Dwa gołebie Jana Pawła II jako symbol uderzenia przez Gołebieskiego

Doszło do zamiany symbolu pokoju gołębia na symbol wojny rozpoczętej od poczty. Podstawiono Tadeusza Gołębiewskiego jako króla hoteli w celu podstawienia pod Marka Król na Kanadę, aby przejść na Przemysława Król z Włocławka na Sosnowicę koło Skawiny, gdzie mieszka Piotr Nowak, aby przez firmę ENEKO sponsorować wojnę i dlatego Urząd Miasta Starachowice wpisał moją firmę IMPERATOR ROMANOW na Włocławek zamieniając formę własności łącząc z panem Zbigniewem Ziobro nazwanym przez księdza Królem. Zamieniono znaczenie znaczenie obrazu Jezusa pukającego o pokój do ONZ na sygnał rozpoczęcia wojny przez pocztę jako gołębie pocztowe, które zaatakowały papieża Jana Pawła II.

Starachowice 24.04.2016

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Polska
Sąd Apelacyjny Gdańsk
IIAKa 3/16

Sąd Rejonowy Tarnów
V GC 57/16


Prezydent Rzeczypospolitej Po
lskiej
Andrzej Duda

Podstawiono biznesmena Tadeusza Gołębiowskiego pod tereny wojskowe FSC Starachowice w Łebie, aby kryć fałszywe windykacje przez Wołomin przez Martę Królikowską oraz przez Piaseczno i Biuro ORSA na panu Pawlaku przez ARR jako Agencje Rynku Rolnego oraz Starachowice zamieniając na ARR jako Agencję Rozwoju Regionalnego. Dokonano wpisu na moje konto bankowe obciążając mojego męża przez windykacje Gotfryda Nowaka na PPH APE- Jerzy Kaźmierczyk. Podstawiono na moje konto w Banku Pocztowym windykacje pracowników APE- Jerzy Kaźmierczyk już zamkniętej od 9 lat firmy podmieniając zarząd SOF-ART Sp z o.o. na APE-Jerzy Kaźmierczyk przez Sąd w Kielcach. Następnie podmiany dokonuje się przez podstawienie pod mój adres domowy, zarządu spółki SOF-ART Sp. z o.o. mimo nie istnienia jego gdy byłam właścicielem. Dlatego bezprawnie dokonuje tego Komornik podstawiając pod ul. Bohaterów Westerplatte 1/1 w Starachowicach pana Piotra Główkę, aby wprowadzić Piotra Bukat oraz Piotra Idziak męża moje siostry i podstawić pod Zakopane Annę Idziak jego córkę , podstawioną pod moją córkę Martę Bochyńską wcześniej Piórecka, podmieniając na skradzione moje dziecko Annę Marie Piórecką podmieniając dalej na Warszawę na Annę Pachowską z domu Piórecka a jej ojca Jerzego Pióreckiego podstawiono na Charzewice pod majątek zamordowanego brata mojej babci księcia Jerzego Lubomirskiego. Wszystko ukryto przez podstawienie pana Piotra Nowak z Zakopanego krytego przez Piotra Nowak w Skawinie, pastora Kościoła Zielonoświątkowego. Aby to ukryć wykorzystano moje mieszkanie, które wynajęłam pani Anicie Frankiewicz, i podstawiono jej córkę Annę Frankiewicz pod moje dzieci, kryjąc za Anitą Kruszewską podstawioną pod ciocię mojego męża Jadwigę Kruszewską w Warszawie. Wykorzystano moją umowę wynajęcia mojego mieszkanie do podstawienia Anity Frankiewicz za właściciela mojego mieszkania podstawiając ją obecnie na ul. Nad Kamienna 25 w Starachowicach, aby pozorować inną rodzinę, czyli wykorzystać moje zeznania do sprawy rozwodowej Henryka Grabowskiego i Danuty Grabowskiej z Białegostoku, który później wyjechał do USA. Wykorzystano fakt, że Henryk Grabowski był chrzestnym ojcem mojego syna Adama Pióreckiego obecnie Kornaszewski w Irlandii, podstawionego na USA i wykorzystano dane Henryka Grabowskiego pod pana Henryka Podczaskiego z Warszawy. Podstawiono pod moje mieszkanie w Starachowicach Banki i wykorzystano adres dawny sklepu PiK w Zakopanym ul. Chramcówka 33a , podstawiając pod numer 33 Banki, aby ukryć podstawienie ich w Starachowicach na moje mieszkanie. Upozorowano dział spadku w Dębicy i podstawiono Zdzisława Wojciechowskiego ze Starachowic, pod Zdzisława Dziedzic oraz Mariusza Dziedzic z Dębicy podstawiając na Starachowice pod Mariusza Słodkiewicz oraz na Siedlce pod Mariusza Kołodzińskiego podając ich za spadkobierców i podstawiając Piotra Główkę ze Starachowic na moje mieszkanie domowe oraz podstawiając spółkę przez Komornika Gotfryda Nowaka, aby przejść na adres zamieszkania Piotra Główki w Dębicy i przejść na Piotra Nowak z Zakopanego oraz Piotra Nowak za Skawiny wykorzystując mojego syna mgr inż. arch. Jakuba Pióreckiego ujadając, że jeszcze studiuje na AGH w Krakowie, gdzie wpłacił 70 złotych ale zrezygnował, gdyż przyjęty został na Politechnikę Świętokrzyską wydział Budownictwa i Architektury w Kielcach. Dlatego podstawionego pod mojego syna mgr inż. arch. Jakuba Pióreckiego, pana Jakuba Dziedzic dyrektora PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk z Radomia obecnie Warszawa. Dlatego podstawiono firmy męża Jerzego Kaźmierczyk na Tarnów aby pozorować spadkobierców ze Starachowic panią Janinę Nowak-Piróg ze Starachowic na Tarnów podstawiając Janinę Pikul z Tarnowa za spadkobierce i podstawiając na Toruń Ewę Piróg-Wolską, aby podstawić inne osoby pod rodzinę mojej babci księżnej Glińskiej z Huty ukrytej jako Aniela Regina Mazurek, w rodzinie Maksalon z Woźnik i jej matkę hrabinę Mariannę Nowak zamieniono na Mariannę Podczaską z domu Dybalską, matkę mojej oficjalnej babci Bolesławy Bochyńskiej z domu Podczaskiej, której zmieniono w Starachowicach w Urzędzie Miasta imię matki na Marcjannę , w celu oddania terenów mojej babci księżnej Marii Bochyńskiej z domu Lubomirskiej dla Żydów w Zakopanym. Dlatego obecnie tak wpisano dane na mój adres w Starachowicach przez Pocztę i podstawiono moją córkę Martę Bochyńską, aby oddać tereny Zakopanego dla Żydów, mojej babci księżnej Marii Lubomierskiej a podstawiając Marię Romanow czyli Bolesławę Bochyńska z domu Podczaską tak ukrytą. Moją babcię księżną Lubomirską spalono w Kruszynie w 1932 roku, co służby ukryły, aby przejąć tereny Zakopanego i inne jak Szczekarków, Kluczkowice, Białaczów, Starachowice.

Wykorzystano moją propozycję dla Banku BGŻ, do wynajęcia bądź kupna mojego mieszkania na placówkę Banku i podstępem dokonano sprzedaży przez biuro nieruchomości udając , że tego nie dokonano, i wprowadzono fałszywych spadkobierców na moje mieszkanie. Podmieniono moje dane w Bankach jako niezgodność PESEL w Sądach. Dlatego oddano drzwi z wejściem dla sąsiadów do kradzieży Oświadczenia Woli mojego taty dla mnie i mojego męża, co miało być ukryte przez eksmisje na ul. Nad Kamienna 25 jako działka 29 , która jest również Zakładów Górniczych i Centralnego Okręgu Przemysłowego, pod udziały księcia Stanisława Lubomirskiego mojego pradziadka oraz pradziadka księcia Franciszka Glińskiego oraz dziadka Brunona Bochyńskiego jako Romana Bochyńskiego, czyli carewicza Aleksego Romanow, gdzie wprowadzono działy spadku przez oszustwa pana Waldemara Maksalon ze Starachowic dla służb wywiadu i rządu. Połączono fałszywych spadkobierców mec. Ewę Piróg-Wolska z Torunia z Janiną Nowak-Piróg ze Starachowic i połączano z matką mojej babci hrabiną Marianną Nowak podmieniając Mariannę Podczaską matkę Bolesławy Bochyńskiej z domu Podczaskiej występującej jako moja babcia , która była w rzeczywistości Marią Romanow siostrą Aleksego Romanow mojego dziadka i zamieniono ją na księżną Marię Lubomirską pozorując ją za matkę Marii Gudewicz czeskiej śpiewaczki podstawiając Nowaków i Podczaskich na Czechy, aby upozorować ich na rodzinę Marianny Podczaskiej, którą w Starachowicach podmieniono na Marcjannę i takie dokumenty wykazałam do IPN w Kielcach przy jednoczesnym zastrzeżeniu błędu czyli oszustwa. Celem było powielenie osoby i wykorzystanie na Warszawę danych Marianny Podczaskiej pozorując inną osobę w Starachowicach. Dlatego do Urzędu Skarbowego w Starachowicach za mnie podał się ktoś obcy, że pracowałam w Warszawie, co jest nieprawdą, aby podstawić pod moje dane służby na Warszawę i podstawić Mariannę Podczaską z domu Dybalską z Słupcy za Mariannę Nowak matkę mojej drugiej babci, pozując ich na jedną osobę jako matkę księżej Glińskiej mojej babci , występującej jako Aniela Regina Mazurek urodzona w Hucie a ukryta w rodzinie Maksalon z Woźnik, co stało się powodem mojego i mojego męża prześladowania, gdyż podstawiono inne osoby ze Starachowic jako Maksalon nie będących faktyczną moją rodziną. Wynikło to z szantażu mojej rodziny po śmierci moich dziadków i rodziców doszło do podmiany mojej książęcej rodziny. Podstawiono służby wojskowe, UB i NKWD za spadkobierców, i podstawiono firmy, pracowników, kontrahentów i odbiorów sklepów za właścicieli naszego mienia. Dlatego podmieniono Mariannę Podczaską na Mariannę Nowak i podstawiono Marię Romanow jako Bolesławę Podczaską w Legitymacji represjonowanych występującą jako Stanisława Bochyńska dalej podstawiając Stanisławę Kalista i Ryszarda Kalista oraz podstawiając Ryszarda Podczaskiego z Warszawy oddając Zakopane dla służb wywiadu -Żydów. Umieszczono za matkę Marię Bochyńską, matkę Marii Gudewicz z domu Bochyńska z Białegostoku na USA i Czechy podstawiając Adama Brzezińskiego i Ian Brzeziński na Pałac w Białaczowie i Starachowice oraz nazwisko Kaźmierczak na Niemcy. Zostało to połączone z obcymi osobami z Zakopanego z państwem Nowak i podstawiono BANKI w Zakopanym, wykorzystując szantaż pana Dariusza Dąbrowskiego w Zakopanym na właścicielu Sklepu PiK. Dlatego zwolniłam Dariusza Dąbrowskiego karnie a pod niego podstawiono obecnie Dariusza Dąbrowskiego starostę starachowickiego podstawionego pod fałszywego księcia Sanguszko na Tarnów. Wykorzystano próbę sprzedaży lub wynajęcia dla Banków mojego mieszkania i dokonano tego potajemnie przez wprowadzenie banków pod moje mieszkanie do wyprania pieniędzy, co połączono z Zakopanym i dawnym adresem Sklepu PiK pana Piotra Nowak. Właśnie pod tym adresem obecnie znajdują się Banki , które umieszczono na mapie w Starachowicach na moim mieszkaniu ul. Bohaterów Westerplatte 1/1. Urząd Miasta upozorował cały dom numer 1 jako moją własność , aby pozorować oddanie mienia dla rodziców, co się nie stało a dziadkowie i rodzice zostali oszukani . Natomiast do Banku BGŻ przelane zostały pieniędzy z Biura Prawnego K9 w St. Gallen w Szwajcarii, po czym konto zostało skradzione i dokonano przekrętu, aby pozorować mnie na córkę teściów na łódzkie i podstawić za mnie Katarzynę Kaźmierczyk byłą żonę obecnego mojego mojego męża na Ostrowiec Świętokrzyski, gdzie przesunięto siedzibę banku ze Starachowic. Upozorowano mnie na inną osobę w sądach wykazując do przekrętów w bankach jako niezgodność PESEL, pozując, że nie żyje i podmieniając na województwo łódzkie. Celem było podstawienie pod moje konto fałszywych spadkobierców z Ostrowca Świętokrzyskiego , łącząc nasze dzieci z pierwszych małżeństw jako jedno, czyli próbując likwidować nasze rodziny przez wypadki aby wstawić wykreowane linie w PRL czyli fałszywych spadkobierców . Ponadto podstawiono spadkobierców na Zakopane i umieszczono Banki pod adresem, gdzie pan Dąbrowski wymusił siłą zwrot długu dla SOF-ART Sp. z o.o. . w celu podstawienie dokumentów Notarialnych do podmiany pod moją rodzinę. Wykorzystano miejsce sklepu i podstawiono trzy banki BGŻ, FORTS Bank i Paribas Bank w Zakopanym na ul. Chramcówka 33 , gdzie był pan Dariusz Dąbrowski z Katarzyną Kumek oraz Dariusz Piórecki wówczas z kochanką Ewa Machowską sekretarką Urzędu Skarbowego w Starachowicach, z którą się później ożenił, tak jak Dariusz Dąbrowski z Katarzyną Kumek. Doszło do podstawienia Katarzyny Kumek pod Katarzynę Kaźmierczyk na Ostrowiec Świętokrzyski w celu upozorowania, że moja rodzina nie istniała i zamieniając męża na Jerzy Kaźmierczak i Dariusz Kaźmierczak, przez Sąd w Toruniu, co już jest widoczne nawet w Księgach Wieczystych w Starachowicach oraz w Archiwum Radomiu. Ponadto w sprawie z naszego powództwa, gdzie nas oszukano Ko883/12 Prokuratury Toruń i podmieniono na Opoczno czyli dokonano oszustwo jako sprawa Ko 211/12. Ponadto wykorzystano inne nasze sprawy ze Starachowic prowadzone przez Prokuraturę Wojskową podmieniając tak samo nasze dane, aby podstawić Jerzego Brunona Bochyńskiego i Barbarę Bochyńską z Katowic w miejsce mojego taty Józefa Ludwika Bochyńskiego i podmienić tatę dla UB i NKWD oraz wojska na Chełm na Józefa Bocheńskiego z matki Fogiel. Pod fałszywe linie genealogiczne podstawione pod moją babcię księżną Marię Lubomirską podstawiono Prezydentów Polski udających moją rodzinę a żerujących na moich dzieciach i wnukach do kradzieży mienia , aby ich oskarżyć w przyszłości za działanie służb wojskowych. Podmieniono w tym celu zapis przez odwrotność odczytu danych i wykreowano Ludwika i Brunona podstawiając dziadka Kanclerz Niemiec Angeli Merkel i podstawionego pod mojego tatę oraz pod dziadka Brunona Bochyńskiego. Następnie Jerzego Bochyńskiego, podmieniono za Małachowskiego i wstawiając nowe kadry służb wywiadu do sądów i prokuratur oraz policji.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s