Finansowanie budowanych lotnisk przez ubezpieczenie od wypadków losowych

Document

Starachowice 29.04.2016

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Sąd Rejonowy Tarnów
V GC 57/16


Prezydent Rzeczypospolitej Po
lskiej

Andrzej Duda

Finansowanie Lotniska

Wojsko i sieć hoteli wyprowadza pieniądze dla Rządu i skazuje osoby w celu ich podstawienia do windykacji. W Grupie Hoteli WAM SP. z o.o. 31-048 Kraków ulica Świętej Gertrudy 26-29, gdzie byliśmy osobiście w sprawie zwrotu mienia naszej carskiej rodziny i poinformowano nas , że odnaleziono tam statuetki Rurykowiczów oraz jaja FABERGE, które się znalazły w Banku PEKAO S.A we Francji po naszym wniosku o zwrot Zamku Czocha jako cesarskiej własności mojej rodziny. Spowodowało to ukrycie mienia przez wojsko i skazania mojego męża w Toruniu w sprawie SO Toruń IIK164/11 i potworzenie w Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku IIAKa 3/16, do ukrycia wyprowadzenia naszego mienia przez wojsko dla fałszywych spadkobierców jak Paweł Krzymowski udający, że ma herb ślepowron. Skradziono Zakłady Azotowe w Tarnowie, gdzie produkuje się materiały wybuchowe na potrzeby armii i podstawiono weksel mojego męża Jerzego Kaźmierczyk z zamkniętej firmy PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk na kwotę 51.000.000,-EUR przez byłych pełnomocników którzy nie oddali Pełnomocnictwa udając spadkobierców i inwestorów zastępczych jak Stanisław i Janina Pikul oraz ich dzieci Gabriela, Bartłomiej oraz Paweł.

Prawdziwe rodziny arystokratyczne są skazywane do kradzieży pieniędzy w sprawie II K 164/11 Sądu Okręgowego w Toruniu i Sądu Apelacyjnego w Gdańsku II AKa 3/16, dla wyprowadzenia pieniędzy przez wojskowe układy mordujące prawdziwe polskie elity i Polaków w wojsku dorabiając pracowników na lewych systemach do skazywania niewinnych ludzi. Sprawa w Tarnowie VGC 57/16 została połączona ze sprawą o przyłącze wodne obcej osoby Heleny Surma i jej dzieci, Danieli Słodkiewicz zwanej Danutą oraz jej brata, udających siostry i braci mojego taty i mamy , co jest widoczne na naszych nieruchomościach w Starachowicach, dorabiając linie genealogiczne przez biegłych geodetów. Wykorzystano to do przejścia z Opola Lubelskiego i Lublina na Tarnów, jak się okazało pod NKWD przez podstawienie fałszywych spadkobierców wykorzystujących nasze sprawy jak np.: w Opolu Lubelskim również przesłanym w odwołaniu do Lublina, jako sprawy administracyjne w Sądzie przybierając znaki wewnętrzne sądów 56-57 i tak dalej.

Pani Burmistrz Łeby padła ofiarą takich pseudo elit , tak samo jak padł ich ofiarą mój mąż Jerzy Kaźmierczyk, który otrzymał od moich rodziców prawo do dziedzictwa rodowego wraz ze mną w linii cesarskiej Rurykowiczów. Za Hotelami ukrywa się wyprowadzenie zamku Czocha i innych rodowych pałaców i zamków na całym świecie jako ściśle tajna akcja wojskowa grupy SS – ZOFIA z Palace Zakopane, czyli realizacja planów nazistowskich i NKWD. Spółka mojego męża MARMOROC-POLSKA Sp. z o.o. zamieniono została na ZOO i podstawiona do Słupska aby ukryć przez różne osoby w Kościele, pranie pieniędzy przez wojsko. Dlatego wykorzystuje się nieświadome osoby i wikła się ich w celu oskarżenia, o kradzież dla ukrycia kradzieży PRL czyli dawnych pseudo elit, które kontynuują swoją pracę jako urzędnicy państwowi po 1991roku, czyli trzech kolejnych prezydentów Polski kontynuujących plany i uzgodnienia SS i NKWD z 1940 roku w Zakopanym.

Zamierzano upozorować brak kasacji, w sprawie odwołania do Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, aby wytworzyć do Tarnowa windykację, w celu podstawienia jej na fałszywe rachunki na wodę na ul. Bohaterów Westerplatte 1/1 w Starachowicach oraz podstawienia adresu do pobierania tantiem oraz profitów za prawa autorskie mojej książki „Zakazana Prawda” oraz twórczości muzycznej dla Studio SOF-ART w Mołdawii podstawiając Armię Zbawienia. Doprowadzono dlatego do celowego uszkodzenia wodnego łącza na Lipie Henryk Szyb 1 przed laty i powielono obecnie na ul. Nad Kamienną 25 działka 29, aby przejść na terany zakładów wojskowych. Teren ten w Starachowicach połączono z terenem w Łebie , należącym do Fabryki Samochodów Ciężarowych STAR , aby uzasadnić użycie weksla mojego męża, bez jego udziału na kwotę 51,- milionów EUR, podmieniając go na inną osobę obecnie do inwestycji w Łebie. W tym celu skazano mojego męża w zamkniętej firmie w 2007 roku w grudniu, przez wyrok w 2015 roku w Toruniu odwołanie 2016 roku w Gdańsku, na której robiono działania bez udziału mojego męża przez wojsko, gdyż męża przetrzymywano w areszcie i więzieniu w kilku miejscach a ja zgłosiłam wykorzystanie jego firmy przez obce osoby do Prokuratury. Męża przewożono do rożnych miejsc tak jak przewożono więźniów obozów zagłady w celu dorobienia wielokrotnie linii genealogicznych dla SS i NKWD, jednej i tej samej osoby, przemieszczając ją wielokrotnie do przyszłych fałszerstw. Mojego męża dlatego przewieziono do Piotrkowa Trybunalskiego podstawiając po pierwszego męża Elżbiety z domu Gudewicz z Białegostoku, podmieniając dalej więzienie na Pińczów do dorobienia alibi Jerzemu Myszkowskiemu do fałszywego działu spadku na Mirowie, dzielnicy Pińczowa, oraz dla firmy ORSA z Warszawy pracującej dla Mieczysława Pawlak ponadto do Krakowa dla podstawienia Kaczyńskich pod herb mój Rawicz oraz Torunia w areszcie, co zamierzano połączyć ze Starzechowicami, podmieniając Starachowice przez Areszt Śledczy. Dlatego męża ponownie sąd skazuje w Toruniu po latach na fałszywe dane osobowe w jednej i tej samej zamkniętej sprawie prowadzonej ponownie na trzy tożsamości. Sprawia to , że hańbi się nie tylko dobre imię moich rodziców i męża, ale całego wymiaru sprawiedliwości przez sędziów i obrońców z urzędu, działając jako oskarżyciele posiłkowi osoby , którą mieli bronić. Do odbytego wyroku ponowiono odbytą już sprawę i poprowadzono dla wojska w celu wprowadzenia fałszywych danych do systemu bankowego. Dlatego podstawiono pana Chałubińskiego z Końskich do faktury na roboty murowe dla PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk w Warszawie fikcyjne, ale prowadzone jako wolni-murarze z ludzi, aby nawiązać do ulicy Chałubińskiego w Zakopanym, w “Palce” Katownia Podhala, gdzie obecnie byli SS-mani przejęli mienie udając spadkobierców po mojej babci księżnej Marii Lubomirskiej. Wykorzystano naszą rodzinę, jako ofiary ich działania na firmach mojego męża, gdzie bez jego udziału, zrobiono działy spadku przez wykorzystanie zamkniętej firmy PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk do finansowania budowy hoteli przez Wojsko tak jak Gołębiewski, w Łebie z przytupem jako ostatniej szarży złodziei i morderców polskiego społeczeństwa i mojej arystokratycznej mojej rodziny. Celem było ukrycie wojskowego przejęcia terenów mordowanej arystokracji i ukrycia handlu obecnie moimi wnukami i kupczeniem naszymi dziećmi z carskim DNA . Ukryto w ten sposób windykacje i sprawy o przyłącze wodne, gdzie podmieniono moje dane wpisując błąd „zi” w nazwisku dokonując wpisu nieistniejącej Dorotę Idziak do podstawienia Doroty Maksalon z męża Tarnawa na Starachowice, a w Kiecach dorobiono Dorotę Bocheńską. Podmieniono moją siostrę Beatę Idziak na mnie Bożenę Bochyńską-Kaźmierczyk na Kielce i nasze dane oraz mojej rodziny, co jest oszustwem i podstawiono fałszywe rachunki na wodę i awarie czyli sabotaże. Obecnie uniknęliśmy wypływu wody, gdyż była zamrożona. Następnym elementem było wykorzystanie mojego syna do wypłaty odszkodowań dla lotnisk przez wypłatę odszkodowań przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe za wypadki losowe jak podejrzane paczki i fałszywe zgłoszenia telefoniczne powodujące ogłoszenie alarmu na lotnisku. Spowodowało to zatrzymanie osoby w Starachowicach, gdzie dorobiono fałszywych spadkobierców carskiej rodziny i Policja zatrzymała osobę powodującą alarmy na lotniskach co powoduje wypłatę odszkodowania dla zarządu lotniska za zdarzenia losowe.

Może w końcu Policja znajdzie skradziony laptop VAIO mojego syna Jakuba Pióreckiego z dostępami do kont w banku PKO BP skradziony w akademiku w Kielcach, co mogło być potrzebne do wypłaty odszkodowania dla fałszywych spadkobierców, dla inwestorów zastępczych na lotnisku MODLIN z Torunia w sprawie IIK 164/11 i Gdańska IIAKa3/16. Dlatego skradziono mu dowód, gdy był gościem na studniówce koleżanki w Kielcach pozorując, że jest młodszą osobą co połączono z aspirantem Łukaszem Radziejewskim i generałem rosyjskim Oleg Radziejewski mężem Anny Wróblewskiej podstawionej jako Anna Pachowska z domu Piórecka i Marta Bochyńska po której za życia zrobiono dział spadku przez Dębicę podstawiając Annę Szary i wpisując na moje mieszkanie Piotra Główkę ,aby podstawić papiery psychiatryczne jego matki Wiesławy Główki współpracującej z POLSAT do windykacji PLUS Banku na mieszkaniu mojej mamy Filomeny Bochyńskiej na ulicy Bohaterów Westerplatte 1/1 pozorując , że żyje co jest widoczne w windykacjach firm windykacyjnych jak KRUK z Wrocławia. Po studniówce zwrócono mojemu synowi dowód osobisty i marynarkę co mogło być wykorzystane dla osób podszywających się pod moje dziecko. W ten sposób pobierano wypłaty odszkodowań dla Lotniska w Modlinie i Okęcia i podmieniając sieci komórkowe przez zamianę numeru mojej mamy w sieci Plus po jej śmierci na mój numer jako Bożena Bochyńska w sieci T-Mobile zamieniona na Filomena Bochyńska podmieniając dalej sieć Play na Era w naszych komórkach ze Szwajcarii, które wykazywały podmianę sieci. Zamieniono sprawę windykacyjną Invest Banku za laptop Acer mojego taty Józefa Bochyńskiego na dział spadku po moim ojcu Józefie Bochyńskim podstawiając za prezesa METRON SA byłego dyrektora Invest Banku zamienionego na PLUS BANK dla Zygmunta Solorz-Żak, który przez windykacje sieci komórkowych kryje grabież carskich depozytów skarżąc męża Jerzego Kaźmierczyk w Toruniu aby wykorzystać ponownie jego weksel z PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk na kwotę 51.000.000,- EUR do ukrycia pobieranych nielegalnie pieniędzy z
PKO BP i PEKAO SA oraz Banku Raiffeisen-Polbank zakupionego za windykację męża Jerzego Kaźmierczyk przez Piotra Bukat podstawionego pod dane Piotra Główka. W lokalnej gazecie w Starachowicach wpisano agentów policyjnych, gdzie widniał pseudonim Jakub co miało być użyte przeciwko mojemu synowi, gdyż pod niego podstawiono Jakuba Dziedzic, którego zamierzano podstawić jako spadkobiercę męża Jerzego Kaźmierczyk na APE UMWELTTECHNIK AG w Zug w Szwajcarii i doprowadzić firmę do upadłości aby ukryć kradzież mienia podstawiając Joanne Główkę pod Joanne Kowalską dawnego dyrektora UBS AG w Polsce oraz Józefa Kowalskiego na miejsce mojego taty Józefa Bochyńskiego. Łącząc maklerskie biuro UBS z moja kartą MAKLER w banku PEKAO SA, gdzie znajdują się precjoza carskie i gdzie podstawiono Alicję Maksalon zamienioną na Alicję Idziak, której alimenty na Jakuba windykowano jako alimenty płatne przez Jerzego Kaźmierczyk , którego zamieniono na byłego męża Dariusza Pióreckiego zamienionego na Dariusza Kaźmierczak podstawiając alimenty na Jakuba Pióreckiego i Adama Pióreckiego (Kornaszewskiego) i Martę Bochyńską ( Piórecką) pannę pod alimenty należne dla Katarzyny Kaźmierczyk windykowane przez Urząd Miasta Ostrowiec Świętokrzyski za Adama Kaźmierczyk, Pawła Kaźmierczyk i Ewę Kaźmierczyk jako APE, a do rozliczania firmy METRON SA użyto firmy AKMA jako Adam Piórecki(Kornaszewski), Kubuś jako Jakub Piórecki, oraz Marta Piórecka ( Bochyńska-panienka) dzieci z pierwszego mojego małżeństwa.

Dlatego Sąd Apelacyjny w Gdańsku utrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Toruniu w sprawie II 164/11 nie odnosząc się do już odbytego z urzędu wyroku w tej samej sprawie SO Kielce 207/07 w celu wielokrotnego użycia weksla PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk firmy zamkniętej w 2007 roku, aby wyrok przenieść na Szwajcarię w celu doprowadzenia do upadłości koncernu APE UMWELTTECHNIK AG. Z tego powodu w moje miejsce Bożeny Bochyńskiej-Kaźmierczyk podstawiono Magdalenę Jarczyk sędzinę Sądu w Katowicach i podstawiono pod Katarzynę Kaźmierczyk wnuczkę księcia Krzysztofa Radziwiłł, aby podmienić rodzinę carską na służby wojskowe, które miały wyeliminować naszą prawdziwą rodzinę wykorzystując wnuki podstawione do fałszywych linii genealogicznych.

Z poważaniem:
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

ojciec Józef Innocenty Maria Bocheński jeździł bardzo szybko samochodem i w starszym wieku zrobił licencję pilota.

Józef Innocenty Maria Bochyński v1

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s