldemara Maksalon, który udaje syna Franciszka Mazurka pozorując, że jest to sama osoba co Franciszek Maksalon i Franciszek Bocheński jako jedna osoba w celu wprowadzenia pod takie dane papieża Franciszka w systemie bestia jako „Laudato si” , encyklika EKO.

Papież Franciszek wprowadził w miejsce mojego dziadka Franciszka Jana Mazurka hrabiego Jana Tarnowskiego zamordowanego hrabiego Władysława Tarnowskiego i dlatego zabito moją matkę pozorując , że ma raka, aby ukryć dziurę po kuli. Z tego powodu bezprawnie operowano matkę robią wycinek w głowie bez zgody mamy i mojej.

Papież Franciszek oszukuje społeczeństwo, gdyż zgodził się na podmianę danych wiernych w nowym ładzie i ukrycie zamordowania brata dziadka wprowadzając służby wojskowe pana Aleksandra Tarnowskiego i Juliusza Tarnowskiego pod dane osobowe Aleksandra Bocheńskiego i Juliusza Bochyńskiego. W miejsce Bocheńskiego Franciszka wpisano za syna Waldemara Maksalon , a w miejsce mojego taty Józefa Bochyńskiego z matki Marii Lubomirskiej wpisano oficera straży granicznej Józefa Bocheńskiego z maty Fogel z Chełma. W taki sposób zastąpiono osoby na kontach bankowych jako konta nowego ładu i jednej religii poprzez wprowadzenie kręgu spadkobierców do których ma dostęp NKWD, SB oraz wojsko, które wystąpiło ponownie przeciw własnemu narodowi kradnąc nasze mienie i uniemożliwiając obronę.

Moją książęcą rodzinie zastąpiono w systemie numerycznym rodziną astralną do jednej religii jako wspólnota zakupowa i Kościół jako bazar czego wyrazem miały być kapliczki w halach handlowych rożnych religii.

Jezus Chrystus powywracał kupczących ze świątyni mówiąc, że nie będziecie robić jaskini zbójców z Domu Bożego co uczyniono dla pieniędzy.

Wprowadzanie jednego ładu światowego miło być połączone z Bankiem Watykańskim poprzez fałszywe sprawy sądowe wprowadzające fałszywe dane w sądach jako niezgodność PESEL.

Miało to nastąpić w Gdańsku i Tarnowie jako zapalenie lontu przez państwo Janinę i Stanisława Pikul i Niestandaryzowany Fundusz Incaso z Warszawy podstawiony pod Weksel z PFRON spółki SOF-ART Sp. z o.o. na nazwisko Bożena Piórecka, co połączono ze sprawą PFRON Kielce program SEZAM na VAT poprowadzony przez Warszawę , gdzie tata był żyrantem co podmieniono na Tranów. System bestii 666 czyli www miał zlikwidować istnienie prawdziwych rodzin podmieniając moja rodzinę na służby wojskowe dla podstawienia jednej osoby papieża Franciszka w systemie 0,1,2 czyli podmian prawdy na fałsz co miało wywołać wojnę i zamieszki w Polsce.

Miał być wprowadzony nowy lider światowy, gdyż zgodziły się na to Kościoły. Prawdziwe rodziny miały być likwidowane i zastąpione rodziną w sieci systemu bestia 666. Dlatego miałam problem z przesłaniem do mojego syna pieniędzy, gdyż w systemie nie istnieją moje dzieci. Zamiana mojej rodziny na agenta Waldemara Maksalon i jego rodzinę spowodowało znikanie z istnienia mojej babci Anieli Reginy Mazurek z domu Maksalonów z Huty czyli księżnej Reginy Glińskiej oraz całej mojej rodziny. Kolejne osoby miały zostać podmienione jako numer w systemie bankowym do wspólnoty zakupowej. Symbol bazaru w Kościele katolickim widniał na Kościele Św. Rodziny w Kielcach, a wejście było przy śmietniku co obrazuje Górę Golgotę, gdzie znajdowało się wysypisko śmieci. Nasze dzieci zostały zaliczone jako śmieci do eliminacji w programie ekologicznym do komputera neuronowego jako program utylizacji. Zielona waluta dla ludzi w Starachowicach łączy wspólnotę zakupową z encykliką „Laudato si”, aby zgadzały się programy Kościoła z programem świeckim jako jeden bazar do pobierania pieniędzy.

Wykorzystano dla obcych ludzi bezprawnie moje i męża zgłoszenie do US w Starachowicach obejmowania dziedzictwa rodowego i podstawiono papieża Franciszka jako szefa bazaru w systemie bestia 666-www do kradzieży naszego mienia dla antychrysta jako lidera światowego co miało przejść na Kościół jako śmietnik do likwidacji. Jest to symbol nowego ładu, gdzie umieszczono Jezusa Chrystusa, a jego wiernych jako chorych psychicznie. Poprzez papieża Franciszka zamierzano zlikwidować chrześcijaństwo, gdyż złamane zostało prawa człowieka, kryjąc kradzież moich dwojga dzieci i pozostałych troje umieszczając w nowym systemie bestii do podmiany na inne osoby jak również moje wnuki do których nie mam dostępu, aby kryć plan ich wykorzystania do nierządu. Ukryto w ten sposób umieszczenie moich wnuków również z in vitro w różnych pogańskich religiach co jest złamaniem prawa człowieka i planem morderstwa mojej rodziny i chrześcijaństwa.

Aby realizować plan mordowane są również obce rodziny umieszczone w systemie bestia jako astralna rodzina do działów spadku. Zielona waluta, encyklika „Laudato si” oraz program ECO jest zieloną ręką symbolizująca plan zniszczenia mojej rodziny co opisali Tresa Szmytka i Marian Bochyński. Sprawa 27.04.2016 w Tarnowie nawiązuje do pogrzebu mojego taty w 2007 roku. Pan Jakub Dziedzic miał zastąpić mojego syna i wszystkie osoby w tym Irenę Dziedzic z TVP co podstawiono po Irenę Kaźmieczyk jak określił mojego męża Prokurator w Kielcach do sprawy Ko 58/09 skradzionych obrazów w Szwajcarii prowadzonej w Opocznie jako IIKp 425/09, skreślając jedynie długopisem imię Irena wpisując Jerzy co nie poprawiło danych w systemie elektronicznym. SS-mani z Palace Zakopane ukryli się w Nowym Jorku. Oznaczenie na kopertach literki F wskazuje na podmianę mnie na moją mamę do windykacji, które są fałszywe. Podstawiono Skarb Państwa jako spadkobiercę po Jerzym Kaźmierczyk i po mnie Bożenie Bochyńskiej Kaźmierczyk zaskarżając nas przez Skarb Państwa jako spadkodawcę, co ukryto przez podmianę danych osobowych i niezgodności PESEL. Oznacza to, że spadkobierca oskarżył swojego spadkodawcę przez fałszowanie danych osobowych przez prokuratora i sędziego w sprawie SO Kielce IIIK 207/07 i powtórzono to łamiąc kolejny artykuł paragraf 17&7 w Toruniu w sprawach SO Toruń IIK197/10 i IIK164/11 ukrywając skradzione mienie przez fałszywe opinie psychiatryczne nie prowadząc badań DNA. Prowadzi to do konieczności zwrotu zagarniętego mienia przez Skarb Państwa i hierarchię Kościoła katolickiego, która sprzedawała duszę wiernych dla wspólnoty zakupowej otrzymując nazistowskie stomatologiczne złoto z obozów zagłady za niepłacenie za dostawy towarowe pod weksle wystawione przez Jerzego Kaźmierczyk i akredytywy PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk, których sąd odmówił zwrotu co jest dowodem ich użycia i podania się przez SKARB PAŃSTWA za spadkobiercę po Jerzym Kaźmierczyk. W 2007 roku Ministrem Sprawiedliwości był Zbigniew Ziobro podstawiony po Zbigniewa Włodarczyka podstawiając pod Zdzisława Przygodę i Zdzisław Malinowskiego, dalej podstawiając Zdzisława Wojciechowskiego w celu podstawienia mojej skradzionej córki , gdy podjęto próbę kradzieży 64 miliardów USD w sprawie IIIK 207/07 , którą obecnie powtórzono w Toruniu 2014 wydając wyrok w 2015 roku w sprawie SO Toruń IIK 164/11, ukrywając skradzione mienie przez służby wojskowe w Toruniu i podważając arystokratyczne pochodzenie mojego taty co oznacza podważenie arystokratycznego pochodzenia moich dziadków trzech Franciszków za których wstawiono papieża Franciszka pozorującego, że Zuzanna Maksalon córka Anny Pióreckiej jest jego wnuczką. Jest to siedem lat opisanych w biblii. Z tego powodu wodociągi wydały dokument rozłożenia na raty płatności naprawy uszkodzenia na ulicy Nad Kamienną 25, w 2016 roku zamieniając na 2014 rok. Przesuniecie granicy na ulicy Nad Kamienną 25 w stronę Zdzisława Przygoda miało na celu podmianę działki 27 na 29 dla Zdzisława Przygody i zamianę mojej córki Marty Bochyńskiej na Martę Przygoda. Wykorzystano sprawę pana Zdzisława Przygoda o zbiornik na nieczystości Nr SE-V-442-2/200/96 z 8 maja 1996 roku dokumentacja numer Nr UN.VI.7331/169/96 w celu podmiany sprawy 169/00 na 196, aby podmienić sprawę o nieczystości na przesunięcie granicy co miało nastąpić po likwidacji rodzin. Zbiornik miał istnieć do 2000 roku czyli do sprawy spadkowej po śmierci dziadka Franciszka Jana Mazurka w 1999 roku. Ten sam Urząd Terenowy Inspektorat Sanitarny wówczas ulica Borkowskiego nr 2 obecnie Starostwo Powiatowe podmienił na działce 29 moją mamę Filomenę Bochyńską pod Danielę Słodkiewicz wyłudzając mój podpis pod jej zeznaniem o usunięcie garażu na ulicy Bohaterów Westerplatte 1 co oznacza podmianę mnie na ten grunt, a sąsiadów wpisano na garaż moich rodziców dawna działka 29, z której obecnie eksmitować mnie miał pan Waldemar Maksalon w sprawie IC 178/15 co jest dowodem podstawienia Waldemara Maksalon na ulicę Bohaterów Westerplatte 1 , a Heleny Surma jako Heleny Rubinstein rodziny kolaborującej z SS na działkę 29 na ulicy Nad Kamienną 25 podstawiając papieża Franciszka, który posiada skradzione moje dzieci i zamierzał mnie wyrzucić w domu wykorzystując moją wnuczkę Zuzannę córkę Anny Pióreckiej wychowywaną przez Edytę Maksalon.

Papież pomaga biednym dla pozoru zamierzając mnie wyrzucić z domu po moich rodzicach, aby dorobić dla siebie genealogie do systemu zakupowego i bestii 666.

Należy dodać, że sprawę połączono z Katowicami, gdzie podmieniono nasze dane i prowadzono działy spadku na udziałach SOF-ART Sp. z o.o. jako spadkobierców na uruchomionym złocie przez niepłacenie za dostawy towarów pod akredytywy PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk podstawiając moją siostrę Beatę Idziak pod 3% udziałów Wioletty Wiatrowskiej a pod udziały Jerzego Kaźmierczyk 97% wstawiono byłego męża Dariusza Pióreckiego, za którego wstawiono Starostę Dariusza Dąbrowskiego podmieniając na Bochyńskiego. Celem było połączenie rodzin aby dopasować do dorabianych działów spadku w celu podstawienia państwa Podczaskich jako rodzinę Romana Sanguszko który został podstawiony za mojego dziadka Brunona Bochyńskiego jako Romana Bocheńskiego w wojsku a w kościele jako Mariana Bochyńskiego, dla którego genealogię dorobiono na Lipie Henryk Szyb1 koło Starachowic oraz w Katowicach podstawiając SOF-ART Sp. z o.o., na osoby pozujące spadkobierców i podstawiając Urszulę Idziak i Martę Bochyńską jako księżniczki z Cieszyna (Lubomirskie), które powielono na kilka tożsamości. Jedną z nich jest wykorzystanie zgłoszenia dodatkowych egzaminów z matematyki w 2007 roku, mimo że już zadały egzamin we wcześniejszych latach, ale bez matematyki i już mieszkały w Irlandii. Spowodowało to że Urszula Idziak zapisała się na Starachowice z moją córką Martą Bochyńską, co połączyło z Łodzią gdyż tam znajdowała się komisja maturalna.

Ostatnim elementem była podmiana na tereny dawnej fabryki FSC Starachowice w Łebie spadkobierców jako Piotr Cichocki i podstawiono w Końskich Michała Cichockiego a w Starachowicach Piotra Cichockiego z Adamem Klusek na ul. Nad Kamienną 25 przez Komornika Nowaka pozorując na Piotra Idziak i Piotra Główkę, którego wpisał komornik na ul. Bohaterów Westerplatte1/1, aby wykorzystać weksle pod tamtym adresem dla Starosty Starachowickiego podstawionego pod Bochyńskich. W taki sposób wpisano fałszywy krąg spadkobierców po moich rodzicach na firmach mojego obecnego męża, którego wykorzystano akredytywy i podstawiono pod byłego męża jako udziały w spadku po nas żyjących zamienionych na moich nie żyjących rodziców. Następnie wykorzystano moją wnuczkę Wiktorię Kornaszewską i podstawiono pod Ewę Kornaszewska z pierwszego związku Machowska z domu Niewczas, pozorując ją na matkę i podstawiając Ewę Cichocką, aby pozować kolejny związek. Celem było wstawienie obcych ludzi pod naszą rodzinę, aby pozorować śmierć z zupełnie innej rodziny Wiktorii Cichockiej pozorując ja na rodzinę do działów spadku na wybrzeżu. Tym samym próbując wyznaczyć czas życia mojej wnuczki Wiktorii Kornaszewskiej podstawionej pod Adama Klusek i Piotra Cichockiego.

Zostały połączone sprawy z Torunia II K 164/11 z kancelarią prawną w Katowicach przez ABE odnoszące się do Blidy, aby połączyć stadniny koni z Metron i aferą Koloseum, co symbolizuje połączenie z Rzymem i drogą krzyżową w Koloseum, jako zaplanowana droga krzyżowa dla chrześcijan w Polsce i na świecie, według opisu w „Quo Vadis” Henryka Sienkiewicza.

Księga Daniela 14,25-27

Daniel odpowiedział: „Panu , mojemu Bogu, będę oddawał pokłon, bo On jest Bogiem żywym. Ty zaś, królu, daj mi upoważnienie, a zabije węża bez pomocy węża i pałki.” I powiedział król: „Daję ci je”. Wziął więc Daniel smołę, łój i włosie i ugniótł z nich placki, wrzucając do paszczy węża. Po zjedzeniu ich wąż pękł, on zaś rzekł: „Zobaczcie co czciliście”.

Załącznik

  1. List Rady Państwa do dziadka Franciszka Jana Mazurka czyli hrabiego Jana Tarnowskiego

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Order dziadka

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.