Zakończenie planu Lebensborn Adofa Hitlera przez Polskie Sądy

Wspomnienie o Józefie Ludwiku Bochyńskim [Page 2]

Starachowice 28.04.2016

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Sąd Rejonowy Tarnów
V GC 57/16


Prezydent Rzeczypospolitej Po
lskiej
Andrzej Duda

W Toruniu w sprawie IIK 164/11 i Gdańsku w sprawie odwoławczej doszło do oszustwa i ukrycia kradzieży 50.000.000,- EUR , które przeznaczono na zakup METRON SA ukrywając zakup Zakładów Azotowych w Tarnowie i Puławach przez skarżenie męża z zaskarżenia wszystkich osób podstawionych pod moje dane osobowe Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk , aby upozorować , że żona skarży męża fałszując dane, że jest to konkubinat, aby ukryć podstawienie służb NKWD państwa Stanisława Piklu i Janiny Pikul pracujących dla Watykanu. Państwo Pikul znali się z państwem Mycielskich w Kościele katolickim rodziny kolejnego agenta NKWD podstawionego pod wywiezionego na Sybir hrabiego Platera. Doszło do zaskarżenia męża o kradzież 300.000,- PLN z METRON SA zaliczki na dostawy mosiądzu do których nie doszło, gdyż dostawca Mariusz Kołodziński upozorował zawał i zanik pamięci twierdząc, że mąż , który przekazał zaliczkę na dostawę jest jemu winien za długi jego matki za dostawy Ukraińskiego producenta cementu, aby ukryć skradzione pieniądze z PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk oraz opłatę za depozyt w w Niemczech, który miał służyć do zabezpieczenia finansowego dostaw. Pod zawał Mariusza Kołodzińskiego podstawiono Mieczysława Podczaskiego, aby ukryć wstawienie Mieczysława Kowalskiego pod Jerzego Kaźmierczyk, któremu w Toruniu upozorowano świeży zawał w sytuacji, gdy w Szwajcarii w 2005 roku nas otruto i pozostała blizna zawałowa świadcząca o działaniu polskiego wywiadu, który nie dopuścił do realizacji umowy w celu zawłaszczenia uruchamianych środków finansowych, które posłużyły do zapłaty za Hutę Ostrowiec SA i Zakłady Azotowe pozorując męża na złodziejaszka, który nie dostarczył towaru będąc przetrzymywanym w areszcie. W tym czasie doszło do zawłaszczenia majątku spółek SOF-ART Sp. z o.o. i MARMOROC-POLSKA Sp. z o.o. o wartości 6.000.000,- PLN i wytworzeniu długów do windykacji carskich depozytów z których finansowano SSE Starachowice i Pomorską Strefę Ekonomiczną. Doszło do zaskarżenia ze strony Stanisława i Janiny Pikul, którzy podali się za spadkobierców w męża spółkach, aby ukryć grupę finansową prezydenta Bronisława Komorowskiego i pana Donalda Tusk. W tym celu zamieniono męża Jerzego Kaźmierczyk na Jerzego Bochyńskiego i Jerzego Małachowskiego, a mnie zamieniono na Barbarę Bochyńską co zostało ukryte przez podstawienie sędziny Magdaleny Jarczyk z domu Bochyńska i jej męża Zbigniewa Jarczyk, którzy zaskarżyli męża w Toruniu podając się za spadkobierców carskiej rodziny. Podstawiono ich pod moją siostrę Beatę Idziak, następnie pod moją córkę Martę Bochyńską , którą podstawiono pod Martę Cybulską co ukryto przez zamianę adwokata Marty Sztachelskiej na oskarżyciela posiłkowego co jest dowodem, że udawała spadkobiercę i była podstawiona pod trzy osoby jako siostra, żona i córka, która zaskarżyła męża pozorując wymienione trzy osoby za co miały odpowiadać nasze rodziny. Skradzione mienie ukryto w Kościele katolickim przez oddanie Rynku w Rzeszowie dla Kościoła katolickiego jak również Zakładów Azotowych, gdyż Stanisław Pikul współpracuje z Kościołem katolickim i państwem Mycielskich preferowanych przez wojewodę Łódzkiego na spadkobierców Pałacu w Białaczowie, który zadłużyli pod kredyty. Pieniądze wypłaca pan dyrektor Orzeł w banku PEKAO SA dla fałszywych spadkobierców precjozów carskich przez windykacje w Łodzi podmieniając moje nazwisko Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk na Bożena Piórecka z domu Mazurek podstawiając dane mojej mamy Filomeny Bochyńskiej z domu Mazurek przez zamianę danych w umowie telekomunikacyjnej T-Mobile pozorując moją nieżyjącą mamę Filomenę Bochyńską na moją teściową Łucje Kaźmierczyk podstawioną jako hrabina Tarnowska w Końskich , gdzie pobrano 10.000.000,- PLN na fałszywe windykacje na moją mamę Filomenę Bochyńską zamienioną na teściową podstawiając za jej córkę Martę Cybulską moją siostrę Beatę Idziak zamienioną na Magdalenę Jarczyk podstawioną pod Katarzynę Kaźmierczyk w Ostrowcu Świętokrzyskim wnuczkę księcia Krzysztofa Radziwiłł. Stało się powodem jej rozwodu w 1999 roku dla korzyści finansowych Kościoła katolickiego , gdyż podstawiono go pod rozwód Ingard Weissmann i Roberta Weissmann w Szwajcarii podmieniając dane Jerzego Kaźmierczyk na Dariusz Piórecki jako syn Roberta Pióreckiego czyli Roberta Weissmann , którego wnuczką jest Magdalena Jarczyk podstawiona pod Katarzynę Kaźmierczyk. Doszło do ukrycia w Kościele katolickim grupy SS „Zofia” z Place Zakopane katowni Podhala, która do dziś kontrolowała carskie depozyty szantażując rodzinę i wykorzystując wpływy polityczne banków wbrew Konstytucji RP zakazującej komunizmu i faszyzmu.

Podmianę tożsamości dokonywano przez wykorzystywanie fałszywych opinii psychiatrycznych, a sprawę odwoławczą z Torunia w Gdańsku prowadziły osoby, które nabyły Zakłady Azotowe w Tarnowie.

Załącznik

1. Fałszywa umowa telekomunikacyjna z T-Mobile.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Document Cud

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s