Ukrycie reaktywacji Zakładów Starachowickich przez Man Bus Sp. z o.o.

Starachowice 16.04.2016

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Polska

Sąd Apelacyjny Gdańsk
IIAKa 3/16

Sąd Rejonowy Tarnów
V GC 57/16


Prezydent Rzeczypospolitej Po
lskiej
Andrzej Duda

Działania Masonerii

Masoneria zamierzała oszukać Boga i ludzi przez zastosowanie słów Pisma Świętego do złego. Z tego powodu sława wykorzystano „posłuszeństwa pragnę nie ofiary” dla ludzi, którzy szkodzą chrześcijanom. Ludzie ci w nagrodę otrzymali nazwisko Bochyński stosując zapis Pisma Świętego zawarty w słowach „tym lepsze imię odziedziczą” i oddano im nasze imiona przy chrzcie. Oznacza to, że jest to synagoga szatana. Oznacza to, że były mąż Dariusz Piórecki obecnie Kornaszewski przerobiony został na Bochyński za niszczenie mnie Bożeny Bochyńskiej-Kaźmierczyk i mojej rodziny wierząc w nagrodę diabła.

Należy zaznaczyć, że zły jest podległy Bogu, gdyż wie że Boga nie można oszukać co prowadziło do kolejnej zamiany i oddania władzy antychrystowi, który przez małżeństwo z moją wnuczką miał stać się wiarygodnym, gdyż wykazałby DNA mojej rodziny. Nowy Ład Światowy jako jedna astralna rodzina miała udostępnić antychrystowi fałszu wykazanego na naprawdę jako zmiana cywilizacji przed Bogiem.

W tym celu Lech Kaczyński zalegalizował masonerię w Polsce, aby podać się za członka rodziny carskiej i przybrał herb Rawicz co oznacza wykorzystanie mojej wnuczki do wykazania DNA do Nowego Ładu Ekonomicznego zamieniając go na brata Jarosława Kaczyńskiego pozorującego konkubinat z Martą Kaczyńską udającą matkę Wiktorii Kornaszewskiej, gdyż diabeł jest ojcem kłamców.

W globalnej rodzinie ojcem miał być papież Franciszek i dlatego Waldemar Maksalon został wprowadzony z ramienia służb SS, NKWD i SB jako volksdeutsch do Kościoła, który chciał zatrzeć ślad po mojej rodzinie przez działania Urzędu Miasta, Prokuratury i Sądu w Starachowicach stosując odwrotny zapis Pisma Świętego pozorując fałsz naprawdę. Moja rodzina, dzieci i wnuki oraz te wytworzone tajnie metodą in vitro miały zostać potraktowane jak bydło to najprzedniejsze na ofiarę, likwidując wszystkich chrześcijan, aby realizując plan antychrysta nikt nie oddała chwały Bogu .

Moje wnuki nie wiedziałyby kim są i dlatego są niszczone przez masonerię, która realizuje swój plan przeciw Bogu zmierzając do oskarżenia całego kościoła chrześcijańskiego i jego wymordowania. Ponieważ imię jest zapisane w Księdze Życia wykorzystani są ludzie o tym samym imieniu do tworzenia muru nieprzyjaźni z Bogiem traktując ludzi jak cegły, którymi buduje masoneria. Są to układy i sposób zarabiania na który godzą się ludzie, jedni dla kariery inni ze strachu. Strach jest dowodem braku wiary, a bez wiary nie można się Bogu podobać. Przykładem wykorzystania wielu imion jako jednego jest zamiana mnie Bożeny Bochyńskiej-Kaźmierczyk na żonę pastora Bożenę Utnicką w rezultacie czego dalej następuje podmiana na Ewę co jest symbolem powrotu do pogaństwa jako Ewy matki żyjących. Maria matka Jezusa Chrystusa jest symbolem wierzących, której nie uznaje Kościół protestancki, gdyż jej czystość poruszyłaby ich sumienia. Następną podmianą miała być podmiana Maryi matki Chrystusa na Marię podstawiając różne osoby z NKWD, a kończąc na podmianie Beaty Marii Idziak na Marię Beatę dla uwiarygodnienia oszustwa za prawdę. Dlatego podstawiono dalej za Marię moją córkę Martę Bochyńską w celu podstawienia kolejnej cegły jaką jest Marta Kaczyńska pod którą podstawiono Marię Kiszczak podstawiając za ich dziecko Wiktorię Kornaszewską jako symbol zwycięstwa i w to miejsce wprowadzając Zuzannę Maksalon.

Porwanie dzieci miało na celu wychowanie ich w odpowiednich wartościach do realizacji planu masonerii co Adolf Hitler realizował przez Lebensborn. Brak wiedzy moich dzieci i wnuków o swoim pochodzeniu miał doprowadzić do związków kazirodczych w celu wydziedziczenia rodziny przez masonerię przez nierząd.

Jest to odwieczna walka dobra ze złem, a jej celem było usunięcie prawdziwej wiary w Boga z ziemi i zastąpieniem jej kultem pieniądza jako wspólnota zakupowa. Kościół miał być zastąpiony kapliczkami w domach handlowych różnych religii. Miało to być rozpoczęte przez wykorzystanie autorytetu papieża Franciszka do globalnego oszustwa, za czym mieli pójść ludzie, którzy nie mają dostępu do prawdziwych informacji.

Połączenie imion Ewy z Bożeną nastąpiło przez wykorzystanie mojej chrzestnej Ewy Mieszała, jako Bożeny, gdyż była z domu dziecka i prawdziwym jej imieniem jest Bożena.

Miało to spowodować podstawienie mojej wnuczki Wiktorii Kornaszewskiej córki Adam i Agnieszki z domu Krześniak za córkę Ewy Kornaszewskiej drugiej żony byłego męża Dariusza Pióreckiego , który zmienił nazwisko na Kornaszewski. Nazwisko Dariusz Piórecki zawłaszczył Kościół zielonoświątkowy zamieniając na Dariusz Bochyński i podstawiono starostę starachowickiego Dariusza Dąbrowskiego.

W ten sposób moje dzieci miały być pozbawione korzeni i tożsamości. W to miejsce podstawiono Ewę Eugster z domu Jakubczyk oraz Ewę Kopacz, aby podstawić ją pod herb Kopacz i pod precjoza carskie w banku PEKAO SA idąc przez akta medyczne do podmiany osób.

Oficjalnie uznane za zmarłe dwie corki mojego syna Adama z drugiego małżeństwa podstawione pod Ewę Kopacz miały posłużyć do działów spadku dla papieża Franciszka pozorowanego na dziadka, a za te dzieci miała być poświęcona moja synowa Lajla Koraszewska z domu Srgiejew, której dane miały być podmienione na Kornaszewska z domu podstawiając jej córki jako płodne jabłonie na tacy symbolizującej ścięcie Jana przez Heroda. Moje wnuczki zostały uznane za zmarłe, a pod nich podstawiono mojego dziadka i teścia co oznacza, że teścia zamierzano zabić na zlecenie masonerii w Kościele. Zrobiono dział spadku na Lili i Lile na działce Nowowiejska 29 w Starachowicach co miało symbolizować przysłanie urzędnika z Urzędu Miasta Starachowice w chwili informacji o śmierci dzieci. Goniec przyniósł dwie koperty do jednej sprawy, wołając do mnie od ulicy Pasternik 31, aby odnieść się do mojego i siostry miejsca urodzenia, gdyż obecnie nieruchomość przypisano do ulicy , która powstałą później Nad Kamienną 25 z drugiej strony nieruchomości.

Doszło również do wykorzystania wymeldowania mojej córki Marty Bochyńskiej z ulicy Bohaterów Westerplatte przez urzędnika panią Jezierską jako działu spadku po żyjącej mojej córce Marcie Bochyńskiej zamienionej na Annę Piórecką w celu podstawienia Zuzanny Maksalon.

Celem tych działań było wypranie pieniędzy przez Urząd Miasta Starachowice przez nazwisko Jezierska łącząc z prokuratorem Jezierskim , aby ukryć nielegalnie posiadane pieniądze generowane przez wojsko przez pana Jezierskiego od generała, który przyniósł w walizce dwa miliony złotych do Ząbek koło Warszawy, gdzie wynajmowaliśmy mieszkanie u rodziny pana Koper, której oddano Pałac w Sosnowicy w którym spotykał się Tytusowicz Romano jako Tytus Bei Bochyński z Tadeuszem Kościuszko. W tym celu obecnie wytworzono zieloną walutę, aby ukryć skradzione pieniądze w 2004 roku jako depozyt obrazów w Szwajcarii na kwotę 50.000.000,-EUR pod linie kredytowe PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk dla spółki SOF-ART Sp. z o.o. na Lipie Henryk Szyb 1, z których zakupiono Hutę Ostrowiec S.A. i GBC Centrostal Bydgoszcz S.A.

Upozorowano w 2004 roku uszkodzenie miski olejowej samochodu Peugeot 697 w lizingu dla PPH APE -Jerzy Kaźmierczyk koło Grójca na wypadek BMW należącego do Dariusza Pióreckiego w 1998 roku za Białobrzegami na tej samej drodze, gdzie w 1998 roku upozorowano wypadek śmiertelny pasażerów jakim byli moi rodzice Józef i Filomena Bochyńscy podstawiając akta wypadku śmiertelnego Lecha Miernik do działu spadku na SOF-ART Sp. z o.o. co połączono z działem spadku na FSC STAR podmieniając nazwę jako FSC STARA dla Sobiesława Zasady pozorując sprzedaż za 30.000.000.- PLN dla Mercedesa co ukryto przez odsprzedaż dla Man Bus Sp. z o.o. za kwotę 70.000.000,- PLN jako pod-spółki SOF-ART Sp. z o.o. używając tych samych carskich pieniędzy.

Następnie pod wypadek śmiertelny Lecha Miernik podstawiono za spadkobiercę Renatę Miernik podstawiając na Cmentarz Firlej Renatę Aksan pozorującą matkę Adama Konaszewskiego podmieniając nazwisko męża dla Renaty jako Renata z domu Aksan co jest oszustwem.

Jacek Aksan żeni się po raz drugi z Czeszką i jest podstawiony pod nazwisko Karol Jacek jako łączenie dwóch imion w celu połączenia z Jackiem Tarnowskim. Z tego powodu Kościół zielonoświątkowy w Starachowicach wynajął mieszkanie z zborze na ulicy Wierzbowej 54 dla Renaty Aksan, którą zamieniono na Bożenę Utnicką podstawioną pod Bożenę Piórecką i z błędem przez „ż” jako Bożenę Bochyńska-Każmierczyk na Lipie Henryk Szyb pod umowę z Play łącząc z fałszywą Bożeną Bochyńską-Kaźmierczyk z Warszawy na ulicy Łopuszańskiej 38 jako firmą telekomunikacyjną. Z tego powodu w sprawie SR Kielce IXK 131/11 jest wykazywana niezgodność PESEL i znika sprawa SO Kielce IX Ka 280/12, którą wygrałam gdyż upozorowano, że nie żyję razem z mężem Jerzym Kaźmierczyk i podstawiono Ireneusza Wasilonka, aby połączyć z drugą spółką MARMOROC-POLSKA Sp. z o.o., w celu wykorzystania weksla wystawionego przez spółkę SOF-ART Sp. z o.o. w spółce MARMOROC-POLSKA Sp. z o.o. podstawiając za Lecha Miernik pana Lecha Pilarskiego, kryjącego Lecha Kaczyńskiego i Lecha Wałęsę.

Wynika z tego, że odmowa SSO Wojciecha Pruss w sprawie IIK 164/11 zwrotu weksli Jerzego Kaźmierczyk wystawionych przez PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk jest dowodem pobierania pieniędzy przez Skarb Państwa, który podał się za naszego spadkobiercę przez oszustwa Prokuratorów i Sędziów stosujących kabałę, aby dopisać się do skarżonej rodziny według działań masonerii zalegalizowanych przez Lecha Kaczyńskiego. Do podmiany rodziny wykorzystano akta medyczne uciętej nogi Feliksa Maksalon na Odlewni Starachowice sponsorowanej z windykacji MARMOROC-POLSKA Sp. z o.o. podstawiając akta na cukrzycę Jerzego Bochyńskiego z Katowic. Następnie następuje zamiana odlewnika na sędziego według praw demokracji polskiej co powoduje zniszczenie sądownictwa i prawa w Polsce, gdyż osoby te kierują się obecnie wskazówkami masonerii. Wydawane wyroki są jedynie formalnością wcześniej zaplanowanych działań masonerii. Wyrok w sprawie SO Kielce IIIK 207/07 określa konieczność rozliczenia finansowego firmy PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk, gdzie dokonano podmiany akt w sądzie na Dariusza Pióreckiego i Dariusza Dąbrowskiego co spowodowało zawłaszczenie mienia spółek MARMOROC-POLSKA Sp. z o.o. SOF-ART Sp. z o.o. na którą to firmę otwarte zostały akredytywy PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk na 10.000.000,- EUR co spowodowało niepłacenie za dostawy towarów przez podstawionych przez Skarb Państwa spadkobierców co spowodowało wydawanie złota nazistowskiego stomatologicznego z obozów zagłady co wojsko zamierzało ukryć w Wałbrzychu przez upozorowanie odnalezienia złotego pociągu. Wyrok Sądu Okręgowego w Toruniu IIK 164/11 nie zwalnia pod-spółek METRON SA pracujących na kapitale dłużnym do rozliczenia się z pobranych pieniędzy, które zostały ukryte przez wynajęcie budynku banku PKO BP dla Sądu Karnego w Starachowicach co połączono przez II Wydział z Toruniem, aby upozorować depozyt w Sądzie co połączono przez remont z Kielcami, przez zamknięcie w tym czasie wydziału karnego w SO Kielce, aby podmienić na pierwszą sprawę SOF-ART Sp. z o.o. , gdzie posłużono się panem Cybuch i jego aktami medycznymi osoby chorej na serce w celu podmiany na moją siostrę Beatę Idziak, która była ławnikiem w Sądzie w Katowicach w celu połączenia z SR Katowice na ulicy Francuskiej , gdzie złożono dokumenty fundacji męża Jerzego Kaźmierczyk z błędem przez „zi” jako Jerzy Kazimierczyk w fundacji APEX-STAR.

Posłużono się dokumentami choroby Mariusza Kołodzińskiego z Siedlec na serce, aby podstawić g na Katowice, gdzie dorobiono działy spadku na udziałach SOF-ART Sp. z o.o. łącząc z nieruchomościami po moich rodzicach w Starachowicach, którymi poręczyłam do rozliczenia męża w Toruniu w sprawie IIK 164/11, gdzie sąd upozorowała zagubienie dokumentu podstawiając w Starachowicach spadkobierców co jest dowodem oszustwa. Doszło do podstawienia w Katowicach Studia Radiowego pod spółkę SOF-ART Sp. z o.o. i utworzono pod-spółki SOFART STUDIO na całym świecie. Takie działanie ukryto w Toruniu przez podstawienie afery Blidy i Koloseum w Katowicach, aby przejść na Koloseum we Włoszech i połączyć z drogą krzyżową zaplanowaną dla narodu Polskiego jako Boże Igrzyska Davidsona.

Afera Koloseum była połączona z wykupem zabytkowych pałaców co łączy z Palace Zakopane katownia Podhala, którego historia miała być zamieniona na obiekty sportowe oraz nowy zdrowy styl życia co połączono z SS i SB przez określenie ścieżki zdrowia jaką stosowało SB bijąc ludzi pałami co zamieniono na podstawienie p0aństwa Pałka na ulicy Bohaterów Westerplatte 1/2A pozorując zwrot mienia carskiego do zadłużeń jako baza.

Z tego powodu pod-spółki METRON S.A. pobierają pieniądze jako kapitał dłużny windykując stary METRON S.A. włączając go w holding jako GBC Centrostal Bydgoszcz S.A. i wstawiając moje dane osobowe jako Bożena Piórecka. Dlatego ogłoszono upadłość GBC Centrostal Bydgoszcz S.A., aby wyprowadzić mienie podstawiając inną osobę pod moje dane osobowe pozorując, że jest żoną mojego męża Jerzego Kaźmierczyk i podstawiając Kościół zielonoświątkowy. Próbowano doprowadzić do upadłości APE UMWELTTECHNIK AG w Szwajcarii posługując się wyrokiem Sadu Okręgowego w Toruniu IIK 164/11 , gdzie podstawiono za spadkobiercę carskiego mienia syna SS-mana pana Bohdana Żakiewicz. Stworzono trzy spółki SOF-ART Sp. z o..o z jednej pod trzy zabezpieczenia do PFRON i powielono jedną sprawę na trzy łącząc z dorobionymi trzema firmami PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk do jednej sygnatury w Sądzie Okręgowym w Kielcach IIIK 207/07 do wyprowadzenia mienia. Dowodem są rozmowy z PFRON Warszawa, gdzie zapytano jaki jest podpis osoby zamiast jaka jest sygnatura akt co wskazuje powielenie sprawy na wiele nazwisk i fałszywych linii genealogicznych tak jak była prowadzona księgowość w FSC STAR S.A., które oddano spadkobiercom podstawiając państwa Klusek jako religię makaronów.

Proroctwa Branchama, którego Kościół zielonoświątkowy odrzucił wskazywała kobietę kościół, czego nie otrzymał wyjaśnienia a co oznacza, że moje dane osobowe powielono na wiele osób z Kościoła zielonoświątkowego, który dorobił fałszywe dane do opinii psychiatrycznej do renty w Krakowie, aby przez numer podstawić do sprawy Heleny Surma o przyłącze wodne, kryjące podstawienie starosty Dariusza Dąbrowskiego pod dane Dariusz Piórecki z ojca Roberta Pióreckiego podstawionego pod Roberta Weissmann, SS-mana z Palace Zakopane katownia Podhala w celu ukrycia odzyskania na nas Jerzego Kaźmierczyk i Bożenę Bochyńską-Kaźmierczyk Pałacu w Starachowicach i firmy Man Bus Sp. z o.o. jako pod-spółki SOF-ART Sp. z o.o. podstawiając z Katowic pana Jerzego Bochyńskiego jako Jerzego Kaźmierczak i Barbarę Bochyńską z domu Małachowską w rzeczywistości z domu Weissmann do ukrycia kradzieży Zakładów Starachowickich wprowadzając do Ksiąg Wieczystych fałszywe dane z błędem jako Bożena Bochyńska-Kaźmierczak i tak skazano mojego męża Jerzego Kaźmierczak w Toruniu na nazwisko Jerzy Kaźmierczak i Dariusz Kaźmierczak w sprawie IIK 164/11 w wypowiedzi słownej sędziego i prokuratora.

Pan Kamiński z Kielc nie wydał ciężarówki stali, a pan Mariusz Kołodziński nie wypłacił w całości za dostawy stali dla PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk na konto bankowe do Ostrowca Świętokrzyskiego dl banku PEKAO SA. Celem było pozorowanie za nas spadkobierców co spowodowało fałszywe zeznania Mariusza Kołodzińskiego w sprawie IIK 164 So Toruń o handlu cementem przez Interbud Sp. z o.o. należący do matki Mariusza Kołodzińskiego z mężem Jerzym Kaźmierczyk, gdyż podstawiono za niego Dariusza Kot pod dane Dariusz Kaźmierczak, który udaje rodzinę carską w Opatowie. W taki sposób podmienił dane sąd w Księgach wieczystych wpisując mnie jako Bożena Bochyńska-Kaźmierczak. Dokonano w Katowicach działu spadku na udziałach spółki SOF-ART Sp. z o.o. i ukryto 100.000.000,- PLN strat STAL-EXPORT S.A. na Hucie Ostrowiec S.A. w 2004 roku pozorując dział spadku na Jerzym Kaźmierczyk i na mnie Bożenie Pióreckiej pozorując niezgodność PESEL, podstawiając byłe zarządy kupionych spółek w celu wykorzystania ich długów do prania kradzionych pieniędzy. Oznacza to, że w Toruniu prokurator upozorował straty Skarbu Państwa w METRON S.A z tytułu konwersji zadłużenia na akcje o wartości 40 milionów długu równej wartości księgowej firmy i windykował PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk wielokrotnie na każdą wytworzoną w sądzie tożsamość piorąc pieniądze przez weksle SOF-ART Sp. z o.o. podpisany przez Dariusza Pióreckiego jako syna Roberta Pióreckiego podstawionego pod Roberta Weissmann kryjąc przez niezgodności PESEL w sprawie SR Kielce IXK 131/11 i wielokrotne windykacje weksla przez KSI Polska podmieniając dane mężczyzny na kobietę i podstawiając Bożenę Piórecką pod telefon komórkowy męża Jerzego Kaźmierczyk.

Nieznajomość rzeczy powoduje zdenerwowanie, a nieuczciwość wywołuje opryskliwość w celu ukrycia swoich oszustw i złych zamiarów. Wiedza pozwala na obronę co próbowano odebrać moim dzieciom i wnukom niezależnie , gdzie są aby nimi manipulować. W tym celu ludzie nastawiani są przeciwko sobie nawzajem, oraz przeciw Bogu. Powiedzenie „jestem za a nawet przeciw” wyraża zasadę ją rządzą się obecne elity. Oficjalnie mówią, że są za chrześcijaństwem, ale wartości używają przeciwko chrześcijaństwu. Biblijne sidła ptasznika określono jako Fogel ukryty pod nazwiskiem Robert Weissmann podstawiony jako Robert Piórecki przez gminę Brody, a podstawiony na nasze dane Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk i Jerzy Kaźmierczyk zamienione na Kaźmierczak, gdyż tak zwrócono Zakłady Górnicze dla Weissmann jako Man Bus Sp. z o.o.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s