Pałac w Białaczowie i stocznia w USA

bialaczow3

Starachowice 23.04.2016

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Polska
Sąd Apelacyjny Gdańsk
IIAKa 3/16

Sąd Rejonowy Tarnów
V GC 57/16


Prezydent Rzeczypospolitej Po
lskiej
Andrzej Duda

W budynku SSE Starachowice znajduje się firma Investment- Agata Domagała. Nazwisko jest zbieżne z Sędziną Sądu Rejonowego w Kielcach, która zasiadła w Sądzie Okręgowym do sprawy IXKa 280/12 po czym Sędzia Sądu Okręgowego Tomasz Nowak określił, że on prowadzi bo SSR Ewa Domagała nie ma uprawnień do prowadzenia sprawy. Po tym fakcie sprawa SO Kielce IXKa 280/12 znika z Sądu Okręgowego i pojawia się sprawa w Sądzie Rejonowym jako IXK131/11 prowadzona tajnie, gdzie ukryto podmianę naszych danych osobowych przez niezgodność PESEL co oznacza podstawienie Ewy Falkiewicz, z którą określono, że Sąd ma kontakt i odstawiono Ewe Ząbecką. Dyrektor TU Uniqa wcześniej TU Polonia zeznał, że wypłacone zostały pieniądze do PFRON za dofinansowanie do SOF-ART Sp. z o.o. tak z dofinansowania jak i pożyczki co oznacza, że dwa następne zabezpieczenia akt dobrowolnego podania się egzekucji w trybie 777 oraz zastaw ruchomości z automatu były zwolnione a co oznacza brak rozliczenia przez komornika. Próbowano to ukryć przez podobieństwo kwoty pożyczki do kwoty refundacji stanowisk pracy, za które starosta zaskarżył o zwrot po 15 latach w zamkniętych sprawach i umorzonych. Celem, jest przejście na Warszawę , gdzie miała nastąpić kolejna podmiana podpisanego weksla do Kielc na VAT od czego odwołał się mój tata jako żyrant do Warszawy wykazując, że posiada I grupę inwalidzką. Komornik pobrał pieniądze częściowo od taty a resztę od drugiego żyranta jakim był Ireneusz Utnicki, którego zamieniono na trzy osoby wpisując księdza homoseksualistę Ireneusza Bochyńskiego i Ireneusza Wasilonka z MARMOROC-POLSKA Sp. z o.o. pozorując oskarżenie wraz ze mną na nazwisko Bożena Bochyńska w firmie SOF-ART Sp. z o.o. łącząc z MARMOROC-POLSKA Sp. z o.o. co jest oszustwem sądu i prokuratory. Celem było wprowadzenie Andrzeja Pachowskiego i jego żony Anny z domu Pióreckiej do MARMOROC-POLSKA Sp. z o.o. podmieniając mojego męża Jerzego Kaźmierczyk na Jerzego Kaźmierczak, a mnie Bożenę Bochyńską-Kaźmierczyk zamieniono na Bożenę Bochyńską-Kaźmierczak co spowodowało powielenie mnie na trzy tożsamości w Archiwum w Radomiu w tym z błędami i podstawienie radcy prawnego z Warszawy pana Krzysztofa Skazy, który nie zwrócił jednego dokumentu do sprawy Ko 883/12 z Torunia z naszego powództwa. Pod zawłaszczone dokumenty podstawiono dla Pawła Krzymowskiego, który podmienił mnie na Elżbietę Bochyńską-Kaźmierczyk do sprawy SR Toruń IIK 467/15 w celu ukrycia podstawienia Barbary Bochyńskiej z Katowic pod Elżbietę Barbarę Bochyńską córkę Ernesta Bochyńskiego wykorzystaną do finansowania II wojny światowej przez sprawy prowadzone w Sadzie w Radomiu w czasie wojny przez SS za którą podstawiono jako spadkobiercę Annę Pachowską z domu Piórecka co obecnie połączono podziałem administracyjnym IPN z Archiwum w Lublinie i dokonano podmiany mojej rodziny w Opolu Lubelskim przez Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim, który wyprowadził dla NKWD pałac w Szczekarkowie i Niezdowie przez E-sądy w Lublinie tworząc niezgodność PESEL. Działanie NKWD prowadzące do naszej windykacji przez E-Sąd w Lublinie połączono z finansowaniem budowy lotnisk, przez połączenie z instalacjami lotniskowymi na wyspie Governor`s Island Nowym Jorku zakupionej przez księcia Wacława Bocheńskiego wpisanego jako brat mojego dziadka Brunona Bochyńskiego urodzonego w Pałacu w Szczekarkowie.

Działanie NKWD prowadzące do naszej windykacji przez E-Sąd w Lublinie połączono z finansowaniem budowy lotnisk, przez połączenie z instalacjami lotniskowymi na wyspie Governor`s Island Nowym Jorku zakupionej przez księcia Wacława Bocheńskiego wpisanego jako brat mojego dziadka Brunona Bochyńskiego urodzonego w Pałacu w Szczekarkowie.

Doszło do podstawienia Ian Brzeziński za mojego teścia Jana Kaźmierczyk, następnie podstawiono Konrada Szmytka pod Konrada Wiatrowskiego, aby podstawić służby na pałac w Białaczowie i ukryć aferę żelazo w Szwecji i udział wymienionych osób ambasadora USA pana Brzezińskiego i Konrada Szmytka w sprzedaży precjozów carskich. Dalszym przejściem jest podstawienie działu spadku po mojej córce Marcie Bochyńskiej i Marcie Cybulskiej na Pałacu w Białaczowie w celu podstawienia Marty Klaczyńskiej robiącej umizgi do prezydenta Polski Andrzeja Dudy w celu pozorowania jego związku podstawiając Agatę Duda pod Agatę Domagała z firmy Investment, aby przejść na pana Sołowiowa, który sięgnął po listy mojego dziadka i pradziadka cara Mikołaja II w Moskwie do których nie miał prawa. W Białaczowie podstawiono na Pałac jako spadkobierców państwa Podczaskich, Królikowskich, Orzechowskich oraz podstawiono Hieronima Serżysko księdza pod Hieronima Mycielskiego jako rodziny NKWD i podstawiono jego rodzinę Pawlak pod Annę Pawlak z USA podstawioną pod Annę Piórecką moją skradzioną córkę podstawiając Annę Pachowską w celu podstawienia Anny Wróblewskiej znajomej państwa Kaczyńskich żony generała rosyjskiego Olga Radziejewskiego zastąpionego w Starachowicach aspirantem Łukaszem Radziejewskim w celu podstawienia Marii Władimirownej pracującej dla W. Putin w Hiszpanii.

W telewizji pokazano Aleksego Romanowa pianistę bez rąk co zamierzano zrobić moim wnukom pokazując, że im się nie należało , gdyż nam zostało przekazane prawo do dziedzictwa rodowego co wiąże się ochroną rodziny, narodu i wiary co jest pominięte przez masonerię, która zamierzała wszystkich oszukać. Moje dzieci są własnością Pana Zastępów Izraelskich syna jego jedynego Pana naszego Jezusa Chrystusa. Nasze dzieci i wnuki są własnością samego Boga , a kto się nas dotyka i naszych rodzin tego zniszczy Bóg. Opłacano zbirów, aby zabrać godność naszej rodzinie co uderzyło w rodziny, które miały płacić za działania masonerii w Kościele katolickim swoim życiem i zdrowiem, gdyż w wmieszano ich w matactwa banków pozorując , że wszyscy tak czynią. Miał być to sposób na zniszczenie naszych rodzin i ich okaleczenie, co uderzy w każdego kto przeciwko nam i naszym rodzinom wyciągnie rękę. Masoneria zamierzała naszą rodzinę zostawiając jedynie wnuczka Noe jako znak potopu, aby zawrócić historię ukrywając zapis, ze potopu już nie będzie na znak czego Bóg umięśnił tęczę z czego zadrwiono podtrawiając homoseksualistów, których znakiem stała się tęcza, aby zamienić znaczenie. Zachowanie Marty Kaczyńskiej jasno wskazuje na zasady rządzące w Kościele katolickim jako kabała co połączono z dyrektorem Zakładów Starachowickich FSC STAR S.A. panem Kabałą przez którego dokonano jako kabały przejścia na wszystkie zakłady tworząc spadkobierców i robiąc ironię z wymiaru sprawiedliwości, małżeństwa i chrześcijaństwa podstawiając państwa Brzezińskich jako symboliczną brzozę, o którą rozbił się samolotu pozorując wypadek samochodu MERCEDES VITO CDI, gdzie nikt nie zginął. Dorobiono opinię psychiatryczną dla niezygającego Karola Scheibler i jego syna co zamierzano ukryć przez dorabiane opie w Toruniu dla męża Jerzego Kaźmierczyk w celu ukrycia podstawienia agentów jako spadkobierców Karola Scheiblera i jego syna w Łodzi. Służby zaplanowały akcje wymordowania rodziny w Miedznej Drewnianej 244 wstawiając Ian Brzeziński, a Starachowicach Adama Brzeziński planując w tym samym czasie akcję w Irlandii przeciwko naszej rodzinie pozorując waśnie rodzinne w celu ukrycia planowanych morderstw. Akcja wywiadu miała doprowadzić do podstawienia morderstwa pod wypadek na torach kolejowych jako śmierć córki z ojcem. W ten sposób mieli wszyscy zginąć w jednym czasie. Zamierzano podstawić śmierć pod zastrzelenie Jana Bocheńskiego herbu Ślepowron w Sosnowicy według IPN, natomiast według osób w Szwajcarii zastrzelenie na granicy co zamierzano ukryć przez podstawienie dwóch osób pod wypadek samochodowy na torach kolejowych na granicy.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s