Trzech komorników jak Trzech Muszkieterów i Kardynał w nowej odsłonie

tata

Starachowice 27.04.2016

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Sąd Rejonowy Tarnów
V GC 57/16


Prezydent Rzeczypospolitej Po
lskiej

Andrzej Duda

Wnoszę o oddalenie wniosku niestandaryzowanego funduszu inwestycyjnego złożonego w Tarnowie z powodu niewłaściwości terytorialnej, której celem było ukrycie pieniędzy uruchomionych przez wielokrotne windykacje moich spółek przy pomocy niezwróconych weksli i nie pobierałem żadnej pożyczki. Nie można połączyć windykacji z państwem Janiną i Stanisławę Pikul, gdyż zostali oni przez Sąd Rejonowy w Kielcach usunięci z zarządu spółki MARMOROC-POLSKA Sp. z o.o. , gdzie nigdy ci państwo nie podpisali umowy o pracę. Ponadto doszło do sytuacji, gdzie podali się za mojego spadkobiercę w sytuacji, gdy razem z żoną Bożeną Bochyńską-Kaźmierczyk zgłosiłem obraz „Kosz ze Śliwkami” od mojego teścia jako początek obejmowania dziedzictwa rodowego carskiej rodziny Romanow do Urzędu Skarbowego w Starachowicach.

Doszło do przestępstwa w Toruniu w sprawie METRON SA, gdzie oskarżono mnie o brak dostawy pręta mosiężnego na kwotę 300.000,- PLN dokonując jednocześnie zabezpieczenia firmy METRON SA przez weksle na kwotę 3.500.000,- PLN przez Bohdana Żakiewicz, który podstawił swoją żonę Marię Żakiewicz pod mienie księżnej Marii Lubomirskiej oraz pod Marię Tarnowską w Końskich , gdyż pani Maria Żakiewicz miała pierścień herbu Trzaska przekazany dla kochanki Roberta Weiessmann za życie hrabiego Berezeckiego w czasie II wojny światowej. Doszło do sytuacji, że córka Roberta Weissmann pod nazwiskiem Barbara Bochyńska z domu Małachowska została żoną Jerzego Bochyńskiego, którego prawdziwe nazwisko to Jerzy Kaźmierczak i tak podmieniane są dane osobowe moje i żony.

Doszło w Toruniu do wyprowadzenia setem milionów złotych przez windykację moich weksli i akredytyw nie płacąc za dostawy towarowe co spowodowało wydawania złota z depozytów w Szwajcarii i USA. Z tego powodu podstawiono Bohdana Żakiewicz jako dziadka wnuczki mojej żony Wiktorii Kornaszewskiej, córki Adama Stanisława Kornaszewskiego, którego namówiono w Irlandii do otwarcia firmy.

Spowodowało to podstawienie za niego Stanisława Stępnia dawnego pracownika mojej firmy APE-CH GmbH i wstawienie Stanisława Pikul wstawionego za mojego syna Adama Kaźmierczyk jako spadkobiercy co spowodowało ukrycie kradzionych pieniędzy w Toruniu na zakup Zakładów Azotowych co ukryto dalej przez kradzież firmy IMPERATOR ROMANOM z Starachowic na Włocławek i podstawiono Adam Jakubczyk.

Obecnie wykorzystano sędziego Jacka Pietrzak w Gdańsku do sprawy odwoławczej z Torunia IIK 164/11, aby podstawić pod weksel w ING Bank Ślaski do PFRON podstawiony pod weksel PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk , aby mnie skazać i wykorzystać wyrok do podmiany 300.000.- PLN na weksel 50.000.000,- EUR z zamkniętej firmy PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk do banku ING Bank Ślaski, aby podstawić nazwisko sędziego na kabareciarza z USA Jacka Pietrzak, który parodiował polskich polityków i był opłacany przez ING Bank Śląski.

Dzisiejsza sprawa miała umożliwić podmianę wyroku z Gdańska w sprawie Sąd Apelacyjny Gdańsk IIAKa 3/16 na sprawę windykacyjną z Warszawy w celu podmiany kwoty 300.000,- PLN na windykację 50.000.000,- EUR przez windykację osoby upozorowanej na mojego spadkobiercę w sytuacji gdy w banku PKO BP znajduje się obecnie 100.000.000,- EUR a w banku PEKAO SA są precjoza carskie, do których banki blokują dostęp pozorując, że ja i żona nie żyjemy a pieniądze są udostępniane dla wytworzonych po nas dla fikcyjnych spadkobierców. Dokonano podmiany zarządu spółki SOF-ART Sp. z o.o. na PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk w celu użycia weksli i podmieniono windykacje na konto osobiste żony w Banku Pocztowym co oznacza dalszą podmianę na firmę Szwajcarską APE UMWELTTECHNIK AG, gdzie jest realizowany weksel na 50.000.000,- EUR w rocznicę śmierci mojego teścia Józefa Ludwika Bochyńskiego jako zapalenie lontu z kraju półksiężyca do wprowadzenia jednej religii, gdyż państwo Pikul z NKWD pracują dla Watykanu.

Przekazujemy do informacji treść pisma dotyczącego zastosowania dźwigni finansowej do zamiany kwoty 5100,-PLN na 51 000 000,- EUR , gdyż na taką kwotę Bank Technologii Sp. z o.o. w Kielcach wypełnił weksel PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk pobierając taką kwotę  z carskich depozytów. Zamierzano sprawę powtórzyć nazywając ją z przytupem przez pana Gołębiewskiego realizującego pomysł pana Kasprzyk w Łebie, gdzie pani Burmistrz jest odznaczona przez Fundację Potockiego tak jak Bohdan Żakiewicz i bezprawnie wykorzystują precjoza carskie przez bank PEKAO SA, który wprowadził fałszywych spadkobierców po nas żyjących. Powiązana jest sprawa ze Słupskiem, gdyż  stamtąd  przychodzą reklamy na MARMOROC-POLSKA SP ZOO, aby podstawić byłego męża mojej żony i jego drugą żonę Ewę Kornaszewską z domu Niewczas podstawiono po Ewę Eugster-Jakubczyk na Szwajcarię wprowadzając Adama Jakubczyk jako  dziecko  Emilii Miler jako spadkobiercę podstawionych pod Adama Kaźmierczyk.  Emilii Miller wstawiono jako córkę Ewy Kaźmierczyk z Ostrowca Świętokrzyskiego, gdzie zakupiono Hutę podstawiając akta psychiatryczne Wiesławy Główki, której syna członka zarządu SOF-ART Sp. z o.o. wpisano na ulicę Bohaterów Westerplatte 1/1 na mieszkanie mojej żony. Dlatego zamieniono windykacje firmy na prywatne konto żony przez zmowę trzech komorników w Warszawie, Starachowicach i Opocznie. Ukryte to zostało przez biskupa Miller co wskazuje w cyniczny sposób zbieżność z powieścią Trzech Muszkieterów.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk
Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s