Leszek Miler bankier Leszek Balcerowicz oraz Sylwester Kwiecień

Józef Bochyński-Artykuł0001

Starachowice 24.04.2016

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Polska

Sąd Apelacyjny Gdańsk

IIAKa 3/16
Sąd Rejonowy Tarnów
V GC 57/16


Prezydent Rzeczypospolitej Po
lskiej
Andrzej Duda

Zielona waluta i zbieżność KW 33881 w Starachowicach z numerem KW na Florydzie, gdzie przybywała Anna Górczyńska wcześniej Karcz z Ostrowca Św. podstawiona pod Annę Piórecką moją skradzioną córkę, podstawiona pod Annę Pachowską, na której zrobiono dział spadku za życia i zamierzano zlikwidować moje dzieci. Zielona waluta oraz następuje zamiana znaczeń Agencji Rynku Rolnego na Fundacje Agencję Rozwoju Regionalnego kryjąc działania na gruncie gdzie podstawia się fałszywych spadkobierców przez przesunięcia na granicy.

Lech Miller za Kaczyńskiego Lecha oraz Lecha Balcerowicz, podstawiając lotniska na Jarosława Wróblewskiego zamienionego na Jarosława Kaczyńskiego, jako podmiana do P.P.H. APE Biuro Handlowe Warszawa. Pismo od Jarosława Wróblewskiego do Anny Karcz i podstawiając Sławomira Tatarka dyrektora ekonomicznego firmy P.P. H.APE- Jerzy Kaźmierczyk, wpisując pana S. Tatarka za spadkobiercę po mojej mamie Filomenie Bochyńskiej w Starachowicach, co jest oszustwem, a co odczytano w Kościele katolickim parafia Św. Trójcy w Starachowicach i dlatego pojawiły się na moim koncie windykacje PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk, co jest absurdem dokonywanym przez Komornika Nowak i innych komorników, oraz Urząd Skarbowy kryjący obroty i zieloną walutę. Nazwisko Nowak jest wpisane za spadkobiercę również po mojej mamie i inne osoby, powielając dane naszej rodziny.

Kaczyński z Millerem to duet w kwietniu, co można określić jako koniec roku czyli duet Sylwester Kwiecień i Lech Miller jako wspólne interesy w Starachowicach na zielonej walucie w Urzędzie Skarbowym w Starachowicach i Kielcach oraz z Lidią Daleszak , Lechem Balcerowicz na Ukrainie, gdzie wykorzystany ma być nasz herb Rawicz dla Kaczyńskiego do kradzieży naszego mienia i oskarżenie męża Jerzego Kaźmierczyk przez oszustwo Sądu w Toruniu. Metron SA złożył do komornika w Opocznie i Łodzi wniosek o windykacje 300.000,- PLN, których windykacji komornicy odmówili. Powodem było złożenie przez ze mnie dokumentów uprawniających do rozliczenia alimentów z pieniędzy rodowych, które zostały użyte do zakupu METRON SA przez fałszywych naszych spadkobierców co było widoczne w wypowiedzi sędziego w Opocznie na temat obrazów , które ja z mężem wykazałam, a sędzia stwierdził, że ja mam prawo oraz spadkobiercy. Spowodowało to wejście komornicze na moje konto w Banku Pocztowym na firmę PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk zamkniętą od 2007 roku w dodatku za pracownika z 2000 roku, za radio zakupione przez pracownika za kwotę 200,- PLN wydając wyrok przez E-Sąd w Lublinie w 2015 roku na kwotę kilkanaście tysięcy. Powoduje to manipulację w celu połączenia zbiegu egzekucji na alimenty , gdzie dopisano dzieci z mojej i męża rodziny a nawet moje wnuki w celu obarczenia męża długami całej rodziny kryjąc to na moim koncie, za fałszywymi opiniami psychiatrycznymi podważającymi arystokratyczne pochodzenie mojego taty oraz określając, że nie jestem żoną mojego męża co oznacza wykorzystanie fałszywego dokumentu USC w Białymstoku przysłanego do gminy Brody Iłżeckie, gdzie wpisano błąd, że nazywałam się za czasów trwania małżeństwa z Dariuszem Pióreckim jako Kornaszewska tak jak zmienił nazwisko były mąż i nosi druga jego żona Ewa Kornaszewska, których podano za rodziców Wiktorii Kornaszewskiej córki Adama Kornaszewskiego(Piórecki) podstawionego pod Adama Kaźmierczyk. Dlatego komornik zajął moje konto, aby ukryć tajną windykacje alimentów na moją wnuczkę podstawiając za dziadka Bohdana Żakiewicz aby się uwiarygodnić do pobrania pieniędzy z banku PEKAO SA z precjozów carskich i złota .

Pan Sylwester Kwiecień publicznie stwierdził, że ma własnych spadkobierców rodziny carskiej w Starachowicach czego dowodem jest sprawa w Toruniu w SO Toruń IIK164/11, aby ukryć matactwa w Starachowicach, gdzie po nas żyjących zrobiono dział spadku i podstawiono moją siostrę Beatę Idziak i jej męża Piotra Idziak oraz dzieci pod nazwisko Piórecki na kontach bankowych podstawionych pod windykacje męża Jerzego Kaźmierczyk czego dowodem jest wypłata alimentów windykowanych dla Katarzyny Kaźmierczyk z Ostrowca Świętokrzyskiego, a wypłacanych dla Alicji Idziak z Irlandii na jej syna Jakuba Idziak z ojca Lewandowskiego z Poznania i wstawiono Dariusza Dąbrowskiego z Katarzyną Kumek co jest dowodem podmiany rodzin dokonanej przez Urząd Miasta Starachowice, którego prezydentem był Sylwester Kwiecień a doprowadziło finalnie do utworzenia firmy METRON Miler jako pod-spółki METRON SA pobierającej pieniądze przez windykacje PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk. W to miejsce podstawiono Emilii Miler w Szwajcarii i Emilii Brzezińska w USA .

Z tego powodu proszę o włączenie pisma jako materiał dodatkowy, gdyż wnosi on kolejne dowody. Załączam zdjęcie byłego prezydenta Starachowic, który doprowadził do powstania zielonej waluty, aby ukryć obroty określone jako niebezpieczne dla ekonomii kraju, a współpracujący z panem Leszkiem Miler, kryjąc to działami spadku na działce 29 jako Zakładów Górniczych w Starachowicach łącząc Dolne Starachowice na ulicy Nad Kamienną 25 dawniej Pasternik 31 działka 29 z Górnymi Starachowicami drugiego dziadka, które oddano dla UB przez Sąd w Starachowicach. Sąd w Starachowicach przez zasiedzenie zajmował moją własność i próbował mnie eksmitować w celu likwidacji naszej rodziny realizując plan Adolfa Hitlera wykorzystując dzieci z kradzieży jako Lebensborn. Moja wnuczka Zuzanna jest w rękach Edyty Maksalon podstawionej pod Edytę Miler. Pan Waydel został podstawiony za Piotra Idziak męża Beaty Idziak z domu Bochyńska mojej siostry, a Bohdan Żakiewicz za dziadka mojej wnuczki Wiktorii Kornaszewskiej co ukryto za modelką Wiktorią Hall Kornaszewską, aby podstawić rodzinę Piotra Idziak państwo Halików fotografów rodziny Sławomira Idziak na USA i Francję aby przejść na Oskara i Hollywood. Podstawiono zarząd SOF-ART Sp. z o.o. do PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk i oddano dla służb telefony komórkowe z SOF-ART Sp. z o.o. i podstawiono na Mazury na Fermę Kur, gdzie również podstawiono komórkę Piotra Nowak ze sklepu PIK w Zakopanym, Można było zauważyć, że owacje ludzi wykazały prezydenta Bronisława Komorowskiego na Fermie Kur na Mazurach. Pan Prezydent Komorowski zamienił mnie na Elżbietę tak jak Paweł Krzymowski w Toruniu, który zażądał miliona złotych nawiązki w Toruniu wykazując duże pieniądze do0 których dostęp nam zablokowano pozorując naszą śmierć na prawidłowe dane osobowe przez masonerię.

Brak usunięcia długu 300.000,- PLN przez komornika dla METRON SA w Toruniu dowodzi, że uśmiercono nas w systemie bankowym i z tego powodu ZUS i US podmienił nasze nazwisko pisane przez „ź” na błąd „ż” w celu podmiany tożsamości i ukrycia wstawionych w 2004 roku spadkobierców na obrazach w Szwajcarii podstawiając nazwisko Mazurek i Nowak co starał się ukryć sędzia w Opocznie w sprawie IIKp425/09 twierdząc, że są to spadkobiercy po Józefie Bochyńskim w 2010 roku , podczas gdy podstawiono w 2004 roku przez rząd pana Bohdana Żakiewicz co spowodowało, że moja matka , ani ojciec, ani ja i siostra nic nie otrzymaliśmy. Słowa sędziego, że obrazy należą do spadkobierców wskazując na mnie Bożenę Bochyńską-Kaźmierczyk udowadnia, że mąż jest niewinny, a sprawa z naszego powództwa o przywrócenie stanu posiadania rodziny carskiej w SO Kielce IC 2627/10 była potajemnie prowadzona i wprowadzono przez zamianę litery „ź” na „ż” w moim nazwisku fikcyjną osobę w celu przesłania sprawy z Kiec do Starachowic do rodziny UB mającej moją wnuczkę z gwałtu skradzionej córki po urodzeniu na której w dniu 22.04.2016 roku dokonano działu spadku czyli zagrożono jej życiu i drugiej moje córce Marcie Bochyńskiej oraz siostrze mojego męża również Marcie Cybulskiej. Pani Lidia Daleszak z Daleszyc kupująca działkę na ulicy Nowowiejska 29 dokonała działu spadku na mojej rodzinie i córce zamieniając sprzedaż działki na dział spadku przechodząc na mienie hrabiów Tarnowskich czyli mojego dziadka, który swoimi narzędziami zrobił formy do pierwszych odlewów do silnika STAR 20. Mój dziadek Franciszek Jan Mazurek nigdy nie był na zwolnieniu lekarskim, ani się nie spóźnił, miał emeryturę i zmarł w 1999 roku, a spadek przypadał mojej babci i mamie jedynaczce co odwrócono po 10 latach po śmierci dziadka i dorobiono sprawę INs 956/09 przez Waldemara Maksalon, który doprowadził do śmierci mojej matki i wypadku córki, aby ukryć fałszywych spadkobierców na mieniu hrabiego Jana Tarnowskiego w Końskich robiąc drugi raz dział spadku po moim dziadku, a moje dane sąd zamienił na Bożena Bochyńska-Kaźmierczak pod którą to tożsamość podstawiono służby i wydano postanowienie sądu po śmierci taty INs 67/08 zamieniając na INs 67/06 do ukrycia oszustwa i windykacji na moim ojcu co było widoczne w odmowie komornika wydania dokumentów do Torunia. Z tego względu pismem uzupełniam moje zeznania do sprawy męża Jerzego Kaźmierczyk, którego mam prawo bronić. Obecnie podłożono fałszywe dokumenty na rentę i podstawiono teścia Jana Kaźmierczyk pod mojego dziadka Franciszka Mazurka zamieniając na Jana Bocheńskiego zastrzelonego na granicy według IPN w Sosnowicy, co wykazuje sposób traktowania ludzi zasłużonych w Polsce.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Scanned Document

Skradli dwoje dzieci i moje wnuki aby dorobić się pieniędzy skrytych jako zielona waluta oparta na barterze, aby ukryć karty bankomatowe wydane przez banki dla fałszywych spadkobierców.

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s